Ngn ng»¯

 • View
  2.380

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ngn ng»¯

 • 1. WWW.AZO.VN
  Chng phi cng vic kh khn m khng dm liu, chnh v ta khng dm liu nn n tr thnh kh khn
 • 2. Hy suy ngh tt c nhng g bn ni . Nhng ng ni tt c nhng g bn suy ngh
 • 3. Nu i vi n ng, hn nhn l kt thc, th i vi n b, mi ch l bt u.
  WWW.AZO.VN
 • 4. Ngi n ng c hai s thch : th phiu lu v s nguy him. Bi vy n ng rt thch i tnh v i tnh l mt tr chi ht sc nguy him.
 • 5. Chin trng th thch ngi dng cm, cn gin th thch ngi khn ngoan, kh khn th thch bn b.
  WWW.AZO.VN
 • 6. p v c yu y mi ch l n b. Xu m bit cch lm cho mnh c yu y l cng cha.
 • 7. Tnh yu ch p l nhng mi tnh kt thc trong au kh. Mi tnh khng au kh l mi tnh gi to
  WWW.AZO.VN
 • 8. Ngi ta c th tha th nhng s phn bi, nhng ngi ta khng lm sao qun n c.
 • 9. i ngi khng phi sng c bao nhiu nm m mt i ngi l lm c bao nhiu chuyn c ngha.
  WWW.AZO.VN
 • 10. Nubnkhngsdngtuitrcamnhvovicgc ngha, xinhychotituitrcabn.
 • 11. Hy nh con chim n ang u trn cnh liu yu, n thy cnh sp gy nhng vn vui v ht, v n bit mnh cn c i cnh.!!!!!!!!
  WWW.AZO.VN
 • 12. Khi mt mnh nn gi
  gn
  t tng
  Ra ngoi ng phi gi
  gn ngn ng
  trong nh phi gi gn ha kh.
 • 13. K v n bc ngha l k qun cc iu ngi ta lm cho h. Nhng h chng bao gi qun cc iu m ngi ta khng gip h c.
  WWW.AZO.VN
 • 14. i tnh l mt liu thuc ng, song khng my ai c can m chi t.
 • 15. WWW.AZO.VN
  Mt thng ngi trch mc sao bng mt gi hot ng. Gi y lm cho lng ta nh v ti ta nng.
 • 16. Khng c ngi ph n no xu. Ch c ngi ph n khng bit cch lm cho mnh p.
 • 17. Hai ngi n b v mt con vt s thnh ci ch
  Cn mt ngi n ng v mt chai ru s tr thnh ci qun nhu
 • 18. Sc p ch l mt na n hu ca thng , c thm tr thng minh na mi l chn vn
  WWW.AZO.VN
 • 19. Trongthinhc 3 cinguy :
  1.c t m c n sng nhiu.2.Ti km m a v cao.3.Thn khng lp c cng to m bng lc nhiu.
 • 20. Lm vic ngha ch k li hi. Lun anh hng ch k hn thua.
  WWW.AZO.VN
 • 21. Ta khng nn s k th cng kch ta m nn s ngi bn nnh ta.
 • 22. n ng giu ci g cng c, tr lc say v lc yu.
  WWW.AZO.VN
 • 23. Ch nn lo ngi ta khng bit mnh, ch lo mnh khng bit phn bit ngi ta m thi.
 • 24. WWW.AZO.VN
  K bit ngi l ngi " Khn ". K bit mnh l ngi " Sng ".
 • 25. Hc nh bi thuyn ngc nc khng tin t phi li
 • 26. Mt b c thng minh c gi tr hn mt b c cha y ch.
  WWW.AZO.VN
 • 27. ng sau s thnh cng ca ngi n ng lun c bng dng ca ngi ph n;
 • 28. WWW.AZO.VN
  nhng ng sau s tht bi ca ngi n ng l c mt ngi ph n
 • 29. Chng ta thm kht hnh phc ca ngi khc, v ngc li cng c k khc ang khao kht hnh phc ca chng ta.
 • 30. Ti sao li phi tranh lun vi ph n, bi v trc sau g ri h cng thay i kin.
  WWW.AZO.VN
 • 31. Ph n bao gi cng n gin cho n khi .... n ng ngm nhn h
 • 32. u vng bc chim mt tm hn,th ,lng tin,hy vng v tnh thng s b tng ra khi ca
  WWW.AZO.VN
 • 33. Khng tin ni phi cng inC tin ni tr c thin ngi .
 • 34. WWW.AZO.VN
  ng ni tt c nhng iu anh bit,
  ng tin mi iu anh nghe,
  v ng lm tt c nhng g anh c th
 • 35. i x vi bn thn bng l tr i x vi ngi khc bng tm lng
  WWW.AZO.VN