of 93 /93
POLİMER MALZEMELER Polimer (çok mer )in , kelime anlamı çok parçalıdır. Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine bağlı bir çok parça veya birimi içeren bir katı olarak veya başka bir deyişle birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya birimler olarak düşünülebilir.

POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu...

Page 1: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMER MALZEMELERPolimer (çok mer )in , kelime anlamı çok parçalıdır. Bir polimer malzeme , kimyasal olarak birbirine bağlı bir çok parça veya birimi içeren bir katıolarak veya başka bir deyişle birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya birimler olarak düşünülebilir.

Page 2: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMER MALZEMELER• Polimerler , en basit tanımıyla çok sayıda aynı veya farklı atomik

grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli yüksek molekül ağırlıklıbileşiklerdir.

• Polimer, birden fazla mer’in (molekülün) ısı ve basınç altında birleşerek uzun zincirlerin meydana gelmesiyle oluşur.

• Plastik malzeme olarak da bilinen suni polimerler ,son 40-50 yıl içinde büyük gelişme göstererek günümüzde hacim olarak metallerle hemen hemen eşit oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedenleri; bu malzemelerin nispeten ucuz, kolay işlenebilir, hafif, yüksek kimyasal ve korozyon direncine sahip olmalarıdır.

• Ayrıca yüksek ısıl ve elektriksel özelliklere ve yeterli mekanik özelliklere sahiptirler.

Page 3: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMER MALZEMELER• Cam, karbon vb. gibi liflerle kuvvetlendirilen

plastik malzemeler, daha yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olurlar. Takviyeli plastikler özellikle içten yanmalı motorların ve uçakların yapımında kullanılır.

• Diğer bir örnek de; plastik-beton karışımından elde edilen rijit ve çok iyi sönümleme kabiliyetine sahip olan kompozit malzemeler, tezgah ve diğer ağır makine gövdelerinin yapımında kullanılır.

Page 4: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMER MALZEMELER• Son yüzyıl özellikle sentetik polimerlerle ilgili bilim ve teknolojisinin

çok hızlı gelişimine tanık olmuştur. • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde polimer teknolojisi büyüme

hızı %10’dan fazladır. • Önümüzdeki yıllarda dünyada yıllık polimer üretiminin 300-400

milyon ton olması ve polimerik malzemelerin birçok uygulamalarda diğer malzemelerin yerine alternatif malzemeler olarak kullanılmasıbeklenmektedir.

• Halen büyük kapasitelerde üretilen ve günlük hayatta kullanımı yüzlerce tonu bulan PE, PP, PS, PVC gibi klasik polimerlerin yanı sıra mühendislik polimerleri de spesifik ve üstün özellikleri nedeniyle uygulamalarda önemli yer tutmaktadırlar.

Page 5: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMER MALZEMELER• Epoksi reçineleri: Kapalamalarda, kompozit

yapımında, yapışkan yapımı• Poliester: Gazlı içecekler ve su şişeleri, yağ, şampuan ve deterjan kaplamaları

• ABS polimer: Bavul, çanta yapımı, kanalizasyon ve atık su ve havalandırma boruları, telefon, elektrik süpürgesi parçaları, direksiyon kılıfı, bilgisayar kabini, otomobil far yuvası

• Polikarbonat: Şişeler, hayvan kafesleri, biberon, ilaç şişesi, koruma amaçlı gözlükler, dürbün, mikroskop parça yapımı

Page 6: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır.1-ELDE EDİLİŞLERİNE GÖRE

• Polimerler elde edilişlerine göre doğal, sentetik ve yarı sentetik olmak üzere üçe ayrılır.

• Doğal polimerler : örn.odundaki ligninin ayrılmasıyla elde edilen selüloz - bilindiği gibi selüloz kağıt in ham maddesidir-. Doğal polimerlerin bazıları ise farklı yapıda değişik birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Biyopolimer olarak isimlendirilen ve yaşamla ilgili bir çok önemli faaliyetin yürütülmesinde rol alan proteinler, nükleik asitler (DNA, RNA) ve enzimler doğal polimerlere örnek olarak verilebilir. Bu karmaşık yapıdaki yüksek molekül ağırlıklı bileşikler çoğu zaman daha uygun bir sözcük olan " Makromoleküller " olarak da isimlendirilirler.

Page 7: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Sentetik polimerler Genellikle çok sayıda tekrarlanana ' mer ' veya ' monomer ' denilen basit birimlerden oluşur.

' Poli ' latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir ki ' mer ' sözcüğü ile birleştirilerek , bu yüksek molekül ağırlıklı moleküllerin adlandırılmasında kullanılır. En basit sentetik polimer olan polietilen örnek verilebilir.

Page 8: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Burada ‘’ n’ ' polimerizasyon derecesi olup bir polimer zincirindeki monomer sayısını ifade eder.

• Polimerizasyon derecesi n= 10.000 hatta daha büyük değerlerde olabilir.

• PE için polimerizasyon derecesi (DP), 10000 ila 700000 g/mol arasında değişen ortalama molekül ağırlığına bağlı olarak 3500-25000 arasında değişir.

• Molekül ağırlığı 500-600 g/mol. civarında olan poilmerlere oligomer adı verilir.

Page 9: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Bir polimerin yeterli fiziksel özelliklere sahip olabilmesi için molekül ağırlığının 10 4 g/mol. den fazla olmasıgerekir.

• 10 6 g/mol. ve daha büyük molekül ağırlıklı polimerler için bazen yüksek polimer sözcüğü de kullanılabilir.

Page 10: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Yarı sentetik polimerlerDoğal polimerlerin modifikasyonu ile elde edilirler. Örn. doğal selülozdan elde edilen rejenere selüloz ve diğer selüloz türevleridir, örn. selüloz asetat ( bu madde malzemeleri iç yapılarının metalografik incelemesinde replika yönteminde kullanılır).

