Park og vei, prosjektkatalog 2013

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  221

 • Download
  9

DESCRIPTION

Denne katalogen gir en oversikt over hvilke prosjekter Park og vei skal arbeide med i 2013. Endringer kan forekomme.

Transcript

 • Veier, plasser, torg, parker, utendrs idrettsanlegg, friomrder, natur og landskap, lekeplasser, aktivitetsanlegg, utomhusanlegg

  Hefte 2

  RSPROGRAM 2013PROSJEKTKATALOG

  Sammen for en levende by

  Bymilj og utbyggingPark og vei

  1

 • 2

 • Park og vei rsprogram 2013

  Prosjektkatalog Denne katalogen gir en oversikt over hvilke prosjekter Park og vei skal arbeide med i 2013.

  Prosjektarkene skal forutsetningsvis ogs danne grunnlag for informasjon p stedet og til naboer om de enkelte prosjekter.

  Prosjektarkene vil ogs bli lagt ut p kommunens hjemmeside slik at opplysninger om de enkelte anlegg og prosjekters om fang og fremdrift skal vre tilgjengelig for alle.

  Forutsetningen er at prosjektarkene skal oppdateres nr det skjer endringer.

  3

 • 4

 • Innhold

  Veiprosjekter: Asfaltering................................................................ 9

  Rehablitering vei Boganeset....................................................... 10 Ranghildsgate................................................. 11 Torbjrn Hornklovesgate................................. 12

  Nye veianlegg Sjveien.......................................................... 13 Gauselvgen vest for jernbanen..................... 14 Eiganesveien................................................... 15 vre Stokka, Hans Gudes vei......................... 16 Ormyveien st............................................... 17 Musegata......................................................... 18 UU-Buss.......................................................... 19

  Gatelys Gatelys -Nyanlegg........................................... 20 Gatelys - rehablitering..................................... 21 Lys i sentrum -Sjhusrekken........................... 22 Lys i sentrum - Lagrdskleiva bro................... 23 Lys i sentrum - Belysning av Torget................. 24 Intensiv belysning............................................ 25

  Sykkel myveien...................................................... 26 P-anlegg i sentrum.......................................... 27 Krossbergveien............................................... 28

  Trafikksikerhet Bergsagelveien undergang............................. 29 Snuplass renovasjonsbil - Colin Archers vei... 30 Snuplass renovasjonsbil - Hinnavgen........... 31 Snuplass renovasjonsbil - Kringsjveien......... 32 Snuplass renovasjonsbil - Langyveien.......... 33 Snuplass renovasjonsbil - Ormyveien........... 34 Snuplass renovasjonsbil - Rollaugsgate......... 35 Lindeveien....................................................... 36 Trafikksikkerhetmindretiltak........................... 37 Nymansveien.................................................. 38 Skilting............................................................. 39

  Gatetun/miljgater Mindre tiltak, miljgate oppgradering.............. 40 Breibakken/Kongsteinsgt................................ 41 Kannik etappe 2.............................................. 42 Pyntesundsvn. (Sleipnersgt.).......................... 43 Sandeigata...................................................... 44 Spilderhaug, Dokksmauet............................... 45

  5

 • Innhold

  Veiprosjekter: Sentrumstiltak Sentrum....................................................................... 46 Havneringen byggetrinn 2b.......................................... 47

  Parker, naturomrder og aktivitetsanlegg: Tilrettelegging for hund................................................ 48

  Nrmiljanlegg og aktivitetsanlegg Rehabilitering turveier................................................. 49 Rehablitering ballkker............................................... 50 Drenering.................................................................... 51 Kvaleberg park............................................................ 52 Bydelspark Lunde, forprosjekt..................................... 53 Mosjonspark................................................................ 54 Turveisnipper............................................................... 55 Oppflging Emmaus.................................................... 56 Strategisk belysningsplan............................................ 57 Skjringen, turvei....................................................... 58 Ballkke Lundsneset................................................... 59 Oppflging disposisjonsplan Mosvatnes..................... 60 De historiske hagene p Eiganes................................ 61 Kjeringholmen - Geoparken......................................... 62 Vannassen disposisjonsplan....................................... 63

  Rehablitering lekeplasser..................................................... 64

  Rehablitering parker Parkutstyr..................................................................... 65 Bytrr.......................................................................... 66 Byparken..................................................................... 67 Gatekunst prosjekt i Geoparken.................................. 68

  Prosjekt friomrder Voll skytebane Madlatua planlegging/bygging............. 69 Turvei Madlatua........................................................... 70 Turvei Hafrsfjord - Revheim (Frafjordeiendommen).... 71 Turveiforbindelse Lierdal/Myrveien.............................. 72 Boganeset turveier....................................................... 73 Kunst i det offentlige rom -Prosjekt lek i sentrum Lekeplass Valberget..................................................... 74 Historisk lype for barn................................................ 75 Refusjonsanlegg og arbeid for andre 2013 Urban Sjfront.............................................................. 76 Urban Sjfront Europan parken.................................... 77 Holmeegenes............................................................... 78 Hundvg svmmehall................................................... 79 Kvernevik svmmehall................................................. 80 Tein skole................................................................... 81

  6

 • Innhold

  Parker, naturomrder og aktivitetsanlegg:

  Utomhusanlegg Rehablitering barnehager.................................. 82 Lpende rehabilitering skolegrder................... 83

  Prosjekt skolegrder Gautesete skole................................................ 84 Vassy skole..................................................... 85 Storhaug skole.................................................. 86 Godeset skole................................................... 87 Kvalaberg skole............................................... 88 Kvernevik skole del 2....................................... 89 Madlamark, del 2.............................................. 90 Nylund del 1..................................................... 91 Revheim skole.................................................. 92 Roaldsy skole................................................. 93 Storhaug skole.................................................. 94 Sunde del 1....................................................... 95 Tasta skole......................................................... 96 Idrettsanlegg Toppdekke grusbaner, ifyll kunstgressbaner...... 97 Rehabilitering av gjerder/Smtiltak.................... 98 Bowlsbane Lassa.............................................. 99 Anlegg freestyle/jibbing..................................... 100 Treningstrapp/tribune Srmarka........................ 101 Stavanger kajakklubb........................................ 102 Kunstgressbane Gosen skole............................ 103 Strakstiltak gressbane Lassa............................. 104 Treningspitch cricket Lassa............................... 105 Hinna idrettsanlegg............................................ 106 Avskjrende grft Knudamyr.......................... 107 Rehabilitering BMK-bane Hundvg.................... 108 Vannkran Speidermarka.................................... 109 Lys Krossberget travlype................................. 110

  7

 • 8

 • Asfaltering Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Reasfaltering Prosjektering Prosjektnr.: 6019 x Bygging Total kostnad: 5 000 000 Budsjett i r: 5 000 000 Prosjektet gjelder reasfaltering av eksisterende gater.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Arne Undal Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  9

 • Boganeset

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering x Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 200 000 Prosjektet gjelder opprusting av eksisterende vei i forbindelse med utskifting av vann- og avlpsnettet.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hinna Adresse: Boganeset Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  10

 • Ragnhilds gate

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: 600 000 Budsjett i r: 400 000 Prosjektet gjelder reetablering av Ragnhilds gate ved utskifting av vann- og avlpsnettet. Krysset mellom Ragnhilds gate og Snorres gate og kjreveien opparbeides iht. reguleringsplan 2170 vedtatt i bystyret i 2010.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Ragnhilds gate Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  11

 • Torbjrn Hornkloves gate

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: 2 400 000 Budsjett i r: 1 100 000 Prosjektet gjelder reetablering av Torbjrn Hornkloves gate ved utskifting av vann- og avlpsnettet, og ny belysning og fjernvarmetrase fra Lyse.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Torbjrn Hornkloves

  gate Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  12

 • Sjveien

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 800 000 Budsjett i r: 800 000 Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av regulert fortau iht. reguleringsplan 1989 vedtatt i 2006.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Tasta Adresse: Sjveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  13

