Click here to load reader

Njegošev park thi park 13 jul Cetinje Crna Gora PROJEKAT ... · •Arhitektonski elementi parka (kapija, ograda, šetna staza, mobilijar) su transformisani; •Sadržaji parkova,

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Njegošev park thi park 13 jul Cetinje Crna Gora PROJEKAT ... · •Arhitektonski elementi parka...

 • PROJEKAT CETINJSKIH PARKOVA

  Njegošev park i park 13th jul Cetinje Crna Gora

  Spokojstvo duše u dodiru sa prirodom

 • Vizija Strategija kraljevskih Parkova

  Vizija ovog projekta je namjera da se pruži kvalitetno

  okruženje za odmor i igru, mladih ljudi da se podstakne

  socijalni kontakt, aktivnosti za djecu na Cetinju, i da se

  zadovolji sve veći nedostatak jedinstvenih mjesta prirodne i

  kulturne baštine koja je važna za Cetinje kao rastući

  turistički centar.

  Očuvati i unaprijediti

  prirodnu i izgrađenu sredinu,

  istorijski prejzaž i biodiverzitet

  parkova u korist

  različitih korisnika

  i budućih generacija.

  Na osnovu projektnog zadatka, analize i procjene

  istorijskog i trenutnog stanja u parkovima i izdatih

  konzervatorskih uslova osnovni pristup je bio razlučiti

  elemente arhitekture u okviru pejzažne arhitekture

  osnovnih karakteristika parkova, a prema njihovoj

  osnovnoj tipologiji (francuskog i engleskog manira).

  Istakle su se dvije glavne teme:

  Njegošev / Dvorski Park – mir i tišina relaksacija,

  meditacija

  Park 13 Jul - susreti, komunikacije, zabava, sport

  2

 • Crna Gora & Prijestonica Cetinje

  Priejstonica Cetinje je bila prijestonica Crnogorske države od

  XV vijeka pa sve do 1946 godine i bile je važan kulturni

  religijski i istorijski centar, sa skaldnom arhitekturom koja se

  najbolje ogleda u muzejima koji imaju najbogatije postavke u

  zemlji.

  Projekat „Beautiful Cetinje“ podrazumijeva rekonstrukciju

  objekata u istorijskom jezgru grada, Realizaciju projekta, vode

  Prijestonica Cetinje i Program UNDP. Ovaj projekat će pokušati

  da podrži razvoj grada u pravcu očuvanja kulturnog i

  istorijskog naslijeđa uz podršku Univerziteta Likovne

  umjetnosti, Dramskih umjetnosti i Muzičke akademije.

  U neposrednoj blizini Dvorca Kralja Nikole, u periodu od 1891.

  do 1894. godine, urađena su prvi put dva gradska parka,

  hortikulturno oblikovana tako da i danas predstavljaju

  najznačajnije objekte pejzažne arhitekture na Cetinju.

  Njegosev park i park"13. jul", zajedno sa Vladičinom baštom,

  Ljetnom pozornicom, Starim stadionom i padinama Orlovog

  krša, predstavljaju neodvojivi segment zatečenih spomeničkih i

  ambijentalnih vrijednosti i integralni dio istorijskog jezgra

  Zadatak projekta je projektno rješenje dva parka, očuvanje

  njegovih ljepota i uređenje novih objekata, davanja predloga

  novih kulturnih sadržaja u srcu preljepe Priejstonice Cetinje

  gdje se nalaze naši parkovi.

  3

 • POSTOJEĆE STANJE Zaključak o postojecem stanju

  Dvorski park (današnji Njegošev park) i Gradski park

  (današnji park 13 juli) se prostiru na površini od 7 ha,

  razdvojeni su Njegoševom ulicom i nerazdvojivi su dio

  istorijskog gradskog jezgra Cetinja.

  •Površine obuhvata parkova su izmijenjene (posebno

  se to odosi na Dvorski park);

  •Karakter parkova, shodno istorijsko-društvenim

  prilikama je mijenjan, a shodno tome i njihova

  namjena;

  •Arhitektonski elementi parka (kapija, ograda, šetna

  staza, mobilijar) su transformisani;

  •Sadržaji parkova, tj. oprema;

  •Izmjena okruženja definiše nove pozicije pristupa kao

  i trase kretanja.

  •Parkovi u denivelaciji (jedan u odnosu na drugi).