Page 11: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Berlin ve Parini polimerleri;polimerlerin doğal yada sentetik olup olmadığına bakmaksızın polimerleri kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırmışlardır

Page 12: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Organik polimerlerYapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir.

Eğer polimer zinciri üzerinde dizili atomların hepsi aynıtürden ise bu polimerlere ' homo zincir ', farklı atomlar ise ' heterozincir' polimer olarak adlandırılır. Bir atomun polimer ana zinciri üzerinde yer alabilmesi için en az ‘’2’’değerlikli olması gerekir. Bu nedenle örn.hidrojen ve halojenler ana zincir üzerinde yer almazlar. Organik polimerler, diğer organik maddelerin aldıkları isimlere göre sınıflandırılabilirler. Örn. alifatik, aromatik gibi.

Page 13: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Page 14: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• İnorganik polimerler Organik polimerler kadar yaygın kullanılmazlar.

Polimer ana zincirinde karbon atomu yerine periyodik cetvelde yer alan 4. ve 6. grup elementleri bulunur. Örn. Si, B, Ge.

Page 15: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Alümina silikat, doğal ve sentetik zeolitlertipik inorganik polimerlerdir. Zeolit suyun arıtılmasında kullanılır.

Page 16: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• 2-YAPILARINA GÖREHomopolimer : Tek bir monomer biriminin tekrarlanması ile oluşan polimerlerdir.örn.etilen grubunun tekrarlandığı polietilen ( PE )

Kopolimer : İki monomer karışımından oluşan polimerdir. Kendi içinde sınıflanabilir,

a- Ardışık (alternatif) polimer.örn.Stiren-maleikanhidritA-B-A-B-A-B-A-B-

b- Blok (düzenli) polimer.örn.Stiren-izopren-A-B-B-B-A-B-B-B-A

c- Gelişigüzel polimer . örn.Stiren-metilmetakrilat-A-A-B-A-B-B-A

d-Graft ( aşılı ) polimer : Ana zincire başka bir monomerin tekrarlandığı yan gruplar takılmış polimerdir. Örn.Stiren -metilmetakrilat-A-A-A-A-A-A-A-

B BB B

Page 17: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

3-BAĞ YAPILARINA GÖRE• Doğrusal (lineer ) polimer : örn.yüksek

yoğunluklu polietilen (YYPE veya HDPE)-A-A-A-A-A-A-A-A-

• Dallanmış polimer : örn. alçak yoğunluklu polietilen (AYPE veya LDPE)-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-

A A A

Page 18: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Çapraz bağlı polimer : örn.vulkanizekauçuk

-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B B

-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-

Page 19: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

4-SENTEZ YÖNTEMLERİNE GÖRE• Kondenzasyon polimerleri : İki tane

monomerin reaksiyona girerek su açığa çıkması ile oluşan polimer.

Page 20: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Zincir ( katılma ) polimerleri : Sentez reaksiyonu bir çift bağın açılması ve monomerlerin birbirine zincirin halkalarıgibi katılması ile oluşan polimerlerdir.

Page 21: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

5-SON KULLANIŞ YERLERİNE GÖREPlastikler, kauçuklar, fiberler, kaplamalar, yapıştırıcılar 6-İŞLEME ŞEKİLLERİ ve/veya ÇÖZÜCÜLERE KARŞI GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞA GÖREYapılarındaki kimyasal bağa bağlı olarak plastikler, termoplastik ve termoset olmak üzere ikiye ayrılır.

Page 22: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Termoplastikler ( Isıl plastikler- Isıl yoğruk plastikler –TP)

• Bu plastikler özelliklerinde önemli değişiklikler olmadan defalarca ısıtılarak yeniden şekillendirilebilirler . Bu plastiklerin çoğu birbirine kovalent bağlı (ortaklaşım bağı) çok uzun karbon atomları zincirlerine sahiptir. Bazen azot, oksijen yada kükürt atomları da ana molekül zincirlerine kovalent bağ ile bağlanırlar

• Isı ve basınç altında yumuşayarak akarlar ve böylece çeşitli formlarda şekillenebilirler. Doğrusal yapıdadırlar. Ayrıca uygun çözücülerde çözünebilir ve ' çözücü döküm ' adı verilen yöntemlerle çeşitli şekillere dönüştürülebilirler. Örn.PE, Nylon, PVC

Page 23: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Termoset plastikler ( Isıl sertleşen plastikler- Isıl dengeli plastikler- TS )

• Bu plastikller kalıcı bir biçimde şekillendirilip kimyasal bir tepkimeyle olgunlaştıktan veya sertleştikten sonra ısıtılarak yeniden yumuşatılamaz veya diğer (başka) bir şekle sokulamazlar.

• Ancak çok yüksek sıcaklıklara ısıtılınca bozunurlar. Dolayısıyla termoset plastikler yeniden üretim çevrimine girmezler yani diğer bir deyişle geri dönüşümleri yoktur. Isıl sert denmesinin nedeni , plastiğin kalıcı olarak şekillendirilebilmesi için ısıya ihtiyaç olması ve sertleştikten sonra ısı ile sertliğini kaybetmemesidir.

Page 24: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Bazı araştırmacılar iç yapılarına göre plastik malzemeleri sınıflandırmıştır.

