of 27/27
cco&GiUL WLtmmm ta bălti PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGIC AL COLEGIULUI POLITEHNIC BĂLŢI (2018-2022) Ediţia 1 Revizia 0 COD: PDS-îM PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGIC AL COLEGIULUI POLITEHNIC BĂLTI ( 2018- 2022) i

PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGIC AL COLEGIULUI …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGIC AL COLEGIULUI …

PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGIC AL COLEGIULUI POLITEHNIC BLI
(2018-2022)
2
fc»
PRELIMINARII
Educaia reprezint un act de contiin, de calitatea cruia depinde în bun parte nu numai bunstarea viitoarei naiuni ci,
în acelai timp, puterea i chiar existena ei ca entitate distinct în configuraia regional i mondial.
Calitatea i eficiena sunt piloni principali ai reformelor educaionale, care stau la baza construirii sistemelor naionale de
management i asigurare a calitii în învmîntul Republicii Moldova. Aceast aliniere este necesar pentru a asigura o integrare
real i funcional, a sistemului educaional din Republica Moldova în Uniunea European i pentru ca iniiativele din acest
domeniu s fie echitabile, cu comunitatea internaional, din punct de vedere teoretic i metodologic.
Necesitatea compatibilizrii sistemelor de învmânt a Republicii Moldova cu Uniunea European ofer argumente pentru
dezvoltarea sistemelor educaionale, de management, de asigurare a calitii educaiei, deoarece implementarea lor va conduce la
crearea unor noi metode de gîndire i comportament, care vor contribui la îmbuntirea continu a tuturor proceselor de învmînt din instituiile profesional tehnice postsecundare.
Realizarea unei conduite orientate spre calitate, constituie o constrângere major în procesul de integrare european a
Republicii Moldova fiind în acelai timp elementul vital pentru atingerea unei economii prospere. O importan major o are în
aceast privin componenta educaional, nu numai sub aspectul calitii prestaiei, ci în însi integrarea nevoii de calitate în
cultura naional. Mentalitatea individului trebuie s asimileze convingerea c nu poate s existe bunstare fr o munc
responsabil i de calitate. Având la baz aceast misiune, devine evident c întreaga activitate a sistemului de educaie trebuie
orientat spre creterea competitivitii instituiei prin: calitatea ofertei i a rezultatelor activitii, un management performant, o
politic financiar adecvat, utilizarea raional a resurselor existente i atragerea de noi resurse, încurajarea întregului
personal spre o atitudine responsabil.
Calitatea educaiei este definit ca fiind un ansamblu de caracteristici ale unui program de studii i ale furnizorului acestuia,
prin care sunt îndeplinite ateptrile beneficiarilor, precum i standardele educaionale de calitate.
Calitatea educaiei constituie o prioritate, fiind o condiie indispensabil pentru ameliorarea ocuprii profesionale, a coeziunii
sociale i a competitivitii economice.
Metodologia asigurrii calitii în educaie se bazeaz pe relaiile ce se stabilesc între:
a) Criterii;
c) Indicatori de performan;
a) Planificarea i realizarea efectiv a rezultatelor ateptate ale învrii;
b) Monitorizarea rezultatelor;
e) Eficientizarea continu a rezultatelor în educaie.
Asigurarea calitii educaiei este realizat printr-un ansamblu de aciuni de dezvoltare a capacitii instituionale: elaborare,
planificare i implementare a programelor de studii, prin care se formeaz încrederea beneficiarilor c organizaia furnizoare de
servicii educaionale îndeplinete standardele în vigoare.
4
Asigurarea calitii educaiei este centrat preponderent pe rezultatele învrii. Rezultatele învrii sunt exprimate în termeni de
cunotine, competene, valori i atitudini care se obin prin parcurgerea i finalizarea unui nivel de învmânt sau program de studii.
Evaluarea calitii educaiei const în examinarea multicriterial a msurii în care o organizaie furnizoare de educaie i
programele acesteia îndeplinesc standardele educaionale i de referin.
CAPITOLUL I
VIZIUNEA COLEGIULUI
absolvent autonom, responsabil, competent profesional, ce corespunde standardelor de valori ale ceteanului european.