 • Gauselvgen vest for jernbanen Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 600 000 Budsjett i r: 100 000 Prosjektet gjelder prosjektering av kjreveien iht. reguleringsplan plan 1122 som ble vedtatt i 1986. Planen er foreldet med tanke p grunnerverv som gjelder en smal stripe p gnr/bnr 16/127.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: 2013 Byggestart: 2014 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hinna Adresse: Gauselvgen Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  14

 • Eiganesveien

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg x Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: 400 000 Budsjett i r: 200 000 Prosjektet gjelder reetablering, oppgradering og utskifting av kantstein og sluker i forbindelse med utskifting av VA-ledninger i Eiganesveien.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Eiganesveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  15

 • vre Stokka Hans Gudes vei

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering Prosjektering Prosjektnr.: 6052 x Bygging Total kostnad: 1 100 000 Budsjett i r: 600 000 Prosjektet gjelder reetablering, oppgradering og utskifting av kantstein og sluker i forbindelse med utskifting av VA-ledninger. Det opparbeides ensidig fortau i Hans Gudes vei.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2010 Byggestart: 2010/2011 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Hans Gudes vei Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  16

 • Ormyveien st

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 100 000 Budsjett i r: 100 000 Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av kjreveien regulert i plan 1849. Dette innebrer oppgradering og utskifting av kantstein og sluker i forbindelse med utskifting av VA-ledninger.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hundvg Adresse: Ormyveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  17

 • Musegata - gangvei Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg Prosjektering Prosjektnr.: 6010 x Bygging Total kostnad: 1 400 000 Budsjett i r: 100 000 Prosjektet gjelder prosjektering av gangveien iht. reguleringsplan 2301 vedtatt i 2011, og grunnerverv mellom Musegata 96 og Lagrdsveien.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Musegata 96 og 98 Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  18

 • UU-Buss

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Nye veianlegg Prosjektering Prosjektnr.: 6062 x Bygging Total kostnad: 4 500 000 Budsjett i r: 500 000 Prosjektet gjelder bedre tilrettelegging av bussholdeplasser for kollektivtrafikk og er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune gjennom BRA-programmet. Prosjekter: Grannesveien Boganesveien Svend Foyns gate

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hele byen Adresse: Grannesveien,

  Boganesveien, Svend Foyns gate

  Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  19

 • Gatelys - Nyanlegg Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Gatelys x Prosjektering Prosjektnr.: 6062 x Bygging Total kostnad: 3 750 000 Budsjett i r: 3 650 000 Prosjektet gjelder nye gatelys i forbindelse med bygging av nye veianlegg. Prosjektet gjelder bl.a. tiltak i: Snorres gate Gauselvgen Breifltveien Liveien Eiganesveien Lauritz Klosters gate Normanns gate Sunnivakrossen Stadfysikus Wyllers gate

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  20

 • Gatelys - Rehabilitering Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Gatelys x Prosjektering Prosjektnr.: 6015 x Bygging Total kostnad: 3 750 000 Budsjett i r: 3 650 000 Prosjektet gjelder nye gatelys i forbindelse med rehabilitering av veianlegg. Prosjektet gjelder bl.a. tiltak i: Thorbjrn Hornkloves gate Bangarvgsgata Boganeset

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  21

 • Lys i sentrum Sjhusrekken

  Sammen for en levende by Planlegging Anleggets art: Gatelys x Prosjektering Prosjektnr.: 401503 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 500 000 Det er utarbeidet en overordnet plan for Sjhusrekka. P grunn av svrt mange ulike grunneiere er det behov for en bedre referanse. Det foresls iverksette et referanseprosjekt for sjhusrekka.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Prosjektleder: Silje S. Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma: Park og vei

  22

 • Lys i sentrum Lagrdskleiva bro

  Sammen for en levende by Planlegging Anleggets art: Gatelys x Prosjektering Prosjektnr.: 401503 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 000 000 Prosjektet gjelder realisering av lysprosjekt for Lagrdskleiva bro. Effektbelysning av brokonstruksjon og lys p G/S veg. Forprosjekt utfrt av Zenisk as.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes og Vland

  /Storhaug Adresse: Prosjektleder: Silje S. Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma: Lyse infra as

  23

 • Lys i sentrum Belysning av Torget

  Sammen for en levende by X Planlegging Anleggets art: Gatelys X Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 500 000 I forbindelse med prosjektet Mblering av Torget skal det ogs ses p ny belysning for Torget. Belysningsdesignerene Halvor Nss og Kristin Bredal/ Zenisk as skal inng i team med arkitektene for Torget.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Prosjektleder: Silje S. Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  24

 • Gatelys - Intensiv belysning Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Gatelys x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 300 000 Budsjett i r: 300 000 Prosjektet gjelder registrering og planlegging av gangfelt med spesiell fokus p belysning. Prosjektet gjelder bl.a. tiltak i: Sundeveien Heddeveien Kvernevikveien

  Plan status: Planlegging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Jorunn Oltedal

  Brembo, Anne Cecilie Lassa

  Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  25

 • myveien Gang- og sykkelvei Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Sykkel x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 5 000 000 Budsjett i r: 3 000 000 Prosjektet gjelder prosjektering av gang- og sykkelveien langs myveien iht. pgende plan 2367.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013/2014 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hundvg Adresse: myveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  26

 • P-anlegg i sentrum

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei x Planlegging Anleggets art: Sykkel x Prosjektering Prosjektnr.: 6010 x Bygging Total kostnad: 500 000 Budsjett i r: 500 000 Prosjektet gjelder planlegging og prosjektering av sykkelparkeringsanlegg i sentrum.

  Plan status: Planlegging/ prosjektering/bygging

  Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug, Eiganes og

  Vland Adresse: Sentrum Prosjektleder: Aud Jane Eie, Rolf

  stefjells, Anne Cecilie Lassa

  Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  27

 • Krossbergveien Gang- og sykkelvei Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Sykkel x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 6 200 000 Budsjett i r: 500 000 Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av ny gang- og sykkelvei langs nordsiden av Krossbergveien iht. reguleringsplan 2309 vedtatt i 2012.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Madla Adresse: Krossbergveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  28

 • Bergsagelveien Undergang Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 200 000 Prosjektet gjelder prosjektering av ny undergang i Bergsagelveien for fotgjengere, syklister og skolebarn ved Kvaleberg skole.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hillevg Adresse: Bergsagelveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  29

 • Snuplass renovasjonsbil Colin Archers vei Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder opparbeidelse av en snuplass i enden av Colin Archers vei. Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hinna Adresse: Colin Archers vei Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  30

 • Snuplass renovasjonsbil Hinnavgen

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder prosjektering og opparbeidelse av regulert snuplass i enden av Hinnavgen iht. reguleringsplan . Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser, er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hinna Adresse: Hinnavgen Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  31

 • Snuplass renovasjonsbil Kringsjveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 3 000 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder opparbeidelse av regulert kryss mellom Kringsjveien og Hindalsbakken for sikre fremkommelighet for renovasjonsbilen. Krysset bygges iht. reguleringsplan 2004 vedtatt i 2006. Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser, er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hinna Adresse: Kringsjveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  32

 • Snuplass renovasjonsbil Langyveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder prosjektering av regulert snuplass i enden av Langyveien. Snuplassen bygges iht. reguleringsplan 1989 vedtatt i 2006. Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Tasta Adresse: Langyveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  33

 • Snuplass renovasjonsbil Ormyveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder opparbeidelse av regulert snuplass i enden av Ormyveien. Snuplassen bygges iht. reguleringsplan 1849 vedtatt i 2002. Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hundvg Adresse: Ormyveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  34