• Termoplastik Polimerler• Termoset Plastikler• Elastomerler

Tabii ve sentetik lastiklerdir. Termoplastik malzemelerin bir grubudur. Çok düşük yükler altında yüksek deformasyon veren düşük elastiklik modülüne sahiptirler.Yük kaldırıldıktan sonra orjinal boyutlarına dönerler.Lineer polimer yapışma ve çok az miktarda moleküller arası çapraz bağyapısına sahiptirler. Bir çok durumda hezoni yaylar gibi davranırlar. Yükün kaldırılmasından sonra eski boyutlarına dönmelerinin nedeni çapraz

bağlardır.• Fluidplastlar

Macunsu uzayarak akan, yapışkanımsı olan çözücülerde kolay çözünen plastiklerdir.Örn. Poliester, poliüretean, silikon, epoksi gibi termosetmalzemeler

Page 25: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

6- Fiziksel Durumlarına Göre• Molekül zincirlerinin birbirlerine göre

tertiplenme şekilleri plastiklerin fiziksel yapısını meydana getirir. Bu bakımdan amorf ve kristalin olmak üzere iki esas yapı vardır,

Page 26: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Amorf polimerler : Molekül zincirleri birbirlerine göre gelişigüzel şekilde birbiri içine girmiş yün yumakları şeklindedir.

• Moleküller kendi aralarında rasgele bağlanmışolup, kristalleşme yada çapraz bağlar yoktur. Bunu en güzel spagettiye benzetebiliriz. Bu tip polimerler cama benzer ve saydamdırlar.örn. metilmetakrilat.

• Amorf yapıya sahip plastiklerin çoğunda çekme zorlamaları etkisi altında, molekül zincirleri çekme yönünde bir yönlenme göstermektedir. Bu nedenle çekme mukavemetleri yüksektir.

Page 27: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Kristalin polimerler : Polimer zincirlerinin tamamı belli bir düzene girmiş veya kristalleşmiştir. Diğer bir deyişle, Molekül zincirleri birbirlerine göre üç boyutlu bir düzeni andıran düzenli bir yapıdadır.

• Kristalin yapı , genellikle polimer eriğin veya çözeltisinin soğutulmasıyla elde edilir.

• Kristalin yapının oluşması, molekül zincirlerinin şekline (lineer, dallanmış ve çapraz bağlı) ve moleküller arasındaki kuvvetlere bağlıdır.

Page 28: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kristalin polimerler; • soğutma yoluyla eriyik durumundan kati duruma

geçildiğinde lineer zincirler birbirlerine daha çok yaklaşabilirler ve dolayısıyla kristalin bir düzen oluşturabilirler.

• Bu nedenle lineer molekül zincirlerine sahip plastikler oldukça büyük kristalleşme kabiliyeti gösterirler.

• Dallanmış zincirler birbirine çok yaklaşamadığından kolay bir şekilde kristalleşme gösteremezler. Bunlar genelde amorf yapı oluştururlar.

• Aynı şekilde çapraz bağlı molekül zincirleri amorf yapımeydana getirirler. Bazı plastiklerde ise çekme etkisi altında kristalin yapı oluşabilir .

Page 29: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kristalin yapının özellikleri;• Amorf yapının özelliklerinden farklılıklar gösterebilir. • Kristalin yapı daha rijit olmakla birlikte, daha yüksek ve

daha belirgin ergime sıcaklığına, daha büyük çekme, sürünme ve ısı mukavemetine ve de daha yüksek yoğunluğa sahiptir.

• Yüksek ergime sıcaklığı ve yüksek ergime viskozitesi nedeniyle teknolojisi zordur.

• Ayrıca kalıplama da büyük bir şekil değiştirme gösterir.• Cam lifleri veya başka katkı maddeleri ilave edildiğinde

kristalin yapının özellikleri önemli oranda değişir.

Page 30: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Yarı kristalin ( kısmi kristalin ) polimerler• Polimerik yapının bazı bölümleri kristalin bazı bölümleri

amorf yapıdadır.• Aynı kimyasal bileşime sahip fakat lineer ve dallanmış

molekül zincirleri olan polimerlerdir. Örn. PE , amorf ve kristalin yani yarı kristalin yapı gösterirler.

• Bu plastiklerin özellikleri yapıda mevcut olan kristalin faz yüzdesine bağlıdır.

• Bu yüzden Kv (kristalinite derecesi) denilen bir faktör ile ifade edilir.

Page 31: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Yarı kristalin polimerler

Page 32: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Polimerlerde Kristalinite ( Kristallik Oranı )ρv - ρa

Kv = --------------- x 100ρk - ρa

ρv = kristalinite derecesi tayin edilen polimer yoğunluğuρa = tamamen amorf polimer yoğunluğuρk = tam kristalin polimer yoğunluğu

Page 33: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Plastiklerde Kv yükseldikçe malzeme kristalin yapı, azaldıkça amorf yapıözelliklerini kazanır.

• Kristalinite derecesi (Kv), kopolimerizasyon ve soğuma hızı ile kontrol edilir.

Page 34: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Kopolimerizasyon; genellikle polimerizasyon zincirinin simetrisini bozarak kristalleşme kabiliyetini artırmaktadır. Bu şekilde daha esnek bir malzeme meydana gelmektedir.

• Soğutma hızı; hızlı soğutma da kristalleşme önemli oranda azalır ve kristalleşme hızı düşük olan bazı plastikler tamamen amorf hale gelebilir.

Page 35: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 36: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Moleküler Ağırlık ve Kristalinite

• Molecular weight, Mw: Mass of a mole of chains.

• Tensile strength (TS):--often increases with Mw.--Why? Longer chains are entangled (anchored) better.

• % Crystallinity: % of material that is crystalline.

--TS and E often increasewith % crystallinity.

--Annealing causescrystalline regionsto grow, i.e., % crystallinityincreases.

crystalline region

amorphous region

Moleküler ağırlık ve kristallilik

Page 37: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı

• Örn: Vinil asetat (PVA) polimerinin, CH2 = CH-COO.CH3 atom ağırlıkları C:12, H:1 ve O:16 ve ortalama polimerizasyon derecesi 550 olduğuna göre ortalama molekül ağırlığı nedir?

