of 21 /21
Page No : 1 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. 1004100507 2 MOHD ANJUM 51. 2201004060 1 RAJEEV RANJAN KUMAR PASW 2. 1004200187 2 TASHI OTSAL 52. 2201006345 0 HIMANSHU AGRAWAL 3. 1004202741 9 SHIVAM PADHA 53. 2201007165 0 CHETAN KUMAR 4. 1010000199 6 SIMRANJEET SINGH 54. 2201008693 0 ALOK CHATURVEDI 5. 1402001590 1 KANWAR BIRENDER SINGH 55. 2201008762 1 DHEERENDRA KUMAR 6. 1403001039 0 TANUJ 56. 2201008899 9 MANASVEE KUMAR 7. 1403001126 9 DIKSHA 57. 2201009834 0 VIPIN PUNDIR 8. 1403003457 0 PARAS 58. 2201010080 6 POOJA SHARMA 9. 1403100993 1 BALJOT SINGH 59. 2201011936 1 YASHISH KUMAR 10. 1403103254 0 SHRISTEE 60. 2201013049 1 ABHINAV DUTT 11. 1403200606 0 NIDHI 61. 2201014011 1 BHARTI KUMARI 12. 1403201498 0 POOJA GARG 62. 2201016622 6 MUKESH KUMAR 13. 1405002683 6 PUNEET SINGH SEMBHY 63. 2201016631 6 MOHD MAROOF 14. 1405003918 9 ABHAY JINDAL 64. 2201016988 6 ASHWANI KUMAR CHAUDHARY 15. 1405102512 9 KANIKA 65. 2201017076 9 ABHINAV KUMAR 16. 1405102562 9 NAVEEN SINGH 66. 2201019688 2 J DALAPAO 17. 1405103598 1 SONU KAJLA 67. 2201020143 1 JITENDER KUMAR 18. 1405200809 0 KAPIL 68. 2201020569 0 MANJEET KUMAR 19. 1405201365 1 HARJINDER SINGH 69. 2201020651 1 PRERNA 20. 1405203867 9 TEJAS 70. 2201021525 6 MAYANK KUMAR 21. 1405500003 9 7 PANKAJ BANSAL 71. 2201021694 9 SURBHI MEHENDIRATTA 22. 1601103020 9 ASHISH KUMAR 72. 2201022211 1 GOVIND SINGH 23. 1601103525 9 SANJAM GULIA 73. 2201022319 9 PEEYUSH KUMAR SINGHAL 24. 1804000127 0 KAPIL 74. 2201023596 0 SUMIT KUMAR 25. 1804201529 1 VISHAL 75. 2201023839 9 SANDEEP SARASWAT 26. 1804201715 0 SUNIL 76. 2201025183 2 SAHIL MEENA 27. 1804202347 0 MOHIT SINDHER 77. 2201025216 0 PIYUSH AGARWAL 28. 2002007174 0 MAYANK PUNDIR 78. 2201026459 1 CHANKIT KUMAR 29. 2002010065 6 SUNIL DUTT BALONI 79. 2201026463 1 ABHAY SINGH 30. 2002013181 1 ANIL KUMAR 80. 2201027769 0 RAVI SHARMA 31. 2002016490 0 SALONI SAHARAWAT 81. 2201027940 0 ANIL KUMAR 32. 2002017829 9 AYUSH NEGI 82. 2201028455 6 AISHWARYE YADAV 33. 2002019898 0 RAJAT KAPIL 83. 2201029876 6 YADAV VIVEK KUMAR PARASN 34. 2003000663 9 MANPREET SINGH 84. 2201030341 6 SHANKAR PRASAD 35. 2003004304 9 TRILOK SINGH BORA 85. 2201031528 1 SACHIN 36. 2003005283 6 KETAN VERMA 86. 2201031540 9 RISHABH 37. 2003011797 0 NEELAM GUPTA 87. 2201031711 6 OM PRAKASH 38. 2003012362 0 KAMAL 88. 2201032291 0 SANDEEP CHHILLAR 39. 2003012827 0 RAKESH SINGH MEHTA 89. 2201032547 6 DINESH KUMAR SAINI 40. 2006002066 9 ABHINAV BHATT 90. 2201032567 6 PAWAN KUMAR 41. 2006002633 1 AKSHAY BHARTI 91. 2201033509 6 RISHABH KUMAR 42. 2006004153 1 SHIV RANJAN GAUTAM 92. 2201033976 6 SACHIN YADAV 43. 2006004988 1 KHOOB SINGH 93. 2201034116 0 NEHA AGGARWAL 44. 2006007866 6 SHUBHAM CHAUDHARY 94. 2201034204 6 KISHAN KUMAR 45. 2006008250 0 SHUBHAM AIRAN 95. 2201034408 0 RAHUL SHARMA 46. 2006009165 9 UDIT KUMAR 96. 2201034483 9 SACHIN KUMAR 47. 2006010627 1 AMAN KUMAR 97. 2201035388 2 KUBER CHANDNAWAT MEENA 48. 2201002607 1 NIRANJAN KUMAR VERMA 98. 2201035757 9 ANUBHAV RASTOGI 49. 2201003005 1 RAVI CHAUDHARY 99. 2201036397 6 HIMANSHU JANU 50. 2201003583 9 ROSHNI SINHA 100. 2201036746 6 SUNNY OJHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR

Page No : 1 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 ......2201048188 6 AAKASH KUMAR KAUSHIK 168. 2201083428 9 ASHISH MISHRA 119. 2201048541 0 ANKIT CHATURVEDI 169. 2201083615 6 SHIVANSHU

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Page No : 1 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 ......2201048188 6 AAKASH KUMAR KAUSHIK 168....

Page No : 1 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. 1004100507 2 MOHD ANJUM 51. 2201004060 1 RAJEEV RANJAN KUMAR PASW 2. 1004200187 2 TASHI OTSAL 52. 2201006345 0 HIMANSHU AGRAWAL 3. 1004202741 9 SHIVAM PADHA 53. 2201007165 0 CHETAN KUMAR 4. 1010000199 6 SIMRANJEET SINGH 54. 2201008693 0 ALOK CHATURVEDI 5. 1402001590 1 KANWAR BIRENDER SINGH 55. 2201008762 1 DHEERENDRA KUMAR 6. 1403001039 0 TANUJ 56. 2201008899 9 MANASVEE KUMAR 7. 1403001126 9 DIKSHA 57. 2201009834 0 VIPIN PUNDIR 8. 1403003457 0 PARAS 58. 2201010080 6 POOJA SHARMA 9. 1403100993 1 BALJOT SINGH 59. 2201011936 1 YASHISH KUMAR 10. 1403103254 0 SHRISTEE 60. 2201013049 1 ABHINAV DUTT 11. 1403200606 0 NIDHI 61. 2201014011 1 BHARTI KUMARI 12. 1403201498 0 POOJA GARG 62. 2201016622 6 MUKESH KUMAR 13. 1405002683 6 PUNEET SINGH SEMBHY 63. 2201016631 6 MOHD MAROOF 14. 1405003918 9 ABHAY JINDAL 64. 2201016988 6 ASHWANI KUMAR CHAUDHARY 15. 1405102512 9 KANIKA 65. 2201017076 9 ABHINAV KUMAR 16. 1405102562 9 NAVEEN SINGH 66. 2201019688 2 J DALAPAO 17. 1405103598 1 SONU KAJLA 67. 2201020143 1 JITENDER KUMAR 18. 1405200809 0 KAPIL 68. 2201020569 0 MANJEET KUMAR 19. 1405201365 1 HARJINDER SINGH 69. 2201020651 1 PRERNA 20. 1405203867 9 TEJAS 70. 2201021525 6 MAYANK KUMAR 21. 1405500003 9 7 PANKAJ BANSAL 71. 2201021694 9 SURBHI MEHENDIRATTA 22. 1601103020 9 ASHISH KUMAR 72. 2201022211 1 GOVIND SINGH 23. 1601103525 9 SANJAM GULIA 73. 2201022319 9 PEEYUSH KUMAR SINGHAL 24. 1804000127 0 KAPIL 74. 2201023596 0 SUMIT KUMAR 25. 1804201529 1 VISHAL 75. 2201023839 9 SANDEEP SARASWAT 26. 1804201715 0 SUNIL 76. 2201025183 2 SAHIL MEENA 27. 1804202347 0 MOHIT SINDHER 77. 2201025216 0 PIYUSH AGARWAL 28. 2002007174 0 MAYANK PUNDIR 78. 2201026459 1 CHANKIT KUMAR 29. 2002010065 6 SUNIL DUTT BALONI 79. 2201026463 1 ABHAY SINGH 30. 2002013181 1 ANIL KUMAR 80. 2201027769 0 RAVI SHARMA 31. 2002016490 0 SALONI SAHARAWAT 81. 2201027940 0 ANIL KUMAR 32. 2002017829 9 AYUSH NEGI 82. 2201028455 6 AISHWARYE YADAV 33. 2002019898 0 RAJAT KAPIL 83. 2201029876 6 YADAV VIVEK KUMAR PARASN 34. 2003000663 9 MANPREET SINGH 84. 2201030341 6 SHANKAR PRASAD 35. 2003004304 9 TRILOK SINGH BORA 85. 2201031528 1 SACHIN 36. 2003005283 6 KETAN VERMA 86. 2201031540 9 RISHABH 37. 2003011797 0 NEELAM GUPTA 87. 2201031711 6 OM PRAKASH 38. 2003012362 0 KAMAL 88. 2201032291 0 SANDEEP CHHILLAR 39. 2003012827 0 RAKESH SINGH MEHTA 89. 2201032547 6 DINESH KUMAR SAINI 40. 2006002066 9 ABHINAV BHATT 90. 2201032567 6 PAWAN KUMAR 41. 2006002633 1 AKSHAY BHARTI 91. 2201033509 6 RISHABH KUMAR 42. 2006004153 1 SHIV RANJAN GAUTAM 92. 2201033976 6 SACHIN YADAV 43. 2006004988 1 KHOOB SINGH 93. 2201034116 0 NEHA AGGARWAL 44. 2006007866 6 SHUBHAM CHAUDHARY 94. 2201034204 6 KISHAN KUMAR 45. 2006008250 0 SHUBHAM AIRAN 95. 2201034408 0 RAHUL SHARMA 46. 2006009165 9 UDIT KUMAR 96. 2201034483 9 SACHIN KUMAR 47. 2006010627 1 AMAN KUMAR 97. 2201035388 2 KUBER CHANDNAWAT MEENA 48. 2201002607 1 NIRANJAN KUMAR VERMA 98. 2201035757 9 ANUBHAV RASTOGI 49. 2201003005 1 RAVI CHAUDHARY 99. 2201036397 6 HIMANSHU JANU 50. 2201003583 9 ROSHNI SINHA 100. 2201036746 6 SUNNY OJHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 2 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 101. 2201038795 9 RAMANUJAM TIWARI 151. 2201073639 1 PRIYA BHASKAR 102. 2201039324 1 MAYUR KUMAR 152. 2201074783 1 TUSHAR SINGH 103. 2201039467 9 GANESH KUMAR VIDYARTHI 153. 2201075071 0 SHUBHAM SHARMA 104. 2201040345 9 HARNEET SINGH BAHRI 154. 2201075099 0 VIVEK KUMAR 105. 2201040683 0 AMIT KUMAR 155. 2201075800 0 PARVEEN KRISHNANTREY 106. 