of 11/11
OTPAD (DELIMIČNO I) OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE Prof. dr Nikola Rajaković, [email protected] Elektrotehnički fakultet Beograd

OTPAD ( delimi čno i ) obnovljivi izvor energije

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OTPAD ( delimi čno i ) obnovljivi izvor energije. Prof. d r Nikola Rajaković, [email protected] Elektrotehnički fakultet Beograd. Mogu ćnosti korišćenja otpada kao energetskog goriva u Beogradu. Raspoložive količine otpada. Tehnologije tretiranja otpada. - PowerPoint PPT Presentation

Text of OTPAD ( delimi čno i ) obnovljivi izvor energije

Otpad delimino i obnovljivi izvor energije

OTPAD(delimino i) obnovljivi izvor energijeProf. dr Nikola Rajakovi, [email protected] fakultet Beograd

Mogunosti korienja otpada kao energetskog goriva u BeograduRaspoloive koliine otpada.Tehnologije tretiranja otpada.Poeljni scenariji upravljanja otpadom.Pozitivni efekti korienja otpada za proizvodnju energije. Zakljuak.

PLAN IZLAGANJA

Raspoloive koliine otpada u Beogradu

Ukupno 612 t/god, 2009.Beograd 0.43 t/st/god MSW, 2009, popis 2002.Projekcija sledeih 20 godina. proseno oko 725.000 t/god.Planirano za proizvodnju goriva iz otpada (SRF) 25%, proseno oko 180.000 t/god.Izvor: Nacionalna strategija odrzivog razvoja, MNTR 2008MSW Municipal Solid Waste, ukupni raspoloivi otpad.

SRF Solid Recovered Fuel, otpad planiran za proizvodnju goriva.

Izvor: , , 2008Tehnologije tretiranja otpadaReciklaaBiorazgradnja i proizvodnja metanaOdlaganjeProizvodnja goriva iz otpada -> SpaljivanjeKogenerativno postrojenje na deponijiPostojee termoelektrane Toplotna mo sa preradom do 18 MJ/kg

Izvor: A. Jovovic, 2011Kombinovana proizvodnja elektrine i toplotne energije u novim postrojenjima

Prosena toplotna mo otpada 10MJ/kgRezultantna efikasnost > 0.65 (prema EU 2008/98/EU) Ukupno 0.1 TWh elektrine energije (iz krive levo)Optimalan miks toplotne i el. energijeInvesticije u novo postrojenje.Izvor: A. Jovovic, 2011

Izvor: Abfallverwertung Zorbau SITA Abfallverwertung GmbHPostojee termoelektraneProsena toplotna mo otpada 10MJ/kg.Do 10% toplotnog udela je oko 1.5 Mt, raspoloivo 0.18 Mt.0.15TWh/god (12MJ/KWh).Oko 0.3% udela u ukupnoj proizvodnji elektrine energije.Postojei objekat.Transport, oko 60km.

Izvor: TENT A, EPSIzvor: Google

Prioriteti upravljanja otpadom

Izvor: energy-pathways.orgetvrti prioritetesti prioritetScenariji upravljanja otpadom u EU i kod nas

Izvor: energy-pathways.orgIzvor: Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020.

Optimalni upotreba raspoloivih tehnologija za maksimalno energetsko iskorienje otpada.Logistiki problem.Razlike meu lanicama EU.Spaljivanje 4 ili 6 prioritet. Spaljivanje veih koliina otpadaKada je efikasna reciklaa neprimenljiva (nema razdvajanja)Kada je efikasna biorazgradnja neprimenljiva. Kompost kao zamena vetakog ubriva neprimenljiv.Pozitivni efekti iskorienja otpada

Dvostruki efekat utede C02:Izbegnute emisije (iz uglja).Izbegnuta emisija sa deponija.Uee otpada u ispunjenju obavezujue kvote EU:Smanjenje CO2 emisije (14- 25% EU).Proizvodnja energijie iz OIE (4-14% EU).Podsticajna cena 8.5-9.2c/kWh (veliina WtE postrojenja), 6.7c/kWh za deponijski gas.Naknada za spaljivanje otpada? U EU se kree 30-200 /t.

Izvor: energy-pathways.orgZakljuakEkonomski kriterijumEkoloki i tehnoloki kriterijumiKriterijum ispunjenja obavezujue kvote EU prema direktivi 20-20-20Optimalno reenje

Prijatan dan!Nikola Rajakovic, [email protected]