• Cevap: Vinil asetatın molekül ağırlığı:• (12 x 4) + (1 x 6) + (16 x 2) = 86• 550 polimerizasyon (n = 550 veya DP = 550) ortalama

değeri için ortalama molekül ağırlığı:• 86 x 550 = 47300 g

Page 38: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 39: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 40: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 41: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 42: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir
Page 43: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-TG

• Genellikle tüm amorf polimerlerde Tg molekül ağırlığıyla artar. Daha sonra 12.000-40.000 yada daha büyük molekül ağırlığında sabit kalır. Tg polimerin yapısına bağlı olup polimer zincirinin esnekliği ve moleküller arasındaki etkileşim enerjisi veya çekim kuvveti Tg'yiönemli oranda değiştirir.

• Ayrıca Tg'yi etkileyen başka bir faktör de plastikleştiricidir. Plastikleştiricilerin girmesiyle önemli ölçüde düşürülebilir.

• Tg'nin yeterince altında malzeme katı ve gerilimi taşıyacak durumdayken üstündeyse lastiksi hal alır.

Page 44: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-TG

Page 45: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Kristalinite-TG

• Polimerler katı haldeyken % 100 kristalin yapıyerine amorf ve kristalin yapı karışımı gösterirler.

• Kristal bölgeler katılığı oluştururken, amorf bölgeler tokluğu artırır.

• Kristal polimerlerin özellikleri Tg'den çok kristallik derecesiyle ilgilidir. Kristallik, yapıya sertlik, ısıve mekanik özellikler sağlar.

• Buna karşın polimerin çözünürlüğü, geçirgenliği, boyanabilirliği, plastikleştiriciyi kabul etme gibi özelliği kristallik derecesiyle ters orantılıdır.

Page 46: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Kristalinite-Mekanik Özellikler• % 5-10 kristallikte malzeme esnektir. % 20-60 kristallikte

ise malzeme toktur. %60-80 kristallikte ise yapı sert ve dayanıklıdır. Bu kristal polimerler belli bir ergime sıcaklığına sahiptirler. Tg üstünde ısıtıldıklarında dahi kristalleşme kaybolmaz ve yüksek sıcaklıklarda lastiksi hale gelmezler. Bu polimerin kristalleşme kabiliyeti polimerlerin dizenine bağlıdır.

• Çapraz bağlı polimerlerde zincirler arasında vandervalsbağları yerine kovalent bağlar vardır. Malzemenin özelliklerini belirleyen çapraz bağ sayısı kontrol edilerek viskoz sıvıdan rijit katılara kadar değişik malzemeler elde edilir. Çapraz bağ artarsa polimerlere daha fazla sertlik, daha büyük sıcaklık aralığında kullanılabilirlik özelliği verir.

Page 47: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-Mekanik Özellikler

• MOLEKÜLER AĞIRLIK ( MW )• Bütün termoplastikler,makromoleküler

malzemelerdir. Örn.POM (-(CH2O)-monomerlerinden meydana gelir.Delrin 500 de monomer sayısı n=1500=DP,Monomer sayısıarttıkça molekül ağırlığı artar.

• Bir polimerin molekül ağırlığı ve dağılımı, polimerik malzemenin özellikleri yönünden büyük önem kazanmaktadır.

Page 48: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-Mekanik Özellikler

• Polimerlerin molekül ağırlığı, küçük moleküllerinkinden çok farklıdır.

• Bir polimerik yapı, farklı uzunluktaki polimer zincirlerinden oluşur. Başka ifadeyle bunlar "polidisperssistemlerdir". Buna karşılık biyopolimerler ise "monodispers " sistemlerdir. Monodispers polimerlerin sentetik olarak eldesi çok zordur.

• Molekül ağırlığının yanısıra polimerlerin bu heterojen yapısı da polimer sonuç ürününün bütün özelliklerini önemli oranda değiştirmektedir.

• Özetlenirse; MW arttıkça mekanik değerler artar, akışkanlık azalır, viskozite azalır.

Page 49: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-Mekanik Özellikler• Genellikle molekül ağırlığının artmasıyla , yapıda griftlik ve

moleküller arası çekim kuvveti artar ve buna bağlı olarak polimerikyapının mekanik ve ısıl özellikleri başta olmak üzere işlenebilirliği,elektriksel, optik ve kimyasal özellikleri önemli oranda değişir.

• Molekül ağırlığının artmasıyla polimerik yapının özellikle de- çekme gerilmesi, çarpma direnci, erime ve yumuşama sıcaklıkları, ısıl direnç önce hızlı artar sonra değişmez,sabit kalır. Buna karşın polimerik yapının erime viskozitesi önce yavaş sonra hızlı bir artışgösterir.Diğer bir deyişle,yüksek molekül ağırlıklı polimer yapının mekanik özellikleri iyileşirken,işlenebilirlikleri zorlaşmaktadır.

• Hem işlenebilir hem de yeterli mekanik özelliklere sahip ticari polimerik ürünlerde molekül ağırlığının 10 4-10 6 molekül arasında olması istenir.

• Sentetik polimerlerde molekül ağırlığı 10 milyona kadar olan ürünler hazırlanabilir. Doğal polimerlerin ve bio- polimerlerin molekül ağırlıkları ise bu değerlerin çok üzerindedir.

Page 50: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı-Mekanik Özellikler

Page 51: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül ağırlığıORTALAMA MOLEKÜL AĞIRLIĞI

• Polimerlerde ortalama molekül ağırlığından söz edilir.

• Polimerlerin molekül ağırlığını ölçmek için çeşitli fiziksel yöntemler geliştirilmiştir.

• Her yöntem aynı molekül ağırlığı ortalama değerini vermez.

