Park og vei, prosjektkatalog 2013

 • View
  222

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Denne katalogen gir en oversikt over hvilke prosjekter Park og vei skal arbeide med i 2013. Endringer kan forekomme.

Transcript

 • Veier, plasser, torg, parker, utendrs idrettsanlegg, friomrder, natur og landskap, lekeplasser, aktivitetsanlegg, utomhusanlegg

  Hefte 2

  RSPROGRAM 2013PROSJEKTKATALOG

  Sammen for en levende by

  Bymilj og utbyggingPark og vei

  1

 • 2

 • Park og vei rsprogram 2013

  Prosjektkatalog Denne katalogen gir en oversikt over hvilke prosjekter Park og vei skal arbeide med i 2013.

  Prosjektarkene skal forutsetningsvis ogs danne grunnlag for informasjon p stedet og til naboer om de enkelte prosjekter.

  Prosjektarkene vil ogs bli lagt ut p kommunens hjemmeside slik at opplysninger om de enkelte anlegg og prosjekters om fang og fremdrift skal vre tilgjengelig for alle.

  Forutsetningen er at prosjektarkene skal oppdateres nr det skjer endringer.

  3

 • 4

 • Innhold

  Veiprosjekter: Asfaltering................................................................ 9

  Rehablitering vei Boganeset....................................................... 10 Ranghildsgate................................................. 11 Torbjrn Hornklovesgate................................. 12

  Nye veianlegg Sjveien.......................................................... 13 Gauselvgen vest for jernbanen..................... 14 Eiganesveien................................................... 15 vre Stokka, Hans Gudes vei......................... 16 Ormyveien st............................................... 17 Musegata......................................................... 18 UU-Buss.......................................................... 19

  Gatelys Gatelys -Nyanlegg........................................... 20 Gatelys - rehablitering..................................... 21 Lys i sentrum -Sjhusrekken........................... 22 Lys i sentrum - Lagrdskleiva bro................... 23 Lys i sentrum - Belysning av Torget................. 24 Intensiv belysning............................................ 25

  Sykkel myveien...................................................... 26 P-anlegg i sentrum.......................................... 27 Krossbergveien............................................... 28

  Trafikksikerhet Bergsagelveien undergang............................. 29 Snuplass renovasjonsbil - Colin Archers vei... 30 Snuplass renovasjonsbil - Hinnavgen........... 31 Snuplass renovasjonsbil - Kringsjveien......... 32 Snuplass renovasjonsbil - Langyveien.......... 33 Snuplass renovasjonsbil - Ormyveien........... 34 Snuplass renovasjonsbil - Rollaugsgate......... 35 Lindeveien....................................................... 36 Trafikksikkerhetmindretiltak........................... 37 Nymansveien.................................................. 38 Skilting............................................................. 39

  Gatetun/miljgater Mindre tiltak, miljgate oppgradering.............. 40 Breibakken/Kongsteinsgt................................ 41 Kannik etappe 2.............................................. 42 Pyntesundsvn. (Sleipnersgt.).......................... 43 Sandeigata...................................................... 44 Spilderhaug, Dokksmauet............................... 45

  5

 • Innhold

  Veiprosjekter: Sentrumstiltak Sentrum....................................................................... 46 Havneringen byggetrinn 2b.......................................... 47

  Parker, naturomrder og aktivitetsanlegg: Tilrettelegging for hund................................................ 48

  Nrmiljanlegg og aktivitetsanlegg Rehabilitering turveier................................................. 49 Rehablitering ballkker............................................... 50 Drenering.................................................................... 51 Kvaleberg park............................................................ 52 Bydelspark Lunde, forprosjekt..................................... 53 Mosjonspark................................................................ 54 Turveisnipper............................................................... 55 Oppflging Emmaus.................................................... 56 Strategisk belysningsplan............................................ 57 Skjringen, turvei....................................................... 58 Ballkke Lundsneset................................................... 59 Oppflging disposisjonsplan Mosvatnes..................... 60 De historiske hagene p Eiganes................................ 61 Kjeringholmen - Geoparken......................................... 62 Vannassen disposisjonsplan....................................... 63