  Njegošev park je najstarija parkovska površina u

  gradu. Formiranje parka je vezano za podizanje

  prestolonaslednikovog dvorca, odnosno za drugu

  polovinu XIX vijeka. Park je uređen u francuskom

  stilu kojeg karakterišu čisti, strogi i pravilni

  geometrijski oblici parcela, prave staze posute

  pijeskom i oivičene šimširom.

  4

  NJEGOŠEV PARK

 • 5

  NJEGOŠEV PARK

 • OBJEKTI

  •Sjevernoistočna Glavna

  kapija

  • Sjeverna kapija

  • Spomenik bistaLjube

  Nenadovića

  •Spomenik bista Sime

  Milutinovića

  • Kafić

  • Vianrija

  • Južna kapija

  • Zapadni ulazi

  •Stari bunari

  • Tenisko igralište

  6

  NJEGOŠEV PARK – POSTOJEĆE STANJE

 • 7

  NJEGOŠEV PARK KAPIJE

  •SJEVEROISTOČNA KAPIJA

  •Postojeće kapije se restauriraju u skladu sa konzervatorskim mjerama.

  Sjeveroistočnoj Glavnoj kapiji nestaje jedno krilo od kovanog gvožđa koje

  je potrebno izraditi potpuno u skladu sa postojećom kapijom

 • 8

  NJEGOŠEV PARK KAPIJE

  •SJEVEROISTOČNA KAPIJA

  •Postojeće kapije se restauriraju u skladu sa konzervatorskim

  mjerama. Sjevernoistočnoj Glavnoj kapiji nestaje jedno krilo do

  kovanog gvožđa koje je ptorebno izraditi od kovanog gvožđa

  potpuno u skladu sa postojećom kapijom

 • 9

  NJEGOŠEV PARK KAPIJE

  •SJEVERNA KAPIJA

  •Postojeće kapije se restauriraju u skladu sa

  konzervatorskim mjerama.

 • 10

  NJEGOŠEV PARK KAPIJE

  •JUŽNA KAPIJA

  •Postojeće kapije se restauriraju u skladu sa

  konzervatorskim mjerama.

 • 11

  NJEGOŠEV PARK OGRADE

  •OGRADA ISPRED MUZIČKE AKADEMIJE

  •Postojeća kapije je postavljena samo sa strane

  Njegoševe ulice

  •U ulici Petra Lubarde koja vodi od Njegoševe ulice ka

  glavnoj Sjevernoj kapiji parka sa strane bivšeg

  engleskog poslanstava, sada Muzičke akademije,

  predlaže se nastavljanje ograde koja je već postojeća

  ispred engleskog poslansva.

  •Ograda ispred Plavog dvora nije predmet ovog

  projekta i ostaje u postojećem stanju.Nove ograde oko

  Njegoševog parka nisu predviđene projektom.

 • 12

  NJEGOŠEV PARK OGRADE

  •OGRADA ISPRED oko hotela Grand, i postojeća žičana ograda se zadržava i sade se sadnice zimzelene ograde koji će

  pokriti ogradu i nastaviti i dijelom sa druge strane kapije i ujedno maskirati u vidu žive ograde, objekte izvan parka.

  •Predlaže se da planska dokumentacija najvišeg reda (GUR Cetinje) koja bi se razrađivala kroz detaljni plan prihvati

  naš predlog povezivanja parkova (park „13. Juli“ i „Njegošev park“) stazom između Plavog dvorca i hotela Grand

 • 13

  NJEGOŠEV PARK STAZE

  STAZE:

  •Ispravljanje geometrije staza – ujednačavanje širine staza i

  ispravljanje ivica staza.

  •Predlaže se da planska dokumentacija najvišeg reda (GUR Cetinje)

