NG¯» NG C»¬A V€O SCH TIN M»NG V€ CC THNH V» .L»‌i Cha, nu c³, c©ng tr» nn d»… d ng hn. 2 Sch

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NG¯» NG C»¬A V€O SCH TIN M»NG V€ CC THNH V»...

 • NNGGNNGG CCAA VVOO SSCCHH TTIINN MMNNGG VV CCCC TTHHNNHH VVNNHH

  Ki-t hu c Sch Thnh

  Lm. Ng Hon Cu, svd

 • 2

 • 3

  NNGGNNGG CCAA VVOO SSCCHH TTIINN MMNNGG VV CCCC TTHHNNHH VVNNHH

  Ki-t hu c Sch Thnh

  Lm. Ng Hon Cu, svd TP.HCM 2016

  (dng ni b)

 • 4

 • 5

  Mc Lc

  - Li Ng .......................................................................... trang 6

  NGNG CA VO SCH TIN MNG ........................... 9

  - Bi 1 : Thin Cha l Tnh Yu .................................................. 11

  - Bi 2 : c Gi-su Ki-t , hnh nh ca Thin Cha Tnh Yu ... 14

  - Bi 3 : c Gi-su Ki-t, Li Cha v Sch Thnh ..................... 19

  - Bi 4 : c Gi-su Ki-t v t nc Do-thi ....................... 23

  - Bi 5 : c Gi-su Ki-t v Lch s Dn Cha ...................... 28

  . Cha Thnh Thn, v cng trnh cu ca Thin Cha ............................ 32

  . S : Lch s cu .................................................... 33

  - Bi 6 : c Gi-su Ki-t v Tin Mng cu ....................... 34

  - Bi 7 : c Gi-su Ki-t v sch Tin Mng ........................... 38

  . Ba Tm Tnh cm nhn Li Cha .............................. 45

  NGNG CA VO CC THNH VNH ...................... 47

  . Suy tn Li Cha ........................................................... 61

  . Lectio Divina v vic chia s Li Cha .......................... 64

  . Bn k hiu Sch Thnh Tn c v Cu c .............67

  . Cch trch dn Sch Thnh ........................................... 71

  . Cch tra tm bn vn trong sch Tin Mng ................... 72

  . Li Cha v chu k Phng v ........................................ 74

  . Li Cha trong i sng ca Dn Cha ...................... 76

 • 6

  i Ng

  Tin Mng l sc mnh Thin Cha dng cu bt c ai c lng tin (Rm 1,16).

  n,

  C nhiu Ki-t hu cha bit, cha quen vi Sch Thnh(1). Cn rt nhiu ngi cha nghe bit Tin Mng v cng trng i m Thin Cha nhn gi n cho loi ngi chng ta.

  Nhng trang sau y gii thiu mt cch lm quen vi Sch Thnh, bt u vi vic c sch Tin Mng. Ri chng ta s cm hiu c Gi-su Ki-t l Li Cha v l Tin Mng hnh phc. Chng ta s nhn ra rng mnh c Thin Cha yu. y l nim vui ln lao chia s cho ngi khc, cng vi nhng cm nghim v Li Cha v nhng g m Li Cha lm cho ta yu mn.

  1 Do nhng hon cnh khng may trong lch s, cch ring t cuc Ci Cch

  v Chng Ci Cch vo th k XVI, m s ng ngi cng gio tr nn th i vi Sch Thnh. Mt nh tu c ngi au lng nhc ti vic Li Cha b lu y qua my th k, cho n Va-ti-cn II (Enzo Bianchi, Pregare la Parola, Torino 1999, trang 9).

  T Va-ti-cn II (1965), Hi Thnh khng ngng nhc nh v khuyn khch mi Ki-t-hu hy ch tm n Sch-Thnh-Li-Cha.

 • 7

  lm quen vi sch Tin Mng, c my tp(2):

  - Ngng Ca Vo Sch Tin Mng - c Sch Tin Mng theo thnh Mt-thu, - c Sch Tin Mng theo thnh Mc-c, - c Sch Tin Mng theo thnh Lu-ca, - c Sch Cng V Tng , - c Sch Tin Mng theo thnh Gio-an,

  Hy vng cc tp sch ny s ng hnh vi bn, gip c hiu cc sch Tin Mng v yu mn Li Cha hn, ng thi bit cch gip cho ngi khc na.

