16
Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hladne vode

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i

distribuciju sanitarne tople/hladne vode

Page 2: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom
Page 3: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

tople/hladne vode. Sastoji se od cevi, mesinganog i PPSU fitinga, pribora i alata za montažu.

Prednosti sistema:

Bezbednost: zahvaljujući spoju sa kliznom navlakom sistem obezbeđuje savršeno zaptivanje tokom eksploatacije usled skoro identičnog koeficijenta linearnog širenja cevi, navlake i fitinga.

ź bezbedna upotreba pri visokoj temperaturi i pritiskuź najsigurniji sistem povezivanja: kad se unutrašnji pritisak

poveća do graničnih vrednosti-spoj ostaje siguran.

Efikasnost: ź brza instalacija-dužina cevi u koturu omogućava minimalizaciju

broja spojeva,ź spoj se odmah stavlja pod kompresijuź ista tehnologija montaže se koristi u sistemu pijaće vode i Svestranost:ź isti sistem cevi i fitinga se koristi i za sanitarnu vodu i za

grejanje

Otpornost: cevi i fiting su otporni na koroziju i abraziju

Optimizacija: minimalan gubitak pritiska zahvaljujući maloj hrapavosti i unutrašnjem dizajnu fitinga

Hemijska i elektrohemijska otpornost: na cev nema uticaj agresivna voda sa niskom PH vrednošću. Cev je otporna na aditive u vodi, na brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips...

Trajnost: klasa 5 prema Evropskom standardu EN15875-1, vek upotrebe 50godinaPexKit cevi sa kiseoničnom difuzionom barijerom. Tip kiseonične barijere EVOH obezbeđuje visok nivo sprečavanja difuzije kiseonika unutar cevi čime pozitivno utiče na duži životni vek ostalih

Prednosti:ź Opseg prečnika i dužina cevi (cevi su u koturu od 100,50m),ź Olakšana montaža usled male mase i velike fleksibilnosti,ź Glatka unutrašnja površina onemogućava formiranje naslaga i

posledično pad pritiska,ź Umreženje silanom PEXb,ź Nizak koeficijent termičke provodljivosti, koji sprečava formiranje

kondenzacije i nelagodnosti koje ona izaziva (buđ, vlaga, fleke na zidovima...)

ź Očekivan životni vek od 50godina, 10-to godišnja garancija.

PPSU fiting:

ź PPSU se korisi u ovoj industriji već 25 godina,ź Fiting je otporan na hidrolizu i oksidaciju,ź Sirovina je sertifikovana za vodu za piće,ź Visoka mehanička otpornost.Mesingani fiting:

ź Svi mesingani fitinzi u Valrom PexKit sistemu su podobni za pijaću vodu jer se koristi mesing CW617N koji zadovoljava zahteve evropske direktive po pitanju sadržaja olova (manje od 2,2%) i nikla (manje od 0,1%)

ź moguća je upotreba za toplu vodu i visokotemperaturne radijatoreź pun opseg dimenzija i tipova.

je kompletan sistem instalacija za radijatorsko grejanje i distribuciju

www.doming.rs

Page 4: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

PexKit cevi

Fiting

Fiting

Pribor

Alat za montažuProcedura montaže

PPSU-sertifikovana sirovina za pijaću vodu

PPSU-sertifikovana sirovina za pijaću vodu

PPSU-sertifikovana sirovina za pijaću vodu

prema evropskim zahtevimamaksimalna radna temperaturamaksimalna radna temperatura

PPSU-sertifikovana sirovina za pijaću vodu

Mesing za za pijaću vodu

prema evropskim standardima

maksimalna radna temperatura životni vek

50 godina

MADE IN EU

www.doming.rs

Page 5: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

PexKIT cevi

D=spoljni prečniks-debljina zidaPE-Xb, umreženi polietilen-metod silanaPrema standardu EN ISO 15875-2Kiseonična barijera (EVOH): DIN 4726

PEXb cevi, sa kiseoničnom

PEXb cevi sa kiseoničnom barijerom u korugovanoj cevi

D-spoljašnji prečnikKorugovana cev služi da zaštiti PEXb cev

Plava

Korugovane cevi

** boja korugovane ceviDcevi-PEXb spoljašnji prečnikD-spoljašnji prečnik korugovane ceviKoristi se za sanitarnu toplu/hladnu vodu i radijatorsko grejanje

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

Kotur Kod

Crvena

Plava

Boja KoturDcevi (mm) Kod

KodBoja**

Plava

Crvena

KoturDcevi (mm)

www.doming.rs

Page 6: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Fiting

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

PVDF klizna navlaka

PPSU spojnica

PPSU redukovana spojnica

PPSU poluspojnica SNR navoj prema EN10226

Mesingana poluspojnica UNRp navoj prema EN10226

www.doming.rs

Page 7: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

EPDM zaptivka se kupuje nezavisno

Mesingana poluspijnica sa holenderom UNG navoj prema EN ISO 228

PPSU ugaona spojnica

PPSU ugaona poluspojnica SN R navoj prema EN10226

Mesingana ugaona poluspojnica UN Rp navoj prema EN10226

Mesingano završno koleno sa ušicama UN Rp navoj prema EN10226

Kod

Kod

Kod

Kod

Kod

www.doming.rs

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

Page 8: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

PPSU T komad

www.doming.rs

Page 9: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Mesingani T komad UNRp navoj prema EN 10226