 • Snuplass renovasjonsbil Rollaugs gate Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: Prosjektet gjelder prosjektering og opparbeidelse av regulert snuplass i enden av Rollaugs gate iht. reguleringsplan 1823E1. Budsjettet i 2013 for alle bestilte snuplasser, er totalt p 3 000 000 kroner. Plan og anlegg fordeler disse kostnadene p prosjektene.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Rollaugs gate Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  35

 • Lindeveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 7 500 000 Budsjett i r: 4 500 000 Prosjektet gjelder utvidelse av fortau og tilrettelegging for bedre kryssing av veien. iht. reguleringsplan 2195 vedtatt i 2007.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Tasta Adresse: Lindeveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  36

 • Trafikksikkerhetstiltak Mindre tiltak

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 1 500 000 Budsjett i r: 1 500 000 Prosjektet gjelder mindre trafikksikkerhetstiltak spesielt med fokus p sikre forhold for skolebarn og nrmilj hvor barn ferdes. Fortau og gangfelt i Gamleveien ved Furulunden. Fortau Piggvarveien.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  37

 • Nymansveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 5 500 000 Budsjett i r: 1 500 000 Prosjektet gjelder oppgradering av Nymansveien, fra Sre Ramsvigvei til stre Ring, til miljgate med fokus p trafikksikkerhet for gende og syklende.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Nymansveien Prosjektleder: Anne Cecilie Lassa Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  38

 • Skilting

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Trafikksikkerhet x Prosjektering Prosjektnr.: 6014 x Bygging Total kostnad: 500 000 Budsjett i r: 500 000 Prosjektet gjelder nyoppsetting av trafikkskilt p kommunalt trafikkareal.

  Plan status: Prosjektering/Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Johan Gismervik Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  39

 • Mindre tiltak miljgater

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun Prosjektering Prosjektnr.: 6017 x Bygging Total kostnad: 500 000 Budsjett i r: 500 000 Prosjektet gjelder generell oppgradering av eksisterende miljgater i samhandling med utskifting av kabel- og VA-ledninger.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  40

 • Kongsteinsgata og Breibakken

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun Prosjektering Prosjektnr.: 6062 x Bygging Total kostnad: 3 100 000 Budsjett i r: 1 500 000 Prosjektet gjelder oppgradering av eksisterende gater i forbindelse med utskifting av vann- og avlpsnettet. Gatene som skal oppgraderes er Breibakken og Langgata.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011/2012 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Kongsteinsgata og

  Breibakken Prosjektleder: Anne Cecilie Lassa Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  41

 • Kannik etappe 2 Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun x Prosjektering Prosjektnr.: 6017 x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: 1 500 000 Prosjektet gjelder oppgradering, utskifting av kantstein og gatestein og supplering med sluk og rist. Dette gjres i forbindelse med utskifting av vann- og avlpsledninger i gatene. Gatene som opparbeides i etappe 2 er: Prinsens gate St. Svithuns gate Niels Juels gate Wessels gate Oscars gate

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes Adresse: Prinsens gate mfl. Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  42

 • Pyntesundveien (Sleipnersgt)

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun Prosjektering Prosjektnr.: 6017 x Bygging Total kostnad: 500 000 Budsjett i r: 200 000 Prosjektet gjelder opparbeidelse av Pyntesundveien iht. reguleringsplan 2069 vedtatt i 2006.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hundvg Adresse: Sleipners gate og

  Pyntesundveien Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  43

 • Sandeidgata

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun x Prosjektering Prosjektnr.: 6062 x Bygging Total kostnad: 4 000 000 Budsjett i r: 2 000 000 Prosjektet gjelder opparbeidelse av Sandeidgata til miljgate mellom Hjelmelandsgata og Jelsagata iht. reguleringsplan 2400.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013/2014 Bydel: Storhaug Adresse: Sandeidgata. Prosjektleder: Anne Cecilie Lassa Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  44

 • Spilderhaug - Dokksmauet

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Miljgate/gatetun x Prosjektering Prosjektnr.: 6017 x Bygging Total kostnad: 800 000 Budsjett i r: 300 000 Prosjektet gjelder oppgradering av Dokksmauet i forbindelse med utskifting av vann- og avlpsnettet og iht. reguleringsplan 1901 vedtatt i 2006.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2011/2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Dokksmauet Prosjektleder: Anne Cecilie Lassa Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  45

 • Sentrum

  Sammen for en levende by Planlegging Anleggets art: Torg X Prosjektering Prosjektnr.: 301266062100 Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 750 000 Det arbeides med en revisjon av planen med flgende tema: Trr, belysning, blomsterurner, mblering, mulighet for bruke mer vann og universell utforming av rennene. Vinnere av konkurransen for Torget utarbeider forprosjektet. Teamet bestr av Inge Dahlmann, Tordis Hoem og Birger Heyerdahl. I tillegg skal lysdesignerne Kristin Bredal- Zenisk as og Halvor Nss inng i teamet.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: 2013 Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Eiganes og Vland /

  Storhaug Adresse: Prosjektleder: Silje S. Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  46

 • Havneringen Byggetrinn 2 Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Sentrum Prosjektering Prosjektnr.: 6062 x Bygging Total kostnad: 13 000 000 Budsjett i r: 4 000 000 Prosjektet gjelder viderefring av pbegynt byggeprosjekt fra Felthusalmenningen til pumpehuset ved Ryfylkekaien. Prosjektet gjelder utvidelse av fortau, etablering av ny rundkjring og bussholdeplasser. Mellom Bl promenade og Havneringen skal det etableres flomvern og mblering.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Sentrum Adresse: Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  47

 • Tilrettelegging for hund Sammen for en levende by Anleggskategori: Park x Planlegging Anleggets art: Frislippomrder m.m. X Prosjektering Prosjektnr.: X Bygning Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 Park og vei har jobbet med tilrettelegging for hund over flere r. I 2013 vil vi bygge nye frislippomrder i henholdsvis Madla, Hundvg og Tasta bydel. Det skal ogs lages en vurdering av hundeluftingsomrdet i Srmarka, hvorvidt dette fungerer og om man eventuelt skal sette opp gjerder. Vi nsker se p muligheter for tilrettelegge noen av omrdene med lys, da det er stor ettersprsel etter det. I tillegg vil det foretas supplerende skilting og kjpes inn mer utstyr i form av benker m.m.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Flere Adresse: Prosjektleder: M. Landsgrd Byggeleder: M. Landsgrd Utfrende firma:

  Foto: Jane Lund

  48

 • Rehabilitering turveier Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Turvei Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 500 000 Turveiene i Stavanger er av variabel standard. Noen trenger enkel oppgrusing, mens andre trenger mer omfattende tiltak som drenering og justering av fall. Det vil bli prioritert noen strre turveistrekninger som har behov for rehabilitering i begynnelsen av ret. I tillegg vil det rehabiliteres mindre strekninger etter behov og henvendelser fra publikum fortlpende.

