of 8 /8
VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plinski kondenzacijski kotao od 787 do 1400 kW VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Plinski kondenzacijski kotao za zemni plin E, LL i tekući plin 5607 668 HR 5/2013 Informacijski list Br. narudž. i cijene: vidi cjenik

Plinski kondenzacijski kotao VIESMANN VITOCROSSAL 300...Vitotronic 100 (tip GC1B) i LON-modul u spoju s Vitotro-nicom 300-K (tip MW1B) za klizno vođenu temperaturu vode u kotlu (isporučuje

 • Upload
  others

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plinski kondenzacijski kotao VIESMANN VITOCROSSAL 300...Vitotronic 100 (tip GC1B) i LON-modul u...

 • VIESMANN VITOCROSSAL 300Plinski kondenzacijski kotao

  od 787 do 1400 kW

  VITOCROSSAL 300 Tip CR3B

  Plinski kondenzacijski kotao za zemni plin E, LL i tekući plin

  5607 668 HR 5/2013

  Informacijski listBr. narudž. i cijene: vidi cjenik

 • ■ Normni stupanj iskorištenja: do 98% (Hs)/109% (Hi).■ Visoka pogonska sigurnost i dugotrajno korištenje zahvaljujući

  grijaćoj površini Inox-Crossal od nehrđajućeg plemenitog čelikaotpornoj na koroziju.

  ■ Grijaća površina Inox-Crossal za visokoučinkoviti prijenos topline iudio kondenzacije.

  ■ Efekt samočišćenja zahvaljujući glatkoj površini od plemenitogčelika.

  ■ Izgaranje s malim sastojkom štetnih tvari zahvaljujući niskom opte-rećenju komore za izgaranje i prolazne komore za izgaranje.

  ■ Kao Unit izvedba s plinskim plamenikom s ventilatorom tvrtki Elco iliWeishaupt.

  ■ Jednostavno unošenje zahvaljujući djeljivoj izvedbi.■ Dva nastavka povratnog voda za hidrauličko povezivanje s

  optimiranom ogrjevnom moći.■ Regulacija Vitotronic, jednostavna za rukovanje, s jasnim

  tekstualnim i grafičkim prikazom.

  A Dva nastavka povratnog vodaB Ložište od nehrđajućeg plemenitog čelika

  C Visokoučinkovita toplinska izolacijaD Inox-Crossal grijaće površine od nehrđajućeg plemenitog čelika

  Prednosti ukratko

  2 VIESMANN VITOCROSSAL 300

  5607

  668

  HR

 • Tehnički podaci

  Nazivni toplinski učin TV/TR = 50/30 °C kW 787 978 1100 1400TV/TR = 80/60 °C kW 720 895 1006 1280Nazivno toplinsko opterećenje kW 742 923 1038 1320ID broj proizvoda CE-0085AU0315Dozv. pogonska temperatura °C 100 100 100 100Dozv. temperatura polaznog voda(= sigurnosna temperatura)

  °C 110 110 110 110

  Dozv. radni tlak bar 6 6 6 6 MPa 0,6 0,6 0,6 0,6Otpor na dimovodnoj strani Pa 420 420 460 480

  mbar 4,2 4,2 4,6 4,8Dimenzije tijela kotla Duljina b mm 2894 3094 3193 3543Širina c mm 960 960 1200 1200Visina (s nastavcima) mm 1676 1676 1676 1676Mjere modula Duljina modula ložišta g mm 1938 2138 2237 2587Duljina modula izmjenjivača topline o mm 1198 1198 1216 1216Ukupne dimenzije Ukupna duljina a mm 3021 3221 3338 3688Ukupna širina toplinske izolacije mm 1114 1114 1296 1296Ukupna širina s regulacijom f mm 1281 1281 1463 1463Ukupna visina mm 1550 1550 1550 1550Temelj Duljina mm 3100 3350 3450 3900Širina mm 1200 1200 1350 1350Težina – Modul ložišta kg 780 845 1060 1160– Modul izmjenjivača topline kg 615 615 720 810Ukupna težina kg 1553 1635 1980 2185Kotao za grijanje s toplinskomizolacijom i regulacijom kruga kotla

  Volumen kotlovske vode l 1407 1552 1558 1833Priključci kotla za grijanje Polazni vod kotla PN 6 DN 100 100 125 125Povratni vod kotla 1*1 PN 6 DN 100 100 125 125Povratni vod kotla 2*1 PN 6 DN 100 100 100 100Sigurnosni priključak R 2 2 2 2Pražnjenje R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼Odvod kondenzata R ½ ½ ½ ½Parametri dimnih plinova*2 Temperatura (pri temp. povrata od30 ℃)