MISIUNEA COLEGIULUI
economia din republic, dând dovad de profesionalism, competitivitate pe piaa muncii, care s corespund rigorilor timpului,
standardelor europene i internaionale, capabili s îndeplineasc lucrri calitative i profesioniste în domeniu.
Onorîndu-i statutul de Colegiu unitatea noastr ofer tinerilor servicii educaionale bazate pe responsabilitate, performane,
egalitatea anselor la un înalt standard de calitate, pentru dezvoltarea valorilor umane i formarea competenelor profesionale care s corespund cerinelor unei societi democratice bazate pe competene profesionale.
5
te
CAPITOLUL II. MOTIVAIA
Pentru a realiza o bun diagnoz a organizaiei colare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât i mediul extern al instituiei.
In conformitate cu compartimentele din analiza SWOT rezult urmtoarele aspecte: Puncte tari (S)
• recunoaterea colegiului ca furnizor de servicii educaionale de calitate;
• fiecare calificare oferit dispune de întregul material curricular;
• cadre didactice calificate, cu experien, disponibile de perfecionare i fidelitate fa de educaie;
• interesul cadrelor didactice pentru formarea continua i obinenrea performanelor profesional;
• echipa managerial forma în management educaional;
• participarea activ a elevilor la concursuri i olimpiade colare i zonale;
• existena unor condiii adecvate pentru organizarea i desfurarea procesului educativ;
• preocuparea conducerii instituiei de dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
• existena cabinetelor, laboratoarelor, slilor funcionale pentru toate disciplinele i modulele predate în instituie;
• implicarea în actul decizional a unui numr cât mai mare de actori, asigurînd transparen la toate etapele i nivelurile procesului
educaional;
• realizarea periodic de sondaje i statistici relevante privind gradul de satisfacie al elevilor fa de serviciile oferite de instituie;
• parteneriate active cu prinii, mediu de afaceri i parteneri sociali.
6
Puncte slabe (W)
• discrepana dintre mediile de admitere ale elevilor i nivelul lor real de pregtire (teste predictive);
• conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum utilizarea metodelor activ-participative, utilizarea TIC etc;
• scderea motivaiei cadrelor didactice pentru unele aspecte ale activitii didactice;
• grad relativ sczut de aplicare a experienei obinute la cursuriile de formare continu;
• meninerea rezultatelor sczute la examenul de bacalaureat în ultimii ani de studii;
• absenteismul în rândul elevilor, în deosebi a celor din familii social-vulnerabile;
• dificulti în identificarea unor strategii eficiente de micorare a absenteismului colar;
• lipsa interesului unor prini de a colabora cu instituia;
• neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional i educaional;
• nivel sczut de desfurare a orei educative la unii dirigini;
• lipsa motivaiei învrii la muli elevi;
• dificultatea monitorizrii absolvenilor instituiei;
• lipsa abilitilor cadrelor manageriale i didactice în accesarea proiectelor cu finanare extrabugetar.
Opotuniti (O)
• lrgirea ofertei de formare continu a personalului didactic prin multiple forme;
7
J*
existena multiplelor posibiliti de informare (internet) i de formare a cadrelor didactice
(programe naionale, internaionale);
comunicare eficient facilitat de reeaua informaional existent. 9 9
Ameninri (T) lipsa de interes manifestat de unele cadre didactice pentru propria formare profesional i/ sau managerial;
posibilitatea creterii ratei abandonului colar în condiiile socio-politice, actuale;
motivaie financiar slab a cadrelor didactice;
lipsa interesului de a lucra în grup i în echip, manifestate la unele cadre didactice;
insuficiena fondurilor financiare alocate pentru instituie de ctre minister;
nivelul actual al tehnicii este mult prea ridicat fa de posibilitile reale ale instituiei;
migrarea tinerilor împreun cu familia spre statele din Uniunea European sau Federaia Rus;
procent mare al elevilor care au prinii plecai peste hotarele rii;
dificulti financiare tot mai mari ale familiilor cu venituri sczute, mai ales din mediul rural, în
a-i întreine copiii în instituie;
schimbri frecvente în legislaia din domeniul educaional, care afecteaz continuitatea procesului educaional;
influena negativ a strzii care conduce la acte de indisciplin;