Mesingani T komad sa ušicama UNRp navoj prema EN 10226

Mesingani čep

EPDM ravna zaptivka

www.doming.rs

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

Page 10: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Pribor

Zidni element za fiksiranje jednostrukipocinkovani čelik

Zidni element za fiksiranje dvostrukipocinkovani čelik

Vodjica za Pex cevi čelična

90 st luk koji služi za savijanje cevibez formiranja kvrge koja bi utica na protokmaterijal: pocinkovani čelik

90 st luk koji služi za savijanje cevibez formiranja kvrge koja bi utica na protokmaterijal: poliamid

Vodjica za Pex cevi plastična

www.doming.rs

Page 11: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

T priključna ganitura za grejna tela

L priključna garnitura

U priključna garnitura

Oslonci za pod se isporučiju nemontirani

Oslonci za pod se isporučiju nemontirani

Uvek prepustite krajeve cevi sa podnih nosača kako bi izbegli negativne uticaje na zaptivenost usled mehaničkih uticaja

Navojni adapteri se smeju koristiti kad je sistem ohladjen

Koristite podne oslonce za L konektore da bi izbegli širenje uslovljeno temperaturom

Molimo vas pratite sledeća uputstva za montažu:

www.doming.rs

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

Page 12: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Alati za montažu

Ručni alat za montažu PPSU fitinga od D16-D32

Sadržaj kofera:

klješta za ekspandiranje cevi

ručna klješta za navlačenje spojnice

ekspander glava D16-D32

set steznih viljuški D16/20 i D25/32

makaze za PEX D16-D32

kofer za transport

Stezne viljuške za ručni PPSU alat

samo za ručni alat

Baterijski alat za montažu PPSU fitinga od D16-D32

Sadržaj kofera:

baterijska klješta za navlečenje spojnice

set steznih viljuški D16/20 i D25/32

klješta za ekspandiranje cevi

ekspander glave D16-D32

2 baterije od1,5Ah-18V

1 punjač za baterije

kofer za transport

Set steznih viljuški za baterijski alat

samo za baterijski alat

www.doming.rs

Page 13: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Ekspander glave za ručni/baterijski alat

Makaze za cevi

Namenjene za sečenje plastičnih cevi (PVC, CPVC, PP, PEX, PE), kao i višeslojnih

Sečivo je zamenjivo,Veličine cevi koje je moguće seći:

- bez adaptera od 3-35mm- sa adapterom 3-25mm

Namenjene za sečenje plastičnih cevi (PVC, CPVC, PP, PEX, PE), kao i višeslojnih

Sečivo je zamenjivo,Veličine cevi koje je moguće seći:3-42mm

l-širinas-debljina

Teflon traka

Loctite konac

Makaze za cevi

www.doming.rs

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

Page 14: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Motalica PexKit

Tip Masa

Pumpa za testiranje na pritisak

Tip Opseg pritiska Kapacitet Kapacitet kontejnera

Spoj Materijal rezervoara

Dimenzije

Čelik, presvučen duramantom

Čelik, presvučen duramantom

16ml potisak 7

0-60 bar-korak od 1 bara 45ml potisak

0-25 bar-korak od 1 bara

www.doming.rs

Page 15: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom

Uputstvo za montažu1. Pex cev se seče na željenu dužinu

2. Navlaka se stavi na cev

3. Za ispravno ekspandiranje cevi izvicite šraf i ubacite ga ispred stezne viljuške

4. PEX cev se proširuje koristeći ekspander glavu

5. Fiting se spaja sa cevima

6. Fiksiranje navlake se radi korišćenjem odgovarajućeg alata

Pažnja-kontakt sa hemikalijama

Vodite računa da zaptivke , pene, izolacije koje koristite ne sadrže materije koje uzrokuju pojavunaprslina kao što su amonijak, aromatični rastvarači ili kiseline (npr: ketoni, etri), hidrohlorougljovodoniciili pak negativno naelektrisani joni nastali pranjem,

Klizne navlake, cevi i fiting treba zaštititi od nečistoća , prašine nastale brušenjem, maltera, ulja, masnoća, boja, prajmera, rastvarača...

Koristite proizvode za detekciju curenja (npr. proizvode koji penušaju) koji su odobreni za korišćenje sa Pex-om i PVDF-om,Kad se koriste inhibitori, antifrizi ili drugi aditivi u instalacijama mogu nastati oštećenja u cevima pa upotreba ovih proizvoda zahteva saglasnost proizvodjača.

Pažnja-rasklapanje fitinga

SAMO mesingani fiting se može ponovno koristiti ako je u odličnom stanju i u instalaciji u kakvoj je bio,

Rasklopljeni fiting se mora razgrejati sa fenom,Kada se dostigne temperatura od 135st , svucite navlaku sa fitinga (npr sa kleštima)

Zagrevanje navlake preko 200st ili upotreba direktnog plamena može rezultovati ispuštanjem otrovnih gasova

Druga upozorenja

Zaštitite sistem od oštećenja npr u fazi igradnje, u zonama saobraćaja, životinjskih farmi, atmosferske slane vode, proizvda za čišćenje, agresivnih gasova , fermentacionih gasova i medija koji sadrže hlor.

Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju sanitarne tople/hlade vode

www.doming.rs

Page 16: Pex cevi i fiting za radijatorsko grejanje i distribuciju …...brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips... Trajnost: klasa 5 prema Evropskom