photo by A. Carloni - Lombardini Lombardini Marine, joka kuuluu osana Lombardini -yritysryhm£¤£¤n, on

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of photo by A. Carloni - Lombardini Lombardini Marine, joka kuuluu osana Lombardini...

 • ph ot

  o by

  A . C

  ar lo

  ni

 • Yhtiö Lombardini Marine, joka kuuluu osana

  Lombardini -yritysryhmään, on perustettu

  kokoamaan ja markkinoimaan veneiden die-

  selmoottoreita. Tärkeimpiä tuotteita ovat

  FOCS-, CHD – ja JMT -sarjan mallit, jotka on

  kehitetty Lombardini Motori –tehtaalla Regio

  Emilian alueella Italiassa.

  Lombardini Marine on nykyaikaisesti organi-

  soitu yritys, jonka pätevä henkilöstö tuntee

  venemoottorit perusteellisesti ja pystyy tarjoa-

  maan tuotteissaan alan uusinta innovatiivista

  tekniikkaa.

 • ph ot

  o by

  A . C

  ar lo

  ni

  Tuote Lombardini Marinen sarja poikkeuksellisen

  keveitä ja kompakteja moottoreita takaavat

  luotettavuuden kaikissa veneilyolosuhteissa.

  Tämän kehitysprojektin tavoitteena on ollut

  optimoida moottorin kestävyys ja polttoai-

  neen kulutus pienentämättä kuitenkaan

  yhtään moottorin suorituskykyä. Moottorit

  täyttävät lisäksi EU –määräykset, jotka koske-

  vat venemoottoreiden päästöjä ja melua.

  Erityistä huomiota on kiinnitetty moottorei-

  den asennuksen ja huollon helppouteen sekä

  metallien käsittelyprosessiin, jolla suolavesi-

  korroosio saadaan pysymään kurissa. Tämä

  moottoriperhe kuuluu tekniikaltaan alansa

  ehdottomaan kärkeen.

  Lombardini Marine tarjoaa käyttöönne erittäin

  pätevän ja tehokkaan teknisen tuen, jonka

  ansiosta huolto on ammattimaista ja nopeaa.

  Asiakkaan palvelu on pääasia koko Lombar-

  dini –yritysryhmässä.

 • FOCS -projekti Kannen yläpuolinen ohjausjärjestelmä

  (Fully overhead controlling system)

  Tekniset ominaisuudet FOCS

  Kestävyys, lujuus ja pieni paino. Perliittivaluraudasta valetun sylinteriryh- män sekä uudelleen porattavien kaksittain järjestettyjen sylinteriputkien sekä risti- huuhtelun toteuttavan imu- ja pakosarjan ansiosta moottori on saatu entistä lyhyem- mäksi ja samalla lujemmaksi. LDW502 M lohko on valettu alumiinista ja siinä on uudelleen porattavat sylinteriputket.

  Alhainen melutaso Moottorin käyntiääni on saatu hiljaiseksi sijoittamalla polttoaineen suihkutusjärjes- telmä sylinterikanteen sekä suunnittelemal- la moottorin seinämiin erityinen jäykistys. Myös hammasrattaiden puuttuminen hil- jentää käyntiääntä. Kannen yläpuolista nokka-akselia käytetään hammashihnalla, joka on suunniteltu varta vasten lujuutta vaativaan käyttöön. Moottorin voitelujärjes- telmä toteutetaan siipipyöräpumpulla, joka saa käyttövoimansa suoraan kampiakselilta.

  Suuri suorituskyky Moottoreissa käytetään Lombardinin paten- toimaa pumppusuutinyksikköä perinteisen järjestelmän sijasta. Tässä järjestelmässä suihkutuspumppu ja suutin on yhdistetty ja sijoitettu sylinterin kanteen, kullakin sylinte- rillä omansa. Erillisiä suutinputkia/ letkuja ei tarvita, minkä vuoksi suihkutusajoitus ja annostus on ehdottoman tarkka. Tällä kai- kella saavutetaan entistä parempi suoritus- kyky.

  Pienet pakokaasupäästöt Lombardini patentoidun suihkutusjärjestel- män etuna on myös alhaiset pakokaasu- päästöt. FOCS –moottorisarjan pakokaasu- päästöt alittavat EU–määräykset.

  Tärinättömyys Liikkuvien osien tarkka tasapainotus yhdes- sä optimaalisen palamisen kanssa vähentää tärinää kaikilla kierrosluvuilla.

  Vähäiset huoltokustannukset Usein tarkistettavat osat on sijoitettu moot- torin yläosaan ja ovat näin helposti tavoitet- tavissa. Tämän ansiosta huol- taminen on helppoa eikä huollossa tarvita kalliita työkaluja.

  Nelitahtiset dieselmoottorit, makeavesi-

  jäähdytys lämmönvaihtimen avulla, täy-

  dellinen sinkkianodikorroosiosuojaus, va-

  lurautainen moottorilohko (LDW 502 M

  mallissa alumiininen), porattavat sylinte-

  riputket, yksiosainen alumiininen sylinte-

  rikansi, epäsuora polttoaineen suihkutus

  sylinterikannen suihkutuspumpun avul-

  la, kannen yläpuolinen hihnakäyttöinen

  nokka-akseli, siipipyörätyyppinen voite-

  lupumppu kampiakselilla, makeavesi-

  jäähdytyspumppu moottorilohkossa, ruos-

  tumattomasta teräksestä valmistettu pa-

  koputken mutka, automaattisesti imevä

  merivesipumppu, ilmansuodatin, korroo-

  siota estävä pintakäsittely.