2201041709 1 AMAR KUMAR 156. 2201075837 6 NEELAM 107. 2201041757 1 SATULURI SOWJANYA NOEL 157. 2201076802 9 ASHISH SHYORAN 108. 2201043414 0 KM SHIPRA GUPTA 158. 2201077633 1 LAVISH KUMAR SINGH 109. 2201043571 0 AJAY KUMAR 159. 2201079058 6 MANMOHAN 110. 2201044522 6 NURUDDIN 160. 2201079776 9 SOMNATH JHA 111. 2201044830 2 RAVI KUMAR MEENA 161. 2201080004 2 JYOTI BAGRANIA 112. 2201045262 6 SHIVA KUMAR YADAV 162. 2201080132 1 DHRUV PRAKASH 113. 2201045675 6 NARENDRA KHICHAR 163. 2201080264 0 ALISHA RALPH 114. 2201046067 6 PRINCE YADAV 164. 2201080382 1 AKASH NIRANKARI 115. 2201047464 6 JYOTI 165. 2201081737 6 SHAMMI KUMAR 116. 2201048011 6 RAJNEESH PAL 166. 2201082952 2 PRIYANKA MEENA 117. 2201048053 0 SUNIL 167. 2201083425 0 ATUL KUMAR SINGH 118. 2201048188 6 AAKASH KUMAR KAUSHIK 168. 2201083428 9 ASHISH MISHRA 119. 2201048541 0 ANKIT CHATURVEDI 169. 2201083615 6 SHIVANSHU JADIA 120. 2201053693 1 VIKAS KUMAR 170. 2201084524 6 ABYAKT KUMAR SINGH 121. 2201053748 6 SUJIT KUMAR 171. 2201084869 1 HARISH KUMAR 122. 2201055286 1 UDIT NARAIN 172. 2201084999 2 DEEPANSHU SAH 123. 2201055651 0 HIMANSHU SAHARAN 173. 2201086670 1 ROHIT KUMAR 124. 2201055719 1 REENA 174. 2201087178 6 SANJEEV DIDEL 125. 2201057142 0 JITENDRA AGARWAL 175. 2201087232 6 ANKIT YADAV 126. 2201057945 0 NAVNEET GOYAL 176. 2201087724 0 JOGINDER SINGH DHILLO 127. 2201058349 1 DEEPAK KUMAR 177. 2201088248 6 AMITOZ KUMAR 128. 2201059015 9 NISHANT SHARMA 178. 2201088270 6 SIDDHARTH 129. 2201059776 1 GYANENDRA PRAKASH RAHUL 179. 2201088413 0 VISHAL GARG 130. 2201060196 9 RAJKUMAR SINGH 180. 2201090531 9 GIRISH PUNJABI 131. 2201060294 6 PAWAN KUMAR 181. 2201090643 6 ASMITA PATEL 132. 2201061080 6 RAM NARESH 182. 2201092440 6 4 SHEENU VERMA 133. 2201061753 1 JATIN 183. 2201092945 1 RADHIKA 134. 2201062173 0 SHAGUN SOM 184. 2201093230 9 ASHWANI KUMAR NAIN 135. 2201063000 0 PAWAN KUMAR 185. 2201094510 1 KUNAL 136. 2201063376 0 PARDEEP SHARMA 186. 2201094568 9 AMANDEEP RANGBULLA 137. 2201064388 6 ASHISH YADAV 187. 2201095111 9 AVINASH GOYAL 138. 2201065008 9 CHANDRA PRAKASH 188. 2201095583 9 ABHISHEK DWIVEDI 139. 2201065946 9 SOMESH PANDEY 189. 2201096077 6 7 DILEEP KUMAR 140. 2201067794 1 PRASHANT KUMAR 190. 2201096189 1 POONAM 141. 2201068017 6 SANKET CHAUDHARY 191. 2201096318 1 ROHIT 142. 2201068071 2 ASHISH MEENA 192. 2201096388 2 SUMIT KUMAR SAH 143. 2201068134 1 POOJA SINGH 193. 2201096796 9 ANKIT BHARDWAJ 144. 2201068341 9 ABHAY KUMAR 194. 2201097834 0 ABHINAV GARG 145. 2201068698 1 YATENDRA KUMAR 195. 2201098620 9 5 NITISH KUMAR SINGH 146. 2201069286 0 ASHISH SINGLA 196. 2201099111 6 PANKAJ KUMAR SINGH 147. 2201070121 1 RAMESH NARAYAN SINGH 197. 2201099445 0 NIKHIL SINGH 148. 2201071991 0 KAPIL KUMAR 198. 2201100080 0 SARVESHVAR SINGH 149. 2201072454 0 ARUN AGGARWAL 199. 2201100702 0 7 VIKASH KUMAR 150. 2201073307 0 EKAL DIXIT 200. 2201102656 1 MOHIT KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 3 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 201. 2201102705 1 AMAN DAYAL 251. 2201135142 6 MUKESH KUMAR 202. 2201103442 1 DEEPALI 252. 2201135209 1 RAHUL NIGAM 203. 2201103596 6 SUMIT KUMAR 253. 2201135839 0 PRASHANT GAHALOT 204. 2201104487 6 RAHUL KUMAR 254. 2201136027 1 PRIYA 205. 2201104970 9 SAURABH PURI 255. 2201136642 1 ABHISHEK KUMAR 206. 2201105383 1 JYOTI BAIRWA 256. 2201137858 6 SANJEET KUMAR 207. 2201105477 6 KARTIK YADAV 257. 2201139087 0 SHIVAM CHAUHAN 208. 2201105509 6 SUMIT BIJARNIYA 258. 2201139296 9 PRAVESH 209. 2201105740 2 ARCHNA 259. 2201139394 1 MOHIT KUMAR 210. 2201106319 9 PARIT SHARDA 260. 2201139531 2 NEERU MEENA 211. 2201106505 9 4 ANKIT 261. 2201140435 9 AAKASH SAHRAWAT 212. 2201107990 6 NAVEEN PAL 262. 2201140874 6 SHIVKUMAR 213. 2201108045 9 NISHANT KUMAR 263. 2201141322 0 PRADEEP CHANDRA TRIPATHI 214. 2201108056 9 AMRESH BALLABH PANDEY 264. 2201141514 1 UMESH KUMAR MANDAL 215. 2201109404 9 SAKSHAM JOSHI 265. 2201141931 0 ANKIT SAXENA 216. 2201109725 6 RAKESH KUMAR 266. 2201142410 6 MOHD TAMKEEN KHAN 217. 2201110550 1 ALISON KUMARI 267. 2201142454 1 SACHIN 218. 2201110985 6 SATYENDRA KUMAR 268. 2201142476 0 NEHA BANA 219. 2201112798 0 SHIVANI KHANDELWAL 269. 2201142658 0 AMAN BUDHWAR 220. 2201112939 9 VAIBHAV MITTAL 270. 2201142686 0 GAURAV KUMAR 221. 2201113357 0 ANKIT KUMAR SINGH 271. 2201143059 6 GAUTAM KUMAR GUPTA 222. 2201114054 9 RAJEEV RAWAT 272. 2201143191 1 DEEPAK KUMAR 223. 2201114086 1 MANEESH KUMAR VERMA 273. 2201143310 1 KRISHAN LAL 224. 2201115662 6 JYOTI PAL 274. 2201143519 0 BHARAT SINGH NEGI 225. 2201115801 9 SAPNA 275. 2201143689 6 NAVEEN KAPASIA 226. 2201117329 0 GAURAV KUMAR RAGHAV 276. 2201144569 0 RAHUL DAHIYA 227. 2201117575 1 NITIN KUMAR 277. 2201146368 1 TUSHAR KUMAR 228. 2201118480 2 PAWEII KAYINA 278. 2201146484 6 BHIMANSHU 229. 2201118518 6 YASH DEV RAJ 279. 2201146533 6 PRASOON YADAV 230. 2201118826 9 NEETU KANDOLA 280. 2201147645 9 VAIBHAV DIXIT 231. 2201120513 1 ROBIN KUMAR 281. 2201148495 0 NIKHIL KUMAR 232. 2201120660 0 MOHIT SHARMA 282. 2201150154 6 YOGESH KUMAR 233. 2201120758 1 SARITA 283. 2201150209 6 POOJA SINGH 234. 2201122749 9 RAMAN KOTNALA 284. 2201150303 0 RAJNI KUMARI 235. 2201122932 9 GAURAV PURWAR 285. 2201151215 0 CHANCHAL AGARWAL 236. 2201123116 6 RAHUL NAGAR 286. 2201151491 1 PRASHANT SINGH 237. 2201123971 0 CHANDAN SHUBHAM 287. 2201151698 1 SARIKA 238. 2201126786 9 YERUVA RISHITHA REDDY 288. 2201152731 0 HARSHIT TYAGI 239. 2201127216 1 ANUBHAV BOHET 289. 2201153342 6 BHUPENDRA KUMAR YADAV 240. 2201130314 6 PRAVIN KUMAR SHARMA 290. 2201153396 6 SHUBHAM KUSHAWAHA 241. 2201130915 2 BANE SINGH MEENA 291. 2201153919 1 YOGENDRA SINGH 242. 2201131139 9 DHRUV KUMAR 292. 2201154207 9 NARESH KUMAR 243. 2201131184 6 MANISHA 293. 2201154797 9 7 BALAVANT SINGH 244. 2201131516 1 SHIKHA MAURYA 294. 2201155603 6 SANDEEP 245. 2201132099 0 HARSH GUPTA 295. 2201156060 6 SANJU KUMAR 246. 2201132897 1 BHARTI RANAWAT 296. 2201156296 0 ASHISH DHAKARE 247. 2201133131 1 PRIYA RANJAN KUMAR 297. 2201156998 6 GULSHAN KUMAR 248. 2201133408 0 BHOOPENDRA SINGH 298. 2201157552 0 7 RUPESH MISHRA 249. 2201134819 6 ASHISH YADAV 299. 2201157614 6 ANAMIKA SINGH 250. 2201135035 0 RAJEEV CHANDRA SINGH 300. 2201158490 1 SUYASHI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 4 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 301. 2201158715 2 SUNIT KUMAR 351. 2201189908 1 SHASHANK 302. 2201158978 1 NEETU 352. 2201190350 2 PRAMOD KUMAR MEENA 303. 2201159305 6 VINEET KUMAR 353. 2201190624 9 YASHSVI SHARMA 304. 2201159665 0 SUMIT KUMAR KAUSHIK 354. 2201191322 6 KM KOMAL 305. 2201159873 1 RAKESH 355. 2201191830 6 AASHISH 306. 2201160265 1 SWATI 356. 2201191991 6 RAJPAL 307. 2201160952 9 NIKITA 357. 2201192630 0 RAHUL 308. 2201162411 1 KAPIL 358. 2201193784 2 ARPIT JORWAL 309. 2201163867 6 MANEESH KUMAR YADAV 359. 2201194512 0 MAYANK SINGH 310. 2201164643 6 ASHUTOSH KUMAR 360. 2201194645 1 PRAVEEN SINGH 311. 2201166016 1 SANJEEV KUMAR 361. 2201195299 6 HONNEY PAL 312. 2201166224 1 VIKAS SINGH 362. 2201195312 2 BHUPENDER SINGH MEENA 313. 2201166668 0 VINIT SHARMA 363. 2201195876 1 YUVRAJ 314. 2201166706 0 VISHAL 364. 2201196448 0 SANJAY KUMAR 315. 