  koja bi se razrađivala kroz detaljni plan prihvati naš predlog

  povezivanja parkova (park „13. Juli“ i „Njegošev park“) stazom

  između Plavog dvorca i hotela Grand

  •Uklanjanje asfalta

  •Postavljanje rješenja zastora od krupnih betonskih ploča svijetlog

  tona (tzv. vještačkog kamena) sa završnom površinom od utisnutog

  (utopljenog) tucanika krečnog kamena iz lokalnog majdana adekvatne

  granulacije. Način popločavanja bi mogao biti sljedeći: dimenzije ploča

  širine 30cm, dužine min 30cm (max 15% ukupne količine) do 70cm,

  debljine cca 8,0cm), složene u pravilnim redovima, sloga upravnog na

  pravac kretanja, sa smicanjem) Ploče se postavljaju na mršav beton

  sa vidljivim sitnim agregatom bijele boje sa zalivanjem cementnim

  mlijekom

  •Svi postojeći kameni ivičnjaci su planirani da se zadrže a nedostajući

  se planiraju u svemu prema postojećem, zatečenom riješenju

  (pravougaoni kvaderi sivog kamena istih dimenzija ručno špicovani,

  podužno složeni i adekvatno nivelisani). Kruna ivičnjaka je planirana

  da bude u visini staze dok je zelena površina od 4.0 do 7cm niža od

  staze za šetanje

  •Odvodnjavanje šetnih staza je planirano da se riješi prirodnim

  putem.

 • NJEGOŠEV PARK BUNARI U prostoru Njegoševog parka nalaze se bunari koji više nisu u

  funkciji.

  Konzervatorskim mjerama bunari se rekonstruisu i dodaje se

  element od kovanog gvožđa.

  14

 • Postojeće biste na kamenim postamentima Ljube

  Nenadovića i Sime Milutinovića u “Njegoševom

  parku” na Cetinju se rekonstruišu u skaldu sa

  konzervatorskim mjerama.

  15

  NJEGOŠEV PARK POSTOJECE SKULPTURE

 • 16

  NJEGOŠEV PARK POSTOJEĆI KAFIĆ

  KAFIĆ:

  Postoječi kafić zadržati na postojećem mjestu kako je predvidio važeći

  DUP Istorijsko jezgro. Za ovaj objekat je prema obavještenju

  Sekretarijata za Urbanizam Cetinje planirana rekonstrukcija.

 • 17

  NJEGOŠEV PARK POSTOJEĆI OBJEKAT

  VINARIJA

  VINARIJA:

  Postoječi objekat će se zadržati na postojećem mjestu kako je

  predvidio važeći DUP UP Istorijsko jezgro. Za ovaj objekat je prema

  obavještenju Sekretarijata za Urbanizam Cetinje planirana

  rekonstrukcija u vinariju.

 • 18

  NJEGOŠEV PARK POSTOJEĆI TENISKI

  TEREN

  TENISKI TEREN

  Postojeći teniski teren se prema DUP-u Istorijsko jezgro zadržava ali

  se pomjera translatorno kako bi se staze rekonstruisale u

  geometrijskom maniru i kako bi se poboljšala prohodnost za nove

  sadržaje.

 • NJEGOŠEV PARK POSTOJECI

  MOBILIJAR Postojeći mobilijar se uklanja i predviđa se postavljanje novog mobilijara u oba parka.

  19

 • 20

  NJEGOŠEV PARK – PROJEKTNO RJEŠENJE

 • BILBORDI BILBORDI za izlozbu duž staze koja vodi od

  sjeverne ka južnoj kapiji postavlja se niz

  bilboard-a trostranih – postolja, sa

  metalnim ramom i postamentom tamno sive

  boje – 17 komada dimenzija 110x75cm, a

  služiće za izložbe na otvorenom

  Bilbordi bi bili postavljeni samo u vrijeme

  izložbe, dok bi se nakon završene izložbe

  uklanjali i držali u prostorijama opštine ili

  fakulteta Likovnih umjetnosti na Cetinju.

  21

  PLANIRANI

  SADRZAJI

 • BILBORDI

  22

  PLANIRANI SADRZAJI

 • PROSTOR ZA ODRŽAVANJE

  SLIKARSKIH RADIONICA

  Duž staze koja vodi od sjeverne ka južnoj

  kapiji rezerviše se prostor za održavanje

  kurseva slikanja i fotografije čime bi se

  angažoao fakultet likovnih umjetnosti

  tokom ljeta i time bi se proširila turistička

  ponuda Cetinja i Crna Gore.

  23

  PLANIRANI

  SADRZAJI

 • PROSTOR ZA ODRŽAVANJE

  SLIKARSKIH RADIONICA

  24

  PLANIRANI SADRZAJI

 • PROSTOR ZA KNJIŽEVNI KUTAK

  U centralnom dijelu pakra rezerviše se

  prostor za održavanje knijževnih večeri,

  recitala i promocija novih knjiiževnih djela.

  tokom ljeta i time bi se proširila turistička

  ponuda Cetinja i Crna Gore.

