of 85 /85
OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI REGISTAR SPOMEN OBILJEŽJA OPŠTINE HERCEG NOVI Avgust 2016

OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat...

Page 1: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

OPŠTINA HERCEG NOVI 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

 

REGISTAR   SPOMEN OBILJEŽJA  

OPŠTINE HERCEG NOVI 

 

 

 

Avgust 2016 

Page 2: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa                                        1                                                                  Naziv spomen‐obilježja  Spomenik palim borcima BEZMETKOVIĆ u spomen 

kompleksu u Savinskoj dubravi Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Upisan u centralni registar 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Savinska dubrava, južno od Gradskog groblja K.O. Topla, 

L.N. 494, K.P.2236 Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomenik Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Na betonsko‐mermernoj  podlozi nalazi se statua 

vojnika od bronze koji zamahuje puškom iznad glave Datum podizanja spomen‐obilježja  1954.god Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Vlasnik: Organ uprave SO H. Novi, Odbor za očuvanje i 

podizanje spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autori : Akademik  Luka Tomanović i Nikola Dobrović, 

Spomenik je upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 3: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 4: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa        2                                                              Naziv spomen‐obilježja  Spomenik palim borcima u NOR i žrtvama fašizma Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Upisan u centralni registar

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Omladinski park u Igalu, K.O. Topla, L.N. 494. K.P.650Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  7  petougaonih ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Na 7 petougaonih ploča postavljenih na oivičenu 

površinu parka navedena su imena palih boraca: Radović U., Vučković Lj., Drašković. B., Drašković J., Vučković P., Vučković B., sa datumima rođenja i smrti. Ploče su postavljene oko bijelog mermernog cvijeta koji simbolizuje petokraku 

Datum podizanja spomen‐obilježja 29.12.1969.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja   Vlasnik: Organ uprave SO H. Novi, Odbor za očuvanje i 

podizanje spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor: arhitekta Milorad Petijević,  

Spomenik je upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 5: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

    

Page 6: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa    3                                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomenik palim borcima u NOR‐u Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Upisan u centralni registar 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Selo Kameno, put Mokrine‐Crkvice K.O. Kameno, L.N. 

37, K.P. 562 Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomenik sa spomen‐pločom Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1970.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rataNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Vlasnik: MZ Kameno, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena Upisan u Centralni registarPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

Page 7: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa     4                                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomenik palim borcimaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Ratiševina , K.O. RatiševinaL.N.31, K.P. 393/1 Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomenik  Dimenzije spomen‐obilježja Ploča:45x55 cm, visina spomenika 250cmOpis spomen‐obilježja  Natpis na spomeniku glasi: Spomenik palim borcima, 

drugovi pali u oslobodilačkom ratu 1941/45g. Bačanović Lazar, Lepetić Danilo, Poznanović Božo, Poznanović Žarko, Poznanović Pero 

Datum podizanja spomen‐obilježja  12.11.1972.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rataNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Organ uprave SO H. Novi, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 8: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 9: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa    5                                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomenik palim borcima u NOR‐u  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Selo Kameno, put Mokrine‐Crkvice K.O. Kameno, L.N. 

37, K.P. 562 Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomenik sa spomen‐pločom Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1970.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Vlasnik: MZ Kameno, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka Napomena  Upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 10: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 11: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa        6                                                          Naziv spomen‐obilježja  Spomenik iz NOB‐a Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 359/60. 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 359 od 23.04.1960.godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐768/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Ubaljska planinaVrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomenik  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježjaNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

Page 12: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa    7                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐bista  revolucionara Mića Vavića 1896‐1943 g.Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Kruševice , centar sela Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐bista  Dimenzije spomen‐obilježja 50x160cm Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1965.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  MZ Kruševice, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor:  akademik Luka Tomanović 

Upisan je u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

Page 13: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 14: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  8                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐bista Nikoli Đurkoviću 1908‐1943.g. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju  spomenika, ai shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, park istočno od Pošte Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen bista Dimenzije spomen‐obilježja  60x70x190 Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1968.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobododilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor: akademik Luka Tomanović 

Upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 15: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 16: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa   9                                                           Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐bista Iliji Kišiću 1916‐1943.g. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Zelenika, OŠ Ilija Kišić Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐bistaDimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1971.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  OŠ Ilija Kišić, Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena Autor: akademik Luka Tomanović, 

upisan u centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 17: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 18: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  10                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐bista Milanu Vukoviću 1929‐1945.g Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg‐novi, Savina , dvorište OŠ Milan Vuković Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐bista Dimenzije spomen‐obilježja  50x30x200cm Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1971.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  OŠ Milan Vuković, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor: akademik Luka Tomanović,  

upisan u centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 19: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 20: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  11                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐bista Dašu Pavičiću 1919‐1943.g. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Hercerg Novi, Topla, dvorište OŠ Dašo Pavičić Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐bista Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1971.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  OŠ Dašo Pavičić, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor: Đ. Angelovski 

 upisan u centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 21: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 22: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa    12 Naziv spomen‐obilježja  Spomen česma poginulim borcima iz kraja Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilniku o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐316/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Baošići,ispred zgrade stare škole, a sadašnjeg Doma 

kulture Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja   Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja  Spomen česma poginulim borcima iz kraja, od 1941/45 Datum podizanja spomen‐obilježja  13.07.1962. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autori: akademik Luka Tomanović i ing. Đukić Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 23: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 24: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa   13                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen česma  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Igalo, Omladinski park, južni ulaz Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen česma sa spomen pločom Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Tekst: udruženje boraca NORa Igalo, Igalo maj 1985.Datum podizanja spomen‐obilježja  Maj 1985.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Igalo Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih  ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 25: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 26: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   14                                                              Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča na mjestu pogibije nar.herojima Nikoli 

Đurkoviću i Savu Iliću i prvoborcima Danilu Pavičiću i Stjepu Šarencu 

Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 86/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 86 od 31.01.1952.godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐76/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Podi,  zaseok Tušupi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča u spomen kompleksu Dimenzije spomen‐obilježja 1001m² Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  21.01.1989.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Po rješenju SO 739/84 od decembra 

1985.g.1001m²zemlje kao spomen obilježje je vlasnik SOBNOR 

Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa  

 

Page 27: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa     15                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča Dr. Simu Miloševiću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja Kamenari  Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Spomen ploča na kući  u kojoj se rodio 1896.g., poginuo 

jula  1943 u selu Vrbice kod Foče Datum podizanja spomen‐obilježja 29.11.1968.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkiih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 28: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 29: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa      16                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča rodoljubima iz l Svjetskog rata Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Tvrđava Mamula na ostrvu Lastavica Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen pločaDimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  04.07.1965.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena Zaštićen  istorijski spomenik ubilježen u Centralni 

registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 30: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa           17                                                   Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča poginulim borcima tog krajaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno  Pravilnika o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐314/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Đenovići, Dom kulture Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  1953.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  MZ Đenovići, Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka  Autor barreljefa na ploči: Luka Stanković Napomena  Zaštićen  istorijski spomenik ubilježen u Centralni 

registar  Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 31: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 32: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa       18                                             Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča sjedištu sreskog komiteta KPJ Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacijai mikrolokacija spomen‐obilježja  Baošići, Dom kulture BRAĆA KAMILIĆ Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Tekst: sjedištu sreskog komiteta KPJ od novembra 

1943.g. Datum podizanja spomen‐obilježja 13.07 1971.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Zaštićen  istorijski spomenik ubilježen u Centralni 

registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 33: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 34: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa     19                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča stecišta ilegalaca i boraca NOR‐a 

Nedeljku i Petru Grbiću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Sušćepan, kuća Jova Grbića Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  13.07. 1972.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 35: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa     20                                                          Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča sjećanje na pale borce kraja Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilnika o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐313/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Mokrine, Osnovna Škola Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja  Sjećanje na pale borce kraja u NORu 1941/45 Datum podizanja spomen‐obilježja  13.07.1953. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 36: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 37: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa      21                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča borcima Orjenskog partizanskog 

bataljona Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 207/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 207 od 21.02.1952. godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐766/1 od 12.06.1962. godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Mokrine, zaseok Crveno kod Kulina‐Ilinica Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja 13.07.1951.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 38: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa      22                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča palim borcima krajaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilniku o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐315/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Bijela, Dom Kulture , hol Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja  13.07.1959.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkiih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

Page 39: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 40: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa        23                                                      Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča sedmorici boraca Orjenskog bataljonaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 208/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 208 od 21.02.1952. godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐761/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Brdo Sv. Jeremija iznad Bjelskih Kruševica Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Ploča je postavljena vertikalno na zidu i ograđena je 

sindžirom, postavljena je u znak pobje de i uništenje italijanskih jedinica 1941.g. 