  Plan status: Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: Lpende Bydel: Alle Adresse: Prosjektleder: Merete

  Landsgrd/Kristin Schall

  Byggeleder: Utfrende firma: NIS/Private

  entreprenrer

  49

 • Rehabilitering av ballkker Sammen for en levende by Anleggskategori: Park x Planlegging Anleggets art: Nrmiljanlegg x Prosjektering Prosjektnr.: 301265003101 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 500 000 Behovet for rehabilitering av ballkker er stort. I 2013 er det satt av kr 500 000,- til dette formlet. Prioriterte ballkker er: Aubeberget, Srmarka, Skeiehagen, Kampens plass. Det vil bli utfrt tiltak s langt midlene strekker til. Andre ballkker der det er registrert nsker om/behov for tiltak er (uprioritert rekkeflge): Gjerdeveien, Byhaugen Ospeveien, Frystadstranda, Statfjordsvingene og Solsletteveien. Listen er ikke uttmmende. I tillegg er det en del nsker for ballbingene.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: 2013 Ferdigstilt: Bydel: Flere Adresse: Prosjektleder: Linda F. Ween Byggeleder: Utfrende firma: NIS, private firma

  50

 • Drenering Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde Planlegging Anleggets art: Nrmiljanlegg/Park Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 600 000 Dreneringssystemer i parker og friomrder m utbedres etterhvert som disse ikke lenger fungerer optimalt. Enkelte plasser har det oppsttt nye problemer knyttet til kt avrenning fra friomrder. I tillegg frer kt nedbrsmengde til behov for bedre dreneringssystemer. Det vil prioriteres noen strre dreneringsprosjekter i begynnelse av ret. I tillegg vil det tas flere prosjekter fortlpende etter behov.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Lpende Ferdigstilt: Lpende Bydel: Alle Adresse: Prosjektleder: Merete

  Landsgrd/Kristin Schall

  Byggeleder: Utfrende firma: Lokale

  entreprenrer/NIS

  51

 • Kvaleberg park Sammen for en levende by Anleggskategori: Nrmiljanlegg Planlegging Anleggets art: Park X Prosjektering Prosjektnr.: 5003 x Bygging Total kostnad: 5.000 000 Budsjett i r: 1 400 000 Kvaleberg park ligger grensende til Kvaleberg skole, Kvaleberg barnehage og idrettsanlegget. Det er et lite parkomrde som ligger i et omrde preget av store industribygg og gr flater. Omrdet har stort behov for oppgradering. Park og vei nsker viderefre omrdet til en grnn og frodig park. Parken skal vre et supplement til skolen og barnehagen, men skal ogs vre en mteplass og rekreasjonsomrde for nrmiljet. Opparbeidelsen m ta hensyn til historiske minner i omrdet. Prosjekteringen startet i 2012 og vil ferdigstilles i lpet av vren 2013, bygging i 2014.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014/2015 Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Vibeke Sland Byggeleder: Utfrende firma:

  52

 • Bydelspark Lunde forprosjekt

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde X Planlegging Anleggets art: Nrmiljanlegg/park Prosjektering Prosjektnr.: 391265003103 Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 Det skal gjennomfres et forprosjekt for vestre del av Lunde friomrde. Omrdet er benevnt som bydelspark i disposisjonsplan for Lunde friomrde. Utdrag fra disposisjonsplanen: Bydelsparken kan gjerne f en spennende utforming og arealer med fast dekke. Parken kan mbleres med benker og bord, gi rom for lek, fysisk utfoldelse og interaksjon. Det kan tilrettelegges for en attraktiv badeplass innerst i bukten. Omrdet i tilknytning til bydelsparken kan opparbeides med sandvolleyballbane eller lignende. En akebakke kan opparbeides nord i delomrdet. Planen er viktig f p plass pga. sammenhengen med Ryfast-utbygginga som berrer omrdet. Gjennomfring vil frst kunne komme i slutten av perioden, dette ogs pga Ryfast.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Hundvg Adresse: Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  53

 • Mosjonspark

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Aktivitetsanlegg x Planlegging Anleggets art: Mosjonspark x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 1 700 000 Budsjett i r: 1 000 000 Det skal bygges en eller flere mosjonspark p egnet sted i Stavanger. Aktuelle steder er blant annet Emmaus og Vannasen. Parken skal vre tilpasset trening for alle generasjoner, men med vekt p eldre borgere.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: utredes Adresse: utredes Prosjektleder: ystein Bekkevold Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  Bildet er hentet med tillatelse fra http://sundhedoglivsmod.dk/stavanger/

  54

 • Turvegsnipper

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Turvei X Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 1.200.000 Budsjett i r: 300.000 Det er en del manglende turveiforbindelser innenfor etablert grntstruktur. Delvis er det etablert trkk som er av drlig kvalitet med tanke p regnvr og universell tilgjengelighet. Park og vei setter derfor av penger for prosjektering av manglende turveiforbindelser. Aktuelle anlegg er Larsokveien, ved Lassa idrettsanlegg, i Marieroomrdet, langs srspissen av Buy, ved Hanna Winsnes gt, ved Jonas Lies gt. Bygging av turveiene vil skje lpende.

  Plan status: Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: Lpende Bydel: Hillevg mfl. Adresse: Prosjektleder: ystein Bekkevoll Byggeleder: ystein Bekkevoll Utfrende firma:

  55

 • Oppflging Emmaus

  Sammen for en levende by

  Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: 1.000 000 Det er utarbeidet en disposisjonsplan for Emmaus friomrde som prioriterer flere tiltak. Detaljplanlegging og gjennomfring av flere prioriterte tiltak skal utfres i 2013. Kommunen har ftt kr 200.000 fra Fremtidens Byer til arbeidet med f etablert en dam i omrdet.

  Plan status: Regulert Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: Bydel: Storhaug Adresse: Rasmus Risas vei Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  56

 • Strategisk belysningsplan Sammen for en levende by Anleggskategori: Nrmiljanlegg X Planlegging Anleggets art: turveibelysning Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 100 000 Budsjett i r: 100 000 Det er behov for utarbeide en strategisk belysningsplan for turveier, ridestier, aktivitetsanlegg, mteplasser, parker m.m. Lys er viktig for ke bruken av omrdene og anleggene, samtidig som god belysning bidrar til kt sikkerhet. Det er imidlertid ogs viktig bevare noen omrder der en kan oppleve mrket og stjernehimmelen. Planen skal inneholde bde prinsipper for belysning og et forslag til prioritert handlingsplan. Det skal vurderes miljvennlig belysning ved bruk av moderne teknologi. Planen er en oppflging av KDP for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse.

  Plan status: Grunnlagsarbeid for prioritering

  Prosjektering: 2013 Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Alle Adresse: Prosjektleder: Hilde Uberg Byggeleder: Utfrende firma: Park og vei

  57

 • Skjringen, turvei Sammen for en levende by Anleggskategori:

  Park

  Planlegging Anleggets art: Park, turvei x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 450.000 Budsjett i r: 50.000 I forbindelse med etablering av kulvert i omrdet ved Skjringen, er det behov for en del tilpasninger etter anleggsarbeidene samt f p plass et helhetlig turveinett.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2014 Ferdigstilt: Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Mats Nergrd Byggeleder: Utfrende firma:

  58

 • Ballkke Lundsneset

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Aktivitetsanlegg x Planlegging Anleggets art: Ballkke x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 600 000 Budsjett i r: 600 000 Det skal anlegges en ny ballkke p Lundsneset som erstatning for den som ligger i amfiet.

  Plan status: oppstart Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hundvg Adresse: Lunde Prosjektleder: ystein Bekkevold Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  Illustrasjon: Tastaveden balllkke

  59

 • Oppflging disposisjonsplan Mosvatnet Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Parker/Friomrder x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 I 2012 ble disposisjonsplan for Mosvannet vedtatt. Sak 65/12- 10/1971. Disposisjonsplanen skal i 2013 flges opp med detaljplan og tiltak p delomrdet rundt Mostun. Tiltaket gjennomfres i samarbeid med Naturvernforbundet. Ved Sletten skal det etableres en bekkelsning for fremfring av overvann fra omrdet ved Madlaveien. Lsning skal prosjekteres i 2013.

