of 21 /21
Republika Hrvatska Ministarstvo kulture Otkup knjiga Pregled odobrenih programa Godina od: 2014 Godina do: 2014 Programska djelatnost: Otkup knjiga Županija: [Sve županije] Grad: [Svi gradovi] Status: Odobren Trajanje izvršenja: [Sve] Dostavljen strateški plan ustanove: [Sve] Europska kultura: [Sve] Natječajna kategorija: [Sve] Zagreb, 18.7.2014.

Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Republika Hrvatska

Ministarstvo kulture

Otkup knjiga Pregled odobrenih programa

Godina od: 2014 Godina do: 2014

Programska djelatnost: Otkup knjiga Županija: [Sve županije]

Grad: [Svi gradovi] Status: Odobren

Trajanje izvršenja: [Sve]

Dostavljen strateški plan ustanove: [Sve] Europska kultura: [Sve]

Natječajna kategorija: [Sve]

Zagreb, 18.7.2014.

Page 2: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

AGM d.o.o.

Tonko Maroević: Hrvoje Šercar 300,00 kn 20 6.000,00 kn

Rekapitulacija za: AGM d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 6.000,00 kn

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Zdenko Rus: STJEPAN GRAČAN 280,00 kn 20 5.600,00 kn

Rekapitulacija za: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

1 naslov Ukupno 20 5.600,00 kn

Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

Jean Rouaud: RATIŠTA 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Lyonel Trouillot: MALO MJESTO NA HAITIJU 90,00 kn 80 7.200,00 kn

Veselko Koroman: JA PUTNIK 80,00 kn 20 1.600,00 kn

Rekapitulacija za: Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

3 naslova Ukupno 180 16.720,00 kn

Ariana Pavelić

Ariana Pavelić: Provalnik 100,00 kn 80 8.000,00 kn

Rekapitulacija za: Ariana Pavelić

1 naslov Ukupno 80 8.000,00 kn

Art magazin Kontura d.o.o.

Biserka Rauter Plančić / Louis Fachat: Louis 250,00 kn 20 5.000,00 kn Fachat

Rekapitulacija za: Art magazin Kontura d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 5.000,00 kn

ArTresor naklada

Peter Sis: Zvjezdani glasnik 80,00 kn 80 6.400,00 kn

Vladan Švacov: Antička dramaturgija 280,00 kn 20 5.600,00 kn

Rekapitulacija za: ArTresor naklada

2 naslova Ukupno 100 12.000,00 kn

Stranica 2 od 21

Page 3: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Aura d.o.o.

Boris Vrga: Boris Vrga: Ivan Antolčić-Ilustracije 300,00 kn 20 6.000,00 kn

Rekapitulacija za: Aura d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 6.000,00 kn

Buybook d.o.o.

Ismet Prcić: Krhotine 90,00 kn 80 7.200,00 kn

Rekapitulacija za: Buybook d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 7.200,00 kn

CEKAPE Centar za kreativno pisanje

Tomislav Zajec: Nove drame, Zbirka dramskih 80,00 kn 80 6.400,00 kn tekstova

Rekapitulacija za: CEKAPE Centar za kreativno pisanje

1 naslov Ukupno 80 6.400,00 kn

Centar za knjigu

Miroslav Mićanović: QUORUM - Časopis za 99,00 kn 20 1.980,00 kn književnost 4-5-6/2013.

Rekapitulacija za: Centar za knjigu

1 naslov Ukupno 20 1.980,00 kn

Centar za ženske studije

razni autori: Treća, vol XV, br.1-2/2013 45,00 kn 20 900,00 kn

Rekapitulacija za: Centar za ženske studije

1 naslov Ukupno 20 900,00 kn

DESPOT INFINITUS d.o.o.

Miroslav Tuđman: Bosna i Hercegovina u raljama 169,90 kn 20 3.398,00 kn zapadne demokracije

Rekapitulacija za: DESPOT INFINITUS d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 3.398,00 kn

Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost

Gwenaëlle Aubry: Podjele 90,00 kn 80 7.200,00 kn

John Langshaw Austin: Kako djelovati riječima 90,00 kn 85 7.650,00 kn

Stranica 3 od 21

Page 4: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Natka Badurina: Utvara kletve 120,00 kn 85 10.200,00 kn

Piotr Paziński: Pansion 90,00 kn 80 7.200,00 kn

Skupina autora: Jasmina Vojvodić et al.: 160,00 kn 20 3.200,00 kn Nomadizam

Rekapitulacija za: Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost

5 naslova Ukupno 350 35.450,00 kn

Dominović d.o.o.

