of 22 /22
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Novosti pri vnosu vlog za leto 2012 Aleš Osanič Sektor za neposredna plačila Ljubljana, 26.01.2012

Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

  • Upload
    bien

  • View
    124

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . Novosti pri vnosu vlog za leto 2012. Aleš Osanič Sektor za neposredna plačila Ljubljana, 26.01.2012. Kje so pomembne novosti in spremembe ?. Obrazec A Obrazec B Obrazec D Obrazec H Obrazec Izplačilo plačilnih pravic Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko (nov obrazec) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

Page 1: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

Aleš OsaničSektor za neposredna plačilaLjubljana, 26.01.2012

Page 2: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Kje so pomembne novosti in spremembe ?• Obrazec A• Obrazec B• Obrazec D• Obrazec H• Obrazec Izplačilo plačilnih pravic• Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko (nov obrazec)• Obrazec Zapisnik o prigonu• Izbira sheme plačil in ponujanje podukrepov• Vzorčni tisk

Page 3: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec A• Obvezna je navedba podatka o davčnem in rezidentskem

statusu vlagatelja• Vgrajena je kontrola, ki zagotavlja obvezen vnos podatkov

Page 4: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec B• Sprememba kategorij prašičev• Sprememba pri navajanju podatkov za turnusno rejo in

izračun GVŽ iz turnusne reje

Page 5: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec D• Izjave o neuveljavljanju pomoči v tuji državi članici EU ni

potrebno več pošiljati na ARSKTRP v pisni obliki• Izjava se natisne, če je na zavihku „Tujina Grafično“ pri

posameznem GERK-PIDu označen indikator „Ne uveljavljam v tujini“

Page 6: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec D• V izjavi so navedeni vsi GERKi, za katere je označeno, da

jih vlagatelj ne uveljavlja v tujini

Page 7: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec H• Preimenovanje obrazca zaradi novega podukrepa (NEP)

Page 8: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Izplačilo plačilnih pravic• Prestavitev dodatnega plačila za mleko na nov obrazec

(ERG)• Nov blok zahtevkov za dodelitev dodatkov za lupinarje,

stročnice in posebne premije za bike in vole• Obvezna izpolnitev DA ali NE

Page 9: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Izplačilo plačilnih pravic• Prikazan je podatek o izkoriščenosti posamezne plačilne

pravice v letih 2010 in 2011

Page 10: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko• Nov obrazec je obvezni sestavni del zbirne vloge• Vloge ni mogoče zaključiti, v kolikor ni izpolnjen

Page 11: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko• Dodatno plačilo za ektenzivno rejo ženskih govedi• Dodatno plačilo za mleko

Page 12: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko• Ob kliku na „preveri obrazec“ se izračuna delež trajnih

travišč za ukrep ERG• Izračun je informativen (kontrola na kraju samem in kasnejše

administrativne kontrole)

Page 13: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Obrazec Zapisnik o prigonu• Spremenjene kategorije živali

Page 14: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Izbira sheme plačil in preglednica obveznosti• V preglednico obveznosti je dodano leto vstopa• Podatki so osveženi• Pomemben podatek za izpolnjevanje pogojev podaljšanja

obveznosti (dovoljeno max znižanje za 10%)• Nov podukrep NEP• Odprt vstop v podukrepa S35 in S50 in (spremenjen način

kontrole upravičenosti – Sloj NAGIBI 2012)• Odprt vstop v podukrepa KOL in ZEL na območjih vodnih

teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območij zadrževalnikov…. – Sloj DMS)

• Pogoj za podaljšanje obveznosti je uveljavljanje podukrepa

Page 15: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Izbira sheme plačil in preglednica obveznosti

Page 16: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ponujanje ukrepov• Ukrepov STR in LUP ni več• Dovoljeno je spreminjanje lokacije podukrepa SOR in ZEL,

če podukrep obstaja v preglednici obveznosti, ter podukrepa NEP

Page 17: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ponujanje ukrepov• Dovoljen vstop v KOL in ZEL glede na sloj podzemnih voda,

skrajšano sloj DMS 2012

Page 18: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ponujanje ukrepov• Podlaga za ponujanje S35 in S50 je grafična evidenca

nagibov ali skrajšano NAGIBI 2012• Izračuna se delež gerka, ki je glede na sloj upravičen za

uveljavljanje podukrepa S35 in S50• Risanje poljin z nagibi ni potrebno• Na istem GERKu se lahko hkrati uveljavi S35 in S50, saj sta

razreda nagibov prostorsko ločena• Sloj ima določene posebnosti (grafični prikaz sloja)

Page 19: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Ponujanje ukrepov• Posebnost sloja NAGIBI 2012 (kvadratki)

Page 20: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Vzorčni tisk• Dodana je vsota površin po rabah

• Dodana je informacija o prejemu podpore / pomoči za lupinarje, stročnice in posebne premije v letih 2007 oz. 2008 in o uveljavljanju dodatkov v zbirni vlogi za leto 2012

Page 21: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Vzorčni tisk• Dodana je kontrola na odstopanje uveljavljenih površin

podukrepov KOP glede na preglednico obveznosti• V primeru zmanjšanja, ki je večje od 10 %, se na vzorčnem

tisku pojavi opozorilo

Page 22: Novosti pri vnosu vlog za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

USPEŠEN VNOS VLOG !!!