of 18 /18
2 1 1 1 1 1 1 2 12 5 12 5 25 1 1 2 2 3 3 Plan cofraj fundatii Scara 1:50 A B C D 1 2 3 10 15 12 5 12 5 12 5 12 5 10 15 10 15 10 15 9,00 Bloc de fundare Grinda de fundatie 10 3,30 2,20 3,30 10 25 4,10 25 25 3,02 5 25 1,95 25 3,02 5 25 4,60 10 2,25 2,15 10 70 80 -0,90 -0,20 -0,10 Sectiune 1 - 1 Scara 1:25 70 80 -0,90 -0,20 -0,10 Sectiune 2 - 2 Scara 1:25 -0,50 -0,20 -0,10 Sectiune 3 - 3 Scara 1:25 30 40 5 55 10 5 10 Pardoseala armata Polistiren extrudat, 5cm Folie PE Strat pietris-10cm pentru ruperea capilaritatii Umplutura de pamant bine compactata -95% Teren natural Pat de nisip 25 5 55 10 5 10 Pardoseala armata Polistiren extrudat, 5cm Folie PE Strat pietris-10cm pentru ruperea capilaritatii Umplutura de pamant bine compactata -95% Teren natural Pat de nisip 25 Pardoseala armata Polistiren extrudat, 5cm Folie PE Strat pietris-10cm pentru ruperea capilaritatii Umplutura de pamant bine compactata -95% 25 5 15 10 5 10 Pat de nisip Materiale prevazute: • Beton simplu blocuri fundatii: clasa C12/15, XC2; • Beton armat in fundatii C20/25 clasa de expunere XC2; • Pardoseala C20/25 clasa de expunere XC2; -T3/T4 CEM II/A-S32,5 dozaj min 300; 0..16 mm; a/c-0,45 Armaturi otel PC52. Acoperirea cu beton a armaturilor este de 4.0 cm la fundatii si scari exterioare. Pentru bare cu Ø ≤ 16 mm, diametrul minim al dornului in cazul ciocurilor si buclelor este de 4Ø. NOTA: - Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte; - Categoria de importanta C; - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de pardoseala se va executa o sapa de minim 5 cm (densitatea de 2200Kg/mc) care va fi suport pentru finisaj; - La turnarea cu pompa, cofrajul elementelor de rezistenta va fi calculat si asigurat si la impingerea si vibratiile date de tehnologia de turnare; Desenat Nume Semnatura Proiectat VERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA SEMNATURA CERINTA NUME Faza proiect Proiect nr. Scara: DE ing. V. Nicula Data: COD PLANSA : UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI 1/2018 Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073 (TRAROM) http://trarom.utcb.ro PROPUNERE CASA STANDARD P+M ing. V. Nicula Acest document contine informatii confidentiale apartinand Membrilor proiectului TRAROM care au intocmit ghidul de proiectare si poate fii folosit doar in scopul pentru care a fost furnizat. Nu poate fi copiat, reprodus sau folosit altfel decat cu acordul scris al Membrilor proiectului TRAROM. 02.08.2018 1:50 1:25 PLAN COFRAJ FUNDATII R 01

Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · -...

Page 1: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

21 11

1

1

1

2

125

125

25

11

2 233

Plan cofraj fundatii Scara 1:50A B C D

1

2

3

10 15 125 125 125 125 1015

1015

1015

9,00

Bloc de fundare

Grinda de fundatie

10 3,30 2,20 3,30 10

254,

1025

25 3,025 25 1,95 25 3,025 25

4,60

102,

252,

1510

70 80

-0,90

-0,20

-0,10

Sectiune 1 - 1Scara 1:25

70 80

-0,90

-0,20

-0,10

Sectiune 2 - 2Scara 1:25

-0,50-0,20

-0,10

Sectiune 3 - 3Scara 1:25

3040

555

10

510

Pardoseala armataPolistiren extrudat, 5cmFolie PEStrat pietris-10cm pentruruperea capilaritatiiUmplutura de pamantbine compactata -95%Teren natural