Datum podizanja spomen‐obilježja  13.07.1951.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Upisan u Centralni registar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 41: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa        24                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča u znak sjećanja na oslobođenje grada od 

fašističkog okupatora 28.10. 1944.g. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilniku o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐318/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, centar grada, Sahat Kula Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  28.10.1952.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  MZ Herceg Novi, Odbor za očuvanje i podizanje 

spomenika oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 42: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Page 43: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa        25                                              Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča u znak sjećanja na uništenje italijanskog 

reflektora Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, Čela, tvrđava Španjola Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  U znak sjećanja na uništenje italijanskog reflektora od 

strane Orjenskog bataljona 14.02. 1942.g. Datum podizanja spomen‐obilježja 14.02.1972.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 44: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa        26                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča rodoljubima Brajevića i RadunučićaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Mojdež, na putu Sutorina – Mojdež zaseok Lučić Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja  Poginulim Brajeviću M.i Raduničiću T. na mjesdtu 

njihove pogibije 1944.g. Datum podizanja spomen‐obilježja  12.07.1966.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

Page 45: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa         27                                                    Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča rodoljubu Gligoriju Setenčiću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Luštica, Rose Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Posvećena pomorskom kapetanu i rodoljubu Gligoriju SDatum podizanja spomen‐obilježja  1952.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 46: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Page 47: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa           28                                                  Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča rodoljubima: Popović Miloradu, Popović 

Milivoju, Popović Lj, Pavlović Z.,  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo Rješenje br. 02‐1108/1 od 02.12.1965.Vlasnički list iz 1965. Rješenje o uvođenju u Registar br.1108/1 od 02.12.1965. 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, na zgradi NORa, Njegoševa 20 Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja 28.10.1964.g.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkkih ratova Promjena podataka NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 48: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa       29                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča u znak sjećanja na rad partizanske 

bolnice Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilniku o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐319/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Vrbanj, Dubrovački planinarski dom, ogradni zid, bivša 

kasarna na Vrbanju Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježja  50x80cm Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježjaNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih  ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 49: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 50: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

 

Redni broj upisa         30                                                      Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča Branku Orleandiću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 87/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐769/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Podi, Sasovići,  Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa

Page 51: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa       31                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomen ploča streljanim rodoljubima iz l Svjetskog rataBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, tvrđava Španjola Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni  spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen ploča Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata  Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

Page 52: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa       32                                          Naziv spomen‐obilježja  Spomen kosturnica borcima i žrtvama fašizmaBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1‐63 od 28.XI 1962.a shodno  Pravilnika o registrovanju.  

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐304/1 od 24.03.1963..godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi Savinska Dubrava, sjeverna strana spomen 

kompleksa Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kosturnica Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  U obliku sarkofaga  Datum podizanja spomen‐obilježja Novembar 1961.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata Igalo Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor Luka Tomanović Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 53: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Page 54: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa    33                                             Naziv spomen‐obilježja  Spomen kosturnica streljanim Bokeljima, Hercegovcima 

i Dalmatincima 1941‐1944.g. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 85/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 85 od 31.01.1952. godine.Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐767/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Kameno, pored puta H.N. Kameno, na ulazu u Kameno, 

poslije Kotobilja , zaseok Vukovići Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen kosturnica Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježjaNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata IgaloNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 55: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  34                                             Naziv spomen‐obilježja  Spomen kosturnica na mjestu streljanja Baošićkih 

rodoljuba 1942. Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962.a shodno  Pravilnika o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva  Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐311/1 od 

24.03.1963..godine Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Baošići, na DupcimaVrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kosturnica Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja  Sreljani od italijanskog okupatora 05.08.1942.g Datum podizanja spomen‐obilježja  1948.g. Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata IgaloNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka  Renoviran u avgustu 2002.g. Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

Page 56: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa   35                                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen – ploča u mjestu formiranja Orjenskog odreda 

1941.godine  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju ranije rješenje br. 262/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 262 od 01.03.1952.godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐760/1 od 12.07.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Vrbanj, Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja   Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja 01.03.1952.godineNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opštinski odbor Saveza boraca Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 57: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa   36                                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ploča na mjestu pogibije Vukadina Samarčića I 

dr.    

Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 211/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 211 od 21.02.1952. godine.Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐762/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Gornje Krivošije,  Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ploča Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Opštinski odbor Saveza boraca Herceg NoviNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 58: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa   37                                                                        Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ploča na mjestu pobjede u 1941.  

 Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 209/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 209 od 21.02.1952. godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐763/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Cerovik,  Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ploča  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježjaNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opštinski odbor  Saveza boraca Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 59: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa  38                                                                    Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ploča na mjestu pobjede u 1941.  

 Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu člana 14. Pravilnika o registrovanju.  Ranije rješenje br. 210/52 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Prvo rješenje br. 210 od 21.02.1952. godine. Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐765/1 od 12.06.1962.godine 

Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Ledenice,  Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ploča  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja 21.02.1952. godineNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opštinski odbor  Saveza boraca Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 60: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 Redni broj upisa  39                                                             Naziv spomen‐obilježja  Spomenik sa kosturnicom, posvećen žrtvama fašističkog 

terora od 1942‐43.  

Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1‐63 od 28.XI 1962.a shodno Pravilnika o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐304/1 od 24.03.1963..godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Prevlaka,  Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomenik sa kosturnicom Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1959.godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opštinski odbor  Saveza boraca  NOR‐a Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena  Autor Luka Tomanović, vajar Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa   

Page 61: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  40                                                            Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča posvećena palim borcima. 

 Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1963.a shodno Pravilnika o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva  Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐312/1 od 

27.03.1963.  godine Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Kruševice,   Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spome objekat Tip spomen‐obilježja  Spomenik sa spomen‐grobnicom Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1953. godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Opštinski odbor  Saveza boraca NOR‐a  Herceg NoviNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

Page 62: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   41                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ česma, posvećena palim borcima I žrtvama 

fašističkog terora.  

Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu zapisnika broj 08‐1831/1 od 28.XI 1962. a shodno Pravilniku o registrovanju.    

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Rješenje o uvođenju u Registar br. 08‐316/1 od 27.03.1963.  godine 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Baošići,   Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spome objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ česmaDimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1962. godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opštinski odbor  Saveza boraca NOR‐a  Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 63: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   42                                                       Naziv spomen‐obilježja  Spomenik posvećen borcima palim u NOR‐u i žrtvama 

fašističkog terora.  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Igalo,  Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spome objekatTip spomen‐obilježja  Spomenik  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja  1970. godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca NOR‐a  Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka Napomena  Autor arh.Petijević Milorad Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 64: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  43                                                          Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Rulino?,   Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca NOR‐a  Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 65: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa  44 Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča na Domu kulture Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Luštica,   Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča  Dimenzije spomen‐obilježja Vel.60 x 50  cmOpis spomen‐obilježja  Od bijelog mermeraDatum podizanja spomen‐obilježja  1969.godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca NOR‐a  Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

Page 66: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  45                                                     Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ploča posvećena strijeljanim pomorskim 

oficirima od strane Austrije Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva Broj dosijea spomen‐obilježjaLokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Tvrđava Španjola,   Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Od bijelog mermera Datum podizanja spomen‐obilježja 1952.godineNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  SO   Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

Page 67: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   46                                                         Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐ploča podignuta u znak sjećanja na boravak 

francuskog pisca  Pjer Lotija Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registruje se na osnovu  predloga Stručne komisije Zavoda za reviziju spomenika, a shodno zakonskim propisima Zakona o zaštiti spomenika kulture 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Baošići,  Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen‐ ploča  Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Od bijelog mermera Datum podizanja spomen‐obilježja  13.VII 1962.godine Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Udruženje boraca NOR‐a Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Odbor za očuvanje i podizanje spomenika 

oslobodilačkih ratova Promjena podataka Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 68: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   47                                                       Naziv spomen‐obilježja  Staro gradsko jezgro Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao spomenik Graditeljstva  II kateg.Rj.br. 244/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Mješovito vlasništvoNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Mješoviti obvezniciPromjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 69: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  48                                                       Naziv spomen‐obilježja  Zapadno I istično podgrađe Herceg Novog Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao spomenik Graditeljstva III kateg.Rj.br. 243/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Mješovito vlasništvo uglavnom privatnoNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Mješoviti obvezniciPromjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 70: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   49                                                      Naziv spomen‐obilježja  Zidine starog Hercegnovskog grada Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhit. Spomenik II kateg. Rj.br. 242/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg NoviVrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje Mješovito vlasništvo uglavnom privatnoNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Mješoviti obvezniciPromjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 71: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   50                                                     Naziv spomen‐obilježja  Episkopska rezidencija S.Ljubibratića Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik III kat. Rj.br. 237/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Topla, Herceg Novi k.o. Topla l.n. objekat 1.494 

k.p.1166 vl. Organ uprave SO H.Novi Objekat 2, l.n.491 k.p. 1167 vl. Srpska Pravoslavna crkva sv. Nikola 

Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kućaDimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Organ uprave SO H.Novi, Srpska Pravoslavna crkva sv. 

