Click here to load reader

images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/310314/VCV_2014.3.31_4824255_BIENBAN...Ông Nguycn Thái Hà doc Quy dinh viêc (mg cù, de cù thành viên HÐQT Công ty nhiêm k" 2013-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/310314/VCV_2014.3.31_4824255_BIENBAN...Ông Nguycn Thái...

  • 2014-03-28T11:18:29+0700BI S N