Slavko Kalčić, Goran Filipi, Valter Milovan: Rječnik 199,00 kn 20 3.980,00 kn roverskih i okolnih govora

Rekapitulacija za: Dominović d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 3.980,00 kn

Društvo hrvatskih književnika

Marko Grčić: Tri hrvatske nostalgije 159,00 kn 85 13.515,00 kn

Mladen Machiedo: Campanina bijela noć 119,00 kn 80 9.520,00 kn

Više autora: Književnost i dijete, br. 1-2, 2014. 50,00 kn 20 1.000,00 kn

Više autora: Republika br. 2 / 2014 30,00 kn 20 600,00 kn

Više autora: Republika br. 3/2014. 30,00 kn 20 600,00 kn

Više autora: Republika br. 4 / 2014. 30,00 kn 20 600,00 kn

Više autora: Republika br. 5 / 2014. 30,00 kn 20 600,00 kn

Rekapitulacija za: Društvo hrvatskih književnika

7 naslova Ukupno 265 26.435,00 kn

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

dr. sc. Irena Kraševac: Peristil 56/2013 - Zbornik u 100,00 kn 20 2.000,00 kn čast Nadi Grujić

Rekapitulacija za: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

1 naslov Ukupno 20 2.000,00 kn

Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

prof. dr. Anđela Frančić, dr. Milica Mihaljević, dr. 220,00 kn 85 18.700,00 kn Lana Hudeček, Ante Bičanić: PREGLED POVIJESTI,GRAMATIKE I PRAVOPISA HRVATSKOGA JEZIKA

Rekapitulacija za: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

1 naslov Ukupno 85 18.700,00 kn

Stranica 4 od 21

Page 5: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Edicije Božičević

Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn

Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00 kn

Iosi Havilio: Opendoor 135,00 kn 80 10.800,00 kn

Jelena Tušenka Šonje: Dobričice 69,00 kn 80 5.520,00 kn

Philippe Claudel: Istraga 145,00 kn 80 11.600,00 kn

Robert Menasse: Europski vjesnik 110,00 kn 85 9.350,00 kn

Rekapitulacija za: Edicije Božičević

6 naslova Ukupno 365 40.870,00 kn

Elitech - Edicije Božičević

Ivan Vladislavić: Dvostruki negativ 140,00 kn 80 11.200,00 kn

Juan Antonio Rodríguez Pagán: Kad jednom 130,00 kn 20 2.600,00 kn prođe pet godina: LORCIN nadrealistički projekt

Rekapitulacija za: Elitech - Edicije Božičević

2 naslova Ukupno 100 13.800,00 kn

Evenio d.o.o.

Jelena Pervan: Hrkalo i Kamilica 90,00 kn 80 7.200,00 kn

Rekapitulacija za: Evenio d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 7.200,00 kn

Ex libris d.o.o.

Dubravko Jelčić: Josip Kosor Djela, sv. 9/ 320,00 kn 80 25.600,00 kn Simfonije Jadrana, Italije, Pariza, Londona...

Ivica Matičević (priredio): Biblija u drami hrvatskog 340,00 kn 80 27.200,00 kn ekspresionizma. Dramski tekstovi

Pavao Pavličić: More i voda 220,00 kn 85 18.700,00 kn

Rekapitulacija za: Ex libris d.o.o.

3 naslova Ukupno 245 71.500,00 kn

Ex libris d.o.o., Rijeka

L. C. Susin, D. F. Pilario, D. Irarrazaval: Concilium, 90,00 kn 20 1.800,00 kn br. 4/2013. Smisao žrtovanja

L. C. Susin, S. Scatena, S. Ross: Concilium, br. 90,00 kn 20 1.800,00 kn 5/2013. Reforma Rimske kurije

Stranica 5 od 21

Page 6: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Ex libris d.o.o., Rijeka

2 naslova Ukupno 40 3.600,00 kn

FILMAT NAKLADA d.o.o.

Dan Lungu: Ja sam baba komunistica 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Rekapitulacija za: FILMAT NAKLADA d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 7.920,00 kn

FOMA Studio za nakladništvo, trgovinu i usluge - obrt

Roberta Šimunić: Upoznaj Hrvatsku - vodič za 99,00 kn 80 7.920,00 kn djecu

Rekapitulacija za: FOMA Studio za nakladništvo, trgovinu i usluge - obrt

1 naslov Ukupno 80 7.920,00 kn

Fotoklub Zagreb

mr. sc. Vladko Lozić: U susret vremenu 125,00 kn 20 2.500,00 kn

Rekapitulacija za: Fotoklub Zagreb

1 naslov Ukupno 20 2.500,00 kn

Fraktura d.o.o.

Aleš Debeljak: Balkansko brvno, Eseji o 149,00 kn 85 12.665,00 kn književnosti “jugoslavenske Atlantide”

Chil Rajchman: Ja sam posljednji Židov, Treblinka 129,00 kn 80 10.320,00 kn 1942.–1943.

