Click here to load reader

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41 ... ... OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41 INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Nr. formular 01 02 28 29 Programe de investitii publice

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41 ... ... OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41...

 • OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41

  INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  Nr.

  formular

  01

  02

  28

  29

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Sume alocate de la bugetul de stat

  CUPRINS

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • Denumire indicator

  SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2017-2020

  Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. - mii lei -1

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5000

  5100

  5001

  5100

  5101

  01

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  TOTAL GENERAL

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  9.977

  9.597

  6.755

  2.640

  202

  380

  380

  9.977

  9.597

  6.755

  2.640

  202

  380

  380

  9.977

  9.597

  6.755

  2.640

  202

  380

  380

  9.977

  9.597

  6.755

  2.640

  202

  380

  380

  9.977

  9.597

  6.755

  2.640

  202

  380

  380

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  1 2 3 4

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  pag.3

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2017-2020

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -1

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5001

  5100 01

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  03

  01

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  02

  01

  01

  13

  30

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  01

  03

  04

  05

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  02

  03

  04

  30

  04

  02

  03

  30

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii de delegare

  Alte drepturi salariale in bani

  Contributii

  Contributii de asigurari sociale de stat

  Contributii de asigurari de somaj

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

  Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Furnituri de birou

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  Apa, canal si salubritate

  Carburanti si lubrifianti

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  Alte obiecte de inventar

  Deplasari, detasari, transferari

  Deplasari interne, detasari, transferari

  Deplasari in strainatate

  Carti, publicatii si materiale documentare

  Pregatire profesionala

  Protectia muncii

  Alte cheltuieli

  Protocol si reprezentare

  Prime de asigurare non-viata

  Chirii

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

  Alte transferuri curente in strainatate

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  Alte active fixe

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  9.977

  9.597

  6.755

  5.599

  5.125

  444

  30

  1.156

  810

  26

  267

  8

  1

  44

  2.640

  1.605

  385

  209

  22

  63

  84

  824

  18

  120

  120

  145

  5

  140

  5

  5

  54

  706

  3

  24

  671

  8

  202

  202

  202

  380

  380

  380

  190

  110

  80

  9.977

  A B

  OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

  Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

  1 2 3 4

  10.368

  10.017

  7.143

  2.715

  159

  351

  351

  10.368

  10.533

  10.171

  7.308

  2.783

  80

  362

  362

  10.533

  10.693

  10.343

  7.468

  2.839

  36

  350

  350

  10.693

  pag.4

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -2

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5101

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  70

  71

  01

  03

  01

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  02

  01

  01

  13

  30

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  01

  03

  04

  05

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  02

  03

  04

  30

  04

  02

  03

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii de delegare

  Alte drepturi salariale in bani

  Contributii

  Contributii de asigurari sociale de stat

  Contributii de asigurari de somaj

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  Contributii de asigurari pentru accidente d