meninerea absenteismului nemotivat înalt.9
Concluzii asupra analizei SWOT i strategii de perspectiv
1. Exist un numr destul de mare a punctelor forte în organizarea i desfurarea activitii Colegiului.
2. Corelarea punctelor tari cu oportunitile contureaz:
Resursele strategice:
• corelarea cadrelor didactice bine formate, din punct de vedere profesional, cu rezultate bune obinute în procesul
de predare-învare-evaluare;
• experien în management, formare, consiliere i orientare;
• conlucrare eficient bazat pe parteneriat cu autoritile i mediul de afaceri.
3. Corelarea punctelor slabe cu ameninrile existente, propune urmtoarele:
inte strategice:
• modernizarea i dezvoltarea bazei materiale în vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate;
• transformarea colegiului în instituie care realizeaz instruirea axat pe formarea de competene;
• diversificarea ofertei educaionale prin promovarea activitilor curriculare i extracurriculare, menite s dezvolte respectul
pentru valorile culturii naionale i europene, încurajarea spiritului civic, antreprenorial i concurenei loiale;
• dezvoltarea culturii organizaionale în scopul încurajrii spiritului de iniiativ, cooperare i colaborare intra i
interdisciplinar.
1. Creterea eficienei activitilor instructiv-educative i a serviciilor oferite de Colegiul Politehnic Bli, prin asigurarea calitii învmântului.
2. Alinierea serviciilor educaionale i de formare profesional a tinerilor la cerinele i exigenele pieei forei de munc.
Obiectivele specifice 1. Sporirea calitii procesului edeucaional;
2. Crearea unor condiii favorabile pentru prestarea serviciilor de calitate;
3. Contribuie la motivarea cadrelor didactice de a realiza o activitate eficient de instruire continu;
4. Realizarea demersurilor didactice centrate pe elev i formare de competene;
5. Obinerea unui nivel mai înalt de satisfacie a elevilor privind realizarea procesului de instruire;
6. Utilizarea eficient a mijloacelor financiare;
7. îmbuntirea condiiilor de studii si de trai ale elevilor;
8. Ameliorarea asigurrii tiinifice, curriculare i metodice a procesului de instruire;
9. Asigurarea unei dezvoltri durabile a politicii educaionale în Colegiu prin formarea unei personaliti active i creative;
10. Responsabilizarea tuturor persoanelor implicate în procesul educaional pentru îmbuntirea permanent a calitii
instruirii.
io

Aciuni Compartimentul
responsabil Resurse
1 2 3 4 5 6 Domeniu funcional 1: PROIECTARE
Obiective specifice:
V Creterea calitii activitii manageriale
1.1. Analiza i a diagnoza activitii desfurate în colegiu.
Management instituional.
1.2. Analiza i diagnoza activitii desfurate în cadrul catedrelor metodice.
Catedrele metodice din colegiu.
Materiale i procesele verbale.
efii de catedre metodice .
Septembrie Catedrele metodice organizate în anul de studii anterior. Analiza eficienei activitii.
1.3. Realizarea analizei i a diagnozei activitii financiare desfurate în colegiu.
Management instituional.
5
1.4. Elaborarea planurilor/ proiectelor privind problematica educaional la toate nivelurile.
CAIC în Colegiu. Rapoartele membrilor comisiei.
Directorul. Membrii CEI AC.
Periodic. Dou rapoarte la nivel de unitate ce vor centraliza semestrial rezultatele asistenelor realizate în grupe.
1.5. Elaborarea proiectelor de dezvoltare pe termen scurt i a planurilor operaionale aferente.
Directorul unitii.
Directorul. Septembrie. PDI i de PO ai instituiei.
1.6. Prognozarea evoluiei populaiei colare.
Compartimentul secretariat.
Septembrie, Octombrie, Ianuarie, Martie.
Documente de recensmânt a populaiei colare elaborate de colegiu. Numr de elevi pentru fiecare an de învmânt.
1.7. Elaborarea Planului de lucru al Comisiei de admitere
Directorul, Consiliul Profesoral Consiliul de Administraie .
Materialele pentru înmatricularea elevilor.