  Rehablitering lekeplasser..................................................... 64

  Rehablitering parker Parkutstyr..................................................................... 65 Bytrr.......................................................................... 66 Byparken..................................................................... 67 Gatekunst prosjekt i Geoparken.................................. 68

  Prosjekt friomrder Voll skytebane Madlatua planlegging/bygging............. 69 Turvei Madlatua........................................................... 70 Turvei Hafrsfjord - Revheim (Frafjordeiendommen).... 71 Turveiforbindelse Lierdal/Myrveien.............................. 72 Boganeset turveier....................................................... 73 Kunst i det offentlige rom -Prosjekt lek i sentrum Lekeplass Valberget..................................................... 74 Historisk lype for barn................................................ 75 Refusjonsanlegg og arbeid for andre 2013 Urban Sjfront.............................................................. 76 Urban Sjfront Europan parken.................................... 77 Holmeegenes............................................................... 78 Hundvg svmmehall................................................... 79 Kvernevik svmmehall................................................. 80 Tein skole................................................................... 81

  6

 • Innhold

  Parker, naturomrder og aktivitetsanlegg:

  Utomhusanlegg Rehablitering barnehager.................................. 82 Lpende rehabilitering skolegrder................... 83

  Prosjekt skolegrder Gautesete skole................................................ 84 Vassy skole..................................................... 85 Storhaug skole.................................................. 86 Godeset skole................................................... 87 Kvalaberg skole............................................... 88 Kvernevik skole del 2....................................... 89 Madlamark, del 2.............................................. 90 Nylund del 1..................................................... 91 Revheim skole.................................................. 92 Roaldsy skole................................................. 93 Storhaug skole.................................................. 94 Sunde del 1....................................................... 95 Tasta skole......................................................... 96 Idrettsanlegg Toppdekke grusbaner, ifyll kunstgressbaner...... 97 Rehabilitering av gjerder/Smtiltak.................... 98 Bowlsbane Lassa.............................................. 99 Anlegg freestyle/jibbing..................................... 100 Treningstrapp/tribune Srmarka........................ 101 Stavanger kajakklubb........................................ 102 Kunstgressbane Gosen skole............................ 103 Strakstiltak gressbane Lassa............................. 104 Treningspitch cricket Lassa............................... 105 Hinna idrettsanlegg............................................ 106 Avskjrende grft Knudamyr.......................... 107 Rehabilitering BMK-bane Hundvg.................... 108 Vannkran Speidermarka.................................... 109 Lys Krossberget travlype................................. 110

  7

 • 8

 • Asfaltering Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Reasfaltering Prosjektering Prosjektnr.: 6019 x Bygging Total kostnad: 5 000 000 Budsjett i r: 5 000 000 Prosjektet gjelder reasfaltering av eksisterende gater.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2013 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Hele byen Adresse: Prosjektleder: Arne Undal Byggeleder: Park og vei Utfrende firma: Park og vei

  9

 • Boganeset

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering x Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: Budsjett i r: 200 000 Prosjektet gjelder opprusting av eksisterende vei i forbindelse med utskifting av vann- og avlpsnettet.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2012 Byggestart: 2013 Ferdigstilt: 2014 Bydel: Hinna Adresse: Boganeset Prosjektleder: Rolf stefjells Byggeleder: Plan og anlegg Utfrende firma: Plan og anlegg

  10

 • Ragnhilds gate

  Sammen for en levende by Anleggskategori: Vei Planlegging Anleggets art: Rehabilitering Prosjektering Prosjektnr.: 6013 x Bygging Total kostnad: 600 000 Budsjett i r: 400 000 Prosjektet gjelder reetablering av Ragnhilds gate ved utskifting av vann- og avlpsnettet. Krysset mellom Ragnhilds gate og Snorres gate og kjreveien opparbeides iht. reguleringsplan 2170 vedtatt i bystyret i 2010.

  Plan status: Bygging Prosjektering: 2011 Byggestart: 2012 Ferdigstilt: 2013 Bydel: Madla Adres