  Plan status: Disposisjonsplan Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: 2013 Bydel: Eiganes Vland /

  Hillevg Adresse: Prosjektleder: Silje Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  60

 • De historiske hagene p Eiganes Sammen for en levende by Anleggskategori: Nrmiljanlegg X Planlegging Anleggets art: Park Prosjektering Prosjektnr.: 5003 Bygging Total kostnad: 150 000 Budsjett i r: 150 000 De historiske offentlige parkene p Eiganes omfatter Holmeegenes, Breidablikk, Munkehagen og hageanlegget rundt Ledaal og Hermetikkfagskolen. Parkene/hagene ligger langsmed Eiganesveien og skaper et sammenhengende parkdrag. I tillegg finer man de sm historiske parkene St. Svithuns plass og Johan Gjsteins plass i umiddelbar nrhet. Det skal utfres en grundig registrering av eksisterende anlegg, planter og elementer i parkene. En overordnet plan basert p registreringene skal sikre parkene/hagenes srpreg og historiske verdi ved framtidige tiltak i parkene.

  Plan status: Registrering/ Planlegging

  Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Eiganes Adresse: Prosjektleder: Vibeke Sland Byggeleder: Utfrende firma:

  61

 • Kjeringholmen - Geoparken Sammen for en levende by Anleggskategori: Park X Planlegging Anleggets art: Parker/Friomrder Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 100 000 Geoparken p Kjeringholmen m snart avvikles. Det settes i gang arbeid med program, brukermedvirkning og prosess for en permanent park p Kjeringholmen. Parken skal utvikles som en vitenpark i samarbeid med Oljemuset og ungdommer. Fringer for arbeidet er gitt i sak 122/12 : KJERINGHOLMEN OG GEOPARKEN - PRIORITERING AV VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING - OPPFLGING AV UTSATT SAK 122/12 Vedtak: Kommunalstyret slutter seg til skisserte tiltak vedrrende opprusting av Geoparken og at det settes i gang drftinger med Oljemuset vedrrende et mulig konsept for en vitenpark p Kjeringholmen.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Adresse: Prosjektleder: Silje Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  62

 • Vannassen disposisjonsplan Sammen for en levende by Anleggskategori: Nrmiljanlegg x Planlegging Anleggets art: Friomrde Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 1 600 000 Budsjett i r: 200 000 Vannassen er en grnn oase beliggende sentralt i byen. For ivareta omrdets kvaliteter p en best mulig mte, vil en f utarbeidet en overordnet plan for utvikling og tiltak i omrdet.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  63

 • Rehabilitering lekeplasser Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Lekeplasser Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 2 000 000 P kommunale lekeplasser er det behov for reparasjon og utskifting av delagt utstyr for oppfylle gjeldende krav til sikkerhet p lekeplasser. Det ble gjennomfrt tiltak p 30 lekeplasser i 2012. I alt 136 av lekeplassene har avvik som m utbedres. Forhndskalkyler viser at utbedring av mangler koster ca 10 mill. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for oppgradering og utvikling av kommunale lekeplasser. I 2013 er det planlagt tiltak ved flgende lekeplasser: Ormy, Srhaugv, Austbkroken, Krkeneset, Klappmyssvingen-Kvalrossveien, Aleksander Kiellandsgt, Korporalstubben- Sersjantv., Korporalstubben, Storhaugmarka Vr Frues plass, Badedammen, Kon Tiki svingen, Hans Egedesgt, Forusvgen,, Dykjelveien, Barnebukta (Vaulen), Lyngnesv

  Plan status: Prioriteringsliste Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: 31.12.13 Bydel: Flere Adresse: Prosjektleder: Linda F. Ween Byggeleder: Utfrende firma: NIS, private firma

  64

 • Parkutstyr Sammen for en levende by Anleggskategori: Park X Planlegging Anleggets art: Friomrder Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 Behovet for parkutstyr i kommunale friomrder ker for hvert r. Parker har ogs stor behov for utskifting og reparasjoner av benker. I kende takt med utbygging av turveier nskes det ogs benker for kunne sette seg ned og nyte naturen. Det legges vekt p velge benker med bord som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Samtidig er det behov for oppsetting og utskifting av sppeldunker i de kommunale friomrdene.

  Plan status: Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: Lpende Bydel: Alle Adresse: Prosjektleder: Silje Hauge int Veld Byggeleder: Utfrende firma:

  65

 • Bytrr Sammen for en levende by Anleggskategori: Park x Planlegging Anleggets art: Parker/Friomrder Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 I 2010 ble det pbegynt etablering av et treregister for alle kommunale trr i Stavanger. Dette er et viktig verkty for en fagmessig og trygg forvaltning av bytrrne. I 2012 ble det registrert gatetrr. Arbeidet fortsetter i 2013 med registrering av trr i de viktigste parkene i byen. Arbeidet skal resultere i en forvaltnings- og skjtselsplan for bytrr som ferdigstilles i lpet av 2015. Det er ogs stort behov for nyplanting av trr i Stavanger. Dette gjelder for eksempel omrder der gamle trr mtte felles pga. sikkerheten. Disse trrne skal erstattes. Ved nyplanting og erstatning av trr skal det skes plante flere blomstrende trr for ke sortsmangfoldet, rstidsvariasjonen og opplevelsesverdien.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: 2013 (plan 2015) Bydel: Alle Adresse: Prosjektleder: Ioana G. Busch Byggeleder: Utfrende firma:

  66

 • Byparken

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Park Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 250 000 Det er behov for flere tiltak i Byparken blant annet plengjerder for hindre trkkskader, vanningsanlegg og nytt grusdekke. I Kleivaparken skal kopier av Stavangergjerder byttes ut med originale Stavangergjerder. Gjerdene som blir tatt bort, skal settes opp ved trapp ned fra Jtten bydelspark dersom dette kan tilpasses. Tiltak i Kleivaparken prioriteres, og tiltak i Byparken gjennomfres s langt som mulig innenfor gjenstende midler.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Eiganes og Vland Adresse: Prosjektleder: Per G.

  Marcusson/ystein Bekkevold

  Byggeleder: Utfrende firma:

  67

 • Gatekunstprosjekt i Geoparken Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Parker/Friomrder Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 150 000 Grafittien p vegger og aktuelle flater i Geoparken foresls fornyes. Det igangsettes et 3 rig samarbeidsprosjekt med Rogaland kunstskole og Metropolis for dekorere veggene.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Adresse: Prosjektleder: Silje Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  68

 • Voll skytebane Madlatua planlegging/bygging Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde prosjekt Planlegging Anleggets art: Friomrde/ turvei Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r:

  Prosjektet er en del av friomrde prosjektet i Madla bydel, reguleringsplanplan 2292. Sikringsvollen m bygges fr en kan fullfre turveien ved Hafrsfjord. Prosjektet nrmer seg klart for bygging og dette vil starte opp 4. kvartal i 2013 etter sesongavslutning for skytebanen og ferdigstilles i 2014.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: 4. kvartal 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Madla Adresse: Skytterlagsveien Prosjektleder: Ib Mikkelsen Byggeleder: Ib Mikkelsen Utfrende firma: Grunnservice AS

  / TS Maskin AS

  69

 • Turvei Madlatua Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde/Turvei Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 5023 Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Turvei langs Hafrsfjord fra skytebanen til Karist, er regulert og det pgr arbeid med prosjektering. Etablering av turvei skal koordineres med legging av vannledning. Bygging vil mest sannsynlig skje i 2014.

  Plan status: Prosjektering: 1.halvr 2013 Byggestart: Hst 2013 Ferdigstilt: Vr 2014 Bydel: Adresse: Prosjektleder: Ingjerd Bratterud Byggeleder: Utfrende firma:

  70

 • Turvei Hafrsfjord Revheim (Frafjordeiendommen) Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde/Turvei Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 5023 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Gjennom reguleringsplan 2063, er det frigitt areal til etablere turvei p Revheim, fra bebyggelsen og ned til Hafrsfjord. Byggetillatelse foreligger og bygging gjennomfres tidlig i 2013.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart:Vinter 2013 Ferdigstilt: Vinter 2013 Bydel: Adresse: Prosjektleder: Ingjerd Bratterud Byggeleder: Utfrende firma:

  71

 • Turveiforbindelse Lierdal/Myrveien Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde/Turvei x Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 5023 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Det er inngtt avtaler med grunneiere i omrdet Stokka Lierdal og det er derfor mulig utvide turveinettet i dette omrdet. Dette omfatter planlegging, prosjektering og bygging. En regner med komme i gang med bygging senest hsten 2013.

