Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

Embed Size (px)

Text of Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  1/62

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIH GARNITURA ZAELJEZNICE FEDERACIJE BiH

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 1 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  2/62

  SADRAJ

  1. OPTI OPIS ......................................................................................................................................................4

  1.1. Unutranji raspored voznih garnitura ...............................................................................................................51.2. NAGIB............................................................................................................................................................ 141.3. KLIMATSKI USLOVI...................................................................................................................................... 141.4. PONAANJE U SLUAJU POARA............................................................................................................. 141.5. DINAMIKA KONFIGURACIJA .....................................................................................................................151.6. RASPODJELA TEINE ..................................................................................................................................151.7. SPOLJANJE FARBANJE I PIKTOGRAFI.................................................................................................... 152. VUNA POSTOLJA, OGIBLJENJE I SISTEM VOENJA .....................................................................163. SANDUK KOLA .............................................................................................................................................223.1. STRUKTURA .................................................................................................................................................223.2. PROZORI....................................................................................................................................................... 233.3. KVAILA ........................................................................................................................................................253.3.1. Kvaila na krajnjim zidovima krajnjih kola ...................................................................................................253.3.2. Kvaila izmeu kola ....................................................................................................................................253.4. SISTEM NOSIVOSTI TEINE .................................................................................................................263.5. MEUKOLSKA HARMONIKA ........................................................................................................................263.7. UNUTRANJA VRATA ..................................................................................................................................293.8. KGH SISTEM (Klima, grijanje, hlaenje) ........................................................................................................294. KONI SISTEM .............................................................................................................................................304.1. PARKING KONICA ......................................................................................................................................324.2. KONICA U NUDI I RUICA KONICE U SLUAJU OPASNOSTI ZA PUTNIKE .....................................325. PNEUMATSKI SISTEM ...............................................................................................................................336.ELEKTRINI SISTEM ..................................................................................................................................346.1. ZATITA OSOBLJA .......................................................................................................................................346.2. RAZVODNA LINIJA .......................................................................................................................................35

  6.3. BATERIJE I PUNJAI ZA BATERIJE ............................................................................................................366.4. REDUNDANTNOST .......................................................................................................................................386.5. PRETVARA STATIKE ENERGIJE ............................................................................................................386.6. GLAVNO OSVJETLJENJE ............................................................................................................................386.7. OSVJETLJENJE U NUDI............................................................................................................................. 396.8. KABLOVSKE PETLJE ...................................................................................................................................396.8.1. Sigurnosne petlje u sluaju opasnosti......................................................................................................... 396.8.2. Petlje na vratima .........................................................................................................................................406.8.3. Elektropneumatska konica (EP konica) ...................................................................................................406.8.4. Onemoguavanje vrata ...............................................................................................................................407. SISTEM ZA VODU I TOALET ...........................................................................................................................407.1. GLAVNI SISTEM I REZERVOARI................................................................................................................. 407.2. SISTEM TOPLE VODE ..................................................................................................................................41

  7.3. SNABDIJEVANJE TAAKA POTRONJE ....................................................................................................418.1. TELEFONI ZA RADNO OSOBLJE .................................................................................................................428.2. TELEFONI U KABINAMA KOLA VISOKE KLASE .........................................................................................429. SISTEM KONTROLE I NADZORA ............................................................................................................429.1. OPTI OPIS ..................................................................................................................................................42

  9.2. CENTRALNA NADZORNA STANICA (CSP) .................................................................................................4310. OPREMA ZA KONTROLU VOZILA (VCE) ...........................................................................................4311. SISTEM RAZGLASA ..................................................................................................................................4412. AUDIO I VIDEO SISTEM ..........................................................................................................................4612.1. AUDIO-VIDEO SISTEM ...............................................................................................................................46INFORMATIVNI SISTEM UNUTAR VOZILA ........................................................................................................46DISTRIBUCIONE LINIJE ......................................................................................................................................47INDIVIDUALNI AUDIO PRIJEMNIK ZA SJEDITA ..............................................................................................4713.1. UNUTRANJE OGLASNE PLOE ..............................................................................................................4713.2. SPOLJANJE OGLASNE PLOE ..............................................................................................................4714. BISTRO KOLA ............................................................................................................................................48

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 2 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  3/62

  14.1. KUHINJA ZA PRUANJE UGOSTITETLJSKIH USLUGA ...........................................................................4914.1.1. Rashladne komore za kolica i ugostiteljtsvo ..............................................................................................5114.1.2. Rashladne komore za kolica i usluge ........................................................................................................5114.1.3.Rashladne komore sa kolicima sa piem ...................................................................................................5114.1.4. Rashladna vitrina za hladna pia (bife) .....................................................................................................5114.2. KAFETERIJA I BAR U KUHINJI................................................................................................................... 5214.3. ZONA SALON-BARA ...................................................................................................................................5215. KRAJNJA KOLA SA IZUZETNIM PODEENJEM ...............................................................................5317. SPAVAA KOLA PRVOG RAZREDA .....................................................................................................5518. KOLA PRVE KLASE ZA INVALIDE .......................................................................................................5919. KOLA DRUGOG RAZREDA .....................................................................................................................5920. KRAJNJA KOLA PRVE KLASE ..............................................................................................................60KRAJNJA KOLA DRUGOG RAZREDA ........................................................................................................61UPRAVLJAKA KABINA ...............................................................................................................................61PROTIVPOARNI SISTEM ............................................................................................................................62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 3 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  4/62

  1. OPTI OPIS

  Talgo vozovi za eljeznice BiH (project F050) su dizajnirani i proizvedeni od postojeih vozovaTalgo Intercity 2 i Talgo Trenhotel Serija 7.

  Dva razliita projekta e biti realizovana, jedan za dnevni voz a drugi za noni. Oba projekta e bitiuraena tako da pruaju kompletnu mehaniku i elektrinu mogunost zamjene vagona razliitih vrstavoznih garniture (dnevni voz i noni voz).

  Obe vozne garniture e biti prilagoene za max brzinu od 220 km/h, i za UIC irinu kolosijeka 1435 mmiskljuivo.

  Elektrina lokomotiva, koja se sanbdijeva sa 25Kv i 50Hz, imae maksimalnu brzinu od 160 km/h ipretvaranje elektrine struje na 1525 V AC 50 Hz u skladu sa UIC uputstvima 550-1, 550-2, 550-3 i

  552. Nominalna struja bie 335 A, sa maksimalnom vrijednou 394 A ispod -20C vanjsketemperature. Potreban elektrini napon e biti naizmjenina struja 400/230, 50Hz VAC.

  Vozna garnitura e se nominalno sastojati iz devet kola. Pri nominalnoj konfiguraciji e se uzeti u obzirmogunost dodavanja dva dopunska vagona, uglavnom u smislu obrauna utroene energije,poprenog presijeka i odreivanja stope protoka.

  Osnovna oprema voznih garnitura e biti instalirana po modulima, tako da se montaa i demontaamogu lako vriti kako bi se olakao rad na odravanju. Bie preduzete sve mjere kako bi se olakalamontaa i demontaa.

  Kola su napravljena u skladu sa kinematskom kategorijom prema uputstvu UIC 505-1.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 4 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  5/62

  1.1. Unutranji raspored voznih garnitura

  Opte dimenzije i konfiguracija voznih garnitura:

  Dnevni voz:

  Vrsta vozila Koliina Sjedita po voziluUkupan broj

  sjeditaRazmak izmeu

  osovina

  Krajnja kola 2. razreda 1 20 20 8970 mm

  Meukola 2. razreda 5 36 180 13140 mm

  Kafeterija 1 0 0 13140 mm

  Kola 1. Klase za invalide 1 22+1 22+1 13140 mm

  Krajnja kola 1. klase 1 14 14 8970 mm

  9 236+1 115560

  Noni voz:

  Vrsta vozila Koliina Sjedita po voziluUkupan broj

  sjeditaRazmak izmeu

  osovina

  Krajnja kola 2. razreda1 20 20 8970

  Meukola 2. razreda 3 36 108 13140

  Kola za sjedenje saizuzetnim podeenjem 2 20 40 13140

  Kafeterija 1 0 0 13140

  Spavaa kola 1. klase 1 10 10 13140

  Krajnja kola za sjedenje

  sa izuzetnim podeenjem1 8 8 8970

  9 186 115560

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 5 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  6/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Extremo Turista

  KRAJNJA KOLA 2. RAZREDA

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 6 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  7/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Turista

  MEUKOLA 2. RAZREDA

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 7 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  8/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Cafeteria

  KOLA SA KAFETERIJOM

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 8 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  9/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Preferente PMR

  KOLA 1. KLASE ZA INVALIDE

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 9 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  10/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Preferente extreme

  KRAJNJA KOLA 1. KLASE

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 10 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  11/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  Coche Gran clase

  KRAJNJA KOLA 2. RAZREDA

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 11 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  12/62

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  KOLA ZA SJEDENJE SA IZUZETNIM PODEENJEM

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 12 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  13/62

  Preferente extremo AS PR

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  KRAJNJA KOLA ZA SJEDENJE SA IZUZETNIM PODEENJEM

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 13 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  14/62

  1.2. NAGIB.

  Kola su pogodna za stabilnu vonju na pravcu sa radijusom krivine 250 m, bilo da su kola prazna ili puna

  putnika, bilo da vre jednu ili viestruku radnju. Kola e biti sposobna da voze u manevarskim uslovimadu krivine sa radijusom 100 m unutar depoa za odravanje ili slinih objekata. Ovaj uslov mora bitiispunjen bez potrebe da se razmontira bilo koji dio vozila i ak kada nije ispotovan kinematski okvir.

  Kola e biti sposobna za stabilnu vonju na pravcu pri max brzini od 220 km/h, uzimajui u obzirnekompenzirano centrifugalno ubrzanje na pravcu ine od 1,5 m/s (tip B).

  Kola su sposobna za stabilnu vonju u krivinama sa malim radijusom i podravaju napore vodeegsistema manjeg od vrijednosti navedenih u uputstvu 518 UIC.

  Ova kola u svakom sluaju ispunjavaju sve uslove dinamikog ponaanja, bezbjednosti, istroenosti inai udobnosti u skladu sa uputstvom 518 UIC.

  1.3. KLIMATSKI USLOVI.

  Kola su sposobna za stabilnu vonju na vanjskim temperaturama u vrijednosti izmeu +50C i -20C.

  Sva elektronika i elektrina oprema e funkcionisati na maksimalnoj temperaturi dostignutoj tamo gdjesu instalirani, uzimajui u obzir vanjsku temperaturu 50 C. Kola e biti sposobna za normalnopokretanje nakon parkiranja od 8 sati u uslovima vanjske temperature od 50 C. Polazak voza bi biomogu nakon otprilike 15 minuta.

