Click here to load reader

NAME/NAAM: GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE ... ... GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE 1 Name the FOUR layers of the earth and give the following information/ Benoem die VIER lae van die aarde

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAME/NAAM: GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE ... ... GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE 1 Name the FOUR layers...

 • NAME/NAAM: ______________________________________________________________

  GRADE/ GRAAD 10 GEOGRAPHY/ GEOGRAFIE

  GEOMORPHOLOGY/ GEOMORFOLOGIE

  1 Name the FOUR layers of the earth and give the following information/ Benoem die VIER

  lae van die aarde en gee die volgende

  inligting ( figure/ figuur 3.25):

  1______________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ dikte ______________________

  Description/

  beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________________________

  2_____________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ Dikte ________________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  ________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________

  3_____________________________

  Density/ Digtheid________________________

  Thickness/ Dikte_________________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________

 • 4____________________________

  Density/ Digtheid_______________________

  Thickness/ Dikte _______________________

  Description/

  Beskrywing__________________________________________________________________

  _______________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________________________

  2. Name the THREE main rock types and define each one/ Benoem die DRIE hoof gesteente tipes

  en definieer elkeen:

  -______________________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________

  ___________________________________________________________________________

  __________________

  -______________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  -______________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  __________________________________________________________________________________

  __________

  3. Which rock type are “crystalline”?/ Watter rots soort is “kristallyn”?

  ______________________________

  What is the meaning of “crystalline”?/ Wat beteken “kristallyn”?

 • __________________________________________________________________________________

  ___________

  __________________________________________________________________________________

  ___________

  4. Complete/ Voltooi:

  If the magma cools slowly the crystals are ________________. If the magma cools quickly

  the crystals are ___________________. As die magma stadig afkoel, is die kristalle

  __________________. As die magma vining

  afkoel, is die kristalle _______________________.

  5. “All igneous rocks are massive.” What does it mean?/ “Alle stollingsgesteentes is massief”.

  Wat beteken dit?

  __________________________________________________________________________________

  _______________

  __________________________________________________________________________________

  _______________

  6. What is the difference between/ Wat is die verskil tussen:

  - intrusive rock/intrusiewe gesteentes

  _______________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  and/ en

  -extrusive rock/ ekstrusiewe

  gesteentes_________________________________________________________________________

  ____

  __________________________________________________________________________________

  ___________________________

  7. Give THREE excamples of igneous rock/ Gee DRIE voorbeelde van stollingsgesteentes:

  _________________________

  _________________________

 • _________________________

  8. Give two uses of igneous rocks/ Gee twee gebruike van stollingsgesteentes

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  __________________________________________________________________________________

  _________________

  9. Explain how sedimentary rocks is formed/ Verduidelik hoe sedimentere gesteentes

  gevorm word.

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________

  10. Give THREE most commen types mechanically formed sedimentary rocks/ Gee DRIE van

  die algemeenste soorte meganies gevormde

  sedimentere gesteentes:

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  11. Give TWO types of organically formed sedimentary rocks/ Gee TWEE tipes organies

  gevormde sedimentere gesteentes:

  _________________________________________

  _________________________________________

 • 12. Metamorphic rock formed from different sedimentary rocks and igneous rocks – for

  example/ Metamorfiese gesteentes vorm uit verskillende sedimetere- en stollingsgesteentes:

  -sandstone/ sandsteen > quartzite/ kwartsiet

  -limestone/ kalksteen > _______________

  -shale/ skalie > _______________

  -granite/ granite > _______________

  13. Give FOUR uses of metamorphic rocks/ Gee VIER gebruike van metamorfiese

  gesteentes:

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  14. Complete/ Voltooi:

  Fossils are find in/ Fossiele word gevind in _____________________

  15. Define/ Definieer:

  -bedding plane/ laagvlakke

  __________________________________________________________________________________

  _

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  -rock cycle/

  rotssiklus__________________________________________________________________________

  ______________

  __________________________________________________________________________________

  _______________________

  16. The rock cycle happens over hundreds of millions of years/. Complete the cycle

  numbered( figure 3.19): 1 to 10:

 • Die rotssiklus geskied oor honderde miljoene jare./ Voltooi die siklus, genommer 1 tot

  10:

  1 ____________________________________________________________

  2 ____________________________________________________________

  3 ____________________________________________________________

  4 ____________________________________________________________

  5 ______________

Search related