  Plan status: Vinter 2013 Prosjektering: Vr 2013 Byggestart: Hst 2013 Ferdigstilt: Vr 2014 Bydel: Adresse: Prosjektleder: Ingjerd Bratterud Byggeleder: Utfrende firma:

  72

 • Boganeset turveier Sammen for en levende by Anleggskategori: Friomrde/Turvei x Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 5023 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Det er inngtt avtaler med grunneiere i omrdet som omfattes av reguleringsplanen for Boganes og det er derfor mulig etablere turveier i dette omrdet. Dette omfatter planlegging, prosjektering og bygging.

  Plan status: Pgr Prosjektering: Vr 2013 Byggestart: Sensommer 2013 Ferdigstilt: Vinter 2014 Bydel: Adresse: Prosjektleder: Ingjerd Bratterud Byggeleder: Utfrende firma:

  73

 • lekeplass Valberget

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Aktivitetsanlegg x Planlegging Anleggets art: Lekeplass x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 2 500 000 Budsjett i r: 500 000 Eksisterende lekeplass ved Valbergtrnet skal oppgraderes. Lekeplassen skal vre en attraksjon som trekker voksne og barn til sentrum. Det skal derfor legges vekt p at dette skal bli en unik lekeplass.

  Plan status: oppstart Prosjektering: 2013 Byggestart: 2014 Ferdigstilt: 2015 Bydel: Sentrum Adresse: Valberget Prosjektleder: ystein Bekkevold Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  Bildet viser frste utkast i idfasen.

  74

 • Historisk lype for barn Sammen for en levende by Anleggskategori: Park / off. areal X Planlegging Anleggets art: Lek X Prosjektering Prosjektnr.: 5032 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 500 000 I 2009 ble det vedtatt i KBU at det skal utformes en eller flere lekeplasser i sentrum. Det ble i 2011 opprettet en prosjektgruppe som gjennomfrte en idkonkurranse for f inn gode forslag. Med bakgrunn i denne konkurransen arbeides det med konkrete tiltak for skape mer lek. Et av tiltakene er utarbeide en rebuslype med stasjoner som er kunnskapsbasert og inviterer til lek. Det er inngtt samarbeid med Stavanger Museum for utarbeide et forprosjekt for rebuslypen. Forprosjektet skal avsluttes vren 2013.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Storhaug Adresse: Prosjektleder: Hanne P. Sverud Byggeleder: Utfrende firma:

  75

 • Urban Sjfront Sammen for en levende by Anleggskategori:

  Park

  Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Sjparken del 2 er siste etappe av kulturaksen. Park og vei har ftt i oppdrag opparbeide den siste delen vren 2013. Prosjektet er ferdig utarbeidet og klar for bli lagt ut for anbudskonkurranse n.

  Plan status: Prosjektering: Ferdig Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Prosjektleder: Silje Kjosavik Byggeleder: Ib Mikkelsen Utfrende firma:

  76

 • Urban sjfront Europanparken

  Sammen for en levende by X Planlegging Anleggets art: Park X Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Planlegging og prosjektering av ny park i Lervig. Forprosjekt utfres i 2013. De spanske arkitektene Ivan Capdevila, Vicente Iborra og Javier Yez skal utfre forprosjektet.

  Plan status: Prosjektering Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Storhaug Adresse: Prosjektleder: Silje S. Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  77

 • Holmeegenes Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Park X Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Utbygningsprosjekt Budsjett i r:

  Stavanger kommune ved Park og vei har ansvaret for opparbeide den offentlige parken rundt det freda bygget Holmeegenes. Adkomstveien, grdsplassen, drivhusmurene er sammen med bygget fredet. Omrdene rundt, parken, faller inn under omrdefredning. Rapport inneholdende registreringer og analyser, og landskapsplan er oversendt til og godkjent av Rogaland fylkeskommune. Den offentlige parken bygges hst/vinter 2013/2014. Stavanger kommune nsker at omrdet skal fungere som en grnn lunge og mtested for nromrdet, inneholdende oppholdssteder og leketilbud. Samtidig skal omrdet skape en fin og historisk ramme rundt det fredete bygget og anlegget.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014/2015 Bydel: Eiganes-Vland bydel Adresse: Prosjektleder: Vibeke Sland Byggeleder: Utfrende firma:

  78

 • Hundvg svmmehall Sammen for en levende by Anleggskategori: Park/ Torg

  Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Det skal bygges ny svmmehall p Austb, Hundvg bydel. I denne forbindelse skal det opparbeides nytt utomhusanlegg som skal inneholde:

  - Torgomrde med oppholdsplasser - Sykkelparkering - Utvidet bilparkering - Ny rundkjring

  Plan status:| Detaljplan foreligger

  Prosjektering: Ferdig Byggestart: 2013/14 Ferdigstilt: Bydel: Hundvg Adresse: Prosjektleder: Bernt Krogh / SE

  Mats Nergrd / PV Byggeleder: Utfrende firma:

  79

 • Kvernevik svmmehall Sammen for en levende by Anleggskategori:

  Park/ Torg

  Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Kvernevik svmmehall er frste byggetrinn i nytt bydelssentrum for Kvernevik. I forbindelse med bygging av svmmehallen skal flgende rekkeflgekrav gitt i reguleringsplan gjennomfres:

  - Deler av ny bydelspark. - Del av nytt torg mellom Sunde kirke og nytt

  Bydelstorg. - Sykkelparkering

  I forbindelse med byggingen m ogs midlertidig adkomstvei til hallen etableres.

  Plan status:| Detaljplan foreligger Prosjektering: Ferdig Byggestart: 2013/14 Ferdigstilt: Bydel: Madla Adresse: Prosjektleder: Bernt Krogh / SE

  Silje Kjosavik / PV Byggeleder: Utfrende firma:

  80

 • Tein skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd x Planlegging Anleggets art: Arbeid for andre Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: Budsjett i r: Avklare kostnader med tilpasninger for Tein og Tastarust skole i forbindelse med at de blir hhv ren barneskole og ren ungdomsskole fra 2014, som grunnlag for budsjettarbeid for oppvekst.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Tasta Adresse: Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  81

 • Rehabilitering barnehager Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Utomhusanlegg

  kommunale barnehager

  Prosjektering

  Prosjekt nr.: X Bygging Total kostnad: Lpende Budsjett i r: 500 000 P barnehagenes utomhusanlegg er det behov for reparasjon og utskifting av delagt utstyr for at det skal oppfylle gjeldende regelverk for sikkerhet p lekeplasser. Porter, gjerder, vegetasjon, dekker og dreneringssystemer skiftes eller utbedres. I 2013 er det planlagt mindre tiltak ved: Malthaug Gullfaks Varden Husebstykket Steinhagen (med forbehold om endringer, full gjennomgang i januar 2013)

  Plan status: Lpende Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: 31.12.13 Bydel: Samtlige Adresse: Prosjektleder: Linda F. Ween Byggeleder: Utfrende firma: NIS, private firma

  82

 • Lpende rehabilitering skolegrder Sammen for en levende by Anleggskategori: Park Planlegging Anleggets art: Utomhusanlegg

  skoler Prosjektering Prosjekt nr.: X Bygging Total kostnad: Lpende Budsjett i r: 3 000 000 P skolenes utomhusanlegg er det behov for reparasjon og utskifting av delagt utstyr for at det skal oppfylle gjeldene regelverk for sikkerhet p lekeplasser. Gjerder, vegetasjon, dekker og dreneringssystemer skiftes eller utbedres. Midlene samordnes med prosjektet hvor utomhusanleggene ved skolene utvikles og opprustes Prosjekt skolegrd. I 2013 er det planlagt mindre tiltak ved: Roaldsy Buy Lunde Sunde Kvernevik Austre my Kvaleberg Auglend Vland (med forbehold om endringer)

  Plan status: Lpende Prosjektering: Lpende Byggestart: Lpende Ferdigstilt: 31.12.13 Bydel: Samtlige Adresse: Prosjektleder: Linda F. Ween Byggeleder: Utfrende firma: NIS, private firma

  83

 • Gautesete skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 391266910100 x Bygging Total kostnad: 1 850 000 Budsjett i r: Anlegg i skolegrden er prosjektert og skal gjennomfres i 2013.

