of 267 /267
MUNICIPIUL MEDIAŞ RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2016 MEDIAŞ 2017

MUNICIPIUL MEDIAŞ

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MUNICIPIUL MEDIAŞ

MEDIA
2017
Cuprins CAPITOLUL I RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMIC I SOCIAL A MUNICIPIULUI
MEDIA.......................................................................................................................................... 3
CAPITOLUL III RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI MEDIA ........................................................................................................... 12
AL PRIMARULUI ........................................................................................................................ 36
Direcia Tehnic ........................................................................................................................ 58
Capitolul V Raport privind activitatea serviciilor publice înfiinate i organizate de consiliul local
i aflate în subordinea primarului ................................................................................................ 119
Direcia Fiscal Local ............................................................................................................ 120
Direcia de Asisten Social................................................................................................... 140
Direcia Poliia Local ............................................................................................................. 154
Serviciul Învmânt- Sntate................................................................................................ 168
Activitatea Serviciului Public Comunitar Local De Eviden A Persoanelor ......................... 173
S.C. Piaa Prim-Com S.A. ....................................................................................................... 181
S.C. ECO – SAL S.A. ............................................................................................................. 185
S.C. Apa Târnavei Mari S.A. .................................................................................................. 193
Spitalul Municipal Media ...................................................................................................... 251
S.C. Meditur S.A. .................................................................................................................... 257
ECONOMIC I SOCIAL A MUNICIPIULUI MEDIA
4
Potrivit datelor ultimului recensmânt realizat în anul 2011, populaia stabil a
municipiului Media este de 46 530 de persoane. În anul 201, în municipiul nostru au fost
înregistrai 774 nou - nscui, în scdere fa de anul precedent. Numrul deceselor din anul 2015
este de 657, în scdere fa de anul 2015.
Tabel. Dinamica populaiei în ultimii 5 ani
Dinamica 2012 2013 2014 2015 2016
populaiei
Populaie legal 46 530 46 530 46 530 46 530 46 530
Natalitate 1.97 2.03 1.99 1.91 1,66
Mortalitate 1.38 1.34 1.32 1.43 1.41
Spor natural 0.59 0.69 0.67 0.48 0,25
Fig. Dinamica populaiei în ultimii 5 ani
Fa de anul 2015, numrul omerilor din Municipiul Media a sczut, meninându - se
trendul descendent din ultimii ani. Media aritmetic pe lunile anului a omerilor înregistrai la
Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc în Media în anul 2016 este de 459 persoane.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Natalitate Mortalitate Spor Natural
Fig. Evoluia numrului mediu de omeri ai ultimilor 5 ani
În anul 2016 au fost realizate venituri în valoare de 119 263,57 mii lei, la care s-a un excedent
anul 2015 de 16 703,54 mii lei. S-au realizat cheltuieli în sum de 110 640,06 mii lei, rmânând
un excedent de 25 947,05 mii lei.
Buget Local
Venituri Cheltuieli Excedent/Deficit
2010 85 254,226 mii lei 84 599,578 mii lei E. 1903,73 mii lei
2011 90 738,94 mii lei 80 220,80 mii lei E. 10 519,43 mii lei
2012 98 332,66 mii lei (87 813,23 mii
lei încasat plus 10 519,43 mii
lei excedent anul anterior)
2013 111 072,140 mii lei (92 763,140
mii lei încasat plus 18 309 mii
lei excedent anul anterior)
2014 120 721,80 mii lei (103 881,98
mii lei încasat plus 16 909,82
mii lei excedent anul anterior)
96 048,13 mii lei E. 24 673,68 mii lei
2015 138 731,74 mii lei (114 058,066
mii lei încasat plus 24 673,68
mii lei excedent anul anterior)
122 028,2 mii lei E. 16 703,53 mii lei
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Serie 1
16 703,54 mii lei excedent anul
anterior
Tabel. Bugetul Local al Municipiului Media în ultimii 7 ani
În cele 22 de uniti de învmânt cu personalitate juridic din municipiul Media, în anul colar
2015/2016 au fost înscrii un numr de 7 651 elevi, astfel:
5 licee – 1 660 elevi;
10 scoli cu clasele I-VIII – 3 569 elevi
7 grdinie – 1 521 precolari
Situaia numrului de elevi/precolari pe structura prevzuta în anexa nr.2 din
HG nr.72/2013
2. Învmânt precolar cu program
prelungit/sptmânal ZI
3. Învmânt primar ZI 1783 1331 67 385 0
3.1 Învmânt primar - integrat* ZI 58 44 12 2 0
4. Învmânt primar "step-by-step" ZI 105 105 0 0 0
5. Învmânt primar "A doua ans" - 0 0 0 0 0
6. Învmânt primar vocaional (altul
decât specializarea muzic) ZI
muzic ZI
8. Învmânt gimnazial ZI 1623 1293 68 262 0
8.1 Învmânt gimnazial - integrat* ZI