  Komercijalni ureaji kao to su video PC i MP3 su podesni da ispravno funkcioniu u vieogranienom obimu temperature. Ova oprema e biti ponuena sa obaveznom ventilacijom i nalazite se u klimatizovanom prostoru. Ispravno funkcionisanje ovih ureaja e biti mogue samo u

  uslovima u kojima voz normalno operie.Kola su posebno dizajnirana da izbjegnu ulaenje vode, snijega ili bilo kojih neeljenih zagaenja uunutranjost opreme.

  Kola su dodatno zatiena protiv visokih zagaenja okoline. Odgovarajua zatita e biti preduzeta uovom sluaju.

  Kola su sposobna da voze smanjenom brzinom, u sluaju poplave na prugama. Maksimalan nivo vodeiznad pruge mora biti 100mm.

  Kola su sposobna da voze sa savrenom bezbjednou i udobnou du prave pruge i samaksimalnom nominalnom brzinom u uslovima sa jakim vjetrom promjenjivog pravca.

  1.4. PONAANJE U SLUAJU POARA.

  Svi materijali koriteni za izradu kola moraju ispunjavati uslove standarda DT-PCI /A iz septembra1991, RENFE, uputstvo o civilnoj odbrani. Ovaj standard se odnosi na ponaanje voza u sluaju poarau vozu, dok se NF-F-16101 odnosi na ponaanje u sluaju dima. Svaki drugi standard koji vai ueljeznicama BiH i ukoliko je opravdan, moe biti primjenjen kad gore spomenute mjere nisuprimjenjive.

  TSI, NTC i UIC standardi se primjenjuju za zatitu u sluaju poara nastalog izmeu kabina saopremom i odjela sa putnicima, i u sluaju poarnih barijera izmeu putnikih vagona.

  Od dobavljaa e se zahtijevati sertifikati o otpornosti na poar i dim za materijale koritene priopremi unutranjosti voza i ugraene opreme. Ove sertifikate e izdavati odobrene laboratorije ibie dostupni tokom cijelog ivotnog vijeka voza, ukoliko to zahtijevaju eljeznice BiH.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 14 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  15/62

  1.5. DINAMIKA KONFIGURACIJA

  Dinamika konfiguracija vozne garniture u pokretu ispunjava uslove uputstva 518 UIC, odgovarajuitestovima i homologaciji eljeznikih vozila, u smislu dinamikog ponaanja, bezbjednosti, istroenostiina i udobnosti.

  1.6. RASPODJELA TEINE

  Raspodjela teine po osovinskom sklopu ispunjava uslove iz TSI za mobilne kapacitete. Maksimalnateina po osovini, uz odgovarajuu toleranciju, takoe ispunjava uslove TSI/mobilni kapaciteti. Pri tometreba uzeti u obzir toleranciju vrijednosti navedenih u TSI.

  Za teku opremu (preko 300 kg) e biti naznaena vrijednost mase u oznaci za identifikaciju.

  1.7. SPOLJANJE FARBANJE I PIKTOGRAFI

  Kvalitet materijala za farbanje, procesi za pripremu povrine i farbanje su u skladu sa UICuputstvom. Kako bi se izbjegle korozije i erozije, vrie se neophodno premazivanje prvog sloja izatita povrine.

  Spoljanja farba se sastoji iz dva sloja sa zavrnim slojem laka protiv grafita (na bonim stranamavagona). Ovo zavrno premazivanje omoguava lako popravljanje zavrnog sloja sa kvalitetomidentinim originalu, tako da nema razlike izmeu oba premazivanja.

  Dizajn (boje i crtei) spoljanjeg izgleda kola e biti dogovoren sa eljeznicom BiH u toku razvojaprojekta.

  Za farbanje krova se koristi vrsta farbe protiv klizanja (moe se koristiti i alternativni sistem saslinim karakteristikama), a kvalitet i boja farbe e garantovati nisku absorpciju solarne radijacije iuticae na poboljanje djelovanja KGH jedinica.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 15 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  16/62

  2. VUNA POSTOLJA, OGIBLJENJE I SISTEM VOENJA

  Vuna postolja e biti jednoosovinskog tipa sa dva toka postavljena nezavisno.

  Postoje dva razliita tipa vunih postolja u zavisnosti od lokacije u putnikim vagonima. Umetnutiosovinski sklopovi su smjeteni u jasno izraenom spoju dva vagona, a krajnji osovinski sklopovi senalaze u osovinskim kutijama ovih krajnjih kola, smjetenih u prostoru do krajnjih zidova.

  Svi umetnuti i krajnji osovinski sklopovi su opremljeni sa dva nezavisna toka, kao to jenaglaeno ranije. Svi osovinski sklopovi su samovodei.

  Ovi osovinski sklopovi su izgraene od sljedeih komponenti:

  Okvir osovinskog sklopa: To je struktura u obliku dvokrake poluge koja podrava osovinskesklopove sa njihovim koionim komponentama. Stubovi koji podravaju pneumatske oprugesekundarnog ogibljenja su spojeni na gornjoj strani dvokrake poluge. Jedan od krajeva sanduka

  kola poiva na ovim oprugama uz pomo tzv. podupiraa.

  Konstrukcija osovinskog sklopa i tokova: podrava ga mehanizovano kuite leajeva u niimkrajevima krakova poluge.

  Ova konstrukcija osovinskog sklopa ukljuuje sljedee elemente:

  Toak, sa dijametrom 900 mm, u skladu sa nacrtom 1B02D-5026193. Ovaj toak mora bitiusklaen sa standardom EN 13979-1 i "Technical Specification for the Homologation ofmonoblock wheels for the application of wheels braked by discs fixed to the wheel via drillscomplementing the standard EN-13979-1" (Tehnikim specifikacijama za homologacijumonobloka tokova za primjenu tokova sa koenjem uz pomo diskova fiksiranih na toku

  pomou svrdla u skladu sa standardom EN-13979-1 ) i kvalifikovan standardom EN 13262. Osovinu.

  Koni disk.

  Spoj unutranjih i spoljanjih leita.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 16 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  17/62

  entiranje: Ureaj koji se koristi da bi se obezbijedio elektrini protok izmeu oba tokaprikolice, kako bi se garantovala povezanost kola na traci. Svaki toak ima jedan set tihureaja.

  Elementi koenja: Koenje se vri trenjem konog diska na toku i konog umetka (nasvakoj strani toka se nalazi po jedan koni umetak). Koiona sila se prenosi uz pomo

  dva hidraulina cilindra po toku, svaki od njih djeluje na svom konom umetku.

  Svaki umetnuti osovinski sklop ima svoj sistem voenja, ukljuujui sljedee elemente:

  Nosa ekvilajzer i podupira osovinskog sklopa.

  Upravljake trake sa artikulisanom povezanou.

  Podupirai upravljakih traka spojeni na strukturi sanduka kola svakog graninog putnikog

  vagona.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 17 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  18/62

  Sistem voenja ima dva osnovna cilja. Prvo, ovaj sistem vodi osovinu kada je voz u krivini, drei osovinuu radijalnoj poziciji u odnosu na centar krivine. Drugo, sistem slui kao veza izmeu osovine i strukturesanduka kola, spreavajui uzduno pomjeranje osovine u odnosu na sanduk.

  Ovaj sistem se ne moe koristiti za krajnja kola, poto zahtijeva interakciju dva granina vagona. Iz tograzloga, instaliran je drugi sistem voenja za krajnja kola kako bi se omoguilo nezavisno voenje.

  Osnovni princip koriten pri voenju krajnjih osovina je isti koji se primjenjuje za umetnute osovine.Princip se zasniva na iskoritavanju relativne rotacije izmeu krajnjih kola i kola koja se granie sanjima. Ova rotacija se prenosi mehanizmom uvrtenim izmeu umetnutog-krajnjeg kvaila i prostorom ublizini krajnje osovine, pri emu se aktivira sistem voenja krajnje osovine. Ovaj sistem voenja jeslian onom koji se koristi za umetnute osovine.

  Prema tome, relativna rotacija izmeu krajnjih kola i graninih kola se koristi za voenje dvije osovine,krajnje osovine i osovine izmeu krajnjih kola i meukola.

  Sljedea skica prikazuje pogled sa vrha i sprijeda na krajnja kola i krajnji zid graninih kola, dok voze

  ravno.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 18 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  19/62

  Ogibljenje se zasniva na paru vazdunih opruga visoke sekcije po osovinskom sklopu, tipa dijafragme, i

  ukljuuje sljedee elemente:

  Gornji nosa (podupira u vidu pneumatske opruge).

  Gumena dijafragma.

  Donji nosa (pomoni stubovi rezervoara).

  Pomona opruga za dranje strukture gornjeg nosaa u sluaju vanrednih situacija

  (nalazi se unutar podupiraa).

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 19 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  20/62

  Ove vazdune opruge omoguavaju vertikalnu, lateralnu, uzdunu i torzionu elastinost pri ogibljenju.

  Dopunjavajui pneumatsko ogibljenje, priguivai izmeu graninih krajnjih kola se koriste sa namjeromodbijanja rotacionih oscilacija izmeu sanduka kola.

  Sluaj umetnutih kvaila:

  Zvuna izolacija vertikalnih oscilacija sanduka kola je pneumatskog tipa. Ovo zvuna izolacija se postie

  zatvaranjem protoka vazduha (18 x 1.5 zavrtanj) izmeu svake suspenzivne opruge i njenog pripadajuegstuba, koji se koristi kao pomoni rezervoar.

  Dopunjavajui pneumatsko ogibljenje, priguivai izmeu graninih krajnjih kola se koriste sa namjeromodbijanja rotacionih oscilacija izmeu kola.

  2 longitudinala na gornjoj strani, sa nominalnom snagom u vrijednosti od 400 daN,mjereno za brzinu od 0.1 m/s i 75 mm udara. Njen osnovni zadatak je da vri zvunu izolacijuvertikalnog ogibljenja.

  2 longitudinala na donjoj strani, sa nominalnom snagom u vrijednosti od 1100 daN,mjereno za brzinu od 0.1 m/s i 75 mm udara Ovi priguivai imaju za cilj odbijanjerelativnih rotacionih oscilacija izmeu kola oko vertikalne ose na kvailu. Drugimrijeima, ovi priguivai garantuju popreno spajanje sanduka kola i osovinskihsklopova.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 20 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  21/62

  1 transversal izmeu sanduka, sa nominalnom snagom u vrijednosti od 500 daN, mjerenoza brzinu od 0.1 m/s i 75 mm udara. Ovi priguivai odbijaju relativne rotacione oscilacijeizmeu kola oko longitudinalne ose na kvailu.

