OVISNOST TRO KOVA O PROMJENAMA ISKORI TENOSTI KAPACITETA

 • View
  35

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OVISNOST TROŠKOVA O PROMJENAMA ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA. DINAMIKA TROŠKOVA – promjene se promatraju u nizu uzastopnih vremenskih razdoblja, a dinamika troškova ovisi o: Promjenama obujma poslovanja Promjenama utroška o po jedinici učinka Promjenama strukture poslovanja - PowerPoint PPT Presentation

Text of OVISNOST TRO KOVA O PROMJENAMA ISKORI TENOSTI KAPACITETA

 • OVISNOST TROKOVA O PROMJENAMA ISKORITENOSTI KAPACITETA

 • DINAMIKA TROKOVA promjene se promatraju u nizu uzastopnih vremenskih razdoblja, a dinamika trokova ovisi o:

  Promjenama obujma poslovanjaPromjenama utroka o po jedinici uinkaPromjenama strukture poslovanjaPromjenama cijena elemenata radnog procesa

 • Svi trokovi se ne mijenjaju jednako s promjenom iskoritenosti kapaciteta.

  Razlikuju se dvije vrste trokova:

  STALNI TROKOVI u ukupnom iznosu se uglavnom ne mijenjaju promjenom iskoritenosti kapaciteta

  PROMJENJIVI TROKOVI - u ukupnom iznosu se mijenjaju promjenom iskoritenosti kapaciteta

 • STALNI TROKOVInepromjenljivi, fiksni, vremenskizbog napretka tehnike i tehnologije njihov udio u stalnim trokovima se poveava

  Razlikuju se:

  APSOLUTNO STALNI TROKOVIRELATIVNO STALNI TROKOVI

 • Apsolutno stalni trokovitrokovi postojeeg kapacitetaoni postoje i ne mijenjaju se u ukupnom iznosu bez obzira na to iskoritavaju li se kapaciteti ili nene mijenjaju se kao ukupni, ali kao prosjeni stalni troak obrnuto su razmjerni iskoritenosti kapaciteta (koliini uinaka)

 • Pr/ Prosjeni apsolutno stalni troak se preraunava s jedne iskoritenosti kapaciteta na drugu: fa1 (Q1) fa1(Q%1) fa2 = ----------- ili fa2 = ------------- Q2 Q%2Q1,Q%1 i fa1 = poznata iskoritenost kapaciteta i njezin prosjeni apsolutno stalni troak

  Q2,Q%2 i fa2 = iskoritenost kapaciteta za koju se trai prosjeno apsolutni troak

 • Pr/ Prosjeni apsolutno stalni troak pri iskoritenosti kapaciteta od 90% iznosi 280 kn/1 kg. Koliko iznosi pri iskoritenosti kapaciteta od 80%?

  280 x 90 fa2 = --------------- = 315 kn / 1 kg 80

  Smanjenjem stupnja iskoritenosti kapaciteta poveavaju se apsolutno stalni trokovi, i obrnuto.

 • Relativno stalni trokovito su dopunski stalni trokovi koji se poveavaju i kad se poveava pripravnost u okviru postojeeg kapaciteta i kad se proiruju (poveavaju) kapacitetisvaka gradnja novih kapaciteta i proirenje postojeih izaziva DODATNE stalne trokove, a oni su dodani na ranije apsolutno stalne trokovemijenjaju se promjenom zone pripravnosti (stalni su u odreenoj zoni, ali su relativni u odnosu na druge zone)poveavaju se odjednom, a ne postupno kao promjenljivi trokoviprosjeni relativno stalni trokovi smanjuju se poveanjem iskoritenosti kapaciteta unutar iste zone, a poveavaju smanjenjem iskoritenosti kapaciteta

 • Pr/ Prije rekonstrukcije poduzee je imalo kapacitet od 10.000 tona proizvoda A i apsolutno stalne trokove od 10.000.000. Rekonstrukcijom je udvostruen kapacitet i poveani apsolutno stalni trokovi za 4.000.000.

  Koliko iznose prosjeni apsolutno stalni trokovi prije rekonstrukcije za 5.000 i 10.000t, a koliko poslije rekonstrukcije za 5.000,10.000,14.000 i 16.000 tona?