• Çeşitli ortalama molekül ağırlığı tanımları ve yöntemleri vardır.Bunlarda en yaygın yöntemler şunlardır

• 1. Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı (Mn)

Page 52: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül Ağırlık

• Bunlarda en yaygın yöntemler şunlardır• 1. Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı

(Mn)• M değerinin bulunabilmesi için; uç grup analizi ve kolligatif

özelliklerin değişiminin (örn. ozmotik basınç, kaynama noktasıyükselmesi, donma noktası alçalması, buhar basıncı düşmesi gibi) ölçülmesi esasına dayalı yöntemler kullanılır

Page 53: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül Ağırlığı

• 2. Ağırlıkça Ortalama Molekül Ağırlığı(Mw).

Page 54: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül Ağırlığı

• 3. Ortalama Molekül Ağırlığı (Mz)Yaygın olarak kullanılmayan bu molekül ağırlığı tayini için ultrasantrifigürasyonyöntemi kullanılır.

Page 55: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül Ağırlığı

• 4. Viskozite Ortalama Molekül Ağırlığı(Mη)Polimerlerin uygun bir çözücüdeki çözeltisinde viskozite sayısı ile molekül ağırlığı arasındaki ilişki aşağıdaki eşitlikle verilebilir.

Page 56: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül AğırlığıHesaplama

• UÇ Grup Analizi : Uygulanabilmesi için polimer moleküllerinde tayin edilecek karboksil, hidroksil, amino, ester gibi uç grupların bulunması gerekir.

• Bu yöntemde polimerlerdeki uç grup sayısının kesin bilinmesi gerekir.

• Doğrusal polimerlerde bu sayı bilinir ancak dallanmış polimerde ise dallanma noktası sayısıhesaplanabilirse molekül ağırlığı hesaplanabilir.

Page 57: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Ortalama Molekül AğırlığıHesaplama

• Işık Saçılması Yöntemi :Bir ortam şeffaf veya bulanık olabilir.

• Bulanık ortamda olan partiküllerin ışığısaçmasından kaynaklanır.

• Işığın saçılma şiddetinden yararlanarak molekül ağırlığı bulunur.

Page 58: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı Dağılımı• Molekül ağırlığı dağılımı “Heterojenlik İndeksi” ile ifade

edilir.• Heterojenlik İndeksi = H.I. = Mw / Mn• H.I = 1 ise; monodispers polimerik yapılar (doğal

polimer). Monodispers polimerik yapılara sentetik olarak ulaşılamaz.

• H.I ≈ 1 dar bir dağılımı,• H.I = 3-10 geniş bir dağılımı gösterir.• H.I. = 2-5 Dar bir molekül ağırlığına sahip polimerlerde• H.I. = 5-100 geniş bir molekül ağırlığına sahip

polimerlerde

Page 59: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı Dağılımı• Polimerlerin özellikleri sadece ortalama molekül

ağırlığının değerine bağlı olmayıp, polimeri oluşturan zincirlerin molekül ağırlıklarının dağılımına da bağlıdır. Dar dağılımlar polimer malzemenin özelliklerini iyileştirmektedir.

Page 60: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Molekül Ağırlığı Dağılımı• Molekül ağırlığı dağılımının bulunabilmesi için;• Çöktürme• Santrifüjleme• Ultrafiltrasyon• Ekstraksiyon• Çözücü buharlaştırma• Büyüklükçe ayırma kramatografisi• kullanılır.• Molekül ağırlığı ve dağılımının bulunmasında kullanılan

yöntemler;• Kolligatif özelliklerin ölçülmesine dayanan yöntemler• Ozmotik basınç• Uç grup analizi• Işık saçılması yöntemi• Viskozite yöntemi• Büyüklükçe ayırma kramatografisi

Page 61: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri• Elastomerlerin (kauçuklar) mühendislikte kullanımlarında aşağıdaki gibi

sınıflandırmalar yapılabilir: • Titreşimin önlenmesi ve yalıtımı• (a) Şok emiciler• (b) Titreşimi önleyici makine bağlantıları• (c) Ses yalıtımı• Şekil değişimine uğrayan sistemler• (a) Esnek kaplinler gibi elemanlar ile eksenel kaymaların doğrultulması• (b) Kayışlar, esnek hortumlar, kaplanmış tekerler, lastik vb. elemanların şekillerinin

değiştirilmesi• (c) Maskeler ve tüm contalar• (d) Kauçuk hidrolikleri• Koruyucu sistemler• (a) Aşınmaya karşı koruma• (b) Korozyona karşı koruma• (c) Elektrik yalıtımı.•

Page 62: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri• Termoplastikler• Amorf Termoplastikler• PVC• PS• SAN• PMMA• PC• PVK : Poli Vinil Karbozol• PVAC : Poli Vinil Asetat• PPE : Polifenilen Oksit• PSU : Polisülfon• PEI : Polieter Imid• PES : Polieter Sülfon• PA 6-3-T

Page 63: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri• Kısmen Kristalli Termoplastikler• PE• PB : Poli buten• PVDF : Polivinil di florür• PP• PA• POM : Poli oksi metilen• PA 11• PVDC : Poli vinil di klorür• PCTFE: Poliklor Triflor Etilen• PA 6• PA 6, 10: PA6/PA10 kopolimeri• PA 6,6• PET : Poli Etilen Tereftalat• E/TFE : Etilen / Teraflor Etilen Kopolimer• PVF : Polivinil Florür• PEEK : Poliaril eter keton• * PUR Lineer: Lineer poliüretan• Polimer Karışımları• Farklı TP karışımlarıdır. Poliblend adı da verilir. Aşaınma dayanımları yüksektir.• Amorf yapılılar:• PVC + PE_C : PVC + klorlu PE• PVC + ABS• PVC + MBS : PVC + Metil akrilat_Butadien_Stiren• PC + ABS