Pat de nisip

25

555

10

510

Pardoseala armataPolistiren extrudat, 5cmFolie PEStrat pietris-10cm pentruruperea capilaritatiiUmplutura de pamantbine compactata -95%Teren natural

Pat de nisip

25

Pardoseala armataPolistiren extrudat, 5cmFolie PEStrat pietris-10cm pentruruperea capilaritatiiUmplutura de pamantbine compactata -95%

25

515

10510

Pat de nisip

Materiale prevazute:• Beton simplu blocuri fundatii: clasa C12/15, XC2;• Beton armat in fundatii C20/25 clasa de expunere XC2;• Pardoseala C20/25 clasa de expunere XC2;-T3/T4 CEM II/A-S32,5 dozaj min 300;0..16 mm; a/c-0,45Armaturi otel PC52.

Acoperirea cu beton a armaturilor este de 4.0 cm la fundatii si scari exterioare.Pentru bare cu Ø ≤ 16 mm, diametrul minim al dornului in cazul ciocurilor si buclelor este de 4Ø.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Pe placa de pardoseala se va executa o sapa de minim 5 cm (densitatea de 2200Kg/mc) care va fi suport pentru finisaj;- La turnarea cu pompa, cofrajul elementelor de rezistenta va fi calculat si asigurat si la impingerea si vibratiile date de tehnologia de turnare;

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:501:25 PLAN COFRAJ FUNDATII

R 01

Page 2: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

17

95

604.52

60

4.52

60

8.92

60

8.92

8.894.49

21 ø 10 /20 1 1 40 ø 10 /20 (10) (15)(15)

2 4 ø 12 L=572cm

2 7 ø 12

2 3 ø 12 L=572cm

3 21 ø 8 /20 3 40 ø 8 /20

(10)(15) (15)

2 ø 10 4

4 2 ø 10 L=449cm

11 ø 8 /40 5

(8) (5) (8)

21 ø 8 /40 5

6 4 ø 12 L=1012cm

6 7 ø 12

6 3 ø 12 L=1012cm

2 ø 10 7

7 2 ø 10 L=889cm

8 3 ø 10 /20 3 ø 10 /20 8

8 4 ø 10 /20 8 6 ø 10 /20 8 6 ø 10 /20 4 ø 10 /20 8

8 3

ø 10

L=20

7cm

22

11

[mm] [kg][m][m]

øPoz. Buc.unitara (fara scara)

Lungimetotala

Greutate

164 10 2.02 1 204.40 331.28

Forma fasonata

Extras armareLungime

28 12 5.72 2 142.22 160.16

164 8 0.80 3 51.82 131.20

8 10 4.49 4 22.16 35.92

86 8 0.33 5 11.21 28.38

14 12 10.12 6 125.81 141.68

4 10 8.89 7 21.94 35.56

64 10 2.07 8 81.74 132.48

Greutate totala [kg] : 661.30 kg

14

17

70

60

4.52

1117

12

4.49

8.17

60

8.92

8.89

95

17

-0,10

13 2

Grinzi axe A, B, C si DSc. 1:50

A B C D

Grinzi axe 1 si 3Sc. 1:50

Plan armare grinzi fundare si pardoseala

min.

35

8.

17

14

17

70

11

17

12

21 ø 10 /20 1

1 21

ø 10

L=20

2cm

1 15 ø 10 /20

4 ø 12 2

3 ø 12 2

3 21 ø 8 L=80cm

21 ø 8 3

3 15 ø 8 /20

2 ø 10 4

11 ø 8 /40 5

5 11 ø 8 L=33cm

5 8 ø 8 /40

6 4 ø 12

6 3 ø 12

7 2 ø 10

Sectiune 1 - 1

Sectiune 2 - 2

[mm] [kg][m][m]

øPoz. Buc.unitara (fara scara)

Lungimetotala

Greutate

164 10 2.02 1 204.40 331.28

Forma fasonata

Extras armareLungime

28 12 5.72 2 142.22 160.16

164 8 0.80 3 51.82 131.20

8 10 4.49 4 22.16 35.92

86 8 0.33 5 11.21 28.38

14 12 10.12 6 125.81 141.68

4 10 8.89 7 21.94 35.56

64 10 2.07 8 81.74 132.48

Greutate totala [kg] : 661.30 kg

14

17

70

60

4.52

11

17

12

4.49

8.