Directorul. Ianuarie. Proiectul planului de înmatriculare în anul colar. Planul de lucru al Comisiei.
1.8. Elaborarea proiectelor de perspectiv la fiecare disciplin curricular.
Directorul, CIAC din colegiu.
12
fi»
1.9. Proiectarea simulrilor Evalurilor la sfârit de ciclu liceal.
Directorul Metodologia în vigoare.
Decembrie - Martie.
Calendarul testrilor organizate la nivel raional cu elevii claselor a XH-a.
1.10. Elaborarea programului de activiti extracurriculare.
Directorul, sef secie 5 5
Raportul organizatorului cu programe i activiti educative.
Organizatorul. Septembrie, Octombrie.
1.11. Elaborarea programelor de pregtire a elevilor pentru olimpiadele colare.
Directorul, Catedrele didactice, CIAC
1.12. Elaborarea de planurilor i programelor de aciuni privind diminuarea absenteismului colar.
Directorul unitii, ef secie educaie.
»
Directorul. Septembrie. Gradul de reducere a
absenteismului ca urmare a proiectelor derulate.
1.13. Realizarea proiectelor de buget i a proiectelor de achiziii.
Compartimentul contabilitate.
1.14. întocmirea documentaiei, privind
13
te
investiiile financiare colare i reparaiile.
Directorul Cadrele didactice.
Domeniu funcional 2: ORGANIZARE Obiective specifice:
Eficientizarea demersului managerial; C Organizare în vederea atingerii standardelor i a finalitilor;
Utilizarea unor noi tehnici i metode de predare-învare-evaluare; C Organizarea execuiei bugetare; S Extinderea i eficientizarea parteneriatului educaional.
2.1. Elaborarea tematicii i a graficelor pentru edinele Consiliilor, catedrelor metodice i comisiilor.
Directorul, directorii adjunci
Documentele pentru perfecionare.
2.2. Elaborarea tematicii i a materialelor pentru Consiliul Profesoral si
3
Administraie
Materialele de la Consiliile Profesorale si
3
Septembrie. Gradul de participare a cadrelor didactice. Corelarea cu obiectivele activitii.
14
to
2.3. Asigurarea calitii demersului didactic.
Directorul, directorii adjunci, efi catedre, CIAC
Rapoartele membrilor comisiei.
Directorul, cadrele didactice.
Directorul CIAC
Organigrama. Directorul. Septembrie. Existena fielor postului la toate compartimentele.
2.5. Cuprinderea elevilor înscrii în Colegiu colectivele i formele de educaie stabilite prin lege.
Directorul, CIAC în colegiu.
Directorul unitii.
Rezultatele anterioare.
2.7. Implementarea proiectelor privind diminuarea absenteismului .
Directorul CIAC în colegiu.
Reducerea ratei absenteismului colar.
2.8. Organizarea sptmânilor catedrelor didactice.
Directorul, directoruii adjunci,
Directorul unitii.
Actele primite de la ME. Utilaj, materiale procurate.
Directorul. Permanent Asigurarea cu manuale i materiale didactice în % cât mai mare.
2.10. Aplicarea curriculelor i planurilor- cadru elaborate de colegiu i avizate de ME.
Directorii adjunci, CIAC.
Directorul Sef secie ? 5
Conform planificrii proprii.
2.12. Implementarea proiectelor de parteneriat.
Directorul unitii.
Planurile organizatorului.
Directorul, Organizatorul
Conform planificrii.
Directorul Responsabil de protecia muncii.
Legislaia în vigoare.
Directorul. Permanent. Numr de sesiuni de instruire pe aceste teme.
16
Directorul, Responsabil de protecia muncii
Regulamentul Proteciei Muncii.
Administraia Cadrele didactice.
Septembrie, Octombrie, Mai.
2.15. Relaii cu mediul social, cultural i economic specific comunitii.
Directorul Parteneri ate încheiate.
Directorul, Permanent. Facilitarea comunicrii.
Directorul, directorii adjunci
Analiza nevoi. Metodologii.
Directorul. Permanent. Nr. de elevi cu CES admii în colegiu.
2.17. Repartizarea bugetului primit, conform legislaiei în vigoare.
Departamentul administrativ.
