NLT hoe staat het ermee?

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NLT hoe staat het ermee?. Aan de orde komen De organisatiestructuur Kenmerken van NLT Doelstellingen van NLT Visiedocument Tijdpad Overzicht landelijke modules De rol van de NVON. Henry van Bergen BC-NLT. De organisatiestructuur. Kenmerken van NLT. Examenprogramma in domeinen; - PowerPoint PPT Presentation

Text of NLT hoe staat het ermee?

 • NLT hoe staat het ermee? Aan de orde komen

  De organisatiestructuurKenmerken van NLTDoelstellingen van NLTVisiedocumentTijdpadOverzicht landelijke modulesDe rol van de NVONHenry van Bergen BC-NLT

 • De organisatiestructuur

 • Kenmerken van NLT

  Examenprogramma in domeinen;inhoud modulair;schoolexamen;mono-, multi- en interdisciplinaire modules;havo meer beroepsgericht, vwo meer onderzoeksgericht;inhouden worden steeds vernieuwd;ontwikkeling samen met het onderwijsveld en buitenschoolse instellingen.

 • Doelstellingen van NLTleerlingenLeerlingen ervaren in NLT:

  samenhang tussen vakgebieden;diversiteit aan mogelijkheden in btagebied, zowel in studie als beroepen;actualiteit en belang van btaonderwerpen;hoe spannend en verbeelding prikkelend het btagebied is;samenwerking tussen docenten.

 • Doelstellingen van NLTmodules

  samenhang tussen de btadisciplines tonen en versterken;nieuwsgierig maken en de verbeelding prikkelen;flexibel zijn, opdat bij actuele ontwikkelingen aangesloten kan worden;zowel verbredend als verdiepend zijn;brug slaan tussen VO en HO bta/technologie.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • Visiedocumentglobale opzet en inhoud van het vak NLT;

  Modulair (40 slu);havo totaal 8 modules en vwo 11 modules;ten minste 75% gecertificeerde en 25% naar keuze;altijd beginnen met startmodule;er komen steeds nieuwe modules.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • Visiedocumentde ontwikkeling van lesmateriaal;

  Activerende didactiek;concepten en contexten;spreiding over mono- en interdisciplinaire inhouden.

  Vier ontwikkelgolven;ontwikkelscholen (in samenwerking met HO en/of bedrijfsleven;testscholen.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • Visiedocumentexamenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;

  havo vwo A Vaardigheden Vaardigheden BBedreiging en behoud van de leefomgeving Fundament van wetenschap en technologie CVerbetering van de kwaliteit van leven Aarde en klimaat (aardwetenschappen) D Zorgen en genezen Stellaire informatie en processen (ruimtewetenschappen) E Opsporen en beschermen Biofysica, -chemie en informatica (interdisciplinaire wetenschappen) F Grenzen verleggen Biomedische technologie en biotechnologieGCommuniceren en navigerenOntwikkeling in materialen, producten en productietechniekHOver wetenschap en technologie(Duurzaam) gebruik van grondstoffen, energie en ruimteIGemak dient de mens

 • Visiedocumentexamenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;

  Formatief en summatief.

  Kwaliteitsborging;via intercollegiale consultatie;via externe visitaties en beoordeling;via regulier inspectietoezicht.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • Visiedocumentrandvoorwaarden voor scholen;

  Formatief en summatief.

  Kwaliteitsborging;via intercollegiale consultatie;via externe visitaties en beoordeling;via regulier inspectietoezicht.

 • VisiedocumentInhoud

  De identiteit van NLT;globale opzet en inhoud van het vak NLT;de ontwikkeling van lesmateriaal;examenprogramma, toetsing en kwaliteitsborging;randvoorwaarden voor scholen;praktische zaken.

 • Visiedocumentrandvoorwaarden voor scholen;

  School beslist of NLT aangeboden wordt;een team van docenten met eerstegraads bevoegdheid in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, fysische geografie en/of biologie is bevoegd;docententeam van minimaal drie verschillende leden in tenminste drie verschillende disciplines;periodisering is zeer gewenst, inroosteren bij voorkeur op dagdelen;redelijk aantal klokuren ten behoeve van ontwikkeltaken.

 • TijdpadInvoering:sept. 2007: 4 havoaf: 10 x havo + 5 x vwojan. 2008: 4 vwoaf: 15 x havo + 10 x vwosept. 2008: 5 havo + 5 vwoaf: 15 x havo + 15 x vwosept. 2009: 6vwoaf: 20 x havo + 30 x vwo

  Visiedocument december 2006 vaststellen.Examenprogramma december 2006 vaststellenVoorjaar 2007 voorbeeldexamensVoorjaar 2007 bijeenkomst invoerscholen

 • Overizcht landelijke NLT-modules

  Modules havoOmschrijvingStartmoduleDynamisch modellerenM.b.v. computermodellen simuleren en analyseren van complexe situaties in natuurwetenschap en techniek.Arosolen en UVStofdeeltjes, elektromagnetische straling, zonkracht en satellieten.WaterstofautoGehoor, geluid en gehoorschadeRoboticaLogische wiskunde, ontwerpen, elektrotechniek, programmeren.Meten is wetenNul energie woningDuurzame technologie.CommunicatieCommunicatie in techniek (signalen, codering, GPS, GSM, netwerken enz) en menselijk lichaam (zintuigen, immuunsysteem enz)Forensische technieken en biomedische identificatieCrime Scne Investigation. Via sporenonderzoek (DNA-fingerprinting, haar, vingerafdrukken,..) op de plaats van delict, op zoek naar de dader.Rijden onder invloedDe effecten van alcohol.

 • Overizcht landelijke NLT-modules

  Modules vwoOmschrijvingStartmoduleDynamisch modellerenM.b.v. computermodellen simuleren en analyseren van complexe situaties in natuurwetenschap en techniek.MP3-spelerAandrijven, overbrengen en besturenHerkennen en (zelf) gebruiken van veel voorkomende aandrijf, overbrenging- en besturingscomponenten, middels ontwerpopdracht.Rijden onder invloedDe effecten van alcohol op het menselijk lichaam wetenschappelijk onderzoeken en nagaan hoe dit een rol speelt bij het besturen van voertuigen.

 • De rol van de NVON

  Initiatiefnemer docentendagen nieuw btavak in Rotterdam en AmersfoortBij ministerie aangedrongen op instelling van een stuurgroep NLTHeeft vertegenwoordigers in de stuur- en klankbordgroepInstelling bestuurscommissie NLTWil pro-actief reagerenKritisch gevraagde en ongevraagde inbrengLeden informerenLeden helpen bij de invoering op de eigen schoolScholing voor leden

 • Vragen? Henry van Bergen BC-NLT Jan Jaap Wietsma LOP-NLT