17

60

8.92

8.89

95

17

6

-0,10

A B C DSc. 1:25

4

-0,10

1 3Sc. 1:25

[mm] [kg][m][m]

øPoz. Buc.unitara (fara scara)

Lungimetotala

Greutate

164 10 2.02 1 204.40 331.28

Forma fasonata

Extras armareLungime

28 12 5.72 2 142.22 160.16

164 8 0.80 3 51.82 131.20

8 10 4.49 4 22.16 35.92

86 8 0.33 5 11.21 28.38

14 12 10.12 6 125.81 141.68

4 10 8.89 7 21.94 35.56

64 10 2.07 8 81.74 132.48

Greutate totala [kg] : 661.30 kg

14

17

70

60

4.52

1117

12

4.49

8.17

60

8.92

8.89

95

17

Acoperirea cu beton a armaturilor este de 4.0 cm la fundatii si scari exterioare;;Pentru bare cu Ø ≤ 16 mm, diametrul minim al dornului in cazul ciocurilor si buclelor este de 4Ø;

Materiale prevazute:• Beton simplu blocuri fundatii: clasa C12/15, XC2;• Beton armat in fundatii C20/25 clasa de expunere XC2;• Pardoseala C20/25 clasa de expunere XC2;-T3/T4 CEM II/A-S32,5 dozaj min 300;0..16 mm; a/c-0,45Armaturi otel PC52.

Pentru armarea grinzii de fundare din axul 2 vedeti planul R4.Blocurile de fundare se vor adapta la fiecare proiect, in urma corelarii cu studiul geotehnic realizat pentru fiecare locatie in parte.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Pe placa de pardoseala se va executa o sapa de minim 5 cm (densitatea de 2200Kg/mc) care va fi suport pentru finisaj;- La turnarea cu pompa, cofrajul elementelor de rezistenta va fi calculat si asigurat si la impingerea si vibratiile date de tehnologia de turnare;

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:501:25 PLAN ARMARE FUNDATII

R 02

Page 3: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

2 57 ø 8 /15

6 27

ø 8

/15

A A

11

[mm] [kg][m][m]

øPoz. Buc.unitara (fara scara)

Lungimetotala

Greutate

57 8 4.49 2 101.09 255.93

Forma fasonata

Extras armareLungime

27 8 8.89 6 94.81 240.03

10 8 1.16 7 4.58 11.60

5 12 3.21 8 14.25 16.05

Greutate totala [kg] : 214.73 kg

4.49

8.89

1117

30

42

2.37

A B C D1

32

Armare pardoseala Sc. 1:50

42

2.37

7 10 ø 8 /20

8 5 ø 12

8 5 ø 12 L=321cm

11

Sectiune A - AB C

Sc. 1:50-0,10 11

17

3010 ø 8 /20 7

7 10

ø 8

L=11

6cm

3 ø 12 8

2 ø 12 8

Sectiune 1 - 12

-0,10

Sc. 1:25

44

[mm] [kg][m][m]

øPoz. Buc.unitara (fara scara)

Lungimetotala

Greutate

57 8 4.49 2 101.09 255.93

Forma fasonata

Extras armareLungime

27 8 8.89 6 94.81 240.03

10 8 1.16 7 4.58 11.60

5 12 3.21 8 14.25 16.05

Greutate totala [kg] : 214.73 kg

4.49

8.89

1117

30

42

2.37

Blocurile de fundare se vor adapta la fiecare proiect, in urma corelarii cu studiul geotehnic realizat pentru fiecare locatie in parte.

Materiale prevazute:• Beton simplu blocuri fundatii: clasa C12/15, XC2;• Beton armat in fundatii C20/25 clasa de expunere XC2;• Pardoseala C20/25 clasa de expunere XC2;-T3/T4 CEM II/A-S32,5 dozaj min 300;0..16 mm; a/c-0,45Armaturi otel PC52.