Page 64: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri

• Kısmen Kristal Yapılılar:• PA66 + PE• PA6 + PE• PP + EPM : PP + Etilen Propilen

kopolimeri• PC + PBT : PC + Polibütilen Tereftalat• * Unsaturated Polyester : Doymamış

Polyester

Page 65: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri• MF : Melamin formaldehit• VE : Vinil ester• SI : Silikon• Elastomerler• SIR : Silikon kauçuğu• BR : CiS-1-4 Polibutadien kauçuğu• IR = NR: CiS 1-4 poliizopen kauçuğu• EPM (EPDM): Etilen-Propilen kopolimeri• CR : Kloropren kauçuğu• PUR : Poliüretan• SBR : Stiren Butadien kauçuğu• NBR : Nitril kauçuğu (Nitril butadien kauçuğu)

Page 66: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzeme Çeşitleri

• Termoset Plastikler• UP: Doymamış poliester• EP: Epoksit reçinesi• PF : Fenol formaldehit

Page 67: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Ticari İsimleri

Page 68: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Plastiklerin Görünüşü

Plastiklerin çoğu renksizdir. Bu yüzden istenilen rengi elde etmek için renk verici maddeler kullanılır.

• Pigmentlerle opak görünüş elde edildiği gibi çözünür organik boyalarla,şeffaf bir görünüş de elde edilebilir.

• Polimetilmetakrilat gibi bazı polimerler çok berraktırlar. • Bu özelliğinin yanı sıra polimetilmetakrilat hafif de olduğu

için, hem optik camın yerine hem de uçak gibi araçlarda kullanılır.

Page 69: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Plastiklerin Yüzey Sertliği

Plastik malzemelerin bir dezavantajı, yüzeylerinin yumuşaklığı ve çizilmeye karşı direncinin az olma-sıdır.Plastikler cam, seramik ve metallere göre daha az serttirler. Opak, renklendirilmiş plastikler, yüzeyi boya ile kaplanmış plastiklerden daha serttir.Termoplastiklerin sertliği sıcaklık ve katılan plastifiyanmiktarının artmasıyla azalır. Termosetler dolgu maddeleri ilave edildikten sonra sert bir hal alırlar; bunlarda sıcaklık artırılırsa sertliğin azalması yok denecek kadar azdır.

Page 70: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri

• Plastiklerin Yoğunluğu • Plastik malzemeler, odun hariç diğer tüm

malzemelere göre ağırlık bakımından üstündürler.

• Plastiklerin yoğunluğu 0.9–2.5 g/cm 3arasındadır. Bundan dolayı ağırlığın önemli olduğu yerlerde plastikler kullanılmaktadır..

Page 71: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri

• Isısal Özellikler • Plastiklerin ısısal özelliği en önemli

özelliklerinden biridir. • Her ne kadar bazı plastikler 100–180°C

aralığında uzun süreli kullanım için tavsiye edilebilir ve örneğin PTFE ve polifenilen sülfidgibi, başka plastikler, 250°C a kadar servis ömrüne sahip iseler de, çoğu plastikler geniş bir sıcaklık aralığında yumuşama gösterirler.

Page 72: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Yüksek sıcaklıklarda plastiklerin kullanabilmelerini tayin

eden yöntem yumuşama ve eğilme sıcaklığıdır. Bu amaçla kullanılan standart test, ASTM D648 veya BS 2782 Kısım 121’dir.

• Ancak bu sıcaklıkların malzemenin maksimum kullanma sıcaklıkları olmadığını hatırlatmakta fayda vardır. Bununla beraber düşük zorlamalarda veya uzun aralıklıyüklemelerde, plastikler bu veya daha yüksek sıcaklıklarda dayanabilirler.

• Yumuşama sıcaklığı esasen sadece malzemenin ön seçiminde bir bilgi vermektedir.

Page 73: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Isıl İletkenlik

Plastiklerin önemli bir ısısal özelliği ısı iletkenliğidir.Genellikle plastiklerin ısı iletkenliği kötüdür. Metallerin ısıl iletkenlikleri 200–10000 cal/cm.san.°C x 10 4 arasında iken, plastiklerin ısıl iletken-likleri 2,0–8,0 cal/cm. san." C x 10 4 arasındadır. Plastiklerin ısıl iletkenliklerinin düşük olmasından dolayı, sürtünme veya tekrarlanan gerilmelerin sebep olduğu sıcaklık büyümesi, malzeme içerisinde ısı birikmesine neden olur. Bu olay ısıl yorulmaya yol açar.

Page 74: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Isıl yorulmayı azaltmak için, plastik malzemelere

katkı maddeleri ilave edilir. • Bu amaçla en çok kullanılan katkı maddeleri

metal tozları (alüminyum, bakır, vb.) veya çeşitli elyaflar (karbon elyafı, cam elyafı vb.).

• Katkılı plastiklerin ısıl iletkenlikleri en az 10 kat daha yüksektir, Örn. 4–30 değerinde olan epoksilerin ısıl iletkenleri katkı mad-deleri ile takviye edildiklerinde 800–2500 değerlerine kadar çıkabilmektedir

Page 75: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Plastiklerin ısıl iletkenlikleri molekül ağırlığının

yanı sıra, kristalinite derecesi ve yönlenme gibi yapısal faktörlere bağlıdır.

• Kristalinite derecesi ve yönlenme artarsa, ısıl iletkenliği de artar.

• Başka bir ısısal özellik ısıl genleşmedir. Plastik malzemelerin işlenmesinde önemli bir problem olan ısıl genleşme katsayısı, metallere göre çok daha büyüktür ve değer olarak 2–20 x 10 5(cm/cm°C) arasında değişir.

