of 10 /10
Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanel 1. Odpri spletni brskalnik 2. V naslovno vrstico vpiši zpanel.sckr.si 3. Vnesi uporabniško ime in geslo: 4. Spreminjanje uporabniškega gesla: a. Pojdi na meni Account in izberi Change Password b. Spremeni uporabniško geslo

Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c....

Page 1: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanel

1. Odpri spletni brskalnik

2. V naslovno vrstico vpiši zpanel.sckr.si

3. Vnesi uporabniško ime in geslo:

4. Spreminjanje uporabniškega gesla:

a. Pojdi na meni Account in izberi Change Password

b. Spremeni uporabniško geslo

Page 2: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

5. Dodajanje domene:

a. Pomakni se na Domain Management

b. Klikni Domains

Page 3: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

c. Vnesi ime domene in označi Create a new home directory

Domeno poimenuj po svojem imenu in priimku tako, da boš uporabil prvo

črko imena in celoten priimek pri čemer ne smeš uporabiti šumnikov. Ker

kreiraš poddomeno, moraš uporabiti tudi glavno domeno zpanel.sckr.si

Oglejmo si nekaj primerov:

Stanislav Jagodic sjagodic.zpanel.sckr.si

Miha Potočnik mpotocnik.zpanel.sckr.si

Janez Novak Perko jnovakperko.zpanel.sckr.si

V primeru, da poddomena že obstaja in jo po zgoraj omenjenem ključu ne

moreš kreirati, dodaj še črke svojega imena. Primer:

Stanislav Jagodic stjagodic.zpanel.sckr.si

d. Počakaj nekaj minut, da domena postane aktivna:

Page 4: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

Aktivnost domene lahko preveriš tudi v brskalniku, kjer vpišeš naslov domene. Če

je aktivna se prikaže sledeča spletna stran:

Page 5: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

6. FTP dostop

a. Pomakni se na File Manegement

b. Klikni FTP Accounts

c. Vneseš lahko poljubno uporabniško ime in geslo, najbolje pa je, da uporabiš

enako uporabniško ime in geslo, kot ga imaš za dostop do ZPanela.

d. Access type: določi na Fuul access

e. Za Home Directory: izberi Set Master home directory

f. Klikni Create

Page 6: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:
Page 7: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

7. Podatkovna zbirka MySQL in uporabnik podatkovne zbirke

a. V Database Management klikni na MySQL Database

b. Vpiši ime podatkovne zbirke in s klikom na Create ustvari podatkovno zbirko

Page 8: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

c. Kreiraj uporabnika podatkovne zbirke s klikom na MySQL Users

d. Vpiši uporabniško ime, v izbiri Map Database izberi podatkovno zbirko in

označi dostop Remote Access: Allow from any IP. Uporabnika kreiraj s klikom

na Create.

e. Spremeni geslo uporabnika podatkovne zbirke s klikom na Edit

Page 9: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

8. FTP dostop s programom FileZilla

a. Zaženi program FileZilla

b. Vpiši gostitelja, ki je v tem primeru ime domene ter uporabniško ime in geslo

za FTP dostop:

Page 10: Navodila za spletno gostovanje na strežniku ZPanelnsa-splet.si/php/uvod/navodilaZPanel.pdf · c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke . Author: 284-00 Created Date:

c. Lokacija, kamor je potrebno prenesti PHP datoteke