  1 transversal izmeu kola i osovinskog sklopa, sa nominalnom snagom u vrijednosti od 250daN, mjereno za brzinu od 0.1 m/s i 75 mm udara. Ovaj priguiva odbija transverzalneoscilacije izmeu osovinskog sklopa i sanduka kola.

  Primjer kvaila na meukolima i krajnjim kola:

  Vrijednost dijametra za komunikaciju izmeu opruge i stuba je identina kao u meukolima.

  Uzduni priguivai montirani izmeu krajnjih zidova su identini u oba sluaja. Transverzalni priguivaiizmeu sanduka se ne koriste u ovom sluaju.

  Krajnja osovina za garnituru voza:

  Vrijednost dijametra za komunikaciju izmeu opruge i stuba je 13,5 mm.

  Lateralno odbijanje se garantuje sredstvima dva priguivaa sa nominalnom snagom od 250 daN (pri 25

  rpm brzini i 75 mm udara). Ovi priguivai e biti montirani izmeu sanduka i osovinskog sklopa, sa obestrane kvaila.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 21 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  22/62

  3. SANDUK KOLA

  3.1. STRUKTURA

  Talgo vozne garniture su dizajnirane da generiu nisku aerodinamiku otpornost. Sva oprema koja senalazi ispod putnikih kola je pokrivena, a limovi za pokrivanje su takoe instalirani izmeu graninih kolana nioj strani, kako bi se poboljalo aerodinamiko ponaanje voza.

  Nekoliko aerodinamikih studija (CFD), testovi sa aerodinamikim tunelom i prugama, dokazale su da suvagoni pravilno dizajnirani, poto ovaj dizajn minimizira trenje i prisustvo nestabilnih stanja nastalihvarijacijama pritiska u sanduku kola, vanjskom dijelu i strukturi.

  Promjene pritiska nastale u toku mimoilaenja vozova i pri ulasku u tunel, nee stvarati strukturalnu tetuzbog otpora profila duplog zida pri bonom istiskavanju vazduha.

  Ove promjene pristiska ne stvaraju negativan efekat na udobnost putnika pri nominalnoj brzini, poto su

  putnika kola zaptivena i zapeaena. Unosni i izduvni ventilacioni kanali se automatski zatvaraju.

  Struktura kola Talgo je napravljena sredstvima ekstruzivnih profila itavom duinom kola, napravljenih odlegura aluminijum-silikon-magnezijum. Ovi profili e se spojiti MIG zavarivanjem, i obrazovae sklopcjevaste konstrukcije, koji e strukturi dati veu transverzalnu krutost zatvarajui oba kraja sa krajnjimzidovima kola.

  Kostur je napravljen od 50mm upljih profila sa ojaanim rebrima i od visoko otpornog profila u centru,koji djeluje kao glavni nosa za prenos optereenja izmeu kvaila. Kostur je podignut kako bi se ispodsmjestilo optereenje kao to su rezervoari vode, osnovni sistemi i KGH jedinice. Sva oprema e bitipokrivena kako bi se poboljalo aerodinamiko ponaanje, razdvojile vlastite frekvencije sanduka ikostura, kako bi se poboljala termalna i akustina izolacija i konano, kako bi se postigla bolja zatita

  postojeih sistema.

  Boni zidovi su napravljeni od upljih profila debljine 25mm izmeu vanjskih strana.

  Vrata su ojaana visoko otpornim okvirima, kako bi se izbjegao aerodinamiki pritisak.

  Prozori su ojaani zavarenim rebrima napravljenim od prevrnutih aluminijumskih ploica koje povezujuniu i viu stranu bonog zida.

  Krajnji zidovi su napravljeni od duplih zidova upljeg profila. U unutranjosti krajnjih zidova na krajubonog dijela sa oprugama formirani su ormari za razliite vrste elektrinih sistema, pneumatskihsistema itd. Ovi ormari su dostupni iz unutranjosti, a poboljavaju odravanje i zaptivenost poto se uove svrhe ne koriste vanjska vrata.

  Struktura sanduka kola je napravljena tako da prua otpor bez trajnih deformacija sljedeihoptereenja, kao to je propisano u uputstvu UIC-566:

  Statiko naprezanje na pritisak od 2000 KN, primjenjeno na kvailo.

  Statiko naprezanje na pritisak od 300 KN, primjenjeno u podruju gornje veze za nosee leajeve.

  Statiko vuno optereenje od 1500 KN, primjenjeno na kvailo.

  Vertikalno optereenje vrijednosti P=1.3*(P1+P2), primjenjeno na putnika kola i P primjenjeno nasvaki opreteeni nosa, pri emu je P1 teina sanduka u operativnim uslovima a P2 ukupna teina

  putnika ukljuujui prtljag. Statiko vertikalno optereenje od 80 KN primjenjeno na oba nosea leaja zajedno sa vertikalnimoptereenjem primjenjenim na sanduk kola (P1A+P2).

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 22 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  23/62

  3.2. PROZORI

  Boni prozori svih putnikih kola i restoran vagona imaju istu konfiguraciju, dimenzije i tip montaekao prozori iz projekta Talgo 350. Prozori su montirani sendvi montaom, hermetiki zaptiveni i

  vakumirani, sa dva staklena okna u metalik okviru. Ova konstrukcija je uvrena navojem i zalijepljenaza bonu stranu ekstrudiranih profila. Spoljanje okno standardnog prozora je zatamnjeno, sareflektujuim staklom i laminatno (4+ 2,28+4 mm) a untranje okno je od tvrdog i prozirnog stakla,debljine 6 mm. Spoljanje okno prozora za izlaz u nudi je zatamnjeno, sa reflektirajuim i tvrdimstaklom, debljine 8 mm. Unutranje okno je identino onom koji se koriti kod standardnih prozora.

  Prozori imaju sendvi montau, sa dva staklena okna u metalik okviru. Ova konstrukcija je uvrenanavojem i zalijepljena za bonu stranu ekstrudiranih profila.

  Prozori na slubenom odjelu i odjelu za nadzor imaju sendvi montau, sa oknima u metalik okviru.Ova konstrukcija je uvrena navojem i zalijepljena za bonu stranu ekstrudiranih profila.

  Prozori su postavljeni tako da je gornji nivo prozora 1520 mm iznad poda.Prozori na bistro kolima imaju iste karakteristike putnikih kola, u smislu materijala i tipa konstrukcijeza stakla sa sendvi montaom. Ovi prozori omoguavaju putnicima izmeu 1,55 m i 1,85 m visineda gledaju napolje dok stoje.

  Odjeli za WC nemaju prozore.

  Prozori nisu postavljeni ni u kuhinji ni u prostoru bara u bistro kolima.

  Svaka meukola imaju prozor u sluaju opasnosti sa obe strane. Ovi prozori su jasno oznaeni znakomza sluaj nude. I u slubenom odjelu postoje prozori u sluaju nude. Prozori svih kabina u kolima visokeklase su tipa prozora u sluaju opasnosti, kao i centralni prozor u prolazu.

  U blizini svakog izlaza u sluaju opasnosti nalazi se eki za razbijanje stakla.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 23 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  24/62

  Prozori su opremljeni roletnama, koje se runo aktiviraju. Ove roletne su poluprovidne, boje sline ostatkuambijenta. Kabine e biti opremljene sa neprovidnim roletnama.

  Prozori su otporni na talase pritiska koji nastaju ukrtanjem vozova velike brzine u tunelima, u skladu saNTC i TSI (2002) standardima.

  Maksimalna vrijednost dozvoljena za varijacije vanjskog pritiska je 6000 Pa, u smislu otpora izaptivenosti.

  Vrata na krajnjem zidu nemaju prozor.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 24 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  25/62

  3.3. KVAILA

  3.3.1. Kvaila na krajnjim zidovima krajnjih kola

  Kvailo izmeu vozne garniture i lokomotive e biti osigurano obrtnim postoljem i prirubnicom satenzorom koji se runo aktivira i odbojnicima u skladu sa UIC standardima.

  Struktura krajnjih kola je dizajnirana tako da omogui montau automatskih Scharfenberg kvaila iodbojnika u skladu sa UIC standardima.

  Montirani nosai optereenja e imati kapacitet apsorpcije energije vii od modula koritenih za krajnjakola serije Talgo 7 . Uslovi specifikovani u TSI za podsisteme mobilnih kapaciteta su obavezni u smisluapsorpcije energije.

  Krajnji zidovi krajnjih kola sadre dva crijeva za glavnu vazdunu slavinu (MP) koja mogu da podnesu 10kg/cm2 i druga dva crijeva za automatsku konu slavinu (BP) koja mogu da podnesu 5 kg/cm2. etiri crijeva

  imaju utinicu za kvailo i muki tip konekcije po UIC. Sljedea crijeva e biti ugraena na krajnjim zidovima:crijevo za elektrini prikljuak sa draem, enska utinica visoke voltae za eljezniki saobraaj, crijevo ienska utinica tipa UIC utinica sa 18 polova, povezanost za EP konicu i utinicu za 400 V 50 Hz glavnelinije napajanja (200A) kako bi bio zagarantovan elektrini kontinuitet izmeu voznih garnitura.

  Razliita crijeva, slavine i utinice se nalaze na istoj poziciji kao kod krajnjih kola aktuelne serije 7.

  U krajnjim zidovima krajnjih kola e se potivati Bern pravougaonik za kvaila sa lokomotivama.

  Ovi krajnji zidovi e biti konstruisani da djeluju kao firewall, ukljuujui vrata i prozore, i moraju seklasifikovati sa A1-15 u skladu sa prEN 45545-2.

  3.3.2. Kvaila izmeu kolaElastino kvailo je sastavljeno od dva draa, svaki od njih je fiksiran na strukturu sanduka kola, izmeu njihje klipnjaa, odbojnici su montirani na bonim draima za prenos poprenog tereta i konano, gumeneploe koje omoguavaju elasticitet kada se prenosi kompresivno optereenje.

  Sanduk kola sadri kalup za apsorpciju energije u obliku saa. Ovaj kalup se nalazi unutar glavnog nosaaiza kvaila a njegov kapacitet apsorpcije je vei od 0.113 MJ. Ovaj kalup ima sljedee karakteristike:

  a) Deformacija zapoinje kada kompresivno optereenje primjenjeno na kvailo izmeu kola dostignevrijednost od 90 tona. Ovaj kalup reaguje kada se dostigne nivo snage kompresije od 200 tona u kvailu.Ovo optereenje e razbiti vezu izmeu kvaila koji e kompresovati kalup za apsorpciju.

  b) Ova kalup e imati kapacitet deformacije od 125 mm.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 25 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  26/62

  3.4. SISTEM NOSIVOSTI TEINE

  Zbog posebne konfiguracije pneumatskog ogibljenja instaliranog u Talgo vozilima, nije mogue da se vagoni

  podravaju sredstvima etiri poluge koje funkcioniu statikim i kvazi-statikim ponaanjem na konstantnojvisini. Vozilo bi bilo nestabilno, poto bi njegova baza nosaa bila podrana na etiri mjesta, to bi dovelo doznaajnog rizika udara tokova, i samim tim iskliznua. Ovo je razlog zato su svi sanduci kola podrani natri mjesta kao to je opisano ispod:

  Meukola imaju nosa ogibljenja samo na jednom od krajnjih zidova, koji se oslanja na gornji nosa(pneumatski podupira ogibljenja). Krajnji zid drugih kola zavisi od nosaa ogibljenja graninog vagonasredstvima mehanike poluge za sistem nosivosti teine.

