Openscript Webservices

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Openscript Webservices

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  1/25

  :

  Erjmcb Jppcamjtaek Pbstakl ]uatb

  Epbk]mrapt ger Cej` Pbstakl

  ]mrapt Preuncbsheetakl Hjk`s-ek Cjn Bxbrmasb

  Mektbkts

  ]bttakl up Cjn Bkvarekobkt ..................................................................................................................... >

  ]mrapt @bnullakl ^bvabw........................................................................................................................... =

  J``ataekjc ]mrapt @bnullakl Obthe ..................................................................................................... :8

  Aktre`umtaek

  Phas `emuobkt rbvabws thb smrapt `bnullakl obthe` thjt as usb` ak thb va`be trjakakl, Epbk]mrapt Cej`

  Pbstakl Preuncbsheetakl Prjakakl sbssaek. Mcamihbrbte jmmbss thb trjakakl ak Erjmcb Cbjrkakl Canrjry.

  Phb bxbrmasb bkjncbs yeu te gjoacajrazb wath thb meooek `bnullakl obthe`s ak Epbk]mrapt Cej` tbstakl

  oe`ucb. \hbk yeu bxbmutb j cej` tbstakl smrapt thjt as rbmer`b` jljakst yeur jppcamjtaek, pcjynjmi ojy

  gjac wath smrapt brrer. Phas bxbrmasb `emuobkt wjcis yeu threulh te uk`brstjk` hew te jkjcyzb thb brrer

  obssjlbs, meopjrb thb mektbkt jk` hbj`br akgerojtaek nbtwbbk rbmer`akl jk` pcjynjmi, a`bktagy thb

  reet mjusb eg thb pcjynjmi prencbo, jk` jppcy musteo merrbcjtaek te rbsecvb thb prencbo.

  http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:0:::24:P24_CONTENT_ID,P24_PREV_PAGE:6613,24#prettyPhotohttp://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:0:::24:P24_CONTENT_ID,P24_PREV_PAGE:6613,24#prettyPhotohttp://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:0:::24:P24_CONTENT_ID,P24_PREV_PAGE:6613,24#prettyPhotohttp://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:0:::24:P24_CONTENT_ID,P24_PREV_PAGE:6613,24#prettyPhoto
 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  2/25

  >

  ]bttakl up Cjn Bkvarekobkt

  Phb HEC bxbrmasb meobs wath thrbb sjopcb smrapts.

  Ob`^bmUPrjakakl:>.:UKeGax.zap4 ]mrapt hjs ke gax jppcab`. \hbk bxbmutb`, at gjacs jt stbp=.

  Ob`^bmUPrjakakl:>.:UVjrtajcGax.zap4 ]mrapt hjs j pjrtajc gax (sjob gax `ekb ak thb Wa`be trjakakl).

  Vjssbs jcc stbps, nut hjs ha``bk prencbos ak thb mektbkt rbturkb`.

  Ob`^bmUPrjakakl:>.:UGaxb`.zap4 ]mrapt hjs thb meopcbtb gax. \hbk bxbmutb`, at pjssbs jcc stbps

  wath merrbmt mektbkt cej`b`.

  Vcbjsb usb smrapt Ob`^bmUPrjakakl:>.:UKeGaxger thas bxbrmasb.

  Hew te Aopert thb smrapt te yeur Epbk]mrapt4

  Epbk]mrapt obku Gacb-; Aopertjk` sbcbmt thb Ob`^bmUPrjakakl:>.:UKeGax.zapgacb greo yeur cemjc gacbsystbos.

  Phb sjopcb smrapt ruks jljakst thb Ob`amjc ^bmer` jppcamjtaek thjt meobs wath yeur JP] akstjccjtaek.

  Vcbjsb bkjncb thb sjopcb jppcamjtaek nbgerb rukkakl thb smrapts. Phb smrapt rbquarbs Epbk]mrapt vbrsaek

  :>.: er halhbr.

  Hew te bkjncb thb ]jopcb Jppcamjtaek4

  \ak`ews ]tjrt Obku -; JCC prelrjos-; Erjmcb Jppcamjtaek Pbstakl ]uatbs-; ]jopcbs-;]tjrt Ob`rbm

  Jppcamjtaek. Phas wacc stjrt thb Ob`rbm jppcamjtaek.

  Ger oerb `btjacs ek hew te bkjncb thb sjopcb jppcamjtaek, pcbjsb sbb EJP]Lbttakl]tjrb`Lua`b,

  Mhjptbr =.: ]tjrtakl thb Jvatbi Ob`amjc ^bmer`s ]jopcb Jppcamjtaek.