Gregory David Roberts: Shantaram 199,00 kn 80 15.920,00 kn

Heiner Müller: Hamletmašina i drugi dramski 129,00 kn 80 10.320,00 kn tekstovi

John Banville: Svjetlost iz davnine 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Kari Hotakainen: Riječ Božja 149,00 kn 80 11.920,00 kn

Marica Bodrožić: Balada o zvjezdanom moru 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Neda Miranda Blažević-Krietzman: Potres 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Witold Gombrowicz (izbor Wlodzimierz Bolecki): 149,00 kn 85 12.665,00 kn Posmrtna autobiografija

Rekapitulacija za: Fraktura d.o.o.

9 naslova Ukupno 730 107.170,00 kn

Funditus d.o.o.

Robert Nezirović: Klopka za četvero (Četverogub) 120,00 kn 80 9.600,00 kn

Stranica 6 od 21

Page 7: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Funditus d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 9.600,00 kn

Glas Koncila

Kamilo Dočkal: Povijest pavlinskog samostana 250,00 kn 20 5.000,00 kn Blažene Djevice Marije u Lepoglavi

Rekapitulacija za: Glas Koncila

1 naslov Ukupno 20 5.000,00 kn

Grad Čakovec

Tanja Novak: Muzej Majka 73,00 kn 80 5.840,00 kn

Rekapitulacija za: Grad Čakovec

1 naslov Ukupno 80 5.840,00 kn

Gradska knjižnica Umag

Fulvio Tomizza: Prijateljstvo 120,00 kn 80 9.600,00 kn

Rekapitulacija za: Gradska knjižnica Umag

1 naslov Ukupno 80 9.600,00 kn

Hangar 7 d.o.o.

Davorin Horak: Sirius B - časopis za fantastičnu 55,00 kn 20 1.100,00 kn književnost - broj 15

Davorin Horak: Sirius B - časopis za fantastičnu 55,00 kn 20 1.100,00 kn književnost - broj 16

Davorin Horak: Sirius B broj 14 55,00 kn 20 1.100,00 kn

Rekapitulacija za: Hangar 7 d.o.o.

3 naslova Ukupno 60 3.300,00 kn

Hena com d.o.o.

Denis Peričić: Ljubav, zlo i naopako 119,00 kn 80 9.520,00 kn

Ece Temelkuran: Zvuk banana 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Marina Vujčić: Umri ženski 119,00 kn 80 9.520,00 kn

Teofil Pančić: Gost iz galaksije 129,00 kn 85 10.965,00 kn

Rekapitulacija za: Hena com d.o.o.

4 naslova Ukupno 325 41.125,00 kn

Stranica 7 od 21

Page 8: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Hrvatski centar ITI

Dubravko Mihanović: BIJELO, ŽABA, 120,00 kn 175 21.000,00 kn MARJANE,MARJANE, PROLAZI SVE

Rekapitulacija za: Hrvatski centar ITI

1 naslov Ukupno 175 21.000,00 kn

Hrvatski filmski savez

Diana Nenadić: NEDELJKO DRAGIĆ - ČOVJEK I 250,00 kn 20 5.000,00 kn LINIJA / THE MAN AND THE LINE

ETAMI BORJAN: DRUGI NA FILMU: Etnografski 100,00 kn 20 2.000,00 kn film i autohtono filmsko stvaralaštvo

Skupina autora: Hrvatski filmski ljetopis 50,00 kn 20 1.000,00 kn

Rekapitulacija za: Hrvatski filmski savez

3 naslova Ukupno 60 8.000,00 kn

Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Vladimir Crnković: Tonko Maroević: O naivi i 80,00 kn 20 1.600,00 kn autsajderskoj umjetnosti. Kritike, eseji i studije 1968-2012.

Rekapitulacija za: Hrvatski muzej naivne umjetnosti

1 naslov Ukupno 20 1.600,00 kn

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Ante Juric: Pojmovnik grčke antike 220,00 kn 20 4.400,00 kn

Tihomil Maštrović: Zborniku o Ivi Frangešu 150,00 kn 20 3.000,00 kn

Rekapitulacija za: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2 naslova Ukupno 40 7.400,00 kn

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

LANA BITENC: FARMA KUKURIKU 100,00 kn 80 8.000,00 kn

RATKO BJELČIĆ, SILVIJA ŠESTO: SLUŽBA 100,00 kn 80 8.000,00 kn REKLAMACIJA

Rekapitulacija za: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

2 naslova Ukupno 160 16.000,00 kn

Hrvatsko filozofsko društvo

Hrvoje Jurić & Sead Alić: Filozofija i mediji 150,00 kn 20 3.000,00 kn

Stranica 8 od 21

Page 9: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Hrvatsko filozofsko društvo

1 naslov Ukupno 20 3.000,00 kn

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Ana Barbarić, Dorja Mučnjak: Slobodan pristup 100,00 kn 20 2.000,00 kn informacijama : 12. okrugli stol

Nives Tomašević, Ivona Despot: Arhivi, knjižnice, 198,50 kn 20 3.970,00 kn muzeji : 16. seminar : Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Rekapitulacija za: Hrvatsko knjižničarsko društvo

2 naslova Ukupno 40 5.970,00 kn

I T G d.o.o.