2201167425 9 RAVI KUMAR 365. 2201197785 1 VINAY KUMAR SINGH 316. 2201167924 9 SWATI GOYAL 366. 2201197819 9 PRAGYAN BANSAL 317. 2201168303 1 GAJENDRA SINGH 367. 2201198810 6 SUNIL KUMAR 318. 2201169408 9 HEMANTH P 368. 2201199480 1 DEEPANSHU TOMAR 319. 2201169412 1 SACHIN GOUTAM 369. 2201199585 0 TARUN KUMAR SHARMA 320. 2201170062 2 HARISH 370. 2201200989 9 BINANT KAUR 321. 2201170474 0 GULSHAN KASHYAP 371. 2201201714 0 BHANU TOMER 322. 2201170548 9 SUREDDI SAI VISHNU 372. 2201202164 6 AMAN KUMAR KHETAN 323. 2201171221 9 SHASHANK SHEKHAR 373. 2201202217 6 NEELESH KUMAR 324. 2201171413 6 DEVENDRA SINGH MITHARWAL 374. 2201202772 1 SACHIN 325. 2201172245 6 SANJEEV KUMAR YADAV 375. 2201202930 9 NAKUL SHARMA 326. 2201173292 2 SANDEEP SANGA 376. 2201204005 2 PRAVEEN MEENA 327. 2201173407 0 YOGESH 377. 2201204355 0 AARTI KAKKAR 328. 2201173945 6 RAHUL 378. 2201204945 9 ABHIJEET KUMAR SRIVASTAV 329. 2201174017 6 MANISH 379. 2201205136 9 AKSHAY JAIN 330. 2201174806 6 AMIT KUMAR 380. 2201205551 1 MANISH KUMAR 331. 2201175339 2 SATYAVEER SINGH 381. 2201206238 1 VERSHA 332. 2201176687 6 NEERAJ RAWAT 382. 2201206644 1 RUBY 333. 2201176746 6 VENKATESH NARAYAN SHARMA 383. 2201207193 6 PANKAJ YADAV 334. 2201178044 0 VINITA 384. 2201208407 1 RAJ KUMAR 335. 2201178161 6 MOHD IMRAN AHAMAD 385. 2201208471 9 DINESH 336. 2201180395 1 NAMRATA GHARAV 386. 2201208526 1 SUMANT KUMAR 337. 2201181767 9 AYUSH TOMAR 387. 2201208536 9 PRASHANT KUMAR TYAGI 338. 2201183021 6 RAVINDRA SINGH SURYAVANS 388. 2201208988 1 AAKASH 339. 2201183607 1 DEEPAK KUMAR 389. 2201209814 9 MONIKA 340. 2201184324 0 RAMJEE AGRAWAL 390. 2201210540 6 VISHAL PATIDAR 341. 2201185085 6 VINEET KR CHOWDHARY 391. 2201210640 0 ABHISHEK DIXIT 342. 2201185215 2 ABHINESH MEENA 392. 2201211262 0 RICHA SHARMA 343. 2201185304 9 NEHA 393. 2201212688 6 PRASUN KUMAR VERMA 344. 2201186419 6 PUNEET KUMAR 394. 2201212998 9 AKASH CHOUDHARY 345. 2201186673 6 ABHISHEK YADAV 395. 2201213294 1 RAVI KUMAR 346. 2201186819 6 DIGVIJAY KUMAR SINGH 396. 2201213444 0 AASIF AHAMAD 347. 2201187105 1 RAVI SINGH 397. 2201213699 2 RAJESH KUMAR MEENA 348. 2201187248 9 VIVEK KUMAR PANDEY 398. 2201214742 9 KETAN SETH 349. 2201188384 6 SHIVAM YADAV 399. 2201214760 1 RAHUL 350. 2201188766 0 SONU 400. 2201215213 0 MAMTA SUNGROYA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 5 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 401. 2201215315 9 PRATIK KUMAR SINGH 451. 2201248286 6 ANKIT KUMAR YADAV 402. 2201217701 1 ATUL SINGH 452. 2201248530 6 SONU KUMAR 403. 2201218137 0 VISHVA VIJAY TRIPATHI 453. 2201249968 1 MOHIT KUMAR 404. 2201219162 6 KUNUKU JAGADISHKUMAR 454. 2201251084 1 KUNAL KUMAR 405. 2201219424 1 ANJALI 455. 2201251577 6 DURGA 406. 2201219844 6 NIRAJ KUMAR 456. 2201251910 6 ANIL KUMAR 407. 2201221597 0 AMEER ALAM 457. 2201252061 6 HARISH 408. 2201221862 9 SHUBHAM SHARMA 458. 2201252670 9 PUNEET DUTT 409. 2201222197 0 ARZOO 459. 2201253528 0 DHARMENDER 410. 2201222646 6 LOVELY PAL 460. 2201254117 6 DHANANJAY KUMAR 411. 2201224132 6 PRINCE KUMAR 461. 2201254133 6 VAIBHAV YADAV 412. 2201224794 6 ARJUN KUMAR 462. 2201254746 1 SAURABH 413. 2201226134 6 DEEPIKA YADAV 463. 2201255190 1 SANDEEP NIRWAL 414. 2201226691 0 DEVESH BANSAL 464. 2201256186 0 RAJAT KUMAR JHA 415. 2201227005 6 AANCHAL GUPTA 465. 2201257695 2 DEVENDRA SINGH MEENA 416. 2201227011 9 VANTIPENTA SUMAN REDDY 466. 2201259642 9 RANJEET KUMAR 417. 2201227138 6 MOH JAVED 467. 2201260038 0 RITUNJAY KUMAR 418. 2201227793 9 VIKAS SIWACH 468. 2201260238 6 ANKUR 419. 2201228058 6 AMAR SINGH 469. 2201260701 6 AMIT KUMAR RAJPUT 420. 2201228558 9 VIVEK BALODA 470. 2201261180 6 AJAY KUMAR 421. 2201229038 2 DAIHRII KHOLI 471. 2201264121 6 SONU 422. 2201229363 1 SHILPA 472. 2201264328 6 ABHINAV GUPTA 423. 2201229970 6 NEERAJ KUMAR YADAV 473. 2201264715 0 ROHIT KUMAR 424. 2201230789 1 ASHISH BAGRI 474. 2201266158 9 DEEPAK 425. 2201232256 6 NIKHIL 475. 2201267028 6 ANKIT 426. 2201232779 2 ANKESH KUMAR MEENA 476. 2201267192 9 ANSHUL MEHNDIRATTA 427. 2201233209 9 VASHU MALIK 477. 2201267780 0 KOMAL RANI 428. 2201233576 2 KAUSHAL KUMAR MEENA 478. 2201268476 6 NEELKAMAL VERMA 429. 2201233890 0 SUMIT KUMAR 479. 2201270153 6 RAHUL JAKHAR 430. 2201234342 2 UDAY SINGH MEENA 480. 2201270303 0 RISHABH BANDOONI 431. 2201234353 0 MOHAMMAD AZIZ 481. 2201270787 0 MASTER LAW 432. 2201235611 1 MANISH KUMAR WALIA 482. 2201271372 6 KAMAL SINGH 433. 2201235962 1 DEVENDER 483. 2201271540 9 RAVISH KANT 434. 2201236060 6 DILIP PATEL 484. 2201272079 6 ROHIT VERMA 435. 2201238309 1 ROHIT 485. 2201272086 6 PRINCE 436. 2201240143 6 MOHIT 486. 2201272771 0 RAJTEG SINGH 437. 2201240899 9 NIKUNJ AGRAWAL 487. 2201272826 6 PAWAN KUMAR 438. 2201241062 2 DEEPAK MEENA 488. 2201275332 0 SAURABH SIDDHANT 439. 2201241279 6 DHIRENDRA KUMAR 489. 2201275652 1 VINAY KUMAR 440. 2201242180 1 POOJA 490. 2201275857 2 RAKESH KUMAR 441. 2201242443 0 AASHISH KUMAR 491. 2201275899 6 VIVEK KUMAR 442. 2201242752 2 MOHIT KUMAR 492. 2201276389 6 KM JYOTI 443. 2201244323 0 PANKAJ KUMAR 493. 2201276766 6 KESHAV KUMAR 444. 2201244550 2 GAURAV MEENA 494. 2201276784 6 AJAY KUMAR 445. 2201244575 0 SAURABH KUMAR 495. 2201278240 0 ARTI VASHISHTH 446. 2201244867 1 HIMANI 496. 2201278646 9 DEVNA 447. 2201245061 0 VISHAL 497. 2201278863 9 ROHIT SHUKLA 448. 2201245376 6 SHUBHAM KUMAR 498. 2201278960 6 SIDDHANT CHOUDHARY 449. 2201245414 6 AMIT KUMAR SINGH 499. 2201278982 6 MANISH SINGH 450. 2201246104 6 PAPPU KUMAR 500. 2201279096 1 ANIL KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 6 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 501. 2201280211 9 VIKAS PANWAR 551. 2402010464 1 ALKA KHOHARA 502. 2201280494 0 SATISH KUMAR SINGH 552. 2402011142 6 PANKAJ KUMAR SAINI 503. 2201283978 0 UJJWAL BANSAL 553. 2402011741 2 SUNIL KUMAR MEENA 504. 2201284577 6 ANKIT YADAV 554. 2402013449 2 SURAJ MAL MEENA 505. 2201285241 1 POURUSH MOURYA 555. 2404000324 6 MOHIT SAHARAN 506. 2201285582 9 POONAM 556. 2404000950 6 PAWAN KUMAR 507. 2201285923 2 ANKITA JORWAL 557. 2404001290 6 RAJENDRA KUMHAR PRAJAPAT 508. 2201286654 9 ARKA GHOSH 558. 2404001308 1 DEEPAK KUMAR MEGHWAL 509. 2201286975 1 SUBHOMOY DAS 559. 2404001802 6 ABHISHEK SWAMI 510. 2201287226 6 DEEPAK KUMAR 560. 2404003556 6 PAWAN KUMAR GODARA 511. 2201287615 9 MANISH SHARMA 561. 2404004210 6 PARUL SONI 512. 2201287663 6 CHAITANYA 562. 2404004441 6 LAKHVINDER SINGH 513. 2201287959 0 VIVEK CHANDRA JHA 563. 2404004742 9 SANWERMAL 514. 2201289006 6 SUMIT KUMAR 564. 2404005017 6 SUMIT PRAJAPAT 515. 2201289716 0 ANKIT PANDEY 565. 2404005633 9 SWARNDEEP SINGH 516. 2201289839 6 AJAY KUMAR 566. 2404007492 9 ANMOL OJHA 517. 2201290245 2 RAMNARESH MEENA 567. 2404007787 6 MANOJ SIHAG 518. 2201290478 9 VIJAY KUMAR 568. 2404008017 6 KASHMIR SIHAG 519. 2201291672 1 NISHA 569. 2404008145 9 GHAN SHYAM 520. 2201292423 9 SHUBHAM 570. 2404008266 0 KARAN 521. 2201292908 6 RAVINDRA KUMAR 571. 2404008428 0 ATUL BHARDWAJ 522. 2201293183 1 AARTI CHAUDHARY 572. 2405000082 9 KUMUND GUPTA 523. 2201293824 1 MANVI SINGH 573. 2405000639 9 HIMANSHU GOYAL 524. 2201293960 6 SUJATA KUMARI 574. 2405000661 0 PAWAN KUMAR GUPTA 525. 