Page 76: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Takviye malzemelerinin ilavesi örn.fiberler (elyaflar) ,

plastiklerin ısıl genleşmelerini önemli derecede azaltmaktadır, örneğin polistirene % 60 oranında cam elyaf ilavesiyle ısıl genleşme katsayısı yarıya indirilmektedir.

• Isıl iletkenlik gibi ısıl genleşmede molekül ağırlığı ve yapısal faktörlerle değişir.

• Polimerin kristalinite derecesinin ve çapraz bağyoğunlunun artmasıyla ısıl genleşme katsayısı azalır.

• Yönlenme yönünde katsayı azalırken, dik yönde artar. • Bunların yanı sıra ısıl genleşme değerleri plastiklerin

(Tg) camsı duruma geçiş sıcaklığının ve Tm ergime sıcaklığının üzerinde veya altında farklıdır.

Page 77: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Plastiklerin ısıya karşı dayanıklılığı çok önemli bir

faktördür. Genellikle termoplastikler yük uygulanmadığızaman (kendi ağırlıkları altında) 65–120°C’da, bazıçeşitleri ise 260°C gibi yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. Bu yüzden yüksek sıcaklıklarda düşük bir yük altında kullanılmalıdırlar.

• Termosetler daha sert ve ısıya daha dayanıklıdırlar. Sıcaklık artarsa belirli bir sıcaklığa kadar sert kalırlar fakat yüksek sıcaklıklarda kömürleşir, bozulurlar.

• Genellikle termosetler 150°C -230°C arasındaki sıcaklığa devamlı maruz kalabilirler; bazı özel termosetçeşitleri 260°C’ ye kadar dayanabilir. Asbest ve cam dolgu gibi dolgu malzemeleri plastiklerin ısıl dirençlerini artırır

Page 78: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Kimyasal Özellikler

Plastikler, metal malzemelere göre kimyasal ajanlara daha dayanıklıdırlar.Genellikle termoplastikler zayıf asit, alkali ve tuzların sulu çözeltilerinden etkilenmezler, örneğin polietilen ve polipropilen asit depolama kabı imalinde kullanılmaktadır.Politetrafluoretilen gibi fluor içeren plastikler kimyasal olarak son derece inert malzemelerdir.Diğer taraftan, termo plastiklerin çoğu organik çözücülerin etkisi altında çözünme veya şişme gösterirler ve kuvvetli asit veya alkalilerden kimyasal olarak etkilenir

Page 79: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Kimyasal çevre ile birlikte gerilmenin etkisi, plastik

malzemenin yüzeyinde gerilmenin yoğun olduğu zayıf bölgeler oluşturur. Örneğin eğilme ve benzeri gerilmeler malzeme yüzeyinde çatlaklar oluş-turabilir. Kimyasal madde bir çatlak içine sızar ve kimyasal etki yaparak bozunmayı başlatır.

• Termosetler, termoplastiklere göre kimyasal çevreye daha az duyarlıdırlar.

Page 80: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Polimerlerin kimyasal dirençleri reaktif maddenin cinsine

ve yoğunluğuna, polimerik yapıya, sıcaklığa, uygulanan gerilmeye, yüzey pürüzlüğüne ve morfolojisine bağlıdır.

• Kısa süreli polimer-kimyasal çevre etkileşmeleri çekme deneyleriyle, uzun sürekli etkileşmeler ise sürünme deneyleriyle belirlenirler.

Page 81: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Alevlenme (Yanma) Özellikleri• Plastikler aleve karşı çok hassastırlar. Genellikle

termoplastiklerin çoğu alevle veya aşırı ısı ile temas ettikten sonra kullanılmaz hale gelirler.

• Yanan plastiklerin yanma hızı, aditif (yanmadan koruyan madde) kullanarak yavaşlatılabilir. Bununla beraber, birçok plastik, alev uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya devam etmez.

• Bir plastik malzemenin alevlenme kabiliyeti ölçülebilir, fakat genellikle bu özellik yanmanın özel şartlan ile ilgili birçok faktöre bağlıdır, örneğin plastikleştirici ihtiva etmeyen katı PVC, alev uzaklaştırıldığında kendi kendini söndürür; hâlbuki plastikleştiricisiz köpük PVC havada yanmaya devam eder.

Page 82: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Çok sayıda deney metodları ortaya çıkmasına rağmen,

son yıllarda kabul edileni Kritik Oksijen İndeksi (COI) kavramına dayanan yöntemdir.

• ASTM 2863Tte standartlaştırılan bu deney, plastiklerin yanma özelliklerinin mukayesesinde en çok kullanılan yöntemdir. Bu deneyde bir tüp içerisinde yukarıya doğru akan oksijen-azot karışımında bir şerit plastik tutuşturulur ve aşağıya doğru yanan, kararlı, mum gibi bir alev tayin edilir. Alev sönene kadar gaz karışımının oksijen-azot oranı yavaş yavaş azaltılır .

Page 83: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Sabit yanmayı devam ettirebilen minimum oksijen

miktarına Kritik Oksijen İndeksi denir. • Bu sebepten, COI daha düşük olursa, malzeme daha

kolay alevlenebilir. Hava %21 O2 ihtiva ettiğine göre COI değeri 0.21’den daha büyük olan polimerler kendi kendini söndürürler.

• Malzeme geometrisi de dikkate alınırsa yukarıdaki değerin yalnız fikir verici olduğu anlaşılmaktadır. Deney şartlarından farklı koşullarda, COI’nin daha yüksek değeri (0.27 civarında) başlangıç noktası olarak kabul edilir.

• COI deneyinin kolaylıkla yapılabilmesi, polimerlerin alevlenme özelliklerinin karşılaştırılmasında sıkça kullanılmasına neden olmuştur

Page 84: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri

Page 85: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri

Page 86: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Hava Etkisiyle Bozulma• Polimerlerin gamanla yıpranmasına malzemenin

kimyasal bozulması neden olmaktadır. Bu olay bir veya birçok faktörün etkisi altında meydana gelmektedir.