 • 21

  20

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  250

  230

  210

  190

  340

  320

  300

  280

  260

  1600 2000 2400 2800 3200 3600

  43

  39

  35

  32

  4,2

  3,9

  3,6

  3,6

  3

  12

  11,5

  11

  10,5

  10

  9,5

  9

  8,5

  8

  7,5

  7

  6,5

  6

  5,5

  5

  4,5

  4

  9

  8,5

  8

  7,5

  7

  6,5

  6

  5,5

  5

  4,5

  4

  3,5

  3

  250

  230

  210

  190

  340

  320

  300

  280

  260

  1600 2000 2400 2800 3200 3600

  27

  25

  23

  21

  2,9

  2,6

  2,3

  2

  BSO, EPA 2006 EU

  BSO, EPA 2006 EU

  LDW 502 M

  LDW 702 M

  1. P 2.

  3 . 4 .

  t

 • 44

  42

  40

  38

  36

  34

  32

  30

  28

  26

  24

  22

  20

  18

  16

  14

  12

  32

  30

  28

  26

  24

  22

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  240

  220

  200

  180

  320

  300

  280

  260

  240

  1600 2000 2400 2800 3200 3600

  90

  84

  78

  72

  9,2

  8,6

  8

  7,4

  37

  35

  33

  31

  29

  27

  25

  23

  21

  19

  17

  15

  13

  11

  9

  7

  26

  24

  22

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  230

  210

  190

  170

  310

  290

  270

  250

  230

  1600 2000 2400 2800 3200 3600

  69

  65

  61

  57

  7,2

  6,8

  6,4

  6

  5,6

  BSO, EPA 2006 EU

  BSO, EPA 2006 EU

  LDW 1003 M

  LDW 1404 M

  1. P 2.

  3 . 4 .

  t

 • Nelitahtiset dieselmoottorit, makeavesi-

  jäähdytys lämmönvaihtimella ja sinkki-

  anodisuojauksella, valurautainen moot-

  torilohko, yksiosainen valurautainen

  sylinterikansi, uusintaporattavat sylinteri-

  putket, epäsuora suihkutus, hammaspyö-

  räkäyttöinen yksi nokka-akseli jossa työn-

  tötankoventtiilikoneisto, siipipyörätyyp-

  pinen voitelupumppu kampiakselilla,

  ruostumattomasta teräksestä valmistettu

  vesijäähdytetty pakoputken mutka, auto

  maattisesti imevä merivesipumppu,

  ilmansuodatin, korroosiota kestävä

  pintakäsittely.

  Tekniset ominaisuudet CHD

  Mitat Nokka-akseli on sijoitettu kampikammion yläosaan, mikä pienentää moottorin alaosan levyttä. Voimansiirron, suihkutusjärjestel- män ja sen sijoituksen innovatiivinen toteu- tus sekä entistä pienempi sylinteriväli lyhen- tävät moottorin pituutta.

  Käytön mukavuus Kampiakselin tarkka tasapainotus vähentää tärinät minimiin ja takaa erinomaisen suori- tuskyvyn

  Vähemmän melua Nerokas polttoaineen suihkutusjärjestelmä, mäntien erikoismateriaali ja lohkon luja rakenne auttavat vähentämään dieselmoot- toreille tyypillistä käyntiääntä.

  Suorituskyky QLC –pumppu tarjoaa erinomaisen suori- tuskyvyn kaikilla moottorin käyntinopeuk- silla. Tavallisesta suihkutuspumpusta poike- ten QLC –pumppu tuottaa takaiskusuojatun virtauksen, jonka ansiosta kaasukuplia ei pääse syntymään, tuotto on erinomainen ja suihkutuspaine ja ajoitus pysyvät tarkkoina.

  Ympäristövaikutukset CHD –moottoreiden edistyksellinen tekniik- ka polttoaineen suihkutuksessa ja palamis- tapahtumassa varmistaa pienen päästöta- son: voimassa olevat päästötasot alittuvat puhtaasti.

  Helppo huolto Yksinkertainen rakenne takaa helpon huol- lettavuuden. QLC –pumpun huoltaminen ei edellytä pumppujen erikoisasiantuntijaa, vaan huollon voi suorittaa alan tuntevassa huoltoliikkeessä.

  CHD –projekti Kompakti luja rakenne (Compact heavy duty)

 • 48

  45

  42

  39

  36

  33

  30

  27

  24

  21

  18

  15

  12

  62

  59

  56

  53

  50

  47

  44

  41

  38

  35

  32

  29

  26

  23

  20

  17

  14

  320

  300

  280

  260

  240

  240

  220

  200

  180

  1600 2000 2400 2800 3200 3600

  130

  120

  110

  100

  13,26

  12,24

  11,22

  10,20

  BSO and EU compliant

  BSO, EPA 2006 and EU compliant

  LDW 1904