Acoperirea cu beton a armaturilor este de 4.0 cm la fundatii si scari exterioare;;Pentru bare cu Ø ≤ 16 mm, diametrul minim al dornului in cazul ciocurilor si buclelor este de 4Ø;

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Pe placa de pardoseala se va executa o sapa de minim 5 cm (densitatea de 2200Kg/mc) care va fi suport pentru finisaj;- La turnarea cu pompa, cofrajul elementelor de rezistenta va fi calculat si asigurat si la impingerea si vibratiile date de tehnologia de turnare;

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:501:25 PLAN ARMARE PARDOSEALA

R 03

Page 4: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

10

7575

2525

2525

2525

1,08 1,00

2525

2,37

595

1,27

5

1,27

595

2,37

5

A B C D

1

2

3 752,

252,

1575

4,55

75 75

8,95

75 3,30 2,20 3,30 75

7575

75 75

7575 75 75 75 75

Scara 1:50Sectiune prin pereti parter

101,

10

10 40 50 50 50 50 50 30 10 50 50 50 60 5

5

5 25 50 175

5

5 22550 50 50 40 10

1575

5050

5047

55 5

550

5052

550

2515

75 75

925 12 1,005 15 925 10 2,125 15

7550

5050

475

5 55

925

101,

025

75

5050

5047

55 5

597

555

5025

7535 40 75 47

15 3,15 15

1,575 95 3,95 95 1,57525

15

75

5052

595

5 5

552

550

5050

25 15

10 40 50 55 95 50 30 10 55 45 5 50 55 10 30 55 95 50 50 40 10

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

SECTIUNE PRIN PERETI PARTER

R 04

Page 5: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

2,355

123

95

45 5 454,55

54,

0010

3,50

20

15

75 75 75 75

10

8540 5 40

DetaliuB

25 25

Talpa inferioara5x15

Grinda planseu5x20

Montant5x15

805

1,30

530

10 20

565

51,

405

3,895

2,05

5

1,795

3,89 5

1,79 5

5

2,05

101,

08

-0,20

-0,10

+2,45

+2,80

+4,05 +4,05

+5,57

+6,25

+6,65

2525

Cleste2.5x10

1525

545 5 45 5 45 5 475 5

5

545 5 45 5475 5 455

25

15

605

51,

105 5

60

Distan

tier

5x152,50

1525

5 45 5 45 5 45 5 475 5

5

540 5 40 5 575 5 45 5

25

15

DetaliuA

Talpa inferioara5x15cm

Talpa superioara10x15cm

Diagonaleinterioare

5x15

655

5

1,66 5

2,23

Perete ax AScara 1:50

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

DetaliuC

DetaliuGDetaliu

H

Montant5x15

DetaliuI

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

PERETE AX A

R 05

Page 6: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

123

4,55

54,

0010

15

10

DetaliuB

25 25

Talpa inferioara5x15

Grinda planseu5x20

3,895

3,89 5

101,

08

-0,20

-0,10

+2,45

+2,80

+4,05 +4,05

+5,57

+6,25

+6,65

2525

Cleste2.5x10

DetaliuA

Talpa inferioara5x15cm

Talpa superioara10x15cm

Distan

tieri

5x15

Montanti5x15

1,25

55

1,15

1525

545 5 45 5 45 5 475 5

5

5 975 5 45 5 455

25

15

1525

5 45 5 45 5 45 5 475 5

5

5 85 5 575 5 45 5

25

15

40 5 40

75 7575 75

3,50

20

1,39

55

5

1,66 5

2,23

1,79 5

5 5

2,002,00

5 5

1,795

2,50

105

2,50

10

20

52,

105

Perete ax BScara 1:50

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

DetaliuC

Montant5x15

DetaliuH

DetaliuGDetaliu

I

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

PERETE AX B

R 06

Page 7: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

123

4,55

54,

0010

15

75 75

10

40 5 40

25 25

Talpa inferioara5x15

Grinda planseu5x20

3,895

3,89 5

101,

08

-0,20

-0,10

+2,45

+2,80

+4,05 +4,05

+5,57

+6,25

+6,65

2525

Cleste2.5x10

2,50

1,66 5

2,23

1,79 5

55

2,002,00

5 5

1,795

Montant5x15

DetaliuA

DetaliuB

Distan

