Click here to load reader

Nanganganib ka bang magkaroon ng diabetes? ARE ... BAITANG 1: GAWIN ANG PAGSUSULIT PARA MALAMAN ANG IYONG ISKOR 1. Nanganak ka ba ng isang sanggol na may timbang ng mas mahigit sa

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nanganganib ka bang magkaroon ng diabetes? ARE ... BAITANG 1: GAWIN ANG PAGSUSULIT PARA MALAMAN ANG...

 • ARE YOU AT RISK FOR DIABETES?

  4'10" 129 lbs

  4'11" 133 lbs

  5'0" 138 lbs

  5'1" 143 lbs

  5'2" 147 lbs

  5'3" 152 lbs

  5'4" 157 lbs

  5'5" 162 lbs

  5'6" 167 lbs

  5'7" 172 lbs

  5'8" 177 lbs

  5'9" 182 lbs

  5'10" 188 lbs

  5'11" 193 lbs

  6'0" 199 lbs

  6'1" 204 lbs

  6'2" 210 lbs

  6'3" 216 lbs

  6'4" 221 lbs

  Total

  Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng prediabetes ay mas mataas ang grado ng glucose ng dugo mo (asukal) kaysa sa normal, pero hindi pa huli para bumaba ang pagkakataon na magkaroon ka nito. Ang type 2 diabetes ay maaaring antalahin o pigilan sa pamamagitan ng pagbabago ng istilo ng pamumuhay gaya ng pag-ehersisyo, pagkain ng masustansiyang dieta, at pagkontrol sa iyong timbang. Ang type 2 diabetes ay isang grabeng sakit na maaring magsanhi ng atake sa puso, istrok, pagkabulag, pagkasira ng kidney, o pagkaputol ng mga paa, o pagkawala ng mga ito. Gawin ang pagsusulit na ito para malaman mo kung ikaw ay nanganganib.

  BAITANG 1: GAWIN ANG PAGSUSULIT PARA MALAMAN ANG IYONG ISKOR 1. Nanganak ka ba ng isang sanggol na may timbang ng mas

  mahigit sa 9 pounds noong iniluwal mo? Oo (1 punto) Hindi (0 puntos)

  2. Isa ba sa mga magulang mo ay may diabetes? Oo (1 punto) Hindi (0 puntos)

  3. May kapatid ka bang may diabetes? Oo (1 punto) Hindi (0 puntos)

  4. Hanapin ang sukat ng iyong taas sa tsart na nasa kanan. Tugma ba ang timbang mo sa nakalista sa tsart base sa taas mo o mas mabigat ka ba?

  Oo (5 puntos) Hindi (0 puntos)

  *Ang mga Asian Americans ay may mas mataas na porsiyento na magkaroon ng prediabetes o ang type 2 diabetes kahit mas mababa ang kanilang mga timbang.Kung ikaw ay isang Asian American at gustong malaman ang iyong mapanganib na timbang, bawasan ng 15 pounds ang timbang na akma sa taas mo base sa tsart.

  5. Ang edad mo ba ay mas mababa sa 65 at bihira kang nag-eehersiyo o hindi nag-eehersisyo bawat araw?

  Oo (5 puntos) Hindi (0 puntos)

  6. Ang edad mo ba ay nasa pagitan ng 45 at 64 na taong gulang?

  Oo (5 puntos) Hindi (0 puntos)

  7. Ikaw ba ay 65 taong gulang o mas matanda pa dito? Oo (9 puntos) Hindi (0 puntos)

  BAITANG 2: SUMAHIN ANG IYONG ISKOR 3 hanggang 8 na Puntos: Ang porsiyentong magkaroon ka ng diabetes ay mababa sa ngayon. Panatilihin ang tamang timbang, maging aktibo, at huwag manigarilyo. Kumain ng mga pagkaing konti ang taba, sabayan ito ng mga prutas, mga gulay, at mga pagkaing whole-grain. Kung ikaw ay may mataas na cholesterol o mataas ang presyon ng dugo, makipag-ugnayan sa nagbibigay-alaga sa iyong kalusugan tungkol sa posibleng pagkakaroon ng type 2 diabetes.

  9 na Puntos o mas marami pa: Mataas ang porsiyento na ikaw ay magkaroon ng prediabetes sa ngayon. Sa pinaka-maagang panahon, maaring kumuha ng iskedyul para makipagkita sa nagbibigay-alaga sa iyong kalusugan.

  BAITANG 3: DALHIN ANG PORMAS NA ITO SA IYONG DOKTOR O SA NAGBIBIGAY-ALAGA SA IYONG KALUSUGAN Para malaman kung kakailanganin pa ang karagdagang eksamen, ipakita ang pormas na ito sa iyong doktor o sa nagbibigay-alaga sa iyong kalusugan. Puwede ka nilang irekomenda sa Diabetes Prevention Program o irekomenda sa mga pagbabago ng istilo ng pamumuhay para bumaba ang porsiyento na magkaroon nito.

  Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang PreventDiabetesHawaii.com

  TAAS TIMBANG

  Iskor

  Nanganganib ka bang magkaroon ng diabetes?