  Chng ta ni gn, dng cu ngn v ch d hiu, chn nhng dn bi thng gm 3 phn, vi nhng s d nh. Cc tp sch ny tin dng cho c nhn cng nh cho cc nhm hc tp. C bn chnh, v bn tm thch hp cho nhng ai cn n gn.

  iu quan trng l c(3) Sch Thnh, bt u vi sch Tin Mng. c tng cun, ton phn hoc mt phn, vi cht lng ng tm t; nh dn dn s nhy cm hn vi Li Cha, trong Phng v(4) v trong i sng. Vic c suy nim (Lectio divina) v chia s Li Cha, nu c, cng tr nn d dng hn.

  2 Sch nghin cu v Kinh Thnh bng ting Vit hin nay rt him, m

  loi ny ch thch hp cho rt t ngi. Nhng th thng gp thy th hu ht c tnh cch m n lin. Hy vng my tp sch nh ny c th gp cht g cho nhng ai mun c cc sch Tin Mng mt cch c u ui v cm hiu c Li Cha; ng thi cng c th gip ch cho ngi khc trong gia nh hoc trong cng ng dn Cha.

  3 Ch n vic c, chng ta ngh cch ring ti gii tr, cc ging vin gio

  l, cn b cc on th, v gii chng sinh, tu sinh, tu s v.v l nhng ngi c nhiu c hi rao ging Li Cha.

  4 Ki-t hu chng ta c dp nghe Sch-Thnh-Li-Cha trong mi thnh

  l, v nh th sut i. Nhng cn lm sao cm hiu Li Cha v em ra thc hnh.

  Nn tm hiu k chu k Li Cha trong Phng v, xin xem cui tp ny.

 • 8

  n,

  Vi n Cha Thnh Thn v nh quen thn vi Sch Thnh, nht l sch Tin Mng, chng ta s:

  . D theo di Li Cha trong phng v thnh l

  . i mi cch hiu o v cch sng o,

  . ng thi bit em TIN MNG cho ngi khc.

  Phi chng nh th l chng ta cng gp cht g mi ngy cng thm nhiu Ki-t hu quen thn hn vi Sch-Thnh-Li-Cha v chng nghim rng Sch Thnh khng kh nh ngi ta tng.

  Gi V Cch Dng Tp Sch Ny

  - Tp sch nh ny gip c hiu cc sch Tin Mng, khi gi lng m mn Li Cha v bit cch gii thiu cho ngi khc na. By bi vn gn sau y trnh by i iu

  . V Thn Cha v c Gi-su Ki-t

  . V Li Cha v Dn Cha

  . V Tin Mng cu v sch Tin Mng

  d lm quen vi sch Tin Mng v gp g c Gi-su Ki-t l hnh nh sng ngca Thin Cha.

  - Cui mi bi l Pht Lng ng Tm T nm cm v ghi nh Li Cha.

  - Bi 1 m ra vi nhng u t v thn phn con ngi, vi bao ni bn khon v S Sng S Cht, v Tnh Yu v Hnh Phc. Chng ta ang ng trc Ngng Ca vo Sch Tin Mng vy!

  c hiu Yu mn Phc v

 • 9

  NNGGNNGG CCAA

  VVOO SSCCHH TTIINN MMNNGG

 • 10

 • 11

  Bi 1

  THIN CHA l TNH YU

  Ni n Tnh Yu v Hnh Phc, cng nh ni n s Sng v s Cht, l suy ngm v ngha i ngi v dn lng lng nghe mt tin trng i. l chng ta c Thin Cha yu thng!

  A. THN PHN CON NGI.

  L ngi, chng ta c mt thn xc cn n ung v ht th sng. Chng ta cn cn tnh yu, t do v hy vng v.v sng xng ng l ngi.

  Trong cuc sng, mi vic u c hi kt: d l mt cuc chi, mt cng trnh hay mt i ngi. Mun nh gi tt xu, thnh cng tht bi, hnh phc hay bt hnh u cn xem xt hi kt.

  Hi kt ca mt i ngi gi l cht!

  Ai cng mun sng, sng hnh phc, hnh phc mi mi. Nhng ai cng cht! M c mt gi khcno , con ngi mi thc s ngh n ci cht, ci cht ca chnh mnh. Gi khc y, con ngi mi thong ngh cch bao qut v i mnh.

  Cng thm tui th cng thm kinh nghim sng. Cng nhiu kinh nghim sng v cng thm trm su sc, th li cng thm tha xt xa cho thn phn cao qu m mong manh ca kip ngi!(5).