• Bunların arasında en önemli olanlar termik, mekanik, fotokimyasal, radyasyon, biyolojik ve kimyasal faktörlerdir. Çoğu defa şartlar, farklı şekilde oluşan yıpranmaların aynı anda meydana gelmesini sağlar. Örneğin açıkta bulunan bir polimer, UV radyasyonu, oksijen ve atmosfer yayımlarının etkisine maruz kalmaktadır.

• Aynı şekilde, polimer iş-lenme esasında yıpranma başlatabilen ısı, mekanik kuvvetler ve oksi-jenin etkisi altında bulunmaktadır.

Page 87: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Hava etkisiyle plastiklerin yıpranması; radyasyon, uçan

parçacık-ların meydana getirdiği aşınma, yağmur veya dolu erozyonu ve hava kirliliğinin kimyasal etkisinin bir neticesidir. Bu faktörlere karşı termoplastiklerin dayanıklılığı çok iyiden (örneğin akrilik ve PVC) zayıfa kadar (örneğin polistiren ve selüloz asetat) değişir. Su absorbsiyonu, plastikleştirici etkisinden dolayı, termoplastiklerin dayanıklılığını zayıflatır.

• Ancak en önemli faktör UV radyasyonunun etkisidir. Her iki durumda da, plastik malzeme gevrekleşir; ayrıca ultraviyole etkisiyle renk kaybı meydana gelir. UV ışınlarına en dayanıklı plastikler akriliklerdir.

• Diğer plastikler aynı dayanıklılığı göstermezler, fakat bunların özellikleri karbon siyahı gibi uygun katkı maddeleriyle iyileştirilebilir. Havanın etkisi en çok, uzun süre güneş ışığına maruz kalan borularda rastlanır.

Page 88: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Genelde iklim şartlan plastiğin görünüşünü değiştirir,

özellikle renginin solmasına veya bozulmasına neden olur.

• Plastik malzemelerin gerek hava gerekse iklim etkilerine karşı dayanımını artırmak için antioksidant ve stabilizatör gibi katkı maddeleri ilave edilir

Page 89: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Elektriksel Özellikler• Elektriksel özellik bakımından en önemli faktör elektriksel

iletkenliktir.• Genelde plastiklerin elektrik iletkenlikleri zayıftır. • Polimerlerin elektrik iletmesi için yapıda serbest elektronlar veya

serbest iyonların bulunması ve bunların yapı içinde hareket etmesi gereklidir.

• Polimerin yapısında zincirlerin sert ve bükülmez olması, zincirlerin birbirini kuvvetli etkilemesi, yüksek kristalinite ve yönlenme olaylarıelektronların serbest hareketlerini engellemekte ve plastiklerin düşük elektrik iletkenliğine neden olmaktadır.

• Elektrik iletkenliğini ifade etmek için bunun tersi olan elektrik dirençterimi de kullanılmaktadır.

Page 90: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Plastiklerin hacim elektrik dirençleri 10 7 ohm. m’den

10 18 ohm.m’ye kadar değişir. Herhangi bir plastik için hacim elektrik direnç değeri zamanla artar fakat sıcaklık ve nem miktarı ile azalır.

• Sıcaklığın artmasıyla elektriksel iletkenlik üstel bir şekilde artar. Polietilen ve PTFE gibi bazı plastiklerin dielektrik kayıp faktörleri çok düşüktür ve bu nedenle bunlar yüksek frekanslı elektronik tertibatlarda kullanılırlar.

• PVC gibi yüksek dielektrik kayıp faktörüne sahip plastikler kablo kaplaması gibi düşük frekanslıuygulamalarda yalıtkan olarak kullanılmaktadırlar.

Page 91: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Mükemmel yalıtkanlık özelliğinin bir neticesi olarak

polimerler çoğu defa elektrostatik olarak yüklenirler ve elektrostatik yükleri uzun süre muhafaza ederler.

• Elektrostatik yüklenme bazı uygulamalarda yangın çıkmasına neden olabilir.

• Ayrıca elektrostatik yüklenme bazı durumlarda tozu çekebilir plastiğe el koyana elektrik şoku verebilir, havada kıvılcım çıkarabilir.

• Yüzeylerin işlenmesi ile malzemeye, elektrostatik yükün yere akmasını sağlayan düşük bir iletkenlik verilebilir.

Page 92: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir

Plastik Malzemelerin Özellikleri• Ancak bu kaplamalar zamanla yavaş yavaş bozulur ve aralıklarla

yenilenmesi gerekir.• Elektrik direncinin düşürülmesi için kullanılan bir başka yöntem,

yapıya iletken dolgu maddelerinin ilave edilmesidir. % 15 veya daha fazla karbon lifleri ile kuvvetlendirilmiş plastikler yüzey dirençlerinin neden olduğu statik yükü etkili bir şekilde dağıtılabilirler. Örneğin otomobil motorlarında kaplama maddesi olarak kullanılan silikon kauçuğun elektriksel direnci 10 14 ohm.cm’dir. Bu malzemeye ağırlık olarak % 15 karbon siyahı ilave edilirse, malzemenin direnci 10 4ohm.cm , % 60 ilave edilirse 10 ohm.cm olur.

• Karbon siyahı yerine gümüş kaplı metal tozları dolgu maddesi olarak kullanılırsa, malzemenin elektrik direnci 10 -4 ohm.cm değerlerine kadar düşürülebilir

Page 93: POLİMER MALZEMELER · 2018-05-03 · • Organik polimerler Yapılarında başta karbon atomu olmak üzere hidrojen, oksijen,azot ve halojen ( F,Cl,Br,I gibi) atomları içerir