  Ove poluge za nosivost teine su artikulisani mehanizam koji prenosi vertikalno optereenje sa krajnjeg zidavagona bez nosaa ogibljenja na nosa ogibljenja graninih kola. Ovo optereenje se prenosi kao da postoji jedinstvena taka povezivanja izmeu oba kola koja potpuno odgovara osovini vunog kvaila. Ovaj

  prikljuni mehanizam dozvoljava relativnu rotaciju izmeu kola oko jedinstvene osovine koja se nalazi ukvailu. Ova rotacija e biti ograniena bonim premjetanjem izmeu gornjih nosaa koji se nalaze nakrajnjim zidovima.

  Artikulisana konfiguracija konstrukcije za nosivost teine garantuje optereenje prenijeto sa svake noseetrake kako bi bilo identino, tako da ovi krajnji zidovi imaju jedinstvenu taku potpore sa graninim kolima.Ova potpora e biti locirana kao to je ranije spomenuto na mjestu spojnice.

  Svaka kola e se ponaati kao da su podrana na tri mjesta, dva nosaa ogibljenja i nosa sistema nosivostiteine na suprotnom kraju. Ovaj sistem potpore omoguava nezavisan nagib u svim putnikim kolima, na kojene utie nagib u drugim putnikim kolima. Ovaj nezavisan nagib je bitan uglavnom pri prelazu izmeu prave ikrive pruge i obrnuto, izbjegavajui pojavljivanje restrikcije rotacionih kretanja ili kasnije i neeljene interakcijeizmeu kola.

  3.5. MEUKOLSKA HARMONIKA

  Hodnik izmeu kola je fleksibilan element vozne garniture, napravljen tako da izjednai relativno kretanjeizmeu kola. Ovaj hodnik omoguava sigurno i udobno kretanje putnika izmeu kola. Hodnik izmeuputnikih kola za hendikepirane i bife-kola bie dovoljno irok da omogui pristup putnicima sa posebnimpotrebama.Svaki hodnik se sastoji iz dvije polu-harmonike koje se mogu uduplati izmeu. Svaka od ovih polu-harmonikaje napravljena od sljedeih dijelova:

  Meh sa konstrukcijom okvira spojnice.

  Limena konstrukcija nosivosti platforme na strani kola.

  Limena konstrukcija nosivosti platforme na strani okvira spojnice.

  Kosntrukcija mehanizma za zatvaranje.

  Konstrukcija kliznog nosaa.

  Konstrukcija meha sa okvirom spojnice je napravljena od sljedeih elemenata:

  Talasasta konstrukcija meha.

  Konstrukcija okvira spojnice sa ugraenim sistemom zakljuavanja i centriranja.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 26 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  27/62

  Konstrukcija aluminijskih profila koji ine platformu.

  3.6. ULAZNA VRATA ZA PUTNIKEVozovi imaju pristupna vrata za putnike, i sklopivi stepenik koji se pneumatski aktivira. Raspored ovih vrata uskladu sa razliitim tipom vozila je sljedei:

  Po jedna vrata na svakoj bonoj strani u putnikim kolima i kolima prve klase za invalide,

  Jedna vrata na jednoj strani u kolima visoke klase i jedna vrata na alternativnim stranama umeukolima sa izuzetnim podeenjem,

  Dvoja vrata u bistro-kolima zbog utovara namirnica,

  Krajnja kola nemaju pristupna vrata za putnike.

  Spoljanja vrata moraju ispunjavati neke osnovne karakteristike za ovaj tip vrata, u skladu sa njihovomnormalnom upotrebom. Potrebno je podvui sljedee:

  Pojaan sistem pritiska kako bi se izbjeglo da putnici pate od promjena pritiska nastale primimoilaenju vozova, koje utiu na prostor sa putnicima.

  Otvaranje sa smanjenjim unitavanjem kuita u odnosu na bone povrine vozila zbog svojeposebne kinematike, u cilju smanjenja habanja.

  Veliki profil od 818 mm (na pristupnim vratima za putnike), sa ukupnom irinom od 1.100 mm,uprkos ogranienom kontaktnom prostoru za plombe, 58 mm na svakoj strani okvira vrata.

  Ureaji za bezbjednost koji ispunjavaju sve vaee standarde.

  Jednostavno sklapanje i rasklapanje sredstvima uz pomo kalupa.

  Lako odravanje zbog upotrebe nosaa i pravilno testiranog materijala.

  Visoka dostupnost svih komponenti zbog dugog ivotnog vijeka.

  Pneumatska i elektronska jedinica je u slubi kontrole vrata.

  Bezbjedonosne ureaje kontrolie i verifikuje oprema za kontrolu vrata.

  Pogonski mehanizam kliznih vrata sa jednim krilom je napravljen od valjka koji se kree uz valjkasti vod i

  fiksiran je za krilo vrata sa sistemom praenja. Sistem praenja stvara kontrolisane pokrete otvaranja vrata sasistemom praenja. Valjkasti vod se pokree uz pomo pneumatskog cilindra bez motorne poluge, i sazvunom izolacijom krajnje pozicije u procesu otvaranja.

  Kada su otkljuana vrata otvorena, valjkasti vod se otvara spolja zajedno sa vodeom polugom fiksiranom navodu. Ovaj mehanizam kontrolie pokretni vod sjedinjen sa valjkastim vodom, koji se kree linijski.

  Kad god valjkasti vod stigne do ravnog dijela linije, pokret otvaranja se zavrava. Valjkasti vod se onda kreecjevastim vodom i krila vrata vodi do zida u pravcu otvaranja.

  Vanjska vrata su opremljenena sa dva tastera, locirana na vanjskoj i untranjoj strani vozila i sa sljedeimfunkcijama:

  Izvan kola

  Taster za otvaranje vrataRadni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 27 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  28/62

  Taster za zatvaranje vrata

  Poluga za otvaranje u sluaju nude

  Unutar vozila

  Taster za otvaranje vrata

  Taster za zatvaranje vrata

  Klju za onemoguavanje otvaranja vrata

  Taster za onemoguavanje otvaranja vrata za putnike

  Lampe koje upozoravaju na otvaranje vrata, pomicanje i kvarove

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 28 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  29/62

  3.7. UNUTRANJA VRATA

  Srednja kola e imati na oba kraja unutranjih prolaza vrata na motorni pogon, sa automatskim otvaranjem i

  vremenski podeenim zatvaranjem, aktivirae se runo i nono fotoelektrinim elijama. S druge strane,krajnja kola e imati jedinstvena vrata u prolazu na strani koja je nosilac teine. Vrata na prolazima imajuautomatski sistem ponovnog otvaranja u sluaju smetnji prilikom zatvaranja.

  Vrata e imati mehaniki sistem blokiranja krila vrata i za poziciju potpunog zatvaranja i otvaranja. Ovajsistem zajedno sa otporom rotacije koji omoguava motor i drugi izvori trenja glavnog mehanizma e dratikrilo vrata u ovim krajnjim pozicijama bez elektrinog napoja.

  Vrata se mogu osloboditi od sistema blokiranja otvaranjem runo. Jednom kada se odblokiraju, potreban jenivo snage manji od 90 N da bi se krilo vrata pokrenulo runo brzinom od 25cm/s.

  3.8. KGH SISTEM (Klima, grijanje, hlaenje)

  Jedinice KGH sistema su napravljane tako da se unutar putnikih salona postigne stanje od 25 C sa 40% relativne vlanosti na vanjskoj temperaturi od 40 C i 43% relativne vlanosti.

  Vazduh u kupeima i odjelima sa putnicima se snabdijeva putem indukovanih kanala koji se nalazeispod prozora. Ovaj sistem obezbjeuje izduvne kanale i na podu u salonima. Predvorje, WC i hodnike takoe imati tretirane izduvne kanale.

  Uzduni kanal za snabdijevanje vazduhom koji je smjeten ispod okvira e biti proizveden odaluminijskih toplo valjanih profila. Unutranji dio ovih kanala moe se lako istiti i mora se redovnopregledati.

  Spavaa kola e biti opremljena sistemom kojim se regulie temperatura u kabinama individualno urasponu od 3C u skladu sa UIC objavom 553. Temperatura unutar putnikih salona se moeregulisati u rasponu 2C u ostatku vozila, to znai bistro, meukola i krajnja putnika kola, kola prveklase za invalide i krajnja kola prve klase, meukola i krajnja kola sa izuzetnim podeenjem.

  Na usisavajue i izduvne ventilacione kanale e bit montirani pneumatski priguivai kako bi se izbjeglepromjene pritiska unutar kola dok prolaze kroz tunele.

  Aktiviranje ovih priguivaa e biti kontrolisano ureajem za zatitu pristiska koji je smjeten u obakrajnja kola.

  Svaka putnika kola e biti opremljena kompaktnom KGH jedinicom montiranom ispod okvira elastinimtihim blokovima. Jedinica bi trebala biti zatiena na svojoj donjoj strani od uticaja kamena, trave itd.

  Jedinica se lako otklanja radi popravke ili zamjene.

  Snabdijevanje vazduhom je garantovano ventilacionim sistemom koji se nalazi ispod okvira. Ovaj sistemomoguava snabdijevanje vazduhom u salonima ili kupeima uglavnom putem indukovanih kanala. Vazduhkoji se vraa usisava KGH jedinica u skladu sa posebnim snabdijevanjem svakih putnikih kola i mijea se savanjskim vazduhom prije nego ue u KGH jedinicu. Koliina vazduha koji se usisava je regulisana elektrinimpriguivaem, dok se izduvni vazduh regulie uz pomo dva transformatora koji proizvode tri razliita protokavazduha. Elektrine komponente AC (nap. prev. klime) se nalaze u elektrinoj tabli koja je montirana unutar

  KGH jedinice. Na ovoj tabli se nalaze svi kontaktori, releji i transformatori potrebni za ispravno funkcionisanjejedinice. Kontrolna tabla sadri elektronske kontrolne jedinice, digitalni ekran i izbor naina rada a nalazi seunutar elektronskog ormara u kolima.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 29 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  30/62

  4. KONI SISTEM

  Koni sistem je pneumatsko automatskog tipa, aktivira se pneumatski i hidraulino uz pomo artikulisanihkonih papuica, koje pokreu hidrauliki cilindri. Kone papuice e pritiskati vazdune jastuke nadiskovima koji se nalaze sa obe strane svakog toka.

