odobreni projekti RRA SiB

  • View
    298

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of odobreni projekti RRA SiB

R R

e g i o n a l D

a l n

e g i o n

e v e l o pI n t e r n

z a

a

m u e n

r a z v o j na r o d a t i o n

m

e n

n

a t

u

a l

A

i

a g e n g e nd R

r e g i o n

c i j a

a n

c y

a l n

S

e g i o n

o f

a l

S

u

l a v o l a vC s u r o

Na podruju Osjeko - baranjske upanije do sada je od strane Europske komisije i drugih meunarodnih izvora odobreno 125 projekata ukupne vrijednosti 248.342.339,27 HRK. U protekle etiri godine na podruju Grada Osijeka i Osjeko-baranjske upanije, od strane Europske komisije i drugih meunarodnih fondova odobrena su pedeset i dva projekta koji e biti sufinancirani s iznosom od 59.809.747,28 HRK

Program: IPARD1. Naziv projekta: Nabava opreme za rukovanje i koritenje stajskog gnoja Ukupna vrijednost projekta: 809.570,00 HRK Sufinancirano od strane EU: 404.785,00 HRK Nositelj: OPG, Mirko Kovaek, epin 2. Naziv projekta: Nabava specijalizirane opreme za transport gnoja Ukupna vrijednost projekta: 816.870,00 HRK Sufinancirano od strane EU: 408.435,00 HRK Nositelj: Farma muznih krava "Mala Branjevina" d.o.o., Osijek 3. Naziv projekta: Nabava specijalizirane opreme za berbu, sortiranje i pakiranje voa i povra; sustav zatite od tue za vonjake i vinograde Ukupna vrijednost projekta: 2.158.610,00 HRK Sufinancirano od strane EU: 1.079.305,00 HRK Nositelj: Poljoprivredni obrt BOKUN, Vuka

Program IPA IV1. Naziv projekta: Inkluzivno volontiranje put prema inkluziji i veoj zapoljivosti marginaliziranih skupina Ukupna vrijednost projekta: 914.697,88 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 182.939,30 HRK Nositelj: Volonterski centar Osijek Partneri u RH: Udruga za razvoj civilnog drutva SMART, Volonterski centar Zagreb, Udruga MI

R e g H R V M B T e l . e - m

i o n a l A T S 2 0 3 r : n4 + 3 8 5 a i l : r e

n a r a z v o j n a K A S t j e p a .0 8 2 5 3 9 3 0 0 0 ( 0 ) 3 1 2 2 1 g i j a @ o b z . h

a g e n c i n a R a d 1 1 0 2 1 6 8 4 0 F r w w

j a S l a v o n i j i a 4 3 1 0 0 8 2 3 a x + 3 8 5 ( 0 w . s l a v o n i j a

e

0

0

i

B O

) 3 1 . h r

a Rr s Bi I 2 2T e

a en g j j Ee k L B A 1 e l 8. - m

ei o dn G I N : 4+ 1 3 a i l :

. a o l . oD . e v e l o p U M R u e B E 1 8 3 6 3 0 2 ( 0 ) 2 2 3 0 s l a v o n i j a @

m e n t A g e n c y o f M o n t o y e r 1 8 b 2 4 0 2 9 4 6 5 S W 6 7 3 3 F a x + 3 2 s l a v o n i j a . b e w

R R

e g i o n a l D

a l n

e g i o n

e v e l o pI n t e r n

z a

a

m u e n

r a z v o j na r o d a t i o n

m

e n

n

a t

u

a l

A

i

a g e n g e nd R

r e g i o n

c i j a

a n

c y

a l n

S

e g i o n

o f

a l

S

u

l a v o l a vC s u r o

Specifini cilj projekta: primjena inovativnih pristupa podrke marginaliziranim drutvenim skupinama u procesu njihove integracije/reintegracije i podizanja zapoljivosti Kljune aktivnosti: smjetanje volontera u neprofitne organizacije, kreiranje kreativnih volonterskih programa unutar organizacije domaina, irenje socijalne mree