  Ketb4 Phb smrapt ruks jljakst yeur cemjchest. Ak seob mjsbs, at ojy ket pcjynjmi ag j prexy as sbt ak yeur

  Epbk]mrapt mekgalurjtaek. \hbk yeu sbb thas prencbo, pcbjsb try rboevakl thb prexy sbttakls greo Wabw

  -; Epbk]mrapt Vrbgbrbkmb-; Vcjynjmi-; HPPV-; Vrexy ]bttakls.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  3/25

  =

  ]mrapt @bnullakl bvabw

  Ekmb thb smrapt Ob`^bmUPrjakakl:>.:UKeGax.zapas aopertb` te yeur Epbk]mrapt :>.x, jk` Ob`^bm

  jppcamjtaek ak yeur cemjc systbo as bkjncb`, mcami thb pcjynjmi nuttek ek thb teecnjr te bxbmutb thb smrapt.

  Phb smrapt pcjynjmi wacc bxbmutb thb kjvaljtaeks jk` bvbktujccy gjac wath thb brrer obssjlb HPPV

  rbspeksb me`b 266 Aktbrkjc ]brvbr Brrer. Phas as thb prencbo yeu wacc rbsecvb ak thas bxbrmasb.

  ]bcbmt thb Gjacb` ke`b ak thb ^bsuctvabw (netteo pjkb), jk` le te thb @btjacsvabw (uppbr ralht hjk`

  pjkb). Mcami thb Meopjrasektjn. Phas gbjturb jccews yeu te meopjrb mektbkt, hbj`brs, meeiabs er

  rbseurmbs akgerojtaek nbtwbbk rbmer`b` jk` pcjynjmi, te hbcp yeu a`bktagy thb reet mjusb eg thb

  kjvaljtaek gjacurb. ]bcbmt ^bqubst Hbj`brsgreo thb pucc-`ewk obku.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  4/25

  0

  ]mrecc `ewk te whbrb yeu mjk sbb thb Vest`jtj pjrjobtbrs. ]bssaek A@s hjvb thb sjob vjcubs ger

  rbmer`b` jk` pcjynjmi. Ag thb jppcamjtaek bxpbmts `aggbrbkt vjcubs ger bjmh pcjynjmi ger thbsb sbssaek A@s,

  thbk thb kjvaljtaek ojy gjac, js thb vjcubs usb` ak thb smrapt jrb ke ceklbr vjca` `urakl pcjynjmi.

  Hew te gax thas prencbo5 \b wacc kbb` te merrbcjtb thb `ykjoam pjrjobtbrs se thjt thby wacc usb

  `aggbrbkt vjcubs bjmh taob `urakl pcjynjmi, akstbj` eg thb rbmer`b` `jtj.

  Ekmb jljak sbcbmt thb gjacb` ke`b ak thb ^bsuctvabw, jk` ralht oeusb mcami te sbcbmt Gak` Gjacurb ak

  Prbb. Phas wacc halhcalht thb merrbspek`akl kjvaljtaek ke`b ak thb ]mraptvabw.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  5/25

  2

  Bxpjk` thb halhcalhtb` kjvaljtaek ak thb ]mraptvabw te `aspcjy thb Vest@jtj pjrjobtbrs. Qeu wacc sbb thbpjrjobtbr vjcubs jrb hjr`me`b`. Phb vjcubs ojy kbb` te nb merrbcjtb`, ak er`br te rbmbavb j merrbmt

  rbspeksb greo thb sbrvbr.

  \hjt jrb thb Merrbcjtaeks ak Cej` smraptakl5 Cbts rbvabw.

  Merrbcjtaeks jrb rbquarb` ak Epbk]mrapt cej` smrapts, whbk j sbrvbr ak JRP (jppcamjtaek uk`br tbst)

  bxmhjklbs `ykjoam sbssaek vjcubs wath thb nrewsbr. Epbk]mrapt trabs te jute-merrbcjtb thb sbssaek A@s.

  Hewbvbr, ak seob mjsbs ojkujc merrbcjtaek as rbquarb`.

  Ak thb sjopcb jppcamjtaek, thb sbrvbr jppcabs j `ykjoam sbssaek A@ ny bonb``akl thb vjcub ak jk akput

  typb ha``bk gabc` ak thb mektbkts (stbp >). Phb mcabkt thbk kbb`s te sbk` njmi thb sjob sbssaek a` te thb

  sbrvbr te ketagy whe as sbk`akl thb rbqubst, ak thb kbxt kjvaljtaek (stbp =). Phb prencbo as thjt thb

  sbssaek A@ ak stbp = as hjr`-me`b`, jk` usbs thb sjob vjcub bvbry taob thb smrapt pcjys njmi.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  6/25

  7

  Js thb sbrvbr rbmbavbs thb \^EKL vjcub `urakl pcjynjmi, at mjkket a`bktagy thb sbk`br eg thb rbqubst.

  Phjt as why thb smrapt hjs j 266 Aktbrkjc ]brvbr Brrer greo thb sbrvbr.

  Pe gax thas prencbo, wb wacc kbb` te ojkujccy merrbcjtb thb pjrjobtbr, se thjt at wacc pami up thb `ykjoam

  vjcub bjmh taob thb smrapt pcjys njmi.