Asigurarea execuiei bugetare.
Departamentul administrativ.
Propunerile directorului.
2.19. Aplicarea proiectelor de investiii i reparaii.
Departamentul administrativ.
Programul propriu.
Numr de cldiri in care se realizeaz investiii, reparaii capitale, consolidri.
17
2.20. Organizarea si desfurarea la nivelul instituiei a evalurii
9
finale.
Domeniu funcional 3: CONDUCERE OPERAIONAL Obiective specifice: C Operaionalizarea activitii;
Eficientizarea demersului managerial; ^ Organizarea în vederea atingerii standardelor i a finalitilor.
3.1. Coordonarea activitii catedrelor metodice i a cadrelor didactice.
Directorul Directorii adjunci CIAC în colegiu.
Documente, ordine, dispoziii ME.
Directorul. Permanent. Crearea justificat a catedrelor. Numrul de reuniuni ale catedrelor în colegiu. Existena unui portofoliu pentru fiecare catedr.
3.2. Operaionalizarea resursei de timp în unitatea colar.
Directorul CIAC în colegiu.
Directorul CIAC în colegiu.
Permanent. Feed-back pentru activitatea viitoare.
18
to
Indicatori de performan Materiale Umane Timp
3.4. Realizarea procedurilor de disciplin a muncii, de mediere i rezolvare a conflictelor.
Directorul, Consiliul de Administraie al colegiului, Consiliul de Etic.
Legislaia în vigoare.
Respectarea legislaiei.
3.5. Desemnarea în calitate de mentori ai specialitilor - cadrele didactice stagiare.
Directorul CIAC în colegiu.
Pe parcursul anului
Domeniu funcional 4: MONITORIZARE. EVALUARE. CONTROL Obiective specifice:
Z Eficientizarea activitii;
V Identificarea punctelor slabe i a punctelor tari în activitate.
4.1. Elaborarea criteriilor i instrumentelor de monitorizare i evaluare.
Directorul, CIAC în colegiu.
Acte, ordine, dispoziii ME.
Directorul. Periodic. Seturi de criterii i instrumente de evaluare elaborate. Respectarea metodologiei specifice colegiului.
19
to
4.2. Aplicarea criteriilor i instrumentelor de evaluare.
Directorul, CIAC în colegiu.
Directorul, CIAC în colegiu.
4.5. întocmirea actelor solicitate de ME.
Directorul. Documente, ordine.
Directorul. Conform termenelor.
Numr de rapoarte trimise la ME în termenele stabilite.
4.6. întocmirea unui raport intermediar (pe sem. I)si anual prezentat la Consiliul Profesoral.
Directorul, Responsabilii de comisii metodice.
Documente rezultate.
4.7. Arhivarea i pstrarea tuturor documentelor legale.
Departamentul administrativ.
Respectarea normativelor arhivrii.
4.8. Evaluarea ofertei educaionale i a performanelor, în baza criteriilor de evaluare
Directorul, CIAC în colegiu..
20
i/sau a indicatorilor de performan. 4.9. Asigurarea organizrii i desfurrii probelor de absolvire.
Directorul. Legislaia în vigoare.
4.10. încheierea exerciiului financiar.
4.11. Evaluarea realizrii planului de achiziii i a utilizrii fondurilor extra­ bugetare.
Departamentul administrativ.
4.12. întocmirea documentelor legale privind managementul financiar.
Departamentul administrativ.
4.13. Monitorizarea i evaluarea proiectelor de parteneriat.
Directorul. Criteriile stabilite.
Directorul. Criteriile stabilite. Legislaia în vigoare.
Directorul. Conform. termenelor.
21
Indicatori de performan Materiale Umane Timp
Domeniul funcional 5: MOTIVARE Obiective specifice:
V Stimularea i motivarea material i moral a cadrelor didactice; V Motivarea întregului personal în funcie de creterea eficienei muncii.
5.1. Stimularea (auto) formrii i dezvoltrii profesionale.
Directorul, CIAC în colegiu.
5.2. Stimularea spiritului de competitivitate.
Directorul, CIAC în colegiu.