2201294298 6 RAO SUJATA SINGH 575. 2405000948 0 HARSHIT KHANDELWAL 526. 2201296688 0 ANKUR BHARDWAJ 576. 2405001217 9 AMIT KUMAR JAIN 527. 2201297538 0 PRAKASH ROUT 577. 2405003871 2 UDAY CHAND MEENA 528. 2201298232 6 NITISH 578. 2405004631 0 SAURABH GOYAL 529. 2201298811 6 SANDEEP CHOUDHARY 579. 2405004809 2 ABHINESH KUMAR MEENA 530. 2201299730 1 BHARAT 580. 2405005376 2 MAHESH KUMAR MEENA 531. 2201299907 0 SHIVANG 581. 2405005555 2 CHETAN PRAKASH MEENA 532. 2201300024 1 ANOOP KUMAR 582. 2405005852 0 VAIBHAV KUMAR BANSAL 533. 2201301611 9 VIPUL KUMAR SINGH 583. 2405006350 0 MANISH MITTAL 534. 2201302598 1 SANDEEP 584. 2405007052 6 AJEET SINGH 535. 2201303702 9 MUNEESH KHURANA 585. 2405007217 9 MUKUL AGARWAL 536. 2401001070 1 TARUN BAGORIA 586. 2405007280 0 SONU KUMAR 537. 2401003019 1 NIKHIL GUJARIYA 587. 2405007704 2 SUNIL KUMAR MEENA 538. 2401003101 6 SOMLATA KUMHAR 588. 2405008544 2 KAMLESH MEENA 539. 2401003458 6 ABHISHEK CHOUHAN 589. 2405008675 6 RAKESH KUMAR CHOUDHARY 540. 2401004222 6 SORABH YADAV 590. 2405008910 2 RAJESH KUMAR MEENA 541. 2401006483 6 SOMENDRA 591. 2405009696 6 NETESH KUMAR BHAGAUD 542. 2401007163 0 AMIT JOSHI 592. 2405009835 2 RAJNISH KUMAR MEENA 543. 2402000237 1 JITENDRA KUMAR VERMA 593. 2405009840 6 SONAL MAAN 544. 2402002607 6 SANDEEP YADAV 594. 2405010754 6 SHARVAN KUMAR KUMAWAT 545. 2402003810 6 ANKIT KUMAR SHARMA 595. 2405011161 9 ASHISH RAO 546. 2402003889 9 AJIT JAIN 596. 2405011307 0 VISHNU SINGH RAJAWAT 547. 2402005003 9 SUMIT KUMAR AGRAWAL 597. 2405011393 6 SURENDER SINGH 548. 2402005817 2 RAHUL KUMAR MEENA 598. 2405012297 2 DHEERAJ KUMAR MEENA 549. 2402008394 0 AKANSHA SHARMA 599. 2405013058 9 DEEPAK SHARMA 550. 2402009023 6 DESH BANDHU SAINI 600. 2405013556 2 RAM GOPAL MEENA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 7 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 601. 2405013905 2 KIRTI MEENA 651. 2405036027 2 PRADEEP KUMAR 602. 2405014016 0 SHUBHAM GUPTA 652. 2405036065 6 MAHENDRA KUMAR 603. 2405014105 9 NITIN MANGAL 653. 2405037399 1 KRISHNAKANT VERMA 604. 2405014383 6 VIKAS KUMAR 654. 2405037726 2 LOKESH CHAND MEENA 605. 2405014454 2 RAKESH KUMAR MEENA 655. 2405037778 9 BRIJESH KUMAR SHARMA 606. 2405015049 9 DEEPAK AGRAWAL 656. 2405037848 6 VINOD KUMAR SAINI 607. 2405015092 0 SHUBHAM KUMAR JAIMAN 657. 2405037889 6 VIKASH JANGIR 608. 2405015126 0 TRILOK GOYAL 658. 2405038371 6 RAVI KANT 609. 2405015263 2 VISHNU MEENA 659. 2405039606 0 VIKESH JAIN 610. 2405015509 1 AVNEESH 660. 2405039736 2 BEENA MEENA 611. 2405016373 6 VIKASH KUMAR 661. 2405040645 6 VISHNU KUMAR KUMAWAT 612. 2405017076 9 ANKIT KUMAR GUPTA 662. 2405042002 9 GOPAL JINDAL 613. 2405017437 2 RAMKESH MEENA 663. 2405042180 6 RAHUL SAINI 614. 2405018207 9 RAHI PARASHAR 664. 2405042818 0 KAPIL KUMAR MITTAL 615. 2405018217 2 RAJENDRA KUMAR MEENA 665. 2405042829 9 AJAY KUMAR LATHI 616. 2405018429 2 VIKASH KUMAR MEENA 666. 2405042844 0 VIMAL KUMAR SHARMA 617. 2405018477 1 ANIL KUMAR 667. 2405043128 2 MAKHAN SINGH MEENA 618. 2405018847 6 ANKIT KUMAR 668. 2405043538 2 ASHA MEENA 619. 2405019567 2 MAHENDRA KUMAR MEENA 669. 2405043577 0 SANDEEP KUMAR 620. 2405020121 2 ALOK KUMAR MEENA 670. 2405043882 6 KULDEEP CHOUDHARY 621. 2405020558 6 RAKESH PRAJAPAT 671. 2405044090 2 DESHRAJ MEENA 622. 2405020950 2 AJEET KUMAR MEENA 672. 2405044818 6 BHANU PRATAP SAINI 623. 2405021032 2 TRILOK CHAND MEENA 673. 2405046080 2 MAHESH KUMAR MEENA 624. 2405021853 2 ROHITASH MEENA 674. 2405046746 0 SARTHAK MISHRA 625. 2405022761 0 CHETAN KUMAR SHARMA 675. 2405047141 2 BHOOPENDRA KUMAR MEENA 626. 2405023202 2 DILRAJ MEENA 676. 2405048156 1 NAVEEN TOPIA 627. 2405023533 9 SANJEEV SHARMA 677. 2405048796 6 ANUJ 628. 2405023826 2 MAHENDRA KUMAR MEENA 678. 2405049569 2 HEMENDRA KUMAR MEENA 629. 2405023971 2 VIRENDRA KUMAR MEENA 679. 2405050773 2 NEELESH KUMAR MEENA 630. 2405025631 1 RAKESH MANOTIYA 680. 2405051561 2 AVDHESH KUMAR MEENA 631. 2405026521 0 ASHOK KUMAR SHARMA 681. 2405052317 6 7 RAKESH KUMAR DHAKAR 632. 2405027285 1 HANUMAN PRASAD CHOUHAN 682. 2405052432 0 HARISHANKAR GUPTA 633. 2405027931 0 VIKAS GOYAL 683. 2405052759 2 DESHRAJ MEENA 634. 2405028249 6 VIVEK CHOUDHARY 684. 2405052867 6 RADHA KRISHAN YADAV 635. 2405028469 6 SALIM MOHAMD 685. 2405052985 6 MANISH KUMAR GORA 636. 2405028555 2 DHARAM PAL MEENA 686. 2405053206 2 SEEMA MEENA 637. 2405028895 0 ARUN GARG 687. 2405053499 2 PAVAN KUMAR MEENA 638. 2405029069 2 VINOD KUMAR MEENA 688. 2405053627 0 VISHAL JAIN 639. 2405030084 0 GHANSHYAM SINGH 689. 2405054704 2 VINOD MEENA 640. 2405030307 1 PAWAN KUMAR UJJAINIYAN 690. 2405055023 0 ROHIT KUMAR GUPTA 641. 2405030811 0 JAY KUMAR SINGH SHEKHAWA 691. 2405056423 0 PIYUSH KUMAR JAIN 642. 2405031601 0 RAJAT MITTAL 692. 2405056675 9 NIKITA SHARMA 643. 2405031681 2 NAROTTAM MEENA 693. 2405057362 0 RAHUL KUMAR SHARMA 644. 2405031943 2 ASHISH KUMAR MEENA 694. 2405057546 2 RAHUL KUMAR MEENA 645. 2405032238 1 RAHUL KUMAR 695. 2405058756 2 GIRRAJ MEENA 646. 2405032577 9 KULDEEP SINGHAL 696. 2405059550 0 SHWETA GUPTA 647. 2405033945 9 AYUSH JAIN 697. 2405060819 6 GAURAV YADAV 648. 2405034072 1 GAJENDER JILOWA 698. 2405060852 6 CHANDAN SINGH 649. 2405034445 9 RITIKA AGRAWAL 699. 2405061001 2 KHUSHBOO MEENA 650. 2405035053 9 VIVEK BANSAL 700. 2405061433 6 SUNITA KUMARI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 8 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 701. 2405061528 2 SEEMA MEENA 751. 2405082114 6 CHOUDHARY RASHMI PRALHAD 702. 2405061760 1 SUNNY DEWANDA 752. 2405082889 9 DEEPESH KUMAR AGRAWAL 703. 2405062177 1 DINESH KUMAR NAWRIA 753. 2405083449 2 KAMAL KUMAR MEENA 704. 2405063991 6 RAJAT KUMAR AGARJEE 754. 2405083910 6 AJAY KUMAR 705. 2405064298 2 VIKRAM MEENA 755. 2405084022 2 BHARAT MEENA 706. 2405064638 1 MANISH KUMAR 756. 2405084264 6 MAHESH SAINI 707. 2405064920 6 ANIL KUMAR 757. 2405085601 2 OMPRAKASH MEENA 708. 2405065076 0 NEHA SHARMA 758. 2405085768 1 AKSHAY 709. 2405065898 1 KULDEEP SINGH 759. 2405086316 2 DALCHAND MEENA 710. 2405065952 2 MANJU MEENA 760. 2405087250 9 HARSH GUPTA 711. 2405066270 6 OM PRAKASH TOKAS 761. 2405087313 0 AVADHESH KUMAR SHARMA 712. 2405066503 0 MANOHAR LAL SHARMA 762. 2405087799 2 RUPENDRA MEENA 713. 2405066523 9 TARUN JAIN 763. 2405088337 1 RAM NIWAS 714. 2405066739 2 VIKAS KUMAR MEENA 764. 2405089343 1 RAVI KUMAR 715. 2405067286 6 SUNIL KUMAR BOCHALYA 765. 2405089420 1 VINOD KUMAR JATAV 716. 2405068350 6 HEMANT SAINI 766. 2405089493 2 SHIWANI MEENA 717. 2405068367 2 CHETAN SINGH 767. 2405091744 2 VINOD KUMAR MEENA 718. 2405068438 2 PUSHPENDRA KUMAR MEENA 768. 2405092174 2 LOKESH KUMAR MEENA 719. 2405068480 2 JITENDRA MEENA 769. 2405093936 6 ASHOK BAJIYA 720. 2405069573 2 NIKITA MEEMROT 770. 2405093982 9 VIKASH KUMAR KANSAL 721. 2405070413 2 HITESH NANGALOT 771. 2405094005 6 BASANT KUMAR 722. 2405071133 1 SHIV RAJ CHANDEL 772. 2405094285 2 RITURAJ MEENA 723. 2405071975 0 GULSHAN GARG 773. 2405095197 2 SANTRAM MEENA 724. 2405072024 6 SURENDRA PARODA 774. 2405095265 1 VINOD KUMAR BAIRWA 725. 2405072028 6 NEMICHAND SWAMI 775. 2405095456 2 SURESH KUMAR MEENA 726. 2405073040 9 RISHABH BANSAL 776. 2405096142 2 RAHUL MEENA 727. 