  Koenje vozne garniture se postie kada nastane pritisak u konom vodu do vrijednosti pritiska ispodnominalnog radnog pritiska. Ovaj pritisak u UIC rasporedniku se pretvara u pneumatski koni pritisak i tadapretvara u hidrauliki pritisak pomou pneumatsko-hidraulinog pretvaraa. Ovaj hidrauliki pritisak pokree

  hidraulike cilindre, to stvara koenje tokova. Koni pritisak koji se postie u cilindrima zavisi od pritiska ukonom vodu.

  Svaki vagon je opremljen svojim konim sistemom, koji djeluje na odgovarajuu osovinu. U bistrou, sa dvijeosovine, koni sistem e biti instaliran za svaku osovinu.

  Kone jedinice su povezane sa konim vodom. Ovi koni vodovi se nalaze duinom cijele vozne garniture,nadesnoj centralnoj strani plafona vozila. Komunikacija izmeu vagona se postie fleksibilnim crijevima.

  Osnovna uloga konog voda je da snabdijeva vazduhom pomoni rezervoar i da pneumatski prenosi konicui da nalae zahtjeve kontrolnog sistema konica.

  Dodatno, pomoni rezervoari se konstatno snabdijevaju iz glavnog voda.

  Kada je voz u pokretu, komresovani vazduh nastao od lokomotive se uva pod konstantnim pritiskom od 5bari unutar BP (konog voda). Pod ovim uslovima, koni vod i pomoni rezervoar su povezani UICrasporednikom (u sluaju da je pritisak u rezervoaru nii od pritiska u konom vodu). Pneumatska stranakonvertora e biti povezana sa atmosferom pomou rasporednika, omoguavajui poptuno otputanjekonice.

  Pomoni rezervoar nema funkciju aktivacije; on samo akumulira kompresovani vazduh za aktivaciju konogcilindra. Njegov kapacitet je izraunat kako bi bio sposoban da nadomjesti mogui nedostatak vazduha uzpomo rasporednika, i na taj nain osigura kapacitet koenja.

  Izolovana vozna garnitura ima kapacitet koenja dovoljan da se zaustavi na daljini zaustavnog putapredstavljenog u sljedeem dijagramu, uzimajui u obzir horizontalnu prugu pri suvim uslovima i voz pun

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 30 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  31/62

  putnika.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 31 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  32/62

  BRZINA MAX. DOZVOLJENA DALJINA

  160Km/h 1000 m

  220 Km/h 2000 m

  Kapacitet termalne disipacije konih diskova i jastuka (napravljenih od sinterovanog materijala)omoguava primjenu dva sukcesivna koenja pri max. brzini od 220 km/h dok se voz pun tereta nezaustavi. Dodatno, kapacitet termalne disipacije konih diskova i jastuka (napravljenih odsinterovanog materijala) omoguava koenje u sluaju nude pri max. brzini od 220 km/h i nagibu

  od 30mm/m u vozu punom putniku.Vrsta konog rasporednika mora biti odobrena u skladu sa UIC standardom.

  Vodovi, spojnice i slavine su napravljene u skladu sa UIC propisima i drugim propisima koje koristerazliite administracije.

  4.1. PARKING KONICA

  Sva kola imaju runu konicu, koja djeluje na vazdune jastuke direktno preko hidraulinih krugova.

  Parking konica osigurava potpuno zaustavljanje vozne garniture pri usponu od 35 . Preklapanje obakoenja, pneumatskog i parking nije mogue.

  Parking konica se otputa runo.

  Krajnja kola imaju etiketu koja oznaava konu teinu i vrijednosti parking konice vozne garniture.

  4.2. KONICA U NUDI I RUICA KONICE U SLUAJU OPASNOSTI ZA PUTNIKE

  Du cijele duine voza bie jedan sklop sa dvije petlje. Ove petlje djeluju u sljedeim sluajevima::

  Alarm ruica za putnike

  Niska vrijednost pristiska u glavnoj cijevi

  Signal za pregrijavanje kutije za podmazivanje leaja

  Signal za nepravilnu suspenziju visine

  Rastavljanje voza ili kvar kablovske petlje

  Nepravilne vrijednosti akceleracije

  Sigurnosna petlja je zatvorena na jednom od krajnjih kola i opremljena je i na suprotnim krajnjim kolima. Ovapetlja e uvijek biti opremljena, i u sluaju bilo kog sigurnosnog signala, kao to je putniki alarm, petlja e seotvoriti, vodei ka sljedeem:

  - Izduvavanje koione cijevi (BP) do vrijednosti pritiska nula preko ventila SIFA u krajnjim kolima.

  Dvije alarm ruice za putnike e biti montirane u krajnjim putnikim kolima, krajnjim kolima sa izuzetnim

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 32 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  33/62

  podeenjem a jedna ruica e biti montirana i u ostalim vagonima. U meukolima i krajnjim kolima, ovaruica se nalazi do jednih od spoljanjih vrata, blizu kontrolne jedinice i u bistro vagonu, jedna se nalazi na

  na poprenom zidu prolaza, dok je druga u predjelu bara. U kolima prve klase, jedna ruica se nalazi uprtljanom odjeljku a postoji po jedna u kabini.

  Voz je opremljen i sa sistemom koji onemoguava konice u sluaju opasnosti za sluaj kada je voznagarnitura povezana sa lokomotivom koja obezbjeuje ovaj sistem.

  5. PNEUMATSKI SISTEM

  Ovaj sistem obezbjeuje vazduh pritiska 10 bara za nosee opruge, glavne rezervoare vode, vakumtoalet, koioni sistem i druge servise koji se aktiviraju komprimovanim vazduhom.

  Komprimovani vazduh se napaja iz lokomotive.

  Cirkulisanje vazduha u svim kolima je opremljeno rezervoarom zaliha. Snabdijevanje ovih rezervoarane ukljuuje nepovratni ventil, tako da su svi rezervoari dio glavnog sistema. Bistro kola sa dvijeosovine su opremljena sa dva rezervoara, po jedan za svaku osovinu.

  Rezervoari su opremljeni obinim ventilom za proiavanje.

  Ovaj sistem e obuhvatati sigurnosni sistem koji dovodi do koenja u sluaju opasnosti kada se pritisaku glavnoj cijevi spusti do odreene vrijednosti. Aktivacija ovog sistema se kontrolie glavnimkompjuterskim sistemom a to se signalizira putem lampe koja oznaava kvar i instalirana je u svimkolima.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 33 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  34/62

  6.ELEKTRINI SISTEM

  Elektrina oprema instalirana u vozovima se snabdijeva sa kontaktne mree nominalnog napona 25000

  Vac 50 Hz.Potrebna energija niskog napona se dobija iz statikih pretvaraa baziranim na IGBT tehnologiji i sabaterijskim napajanjem kada napon sa kontaktne mree nije na raspolaganju. Nominalni napon za baterije je110 VDC.

  Ugraena elektrina oprema savreno podnosi nagle oscilacije napona napajanja, kao to su gubitakkontakta izmeu pantografa i kontaktne mree. Ova opreme takoe podnosi prekomjerni napon prisutan unormalnom radu eljeznikih vozila, u skladu sa EN 50163 standardom.

  iani dijagrami napajanja i pomona strujna kola e biti predati bosanskim eljeznicama tokom razvojaprojekta.

  Sva elektrina oprema instalirana u vozu, bilo oprema za napajanje ili pomona, imat e najviumoguu energetsku efikasnost. Upotreba IGBT poluprovodnika bez zatite strujnog kola RC i ventilacijaprilagoena uslovima su osnovni razlozi za postizanje visokih performansi. Harmonina emisija naivotnu sredinu e biti to je mogue nia, ispunjavajui vaee standarde koji se odnose na ovu temu.

  Poluprovodnici napajanja se mogu mijenjati. Meutim, kada su dva IGBT povezani paralelno, nekiutvreni kriterijumi u pogledu paralelnih veza se moraju potivati, kako bi se izbjegla preoptereenja ubilo kojoj od njih.

  Sve elektrine obrtne maine su zasnovane na motorima sa tri faze, osim u nekim posebnimsluajevima kada funkcija maine mora da bude osigurana naponom na baterije. U tom sluaju,odgovarajui motor e se snabdijevati DC energijom.

  Ventilacioni sistem za elektrinu opremu je dizajniran da se izbjegne ulaz vode, snijega i praine, to bimoglo nakoditi ispravnoj funkciji opreme.

  Vazduni ulazni i izlazni kanali e imati dovoljno prostora i zatitu ili odgovarajue filtere kako bi sepostigao ovaj cilj.

  6.1. ZATITA OSOBLJA

  Sljedee mjere zatite e biti uzete u obzir:

  Ureaj za visokonaponsku zatitu sa sigurnosnim poklopcem. Otvaranje ovog sigurnosnogpoklopca uzrokuje zaustavljanje konvertora.

  Vrsta konekcije: neutralna taka povezana sa zemljom u blizini napajanja (neutralna takasekundarnog kola pretvaraa transformatora za pomone servise u krajnjim kolima).

  Zatita protiv direktnog kontakta sa elementima obino pod naponom.

  Struktura sanduka povezana sa zemljom u sluaju linije visokog napona ili pada kontaktnemree. Bezbjedan prazan prostor izmeu linija visokog napona i sanduka ili osoba.

  Uzemljenje metalnih dijelova i zatvaraa elektrinih prijemnika, metalnih cijevi i strukturaelektrine opreme, i ako nisu direktno pod naponom, poto moe nastati tenzija u sluaju kvara.

  Osiguranje putem zatitinih kontakata kako bi se omoguilo povezivanje i prekid veze kada suelementi strujne spojnice preoptereeni.

  Prikljuci male snage smjeteni u ormariima i bez zatitinih kontakata moraju imati etiketu

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 34 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  35/62

  opasnost od elektrine struje.

  Svi vozovi e biti izopotencijalni (vozna garnitura + lokomotiva).

  Galvanska izolacija izmeu izvora napajanja sa razliitim vrijednostima napona.

  Upotreba razliitih zatitinih prekidaa za podrazumijevanu struju od 30 mA in 400/230 Vac i 50Hz strujnog kola.

  Upotreba ureaja za kontrolu izolacije u strujnom kolu sa 110 Vdc.

  Sigurnosne procedure za pristup zatvorenim elektro ormariima ili jedinicama u okviru sunavedene kako bi bio omoguen pristup strunjacima i obuenom osoblju.

  Upozorenje na elektrinu struju u skladu sa standardom EN 61310-1 u elektro ormarima.

