Nw week 48 15

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

de Noordwijker, dinsdag 24 november 2015

Text of Nw week 48 15

 • Boekverkoop in bibliotheekAFGESCHREVEN n De Bibliotheek Bollenstreek houdt haar collectie graag up-to-date. Daarom vindt er een verkoop van afgeschreven boeken plaats.

  Naast een groot aantal boeken wor-den er ook tijdschriften en dvds te koop aangeboden. Voor 0,50 kan men al een boek meenemen. Voor 5 boeken betaalt men 2,-. Voor tijdschriften betaalt men 1,- per 5 stuks en een dvd heeft men al voor 2,50. Handig voor de dure decem-bermaand!De verkoop vindt tijdens de ope-ningstijden plaats in de bibliotheek aan de Akkerwinde 1A. Op donder-dag is de bibliotheek geopend van 10.00 tot 13.00 uur. De overige ope-ningstijden staan op www.biblio-theekbollenstreek.nl

  Pietenhuis weer geopendPIETENHUIS n Het Pietenhuis gaat weer open in het Hoofdstraat Koop-centrum. Dit jaar is het Pietenhuis te vinden op de Maarten Kruytstraat 28-30. De openingstijden zijn op zaterdag 28 november van 11.00 tot 16.00 uur en op woensdag 2 december van 13.00 tot 17.00 uur. Alle kinderen zijn welkom en kun-nen iets moois knutselen voor Sint en Piet en eierkoeken versieren. Op zaterdag 28 november komt de Sint langs in het Pietenhuis.

  NajaarsactieACTIE n Evenals vorig jaar is dit weer een gezamenlijke actie van de winkeliers in Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Zes weken lang worden vijf winnaars getrokken uit de ingeleverde stempelkaarten.De winnaars van week 1 zijn: fam. De Recht, Sassenheim; fam. v.d. Ploeg, Noordwijk, fam. Warmerdam, Noordwijkerhout, fam. Van Dijk, Katwijk en fam. Wiersema, Noord-wijk. Zij hebben allen 100 gewon-nen. Van harte gefeliciteerd.

  Liberale borrel op vrijdagmiddagBORREL n VVD Noordwijk organi-seert op vrijdag 27 november haar maandelijkse Liberale Vrijdagmid-dag Borrel (LVMB), dit keer in de bar van Golden Tulip Noordwijk Beach, gelegen aan de Koningin Wilhelmi-na Boulevard 8. Tijdens deze borrel zal onze fractievoorzitter, Roberto ter Hark, een terugblik geven op het afgelopen turbulente politieke jaar. De borrel is voor iedereen toe-gankelijk en men is welkom van 17.00 tot 19.00 uur. De consumpties zijn voor eigen rekening, maar voor een hapje wordt gezorgd.De LVMB wordt elke laatste vrijdag-middag van de maand georgani-seerd, steeds op een andere locatie in Noordwijk. Deze maandelijkse bijeenkomst is toegankelijk voor iedere genteresseerde die ande-ren wil ontmoeten, met bestuur en fractie over de (politieke) actuali-teit wil praten en tegelijkertijd ook alle bijzondere plekken van ons mooie Noordwijk wil leren kennen. Regelmatig worden tijdens de bor-rel ook gastsprekers uitgenodigd.

  Hotels van Oranje gegriefd door B&WLASTER n De suggestie als zouden de Hotels van Oranje verantwoordelijk zijn voor reacties van mensen die zijn overleden zijn voor de hote-leigenaren reden om in een scherpe brief van hun advo-caat te dreigen met aangifte wegens valsheid in geschrifte en van laster of smaad.Het gaat om een zinsnede uit een

  brief aan de raad, namens B&W on-dertekend door burgemeester Rijp-stra. Hierin staat over ingediende zienswijzen dat er onregelmatighe-den zijn vastgesteld met name op de formulieren verstrekt door de Hotels van Oranje. In de brief staat ongeveer dat dit varieert van reac-ties die niet zijn voorzien van per-soon- en adresgegevens tot reacties van mensen die zijn overleden. Met name dit laatste en de insinuatie

  dat de Hotels daarvoor verantwoor-delijk zijn is reden geweest om di-rect een advocaat in te schakelen. Die stelt dat ook niet is uitgesloten dat tegenstanders van de bouw-plannen die mogelijk hebben inge-diend en er staat: Wij zijn zo lang-zamerhand op alles voorbereid. Het feit dat deze brief zonder enige vorm van overleg en onderliggende bewijzen is verstuurd, wordt als een onrechtmatige daad ervaren.

  Goede juridische raad is duur

  RECHTSKOSTEN n Deze week legde het college verantwoor-ding af over de 116.313,01 ju-ridische kosten van de afgelo-pen 3 kwartalen. In een brief aan de gemeenteraad komen de cijfers met de daarbij be-horende motivering. Door Wim Siemerink

  Juridische kosten vormen een on-derwerp wat nogal eens ter sprake komt bij verschillende activiteiten op het gebied van ruimtelijke ont-wikkelingen. Waarbij conflicten met derden van grote invloed kun-nen zijn. In het verleden waren daarbij de rechtszaken met de Raad BV bij o.a. het Rederijkersplein en de Maarten Kruytstraat voorbeel-den.