tieri

5x15

1,25

55

1,15

1525

545 5 45 5 45 5 475 5

5

5 925 10 1,025 15

1525

5 45 5 45 5 45 5 475 5

5

5 85 5

25

10 1,025 15

Montant10x15

Montant10x15

3,50

20

Montanti5x15

2,50

1020

52,

105

Talpa superioara10x15cm

Talpa inferioara5x15cm

75 75

Talpa superioara10x10cm

Montant5x15

1,39

55

5

Perete ax CScara 1:50

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

DetaliuC

DetaliuH

DetaliuG

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

PERETE AX C

R 07

Page 8: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

123

54,

0010

3,50

20

15

75 75 75 75

10

8540 5 40

DetaliuB

25 25

Talpa inferioara5x15

Grinda planseu5x20

Montant5x15

3,895

3,89 5

101,

08

-0,20

-0,10

+2,45

+2,80

+4,05 +4,05

+5,57

+6,25

+6,65

2525

Cleste2.5x10

Distan

tier

5x152,50

1525

5 45 5 45 5 45 5 475 5

5

540 5 40 5 575 5 45 5

25

15

DetaliuA

Talpa inferioara5x15cm

Talpa superioara10x15cm

Diagonaleinterioare

5x15

655

5

1,66 5

2,23

1,84 5

5

2,002,00

5

1,845

45 5 45

2,15

530

1525

545 5 475 5 95 5

5

5475 5 45 5 45 5 455

25

15

605

51,

155

555

10 20

565

51,

405

4,55

Perete ax DScara 1:50

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

DetaliuC

DetaliuH

DetaliuG

Montant5x15

DetaliuI

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

PERETE AX D

R 08

Page 9: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

A B C D-0,20

-0,10

+3,95

+4,05

Capriori 5x20

60

2,60

201,

20

25 25 25 25

Talpi superioare 5x15

25 25 25 25

60

Cosoroaba15x10

5

5

535

5 45 5 45 545 5 45 5 45 5

25

5

5

5 45 5 45 5 45 5 55 5

5

5

25

5 45 5

125

10

225

5 45 5 45 5 45 535

5

5

5

8,95

4,00

2,60

201,

20

10564

55

1,23

55

51,

235

55

5910

Grinda planseu5x20

Diagonala interioara5x15

Montanti5x15

Perete ax 1Scara 1:50

Distantier5x15

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

10,15

DetaliuADetaliu

ADetaliu

BDetaliu

BDetaliu

C

DetaliuO

DetaliuN

DetaliuP

DetaliuR

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:50

PERETE AX 1

R 09

Page 10: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

1,25

55

1,15

B C-0,20

-0,10

+2,45

52,

5010

20

Talpasuperioara10x15cm

Distantieri5x15

Montanti5x15

Talpainferioara

5x15

DetaliuB

Perete ax 2Scara 1:50

15

25

5 30 535 5 70 5 3955

25

15

Grinda planseu5x20Detaliu

M DetaliuH

DetaliuC

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 10

1:50

PERETE AX 2

Page 11: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

A B C D-0,20

-0,10

+3,95

+4,05

Capriori 5x20

105

2,15

51,

8010

60

2,60

201,

20

25 25 25 25

Talpi superioare 5x15

5

5

535

5 45 5 45 5 95 5 45 5

25

5

5

5 50 5 45 5 45 5 50 5

5

5

25

5 45 5 95 5 45 5 45 535

5

5

5

4,00

25 25 25 25

45 545 45 5 45

60

Cosoroaba15x10

8,95

105

1,50

560

51,

8010

95

45 5 45

Grinda planseu5x20

Montanti5x15

645

51,

315

51,

165

559

10

105

2,15

51,

8010

695

1,28

55

Perete ax 3Scara 1:50

Distantier5x15

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

10,15

DetaliuADetaliu

ADetaliu

BDetaliu

BDetaliu

C

DetaliuO

DetaliuN

DetaliuP

DetaliuR

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 11

1:50

PERETE AX 3

Page 12: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

10 1,50 55

55

1,50

A B C D

1

2

3

4,20

2,35

Grinda 5x20

3,45

Grinda 5x20

3,45

Distantieri 5x20

Distantieri 5x20

