PABLO PICASSO - dirim. : Pablo  · RESİM - Pablo Picasso 1904'ten itibaren Picasso Paris'te

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PABLO PICASSO - dirim. : Pablo  · RESİM - Pablo Picasso 1904'ten itibaren Picasso Paris'te

 • Kltr a Sanat

  PABLO PICASSO

  1881-1973

  Pablo Picasso (tam ismi Pablo Ruiz y Picasso) 25 Ekim 1881'de, spanya'nn gney Akdeniz sahillerinde, Malaga'da dodu. Sanat hakkndaki ilk bilgilerini orta derecede yetenekli bir akademi ressam olan babas Jose Ruiz Blasco'dan rendi. Pablo daha kk bir ocukken resim izmekte olaan st yetenekliydi. Arkadalarn elendirmek iin aceleyle izdii taslaklar bile, ocukluk gnlerinin masum yaratclnn ok tesindeydi. 1891de ailesi La Corunaya, daha sonra 1895te Barselona'ya yerleti. Gen Pablo yeni arkadalarnn da etkisiyle, bamszln istemeye balad. nc airler, ressamlar ve filozoflar arasnda bulduu yeni arkadalar, sk sk nl taverna Els Qu-artre Gats' da buluup, birbirlerine anari ve sosya

  lizm fikirlerini srarla anlatyorlard. Onlara gre artk melankoli a sona ermiti. Devrimci fikre ynelmelerinde spanyol toplumun dar kalplarndan kama istei egemendi. Ayn istekle Picasso, 1900 ylnda kuzeye doru bir yolculua kt. Paris'le bu ilk tanma ok nemliydi, fakat imkanlarnn snrl olmas nedeniyle bu tanma ksa srd. Picasso sonraki 4 yln Barselona, Madrid ve Paris arasnda geirdi. Barselona'da Picas-so'yu hala mtevazi bir ekilde ailesi geindiriyordu. Bu dnemde yapt resimler Mavi Dnemine ait olarak snflandrlrlar. Yine bu dnemde resimlerine annesinin ad olan Picasso imzasn atmaya balamtr.

  XII

 • RESM - Pablo Picasso

  1904'ten itibaren Picasso Paris'te yaamaya bala

  d. Montmartre'deki bir binada bulduu stdyosu

  Bateau-Lavoir adyla bilinir. Burada dier ressam

  lar ve airler arasnda yaayan Picasso, sadk met

  resi Femande Olivier ile Montmartre'n bohem

  hayatn paylat. Arkadalar arasnda Max Jacob,

  Alfred Jarry, Andre Salmon ve Guillaume Apolli-

  naire saylabilir.

  Picasso, dncelerine ve eserlerine gsterdii ola

  anst canll takdir edebilen koleksiyoncular

  ve satclarla karlat iin ok anslyd.

  Ambroise Vollard. Gertrude ve Leo Stein, Rus tc

  car Schukine gen Daniel-Henri Kahnweiler resmi

  ni satn alarak onu himaye ettiler. Fakat Picasso'nun

  artc bir hzla yeni bulularn peine dmesi ve

  bunu yaparken mali gvencesini hi dnmemesi,

  onlar ounlukla dehete drd. Matisse, Derain

  ve Vlaminck gibi onu iyi tanyan ressamlar arasnda

  bile sadece Braque Picasso'nun 1907'de yapt Les

  Demoiselles d'Avignon adl tablonun ima ettii ma

  nay anlavabildi.

  Bununla beraber, eer Picasso aniden Afrika

  heykelciliinin nemini anlamasyd, Kbizm'i

  yaratamazd. Bulular ve gelimelerinde Afrika

  heykelciliinin byk katks olan bu devrim

  yaratan slp be yl iinde yaygn olarak bilin

  meye balad.

  Picasso 1917'de Serge Diaghilev Rus Balesi'nin

  dekor ve kostmlerini izerek sanatsal faaliyet

  lerini daha da geniletti. Ksa bir sre sonra ba

  lerinlerden biri olan Olga Koklov ile evlendi ve

  1921'de Paulo adnda bir olu dnyaya geldi.

