Objectively measured sedentary behaviour and physical ... Abstract Background: A significant part of

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Objectively measured sedentary behaviour and physical ... Abstract Background: A significant part of

 • Objectively measured sedentary

  behaviour and physical activity in

  relation to cardiorespiratory fitness in

  Portuguese adolescents

  Number of words: 16.172

  De Brabanter Jolien and Platteau Yasmine Student number: 01610040 & 01512661

  Promotor: Prof. dr. Benedicte Deforche

  Copromotor: Prof. José Ribeiro

  Tutor: dr. Dorien Simons

  Master’s Dissertation submitted for obtaining the degree of Master of Science in Health Education and

  Health Promotion

  Academic year: 2017-2018

 • 1

 • Objectively measured sedentary

  behaviour and physical activity in

  relation to cardiorespiratory fitness in

  Portuguese adolescents

  Number of words: 16.172

  De Brabanter and Platteau Yasmine Student number: 01610040 & 01512661

  Promotor: Prof. dr. Benedicte Deforche

  Copromotor: Prof. dr. José Ribeiro

  Tutor: dr. Dorien Simons

  Master’s Dissertation submitted for obtaining the degree of Master of Science in Health Education and

  Health Promotion

  Academic year: 2017-2018

 • Abstract

  Background: A significant part of adolescents do not meet the current guidelines for

  sedentary behaviour and physical activity. Additionally, a continuous decrease in

  cardiorespiratory fitness levels is observed. Since both sedentary behaviour and

  physical activity are acknowledged as independent behaviours, more research is

  necessary to fully understand their relationship with cardiorespiratory fitness.

  Purpose: The main purpose of this master thesis was to explore the relationship

  between the objectively measured combined variable of sedentary behaviour/ physical

  activity with cardiorespiratory fitness in Portuguese adolescents.

  Methods: This cross-sectional study, using data from the AFINA-te project, included

  695 Portuguese adolescents (10-18 years). Both physical activity and sedentary

  behaviour were assessed using accelerometers and dichotomized based on

  respectively the guidelines for physical activity and the median. Afterwards, they were

  grouped into the combined variable with the following categories: high

  sedentary/inactive, low sedentary/inactive, high sedentary/active, low

  sedentary/active. Cardiorespiratory fitness was assessed using the 20 m shuttle-run

  test and dichotomized based on the FITNESSGRAM cutoff points. Binary logistic

  regression models and a one-way ANOVA test were conducted.

  Results: Adolescents who were high sedentary/active or low sedentary/active were

  more likely to have a healthy cardiorespiratory fitness level in comparison to those who

  were high sedentary/inactive.

  Conclusion: Being active (i.e. MVPA) seems to be more important to increase

  cardiorespiratory fitness in adolescents than being low sedentary. Low sedentary

  levels may not be able to overcome the detrimental influence of low MVPA levels on

  cardiorespiratory fitness.

  Number of words master thesis: 16.172 (table of content, bibliography, figures and

  attachments excluded)

 • Abstract

  Achtergrond: Tegenwoordig halen heel wat adolescenten de aanbevelingen voor

  sedentair gedrag en fysieke activiteit niet. Daarnaast werd er wereldwijd een continue

  daling in cardiorespiratoire fitheid vastgesteld. Gezien sedentair gedrag en fysieke

  activiteit erkend zijn als twee onafhankelijke gedragingen zijn, is meer onderzoek nodig

  om hun relatie met cardiorespiratoire fitheid te begrijpen.

  Doelstellingen: Het hoofddoel van deze thesis was om de relatie tussen de objectief

  gemeten gecombineerde variabele van sedentair gedrag/fysieke activiteit

  met cardiorespiratoire fitheid in Portugese adolescenten te onderzoeken.

  Methode: Deze cross-sectionele studie, die gebruik maakt van data verzameld voor

  het AFINA-te project, includeerde 695 Portugese adolescenten (10-18 jaar). Zowel

  sedentair gedrag als fysieke activiteit werden gemeten door accelerometers en

  gedichotomiseerd op basis van respectievelijk de aanbevelingen voor fysieke activiteit

  en de mediaan. Nadien werden deze variabelen samengevoegd tot een

  gecombineerde variabele met vier categorieën: hoog sedentair/inactief, laag

  sedentair/inactief, hoog sedentair/actief en laag sedentair/actief. Cardiorespiratoire

  fitheid werd geschat op basis van de resultaten van de 20 m shuttle-run test en

  gedichotomiseerd via de FITNESSGRAM afkapwaarden. Binaire logistische

  regressiemodellen en een one-way ANOVA test werden uitgevoerd.

  Resultaten: Adolescenten die hoog sedentair/actief of laag sedentair/actief waren

  hadden meer kans op een gezonde cardiorespiratoire fitheid, in vergelijking met

  adolescenten die hoog sedentaire/inactief waren.

  Conclusie: Fysiek actief zijn blijkt belangrijker in het verhogen van de

  cardiorespiratoire fitheid dan weinig sedentair zijn. Lage niveaus van sedentair gedrag

  zijn mogelijks niet in staat om de nadelige invloed van fysieke inactiviteit op

  cardiorespiratoire fitheid te overwinnen bij adolescenten.

  Aantal woorden: 16.172 (exclusief inhoudstafel, literatuurlijst, cijfermateriaal en bijlagen)

 • Table of contents

  1 Introduction .......................................................................................................... 1

  1.1 Problem analyses .................................................................................................... 1

  1.2 Already existing knowledge ..................................................................................... 2

  1.3 Selected approach .................................................................................................. 2

  1.4 Construction of master thesis and division of task ................................................... 3

  2 Literature review................................................................................................... 5

  2.1 Adolescence............................................................................................................ 5

  2.2 Physical activity ....................................................................................................... 6

  2.2.1 Definition and guidelines of physical activity ..................................................... 6

  2.2.2 Measurements ................................................................................................. 7

  2.2.3 Physical activity and health .............................................................................. 9

  2.2.4 Physical activity during adolescence ...............................................................10

  2.3 Sedentary behaviour ..............................................................................................11

  2.3.1 Definition and guidelines of sedentary behaviour ............................................11

  2.3.2 Measurements ................................................................................................13

  2.3.3 Sedentary behaviour and health ......................................................................14

  2.3.4 Sedentary behaviour during adolescence ........................................................15

  2.4 Cardiorespiratory fitness ........................................................................................17

  2.4.1 Definition of cardiorespiratory fitness ...............................................................17

  2.4.2 Measurements ................................................................................................17

  2.4.3 Cardiorespiratory fitness and health ................................................................18

  2.4.4 Cardiorespiratory fitness during adolescence ..................................................19

  2.5 Relationship between physical activity, sedentary behaviour and cardiorespiratory

  fitness….. ..........................................................................................................................20

  2.5.1 Sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness ..........................................20

  2.5.2 Physical activity and cardiorespiratory fitness..................................................21

  2.5.3 Combined relationship of physical activity, sedentary behaviour and

  cardiorespiratory fitness ................................................................................................22

  2.6 Problem analyses ...................................................................................................23

  3 Research method ............................................................................................... 27

  3.1 Design ....................................................................................................................27

  3.2 The AFINA-te project ..............................................................................................27

  3.3 Sampling ................................................................................................................28

  3.4 Measurements .................................................