105

535540

540

540

540

540

5405

1,10

75 75

10545

540

540

540

540

540

540

540

545

510

75 75

10535

540540

540540

540540

555

540

510

75 75 75 75

1,20

4,55

752,

252,

1575

8,95

Grinzi planseu peste parter Scara 1:50

75 3,30 2,20 3,30 75

2,375

7575

7575

4,20

DetaliuL

DetaliuK

DetaliuL

DetaliuL

DetaliuJ

DetaliuJ

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 12

1:50

PLANSEU PESTE PARTER

Page 13: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

2585

2585

A B C D

1

2

3 752,

252,

1575

4,55

75 75

8,95

75 3,30 2,20 3,30 75

7575

75 75

7575 75 75 75 75

Scara 1:50Sectiune prin pereti etaj

2,05 15 3,15 1515 3,15 15

75

5050

5047

55 5

585

562

550

25

1575

5050

5047

55 5

545

4562

550

2515

10 40 50 50 50 50 50 30 10 50 50 50 60 5

5

5 25 50 50 50 50 50 40 10

15

75

5050

5047

55 5

545

4562

550

25 15

25

10

7550

5050

475

5 55

8551

251,

025

10 40 50 50 50 50 50 30 10 55 50 50 55 10 30 50 50 50 50 50 40 10

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 13

1:50

SECTIUNE PRIN PERETI MANSARDA

Page 14: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

11

Sectiune 1 - 1

1

3

2

A B C D

123

555

2,25

2,15

555

5,50

5

10,15

675 3,30 2,20 3,30 675

Capriori 5x20

Cosoroaba15x10

Cosoroaba15x10

Coama15x20

125

25

4815

2,05

152,

0515

48

Scara 1:50Sarpanta

20

Capriori5x20

Cosoroaba15x10

Cleste2.5x10

Coama15x20

5 55 5

5

5 40 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 5

5

5 55 5

Talpi5x15

Clesti2.5x10

Distantieri5x20

Scara 1:50

101,

08

15

2,355

Distantieri5x20

1,66 5

2,2320

1,84 5

5

2,00

3,89 5

3,895

20

2,00

5

1,845

+4,05 +4,05

+5,57

+6,25

+6,65

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 14

1:50

PLAN SARPANTA

Page 15: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

5

11

Sectiune 1 - 1Scara 1:10

5

5

5

5

Intrerupere talpa

Cuie Ø4, L=100mm/ 60mm

Montant 5x15cm

Piesa imbinare 5x15cm

6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6

84Talpa 5x15cm

Detaliu EIntrerupere talpa inferioara

Scara 1:10

5

55

Intrerupere talpaTalpa superioara5x15cm 84

Piesa imbinare 5x15cm Cuie Ø4, L=100mm/ 60mm

Montant 5x15cm

6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6

55

Detaliu FIntrerupere talpa superioara

Scara 1:10

5

Placa (grinda) de beton armat

-0,10

Montanti 5x15cm

Talpa inferioara5x15cm

Strat carton asfaltatprins cu bitum topit

Surub Ø12

Detaliu APrindere montanti de colt de placa(grinda) de beton armat cota -0.10

Scara 1:10

-0,10

Placa (grinda) de beton armat

Talpa inferioara5x15cm

Strat carton asfaltatprins cu bitum topit

Montant 5x15cm Cuie Ø3,L=40mm

ConexpandØ12, L=180mm

Prindere cu coltar metalic"tip A' 90x140x65x2.5mm

ConexpandØ12, L=180mm

Placa (grinda) de beton armat

Talpa inferioara5x15cm

Strat carton asfaltatprins cu bitum topit

Montanti 5x15cm

-0,10

ConexpandØ12, L=180mm

Prindere cu coltar metalic"tip A' 90x140x65x2.5mm

Surub Ø12

-0,10

Placa (grinda) de beton armat

Talpa inferioara5x15cm

Prindere cu coltar metalic"tip A' 90x140x65x2.5mm

Conexpand Ø12L=180mm

Suruburi Ø12

Strat carton asfaltatprins cu bitum topit

Detaliu CPrindere montanti intermediari de placa

(grinda) de beton armat cota -0.10Scara 1:10

Detaliu BPrindere montanti axe 2, B si C de placa

(grinda) de beton armat cota -0.10Scara 1:10

Montanti5x15cm

15

Distantier 5x15x15(axe B si C)