 • Prije rekonstrukcije: 10.000.000fa (5.000)=------------------= 2.000 kn/1t 5.000fa(10.000) = 1.000 kn/1 t

  Poslije rekonstrukcije: 14.000.000fa(5.000) = -----------------= 2.800 kn/1 t 5.000fa(10.000) = 1.400 kn/1 t fa(14.000) = 1.000 kn/1tfa(16.000) = 875 kn/1t

 • PROMJENLJIVI TROKOVImijenjaju se pri svakoj promjeni iskoritenosti kapacitetamijenjaju se u nekom razmjeru s KOLIINOM UINAKA, pa se nazivaju koliinskim trokovimasvi promjenljivi trokovi NE MIJENJAJU se na isti nain kao to se mijenja koliina uinaka (neki ravnomjerno s koliinom uinaka, a neki bre ili sporije)postoje dvije skupine trokova:proporcionalno promjenljivi trokovineproporcionalno promjenljivi trokovi

 • Proporcionalno promjenljivi trokovirazmjernost (proporcionalnost, linearnost) prema promjenama iskoritenja kapaciteta (ako se koliina uinaka povea za 40% i one se poveaju za 40%, a ako se koliina uinaka smanji za 20% i oni e se smanjiti za 20%)

  kao PROSJENI trokovi NE MIJENJAJU se poveanjem ili smanjenjem proizvedene koliine uinaka, ve su UVIJEK ISTI

  V v = ---------- V = v x Q Q

 • Neproporcionalno promjenljivi trokovinerazmjerno, nelinearno promjenljivi trokovi ovise o iskoritenosti kapaciteta, ali ne ravnomjernoovi trokovi rastu ili sporije ili bre od intenziteta iskoritenja kapacitetado odreene granice iskoritenosti kapaciteta rastu SPORIJE od intenziteta iskoritenosti kapaciteta, pa se kao PROSJENI SMANJUJUnakon degresije dolazi do odreene proporcionalnostinakon iskoritenosti kapaciteta iznad zone proporcionalnosti nastaje PROGRESIJA, odnosno rastu BRE od intenziteta iskoritenosti kapaciteta (poveavaju se i kao PROSJENI)

 • REMANENCIJA TROKOVAREMANENCIJA (otpornost, rezistencija) trokova pojavljuje se pri smanjivanju iskoritenosti kapaciteta, a oituju se u tome da se trokovi smanjuju pri smanjenju iskoritenosti, ali ne ISTIM intenzitetom kao to je to bilo pri poveanju iskoritenosti kapaciteta, ve neto SPORIJE

  REMANENTNI TROKOVI su oni koji zaostaju pri smanjivanju iskoritenosti kapacitetaraunaju se kao razlika izmeu trokova istog stupnja iskoritenosti kapaciteta prije POVEANJA i nakon SMANJIVANJA

 • METODE IZNALAENJA I ODVAJANJA STALNIH I PROMJENLJIVIH TROKOVA

  KNJIGOVODSTVENA METODAMETODA INTERPOLACIJE I EKSTRAPOLACIJESCHMALENBACHOVA METODAMETODA KOEFICIJENTA REAGIBILNOSTIMETODA LINIJE REGRESIJE

 • KNJIGOVODSTVENA METODAKnjigovodstvena (direktna) metoda (metoda procjene) temelji se na knjigovodstvenim podacima o prirodnim vrstama trokova Svrstavaju se ih po grupama: apsolutno stalni, relativno stalni, proporcionalno i neproporcionalno promjenjive trokove ili u dvije grupe: stalni i promjenljiviZbraja se svaku grupu trokova posebnoPrednost metode je u njezinoj jednostavnosti i lakom grupiranju trokova u vrste Nedostatak metode je to trai dosta vremena jer sve mora biti dokumentirano, kasnije se moe dobiti

 • PRIMJER/Poznata je visina prirodnih vrsta trokova poduzea za proizvodnju od 24 tone proizvoda. Trokovi u visini od 55.576 kn razvrstani su:apsolutno stalni trokovi 20.080 knproporcionalno promjenljivi 24.000 knneproporcionalno promje. 11.496 kn

  Izraunajte trokove i prosjeni troak za proizvodnju od 30 tona, ako je koeficijent reagibilnosti neproporcionalno promjenjivih trokova 1,136 izmeu kapaciteta 24 tone i 30 tona proizvoda?