  25

  PLANIRANI

  SADRZAJI

  Istaknuti Književno stvaralaštvo

  Književne večeri mogu biti tematske

  Petar II Petrović Njegoš (1813-1851) je najveći pjesnik u književnosti ovih

  prostora. Svojim književnim djelom on daleko prevazilazi svoju sredinu i

  svoje vrijeme i svrstan je u red velikih pisaca svjetske književnosti.

  Sima Milutinović-Sarajlija (1791-1847) je nekoliko godina boravio na

  Cetinju i bio Njegošev učitelj.

  Stevan Perović Cuca (1830-1857), pjesnik

  Mirko Petrović (1820-1867) pjesnik

  Pjesnik Stevan Kaćanski ( 1830-1900),

  I Petrović ( 1841-1921), autor velikog broja lirskih pjesama

  Simo Matavulj (1852-1908)

  Laza Kostić (1841-1909)

  I mnogi drugi

  Studenti akademije Dramskih umjetnosti na Cetinju bi mogli čitati

  odlomke iz dijela savremenih i istaknutih crnogorskih pjesnika.

 • RAMPE ZA LICA SA POSEBNIM POTRTEBAMA

  Planirane su dvije rampe za osobe sa posebnim potrebama, čime su svi ulazi

  u park dostupni svim licima.

  26

  PLANIRANI SADRZAJI

 • PLANIRANO OZELENJAVANJE

  Pri izradi projekta ozelenjavanja ovog parka akcenat je dat na revitalizaciji duha u kome je park prvobitno i napravljen a to je park u francuskom stilu.

  Francuski vrtovi su pravilni vrtovi. Dizajn francuskih vrtova (jardin à la française) je formalan, uredan stil vrtlarenja s puno ravnih, geometrijskih linija i snažnom simetrijom. Osnovni elemenat francuskog vrta je parter i glavna perspektiva. Fokus francuskog vrta najčešće je kuća, palata ili dvorac od kojih se staze šire zrakasto, stvarajući duge, aksijalne poglede

  PRIMJERI VRTOVA UREĐENIH U FRANCUSKOM STILU

  27

 • NJEGOŠEV PARK PLANIRANO OZELENJAVANJE

  28

 • NJEGOŠEV PARK PLANIRANO OZELENJAVANJE

  29

 • NJEGOŠEV PARK Detalji partera

  32

 • NJEGOŠEV PARK Detalji partera

  33

 • NJEGOŠEV PARK Detalji partera

  34

 • NJEGOŠEV PARK Detalji partera

  35

 • PRIMJERI PLANIRANIH VRSTA

  36

 • PRIMJERI PLANIRANIH VRSTA

  37

 • OBJEKTI

  •Spomenik Nikca od

  Rovina

  •Spomenik Vuka

  Mandušiča

  • Kafić – ostava za alat

  • Koncertni podijum -

  Glorijet

  • Česma

  36

  PARK 13 JUL– POSTOJEĆE STANJE

 • 37

  PARK 13. JULA

 • 38

  PARK 13. JULA GLORIJET

  •U centru parka 13 jul se nalazi podijum za održavanje

  koncerata - Glorijet

 • Postojeće biste bronzane biste sa betonskim

  postamentima Vuka Mandušića i Nikca od Rovina

  Tomanovića koji se nalaze u parku “13 Jul” na

  Cetinju se rekonstruišu u skladu sa

  konzervatorskim mjerama.

  39

  PARK 13. JULA POSTOJECE SKULPTURE

 • 40

  PARK 13. JULA POSTOJEĆI OBJEKAT

  KAFIĆ – OSTAVA ZA ALAT

  Postoječi objekat će se zadržati na postojećem mjestu kako je

  predvidio važeći DUP UP Istorijsko jezgro. Za ovaj objekat dajemo

  prijedlog da su u budućem planskom dokumentu izmjesti na drugo

  mjesto.

 • 41

  PARK 13. JULA POSTOJEĆI OBJEKAT

  ČESMA

  Postoječi objekat će se zadržati na postojećem mjestu kako je

  predvidio važeći DUP UP Istorijsko jezgro. Za ovaj objekat dajemo

  prijedlog da su u budućem planskom dokumentu izmjesti na drugo

  mjesto.