Nikola Promjena podataka   NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 72: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  51                                                   Naziv spomen‐obilježja  Tvrđava Kanli Kula Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat.  Rj.br. 239/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja   Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen‐kompleks – kula utvrđenje Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  k.o. H.Novi l.n.178 k.p. 240 i 241 vl. Organ uprave SO 

H.Novi JUK  “HERCEG FEST” Promjena podataka   Napomena  Oštećeni zidovi tvrđave na južnoj strani kao I mala kula 

Erminijela kula (upoznat Zavod za zaštitu spom.kult.) Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

Page 73: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  52                                                     Naziv spomen‐obilježja  Tvrđava Španjola Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 241/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg Novi, k.o. Topla l.n.494 k.p.1720 vl.Organ 

uprave SO H.Novi  

Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks, utvrđenje‐kulaDimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  JUK  “Herceg  Fest” Herceg Novi Promjena podataka Napomena  U lošem stanju (ambijentalnost je oskrnavljena) 

 Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 74: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa   53                                                    Naziv spomen‐obilježja  Tvrđava Forte Mare Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 240/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg Novi k.o. Herceg Novi l.n.178 k.p.351, 352,353Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen komleks, utvrđenje‐kula Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja JUK “Herceg Fest” Herceg Novi (vl. Organ uprave  SO 

H.Novi )   

Promjena podataka   Napomena Oštećeni zidovi objekta, sa istočne I zapadne strane, 

dotrajala električna I kanalizaciona mreža Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

Page 75: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  54 Naziv spomen‐obilježja  Tvrđava Citadela Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 240/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg Novi, k.o. Herceg Novi l.n.178 k.p.338, 339,Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks‐utvrđenje, kula Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja vl. Organ uprave  SO H.Novi

 Promjena podataka   Napomena Ruševina Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

 

 

Page 76: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  55                                                     Naziv spomen‐obilježja  Lazaret  Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 240/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Meljine k.o. Topla l.n. 1520 k.p.2535Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen kompleks Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja Privatno vlasništvoPromjena podataka   Napomena  Ruševina Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 77: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  56                                                    Naziv spomen‐obilježja  Utvrđenje Mamula Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 213/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Ostrvo Lastavica  Herceg Novi, k.o. Radovanići l.n.215 

k.p. 3438 Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekatTip spomen‐obilježja  Spomen kompleks‐utvrđenje, kula Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja privatno Promjena podataka   NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

 

 

 

Page 78: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  57 Naziv spomen‐obilježja  Artiljerijsko utvrđenje na Rtu Arza Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 213/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Rt Arza,  Herceg Novi, k.o. Radovanići l.n.40 k.p. 1855Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spšomen kompleks‐utvrđenje,kula Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja privatno Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 79: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  58                                                    Naziv spomen‐obilježja  Česma Karača Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik III kat. Rj.br. 139/2001 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Herceg Novi, k.o. Herceg Novi l.n.178 k.p.611Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Spomen česma Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježja vl. Organ uprave SO H.NoviPromjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

 

Page 80: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  59                                                   Naziv spomen‐obilježja  Sakralni kompleks s Njegoševom školom Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao arhiit.Spomenik II kat. Rj.br. 238/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Topla, Herceg Novi k.o.  Topla l.n.434 k.p.1292 objekat 

3 I 4   Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekatTip spomen‐obilježja   Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja vl. Crkva Sv. Spasa I Đorđa

Srpska pravoslavna crkva Manastir Savina Promjena podataka Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 81: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

Redni broj upisa  60                                                 Naziv spomen‐obilježja  Zadužbina Duković Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Registrovano kao istorijski Spomenik III kat. Rj. br. 236/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja Ul. Risanska,  Herceg Novi, k.o.Topla l.n.2448 

k.p.1262/17 Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekatTip spomen‐obilježja  Zadužbinski objekat Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja vl. Fondacija “A.Duković” po test. Broj A.49/21‐7 od 