  Nu werd de gemeenteraad gen-formeerd over de cijfers. Het blijkt dat ruim 116.000 euro is uitgegeven aan dit onderwerp. Kennelijk voor de politiek geen reden om vragen te stellen. Men acht de uitleg in de brief kennelijk voldoende. Daarin is te lezen dat dit niet alleen gaat over rechtszaken. Eveneens om ad-viezen van een jurist bijvoorbeeld bij het opstellen en ondertekenen van contracten. En andere proce-durekosten worden geboekt onder de kop juridische kosten. Soms gaat het over inhuren van externen wanneer de eigen juridische afde-

  ling onvoldoende capaciteit kan leveren. In het geval van de kosten rondom de ontwikkeling van het plan Sancta Maria blijkt dat buurge-meente Noordwijkerhout daarvan 50% gaat mee betalen. Noordwijk schakelde dure juridische hulp in in het geval van de Kon. Wilhel-mina Boulevard waar kennelijk een second opinion vereist was voor de

  omgevingsvergunning die totaal zon 9.000 euro bedroeg.

  De grootste kosten post blijkt Of-fem Zuid te zijn. Daarvoor werd het dure bureau van Houthoff Burema om hulp verzocht. Omdat het daar om hele grote bedragen ging en het al zoveel bediscussieerde disagio met Van Rhijn Bouw. In totaal boekt

  men, omdat er ook nog een advies was van ABC Nova, zon slordige 71.000 euro op rekening van Offem Zuid. De totale juridische kosten zijn dus zon 13.000 euro. Een groot bedrag voor de gemid-delde Noordwijker maar kennelijk geen reden voor de politiek om hierover nader uitleg te vragen.

  n Gemeente besteedt ruim 116.000 euro aan juridische kosten

  Juridische bijstand aan dit college kost zon 13 duizend euro per maand. | Foto: Wim Siemerink

  Perspectief voor kinder-boerderij

  V.v. Noordwijk bekert verder door penalties

  Respect voor menselijk

  leven

  rubriek n Bij Wilma

  UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

  Samen voor vrede in Oude Jeroen

  nieuws nieuws P13 sport P16

  senioren P9

  45JAARGANG 08 NRDinsdag 24 november 2015

  De krant niet

  ontvangen?

  Bel 071- 4022901

  Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg info@precisionwatches.nl www.precisionwatches.nl

  Rolex

  IWC

  Hublot

  Breitling

  Cartier

  Panerai

  Audemars

  Piquet

  Jaeger

  Le Coultre

  In- en verkoop exclusieve horlogesgoud inkoopIn- en verkoop exclusieve horloges

  Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg info@precisionwatches.nl www.precisionwatches.nl

  Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg info@precisionwatches.nl www.precisionwatches.nl

  Irritant h, wachten?! Een nierpatint wacht ook. Tot zn bloed is gespoeld, tot er een donornier is, of tot het te laat is.

  Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

  Ga naar nierstichting.nl

 • Gemeenteberichten

  Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk. Week 48 | 2015

  E-MAILSERVICE: LANDELIJKE BEKENDMAKINGEN

  Ontvang automatisch de bekendmakingen van aanvragen/besluiten in uw e-mailbox via de e-mailservice: Berichten over uw buurt. U kunt u gratis aanmelden via www.overheid.nl berich-ten over uw buurt.

  INGEKOMEN AANVRAGEN

  De afgelopen week zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

  Omgevingsvergunningen20150299 het verhogen van de hoofdkap,

  doortrekken en vervangen dakbe-dekking van de bestaande kap (uitbouw), Leon Senfstraat 34 2202 SC, 11 november 2015;

  20150301 het uitbreiden van de kap, vernieu-wen van het dakkapel (achterdak-vlak), veranderen van de erker en bouwen van een veranda (zijgevel), Quarles van Uffordstraat 3 2202 NB, 12 november 2015;

  20150302 het bouwen van een terrasoverkap-ping (tijdelijk), Langevelderslag 28 2204 AH, 12 november 2015;

  20150303 het splitsen van een woning in 3 geschakelde woningen (strijdig gebruik), Offemweg 19 2201 HB, 13 november 2015;

  20150304 het bouwen van een bijgebouw, Koepelweg 38 (rechterzijde) 2202 AK, 13 november 2015;

  20150305 asbestsanering, Sondauwhof 18 2203 EK, 17 november 2015;

  20150306 het plaatsen van 2 vlaggenmasten, van Limburg Stirumstraat 24 2201 JP, 18 november 2015.

  Overige aanvragenA20150432 12 december 2015 Muziek Verlicht

  Binnen, Lindenplein 1 e.o. 2201 JG, De Oude Dorpskern, 13 november 2015;

  A20150433 9, 15 en 30 januari, 12 februari, 12 en 26 maart 2016 standplaatsver-gunning, Hoofdstraat 65 2202 EV, Pepperminds Nederland B.V., 13 november 2015;

  A20150434 6 februari 2016 Carnavalsfeest, Duinwetering 107 2203 HM, Carna-valvereniging De Noortukkers, 13 november 2015;

  A20150435 2016 (diverse dagen) strandviswed-strijden, strand, Hengelsportver. De Sportvisser, 13 november 2015;

  A20150436 10 januari 2016 Strand Marathon, strand, Organisatie Den Haag Strandmarathon, 13 november 2015;

  A20150437 7 januari 2016 gebruik parkeerter-rein, s-Gravendijckseweg 47 (par-keerterrein rechterzijde) 2201 CZ, Space Business Innovation Centre Noordwijk B., 16 november 2015;

  A20150439 ontheffing voor het rijden met 3 voertuigen op het strand, V.O.F. Schelpenhandel H. van Rijn & Zn., 18 november 2015;

  A20150440 22 t/m 30 oktober 2016 collectever-gunning, Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, 18 november 2015;

  A20150441 2016 ontheffing strandgebruik, strand (nabij afrit 1), Dagliefste, 18 november 2015;

  A20150442 2016 standplaatsvergunning, Bon-nikeplein 2201 GK, Jan van der Deijl Holding B.V., 18 november 2015;

  A20150443 2016 standplaatsvergunning, Huis ter Duinstraat 2202 CT