2405073372 6 RAHUL YOGI 777. 2405096458 1 SURYA PAL LABANIYA 728. 2405073850 9 KULDEEP JAIN 778. 2405096638 1 MANOJ KUMAR 729. 2405073890 6 PRADEEP KUMAR 779. 2405096836 2 RAMNARESH MEENA 730. 2405073965 2 VIKAS KUMAR MEENA 780. 2405097019 6 DEVENDRA KUMAR 731. 2405074648 2 GAURAV KUMAR MEENA 781. 2405097195 6 ANIL YADAV 732. 2405076091 1 MULCHAND BAIRWA 782. 2405097632 6 RITESH 733. 2405077084 6 ARVIND KUMAR PRAJAPATI 783. 2405097995 2 SHIV RAJ MEENA 734. 2405077194 1 GAJANAND KOLI 784. 2405098061 6 RAVINDER YADAV 735. 2405077250 1 SAURABH SAMBHARIA 785. 2406001163 6 VINAY DHAKAD 736. 2405077375 2 KAMAL MEENA 786. 2406002132 1 VIPIN ARYA 737. 2405077514 6 ARVIND KASWAN 787. 2406003123 6 HEMANT PARIHAR 738. 2405077611 6 ASHUTOSH YADAV 788. 2406005392 6 DINESH PARIHAR 739. 2405077893 0 SAWAN KUMAR AGRAWAL 789. 2406006180 6 HARMANA RAM CHOUDHARY 740. 2405077949 0 GAURAV KUMAR GOYAL 790. 2406007541 6 NAND KISHOR SANKHLA 741. 2405078261 9 MANISH GOYAL 791. 2406009473 6 RAMPAL JANDU 742. 2405078414 2 PREM PRAKASH MEENA 792. 2407000385 2 SIYARAM MEENA 743. 2405078947 2 RAVI KUMAR MEENA 793. 2407000739 1 LOKESH KUMAR 744. 2405079452 2 PAVAN KUMAR MEENA 794. 2407001450 2 SHYOJI LAL MEENA 745. 2405080255 2 AMIT MEENA 795. 2407001500 6 SONU KUMAR MALAV 746. 2405080612 6 BHANWAR LAL NITHARWAL 796. 2407002679 6 BHUPENDRA CHOUDHARY 747. 2405080643 1 SUBODH KUMAR BAIRWA 797. 2407003050 1 KAILASH CHAND 748. 2405081214 9 SHUBHAM GUPTA 798. 2407005115 2 LEKHRAJ MEENA 749. 2405081704 0 YOGESH AGRAWAL 799. 2407006519 6 YADVENDRA KAMORIYA 750. 2405081886 6 DVIPENDRA DHABHAI 800. 2407007413 6 PANKAJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 9 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 801. 2407007429 0 PRATISHTHA MATHUR 851. 3001307319 0 LAVENDRA AGRAWAL 802. 2407007494 9 ADITI JAIN 852. 3001604569 0 PARKHI BHARGAVA 803. 2407008177 1 SUNIL KUMAR 853. 3001605113 6 PUSHPENDRA 804. 2407009028 1 CHETAN REGAR 854. 3001605293 9 SOHAN SINGH 805. 2407009197 2 RAVI KUMAR MEENA 855. 3001607735 1 SHIVAM DAS 806. 2407009521 6 NITIN SINGH 856. 3002000356 1 JAY PRAKASH MAHAWAR 807. 2407009661 9 NEELIMA BISHT 857. 3002001119 6 MD JAWED 808. 2407009995 1 NAROTTAM VERMA 858. 3002001585 9 GAURAV SINGH 809. 2407010572 2 SARASVATI MEENA 859. 3002300672 9 SHASHANK JAIN 810. 2408000442 6 VIKASH DHUNDHARA 860. 3002301321 9 SHIKHA KUMARI 811. 2408000444 6 AJAY 861. 3002601108 6 VANDANA GOSWAMI 812. 2408001570 6 ASHOK KUMAR 862. 3002601789 0 ANIL KUMAR 813. 2408003934 1 GOVIND KUMAR 863. 3003000609 9 SINGH KOMALKUMARI 814. 2408004134 6 VIJAY BIJARANIYA 864. 3003004499 0 RISHI TIWARI 815. 2408004923 9 PRACHI GARG 865. 3003004771 6 ABHISHEK PATEL 816. 2408005599 1 RAHUL KUMAR 866. 3003005399 6 PRATIBHA SINGH 817. 2408006850 6 GANESH KUMAR SONI 867. 3003006704 6 NASEEB AHMED KHAN 818. 2408007030 6 TARUN KUMAR 868. 3003007763 6 NURUL AHMAD 819. 2409000198 9 GARVIT MEHTA 869. 3003008327 0 JYOTISHNA SHUKLA 820. 2409000921 2 ADHISHI AHARI 870. 3003200068 6 4 HARENDER KUMAR SAH 821. 2409001059 6 GOVIND SHARMA 871. 3003200219 6 5 MANDEEP KUMAR VERMA 822. 2409002582 0 HARSHIT PALIWAL 872. 3003305361 0 PRASHANT SINGH 823. 2409002843 1 VIKAS BOLIWAL 873. 3003305695 6 VIKAS YADAV 824. 2409003296 6 SEEMA PATIDAR 874. 3003308383 1 KANCHAN LATA 825. 2409003477 0 HARISH 875. 3003308469 6 AMIT KUMAR PATEL 826. 2409003581 6 PRADHAN NAGAR 876. 3003410051 0 7 ALOK KUMAR JAIN 827. 2409004578 1 PANKAJ KHOIWAL 877. 3003603360 6 ATUL KUMAR YADAV 828. 2409005199 0 VIJAYRAJ SINGH 878. 3003605890 0 KAJAL GUPTA 829. 2411001558 6 JITENDRA KUMAR 879. 3003607426 1 NITEESH SONKER 830. 2411002387 1 DEEPAK KUMAR 880. 3003608077 1 APOORVA GAUTAM 831. 2411002485 6 DHARMENDRA KUMAR JANGIR 881. 3005000792 6 RAJAT RASTOGI 832. 2411002859 0 MANOJ SINGH 882. 3005002143 9 SHWETANK SHUKLA 833. 2411003426 6 SUMIT SINGH BHINCHAR 883. 3005003756 9 PANKAJ SHARMA 834. 2411003867 6 MONIKA YADAV 884. 3005300638 6 ABHAI PRATAP SINGH 835. 2411004121 6 RAKESH KUMAR SAINI 885. 3005301389 0 ANKIT OMAR 836. 2411004983 1 MANISH KUMAR SAMARIYA 886. 3005301502 6 SHIVAM VERMA 837. 2411005932 6 GAURAV SWAMI 887. 3005301554 0 SHIVAM AGARWAL 838. 2411006316 1 KANHAIYA LAL CHOUHAN 888. 3005303535 6 SHUBHAM RAJPUT 839. 2411006860 6 JAI KANT 889. 3005600785 1 SAVIT KUMAR 840. 2411008060 6 ADITYA POONIA 890. 3007000967 6 NITIN KUMAR YADAV 841. 2411008527 0 LAXMAN SINGH SHEKHAWAT 891. 3007001339 6 NEERAJ KUSHWAHA 842. 2411008964 0 YUDHISTER SHARMA 892. 3007001463 0 RISHABH SRIVASTAVA 843. 2411009683 6 MANIT KUMAR 893. 3007603192 6 ABHISHEK KUMAR 844. 2411010351 6 RAJ KUMAR BARJATI 894. 3007603495 1 PRAMOD KUMAR BHARATI 845. 2411010565 0 PINKI SHARMA 895. 3007603588 6 DEEPAK KUMAR KUSHWAHA 846. 3001000740 1 NEERAJ KUMAR 896. 3007605654 9 AKHILESH KUMAR SHUKLA 847. 3001007015 0 AJAY SINGH 897. 3007606829 0 VAIBHAV KUMAR TRIPATHI 848. 3001007543 0 JITENDRA SINGH 898. 3008200012 1 5 AMIT PRAJAPATI 849. 3001300392 6 RIZWAN 899. 3008300854 0 PUNIT AWASTHI 850. 3001303436 0 ANAND MOHAN AWASTHI 900. 3008601184 6 VIVEK PATEL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 10 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 901. 3009000243 0 ANAND TIWARI 951. 3009611457 1 MANISH KUMAR 902. 3009000877 0 ANUJ KUMAR DUBEY 952. 3009612093 0 DIVYESH KUMAR PANDEY 903. 3009000950 9 SACHIN MISHRA 953. 3009612259 6 VIKAS PAL 904. 3009002112 9 PRAYANSHU VISHNOI 954. 3009614201 9 UTKERSH TRIPATHI 905. 3009002389 6 PRADEEP KUMAR SHARMA 955. 3009614480 6 BRAJESH KUMAR 906. 3009004274 6 BRIJESH PRAJAPATI 956. 3009616274 0 AJAY 907. 3009006486 6 PUSHPENDRA KUMAR 957. 3009618396 6 ABDUL KALEEM 908. 3009009628 6 AKHILESH SINGH 958. 3009710076 9 7 PRIYANK DUBEY 909. 3009010240 6 ASHISH KUMAR 959. 3009710130 1 7 PRADEEP KUMAR 910. 3009010401 6 ROHIT YADAV 960. 3010001867 0 JANG BAHADUR SHARMA 911. 3009010566 6 GAURENDRA SINGH 961. 3010002672 1 PRATISHTHA SAROJ 912. 3009011419 6 CHANDRA PRABHA SHARMA 962. 3010003149 6 ANAND KUMAR KUSHWAHA 913. 3009012428 6 AMIT KUMAR 963. 3010003333 6 AYUSHI CHAURASIA 914. 3009015027 0 ALOK GUPTA 964. 3010003405 6 VIVEK VERMA 915. 3009015880 1 ARJUN KANAUJIYA 965. 3010003811 9 SOUMYA SHARMA 916. 3009200136 6 5 SUBODH BABU 966. 3010004133 0 AISHA JAVED 917. 3009300474 6 VINOD KUMAR YADAV 967. 3010004655 1 ANOOP KUMAR RAJVANSHI 918. 3009300751 0 AMAN KHAN 968. 3010005415 0 ABHISHEK APANSHU MISHRA 919. 3009304088 6 AJAY KUMAR 969. 3010005496 0 VISHAL DIXIT 920. 3009305206 6 AJAY SINGH 970. 3010005760 0 SUDHANSHU GUPTA 921. 3009305307 1 BRIJESH CHANDRA 971. 3010005878 9 SHASHANK SHUKLA 922. 3009306409 0 VINAY CHATURVEDI 972. 3010006807 6 LOVELEEN PATEL 923. 3009307499 1 PRIYA GAUTAM 973. 3010006904 9 VIVEK KUMAR DUBEY 924. 3009307847 6 VIPIN KUMAR SINGH 974. 3010007813 6 SUJAN GUPTA 925. 3009308906 1 GAURAV PRATAP 975. 3010009475 6 MONIKA RAJPOOT 926. 3009308922 9 MANOJ KUMAR 976. 3010011565 0 ABHISHEK JAIN 927. 3009309551 1 RAHUL KUMAR 977. 3010013376 0 SHASHANK SINGH 928. 3009309707 0 SAURABH KUMAR TRIPATHI 978. 3010013440 6 VINDESHWARI PRASAD 929. 3009310506 1 AMBUJ KUMAR 979. 3010014849 6 SHIVAM KUMAR 930. 3009310602 0 ANKIT SRIVASTAVA 980. 