  Pristupne take za linije visokog napona, jedinice instalirane ispod okvira itd. Ostali ormarii u vagonima (koji se smatraju zatvorenim oblastima za elektrine usluge) nisu

  opremljeni komponentama visokog napona i zbog toga nemaju sisteme osiguranja.

  Uz pomo sigurnosnih tastera. Napajanje strujnih kola sa razliitim naponima (400/230 Vac50Hz; 110 Vdc i drugim naponima niim od 110 Vdc) se ne gasi automatski. Meutim, ovi ormanisu opremljeni tasterima kvadratnih oblika standarnim u mobilnim kapacitetima.

  6.2. RAZVODNA LINIJA

  Kablovi (i za napajanje i kontrolno kolo) ispunjavaju uslove navedene u Tehnikim specifikacijama za

  napajanje jednopolnih kablova sa smanjenom emisijom dima i gasova, RENFE, izdat u oktobru 1992 (rev.2) ili zahtjevima u NF-F-16101 ili EN standardima.

  Zahtjevi naznaeni u ovim RENFE specifikacijama e se takoe primjenjivati za kablove prikljuene nastatike pretvarae opremljene sa IGBT poluprovodnicima, u smislu emisije dima i gasova. Meutim,prenik kabla je nii od vrijednosti zahtijevane u specifikacijama, zbog drugih elektrinih uslova koje ovikablovi treba da ispune. Ovi kablovi nisu dostupni u debljini navedenoj u RENFE standardima.

  Za presjek manji od 6 mm2, montirani su kablovi sa smanjenim dijametrom (smanjena debljinaizolacije). Ova vrsta kablova prua nekoliko prednosti, kao to je smanjen obim i teina, i sve vie iee se primjenjuje u eljeznici.

  Ovaj isti tip kablova, sa smanjenimm prenikom i slinim karakteristikama kao kod jednog pola, koristise za zatiene kablove, osim za one sa vrlo specifinim karakteristikama zbog opreme sa posebnimpotrebama.

  Razvodne linije za niskonaponske aplikacije su instalirane u vozovima i metalnom cjevovodu povezanevezom sa zemljom i sandukom kola.

  Kao opte pravilo, razvodne linije visokog i niskog napona imaju potpuno nezavisne pravce. Drugo optepravilo za niskonaponsko kabliranje je da kad god je to mogue, postojae grupisanje kablova u snopoveprema njihovoj funkcionalnosti, ali mora se obratiti panja na to da su kablovski snopovi sa funkcijama osjetljivina elektromagnetne smetnje. U ovom sluaju, strujna i kontrolna kola moraju biti razdvojeni.

  Svi kablovi se savreno identifikuju i etiketirani su.

  Kablovi relevantni za bezbjednost e biti adekvatno zatieni od poara ili e biti otporni na vatru kako bi seRadni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 35 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  36/62

  ispunili uslovi propisani za ponaanje u sluaju poara.

  6.3. BATERIJE I PUNJAI ZA BATERIJEVozna garnitura je opremljena u oba krajnja kola sa baterijama i punjaima baterija za snabdijevanjesvih vagona putem paralelnih veza kroz blokirajue diode. Voz takoe sadri pakete baterija i punjae usvakom napajanju za svoje snabdijevanje.

  Baterijska oprema instalirana u vagonima je zaduena za napajanje voznih garnitura. Meutim, usluaju da oba punjaa normalno rade, dodatna struja od 75 A moe biti isporuena za 110 VDCservise jedne strujne glave, ako je njen punja u kvaru. Strujna glava e zahtijevati ovo napajanje od 110VDC do VCU susjednih krajnjih kola. VCU, u zavisnosti od statusa oba punjaa baterija e prihvatiti iliodbiti ovaj zahtjev.

  Kapacitet baterije e biti dovoljan za snabdijevanje 110 VDC potroae energije u svim funkcionalnimmodovima (grupa od 5 minuta, grupa od 3 sata i grupa stalnih potroaa).

  Ni-Cd elementi baterije su montirani na lako dostupnu lokaciju, kako bi olakali radove odravanja.Baterije su uredno ventilirane. Svaka krajnja kola e biti opremljena sa dvije utinice smjetene nasvakoj bonoj strani putnikih kola.

  Utinice se nalaze na svakoj bonoj strani vagona. Njihova glavna funkcija izmeu ostalog jesnabdijevanje punjaa baterije putnikih kola iznutra.

  Osnovne karakteristike punjaa baterija u putnikim kolima su dole navedene:

  Nominalni kapacitet 155 Ah (C5 Ah) sa 20C temperature.

  Broj elemenata po jedinici: 84

  Napon po elementu: 1,45 V na 20C (nestalan napon).

  Napon opreme za baterije: 121,8 V at 20C (nestalan napon)

  Nominalni kapacitet po elementu: 1,2 V at 20C (poetak pranjenja)

  Nominalni napon za paket baterija: 100,8 V at 20C (start pranjenja).

  Ukupna teina po jedinici: 575 kg.

  Sistem kompenzacije napona optereenja u zavisnosti od temperature okoline.U sluaju da nema napajanja od statikih pretvaraa ili u sluaju kvara oba punjaa baterija, a imajui uvidu da status punjenja bude preko od nominalnog kapaciteta, baterije e biti u stanju da obezbijedeosvjetljenje u sluaju opasnosti i pratee osnovne usluge.

  Kontrola punjaa baterija se vri kontrolom parametara vremena i napona.

  Grupa 5 minutnih potroaa: Ovi potroai se iskljuuju 5 minuta nakon to punja krene saradom (ako nema AC napajanja ili su oba punjaa u kvaru). Ukoliko relej minimalnog napona prepoznavrijednost manju od 84 Vdc (1 V po element x 84 elementa= 84 V) u 110 Vdc liniji, ovi potroai seiskljuuju nezavisno od proteklog vremena. Kontrola napona e imati prioritet u odnosu na definisanovrijeme. Sljedei sistemi e biti dio ove grupe potroaa:

  Osvjetljenje (ne ono u sluaju opasnosti).

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 36 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  37/62

  KGH kontrolni panel

  Snabdijevanje audio-video prijemnika.

  Grupa 3-satnih potroaa: Kada je prethodno vrijeme isteklo, sve jedinice koje spadaju u ovugrupu e biti iskljueni na tri sata. Ako relej minimalnih napona detektuje vrijednost manju od 84 Vdc (1 Vpo elementu x 84 elementa = 84 V) u liniji 110 Vdc, ovi potroai su takoe iskljueni nezavisno odproteklog vremena. Kontrola napona e imati prioritet u odnosu na definisano vrijeme. Sljedei sistemie biti dio ove grupe potroaa:

  Osvjetljenje u sluaju opasnosti.

  Snabdijevanje indikatora koji pokazuje da su spoljanja vrata onemoguena.

  Snabdijevanje sistema za vodu i informativnih panela za putnike.

  Snabdijevanje pretvaraa 110/25 Vdc koji se koriste za servise u kolima i za 110/24 Vdc zaunutranja vrata.

  Kontrola nagiba.

  Daljinski signal za povezivanje KGH jedinica.

  Signal za utovar i istovar sistema za vodu.

  Aktiviranje signala za unutranja vrata.

  Snabdijevanje sistema javnih adresa.

  Raunar za praenje.

  Snabdijevanje kontaktora glavne linije zatite.

  Sistem zaite tokova i VCU instalirani na svim kolima ne spadaju u ove dvije grupe, poto se oni

  direktno snabdijavju sa 110 VDC glavne linije.

  Postoji jo jedna grupa potroaa u krajnjim kolima koja ne spade u gore pomenute grupama, budui dase snabdijeva direktno iz baterija. Ova 110 VDC strujna kola odgovaraju aktiviranju glavnog kontaktora,detekciji napona, aktiviranju potroakih grupa, itd

  Baterije su potpuno zatiene od potpunog pranjenja zbog ureaja za detekciju napona, kako bi seodrao marginalnih napon dovoljan da omogui povezivanje pretvaraa.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 37 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  38/62

  6.4. REDUNDANTNOST

  Vozovi imaju redundanski dizajn za sve sisteme proizvodnje energije, poput proizvoaa energije za

  srednji i niski napon za napajanje svih funkcionalnih usluga i udobnosti.Osnovni cilj ovog dizajna je da obezbijedi maksimalnu dostupnost pomonih usluga unutar voza, ak iako je jedan od sistema za proizvodnju elektrine energije u kvaru (napajai ili srednjeg ili niskognapona).

  Dva statika konvertora su montirana za napajanje pomonih sistema voznih garnitura. U sluaju da jedan od njih ne uspije, konvertor e moi da snabdije sve pomone potroae sa minimalnimsmanjenjem performansi.

  Punjai baterija putnikih vagona su dizajnirani tako da jedan od punjaa moe da obezbijedi ukupnooptereenje vagona kada drugi ima kvar. To znai da punjai imaju 100% redundantnost.

  6.5. PRETVARA STATIKE ENERGIJE

  Svaka krajnja kola su opremljena pretvaraem statike energije koji snabdijeva sa 400/230 Vac 50 Hzsve potroae u prosijeku polovine voza. Snaga svakog pretvaraa, 250 kVA, bie malo nia od ukupnesnage instalirane u cijeloj voznoj garnituri, ime e redudantnost biti skoro 100%.

  U sluaju kvara u jednom od pretvaraa, dijelei prekida za glavnu 400 AC liniju e biti automatskizatvoren u bistro kolima, a vozna garniture e se snadbijevati strujom od drugog pretvaraa. Sistem zapraenje i kontrolu voza (MCS) e kontrolisati u ovom sluaju potrebu drugih vagona za energijom. Ako je ova potranja nia od maksimalno dostupne energije koju daje pretvara, nee se primjenjivatiogranienje na potroae. U sluaju vee potranje, MCS e kontrolisati potronju KGH jedinica,prisiljavajui ih sve da rade u degradiranom reimu (oko 50% potronje), kao i da one jedinice koje

  najvie troe ne rade svom snagom..

  Ovaj propust moe dovesti do nedostatka svjetla za toplotnu udobnost putnika u redukovanom periodugodine.

  Razvodni ormar pretvaraa se redovno provjetrava.

  6.6. GLAVNO OSVJETLJENJE

  Sistem osvjetljenja e biti instaliran prema UIC objavama 550 i 555 . Voz e biti opremljen nezavisnimstrujnim kolima za lampe za itanje, nono osvjetljenje, osvjetljenje u sluaju opasnosti i ostaloosvjetljenje.

  Kabliranje e biti zatieno kroz cijevi, pokrivae ili tasove dok ne stigne u odgovarajuu kutiju zaskretanje.