5 5 5

Talpa5x15cm

Detaliu DPrinderea montantilor peretilorde talpa superioara/ inferioara

Scara 1:10

Prindere cu 2 holtsuruburiØ4, L=100mm

Montant 5x15cm

5

5

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fistabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugatsi tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati petoate fetele; restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu cuie/ holtsuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Talpile de la cota -0.5 trebuiesc prinse de placa (grinda) de beton cu conexpand Ø 10 la pas de maxim 50cm. Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 15

1:10

DETALII PRINDERI PARTER

Page 16: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

Sectiune 1 - 1

2515

255

Montanti5x15 cm

1020

5

15 255

Grinda planseu5x20

Surub Ø12

Saiba Ø40

Montanti5x15 cm

+2,80

Talpa inferioara5x15

Talpa superioara10x15cm

PanouPerete exterior

Talpa inferioara5x15cm

Talpa superioara10x15cm

+2,80Prindere cu coltar metalic"tip B" 90x90x65x2.5mm

1020

5

255 5 5

+2,80

Surub Ø12 Montanti3x5x15cm

15

1020

5

Grinda continua pecontur 5x20cm

Surub Ø12

Montanti3x5x15cm

Grinda planseu5x20cm

Distantier5x20cm

Cuie Ø3L=40mm

Prindere cu coltar metalic"tip A' 140x90x65x2.5mm

Grinda planseu5x20cm

Talpa superioara10x15cm

Talpa inferioara5x15cm

Prindere cu coltar metalic"tip B" 90x90x65x2.5mm

Saiba Ø40

Montant5x15cm

Talpa inferioara5x15cm

Grinda planseu5x20cm

Montant5x15cm

Talpa superioara10x15cm

Grinda continua pecontur + distantier

5x20cm

Cuie Ø3L=40mm

Prindere cu coltar metalic"tip B" 90x90x65x2.5mm

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare 2

Scara 1:10Detaliu G

Prindere perete exterior - planseuScara 1:10

Detaliu HPrindere montanti ax 2 de planseu

Scara 1:10

Detaliu IPrindere intermediara planseu

Scara 1:10

Panou pereteparter

Talpa inferioara5x15cm

Panou peretemansarda

Grinda continua pecontur 5x20cm

Grinda planseu5x20cm

Prindere cu coltar metalic100x100x2mm

cu cuie Ø3, L=40mm

1020

5

2515 25

+2,80

Talpa superioara10x15cm

Detaliu JPrindere grinda planseu peste parter

Scara 1:10

Rastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

Prindere cu cuieØ6, L=150mm

20

Distantier planseu5x20

Grinda planseu5x20

5 40 5 40 5

+2,80

Detaliu LPrindere planseu de montantii exteriori

Scara 1:10

Grinda planseu5x20

HoltsuruburiØ5 inclinate

Montanti5x15 cmRastel cu scandura2.5x10÷25 la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

Detaliu KPrindere distantier de planseu peste parter

Scara 1:10

+2,55

Prindere cu coltarmetalic "tip B"

90x90x65x2.5mm

Surub Ø12

Saiba Ø40Talpa superioara

15x10

Montant5x15

HoltsuruburiØ4, L= 40mm

Detaliu MPrindere montanti deschideri

de talpa superioaraScara 1:10

Surub Ø12,L=400mm

Surub Ø12,L=400mm

Surub Ø12,L=400mm

Surub Ø12,L=400mm

3 holtsuruburiØ4, L=90mm

Grinda planseu5x20

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fistabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugatsi tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati petoate fetele; restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu cuie/ holtsuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii. Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 16