3010015501 9 VAIBHAV KUMAR 931. 3009313824 6 AJAY SINGH 981. 3010015642 1 RASHMI SINGH 932. 3009314287 6 ANKIT VISHWAKARMA 982. 3010015775 6 INDRESH KUMAR 933. 3009314421 9 AYUSHI GUPTA 983. 3010016821 1 ARVIND KUMAR 934. 3009314901 9 SHRETANK SINGH 984. 3010018346 6 SADHANA PRAJAPATI 935. 3009316081 9 SHASHWAT AWASTHI 985. 3010019144 9 VISHESHMANI BHARADWAJ 936. 3009317474 0 ABHISHEK RAI 986. 3010021419 9 SWATI SINGH 937. 3009400012 6 7 VIVEK KUMAR 987. 3010303165 6 HARSH GUPTA 938. 3009602214 0 DEVANSHU SHEKHER SINGH 988. 3010304657 1 NIRMLA SINGH 939. 3009602682 6 AVINASH VISHWAKARMA 989. 3010307025 1 HIMANSHU PRATAP SINGH 940. 3009603360 6 GULSHAN YADAV 990. 3010307471 0 AVINASH KUMAR SINGH 941. 3009604084 1 SHIV KANT VERMA 991. 3010307715 9 ABHISHEK SHUKLA 942. 3009604160 6 RISHABH KATIYAR 992. 3010307839 6 NAVNEET SINGH 943. 3009604243 9 SHOBHANA AWASTHI 993. 3010309168 9 PANKAJ SINGH 944. 3009604950 9 SONAL GANWANI 994. 3010309262 0 GYAN PRAKASH 945. 3009606903 0 PAVAN KUMAR 995. 3010311979 9 PRADEEP KUMAR 946. 3009606969 6 DHEERENDRA SINGH 996. 3010312406 6 SURYANSH YADAV 947. 3009608970 6 SUMIT KUMAR 997. 3010314118 0 AGRIM BANSAL 948. 3009609397 6 VINAY KUMAR CHAURASIA 998. 3010314246 0 PRANJAL OJHA 949. 3009609520 0 DEEPAK GUPTA 999. 3010314350 1 AMAR MITRA 950. 3009611145 9 SUSHANT PRATAP SINGH SEN 1000. 3010315285 6 SURAJ KUSHWAHA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 11 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1001. 3010315556 1 PRATEEK VERMA 1051. 3013003863 0 ANURAG SINGH 1002. 3010317087 0 MANEESH KUMAR GUPTA 1052. 3013004376 6 PANKAJ KUMAR GUPTA 1003. 3010317799 6 VAISHALI SINGH 1053. 3013004822 6 MADHURESH KUMAR SINGH 1004. 3010318169 6 DEEPAK SINGH YADAV 1054. 3013007833 1 MUKESH KUMAR 1005. 3010319020 0 LOVELY SINGH 1055. 3013008761 9 VIRENDRA SINGH 1006. 3010320970 6 PANKAJ YADAV 1056. 3013011745 6 ANKIT SAURABH 1007. 3010500241 9 4 SARVAJAY KUNWAR MISHRA 1057. 3013012155 0 ANKIT SRIVASTAVA 1008. 3010600338 6 AMIT KUMAR PATEL 1058. 3013012522 0 RAGHVENDRA DUBEY 1009. 3010600461 6 SHUBHAM JAISWAL 1059. 3013013352 6 ANIL KUMAR YADAV 1010. 3010600591 6 NEERAJ KUMAR VERMA 1060. 3013301672 0 GIRISH TIWARI 1011. 3010600635 0 ANUPAM BARANWAL 1061. 3013303122 0 PIYUSH KUMAR 1012. 3010600904 9 YUVRAJ GARG 1062. 3013303749 0 SHIVAM MISHRA 1013. 3010601871 6 HARSHIT GUPTA 1063. 3013303967 9 SAURABH SINGH 1014. 3010602844 9 MAYANK AGARWAL 1064. 3013304062 6 RAVI SAGAR PATEL 1015. 3010604075 0 SHEKHAR SUMAN 1065. 3013304672 1 PRINCE PRASHANT RAO 1016. 3010604431 6 AMIT KUMAR 1066. 3013305572 6 RAVI KUMAR SINGH 1017. 3010605859 6 TANU MAURYA 1067. 3013306851 6 PRADEEP GUPTA 1018. 3010607255 0 AMISH KUMAR SINHA 1068. 3013308643 6 ARJUN PRAJAPATI 1019. 3010608160 1 KUMAR SHUBHAM 1069. 3013309298 9 HIMANI 1020. 3010608241 6 SACHIN GUPTA 1070. 3013311419 6 JAGRITI KANT SINGH 1021. 3010609254 0 ALOK KUMAR SINGH 1071. 3013311771 0 MAHENDRA PRATAP SINGH 1022. 3010610193 1 MAHESH KUMAR ANURAGI 1072. 3013312382 0 UJJWAL SINGH 1023. 3010610495 0 ATUL SINGH 1073. 3013313385 9 YESH AGNIHOTRI 1024. 3010612423 6 ADARSH PREM KIRAN VERMA 1074. 3013313626 1 SONU RAM 1025. 3010613211 0 VIVEK KUMAR SINGH 1075. 3013313705 0 AKASH RAI 1026. 3010613342 1 PRACHI CHOUDHRY 1076. 3013600008 1 VINEET KUMAR 1027. 3010614283 6 SALIM ANSARI 1077. 3013602910 6 DEEPAK KUMAR 1028. 3010615141 0 SHASHANK SRIVASTAVA 1078. 3013603077 1 ASHISH KUMAR 1029. 3010615991 9 SAKSHAM DWIVEDI 1079. 3013604335 0 RAVI RANJAN SINGH 1030. 3010616354 6 SHIV SHANKER VERMA 1080. 3013606823 0 PRASHANT KHANNA 1031. 3010616367 6 MAYANK KUMAR YADAV 1081. 3013607825 0 PRIYANKAR RAI 1032. 3010616739 1 MANISH KUMAR SAGAR 1082. 3013608103 6 SANDEEP KUMAR SINGH 1033. 3010618438 9 AJAY SINGH SOMVANSHI 1083. 3013608517 1 PRADEEP KUMAR 1034. 3010618757 0 SAKSHI BARANWAL 1084. 3013609413 6 ADITYA KUMAR SAH 1035. 3010619613 1 AAKASH VERMA 1085. 3013611049 9 SHUBHAM KUMAR PANDEY 1036. 3010620148 6 ANKIT VERMA 1086. 3013611170 0 RAVI KANT SINGH 1037. 3010620553 6 RAJAT KUSHWAHA 1087. 3013611276 2 RAJESH LAGURI 1038. 3010620681 0 AJIT KUMAR 1088. 3013612355 6 AMLESH KUMAR 1039. 3010621323 6 BECHAN PRASAD 1089. 3013613193 6 ABHISHEK PURI 1040. 3010621641 6 AISHWARYA CHAURASIA 1090. 3013613863 6 AKASH KUMAR 1041. 3010710044 9 7 AMIT KUMAR SINGH 1091. 3015000811 0 SAURABH KUMAR 1042. 3010710132 9 7 ANTARYAMI 1092. 3015300819 6 DUSHYANT KUMAR 1043. 3011006234 0 PRAMOD SHARMA 1093. 3015300837 0 SHANU SHARMA 1044. 3011302834 0 GAURAV RAI 1094. 3016301536 1 ROHIT KUMAR 1045. 3011304894 9 ANSHIKA GOEL 1095. 3016600257 0 GAURAV TOMAR 1046. 3011601961 0 VIKASH GOYAL 1096. 3201002154 6 RAHUL KUMAR 1047. 3013000051 0 KUMAR SONAL 1097. 3201300686 6 BIKASH PRASAD GUPTA 1048. 3013001067 6 VIVEK KUMAR 1098. 3201301324 0 KESHAV KUMAR VATSA 1049. 3013002439 6 DIKSHA GUPTA 1099. 3201601999 9 NIRMAL KUMAR GAURAV 1050. 3013003675 6 DEEPAK KUMAR 1100. 3201710027 6 7 GANESH MANI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 12 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1101. 3202000026 9 RAJAN KUMAR 1151. 3206035029 9 FARHAN AHMAD 1102. 3202000042 6 SHYAMLENDU ARYA 1152. 3206035292 6 CHANDAN KUMAR ABHIMANYU 1103. 3202001105 0 HIMANSHU KUMAR 1153. 3206035609 6 KAUSHAL KUMAR 1104. 3202001287 6 ROHIT KUMAR 1154. 3206036617 1 SAWAN KUMAR 1105. 3202300134 0 KUMAR KISLAY 1155. 3206038265 0 SHRAWAN KUMAR JHA 1106. 3202600314 0 PRIYESH RANJAN 1156. 3206300446 0 AJEET KUMAR SINGH 1107. 3205001549 6 VISHAL GOSWAMI 1157. 3206305759 2 SHIVAM KUMAR SOREN 1108. 3205002268 9 DHIRENDRA KUMAR PINTU 1158. 3206305946 6 VISHUDDHANAND KUMAR 1109. 3205302036 6 VIKAS KUMAR 1159. 3206307594 9 SATYAM RAJ 1110. 3205303475 6 RANDHIR KUMAR BHARTI 1160. 3206307828 1 PRAKASH KUMAR 1111. 3205304069 0 ABHISHEK SINGH 1161. 3206310509 0 ANKUSH KUMAR TIWARI 1112. 3205305451 1 SHASHI RANJAN LAL 1162. 3206311843 6 PRATYENDRA SHAKYA 1113. 3205600110 1 DHARAMVEER KUMAR PASWAN 1163. 3206315271 6 MANISH KUMAR 1114. 3205600484 9 DEEPAK KUMAR TIWARI 1164. 3206315860 2 GAUTAM KUMAR 1115. 3205601605 0 PUSHPAK KUMAR JHA 1165. 3206317572 1 VIJAY KUMAR 1116. 3205601714 0 PUSHKAR CHOUDHARY 1166. 3206317617 0 ABHISHEK THAKUR 1117. 3205603439 6 RANJAN KUMAR MANDAL 1167. 3206318331 0 PRIYA RANJAN SINGH 1118. 3205604154 6 AVINASH KUMAR 1168. 3206318391 6 AKANKSHA KUMARI 1119. 3205607011 6 DEEPAK KUMAR 1169. 3206319442 6 EHSAN ALAM 1120. 3205607334 6 PANKAJ KUMAR 1170. 3206320276 1 VIKESH KUMAR 1121. 3205607903 6 PRAVEEN KUMAR 1171. 3206320831 6 ASHISH KUMAR 1122. 3206000675 6 ROUSHAN KUMAR 1172. 3206321520 6 ASHISH KUMAR GUPTA 1123. 3206002125 6 SANJEET KUMAR 1173. 3206321591 0 RAJU KUMAR 1124. 3206002823 6 VIVEK KUMAR 1174. 3206321982 6 MONI KUMARI 1125. 3206003253 6 VISHNU KUMAR 1175. 3206322369 1 RANJAN KUMAR RAVI 1126. 3206003517 9 SANTOSH KUMAR 1176. 3206323126 9 RAUSHAN KUMAR MODI 1127. 3206003750 0 MD ZAHID SAYEED 1177. 3206323328 6 SARWAR ANSARI 1128. 3206004277 0 NIDHI KUMARI 1178. 3206325388 6 ABHISHEK KUMAR MEHTA 1129. 3206006835 6 MAYANK KUMAR 1179. 3206326229 6 PRADEEP KUMAR 1130. 3206008667 0 ANKIT KUMAR 1180. 3206330456 9 ANAND KUMAR MISHRA 1131. 