  Kao opte pravilo, padanje direktnog svjetla na reflektujue povrine ili video monitore treba izbjegavati.Take osvjetljenja sa visokim zraenjem toplote su opremljene odgovarajuom ventilacijom kako bi seizbjegle visoke temperature koje mogu da otete sistem osvetljenja. Svako sjedite ima pojedinanulampu za itanje usmjerenu na sjedite. Osvetljenje u prolazima izmeu kola je obezbjeeno halogenimlampama. Nivo osvetljenja potrebnog za razliita podruja svakih putnikih kola je sljedee:

  160 luksa osvetljenja u putnikim sjeditima i salonima

  80 luksa u vestibularnoj platformi na 700 mm od poda, pored spoljanjih vrata

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 38 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  39/62

  40 luksa u vestibularnoj platformi na 1000 mm od poda.

  160 luksa u WC komorama.

  U prostoru meukola, take osvjetljenja e biti locirane tako da prolaz za putnike bude pravilnoosvjetljen.

  6.7. OSVJETLJENJE U NUDI

  U sluaju da napajanje iz oba punjaa baterija ne uspije, strujno kolo osvjetljenja u nudi e automatskibiti povezano na baterije. Kontrola pranjenja baterije je osigurana kontrolom parametara vremena inapona.

  Postoje dva razliita strujna kola za osvjetljenje u nudi:

  5 -minutno osvjetljenje

  Kada nain rada u nudi pone, zbog nedostatka napajanja sa 400 Vac ili kvara obapunjaa, sve svjetla e biti dostupna za 5 minuta. Kada to vrijeme protekne, jedinoosvjetljenje u funkciji e biti nono i osvetljenje u nudi. Ako relej minimalnih naponadetektuje vrijednosti manje od 84 Vdc (1 V po elementu x 84 elementa = 84 V) u liniji 110Vdc, ovo osvjetljenje se takoe iskljuuje nezavisno od vremena koje je proteklo, a postojiprioritet kontrola napone od kontrole vremena. Ovaj naponski detektor se nalazi unutarelektro ormara u krajnjim kolima.

  3-minutno osvjetljenje

  Jednom kada prethodno vrijeme istekne, nono i osvetljenje u nudi e biti iskljuenina tri sata. Ako relej minimalnih napona detektuje vrijednosti manje od 84 Vdc (1 Vpo elementa x 84 elementa = 84 V) u liniji 110 Vdc, ovo osvjetljenje se takoeiskljuuje nezavisno od vremena koje je proteklo, a kontrola napona ima prioritet odkontrole vremena. Ovaj naponski detektor se nalazi unutar elektro ormara u krajnjimkolima. Sa ovim instaliranim nonim i osvjetljenjem u nudi, osigurano je da nijednaoblast u kolima bude bez svjetla.

  6.8. KABLOVSKE PETLJE

  Vozovi su opremljeni sljedeim kablovskim petljama:

  Sigurnosne petlje u sluaju opasnosti.

  Petlje na vratima.

  Kontrolno kolo za onemoguavanje ventila spojne konice.

  Elektropneumatska konica (EP konica).

  Onemoguavanje vrata.

  6.8.1. Sigurnosne petlje u sluaju opasnosti

  Ova sigurnosna petlja se kontrolie iz krajnjih kola (napajanje i zatvaranje petlje). Krajnja kola suopremljena sa sigurnosnim ventilima koje aktiviraju sigurnosne petlje u hitnim sluajevima.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 39 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  40/62

  6.8.2. Petlje na vratima

  Ova sigurnosna petlja se kontrolie iz krajnjih kola (napajanje i zatvaranje petlje). Kraj ove petlje je

  povezan sa VCU u bistro kolima.6.8.3. Elektropneumatska konica (EP konica)

  Ova petlja se kontrolie iz krajnjih kola (napajanje, zatvaranje na kraju vozne garniture, povezivanje sadrugm vozom u vie operacija), u zavisnosti od signala prekidaa za pritisak koji se nalazi u cijevikonice.

  6.8.4. Onemoguavanje vrata

  Ova petlja se nalazi u svim putnikim kolima. Dakle, ne postoji onemoguavanje vrata kroz ovu petlju.

  7. SISTEM ZA VODU I TOALET

  7.1. GLAVNI SISTEM I REZERVOARI

  Sistem je dizajniran tako da obezbijedi vodu za cijelu voznu garnituru, uzimajui tenost iz glavnih rezervoarainstaliranih u svim krajnjim kolima.

  Svaka putnika kola su opremljena sa dodatnim rezervoarima za svoju potronju, osim sjedeih kola saizuzetnim podeenjem. Krajnja kola sa izuzetnim podeenjem nadomjestit e ovaj nedostatak. Glavnupotrebu za ovim dodatnim rezervoarima imaju kola prve klase, gdje su rezervoari ugraeni iznad prolaza zasnabdijevanje tueva.

  Distribucija vode du voza je garantovana bakarnom cijevi, koja ide uz odgovarajua crijeva sa ugraenimotpornicima u spojnicama kola i iskljunim slavinama. Sve cijevi i rezervoari instalirani u podrujima koja sene griju e biti zatieni od zamrzavanja pomou ugraenih otpornika i imat e izolacioni materijal da seizbjegne smrzavanje vode.

  Na obe strane krajnjih kola mogu se nai ulazni kanali za sistem vode. Cijeli sistem voza, ukljuujui glavne ipomone rezervoare moe se snabdijeti putem ovih kanala. Snabdijevanje vodom je pod kontrolommonitoringa i kontrole sistema voza (MCS). Takoe se moe snabdijevati runo. Sistem e instalirati ureajeza odstranjivanje kamenca u svakom od ulaznih kanala.

  Mogue je da se isprazni kompletan sklop vode bilo automatski pomou centralnog raunara, ili runo.

  Cisterne za vodu su izraene od nerajueg elika. Opremljeni su otpornikom na grijanje i bie zatieniizolacionim materijalom da se izbjegne smrzavanje vode.

  Vodovodni sistem je pod pritiskom sa komprimovanim vazduhom na 4 bara. Cisterne za vodu naputnikim kolima bie pod pritiskom na 2,5 bara.

  Sve cijevi pod pritiskom e biti izraene od bakra.

  Odvodi u umivaonicima, tuevima, sudoperama i fontanama e biti opremljeni sifonima da se izbjegnedirektan kontakt izmeu odliva i eksterijera. Ovi odvodi e se ispranjavati u rezervoare za otpad koji suopremljeni sa zatvarajuim elektro ventilima, kako bi se izbjegao prenos pritiska talasa unutar vagona,kada se voz nalazi unutar tunela. Sve cijevi koje se koriste za sudopere e imati ravnu unutranju

  povrinu.

  Vakum i ispiranje toaleta e biti aktivirano pomou pritiska na dugme.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 40 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  41/62

  7.2. SISTEM TOPLE VODE

  Kola prve klase e biti opremljena sa elektrinim grijaima sa vodom iz hladnog kola, u cilju obezbjeivanja

  tople vode do lavaboa i tueva.Svaki grija e imati termostat regulisan na 60 C temperature. Snabdijevanje vodom za umivaonike itueve ukljuuje ureaje za zatitu ime se garantuje maksimalna temperatura tople vode u slavinamaod 40 C.

  Grijai i cijevi za toplu vodu e biti zatieni izolacionim materijalom.

  Ovaj sistem za toplu vodu ne postoji u ostalim kolima, kao to su meukola sa izuzetnim podeenjem,meukola drugog razreda, krajnja kola drugog razreda, kola prve klase za invalide, bistro kola i krajnjakola prve klase. Oni e biti snabdijevani toplom vodom temperature izmeu 15 C i 20 C.

  7.3. SNABDIJEVANJE TAAKA POTRONJE

  Take potronje vode u okviru vozne garniture nalaze se :

  U toaletu i umivaoniku u sljedeim kolima: meukola sa izuzetnim podeenjem, kola drugog razreda,krajnja kola drugog razreda, kola prve klase za invalide, krajnja kola prve klase;

  U toaletu, umivaonicima i tuevima u kolima visoke klase;

  U odvodima, mainama za pranje sua, kafe aparatima i ledomatima u kafeteriji.

  Slavine na umivaonicima u svakom odjeljku, u toaletima u salonima i u kuhinji su elektrinog tipa,aktiviraju se fotoelektrinim elijama, kako bi se izbjeglo bespotrebno troenje vode. Ove slavineukljuuju regulatore za podeavanje temperature vode. Slavine na tuu se aktiviraju tasterima koji suvremenski ogranieni, i takoe e imati regulatore za mjeanje vode. Fontana se aktivira tasterima zavodu na sobnoj temperaturi ili pedalom za hladnu vodu.

  Snabdjevanje vodom za ledomate, aparat za kafu i sudopere u bistro kolima i fontanu u restoranu eukljuivati opremu za sterilizaciju. Ostatale take potronje ne moraju da imaju pitku vodu, mada vodatreba da ima prihvatljiv kvalitet.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 41 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  42/62

  8.TELEFONSKI SISTEM

  8.1. TELEFONI ZA RADNO OSOBLJE

  Primjenjivat e se NTC i TSI za podsisteme mobilnih kapaciteta.

  Voz e biti obezbijeen sa tri take komunikacije sa UIC tipom telefona ugraenih u odjeljak za manevreu krajnjim kolima i u odjeljak za nadzor. Ovi telefoni e omoguiti komunikaciju izmeu svakog odvagona sa lokomotivom ili prenos poruka preko razglasa.

  Funkcionalnost, povezanost sa centralnim razglasom i meupovezanost linija e bit po standardu UIC.

  Takoe e biti mogua i komunikacija izmeu voza i lokomotive preko alarma za putnike. Ova ekomunikacija biti uspostavljena kada se aktivira alarm ili pomou posebnih tastera za pristup UIC 18glavnoj liniji.

  8.2. TELEFONI U KABINAMA KOLA VISOKE KLASEDva telefona za komunikaciju izmeu putnika i sistem za prijem u odjeljku supervizora su instalirani nasvakom odjeljku za putnike, i dostupni su iz kreveta.

  Ovaj centralni sistem takoe obezbjeuje automatsku funkciju budilnika.

  Bistro kola e biti opremljena telefonom u kuhinji, kako bi komunicirali sa centralnim prijemnim sistemom.

  Telefon sistema centralne recepcije e biti lociran u bistro kolima.

  Kafeterija u dnevnom vozu e imati instalacije spremne za montiranje sistema recepcije, ali nee bitiopremljena ovim sistemom, u namjeri da se olaka mjenjanje bistro kola izmeu dvije vrste voza.

  9. SISTEM KONTROLE I NADZORA

  9.1. OPTI OPIS

  Vozovi e biti opremljeni sistemom kontrole i nadzora koji osigurava bezbjednost i udobnost u radu iodravanju. Ovaj sistem je slian sistemu instaliraom u poslednjoj 7 seriji vozova (TC-035).