  Plan status: Prosjektering: Ferdigstilt Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hinna Adresse: Heddeveien 143 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  84

 • Vassy skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 391266910107 x Bygging Total kostnad: 1 800 000 Budsjett i r: Oppgradering av skolegrden p Vassy skole gjennomfres i 2013. Anbud er innhentet, igangsettes tidlig i 2013.

  Plan status: Prosjektering: 2011 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Srstrandveien 38 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  85

 • Storhaug skole

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 391266910105 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 3 700 000 Oppgradering av del 1 av skolegrden ved Storhaug skole startet opp sommeren 2012. Del 2 skal bygges i 2013. Det er under arbeid en reguleringsendring som gir muligheter for utvidelse av skolegrden i Sandeidgata og Opheimsgata. Utvidelse betinger opparbeidelse av gatene til miljgater. Gateoppgradering av Sandeidgata skal prosjekteres vinteren 2013 og bygges i sammenheng med skolegrdens del 2, hst 2013/ vinter 2014.

  Plan status: Prosjektering: Ferdig Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Sandeidgata 25 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Ib Mikkelsen Utfrende firma:

  86

 • Godeset skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 2 200 000 Budsjett i r: 300 000 Det skal utarbeides forprosjekt og detaljprosjekt for skolegrden i 2013. Det ble gjennomfrt registrering av kvaliteten p skoleanlegget i 2008, se egen rapport. Bygging er planlagt gjennomfrt i 2015.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2015 Ferdigstilt: 2015 Bydel: Hinna Adresse: Folkvangveien 50

  Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  87

 • Kvaleberg skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Skolegrd X Prosjektering Prosjektnr.: 391266910101 x Bygging Total kostnad: 2 050 000 Budsjett i r: 550 000

  Landskapsplan ble pbegynt 2012. Prosjektet inngr i Prosjekt skolegrd. Detaljprosjekt 1. etappe utarbeides og bygges i lpet av 2013/2014

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2012/2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Vibeke Sland Byggeleder: Utfrende firma:

  88

 • Kvernevik skole del 2 Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 700 000

  Del 2 av anlegg i skolegrden skal bygges i 2013, skolegrd C. Del 1 er gjennomfrt tidligere.

  Plan status: Prosjektering: Ferdigstilt Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Heiloveien 11 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  89

 • Madlamark skole del 2

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 391266910103 Bygging Total kostnad: 1 650 000 Budsjett i r: 250 000 Prosjekteringen omfatter detaljprosjektering av delanlegg nr. 2 ved Madlamark skole.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2014 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Madla Adresse: Rappveien 17 Prosjektleder: Hilde Blokkum / Silje

  Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  90

 • Nylund skole del 1 Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 691021 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000

  Bygging av delanlegg 1 startet opp hsten 2012. Midler for ferdigstilling er avsatt i 2013.

  Plan status: Prosjektering: Ferdigstilt Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Nylundsgaten 1 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Ib Mikkelsen/Finn

  Brodersen Utfrende firma:

  91

 • Revheim skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 2 100 000 Budsjett i r: 300 000 Det skal utarbeides forprosjekt og detaljprosjekt for skolegrden i 2013. Det ble gjennomfrt registrering av kvaliteten p skoleanlegget i 2008, se egen rapport. Bygging er planlagt gjennomfrt i 2015.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2015 Ferdigstilt: 2015 Bydel: Madla Adresse: Revheimsveien 128

  Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Utfrende firma:

  92

 • Roaldsy skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 1 950 000 Budsjett i r: 350 000 Det skal utarbeides helhetlig plan for hele skolegrden. Bygging av nytt vann- og avlpsanlegg og ny kunstgressbane er satt i gang og ferdigstilles vren 2013. Resten av skolegrden skal ferdig prosjekteres i 2013 og bygges i 2014. Bygging skal gjennomfres i 2014 ved egen bevilgning.

  Plan status: Prosjektering igangsatt 2012

  Prosjektering: 2012-13 Byggestart: 2014 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hundvg Adresse: Nordvikveien Prosjektleder: Hilde Blokkum /

  Hanne P. Sverud Byggeleder: Utfrende firma:

  93

 • Storhaug skole

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: 391266910105 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 3 700 000 Oppgradering av del 1 av skolegrden ved Storhaug skole startet opp sommeren 2012. Del 2 skal bygges i 2013. Det er under arbeid en reguleringsendring som gir muligheter for utvidelse av skolegrden i Sandeidgata og Opheimsgata. Utvidelse betinger opparbeidelse av gatene til miljgater. Gateoppgradering av Sandeidgata skal prosjekteres vinteren 2013 og bygges i sammenheng med skolegrdens del 2, hst 2013/ vinter 2014.

  Plan status: Prosjektering: Ferdig Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Storhaug Adresse: Sandeidgata 25 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: Ib Mikkelsen Utfrende firma:

  94

 • Sunde skole del 1 Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 1 500 000 (bygging) Budsjett i r: 900 000

  Delanlegg i skolegrden bygges i 2013. Anbud er innhentet.

  Plan status: Prosjektering: Ferdigstilt Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Sundeveien 10 Prosjektleder: Hilde Blokkum Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  95

 • Tasta skole Sammen for en levende by Anleggskategori: Skolegrd Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 391266910106 Bygging Total kostnad: 3 450 000 Budsjett i r: 150 000 Forprosjekt for skolegrden er gjennomfrt i 2012. Prosjektering ferdigstilles i 2013. Bygging 2014.

  Plan status: Prosjektering igangsettes 2012

  Prosjektering: 2012/ 13 Byggestart: 2013/14 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Tasta Adresse: Randabergveien 165 Prosjektleder: Hilde Blokkum/ Silje

  Kjosavik Byggeleder: Utfrende firma:

  96

 • Toppdekke grusbaner, ifyll kunstgressbaner

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Grusbane/

  kunstgressbane Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 700 000 Rehabilitering av Stavanger kommunes sine grusbaner med nytt toppdekke med grus. Rehabilitering av Stavanger kommunes kunstgressbaner med gummigranulat. Park og vei setter derfor av kr. 700 000 for innkjp av grus og granulat til idrettsbanene.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: lpende Bydel: Alle Adresse: flere Prosjektleder: Byggeleder: Utfrende firma: PV, NIS

  97

 • Rehabilitering av gjerder/smtiltak

  Sammen for en levende by

  Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Grusbane/

  kunstgressbane Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 300 000 Det er stadig behov for rehabilitering av ballfanggjerder p forskjellige idrettsanlegg. Park og vei prver ogs imtekomme naboenes nsker hvis det er behov for gjerde mot naboeiendommene. I tillegg er det behov for utbedring av smskader p flere anlegg. Park og vei setter derfor av kr 300 000 for slike smtiltak p idrettsanleggene.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: lpende Bydel: Alle Adresse: flere Prosjektleder: Byggeleder: Utfrende firma: flere

  98

 • Bowlsbane p Lassa

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Breddeidrett x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 1 450 000 Det er fremmet nske fra et aktivt bowlsmilj i Stavanger om f laget egen bane for plenbowling. Dette vil bli lokalisert p Lassa hvor det fra fr pgr internasjonale idretter. Bowlsbanen vil bli utfrt med kunstgress. Om bowls (fra Store Norske Leksikon):

  Bowls, presisjonsspill med kuler p en kortklipt, flat gressplen, derfor ogs kalt lawn bowls.