  Ak thb smrapt vabw, sbcbmt thb Vest@jtj pjrjobtbr yeu wjkt te merrbcjtb. Ak thas bxjopcb, sbcbmt thb

  pjrjobtbr djvjx.gjmbs.Wabw]tjtb. Phbk ralht oeusb mcami te sbcbmt ]unstatutb Wjrajncb.

  ]unstatutb Wjrajncb`ajcel epbks. ]bcbmt Mrbjtb Kbw Wjrajncb jk` mcami Kbxt.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  7/25

  , whamh hjs j vjrajncb `bmcjrjtaek thjt wjs jppcab` te

  thb pjrjobtbr ak stbp=. Qeu wacc sbb j kbw ]ecvb^blucjrBxprbssaek vjrajncb, OyWjrUWabw]tjtb, as

  mrbjtb` uk`br thb kjvaljtaek ak stbp>.

  ]bcbmt thb HPOCtjn ak thb @btjacsvabw, jk` rb-sbcbmt thb ]ecvb^blucjrBxprbssaek mrbjtb` ak stbp>. Phbtbxt halhcalhtb` ak thb HPOC mektbkt as whbrb thb vjrajncb as rbtrabvakl thb vjcub greo thb seurmb, jk`

  jppcyakl te thb vjrajncb.

  Le jhbj` jk` pcjynjmi thb smrapt te vbragy thb gax jppcab`. Phb smrapt wacc pjss ]tbp =, whamh as lee` kbws,

  hewbvbr at wacc gjac jt ]tbp0 wath thb sjob brrer obssjlb wb sjw nbgerb. HPPV rbspeksb me`b 266,

  Aktbrkjc ]brvbr Brrer.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  12/25

  :>

  Garst cbts mhbmi thb rbsuct ger ]tbp =. ]bcbmt thb kjvaljtaek ak ]tbp= jk` mcami thb Nrewsbrtjn ak thb

  @btjacsvabw. Wbragy thjt thb merrbmt nrewsbr mektbkt as cej`b`.

  Phbk mcami thb Meopjrasektjn. ]bcbmt ^bqubst Hbj`brsgreo thb pucc`ewk obku jk` smrecc `ewk te

  whbrb at `aspcjys thb Vest`jtj pjrjobtbrs. Kew, djvjx.gjmbs.Wabw]tjtb pjrjobtbr as merrbcjtb`. ]e wb

  jt cbjst gaxb` thb prencbo ak stbp=.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  13/25

  :=

  Kew cbts mhbmi whjt wbkt wrekl wath ]tbp0. \hjt wb kbb` te `e as thb sjob prjmtamb. ]bcbmt thb

  Gjacb` ke`b ak thb ^bsuctvabw, jk` mhbmi thb Meopjrasektjn ak thb @btjacsvabw.

  ]mrecc `ewk te sbb thb Vest`jtj pjrjobtbrs. EI, yeu sbb whjt as thb prencbo hbrb. Phb Wabw]tjtb

  pjrjobtbr as jljak hjr`me`b`. \b wacc kbb` te jppcy thb sjob secutaek js wb `a` te stbp=.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  14/25

  :0

  ]bcbmt thb gjacb` ke`b ak thb ^bsuctvabw, ralht oeusb mcami jk` sbcbmt Gak` Gjacurb ak Prbb. Phas wacchalhcalht thb merrbspek`akl kjvaljtaek ke`b ak ]tbp 0 eg thb ]mraptvabw.

  Bxpjk` thb kjvaljtaek te `aspcjy thb Vest`jtj pjrjobtbrs. Js bxpbmtb`, sbssaek A@s jrb ket merrbcjtb`.

  \b wacc kbb` te jppcy thb sjob secutaek ger Wabw]tjtb pjrjobtbr js wb `a` ger ]tbp =. ]bcbmt thb

  pjrjobtbr ke`b, ralht oeusb mcami te sbcbmt ]unstatutb Wjrajncb.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  15/25

  :2

  ]unstatutb Wjrajncb`ajcel epbks. Qeu mjk mrbjtb j kbw vjrajncb, nut jt thas taob wb jcrbj`y hjvb

  mrbjtb` j vjrajncb ger Wabw]tjtb pjrjobtbr. Qeu mjk gak` j musteo pjrjobtbr OyWjrUWabw]tjtb

  shews up ak thb trbbvabw.

  A thakiA mjk usb thas vjrajncb, se A wacc sbcbmt thb OyWjrUWabw]tjtb ke`bjk` mcami Gakashte mcesb thb

  `ajcel. Mekgaro thb pjrjobtbr as merrbcjtb` ak thb smrapt vabw.

  Vcjynjmi thb smrapt jljak, jk` vbragy kew at pjssbs ]tbp 0 hewbvbr at gjacs ak ]tbp 2 thas taob.

 • 7/21/2019 Openscript Webservices

  16/25

  :7

  Bxpjk` thb ke`bs ak ]tbp 2. Phb Wabw]tjtb pjrjobtbr as ket merrbcjtb`. Bxpjk` ]tbp 7 te sbb