 • Prosjeni troak za 24 tone:

  Fa Vp Vn 20080 24000 11.496t1 = ----- + ----- + ----- = -------- + ---------- + ---------- = Q Q Q 24 24 24

  t1 = 837 + 1000 + 479 = 2316 kn /1 toni

  Ukupni trokovi i prosjeni troak za 30 t:

  T2 = Fa + (vp) (Q2) + (vn) (Q1+ Qd x Sr)T2 = 20.080 + 1000 x 30 + 479 x (24 + 6 x 1,136)T2 = 20.080 + 30.000 + 14.763 = 64.843 kn

  20.080 30.000 14.763t2 = --------- + --------- + --------- = 669 + 1000 + 492 = 2161 kn/1t 30 30 30

 • METODA INTERPOLACIJE I EKSTRAPOLACIJEto je LINEARNA matematika metoda koja polazi od trokova dva poznata stupnja iskoritenosti kapacitetametodom INTERPOLACIJE dolazi se do trokova za stupnjeve iskoritenosti kapaciteta izmeu danih stupnjeva iskoritenosti kapacitetametodom EKSTRAPOLACIJE dolazi se do trokova i izvan tih stupnjeva (polazi se sa stajalita da su trokovi unutar ueg intervala stupnjeva iskoritenosti kapaciteta LINEARNI - imaju samo apsolutno stalne i proporcionalno promjenljive trokove)procjena e biti tonija to je interval ui, odnosno bit e preciznije to je koeficijent reagibilnosti neproporcionalno promjenjivih trokova blie 1

 • PRIMJER/Pri iskoritenosti kapaciteta od 70% proizvedeno je 140 komada proizvoda A uz trokove od 4.000 kn, a pri iskoritenosti kapaciteta od 80% 160 komada uz trokove od 4.400 kn.Potrebno je izraunati trokove:za iskoritenost kapaciteta od 75 i 78%Za proizvodnju od 155 i 170 komada (prvo treba izraunati prosjeni dopunski troak za jedinicu iskoritenosti kapaciteta odnosno za jedinicu uinka, a potom trokove)

 • Za iskoritenost kapaciteta 75% i 78%Prosjeni dopunski troak za jedinicu iskoritenosti kapaciteta:

  Td 4.400 - 4.000 400td% = ------ = ----------------- = ------ = 40 kn za 1% Qd% 80 - 70 10

  T(75%) = T(70%) + td% x Qd% = 4.000 + 40 x 5 = 4.200 kn / komT(75%) = T(80%) - td% x Qd% = 4.400 - 40 x 5 = 4.200 kn / komT(78%) = T(70%) + td% x Qd% = 4.000 + 40 x 8 = 4.320 kn / komT(78%) = T(80%) td% x Qd% = 4.400 40 x 2 = 4.320 kn / kom

 • b) Dopunski troak za jedinicu uinka

  Td 4.400 - 4.000 400td = ----- = --------------- = ------- = 20 kn za 1 kom Qd 160 - 140 20

  T(155) = T(140) + td x Qd = 4.000 + 20 x 15 = 4.300 knT(155) = T(160) - td x Qd = 4.400 - 20 x 5 = 4.300 knT(170) = T(140) + td x Qd = 4.000 + 20 x 30 = 4.600 knT(170) = T(160) + td x Qd = 4.400 + 20 x 10 = 4.600 kn

  STALNI TROKOVI: mogu se izraunati iz bilo koje veliine:Fa = T - td(%) x Q(%) ili Fa = T td x QdFa = 4.000 - 40 x 70 = 1.200 knFa = 4.400 - 20 x 160 = 1.200 kn

 • SCMALENBACHOVA METODA matematika metoda, metoda graninog trokalinearna matematika metoda koja polazi od trokova dvaju poznatih stupnjeva iskoritenosti kapacitetapolazi od istih pretpostavki, daje iste procjene kao i metoda interpolacije i ekstrapolacijerazlikuje se od metode interpolacije i ekstrapolacije samo u tome to se najprije iznalaze stalni trokovi, a potom ukupni trokovi

  Primjer/ isti kao i kod metode interpolacije i ekstrapolacije

 • Prosjeni dopunski troak za jedinicu