 • 42

  PARK 13. JULA POSTOJEĆI OBJEKAT

  KOŠARKAŠKI TEREN I DRVENA TABLA

  Postoječi objekat će se ukloniti

 • 43

  PARK 13. JULA– PROJEKTNO RJEŠENJE

 • GLORIJET Postojeći glorijet se oblaže bijelim kamenom

  i postavlja se konstrukcija koja ce

  natkrivati Glorijet i bice moguće održavanje

  koncerata na otvorenom

  Ovde bi se održavali koncerti na otvorenom

  Muzočke akademije na Cetinju, kao i

  ostalih umjetnika.

  44

  PLANIRANI

  SADRZAJI

 • GLORIJET

  45

  PLANIRANI SADRZAJI

 • KLIZALIŠTE U centralom dijelu parka planira se postavljanje klizališta u zimskom režimu

  korišćenja u periodu od 01.decembra do 31. marta, , koje bi bilo montažno

  demontažnog karaktera prečnika 20m, površine 314m2, od prirodnog leda. Oko

  klizališta planira se postavljanje privremene drvene ograde koja se nakon

  završetka sezone klizanja uklanja. Sezona klizanja bi trajala od decembra do

  kraja marta, odnosno dok temperatura ne pređe 15oC.

  .

  46

  PLANIRANI SADRZAJI ZIMSKI REŽIM

 • KLIZALIŠTE Ograda klizališta je od vertikalnih metalnih kutijastih profila 50x50x3 mm, koji se postavljaju na ugradne anker ploče u glatkom

  betonu na rastojanju od 1.2m, visine 1.2m. Na vertikalne stubiće se pomoću zavrtnjeva montiraju poprečni kutijasti profili koji

  služe za pričvršćivanje drvenih talpi. Poprečni profili su dimenzija 30x40mm, dok su talpe sirine 12-15mm debljine 15-20mm.

  Kompletna ograda se nakon završteka zimskog režima korišćenja uklanja.

  47

  PLANIRANI SADRŽAJI ZIMSKI REŽIM

 • OBJEKTI U FUNKCIJI KLIZALIŠTA Prateći objekti privremenog karaktera uz klizalište su kućica za izdavanje klizaljki, čileri i oprema za održavanje leda. TIP 1..

  Objekat za izdavanje klizalji je površine 24m2 dimenzija 3x8m, dok je prostor za postavljanje čilera 2x2 metra površine 4m2

  . Kompletna ograda i objekti se nakon završteka zimskog režima korišćenja uklanjaju.

  PLANIRANI SADRŽAJI ZIMSKI REŽIM

  51

 • OBJEKTI U FUNKCIJI KLIZALIŠTA Prateći objekti privremenog karaktera uz klizalište su kućica za kuvano vino, čaj, kolače suvenire TIP 2 Objekat je površine

  8,5m2 dimenzija 3,4x1,5m, Kompletan objekat se nakon završteka zimskog režima korišćenja uklanja.

  PLANIRANI SADRŽAJI ZIMSKI REŽIM

  49

 • PLANIRANI SADRŽAJI ZIMSKI REŽIM KLIZALIŠTE

  50

 • PLANIRANI SADRŽAJI ZIMSKI REŽIM KLIZALIŠTE

  51

 • DJEČIJE LUTKARSKO POZORIŠTE

  U centralom dijelu parka planira se u ljetnjem režimu korišćenja u periodu od 01. maja, do 31. Avgusta postavljanje objekata

  pozornice koje bi bilo montažno demontažnog karaktera prečnika 20m, površine 314m2, za održavanje lutkarskih predstava kao i

  ostalih dječijih predstava .

  PLANIRANI SADRŽAJI LJETNJI REŽIM

  52

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  KOŠARKAŠKI TEREN Planirati nov teren za basket – polovina košarkaškog terena sa podlogom od betona presvučenu poliuretanom. Dimenzije terena

  su 13,95x15m površine 209,25m2 sa jednim košem.

