Návod na nastavení WI-FI routeru TP-Link TL-WR840 v2 .B. Připojení Wi-Fi routeru 1. Zapojte Wi-Fi

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Návod na nastavení WI-FI routeru TP-Link TL-WR840 v2 .B. Připojení Wi-Fi routeru 1. Zapojte...

 • Nvod na nastaven WI-FI routeru TP-Link TL-WR840 v2(mono pout i pro jin modely zn. TP-Link)

  A. Kontrola nastaven sovho adaptru

  1. Stisknte Winkey+R a oteve se Vm okno Spustit (Obr. . 2).

  2. Zde napite pkaz ncpa.cpl a po-tvrte OK. Otevou se sov pipo-jen (Obr. . 3).

  3. Zde Vs zajm kabelov pipojen Ethernet (v jinch verzch systmu Windows nazvno Pipojen k mstn sti)

  4. 2x kliknte levm tlatkem na myi na Ethernet a oteve se nov okno Ethernet Vlastnosti (Obr. . 4)

  5. Vyhledme poloku Protokol IP ver-ze 4 (TCP/IPv4), v okn na jeho lev stran mus bt zatrtko. Na tento -dek 2x klikneme levm tlatkem myi a oteve se okno Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) vlastnosti (takt sou-st Obr. . 4)

  6. Zde se ujistte, e jsou vybrny polo-ky: Zskat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a Zskat adresu serveru DNS automaticky . Zavete okna po-tvrzenm tlatek OK.

  7. Ve zavete.

  Obr. . 1 - Winkey+R

  Obr. . 2 - Spustit

  Obr. . 3 - Sov pipojen

  Obr. . 4 - Ethernet - Vlastnosti

 • B. Pipojen Wi-Fi routeru

  1. Zapojte Wi-Fi router do elektrick st

  2. Propojte datovm UTP kabelem dato-vou zsuvku PODA a WAN port rou-teru (modr zdka v routeru)

  3. Propojte dalm UTP kabelem pota a LAN port routeru (lut zdka)

  4. Spuste libovoln internetov prohle

  5. D o a d r e s n h o d k u v e p i t e 192.168.0.1 (bod a.) a potvrte (Obr. . 5) (Pozn.: u jinch model se me jednat o 192.168.1.1)

  6. Oteve se Vm okno pihlen, vyplte jmno i heslo admin/ admin (bod b.) a potvrte Login

  D. Nastaven bezdrtov st

  1. V nabdce na lev stran strnky klik-nte na volbu Wireless. Tmto se au-tomaticky se oteve zloka Wireless Settings. (obr..7)

  2. Na prvnm dku strnky Wireless Network Name nastavte vlastn nov nzev sv bezdrtov st. Nzev ne-sm obsahovat psmena s hky a r-kami a nepovolen znaky jako @, &, !, ?, +

  3. Region vyberte Czech Republic

  4. Channel zvolte konkrtn kanl od 1 do 12 vetn

  5. Pole Enable Wireless Router Radio mus bt vdy zakrtnut

  6. Proveden zmny potvrte klikem na tlatko Save

  Obr. . 5 - Pihlen k routeru

  Obr. . 6 - Nastaven IP na WAN

  Obr. . 7 - Wireless Settings

  192.168.0.1 a

  b

  Zde zadejte hodnoty z Vaeho Pedvacho protokolu

 • E. Nastaven zabezpeen bezdrtov st Zamezen pstupu cizm osobm

  1. Na lev stran obrazovky v sekci Wire-less rozkliknte podzloku Wireless Security (Obr. . 8)

  2. Zatrhnte koleko u volby - WPA/ WPA2 - Personal (Recommended)

  3. Version zvolte WPA2-PSK

  4. Do kolonky Wireless Password pak napite vlastn heslo pro zabezpeen pstupu k bezdrtov sti. Poet znak hesla mus bt mezi 8 a 63 znaky. N-zev nesm obsahovat mezery, nepovo-len znaky jako @, &, !, ?, + a psmena s hky a rkami.

  5. Potvrte kliknutm na Save dole na obrazovce

  F. Zmna hesla pro pstup do manage-mentu Wi-Fi routeru

  1. Aby jste znemonili pstup do manage-mentu samotnho routeru cizm oso-bm (zmny jeho parametr), je zapo-teb zmnit pstupov heslo. V lev sti kliknte na System Tools

  2. Vyberte Password (viz. Obr. . 9)

  3. Do Old User Name a Old Passord zadejte defaultn jmno a heslo v obou ppadech: admin

  4. Do New User Name napite admin a do zbvajcch 2 poloek zadejte sv nov heslo, kter opt nesm obsaho-vat zakzan znaky

  5. Kliknte na Save zmna se ulo.

  Obr. . 8 - Pihlen k routeru

  Obr. . 9 - Zmna pstupovho hesla

  Nyn ji mte nastaveno ve potebn, management mete uzavt stiskem Logout a zat pouvat internetov pipojen.