  – kod nazivnog toplinskog učina °C 40 40 40 40– Pri djelomičnom opterećenju °C 30 30 30 30Temperatura (pri temp. povrataod 60 °C)

  °C 70 70 70 70

  Struja mase (kod zemnog plina) – kod nazivnog toplinskog učina kg/h 1140 1415 1640 2025– Pri djelomičnom opterećenju kg/h 340 425 490 605Raspoloživi uzgon Pa 70 70 70 70na nastavku dimovodne cijevi*3 mbar 0,7 0,7 0,7 0,7Priključak dimnih plinova 7 mm 300 300 350 350Normni stupanj iskorištenja pri temperaturi sustavagrijanja

  40/30 °C % do 98 (Hs)/109 (Hi)

  *1 Kada se priključuju 2 kruga grijanja, na povratni vod kotla 1 priključiti krug grijanja s najnižom razinom temperature.*2 Računske vrijednosti za dimenzioniranje dimovodnog sustava prema EN 13384 u odnosu na 10 % CO2 kod zemnog plina.

  Temperature dimnih plinova kao izmjerene bruto vrijednosti kod 20 °C temperature zraka za izgaranje.Podaci za djelomično opterećenje odnose se na učin od 30 % nazivnog toplinskog učina. U slučaju odstupanja djelomičnog opterećenja(ovisno o načinu pogona plamenika) struju mase dimnih plinova potrebno je izračunati na odgovarajući način.

  *3 Raspoloživi uzgoni postižu se plinskim plamenicima s ventilatorom iz programa dobave (proizv. Weishaupt i Elco) kao i mnogim drugimplinskim plamenicima s ventilatorom.Odstupajuće raspoložive uzgone potrebno je dogovoriti s isporučiteljem plamenika. U slučaju korištenja Vitocrossala 300 na dimnjacimaotpornim na vlagu uzgon smije iznositi maks. 0 Pa.

  Tehnički podaci

  VITOCROSSAL 300 VIESMANN 3

  5607

  668

  HR

 • Nazivni toplinski učin TV/TR = 50/30 °C kW 787 978 1100 1400TV/TR = 80/60 °C kW 720 895 1006 1280 75/60 °C % do 95 (Hs)/106 (Hi)Gubitak zbog spremnosti za pogonqB,70

  % 0,25 0,25 0,25 0,25

  181189

  87

  172

  102,

  531

  1

  1550

  a

  1676

  1470 b

  hk

  lm

  no

  750

  d

  1504

  fg

  733

  3001030 c 330KVRG

  DBSAKR2

  KR1

  KOAE

  AGA

  KTS

  SCH

  KTÜ

  e

  AGA Odvod dimnih plinovaDB Kolčak Rp ½ za uređaj za ograničenje tlakaE Pražnjenje R 1¼ KOA Odvod kondenzata R ½KR 1 Povratni vod kotla 1KR 2 Povratni vod kotla 2

  KTS Osjetnik temperature kotla Rp ¾KTÜ Kotlovska vrataKV Polazni vod kotlaRG Kolčak Rp ½ za dodatne regulacijske uređajeSA Sigurnosni priključak R 2SCH Nadzorni otvor

  Tablica mjeraNazivni toplinski učin kW 787 978 1100 1400a mm 1114 1114 1296 1296b mm 302 302 352 352c mm 673 873 972 1322d mm 590 590 669 669e mm 1726 1926 2025 2375f mm 960 960 1200 1200g mm 1281 1281 1463 1463h mm 1198 1198 1216 1216k mm 1703 1903 2002 2352l mm 2785 2985 3085 3435m mm 2894 3094 3193 3543n mm 1938 2138 2237 2587o mm 3021 3221 3338 3688

  U slučaju poteškoća pri unošenju moguće je demontirati kotlovskavrata i poklopac sakupljača dimnih plinova.

  Tehnički podaci (nastavak)

  4 VIESMANN VITOCROSSAL 300

  5607

  668

  HR

 • Postavljanje

  Minimalni razmaci

  1600(300)

  200 (100)

  500 (50)400

  500 (50)

  A Ba

  Mjera a: Ugradna duljina plamenikaA KotaoB Plamenik

  Radi jednostavne montaže i održavanja potrebno je pridržavati senavedenih mjera; u skučenim prostorima potrebno je poštivati samominimalne razmake (mjere u zagradama). U stanju kod isporuke vratasu prigrađena tako da se zakreću nadesno. Zglobni klinovi mogu sepremjestiti tako da se vrata pri otvaranju zakreću nalijevo.