3206008726 6 RISHU KUMAR 1181. 3206330465 6 BHUSHAN KUMAR 1132. 3206010905 0 SATYAM KUMAR SINGH 1182. 3206334090 6 VIVEK PRAKASH 1133. 3206011520 0 SHASHI RAJ 1183. 3206334972 6 RAJU KUMAR 1134. 3206016398 0 AJAY KUMAR JHA 1184. 3206335696 6 JAYMANT GOSWAMI 1135. 3206017569 0 JYOTENDRA RANJAN OJHA 1185. 3206336039 1 NIRAJ KUMAR 1136. 3206020013 0 NIKESH KUMAR 1186. 3206410117 0 7 RAKHEE KUMARI 1137. 3206023491 6 VIKASH KUMAR 1187. 3206500222 6 8 OMPRAKASH KUMAR 1138. 3206023846 6 ANIMESH PRIYADARSHI 1188. 3206500714 9 4 MOHAN KUMAR 1139. 3206024160 6 ABHIMANYU KUMAR 1189. 3206600833 0 NEHA KUMARI 1140. 3206024171 6 ABHAY VISHNU 1190. 3206602690 0 PRABHAT KUMAR 1141. 3206024876 0 AMIT 1191. 3206603296 0 SAGAR KUMAR 1142. 3206029107 6 SRIKANT DIWAKAR 1192. 3206603722 6 RAHUL KUMAR 1143. 3206030524 6 ISRAR TASNEEM 1193. 3206603804 6 ALOK KUMAR 1144. 3206030641 6 NIRAJ KUMAR 1194. 3206604881 6 RAJEEV RANJAN 1145. 3206031541 6 RAJA KUMAR 1195. 3206609062 0 KRITI KUMARI 1146. 3206031829 6 NIKHIL KUMAR 1196. 3206610057 9 ANKUR KUMAR 1147. 3206032878 6 ROBIN RAJ 1197. 3206610898 1 MUKESH KUMAR 1148. 3206033729 0 NIKHIL KUMAR VERMA 1198. 3206611692 1 YOGESH KUMAR 1149. 3206034206 6 RANJAN KUMAR 1199. 3206613123 0 ASHISH KUMAR 1150. 3206034752 6 RAJA BABU KUMAR 1200. 3206613654 6 DHEERAJ KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 13 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1201. 3206614931 0 VISHWAJEET MOUAR 1251. 4205013274 1 UMAKANT 1202. 3206615664 0 RAHUL KUMAR 1252. 4205013410 9 SUGAM KUMAR SINGH 1203. 3206617952 6 ANAND KUMAR 1253. 4205013716 0 SUMIT KUMAR MISHRA 1204. 3206620889 9 AKASH KUMAR SINHA 1254. 4205014139 0 AMIT KUMAR 1205. 3206621657 0 SHIVAM KUMAR SINGH 1255. 4205014311 6 SHIVALIKA SUNDARAM 1206. 3206622722 0 NISHANT KISHORE 1256. 4205014378 6 PREETI KUMARI 1207. 3206623294 6 MUKUL KUMAR SAH 1257. 4205016261 9 7 KUMARI DEEP LUXMI 1208. 3206623463 6 PRINCE KUMAR 1258. 4205018622 0 ROUSHAN RANJAN 1209. 3206623728 6 AASHISH KUMAR 1259. 4205019541 9 5 NITESH KUMAR VERNWAL 1210. 3206624738 6 ABHISHEK KUMAR 1260. 4205020412 6 SAURABH KUMAR 1211. 3206625535 6 RAVI SHANKAR KUMAR 1261. 4205021554 6 SHUBHAM KUMAR 1212. 3206627380 6 PANKAJ KUMAR 1262. 4205022588 6 KUNDAN KUMAR 1213. 3206627400 6 RAVI PRAKASH 1263. 4205024079 1 PRAFULLA KUMAR VIPUL 1214. 3206628041 6 RAHUL KUMAR 1264. 4205025183 6 4 SATRUDHAN MEHTA 1215. 3206631464 0 MANJEET KUMAR 1265. 4205025314 6 ABHISHEK VISHWAKARMA 1216. 3206632387 0 AMAN KUMAR SINHA 1266. 4205025840 0 SUNNY KUMAR 1217. 3206633812 6 RANDHEER KUMAR 1267. 4205025867 9 UTKARSH KUMAR 1218. 3206637801 0 UDDESHYA KUMAR 1268. 4205028963 2 ROSHAN HERENJ 1219. 3206710081 6 7 VISHAL KUMAR 1269. 4205029267 6 DIVYA KISHORE 1220. 3206710120 0 7 RAHUL KUMAR 1270. 4205031075 9 SUNNY SOURABH 1221. 3206800340 6 5 RAHUL ANAND 1271. 4205031948 2 JOSE WILFRED BHENGRA 1222. 3207300579 0 BHASHAKAR KUMAR JHA 1272. 4205035747 2 SUMIT KUMAR KISKU 1223. 3207301272 6 ANKIT KUMAR LOHANI 1273. 4205037113 6 JAIKUMAR YADAV 1224. 3207600527 6 ABHISHEK KUMAR 1274. 4205040954 9 AKSHAY KUMAR 1225. 3208300142 6 ARUN KUMAR YADAV 1275. 4205041461 1 KUNDAN RAM 1226. 3209001041 0 ANAND TIWARY 1276. 4205041980 9 SHUBHAM KUMAR TANDON 1227. 3209001049 6 SOURAV GOSWAMI 1277. 4205047939 2 NEHA BAXLA 1228. 3209001928 9 SAURAV KUMAR 1278. 4205050309 2 KUMARI SUMIT 1229. 3209003232 1 SONU RAJAK 1279. 4205051501 6 SUBHAM PAUL 1230. 3209003267 0 ONKAR ANAND 1280. 4205054615 9 SUMIT SAGAR 1231. 3209003860 0 LAL MOHAN SINGH 1281. 4205055336 2 HITESH BODRA 1232. 3209301507 0 SWATI KUMARI 1282. 4205055715 9 KUSHAL 1233. 3209301584 1 GOUTAM KUMAR 1283. 4205055799 1 ANKESH ANKUR 1234. 3209301905 9 ALOK KUMAR 1284. 4205057448 0 ADITYA RANJAN 1235. 3209302678 0 ADITYA KUMAR 1285. 4205057695 9 PYUSH KUMAR 1236. 3209302802 6 GULSHAN KUMAR 1286. 4205060440 6 ASHISH KUMAR 1237. 3209600427 6 ROHIT KUMAR 1287. 4205061755 6 SAGAR KUMAR 1238. 4205000111 2 MAMTA MEENA 1288. 4205062479 6 VIKASH KUMAR 1239. 4205000234 6 RAHUL KUMAR SINHA 1289. 4205064013 0 SUNNY KUMAR MISHRA 1240. 4205000389 6 AVINASH KUMAR 1290. 4205065266 6 NIKHIL KUMAR 1241. 4205001072 6 SANKET KUMAR 1291. 4205065760 9 RAJA BABU 1242. 4205004241 0 SURAJ KUMAR 1292. 4205065879 6 VISHAL KUMAR 1243. 4205004397 1 SAMRESH KUMAR DAS 1293. 4205066298 6 DAYANAND KUSHWAHA 1244. 4205006417 6 AKASH KUMAR SINGH 1294. 4205071098 6 RASHMI MITALI 1245. 4205006720 9 PRIYA KUMARI 1295. 4205072293 9 SAKET BHARTI 1246. 4205006846 6 RAJEEV RANJAN 1296. 4205073541 2 ANJAN DUNGDUNG 1247. 4205009803 6 NITISH KUMAR 1297. 4410000458 9 SUBHRA GHOSH 1248. 4205011501 6 ADITYA CHAUHAN 1298. 4410001798 6 JOYSURYA KARMAKAR 1249. 4205012488 1 SHUBHANKAR HIRA 1299. 4410003991 6 DEEPAK KUMAR 1250. 4205012789 9 SOURAV KUMAR SINHA 1300. 4410003994 1 RAHUL KUMAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 14 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1301. 4410006581 0 FAIZ AHMAD 1351. 4410042787 6 BISWAJIT PAUL 1302. 4410006768 6 VISHAL KUMAR 1352. 4410044453 9 SATYAKI GHOSH 1303. 4410006855 1 ABHISEK JANA 1353. 4410044565 1 SOMESH SAHA 1304. 4410007563 9 BHASKAR MUKHERJEE 1354. 4410046117 6 MD SAFIUR ISLAM 1305. 4410009767 6 INDU KUMARI 1355. 4410049092 1 SOUMIK JODDER 1306. 4410010234 2 PREM PRAKASH MEENA 1356. 4410049618 9 SANCHARI DUTTA 1307. 4410011430 0 SOURADEEP DAS 1357. 4410050578 6 RWITAMBHARA DAWN 1308. 4410012271 6 AMIT KUMAR 1358. 4410050748 6 IBNE SOUD 1309. 4410012623 1 KOUSHIK MONDAL 1359. 4410050886 6 SUJIT KUMAR SHARMA 1310. 4410012630 1 SOURAV DALUI 1360. 4410051101 1 DIPJYOTI SARKAR 1311. 4410012977 2 DINESH KUMAR MEENA 1361. 4410054583 9 ROUNAK ROY 1312. 4410013530 9 SHREYASHI BHOWMICK 1362. 4410056798 9 SRIJIT CHAKRABARTY 1313. 4410013544 6 SACHIN SAHU 1363. 4410058601 9 SAIKAT RAY 1314. 4410013784 9 SHOUNAK DATTA 1364. 4410059081 9 SOVAN DAS 1315. 4410014212 1 JOYDIP BARMAN 1365. 4410059590 1 PAPIYA MALLICK 1316. 4410014460 1 JYOTIRMOY ROY 1366. 4410060486 1 SPANDAN ROY 1317. 4410014719 1 AVINASH TARAI 1367. 4410060717 0 ARIJIT MULA 1318. 4410015353 6 ABHAY KUMAR SINGH 1368. 4410061129 9 DWAIPAYAN GUPTA 1319. 4410015963 1 ARIJIT MAITY 1369. 4410061665 1 SUBHASH KUMAR RAM 1320. 4410017609 9 DEBTANU NATH 1370. 4410062330 1 SABITA BAIRAGI 1321. 4410018673 1 SANJIT NASKAR 1371. 4410063493 1 MANDIRA MONDAL 1322. 4410018767 1 SHANTANU RAY 1372. 4410063979 1 KIRAN MAHATO 1323. 4410018782 9 DEBABRATA SAHA 1373. 4410064063 0 ABHIJIT MONDAL 1324. 4410019154 0 DEBASIS PANDA 1374. 4410064404 9 MONOJIT MONDAL 1325. 4410020429 1 APU DAS 1375. 4410064721 0 RAKESH BISWAS 1326. 4410020838 6 ARIMA BHANJA 1376. 4410065309 0 AMIT MONDAL 1327. 4410021186 9 7 SWARNALI SIL 1377. 4410065449 9 NEELANJAN PAUL 1328. 4410021725 1 ANAY MANDAL 1378. 4410066353 1 SANJIB DAS 1329. 4410023170 6 TITAS CHANDA 1379. 4410066415 0 SUKANTA CHAKRABORTY 1330. 4410023977 9 SURAJIT DINDA 1380. 4410067894 0 SAIF KHAN 1331. 4410024496 6 SHOVAN KARMAKAR 1381. 4410068698 6 DIBYENDU SARDAR 1332. 4410029568 0 SANJIB DUTTA 1382. 4410069798 6 AFROZE AHSAN 1333. 4410033628 1 HEMA KUMARI 1383. 4410073159 9 CHAYAN DUTTA 1334. 4410033936 0 SAYAN SARKAR 1384. 