Ivan Vitez, Marijan Goršić: Ivan Kušan 260,00 kn 20 5.200,00 kn

Rekapitulacija za: I T G d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 5.200,00 kn

IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti

Bruno Kuman: Riblja škola 98,00 kn 175 17.150,00 kn

Ivana Guljašević: Amo-tamo 98,00 kn 175 17.150,00 kn

Rekapitulacija za: IGUBUKA d.o.o. za izdavaštvo i audiovizualne djelatnosti

2 naslova Ukupno 350 34.300,00 kn

Institut za etnologiju i folkloristiku

Andrea Matošević i Tea Škokić: Polutani dugog 70,00 kn 85 5.950,00 kn trajanja. Balkanistički diskursi

Rekapitulacija za: Institut za etnologiju i folkloristiku

1 naslov Ukupno 85 5.950,00 kn

Izdanja Antibarbarus d.o.o.

Dražen Lalić: Pet kriznih godina 150,00 kn 20 3.000,00 kn

Leonida Kovač: TUBINGENSKA KUTIJA 140,00 kn 85 11.900,00 kn

Lidija Vukčević: RJEČNIK NUŽNOSTI 100,00 kn 80 8.000,00 kn

Sandra Uskoković: SUVREMENA ARHITEKTURA 140,00 kn 20 2.800,00 kn U POVIJESNOM AMBIJENTU / Ignoriranje ili uvažavanje konteksta

Stranica 9 od 21

Page 10: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Izdanja Antibarbarus d.o.o.

4 naslova Ukupno 205 25.700,00 kn

Jesenski i Turk

Martina Križanić: Slatko lice pobune. Ženstvenost, 149,00 kn 20 2.980,00 kn infantilnost i konzumerizam japanske Harajuku kulture kao izraz otpora prema tradiciji i patrijarhatu

Zrinka Pavlić: Imaš vatre? 59,00 kn 80 4.720,00 kn

Rekapitulacija za: Jesenski i Turk

2 naslova Ukupno 100 7.700,00 kn

Karista d.o.o.

Tomislav Baran: Šumaste priče 84,00 kn 80 6.720,00 kn

Rekapitulacija za: Karista d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 6.720,00 kn

Kašmir promet d.o.o.

Andrea Petrlik: Nona arka 59,90 kn 80 4.792,00 kn

Kašmir Huseinović, Andrea Petrlik Huseinović: 59,90 kn 175 10.482,50 kn Pinokio

Kašmir Huseinović, tekst, Andrea Petrlik 59,90 kn 175 10.482,50 kn Huseinović, ilustracije: Boje

Rekapitulacija za: Kašmir promet d.o.o.

3 naslova Ukupno 430 25.757,00 kn

Knjiga u centru

Zoran Pongrašić: DIJAGONALA 109,00 kn 80 8.720,00 kn

Rekapitulacija za: Knjiga u centru

1 naslov Ukupno 80 8.720,00 kn

Knjigoljubac d.o.o., Koprivnica

Ozana Ramljak / Ivana Crnošija Galović: Uskrsno 85,00 kn 80 6.800,00 kn jutro

Rekapitulacija za: Knjigoljubac d.o.o., Koprivnica

1 naslov Ukupno 80 6.800,00 kn

Stranica 10 od 21

Page 11: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Književni krug Split

Grupa autora: COLLOQUIA MARULIANA XXIII 100,00 kn 20 2.000,00 kn

grupa autora: DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 100,00 kn 20 2.000,00 kn 40.

grupa autora: LUCIJE ARTORIJE KAST 100,00 kn 20 2.000,00 kn

Grupa autora: SPLITSKA HAGIOGRAFSKA 80,00 kn 20 1.600,00 kn BAŠTINA:POVIJEST,LEGENDA;TEKST

Rekapitulacija za: Književni krug Split

4 naslova Ukupno 80 7.600,00 kn

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Anzelmo Canterburyjski: Zašto je Bog postao 320,00 kn 20 6.400,00 kn čovjekom. Cur Deus homo

Bono Zvonimir Šagi: Svaki dan u zrcalu Božje 200,00 kn 85 17.000,00 kn riječi. Svagdanje homilije

Jean-Yves Lacoste: Povijest teologije 250,00 kn 85 21.250,00 kn

Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri & 390,00 kn 20 7.800,00 kn Massimo Parodi: Povijest srednjovjekovne filozofije. Od Boetija do Wyclifa

Roberto Rusconi: Veliko odreknuće. Zašto se 90,00 kn 20 1.800,00 kn papa povlači sa službe?

Roberto Seregni: Evanđelja u trapericama. Od 80,00 kn 80 6.400,00 kn nedjelje do nedjelje (Godina A)

Rekapitulacija za: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

6 naslova Ukupno 310 60.650,00 kn

Kud Baklje INA Rijeka

Velid Đekić: Red! River! Rock! (Riječka rock-scena 200,00 kn 20 4.000,00 kn 60-ih)

Rekapitulacija za: Kud Baklje INA Rijeka

1 naslov Ukupno 20 4.000,00 kn

Leykam international d.o.o.