  Postavljanje■ Bez nečistog zraka sa sadržajem halogenih ugljikovodika

  (npr. sadržani u sprejevima, bojama, otapalima i sredstvima za čiš-ćenje)

  ■ Bez pretjeranog stvaranja prašine■ Bez visoke vlažnosti zraka■ Zaštićena od smrzavanja i dobro prozračenaU protivnom su moguće smetnje i oštećenja na instalaciji.Kotao za grijanje smije se postavljati u prostorijama u kojima se možeračunati s onečišćenjem zraka halogenim ugljikovodicima samoonda ako su poduzete dovoljne mjere za dovod čistog zraka za izga-ranje.

  Otpor protoka sa strane ogrjevne vode

  Količina protoka u m³/h

  0,110 806050403020

  0,2

  0,3

  0,40,5

  0,81

  2

  3

  45

  810

  kPa

  76

  0,70,6

  1

  2

  3

  45

  810

  20

  30

  4050

  80100

  mba

  r

  7060

  76

  Otp

  or p

  roto

  ka

  Vitocrossal 300 prikladan je samo za toplovodna grijanja s crpkom.

  Tehnički podaci (nastavak)

  VITOCROSSAL 300 VIESMANN 5

  5607

  668

  HR

 • Opseg isporuke:■ Tijelo kotla s toplinskom izolacijom

  (Modul ložišta i izmjenjivača topline isporučuju se isključivozasebno.)

  ■ Regulacija kruga kotla, ožičena i spremna za priključenje■ Kotlovska vrata s pločom plamenika■ Protuprirubnice s vijcima i brtvama■ Priključak za sigurnosno-tehničku opremu – nije potreban dodatni

  umetak za polazni vod

  Prikladni plinski plamenici s ventilatorom mogu se dobiti od tvrtki Wei-shaupt i Elco te ih je potrebno naručiti zasebno (vidi cjenik).Isporuku obavlja proizvođač plamenika. Moguće je korištenjeplamenika drugih proizvođača.

  Regulacijske varijante

  Za instalaciju s jednim kotlom:■ bez razvodnog ormara Vitocontrol

  Vitotronic 100 (tip GC1B)za konstantno povišenu temperaturu vode u kotlu ili pogon vođenvremenskim prilikama u spoju s razvodnim ormarom (vidi dolje) ilinekom vanjskom regulacijom.Vitotronic 200 (tip GW1B)za klizno vođenu temperaturu vode u kotlubez regulacije mješačaVitotronic 300 (tip GW2B)za klizno vođenu temperaturu vode u kotlus regulacijom mješača za maks. 2 kruga grijanja s mješačem

  ■ s razvodnim ormarom VitocontrolVitotronic 100 (tip GC1B)irazvodni ormar Vitocontrol s Vitotronicom 300-K (tip MW1B) zapogon vođen vremenskim prilikama i regulacijom mješača za maks.2 kruga grijanja s mješačem i daljnjim uređajima Vitotronic 200-H,tip HK1B ili HK3B, za 1 odn. do 3 kruga grijanja s mješačemilirazvodni ormar s vanjskom regulacijom (od strane graditelja)

  Za instalacije s više kotlova:(do 4 kotla za grijanje)

  ■ bez razvodnog ormara VitocontrolVitotronic 100 (tip GC1B) i LON-modul u spoju s Vitotro-nicom 300-K (tip MW1B)za klizno vođenu temperaturu vode u kotlu (isporučuje se jedankotao za grijanje s regulacijsko-tehničkom osnovnom opremom zainstalaciju s više kotlova)iVitotronic 100 (tip GC1B) i LON modul za klizno vođenu tempera-ture vode u kotluza svaki daljnji kotao za grijanje instalacije s više kotlova

  ■ s razvodnim ormarom VitocontrolVitotronic 100 (tip GC1B) i LON modul za klizno vođenu tempera-ture vode u kotluza svaki kotao za grijanje instalacije s više kotlovairazvodni ormar Vitocontrol s Vitotronicom 300-K (tip MW1B) zainstalacije s više kotlova, pogon vođen vremenskim prilikama iregulacijom mješača za maks. 2 kruga grijanja s mješačem i daljnjimuređajima Vitotronic 200-H, tip HK1B ili HK3B, za 1 odn. do 3 krugagrijanja s mješačemilirazvodni ormar s vanjskom regulacijom (od strane graditelja)

  Pribor za kotao za grijanje

  Vidi cjenik i informacijski list »Pribor uz kotao za grijanje«.