  53

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  KOŠARKAŠKI TEREN

  54

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  TEREN ZA BOĆANJE Planirati nov teren za boćanje (boćalište, jog ili zog) igralište je dužine 27.5 metara dok mu je širina

  2,0X2,4= 4.8m

  55

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  STAWBERRY DRVO Planira se postavljanje solarnog panela za napajanje mobilnih telefona i WiFi mrežu

  56

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  STAWBERRY DRVO

  57

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  DJEČIJE IGRALIŠTE Planira se Dječije igralište u okviru zelene parcele u južnom dijelu parka. Predlaže se podloga od nabijenog pijeska najsitinije

  frakcije ili gumenih ploča sa aktivnim elementima igrališta koja su edukativnog i razvojnog karaktera. Igralište je oblika punog

  kruga prečnika 20m površine 314m2

  58

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA

  ŠAHOVSKO POLJE U južnom dijelu parka planira se postavljanje šahovskog polja na otvorenom od kamenih ploča u dve kontrastne boje dimenzija

  pojedinačniih ploča 60x60cm sa prostorom za smJeštaj velikih figura. Takođe se mogu postaviti i stolovi za igranje šaha ukupne

  je površine 51.84m2 Figure su visine oko 80-100cm izrađene od tvrde plastike punjene sa pjeskom

  59

 • PLANIRANI SADRŽAJI PARK 13. JULA ŠAHOVSKO POLJE

  60

 • PLANIRANI SADRŽAJI NJEGOŠEV PARK I PARK 13 JUL

  PARKIRALIŠTE ZA BICIKLE Parking za bicikle postaviti pored dječijeg igrališta i terena za basket. Konsturkicja je metalna ankeriše se na betonski plato,

  prema uputstvu proizvođača.

  61

 • PLANIRANI SADRŽAJI NJEGOŠEV PARK I PARK 13 JUL

  MOBILIJAR Predviđa se nov mobilijar klupe od kovanog gvožđa tamno sive boje sa jednostavnijim ramom od kovanog gvožđa, u odnosu na

  onaj u Njegoševom parku i sa drvenim talpama u boji drveta prelakirane bezbojnim lakom satine sjaja.

  Predviđaju se nove kante za smeće stilizovane od kovanog gvožđa tamno sive boje

  Stubovi i svetiljke za parkovsku rasvjetu su slični stubu koji je postavljen na prostoru ispred Biljarde, i u Njegoševoj ulici, samo

  u ovom slučaju sa jednim fenjerom tamno sive boje

  62

 • PLANIRANI SADRŽAJI NJEGOŠEV PARK I PARK 13 JUL

  OSVJETLJENJE Stubovi i svjetiljke za parkovsku rasvjetu su slični stubu koji je postavljen na prostoru ispred Biljarde, i u Njegoševoj ulici, samo

  u ovom slučaju sa jednim fenjerom tamno sive boje. Izabrana svetiljka “Isla” je predstavnik novog koncepta urbanog osvetljenja u

  kojem je apsolutni prioritet subjektivan komfor građana. Svjetiljka je sa metal-halogenim izvorima svetlosti. Dizajnirali su je

  svjetski dizajneri i perfektno se uklapa u svaki tip urbane sredine, te kreira prijatno okruženje, kako po danu, tako i u noćnim

  časovima. Može biti opremljena natrijumovim i halogenim svjetiljkama snage do 150W.

  63

 • PARK 13. JULA PLANIRANO OZELENJAVANJE

  • Park 13 juli je rađen u engleskom stilu. Parkovske površine su slobodno oblikovane sa krivudavim stazama koje vode

  ka zvjezdastom raskršću u središnjem dijelu parka.

  • Engleski stil u projektovanju zelenih površina se zalaže za primjenu organskih i prirodnih oblika koji imitiraju

  prirodne resurse. Engleski prirodni parkovi su zasnovani na približavanju prirodi, tu se ne upotrebljavaju stroge

  geometrijske forme i simetrije i primjenjuju se organske forme. Najkarakterističnija crta engleskog parka je njegova

  živopisnost, slikovitost, tj. postavka kompozicije po principu pejzažne slike, gdje parkovski elementi formiraju kulise,

  centar, prednji i zadnji plan i opažaju se sa određenih tačaka

  PRIMJERI VRTOVA UREĐENIH U ENGLESKOM STILU

  64

 • PARK 13. JULA PLANIRANO OZELENJAVANJE

  65

 • PARK 13. JULA Detalji parternog ozelenjavanja

  66

 • PARK 13. JULA Detalji parternog ozelenjavanja

  67

 • 68

  HVALA NA PAŽNJI