Program IPA CBC Hr - Sr1. Naziv projekta: APPLE.NET 2 - umreavanjem, marketingom i standardizacijom kvalitete prema ekonomskom razvoju Ukupna vrijednost projekta: 3.182.322,43 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 1.324.965,26 HRK Nositelj: Poljoprivredni institut Osijek Partneri u RH: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Klaster Slavonska Jabuka, Osjeko baranjska upanija, Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu slubu Specifini cilj projekta: poveanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora kroz jaanje tehnologije u proizvodnji voa i poveanje kvalitete proizvoda, uz jaanje prekogranine i regionalne suradnje izmeu poslovnih, znanstvenih, istraivakih i strunih subjekata Kljune aktivnosti: prijenos znanja i jaanje kapaciteta proizvoaa; stvaranje poljoprivrednog klastera i robne marke za vojvoansku (frukogorsku) jabuku; standardizacija proizvodnje i GLOBALGAP certifikacija; jaanje marketinkog kapaciteta proizvoaa. 2. Naziv projekta: Sprjeavanje irenja klasine svinjske kuge u prekograninom podruju STOP CFS Ukupna vrijednost projekta: 3.265.508,56 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 1.367.592,80 HRK Nositelj: Osjeko baranjska upanija Partneri u RH: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Hrvatska poljoprivredna komora Specifini cilj projekta: Poboljanje sanitarnih standarda u svrhu smanjenja rizika od irenja KSK u prekograninoj regiji Kljune aktivnosti: edukacija i informiranje OPG-ova i lanova lovakih drutava, uspostava baze podataka za komparativnu analizu, stvaranje uvjeta za izgradnju 38 dezobarijera na OPG-ovima, priprema i printanje edukacijsko-informativih materijala, organizacija jedne internacionalne konferencije, organizacija studijskog putovanja

R e g H R V M B T e l . e - m

i o n a l A T S 2 0 3 r : n4 + 3 8 5 a i l : r e

n a r a z v o j n a K A S t j e p a .0 8 2 5 3 9 3 0 0 0 ( 0 ) 3 1 2 2 1 g i j a @ o b z . h

a g e n c i n a R a d 1 1 0 2 1 6 8 4 0 F r w w

j a S l a v o n i j i a 4 3 1 0 0 8 2 3 a x + 3 8 5 ( 0 w . s l a v o n i j a

e

0

0

i

B O

) 3 1 . h r

a Rr s Bi I 2 2T e

a en g j j Ee k L B A 1 e l 8. - m

ei o dn G I N : 4+ 1 3 a i l :

. a o l . oD . e v e l o p U M R u e B E 1 8 3 6 3 0 2 ( 0 ) 2 2 3 0 s l a v o n i j a @

m e n t A g e n c y o f M o n t o y e r 1 8 b 2 4 0 2 9 4 6 5 S W 6 7 3 3 F a x + 3 2 s l a v o n i j a . b e w