  Evlilii onu Montmartre'n bohem dnyasndan

  alp, sava sonras sanatn koruyan ve Picas

  so'nun eserlerine yksek deer bien uluslara

  ras zengin halkn iine soktu. Fakat 1925'te Pi

  casso tekrar bamszln isteyerek toplumun

  nemini kmseyen resimler yapt. Resimle

  rindeki sert hareketler ve arpklklar sanatn

  sadece kendilerini vp. memnun etmesini

  bekleyenlerce zevksiz bulundu. Picasso'nun ifa-

  desindeki iddet artmaya devam etti ve pek ok

  nedenden Srrealistlerin beenisini kazanan

  heykellere, resimlere ve kabartma ilerine d

  nt. Andre Breton ve Paul Eluard ile yakn ar

  kadal aralarnda ortak bir drt oluturdu. Buna

  ramen Picasso gruptan bir bakma ayr kalmay

  srdrd. Bu ortak dn Eluard olaynda, airin

  1952'de lmne kadar srd. Bu uzun yllar bo

  yunca Gney Fransa sahillerine de sk sk ksa ziya

  retler yapt. Bu gezilerin ounda kendisine Dora

  Maar elik etti. Kars Olga ile aralarnn bozulma

  sndan sonra bu kadn, zekas ve derin anlay ile

  uzun yllar ressamn en candan dostu oldu.

  Faaliyetleri iin daha fazla yer aradndan, Nor-

  mandiya'da kk bir 17. yzyl atosu olan Chate

  au de Boisgeloup'u satn ald. Burada ilham kayna

  sarn gzel Marie-Therese olan ahane heykel

  serisini meydana getirdi. Paris'te Boetie sokanda

  kars ile yaad daireden baka Grands Augustins

  sokanda tedarik ettii geni odalar da on yl bo

  yunca atlye olarak kulland. Gittike kararan poli

  tik hava spanyol Sava ve 1937'de Guemica'nn

  harap edilmesi ile Picasso dorua eriti. Bu olayn

  Picasso'da uyandrd hiddet, ressamn duvar ze

  rine yapt byk tabloda ifadesini buldu. Tablo o

  yln Paris Dnya Sergisi'nde spanyol Cumhuriyet-

  DRM/Temmuz-Austos 2004 XIII

 • Kltr ve Sanat RESM - Pah n Pinassn

  ilerinin pavyonunda yer ald (ekil 3).

  Bunu takip eden daha karanlk yllarda da ayn ruh

  hali ressamn eserlerine hakim oldu. Bu dnemde

  ki artc faaliyetleri, heykeltral da kapsar.

  Normal hayat boyutlarndan byk olan Adam ve

  Kuzu da bu eserlerindendir.

  uluslararas nn tehlikelerine kar kalkan vazifesi

  grr.

  Vallauris'ten ayrlnca. 1955'te Cannes'da byk bir

  villaya yerleti. 1958de yeni ak Jacqueline Roque

  ile evlenice Aix yaknlarnda Sainte Victoire dala

  rndaki eski Vauvenargues atosunu ald. Daha son-

  Akdeniz'e tekrar ancak 1946'da gidebilen Picasso,

  ksa sre sonra da kars Franoise Gilot, Claude ve

  Paloma adl ocuklar ile Vallauire'e yerleti. Bu k

  k kentte sanatsal faaliyetleri arasna seramikilik

  ve litografiyi (ta basmas resim) de ekleme imkan

  buldu. Bir kez daha gnlk olaylarda etkili olmak

  zorunluluu duyarak, idealleriyle dayanma iinde

  olduu Fransa Kominist Partisi'ne ye oldu. Roma.

  Varova ve Londra'daki bar kongrelerine katld.

  Franoise Gilot'tan 1953'te ayrlmann kendisinde

  uyandrd hisleri olaanst litografi serisi ile

  aklad. Bu seride kendini sembolik olarak canl

  mankeni ile yaratt eserler arasnda kmaza gir

  mi, yal ve iine sadk bir ressam gibi gsterdi. Bu

  kendini eletiren yaklam, onun tm yaam sre

  since izlenir ve Picasso'ya gre byk servet ve

  ra 196l'de Maugins yaknlarnda gzel deniz ve da

  manzaral, dnyadan bir bakma uzak olan Notre-

  Dame-de-Vie'yi ald. Oras ressam ve gen kars

  iin merakl gzlerden katklar bir snak oldu ve

  Picasso rahatsz edilmeden eserlerine devam etti. 8

  Nisan 1973'te Notre-Dame-de-Vie'de ldnde 92

  yandayd. Hala enerjik bir yaratclk ve gerekle

  tirilmemi planlarla doluydu.