Heimito von Doderer: Strudlhofstiege 2.dio 249,00 kn 175 43.575,00 kn

Rekapitulacija za: Leykam international d.o.o.

1 naslov Ukupno 175 43.575,00 kn

Litteris d.o.o.

Damir Grubić: RUKOHVAT RIJEČI 75,00 kn 80 6.000,00 kn

Stranica 11 od 21

Page 12: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Litteris d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 6.000,00 kn

Lukom d.o.o.

Katica Ivanišević: Antologija pjesništva otoka Krka 189,00 kn 20 3.780,00 kn

Rekapitulacija za: Lukom d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 3.780,00 kn

Lumen izdavaštvo d.o.o.

Esi Edugyan: Blues miješane krvi 189,00 kn 80 15.120,00 kn

Rekapitulacija za: Lumen izdavaštvo d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 15.120,00 kn

Matica hrvatska Ogranak Osijek

Vera Erl: Marija Malbaša, prilog kulturnoj povijesti 100,00 kn 20 2.000,00 kn Osijeka

Rekapitulacija za: Matica hrvatska Ogranak Osijek

1 naslov Ukupno 20 2.000,00 kn

Matica hrvatska Zagreb

Antun Gustav Matoš: Pjesme i ogledi 150,00 kn 80 12.000,00 kn

Antun Gustav Matoš: Polemički i drugi spisi 250,00 kn 80 20.000,00 kn

Antun Gustav Matoš: Putopisi i portreti 190,00 kn 80 15.200,00 kn

Ernest Fišer: Kolo 6/2013 (Tema: 5. obljetnica 50,00 kn 20 1.000,00 kn međunarodnog priznanja hrvatskoga jezika)

Ivana Brlić Mažuranić (priredio Vinko Brešić): 39,90 kn 80 3.192,00 kn Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Lore Hühn (priredio Damir Barbarić): Filozofija 60,00 kn 20 1.200,00 kn tragičnog (Schelling - Schopenhauer - Kierkegaard)

Mirjana Polić-Bobić: Hrvatska revija 1/2014 30,00 kn 20 600,00 kn (Tema: Stota obljetnica smrti Antuna Gustava Matoša)

Nedjeljaka Luetić-Tijan: Život Pavla Tijana 280,00 kn 20 5.600,00 kn

Radoslav Katičić: Vilinska vrata 220,00 kn 20 4.400,00 kn

Stjepan Damjanović: Novi filološki prinosi 200,00 kn 20 4.000,00 kn

Tanja Kuštović: Prilozi u hrvatskoglagoljskim 180,00 kn 20 3.600,00 kn tekstovima

Taras Ševčenko: Izabrane pjesme 60,00 kn 80 4.800,00 kn

Stranica 12 od 21

Page 13: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Matica hrvatska Zagreb

12 naslova Ukupno 540 75.592,00 kn

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

Luko Paljetak: Dubrovnik broj 1/2014 40,00 kn 20 800,00 kn

Luko Paljetak: Dubrovnik broj 2/2014. 40,00 kn 20 800,00 kn

Rekapitulacija za: Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik

2 naslova Ukupno 40 1.600,00 kn

Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

Ratko Bjelčić: Zagonetni smotuljak 100,00 kn 80 8.000,00 kn

Vladimir Bakarić: Želiš biti ja? 100,00 kn 80 8.000,00 kn

Rekapitulacija za: Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci

2 naslova Ukupno 160 16.000,00 kn

Meandar media d.o.o.

Lela B. Njatin / Alenka Sottler: Zašto se baka ljuti? 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Magnus William-Olsson: Mačke iz Delfa 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Maja Profaca: Izmještanja 99,00 kn 20 1.980,00 kn

Rekapitulacija za: Meandar media d.o.o.

3 naslova Ukupno 180 17.820,00 kn

Mentor d.o.o.

Darko Macan: Komarac, Od A do Zoo 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Rekapitulacija za: Mentor d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 7.920,00 kn

Meridijani

Ranko Pavleš, autor: Podravina u srednjem vijeku 149,00 kn 20 2.980,00 kn

Rekapitulacija za: Meridijani

1 naslov Ukupno 20 2.980,00 kn

Mirjana Mrkela

Mirjana Mrkela: Ljubavne pjesme 49,00 kn 20 980,00 kn

Stranica 13 od 21

Page 14: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Mirjana Mrkela

1 naslov Ukupno 20 980,00 kn

Modernist nakladništvo

Miroslav Klemm: "Stoljeća oko nas-zagonetke 80,00 kn 20 1.600,00 kn varaždinske arhitekture, kiparstva i slikarstva"

Rekapitulacija za: Modernist nakladništvo

1 naslov Ukupno 20 1.600,00 kn

Mozaik knjiga d.o.o.