  Kontrola i dijagnoza unutar voza je podijeljena na razliite funkcionalne podsisteme.

  Sistem kontrole i nadzora (MCS) je organizovan u hijerarhijskoj mrei. Ova mrea omoguavarazmjenu informacija izmeu razliitih podsistema za kontrolu i dijagnostiku.

  Svaki od funkcionalnih podsistema e biti povezan sa vozilom-autobusom. Ovim vozilo- autobusom e

  se upravljati iz kontrole opreme vozila (VCE), koja je takoe zaduena za kontrolu i praenje drugihfunkcija koje nisu ukljuene u prethodno navedene podsisteme. Ove funkcije su relevantne zasigurnost i udobnost. Svi VCE e biti povezani sa redudantnim vozom-autobusom. Centralni nadzor(CSP) e obezbijediti odgovarajui kontakt ovjek- maina i bie smjeten u oba krajnja vozila.

  Ova elektronska oprema u cjelini ispunjava meunarodne standarde koji se odnose na eljeznikesisteme.

  MCS instaliran u vozovima je opremljen internom memorijom koja omoguava automatsko uvanjesvih informacija o nastalim incidentima i usvojenim rjeenjima. Osoblje na odravanju e moi lako daprikupi ove podatke, putem odgovarajuih interfejsa. Isporuka voza ukljuuje ureaje i softverpotreban za izvoenje ove operacije.

  Incidentima i prikupljenim informacijama moe se upravljati iz kabine mainovoe u skladu sa

  objavom UIC-556.Podatke sauvane u internoj memoriji MCS-a bie mogue sakupiti uz pomo tehnologije mobilnihtelefona, kako bi se olakao i ubrzao process odravanja vozova.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 42 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  43/62

  9.2. CENTRALNA NADZORNA STANICA (CSP)

  Centralna nadzorna stanica e prikupljati informacije od svakog VCE i odluivati ukljuujui statusnekoliko putnikih kola. CSP je u tom sluaju interfejs ovjek-maina koji se koristi za prikaz kvarova irazliitih statusa, kao i za slanje komandi. CSP je centralni kompjuter za prikaz voza, PC sa industrijskimkarakteristikama. U svim krajnjim kolima postoji CSP, osiguravajui 100% redudantnost.

  CSP prikazuje sve dostupne informacije kroz jednostavno grafiko okruenje. CSP e obezbijeditisljedee funkcije:

  Prikaz kvarova i status podsistema u putnikim kolima. uvanje diska sa svim prikupljeniminformacijama, za analizu i preventivno odravanje na osnovu informacija primljenih od VCE svihputnikih kola.

  Slanje informacija u sistem za obavjetavanje putnika. Onemoguavanje komande za otvaranje spoljanjih vrata sa obe strane voza.

  Test sistema protivklizne zatite za cijeli voz.

  Komanda za ukljuivanje i iskljuivanje sistema za grijanje vode, sanitarnih cijevi i rezervoara

  za otpad u vakum toaletima zavisnosti od vrijednosti spoljanje temperature.

  Daljinski signal za specijalni funkcionalni status KGH jedinica.

  10. OPREMA ZA KONTROLU VOZILA (VCE)VCE predstavlja elektronsku opremu zasnovanu na tehnologiji mikroprocesora i zaduena je zaupravljanje i kontrolu putnikih kola. VCE je u osnovi logia programska kontrola sposobna da primasignale digitalnih i analognih inputa, da aktivira digitalne signale i upravlja serijskim prikljucima.

  VCE e imati sljedee funkcije:

  Kontrola sljedeih sistema:

  Punjenje, pranjenje vode i distribucija.

  Nagibljenje (za krajnja kola).

  Otpornost na zagrijavanje cijevi za vodu.

  Konica u nudi se primenjuje kada se unaprijed postavljeni limit prekorai za temperature

  leajeva (105 C,), za vrijednost pritiska vazduha u glavnoj cijevi za usluge (5 bara) ili za

  nenormalne vrijednosti ubrzanja u osovinskom sklopu.

  Funkcionisanje sistema KGH u degradiranim uslovima.

  Kontrola:

  Temperatura leajeva (u sluaju kada leaj dostigne temperature od 90C, alje se signalupozorenja u sistem za kontrolu kvarova).

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 43 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  44/62

  Nizak pritisak u glavnoj cijevi (u krajnjim kolima).

  Visok pritisak u glavnoj cijevi (u krajnjim kolima).

  Nenormalna visina noseih opruga.

  Spoljanja temperatura.

  Pretvara i punja.

  Koenje osovine (neispravno zakoene osovine ili nezakoene).

  Nizak nivo u rezervoarima za vodu.

  Potronja naizmjenine struje za kontrolu potroaa u degradiranim uslovima (VCE u krajnjim

  kolima).

  Komunikacija unutar podsistema:

  Oprema za protivkliznu zatitu.

  KGH jedinice.

  Kontrolna jedinica pristupnih vrata.

  Kontrolna jedinica unutranjih vrata.

  Kontrolna jedinica kvaliteta kretanja (MSR).

  Pretvarai snage.

  Sistem za informisanje putnika.

  Kada se desi kvar na putnikim kolima, ova injenica e dovesti do aktiviranja sistema upozorenja okvarovima, to znai da e crvena lampa svijetliti u meukolskom prolazu tih kola. U ostalimputnikim kolima, lampa narandaste boje e pokazati pravac gdje se nalaze kola u kojima se desiokvar.

  11. SISTEM RAZGLASA

  Oprema za razglas je napravljena za ovaj projekat u skladu sa zahtjevima eljeznice. Raunari i ostalikomercijalni elementi ne moraju da ispunjavaju ove zahtjeve eljeznice.

  Zvuni sistem u svim kolima e biti obezbjeen razglasom instaliranim u svim kolima i audio i videosistemom.

  Razglas obezbjeuje funkcionalnost zahtjeva iz objave UIC 568 ali i ukljuuje svoje audio i kontrolnelinije. Interfejs sa UIC linijom e biti instaliran u svim krajnjim kolima.

  UIC linije su povezane sa drugim voznim garniturama u cilju garantovanja funkcije u vie operacija.Sistem ispunjava uslove navedene u UIC 568 u ovom sluaju.

  Dvije enske utinice za UIC liniju e biti instalirane na krajnjem zidu krajnjih kola. Veza sa lokomotivom

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 44 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  45/62

  bie obezbjeena putem crijeva sa UIC mukim konektorima na obe strane.

  Zvunici e bit jednostavno instalirani u putnikim salonima, kabinama, kafeterijama, prolazima i WC-u, u

  cilju dobijanja tane performanse zvuka. Svaka kola e imati sopstveno pojaalo tako da se ive ilisnimljene poruke mogu emitovati nezavisno u svakom vagonu u voznoj garnituri.

  Razglas prua mogunost da se preko zvunika emituje sljedee:

  Muzika u pozadini (putana na audio video sistemu). Emitovanje muzike se moe aktiviratisamostalno ili deaktivirati u svim kolima u voznoj garnituri. Bilo koji od moguih kanala dostupnih uaudio-video sistemu moe biti izabran da bude emitovan u svim putnikim kolima.

  Zvuk odgovara video emitovanju.

  Snimljene poruke koje dolaze iz informacionog sistema unutar voza (SIAB).

  Poruke upozorenja sa viim prioritetom (one dodjeljene za sva putnika kola) mogu biti emitovane izstanica za komunikaciju voznih garnitura (instalirane u bistro kolima, krajnjim kolima drugog razreda ikrajnjim kolima prve klase), iz kabine mainovoa i iz centralne kontrole. Poruke upozorenja sa visokimprioritetom mogu se uti na zvunicima i individualnim audio-prijemnicima na svim sjeditima. Porukaupozorenja e se uti u obe vozne garniture u sluaju viestruke operacije.

  Razliite poruke upozorenja mogu biti emitovane u svim putnikim kolima vozne garniture. Poruka zaodreena putnika kola moe biti emitovana od strane bilo koje komunikacije stanica u okviru SIAB.Poruka upozorenja za odreena kola se moe uti na zvunicima i individualnim audio-prijemnicimasvakog sjedita. U sluaju dvije povezane vozne garniture, ova upozorenja e se uti samo u voznojgarnituri gdje je poruka nastala. Snimljene poruke SIAB-a su specifine za svaka kola, tako da se onenee emitovati u drugoj voznoj garnituri.

  Razglas je redudantnan u skladu sa zahtjevima TSI (2002).

  Razglas je instaliran unutar elektrinog ormara u kolima. Komunikacijska stanica koja se nalazi ukrajnjim kolima je monitrana u slubenom odjeljku.

  Radni prevod-samo za internu upotrebu

  OPTI OPIS NONIH I DNEVNIH VOZNIHGARNITURA ZA ELJEZNICE

  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Page 45 of 62

  Ed: 0 21/06/08

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  46/62

 • 8/6/2019 Opsti Opis Talgo Voznih Garnitura[Konacna Verzija]

  47/62

  Audio signal: Ovaj signal se alje sistemu razglasa za emitovanje, kao posebna porukaza putniki vagon, tako da svaki SIAB radi samostalno u sluaju povezanih voznihgarniture.

  Sve poruke izdata od SIAB e se aktivirati bilo runo ili automatski, programiranje i korienje SIABvri se putem jednostavnog grafikog okruenja.

  DISTRIBUCIONE LINIJE

  Audio i video signali se alju sa AVS i prenose u svim kolima. SAV linije nisu povezane sa drugimvoznim garniturama, tako da e SAV svake vozne garniture raditi nezavisno rade ako su vozovipovezani.

  Bistro kola e biti opremljena pojaalom u audio i video radiofrekvencijama u distribucionoj liniji,kako bi se uspostavio balans interferencije signala du vozne garniture.

  INDIVIDUALNI AUDIO PRIJEMNIK ZA SJEDITA

  Prijemnik e biti instaliran u svakom sjeditu i sjeditu za osobe sa invaliditetom. Ovaj prijemnikobuhvata dva prekidaa za izbor kanala, dva prekidaa za podeavanje jaine zvuka, numerikipokazatelj izabranog kanala i prikljuak za magnetne stereo slualice. Sistem detekcije kvara jetakoe ukljuen.

  13. SISTEM INFORMISANJA PUTNIKA

  13.1. UNUTRANJE OGLASNE PLOE

  Na oba kraja putnikih salona postojae po jedna unutranja oglasna ploa. Ploe e bitiopremljenje LCD tehnologijom i imae 2 linije po 14 znakova u utoj boji preko crne pozadine. Ovaploa e prikazivati informacije koje su neophodne da se obavjetavaju putnici, ukljuujui brojvozila, datum i vrijeme, unutranju i spoljanju temperaturu i druge podatke vezane za putovanje,