R R

e g i o n a l D

a l n

e g i o n

e v e l o pI n t e r n

z a

a

m u e n

r a z v o j na r o d a t i o n

m

e n

n

a t

u

a l

A

i

a g e n g e nd R

r e g i o n

c i j a

a n

c y

a l n

S

e g i o n

o f

a l

S

u

l a v o l a vC s u r o

3. Naziv projekta: Unaprijeenje meunarodne dunavske biciklistike rute Cycling Danube Ukupna vrijednost projekta: 2.662.774,28 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 52.560,00 HRK Nositelj: Vukovarsko srijemska upanija Partneri u RH: Osjeko baranjska upanija, Turistika zajednica Vukovarsko srijemske upanije Specifini cilj projekta: Stvaranje preduvjeta za poboljanje biciklistikog turizma u prekograninom podruju, poveanje privlanosti podruja Kljune aktivnosti: poticanje razvoja biciklizma u prekograninom podruju, poboljanje sigurnosti prometa, obuka dionika u turizmu, promoviranje dunavske biciklistike ture i informiranje javnosti o turistikoj ponudi u prekograninom podruju 4. Naziv projekta: Ususret reciklai u Osjeko baranjskoj upaniji i Okrugu Sjeverna Baka Ukupna vrijednost projekta: 2.167.611,85 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 1.109.374,43 HRK Nositelj: Zelena akcija za Hrvatsku Partneri u RH: Ekoloka udruga Zeleni Osijek Specifini cilj projekta: unaprijeenje sustava gospodarenja otpadom u Osjeko baranjskoj upaniji i Okrugu Sjeverna Baka kroz zejdniko djelovanje i razmjenu iskustava Kljune aktivnosti: edukacija o raznim europskim apraksama gospodarenja otpadom; pilot projekt: Reciklaa u Zajednici; sudjelovanje javnosti u planiranju gospodarenja otpadom 5. Naziv projekta: Inovativna prekogranina mrea malih izvoznika CB NET Ukupna vrijednost projekta: 2.189.612,15 HRK Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB: 787.000,66 HRK Nositelj: Poduzetniki inkubator BIOS Partneri u RH: Grad Osijek Specifini cilj projekta: Poveati poslovnu suradnju, trgovinsku razmjenu, konkurentnost i izvoz poduzea iz pograninog podruja, koritenjem modernih tehnologija te specifinom edukacijom. Kljune aktivnosti: izrada studije izvoznih mogunosti, izrada prirunika za male izvoznike, edukacija o poslovanju preko interneta (8 seminara), izravne savjetodavne usluge, odravanje tematskih radionica (4 radionice), izrada web platforme, web promocija, predstavljanje poduzetnika na sajmovima (4 sajma) 6. Naziv projekta: Tradicija za budunostR e g H R V M B T e l . e - m i o n a l A T S 2 0 3 r : n4 + 3 8 5 a i l : r e n a r a z v o j n a K A S t j e p a .0 8 2 5 3 9 3 0 0 0 ( 0 ) 3 1 2 2 1 g i j a @ o b z . h a g e n c i n a R a d 1 1 0 2 1 6 8 4 0 F r w w j a S l a v o n i j i a 4 3 1 0 0 8 2 3 a x + 3 8 5 ( 0 w . s l a v o n i j a e 0 0 i B O a Rr s Bi I 2 2T e a en g j j Ee k L B A 1 e l 8. - m ei o dn G I N : 4+ 1 3 a i l : . a o l . oD . e v e l o p U M R u e B E 1 8 3 6 3 0 2 ( 0 ) 2 2 3 0 s l a v o n i j a @ m e n t A g e n c y o f M o n t o y e r 1 8 b 2 4 0 2 9 4 6 5 S W 6 7 3 3 F a x + 3 2 s l a v o n i j a . b e w

) 3 1 . h r

R R

e g i o n a l D

a l n

e g i o n

e v e l o pI n t e r n

z a

a

m u e n

r a z v o j na r o d a t i o n

m

e n

n

a t

u

a l

A

i

a g e n g e nd R

r e g i o n

c i j a

a n

c y

a l n

S

e g i o n

o f

a l

S

u

l a v o l a vC s u r o

Ukupna vrijednost projekta: Ukupno odobrenih sredstava za podruje OB:

3.242.836,37 HRK 1.336.229,74 HRK

Nositelj: Centar za poduzetnitvo Osijek Partneri u RH: Grad Osijek, Opina Bilje, Opina Jagodnjak pridrueni partneri Specifini cilj projekta: stimuliranje lokalnog gospodarstva i poticanje novih mogunosti zapoljavanja kroz razvijanje koncepta ruralnog turizma i ekoloke poljoprivrede, stimuliranje i razvoj ruralnog t