Anita Peti-Stantić: Veliki suvremeni 495,00 kn 20 9.900,00 kn slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik

Goran Šafarek: Životinje Hrvatske 297,00 kn 20 5.940,00 kn

Goran Tribuson: Susjed u nevolji 99,00 kn 175 17.325,00 kn

Hans Christian Andersen: Djevojčica sa šibicama 59,00 kn 80 4.720,00 kn

Julijana Matanović: I na početku i na kraju bijaše 99,00 kn 80 7.920,00 kn kava

Miro Gavran: Ljubavi Georgea Washingtona i 99,00 kn 80 7.920,00 kn druge drame

Mladen Kopjar: Poštanski Marko 79,00 kn 80 6.320,00 kn

Sue Townsend: Adrian Mole na pragu zrelosti 99,00 kn 80 7.920,00 kn

Rekapitulacija za: Mozaik knjiga d.o.o.

8 naslova Ukupno 615 67.965,00 kn

Naklada Breza

Holger van den Boom: Princip dizajna. Zašto 140,00 kn 20 2.800,00 kn živimo u eri dizajna

Neil MacCormick: Institucije prava. Ogled iz teorije 300,00 kn 20 6.000,00 kn prava

Niklas Luhmann: Pravo društva 350,00 kn 20 7.000,00 kn

Predrag Finci: Čitatelj Hegelove estetike 170,00 kn 20 3.400,00 kn

Rekapitulacija za: Naklada Breza

4 naslova Ukupno 80 19.200,00 kn

Naklada Fibra d.o.o.

Bastien Vives: Polina 100,00 kn 20 2.000,00 kn

Frank Miller: Ronin 250,00 kn 20 5.000,00 kn

Hubert & Kerascoët: Djevica iz bordela 130,00 kn 20 2.600,00 kn

Igort: 5 je savršen broj 180,00 kn 20 3.600,00 kn

Stranica 14 od 21

Page 15: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Osamu Tezuka: Poruka Adolfu 120,00 kn 20 2.400,00 kn

Osamu Tezuka: Tajni dokument 120,00 kn 20 2.400,00 kn

Osamu Tezuka: Ubojstvo u Berlinu 120,00 kn 20 2.400,00 kn

Rekapitulacija za: Naklada Fibra d.o.o.

7 naslova Ukupno 140 20.400,00 kn

Naklada Kvarner, d.o.o.

Lidija Nikočević: Zvončari i njihovi odjeci 250,00 kn 80 20.000,00 kn

Željko Drinjak: Otok Krk i Domovinski rat, 250,00 kn 80 20.000,00 kn neispričana povijest

Rekapitulacija za: Naklada Kvarner, d.o.o.

2 naslova Ukupno 160 40.000,00 kn

Naklada Ljevak d.o.o.

Alina Bronsky: Najljuća jela tatarske kuhinje 159,00 kn 80 12.720,00 kn

Ankica Tomić: Damen kapric 159,00 kn 80 12.720,00 kn

Annika Mombauer: Uzroci prvog svjetskog rata 179,00 kn 85 15.215,00 kn

Davor Mandić: Valjalo bi me zamisliti sretnim 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Eric Hobsbawm: Kako promijeniti svijet-priče o 189,00 kn 85 16.065,00 kn Marxu i marksizmu

Irena Vrkljan: Koračam kroz sobu 149,00 kn 175 26.075,00 kn

Ivica Đikić: Ponavljanje 129,00 kn 175 22.575,00 kn

Leticia Wierzchowski: Kuća sedam žena 179,00 kn 80 14.320,00 kn

Lovro Škopljanac: Književnost kao prisjećanje 169,00 kn 85 14.365,00 kn

Marco Guimaraes: Moj pseudonim i ja 129,00 kn 80 10.320,00 kn

Svetislav Basara: Mein Kampf 129,00 kn 80 10.320,00 kn

Rekapitulacija za: Naklada Ljevak d.o.o.

11 naslova Ukupno 1085 165.815,00 kn

Naklada Nika

Simeon Marinković: Ana i Filip istražuju... na rijeci 39,00 kn 80 3.120,00 kn

Rekapitulacija za: Naklada Nika

1 naslov Ukupno 80 3.120,00 kn

Naklada OceanMore d.o.o.

Eugen Ruge: Kad svjetlost nestaje 159,00 kn 175 27.825,00 kn

Laszlo Krasznahorkai: Rat i rat 149,00 kn 175 26.075,00 kn

Stranica 15 od 21

Page 16: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Naklada OceanMore d.o.o.

2 naslova Ukupno 350 53.900,00 kn

Naklada Semafora d.o.o.

MARIJAN GRAKALIĆ: PJESME OD FORMATA 100,00 kn 20 2.000,00 kn

Rekapitulacija za: Naklada Semafora d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 2.000,00 kn

Nova knjiga Rast d.o.o.