11.03.1909.g. Fondacija “A.Duković” 

Promjena podataka   Napomena Sanacija I rekonstrukcija u pripremnoj faziPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 82: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

 

Redni broj upisa  61                                              Naziv spomen‐obilježja  Zadužbina M. ŠtumbergeraBroj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

 Registrovan kao arhit. Spomenik  III kat. Rj.br. 228/98 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Baošići,  Herceg Novi k.o. Baošići l.n.103 k.p. 108/21 Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonski/skulptorski spomen objekat Tip spomen‐obilježja  Zadužbinski objekat Dimenzije spomen‐obilježjaOpis spomen‐obilježja Datum podizanja spomen‐obilježja   Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje   Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Vl. MZ Baošići (po testament 0.118/83). 

JUK “Zavičajni muzej I galerija J.B.Benković”  

Promjena podataka   NapomenaPečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa 

Page 83: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  62Naziv spomen‐obilježja  Spomen‐obilježje (1001 m2) sa binom, amfiteatrom I 

somen kućicom dograđenom 1989. I sa novo postavljeom spomen pločom N.Đurkoviću, S.Iliću, D.Dapčeviću I S.Šarencu 

Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Po rješenju SO 739/84 od decembra 1985.godine 1001 m2 zemlje kao spomen obilježje je u vlasništvu SUBNOR‐a 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Zaseok Tušupi, Podi Herceg Novi Vrsta spomen‐obilježja  Spomen‐obilježjeTip spomen‐obilježja   Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježjaNaziv subjekta koji podiže spomen‐obilježjeNaziv obveznika održavanja spomen‐obilježjaPromjena podataka   Napomena  U dobrom stanju 

Stara spomen‐kućica je obnovljena 2002.g Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

Page 84: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  63Naziv spomen‐obilježja  Spomenik kralju Trvtku I Kotrpomaniću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Program podizanja spomen obeležja Opštine Herceg Novi broj 01‐3/51‐13 Saglasnost Ministarstva broj 04‐1175/6 od 24.10.2013 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

Odluka SO Herceg Novi, saglasnost Ministarstva na predlog odluke broj: 04‐1175/7 od 24.10.2013. 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, Škver Vrsta spomen‐obilježja  Arhitektonsko‐skulptorski spomen objekat‐spomenik Tip spomen‐obilježja  Spomenik‐ obeležje kojim se čuva uspomena na 

istaknutu ličnost Dimenzije spomen‐obilježja   Opis spomen‐obilježja  Spomenik u bronzi visine  Datum podizanja spomen‐obilježja 2014.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opština Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Opština Herceg Novi Promjena podataka   Napomena   Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa    

 

 

Page 85: OPŠTINA HERCEG NOVI SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE … SPOMEN... · opŠtina herceg novi sekretarijat za druŠtvene djelatnosti registar spomen obiljeŽja opŠtine herceg novi avgust

 

Redni broj upisa  64Naziv spomen‐obilježja  Bista grofu Savu Vladislaviću Broj i datum utvrđenog  Programa podizanja spomen‐obilježja i broj i datum saglasnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kulture 

Program podizanja spomen obeležja Opštine Herceg Novi broj 01‐3/51‐13 Saglasnost Ministarstva broj 04‐1175/6 od 24.10.2013. 

Broj i datum odluke o podizanju spomen‐obilježja, i broj i datum saglasnosti Ministarstva 

 

Broj dosijea spomen‐obilježja   Lokacija i mikrolokacija spomen‐obilježja  Herceg Novi, ispred crkve na Toploj Vrsta spomen‐obilježja  Postavljeni spomen objekat‐bista Tip spomen‐obilježja  Spomen bista, obeležje kojim se čuva uspomena na 

istaknutu ličnost Dimenzije spomen‐obilježja  Bista 60X60X100na postolju 60X60X100 Opis spomen‐obilježja   Datum podizanja spomen‐obilježja Decembar 2013.Naziv subjekta koji podiže spomen‐obilježje  Opština Herceg Novi Naziv obveznika održavanja spomen‐obilježja  Opština Herceg Novi Promjena podataka   Napomena  Donacija Ruske ambasade  Pečat, popis ovlašćenog lica i datum ovjere upisa