  "Ben grdm deil, bildiimi resmederim."

  PABLO PCASSO

  Pablo Picasso ismi phesiz modern dnyann en

  ok bilinen isimlerinden biridir. Buna ramen, ok

  az kimse onun geni ve inanlmaz bir eitlilik gs

  teren eserlerini tmyle bilir. Picasso'vu en yakn-

  XIV

 • RESM - Pablo Picasso

  dan tanyanlar bile onu insan olarak tam anlayama

  dklarn, bir sonraki eserlerinde ileyecei ana te

  may tarif edemediklerini itiraf ederler. Onun hak

  knda o kadar ok kitap yazld, o kadar ok efsa

  ne yaratld ki. bunun kayna tek bir adam deil,

  ancak bir Picasso'lar ordusu olabilir. Tm dnyann

  kabul ettii gerek. Picasso'nun devrim yaratan bir

  dahi olduudur. O, 92 yl sanatn anlamn ve g

  rntsn deitirmek iin tm adalarndan faz

  la almtr. Bunun sonucunda oluan en yaygn

  ve popler gr onun bir asi olduudur. Daha ya

  kndan bakacak olursak eserlerinde sk sk (genel

  likle en umulmadk yerlerde) rastlayacamz ipu

  lar bir sreklilii ifade eder. Bu sreklilik Picasso'

  nun eserleriyle yzyllardr sregelen sanatsal ifade

  arasnda bir ba oluturur. Gemile olan bu balar

  ksmen onun insan ifadesinin btn canl ekilleri

  ni, hatta en az bilinenlerini bile iine alan geni

  kapsaml ilgisine, ksmen de sk sk hatrlad

  genlik deneyimlerine baldr. Bu deneyimler

  onun en derin aklar, tasalar hakknda

  deerli ipular tarlar. Balarn oluma

  sndaki bir dier etken de onun ender

  rastlanan grntleri ezberleme yetenei

  dir.

  1925'te Les Demoiseles d'Avignon da ol

  duu gibi sert ve yaygn etkileri grlen

  bir blm noktasna geldi. Picasso eski bir

  arkadann lmne sklrken r aan

  bir resim daha meydana getirdi. Bu resim

  Kubist kompozisyonlarn hareketsiz

  yoam dengesine dayanyordu. 1925'te

  yapt Dansz daha nceki eserlerin

  de grlmeyen elem ve arpklk unsur

  lar tayordu. Bu iki aleminin sarholuu

  ile yeni ve korku verici bir merhametsiz

  lik kaynam gibiydi. Picasso uyum iinde

  bir zm, dengeli bir birleim deil,

  hayat oluturan, paralayan gler arasn

  daki iddetli ekimeyi gstermek istiyor

  du.

  Sonraki yirmi yl boyunca bu iddetli ve

  artc ruh hali eserlerinde grlmeye

  devam eder. nsan ekli paralanr ve

  yeniden yaratlr. Gzler, kulaklar, burun

  ve az insan yzndeki yeni yerleri s

  trap, nee madalyalar gibi alrlar ve bizde onlarla

  beraber yer deitirir, bir bakta yz hem ar

  kadan, hem profilden hem de nden grrz.

  Dnlerek on yl nce bulunan bu yntemler.

  Guernice (ekil 3) da kullanlan slbun gramerini

  tekil eder. Bir hazrlk dneminden sonra spanyol

  Sava srasnda yapt byk duvar resmi Guer

  nica ile kendi kendini gsteren bu tarz, Nazi i

  galinin karanlk yllarnda Paris'te yapt pek ok

  resimde devam etti.

  Picasso kendinin bile olsa. bir slbun kendisini

  snrlamasna izin vermedii gibi. ne kadar cokun

  olursa olsun duygularna da tepki gsterir. Kzgn

  lk, endie, hayal krkl yerini merhametsiz bir

  mizaha ya da mfik bir holanmaya brakr. Res

  mini yapt kadnlar canavar ruhlu ve yrtc olabilir

  ama onlar daha ziyade ak rndrler. Dikkatle

  baktmzda bu gerei gzlerindek