1:10

DETALII PRINDERI PLANSEU

Page 17: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

Cosoroaba15x10

Capriori5x25

Montanti5x15

Prindere cu coltarmetalic "tip B"

90x90x65x2.5mm

Saiba Ø40 Surub Ø12

Saiba Ø40

Surub Ø12

Caprior5x25

Cosoroaba15x10

Prindere cu coltarmetalic "tip B"

90x90x65x2.5mmMontant

5x15

Cosoroaba15x10

Caprior5x25

Prindere cu coltarmetalic "tip B"

90x90x65x2.5mmMontanti5x15

Suruburi Ø12

Talpa superioara5x15

HoltsuruburiØ4, L= 40mm

+4,05+4,05+4,05

Caprior5x25

Cosoroaba15x10

Detaliu NPrindere caprior de cosoroaba

Scara 1:10

Detaliu OPrindere montanti axe A si D

de cosoroabaScara 1:10

Detaliu PPrindere montanti intermediari

de cosoroabaScara 1:10

Detaliu RPrindere montanti axe B si C

de cosoroabaScara 1:10

10

5 5 5

10 10

5 5 55

Ancora de caprior33x33x170x2mm

HoltsuruburiØ5, L= 40mm

NOTA:- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018 R 17

1:10

DETALII PRINDERI SARPANTA

Page 18: Plan cofraj fundatiitrarom.utcb.ro/wp-content/uploads/2016/12/Exemplu... · 2018. 8. 20. · - Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari; - Pe placa de

Montant5x15

Distantier5x15

Rastel cu scandura2.5x10÷25cm la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

Prindere cu holtsuruburi Ø4, L=80mm la distanta de max. 50mm

Scara 1:10Detaliu fixare rastelScara 1:10

Detaliu dispunere scandurirastel la interior in coltul casei

Rastel cu scandura2.5x10÷25cm la 45°pe ambele fete pe

directii perpendiculare

Diagolnala interioara5x15

Distantier5x15

Montant5x15

Scandura se continuaprintre cei doi montantipana la exteriorul caseiNOTA:

- Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului si va fi stabilita pentru fiecare proiect in parte;- Categoria de importanta C;- Incarcari utile 1,50 kN/m2 in incaperi, 3,00 kN/m2 coridoare si scari;- Materialul lemnos va fi de clasa B de calitate (II) si va avea umiditatea maxima 15 %, ignifugat si tratat antiseptic;- Montantii de la colturi se vor prelucra pe toate fetele, cca. 20% din montanti vor fi prelucrati pe toate fetele;restul montantilor peretilor necesita prelucrare doar pe fetele cu latimea de 5 cm; - Imbinarea se realizeaza cu chertare, cuie/ holtzuruburi, buloane si placute metalice tip conform detalii;- Scandurile ce formeaza rastelul pot avea latime variabila intre 10 si 25 cm. Ele se prind de structura (montanti, talpi, distantieri, diagonale interioare, capriori...) cu holtsuruburi Ø4, L=50mm, la distanta de max. 50mm;- Cosoroabele nu necesita prelucrare superioara.

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

Desenat

Nume Semnatura

Proiectat

VERIFICATORREFERAT/EXPERTIZA NR./DATASEMNATURA CERINTANUME

Faza proiect

Proiect nr.

Scara: DE

ing. V. Nicula

Data:COD PLANSA :

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIIBUCURESTI 1/2018

Proiect numar PN-III-P2-2.1-PED-2016-1073(TRAROM)

http://trarom.utcb.ro

PROPUNERE CASA STANDARD P+M

ing. V. Nicula

Aces

t doc

umen

t con

tine i

nform

atii c

onfid

entia

le ap

artin

and M

embr

ilor

proie

ctului

TRA

ROM

care

au in

tocmi

t ghid

ul de

proie

ctare

si po

ate fii

folos

it doa

r in sc

opul

pentr

u car

e a fo

st fur

nizat.

Nu po

ate fi

copia

t, rep

rodu

s sau

folos

it altfe

l dec

at cu

acor

dul s

cris a

lMe

mbrilo

r pro

iectul

ui TR

AROM

.

02.08.2018

1:10

DETALII RASTEL

R 18