  Pogonski uvjeti

  Pogonski uvjeti s regulacijama kruga kotla VitotronicZa zahtjeve kakvoće vode vidi uputu za projektiranje »Orijentacijskevrijednosti za kakvoću vode«

  Zahtjevi1. Volumni protok ogrjevne vode nema2. Temperatura povratnog voda kotla (minimalna vrijednost) nema3. Donja temperatura vode u kotlu nema4. Donja temperatura vode u kotlu uz zaštitu od smrzavanja 10 °C – zajamčeno Viessmann regulacijom5. Dvostupanjski pogon plamenika nema6. Modulacijski pogon plamenika nema7. Reducirani pogon Nema – moguće je totalno snižavanje8. Sniženje pogona na kraju tjedna Nema – moguće je totalno snižavanje

  Upute za projektiranje

  Postavljanje kod pogona ovisnog o zraku u prostoru(B23, B33)

  Stanje kod dostave

  6 VIESMANN VITOCROSSAL 300

  5607

  668

  HR

 • Za ložišta ovisna o zraku u prostoru s ukupnim nazivnim toplinskimučinom većim od 50 kW dokazano je dovoljno snabdijevanje sasvježim zrakom za izgaranje ako u prostoru postavljanja postoji otvorili vod koji vodi prema van.Presjek otvora mora iznositi min. 150 cm2 i za svaki kW preko 50 kWnazivnog toplinskog učina, dodatna 2 cm2.

  Vodovi moraju biti dimenzionirani ekvivalentno prema protočno teh-ničkim parametrima. Potreban presjek smije biti podijeljen na najviše2 otvora ili voda.

  NeutralizacijaKod kondenzacije nastaje kiseli kondenzat s pH-vrijednostima između3 i 4. Ovaj kondenzat se može neutralizirati sredstvom za neutralizi-ranje u uređaju odn. instalaciji za neutraliziranje.

  Za dalje informacije vidi uputu za projektiranje i informacijski list »Pri-bor za kotao«.

  Montaža prikladnog plamenika

  Plamenik mora biti prikladan za dotični nazivni toplinski učin, kao i zaotpor na dimovodnoj strani kotla za grijanje (vidi tehničke podatke pro-izvođača plamenika).Materijal glave plamenika mora biti prikladan za pogonske tempera-ture do najmanje 500 °C.Plamena cijev mora biti duga najmanje 135 mm.Plamenik mora biti ispitan prema EN 676 i označen oznakom CEsukladno Direktivi 90/396/EEZ.

  Podešavanje plamenikaProtok plina plamenika potrebno je podesiti na navedeni nazivnitoplinski učin kotla za grijanje.

  Priključak plamenikaOtvor za cijev plamenika odgovara EN 303-1.

  Za montažu plamenika treba koristiti ploču plamenika sadržanu uopsegu isporuke.Ako ona nije tvornički pripremljena, izbušiti rupe za pričvršćivanjeplamenika u prirubnici plamenika i izrezati otvor plamenika.Maks. otvor za cijev plamenika Ø 350 mm.U slučaju odstupanja dimenzija izrezani dio toplinske izolacije ukotlovskim vratima rezanjem prilagoditi promjeru plamene cijevi.Nakon montaže plamenika zabrtviti prstenasti raspor između plamenecijevi i bloka toplinske izolacije pomoću isporučenog termoizolacijskogmaterijala otpornog na toplinu.Ploče plamenika po želji se mogu tvornički pripremiti (uz nadoplatu).Molimo Vas da u tu svrhu kod narudžbe navedete proizvođača i tipplamenika.Plamena cijev mora stršati iz toplinske izolacije kotlovskih vrata.

  Daljnji podaci za projektiranjeVidi Uputu za projektiranje za ovaj kotao za grijanje.

  Ispitana kvaliteta

  CE oznaka u skladu s postojećim smjernicama EZ-a.

  Znak kakvoće ÖVGW prema Uredbi o znaku kakvoće 1942DRGBl. I za proizvode s područja plina i vode.

  Upute za projektiranje (nastavak)

  VITOCROSSAL 300 VIESMANN 7

  5607

  668

  HR

 • 8 VIESMANN VITOCROSSAL 300

  5607

  668

  HR

  Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

  Viessmann d.o.o. HRVATSKADr. Luje Naletilića 29HR-10020 ZagrebTelefon:0 03 85-1-65 93-650Telefax:0 03 85-1-65 46-793www.viessmann.com

  VITOCROSSAL 300Informacijski list