Bratoljub Klaić: Naglasni sustav standardnoga 483,00 kn 20 9.660,00 kn hrvatskog jezika

Rekapitulacija za: Nova knjiga Rast d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 9.660,00 kn

Novi liber

Zrinjka Glovacki-Bernardi, Lara Hölbling Matković, 130,00 kn 85 11.050,00 kn Sanja Petrušić-Goldstein - urednice: Agramer – Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru

Rekapitulacija za: Novi liber

1 naslov Ukupno 85 11.050,00 kn

Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf'

Gilles Deleuze i Félix Guattari: Tisuću platoa 290,00 kn 85 24.650,00 kn

Pierre Hadot: Duhovne vježbe i antička filozofija 190,00 kn 85 16.150,00 kn

Robert Graves: Kralj Isus 165,00 kn 80 13.200,00 kn

Robert Graves: Pjesme - moj izbor 165,00 kn 20 3.300,00 kn

Robert Graves: Sveti Billy 165,00 kn 80 13.200,00 kn

Robert Graves: Zdravica za Avu Gardner 165,00 kn 80 13.200,00 kn

Vratislav Vaniček et al.: Povijest Češke 320,00 kn 20 6.400,00 kn

Rekapitulacija za: Obrt za nakladništvo i posredništvo 'Sandorf'

7 naslova Ukupno 450 90.100,00 kn

Pergamena

Marko Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u 100,00 kn 85 8.500,00 kn Platonovoj filozofiji

Stranica 16 od 21

Page 17: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Pergamena

1 naslov Ukupno 85 8.500,00 kn

Planetopija d.o.o.

Roman Krznaric: Kabinet čuda-kako nas povijest 149,00 kn 20 2.980,00 kn uči dobrom življenju

Rekapitulacija za: Planetopija d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 2.980,00 kn

Plejada d.o.o.

Mirjana Kasapović: Kombinirani izborni sustavi u 225,00 kn 20 4.500,00 kn Europi 1945.-2014.

Rekapitulacija za: Plejada d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 4.500,00 kn

Politička kultura, nakladno-istraživački zavod

Prof. dr. sc. Božidar Jezernik: NACIONALIZACIJA 160,00 kn 85 13.600,00 kn PROŠLOSTI

Rekapitulacija za: Politička kultura, nakladno-istraživački zavod

1 naslov Ukupno 85 13.600,00 kn

Posavska Hrvatska d.o.o.

Stribor Uzelac Schwendemann: Mia Čorak 150,00 kn 20 3.000,00 kn Slavenska: Mjesta i putovi

Rekapitulacija za: Posavska Hrvatska d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 3.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

Guido Quien: Razgovori o scenografiji 50,00 kn 85 4.250,00 kn

Rekapitulacija za: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

1 naslov Ukupno 85 4.250,00 kn

Razlog d.o.o.

Alija Hodžić: Konoba u svjetskom kasinu 170,00 kn 85 14.450,00 kn

Stranica 17 od 21

Page 18: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Razlog d.o.o.

1 naslov Ukupno 85 14.450,00 kn

Respons Digitus d.o.o.

Mate Milas: Ubojica s Facebooka 90,00 kn 80 7.200,00 kn

Rekapitulacija za: Respons Digitus d.o.o.

1 naslov Ukupno 80 7.200,00 kn

RINAZ - Riječki nakladni zavod d.o.o.

Sanjin Sorel: Intimna povijest Grete Garbo 100,00 kn 20 2.000,00 kn

Rekapitulacija za: RINAZ - Riječki nakladni zavod d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 2.000,00 kn

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

Rastko Pražić: Civilne žrtve Nezavisne Države 75,00 kn 20 1.500,00 kn Hrvatske u kotaru Grubišno Polje 1941.–1945.

Rekapitulacija za: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

1 naslov Ukupno 20 1.500,00 kn

SHURA publikacije Opatija

Russel jacoby: DRUŠTVENI ZABORAV 120,00 kn 20 2.400,00 kn

Rekapitulacija za: SHURA publikacije Opatija

1 naslov Ukupno 20 2.400,00 kn

Sipar d.o.o.

Stanislav Marijanović: Dobroćudna čudovišta 120,00 kn 175 21.000,00 kn Hrvatske 2 - čudopis i putopis kontinentalne Hrvatske

Rekapitulacija za: Sipar d.o.o.

1 naslov Ukupno 175 21.000,00 kn

Srednja Europa

Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, 120,00 kn 20 2.400,00 kn Goranka Antunović: Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću

Stranica 18 od 21

Page 19: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Srednja Europa

1 naslov Ukupno 20 2.400,00 kn

Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb

Jules Radilović-Zvonimir Furtinger: Jules Radilović 80,00 kn 20 1.600,00 kn i Zvonimir Furtinger: Herlock Sholmes knjiga 3.