4410073171 9 SAIKAT GOSWAMI 1335. 4410034661 1 PRATIK MONDAL 1385. 4410074749 2 VINOD KUMAR SHAW 1336. 4410034816 1 SWAPNANIL SARDAR 1386. 4410077837 1 DEBARPAN PANDAY 1337. 4410035933 9 POULAMI SINHA 1387. 4410080625 6 MOUBANTI DAS 1338. 4410036374 1 SNEHA MISRA 1388. 4410081034 1 SUBHANKAR SARDAR 1339. 4410036753 0 MANIDIPA SARKAR 1389. 4410081644 0 ANIRBAN GOSWAMI 1340. 4410038112 9 RUPAK CHATTERJEE 1390. 4410081983 6 SAIKAT RAKSHIT 1341. 4410038936 1 ABHIRUP DAS 1391. 4410082544 9 SUTAPA GHOSH 1342. 4410039322 9 PROBHAS CHANDRA ROY 1392. 4410082834 9 RITIKA MUKHERJEE 1343. 4410039357 6 PROSUN KR GHOSH 1393. 4410082986 9 ANKITA SAHA 1344. 4410039595 6 MANISH CH BARANWAL 1394. 4410083341 9 ABHIRUP PAL 1345. 4410040282 1 ADITYA BISWAS 1395. 4410085738 1 RAJESH NASKAR 1346. 4410040705 1 RAJDEEP ROY 1396. 4410085810 1 PANKAJ SARKAR 1347. 4410040980 1 SAYAN NASKAR 1397. 4410086215 9 AVIJIT SAMANTA 1348. 4410041039 1 DIPANJAN PAL 1398. 4410091863 0 RAJNISH KUMAR 1349. 4410041806 1 ADITYA TARAFDAR 1399. 4410092028 9 GOURAB ROY CHOWDHURY 1350. 4410042326 6 PAMPA GHOSH 1400. 4410092468 6 RAKTIM DEBNATH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 15 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1401. 4410095010 1 ANIRBAN MONDAL 1451. 5105000590 9 UDDIPTA SARMA 1402. 4410095229 9 SOURADEEP DEY 1452. 5105000880 9 MANOJ KUMAR UPADHYAY 1403. 4410096763 1 RAHUL MONDAL 1453. 5105002442 2 MWNTHAI MUCHAHARY 1404. 4415001429 1 SUDHARSHAN BISWAS 1454. 5105007940 2 TINAMONI TAYE 1405. 4415003009 1 RAMESH KUMAR SAH 1455. 5105008530 2 NGAHNEITHEM KIPGEN 1406. 4415004638 6 RAKESH PAUL 1456. 5105015997 6 SANDIPAN KUNDU 1407. 4415005430 1 SUBHAM KUMAR MANDAL 1457. 5111001271 1 MANOB ROY 1408. 4415006110 1 MANORANJAN BARMAN 1458. 5302001032 2 ATONU KHARUTSO 1409. 4415006216 1 RIMU RAY 1459. 5501000956 2 KAIJALUN LHOUVUM 1410. 4415008350 6 DEBI DAS 1460. 5502001890 2 KAMBIAKLAL TONSING 1411. 4415012060 0 SHANKHYADIP ROY 1461. 5601003625 1 PRADIP KUMAR MONDAL 1412. 4418000508 6 7 SUMAN PRASAD 1462. 6001001392 0 SOURAV SINGH 1413. 4418000827 9 SUDAKSHINA GHOSH 1463. 6001010664 6 AASIF ALI 1414. 4418002159 9 ARINDAM DAS 1464. 6001101194 6 AMAN RAI 1415. 4418003768 9 ARITRA SENGUPTA 1465. 6001105148 1 ANKIT KAITHWAS 1416. 4418004621 6 TAPASH KARMAKAR 1466. 6001106795 1 CHANDRAPRAKASH RAGHUVANS 1417. 4418005062 1 MRINMOY SAHA 1467. 6001108607 9 ANIRUDDH SHRIVASTAVA 1418. 4418005162 9 KOUSHIK MUKHERJEE 1468. 6001108798 6 TARUN KR TAAK 1419. 4418005445 1 MANISH PASI 1469. 6001109369 6 VIJAY KUMAR CHOUDHARY 1420. 4418007192 9 RIYA MAITRA 1470. 6001202783 1 ROHIT NIMIYA 1421. 4418009036 1 ASHIS SARKAR 1471. 6001202952 6 NITISH KUMAR 1422. 4418011352 6 JAGANNATH PAL 1472. 6001204460 1 TEERATH PRASAD AHIRWAR 1423. 4418011437 6 PRADIP PAUL 1473. 6001205266 0 SACHIN KATARIA 1424. 4418011985 9 SUJAY DEY 1474. 6001206699 9 DEEPAK RAGHUWANSHI 1425. 4418012018 1 MALAY MONDAL 1475. 6001208298 1 RADHESHYAM AHIRWAR 1426. 4418012564 9 SOURABH DAWN 1476. 6001208449 1 SHUBHAM VERMA 1427. 4601005210 2 NIRAL KANDULNA 1477. 6001209454 0 ANUKRATI GEETEY 1428. 4602001990 6 ASHISH KUMAR JENA 1478. 6001209672 9 AASHISH KUMAR GUPTA 1429. 4602002300 6 SUBHASISH SAHU 1479. 6005000328 0 PRASHANT SHARMA 1430. 4604000021 0 HIMANSHU KUMAR PANDEY 1480. 6005100091 9 HIMANSHU MAHESHWARI 1431. 4604000348 9 MANISH KUMAR 1481. 6005101866 9 GAURI BANSAL 1432. 4604000443 6 ANKIT SAURAV 1482. 6005201659 6 SHIVENDRA SINGH YADAV 1433. 4604000677 0 AMIT DHAKA 1483. 6005201982 0 SHYAMU SINGH SIKARWAR 1434. 4604004749 0 BISWAJIT MOHANTY 1484. 6005400021 9 7 DHARMESH DIXIT 1435. 4604004760 0 ANJALI PATTANAIK 1485. 6005400026 0 7 RANJEET GARG 1436. 4604013317 9 7 ABHIMANYU PARHI 1486. 6005400074 0 4 POOJA 1437. 4604016716 6 KALYANEE PADHAN 1487. 6006002114 2 ASHISH BAGHEL 1438. 4604018038 6 RAKESH PRADHAN 1488. 6006002660 9 AMIT KULKARNI 1439. 4604020727 9 SOMJIT SWAIN 1489. 6006005937 0 ANUJ DAS 1440. 4604026617 6 DILLIP KUMAR MOHARANA 1490. 6006007594 6 ANUJ SOLANKI 1441. 4604034566 6 SABYASACHI SAHU 1491. 6006007864 1 SANDEEP KUMAR MANDAL 1442. 4604036969 9 ABINASH SWAIN 1492. 6006100308 9 ABHISHEK SINGH THAKUR 1443. 4604038011 2 SAMBHUNATH MURMU 1493. 6006105342 9 MIT MEHTA 1444. 4605001236 9 RAJEEB MISHRA 1494. 6006105379 6 MUKESH GOUR 1445. 4605003932 1 PRAKASH KUMAR PATRA 1495. 6006200567 6 PANKAJ DHAKAD 1446. 4610001467 9 ARVIND KUMAR 1496. 6006201737 6 RANJEET KUMAR 1447. 4610001513 9 7 TRILOCHAN BEHERA 1497. 6006205169 1 NIKHIL LAKY 1448. 4610002643 9 4 BHABANI SHANKAR DAS 1498. 6006205331 0 VINAY KUMAR KESHARWANI 1449. 4610002840 2 TIKESWAR KISHAN 1499. 6006205474 6 KAILASH PATI VISHWAKARMA 1450. 5102003151 1 PRASENJIT DAS 1500. 6006205831 0 ROHIT KATARIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Explanation of codes used for Category alongwith RollNo, if any :- 0=EWS, 1=SC, 2=ST, 3=ESM, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=Other-PWD, 9=UR
Page No : 16 COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2019 (TIER-3) LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF JSO/STATISTICAL INVESTIGATOR GR.II ( LIST-2 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1501. 6006400039 0 7 ASHUTOSH SHRIVASTAVA 1551. 7201706183 1 SUKHADEVE ABHAY ANIL 1502. 6007001935 0 JAYSHANKAR THAKUR 1552. 7201709074 6 DAF TUSHANT SURENDRA 1503. 6007003825 6 SONU HALDKAR 1553. 7202700802 6 7 KATHAR PRAJAKTA NARENDRA 1504. 6007103444 1 YOGENDRA SINGH JATAV 1554. 7202706937 6 BINDWAL GANESH RATAN 1505. 6007202122 6 MANISH KUMAR 1555. 7203701861 1 ANAND BHIMRAOJI RAUT 1506. 6007202536 1 ANIKET KUMAR SUNWAHA 1556. 7204700441 6 VISHAL BENIWAL 1507. 6014000497 1 NAVIN KUMAR VERMA 1557. 7204700948 1 RATAN LAL 1508. 6014001920 9 VIBHANSHU SHUKLA 1558. 7204700967 9 RISHI BOHRA 1509. 6014400077 0 4 AJAY DWIVEDI 1559. 7204701230 1 SNEHILL SINGH 1510. 6016200661 1 VAISHNAVI HINGOLE 1560. 7204701494 6 SARVESH KUMAR KUSHWAHA 1511. 6016201075 2 ASHWINI RAIKWAR 1561. 7204701751 1 DEEPENDRA KUMAR RAJ 1512. 6202101237 1 HEMANT KUMAR DIWAKAR 1562. 7204701771 1 KULDEEP KUMAR 1513. 6202200344 1 KISHOR KUMAR MESHRAM 1563. 7204704929 9 AKSHAY GOYAL 1514. 6204003358 9 NEHA VERMA 1564. 7204707864 1 PRADNYA GESKUMAR WASNIK 1515. 6204005014 9 VIKAS SAINI 1565. 7204714866 1 MUKESH KUMAR RAJAK 1516. 6204101978 1 ADHIR SARKAR 1566. 7204715061 9 VISHAL BALYAN 1517. 6204105214 9 SHIVAM SHARMA 1567. 7204716788 6 MOHD DANISH 1518. 6204202949 2 ANUP KR SINGHA 1568. 7204717015 6 VIJAYKUMAR PRAMODKUMAR Y 1519. 6206001532 6 KHAGESH DESHMUKH 1569. 7204721333 1 JIWANE RAVI SUNIL 1520. 6206002803 0 ANSHU JHA 1570. 7204723049 1 VIJAY LAXMAN BORADE 1521. 6206101364 1 LOKESH KUMAR 1571. 7204726015 9 DIMPAL KUMARI 1522. 6206202186 2 NIKHIL KUMAR THAKUR 1572. 7204726033 6 ANURAG UMASHANKAR GUPTA 1523. 7001700855 6 SUMIT KUMAR 1573. 7204726125 9 SAKSHAM MEHTA 1524. 7001701132 1 RAM 1574. 7204726553 1 KIRAN JANARDAN KADAM 1525. 7001701214 6 ASHOK CHOUDHARY 1575. 7204727819 6 AMITA KUMARI 1526. 7001701319 6 BIPIN KUMAR 1576. 7205705033 9 GUPTA AKHIL SITARAMAN 1527. 7001701404 1 MAHENDRA PRATAP SINGH 1577. 7205705470 9 WAKODIKAR ANMOL GHANS