of 26 /26
V

Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

  • Author
    votu

  • View
    612

  • Download
    19

Embed Size (px)

Text of Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan...

Page 1: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

V

Page 2: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

V

Page 3: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Unit 6 : Perkataan KVKK + KV

Kemahiran : Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kataKVKK + KV.

Objektif : Diharap diakhir pengajaran murid dapat mengeja dan membacasuku kata yang mengandungi perkataan KVKK + KV dengan betul.

Aktiviti : 1) Guru memperkenalkan gambar yang berkaitan dengan perkataanKVKK + KV kepada murid.

2) Guru mempamerkan perkataan berkaitan dengan gambar dan memintamurid menyebut perkataan tersebut.

3) Seorang demi seorang murid perlu mengeja dan membaca perkataanditunjukan oleh guru.

Perkataan : bangku, mangga, nangka, rangka, tangga

Page 4: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran
Page 5: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Bang + ku

Page 6: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Bangku

Page 7: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

mang ga+

Page 8: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

mangga

Page 9: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Nang ka+

Page 10: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Nangka

Page 11: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Rang ka+

Page 12: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Rangka

Page 13: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Tang ga+

Page 14: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Tangga

Page 15: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran
Page 16: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Bangku

Ini bangku

Ini bangku adik bongsu

Adik bongsu jatuh bangku

Page 17: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Mangga

Ini mangga

Ini mangga Manja

Manja petik mangga hingga habis

Page 18: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Nangka

Ini nangka

Ini nangka masak

Nangka masak warna kuning gangsa

Page 19: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Rangka

Ini rangka

Ini rangka rangga

Rangka rangga ada rongga

Page 20: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Tangga

Ini tangga

Ini tangga baru Rangga

Tangga baru Rangga sangat tinggi

Page 21: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran
Page 22: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Sebutkan perkataan bagi gambar di bawah

1

3

2

4

Page 23: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Suaikan gambar dengan perkataan

Rang

Tang

Mang

Nang

Bang

Page 24: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Arahan: Isi tempat kosong dengan

perkataan yang betul

mangga nangkatangga bangku

1 2

3 4

Page 25: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

SILANG

KATA

mangga

t a n g a

n n g k a

bang

u

r n g k a

1

23

4

5

4

Page 26: Perkataan KVKK + KV - PKG Kalumpang | Peneraju ... 6: Perkataan KVKK + KV Kemahiran: Mengeja dan membaca Perkataan yang mengandungi suku kata KVKK + KV. Objektif: Diharap diakhir pengajaran

Hakcipta Terpelihara © PKGKALUMPANG2010