  Grunnprinsippene er de samme som i boccia og ptanque. Man ruller kulene mot en

  mlkule som er kastet ut p forhnd og fr til slutt ett poeng per kule som er nrmere

  mlkulen enn motstanderens nrmeste. Kulene har diameter ca. 13 cm, er opptil 1,6 kg

  tunge og noe tyngre p den ene siden slik at de beskriver en buet bane. Det spilles n mot

  n eller mellom to lag 24 spillere.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: Bydel: Madla Adresse: Prosjektleder: Mats Nergrd Byggeleder: Utfrende firma:

  99

 • Anlegg for freestyle/ jibbing

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Breddeidrett x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 100 000 Det har kommet inn nsker om f etablert anlegg for jibbing/railpark i Srmarka. Dette vil en f gjennomfrt i 2013. Om jibbing Jibbing, eller frikjring p ski, eller brett, er en populr form for alpint. Ordet jibbing betyr st p ski p noe som ikke er sn som for eksempel bokser, rails og lignende. Jibbing er en sport som involverer avanserte triks og utfres ofte p ulike naturlige eller menneskeskapte elementer. Eksempler p elementer kan vre et gelender, et hopp, en kasse eller en tnne. Hentet fra Wikipedia.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Mats Nergrd Byggeleder: Utfrende firma:

  100

 • Treningstrapp /tribune Srmarka

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Breddeidrett x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 200 000 I 2011 ble det i forbindelse med arkitekturjubileumet, utplassert en midlertidig trappeinstallasjon p Nytorget. Denne har en sett etter alternativ plassering for, og det foresls plassere den ved idrettsanlegget i Srmarka, som en treningstrapp/ tribune.

  Plan status: Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Mats Nergrd Byggeleder: Utfrende firma:

  101

 • Stavanger Kajakklubb

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg x Planlegging Anleggets art: Klubbhus og bthus Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 500 000 Budsjett i r: 500 000 Det vises til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010 20122. Prosjektet gjelder tilrettelegging av regulering og tomt for etablering av klubbhus og bthus for Stavanger kajakklubb. Klubben skal selv st for bygging av klubbhus og bthus. Kommunen har som ml stille tomt til disposisjon ved Lundsvgen. Reguleringsprosess er igangsatt. .

  Plan status: Oppflging av KPD Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Hundvg Adresse: Prosjektleder: Hilde Uberg Byggeleder: Utfrende firma: Park og vei

  102

 • Kunstgressbane p Gosen skole

  Sammen for en levende by

  Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Ny kunstgressbane p

  skolens areal X Prosjektering Prosjektnr.: Bygging Total kostnad: 4,2 mill Budsjett i r: 0,1 mill. P omrdet for Gosen skole, er det forslag om etablere en kusntgressbane p dagens gressareal. Dette vil gi et godt tilbud til skolen og ogs ke treningstilbudet i bydelen.

  Prosjektering: Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2015 Bydel: Madla Adresse: Prosjektleder: Mats Nergrd Byggeleder: Utfrende firma: Park og vei ved

  prosjektseksjonen

  103

 • Strakstiltak p gressbane p Lassa

  Sammen for en levende by

  Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Strakstiltak X Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 250 000,- P Vidar sin hjemmebane gressbanen er der omrder som er veldig vte nr der er nedbr. Massene skal skiftes ut i de omrder slik at de kan bruke banen i sesongen 2013.

  Plan status: Prosjektering: 2. Kvartal Byggestart: 2. Kvartal Ferdigstilt: 2. Kvartal Bydel: Eiganes Adresse: Prosjektleder: Ib Mikkelsen Byggeleder: Utfrende firma:

  104

 • Treningspitch for cricket p Lassa Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Idrett X Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: 250 000,- Budsjett i r: 250 000,- Cricket er en voksende idrett i Stavanger kommune. Det har derfor lenge vrt et nske f tilrettelagt bedre for idretten. Der er mulighet for tilrettelegge for trening p siden av den store flerbruksbane p Lassa.

  Plan status: Prosjektering: 2. Kvartal Byggestart: 2. Kvartal Ferdigstilt: 2. Kvartal Bydel: Eiganes Adresse: Prosjektleder: Ib Mikkelsen Byggeleder: Utfrende firma:

  105

 • Hinna idrettspark Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrett X Planlegging Anleggets art: Idrettsanlegg Prosjektering Prosjektnr.: Bygning Total kostnad: Budsjett i r: 100 000 Hinna Fotball har spilt inn ulike nsker for utvikling av anlegget. I forbindelse med omgjring av grusbanen til kunstgressbane, er det foresltt at hovedbanen flyttes dit den nye kunstgressbanen skal etableres. I sammenheng med dette samt fremtidig oppgradering av friidrettsanlegget, er det betimelig se p en helhetlig plan for hele idrettsanlegget slik at de ulike funksjonene ivaretas p en best mulig mte.

  Plan status: Prosjektering: Byggestart: Ferdigstilt: Bydel: Hinna Adresse: Prosjektleder: Byggeleder: Utfrende firma:

  106

 • Avskjrende grft Knudamyr Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrettsanlegg Planlegging Anleggets art: Grusbane/

  kunstgressbane X Prosjektering Prosjektnr.: X Bygging Total kostnad: 100 000,- Budsjett i r: 100 000,- Under bygging av nye kunstgressbaner, ble det avdekket mye overvann fra det store nedslagsfeltet som ligger overfor banene, her er det ndvendig etablere en avskjermende drenering.

  Plan status: Prosjektering: 1. Kvartal Byggestart: 1. Kvartal Ferdigstilt: 1. kvartal Bydel: Hillevg Adresse: Prosjektleder: Ib Mikkelsen Byggeleder: Ib Mikkelsen Utfrende firma: Grunnservice AS

  107

 • Rehabilitering av BMX-banen p Hundvg

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Aktivitetsanlegg Planlegging Anleggets art: BMX-bane x Prosjektering Prosjektnr.: x Bygging Total kostnad: 200 000 Budsjett i r: 200 000 BMX banen p Hundvg skal rehabiliteres.

  Plan status: oppstart Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hundvg Adresse: Prosjektleder: ystein Bekkevold Byggeleder: ystein Bekkevold Utfrende firma:

  Grekov's / Shutterstock.com

  108

 • Vannkran Speidermarka

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrett Planlegging Anleggets art: x Prosjektering Prosjektnr.: 5014 x Bygging Total kostnad: 100 000 Budsjett i r: 100 000 Prosjektet gjelder etablering av en vannpost til bruk for joggere og andre i dette viktige omrdet ved Stokkavannet.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Krossbergveien Prosjektleder: Park Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  109

 • Lys Krossberget travlype Sammen for en levende by Anleggskategori: Idrett Planlegging Anleggets art: Belysning x Prosjektering Prosjektnr.: 5014 x Bygging Total kostnad: 200 000 Budsjett i r: 200 000 Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av ny belysning langs travlype i friomrdet, gnr/bnr 40/36, sr for Krossbergveien.

  Plan status: Prosjektering/bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adresse: Krossbergveien Prosjektleder: Anne Cecilie Lassa Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  110

 • 111

 • Foto: Torgeir Esig Srensen Park og vei kommunalt fyrverkeri 2013

  112

Recommended

View more >