Jules Radilović-Zvonimir Furtinger: 80,00 kn 20 1.600,00 kn Radilović-Furtinger: Herlock Sholmes, kralj maske 2. knjiga

Rekapitulacija za: Stripforum, udruga prijatelja stripa Zagreb

2 naslova Ukupno 40 3.200,00 kn

Studio moderna d.o.o.

Enes Kišević: Svjetlo i sol 99,00 kn 20 1.980,00 kn

Ivan Babić: Koncepcija vrta 70,00 kn 20 1.400,00 kn

Rekapitulacija za: Studio moderna d.o.o.

2 naslova Ukupno 40 3.380,00 kn

Školska knjiga d.d.

Ana Torić: Zaljubljeni medo / Kaputić za zagrljaje 59,00 kn 80 4.720,00 kn

Danijel Džino i Alka Domić Kunić: Rimski ratovi u 189,00 kn 85 16.065,00 kn iliriku - Povijesni antinarativ

Hrvoje Kovačević: Kuma Slava, brat i krava 129,00 kn 80 10.320,00 kn

Rekapitulacija za: Školska knjiga d.d.

3 naslova Ukupno 245 31.105,00 kn

Udruga Tonkica Palonkica frrr

Mladen Kušec: Kako vrijeme leti... 88,00 kn 80 7.040,00 kn

Rekapitulacija za: Udruga Tonkica Palonkica frrr

1 naslov Ukupno 80 7.040,00 kn

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

Ljubica Bakić-Tomić: Zbornik radova/Jednake 75,00 kn 20 1.500,00 kn mogućnosti - bolja integracija romske djece u obrazovni sustav RH

Rekapitulacija za: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

1 naslov Ukupno 20 1.500,00 kn

Stranica 19 od 21

Page 20: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

V.B.Z. d.o.o.,Zagreb

Igor Mandić: Oklop od papira (Autobiografski 280,00 kn 85 23.800,00 kn saldakonti 1966. – 2013.)

Ivana Simić Bodrožić: 100% pamuk 110,00 kn 80 8.800,00 kn

Rekapitulacija za: V.B.Z. d.o.o.,Zagreb

2 naslova Ukupno 165 32.600,00 kn

Vedis d.o.o.

dr DAMIR DEMONJA: FRANJEVAČKE CRKVE 220,00 kn 20 4.400,00 kn NA HRVATSKOJ OBALI

DUŠAN VUKOTIĆ: PRIČA O ZLATNOJ RIBICI I 120,00 kn 20 2.400,00 kn DRUGE FILMSKE KARIKATURE

Rekapitulacija za: Vedis d.o.o.

2 naslova Ukupno 40 6.800,00 kn

Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o.

Aaron Kheriarty, John Cihak: Pobijedite depresiju 115,00 kn 20 2.300,00 kn snagom vjere

Jeanne Perego i Giovanni Manna: Naš prijatelj 85,00 kn 80 6.800,00 kn Jorge

Louis de Wohl: Opsada neba 140,00 kn 80 11.200,00 kn

Papa Franjo: Poniznost 49,00 kn 85 4.165,00 kn

Teofil Antiohijski: Antička kršćanska literatura: 95,00 kn 20 1.900,00 kn Teofil Antiohijski, Autoliku (8.svezak)

Rekapitulacija za: Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o.

5 naslova Ukupno 285 26.365,00 kn

Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

Alexander Waugh: Kuća Wittgenstein: rat u obitelji 149,00 kn 85 12.665,00 kn

Robert Harris: Indeks straha 119,00 kn 80 9.520,00 kn

Robeto Bolano: Treći Reich 139,00 kn 80 11.120,00 kn

Rekapitulacija za: Vuković i Runjić, umjetnička organizacija

3 naslova Ukupno 245 33.305,00 kn

Zagrebačka naklada d.o.o.

Harold Foster: Princ Valiant, deveti svezak 280,00 kn 20 5.600,00 kn

Stranica 20 od 21

Page 21: Otkup knjiga...Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno Edicije Božičević Franjo Jarmek: Izabrane pjesme 90,00 kn 20 1.800,00 kn Hinko Hinković: Raj i Pakao 90,00 kn 20 1.800,00

Maloprodajna Kategorija cijena otkupa Odobreno

Rekapitulacija za: Zagrebačka naklada d.o.o.

1 naslov Ukupno 20 5.600,00 kn

Zlatna nit j.d.o.o.

Dubravko Slović: Dva dana žalosti 140,00 kn 85 11.900,00 kn

Rekapitulacija za: Zlatna nit j.d.o.o.

1 naslov Ukupno 85 11.900,00 kn

Znanje d.d.

Ana Kandare Šoljaga: Tinejdžeri 89,00 kn 85 7.565,00 kn

Rekapitulacija za: Znanje d.d.

1 naslov Ukupno 85 7.565,00 kn

Ukupno odobreno:

100 nakladnika

216 naslova Ukupno 12745 1.701.092,00 kn

Stranica 21 od 21