  Sch Thnh Cu c th than v thn phn con ngi: Kip ph sinh, thng ngy vn vi, ti thm nh c ni hoa ng, mt cn gi thong l xong, chn xa mnh cng khng bit mnh(6) (Tv 103,15)

  5 Con ngi ch nh cy lau cy sy, yu km nht trong thin nhin, nhng

  l cy sy bit suy ngh. Khng cn c v tr phi trang b bp con ngi: mt ln hi, mt git nc git cht con ngi. Nhng v tr c bp con ngi, th con ngi vn cao qu hn v con ngi bit mnh cht, cn v tr c thng th th li khng h hay bit g. Xem Blaise Pascal (1623 - 1662), Penses, n bn L.Brunschvicg, s 347.

 • 12

  l ni bun khn ngui ca i ngi(7).

  B. THIN CHA l TNH YU.

  Mi vic u c hi kt, mi cuc sng trn gian u c im dng. Nhng Thin Cha l ng v hnh, khng gi khng cht. Thnh vnh ni:

  Ngay c khi i ni cha c dng nn, a cu v v tr cha c to thnh, Ngi vn l Thin Cha t mun thu cho n mun i

  (Tv 90,2). Thin Cha l ci ngun ca vn vt. Ngi sng to v thu sut con ngi:

  Ngi qu bit ta c nhi nn bng g, hn Ngi nh: ta ch l ct bi (Tv 103,14).

  Thin Cha li yu thng v mun cho mi ngi c cu (1Tm 2,3tt), c sng hnh phc mi mi vi Ngi.

  nh y, Thin Cha thc hin qua c Gi-su Ki-t l Con Mt ca Ngi. y l li ng ghi nh v loan truyn:

  Thin Cha yu th gian n ni ban Con Mt, ai tin vo Con ca Ngi th khi phi cht, nhng c sng mun i (Ga 3,16)(8).

  l Tin trng i nht, Tin ng mng nht cho chng ta v cho mi ngi: Chng ta c Thin Cha yu thng!

  C. YU MN l HNH PHC.

  Khi ta yu mn v c mn yu th ta cm thy hnh phc. u c tnh yu, c hnh phc. Mun c hnh phc mun i th cn tin nhn c Gi-su l Con Thin Cha, ng Cu Th v cn bit sng yu mn (1Ga 3,23).

  6 Nm 1997, cng nng Diana tr p v c dn Anh m mn, bt

  ng cht v tai nn giao thng, khin dn Anh bng hong thng tic. Trong l an tng theo nghi thc Anh gio, c nhc s ni ting Elton John ht bi Candle in the wind (ngn n trc gi), v th tng Tony Blair tuyn c bi thnh th 1 C-rin-t chng 13 ca ngi lng yu mn.

  7 mt cy nhn sinh, / Ti khng cn tr mi,

  Cng nh em ra i, / Ln khn ri khc khoi! (Mai Trung Tnh). 8 Nn cch ring nhng cu Sch Thnh c gch di.

 • 13

  c Gi-su Ki-t tm kt iu rn yu mn nh sau:

  Ngi phi yu mn c Cha, Thin Cha ca ngi, ht lng ht linh hn v ht tr khn ngi. l iu rn ln nht v iu rn ng u. Cn iu rn th hai, cng ging iu rn y, l: ngi phi yu ngi thn cn nh chnh mnh (Mt 22,37-39).

  Yu Cha v yu ngi(9) l hai m mt. l tt c l lut ca o Cha (Mt 22,40), v Thin Cha l Tnh Yu (1Ga 4,8.16).

  Thnh Gio-an Tng cho bit:

  Thin Cha l Tnh Yu10), ai trong tnh yu th trong Thin Cha, v Thin Cha trong ngi y (1Ga 4,16).

  Pht lng ng tm t

  - Tin trng i ng mng nht l tin g? Th din gii cho chnh mnh hoc cho nhau. c 1 Ga 4,8-16 v cu nguyn.

  Trong nhm: Cu nguyn thnh ting ngi khc c th hip thng: ca ngi, t n, xin n cm nhn tnh thng ca Cha.

  - Ring ti nh: Lm quen vi sch Cu c v Tn c, xem trang 67 -70.

  9 Trnh Cng Sn, nhc s ni ting, thuc truyn thng Pht gio, cng

  tng th l: Ni m nh ln nht eo ng ti t thu cn nh cho n sau ny vn lun lun b m nh l ci cht (trch bi phng vn ng trn bo An Ninh, s 44, thng 3 nm 2005). ng cng ghi li t tng ny: Sng gia i ny th c thn phn v tnh yu. Thn phn th hu hn, tnh yu th v cng. Chng ta lm cch no nui dng tnh yu tnh yu c th cu chuc thn phn trn cy thp gi i.

  10 Yu Th