5.3. încurajarea i sprijinirea iniiativelor
V
Directorul, CIAC în colegiu.
9
Directorul, CIAC în colegiu.
5.5. Stimularea parteneriatului educaional.
Directorul, CIAC în colegiu.
22
5.6. Sprijinirea iniiativelor în atragerea resurselor materiale i financiare.
Directorul unitii.
Directorul. Permanent. Numr de proiecte finanate din alte fonduri non guvernamentale.
Domeniul funcional 6: IMPLICARE. PARTICIPARE Obiective specifice:
S Creterea gradului de implicare a tuturor partenerilor educaionali. 6.1. Asigurarea transparenei în actul decizional, prin participare decizional
Directorul, CIAC în colegiu
6.2. încurajarea participrii pentru optimizarea funcionrii culturii organizaionale.
Directorul unitii.
Programele unitii.
6.3. Implicarea personalului în atragerea de resurse materiale i financiare.
Departamentul administrativ.
Programele unitii.
Directorul. Permanent. Numr de proiecte finanate din alte fonduri decât cele guvernamentale.
6.4. Creterea gradului de implicare a prinilor i a
Directorul unitii.
Programele unitii.
23
comunitii locale în viaa colegiului. 6.5. Organizarea de întâlniri periodice cu prinii, autoriti locale, agenii economici, organizaii, O.N.G. - uri.
Directorul unitii.
Programele unitii.
Permanent. Numrul de participri a actorilor menionai la aciunile unitii.
6.6. Iimplicarea mai activ a elevilor în activiti de autoguvernare.
Directorul unitii, Organizatorul.
Permanent. Activiti realizate de consiliul elevilor cu consilierul educativ i responsabil de activitile extracurriculare.
Domeniul funcional 7: FORMARE I DEZVOLTARE PROFESIONAL Obiective specifice:
V Stimularea perfecionrii cadrelor didactice pentru cunoaterea noilor tehnologii; V Promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competene.
7.1. Participarea la programe de (auto)formare continu pentru directori, cadre
Directorul, CIAC în colegiu
Directorul, Cadrele didactice.
Conform graficului ME.
to
24
didactice, personal didactic auxiliar. 7.2. Participarea la întâlniri de lucru, seminare, simpozioane, programe organizate la nivel local/ naional.
Directorul unitii.
Conform graficului ME.
7.3. Participarea elevilor la stagiile de pregtire / formare practic organizate la nivel local, naional, internaional.
Directorul, CIAC în colegiu
S Asigurarea fluxului informaional; S Eficientizarea comunicrii; S Atragerea opiniei publice i a factorilor externi în vederea sprijinirii colegiului.
8.1. Informarea ritmic a cadrelor didactice.
Directorul unitii.
Documente, ordine, dispoziii ME.
Inspectorii ME. Pennanent. Numr de mesaje transmise pe pota electronic în colegiu.
25
to
8.2.Colaborarea cu mijloacele mass-media în vederea informrii opiniei publice i atragerii posibililor sponsori.
Directorul, CIAC în colegiu
Rapoarte ale unitii
Directorul. Periodic. Numr de articole în pres despre procesul de instruire în colegiu.
8.3. Meninerea canalelor de comunicare cu partenerii educaionali.
Directorul unitii.
8.4.Organizarea de bune practici pentru dezvoltarea profesional
Directorul unitii.
Directorul. Periodic. Numr de parteneriate i schimburi de experien încheiate între colegiile de medicin.
8.5.Transmiterea în timp util ctre forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate.
Directorul unitii.
26
te
S Extinderea i efîcientizarea parteneriatelor sociale. 9.1 .Colaborarea cu O.N.G. asociaii, fundaii, instituii de cultur i art.
Directorul unitii, Consiliul de administraie.
Oferta comunitii locale.
9.2. Colaborarea permanent cu organele de poliie, sanitare, pompieri
Directorul unitii.
Directorul unitii, Liderul sindical.
Permanent. Numrul de edine paritare. Gradul de prezen a reprezentanilor sindicali la reuniunile CA.
9.4. Iniierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naional i internaional.
Directorul unitii.
Numr de parteneriate încheiate. Activitile realizate în cadrulj parteneriatelor.
27
to