9. Învmânt secundar inferior "A doua
ans" -
decât specializarea muzic) ZI
7
10.1
suplimentar
ZI
muzic ZI
12. Învmânt gimnazial FR 0 0 0 0 0
13. Învmânt liceal teoretic ZI 966 794 0 172 0
14. Învmânt liceal teoretic SERAL 0 0 0 0 0
15. Învmânt liceal tehnologic, militar,
pedagogic si teologic ZI
16. Învmânt liceal tehnologic SERAL 0 0 0 0 0
17.
ZI 0 0 0 0 0
19. Învmânt liceal FR 139 139 0 0 0
19.1 Învmânt liceal integrat* ZI 0 0 0 0 0
20. Învmânt profesional (inclusiv stagiile
de pregtire practic) ZI
21. Învmânt postliceal /maitri ZI 28 28 0 0 0
21.1 Învmânt postliceal /maitri SERAL 0 0 0 0 0
22. Cantine - cmine (elevi cazai) - 0 0 0 0 0
TOTAL 7651 6219 174 1258 0
Sume alocate prin bugetul local, la CAP.65.02, pentru activitile de învmânt
preuniversitar din municipiul Media în anul 2016:
DENUMIRE CHELTUIELI
DIN CARE:
Alocat iniial
TOTAL 30.661,00 36.831,32
Dezvoltarea calitii actului cultural i promovarea motenirii culturale au fost obiective
prioritare ale Direciei Municipale pentru Cultur în anul 2016 i reprezint principiile
fundamentale de aciune ale instituiei i pentru 2017.
8
Obiectivele propuse de ctre Direcia Municipal pentru Cultur, Sport, Turism i Tineret
pentru anul 2016 au fost: întrirea capacitii organizaionale a artitilor i a entitilor culturale
(O.N.G.-uri, instituii publice); încurajarea i sprijinirea artitilor aflai la început de carier;
sprijinirea creaiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale, muzicii, teatrului i
dansului; încurajarea iniiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural local i naional mobil
i imobil, activitile muzeale; încurajarea formrii profesionale continue a artitilor i a
organizaiilor, a administratorilor culturali; sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaia i
dezvoltarea audienei, diversitatea cultural; încurajarea industriilor creative, au fost duse la
îndeplinire prin organizarea programelor i proiectelor culturale detaliate anterior, menite s
faciliteze accesul publicului la manifestri culturale, artistice i educaionale variate.
9
PRIMARULUI
10
În calitate de autoritate executiv a administraiei publice locale, primarul a acionat atât
pentru realizarea tuturor atribuiilor date de Legea nr. 215/2001 republicat, cât i pentru
soluionarea problemelor concrete ale cetenilor din acest municipiu.
Prin îndeplinirea unei funcii de autoritate public, primarul asigur respectarea drepturilor
i libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea în
aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui României, a hotrârilor i ordonanelor Guvernului, a
hotrârilor consiliului local; dispune msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor
i instruciunilor cu caracter normativ ale minitrilor, ale celorlali conductori ai autoritilor
administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotrârilor consiliului judeean, în
condiiile legii. Primarul îndeplinete urmtoarele atribuii principale: asigur aducerea la îndeplinire a hotrârilor consiliului local. În situaia în care
apreciaz c o hotrâre este ilegal, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaz pe prefect;
poate propune consiliului local consultarea populaiei prin referendum, cu privire
la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotrârii consiliului local, ia msuri pentru
organizarea acestei consultri, în condiiile legii;
prezint consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informri, privind
starea economic i social a comunei sau a oraului, în concordan cu atribuiile ce revin
autoritilor administraiei publice locale, precum i informri asupra modului de aducere la
îndeplinire a hotrârilor consiliului local;
întocmete proiectul bugetului local i contul de încheiere a exerciiului bugetar i
le supune spre aprobare consiliului local;
exercita funcia de ordonator principal de credite;
verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea i cheltuirea sumelor din bugetul local
i comunica de îndat consiliului local cele constatate;
ia msuri pentru prevenirea i limitarea urmrilor calamitilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreun cu organele specializate ale statului. În acest
scop poate mobiliza populaia, agenii economici i instituiile publice din comun sau din ora,
acestea fiind obligate s execute msurile stabilite în planurile de protecie i intervenie elaborate
pe tipuri de dezastre;
jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor i unitilor de protecie civil, care au obligaia s
rspund solicitrilor sale, în condiiile legii;
ia msurile prevzute de lege cu privire la desfurarea adunrilor publice;
ia msuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaiilor sau a
altor manifestri publice care contravin ordinii de drept ori atenteaz la bunele moravuri, la ordinea
i linitea public;
controleaz igiena i salubritatea localurilor publice i produselor alimentare puse
în vânzare pentru populaie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
ia msuri pentru prevenirea i combaterea pericolelor provocate de animale, în
condiiile legii;
11
ia msuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitii i îl supune
spre aprobare consiliului local; asigur respectarea prevederilor planului urbanistic general,
precum i ale planurilor urbanistice zonale i de detaliu;
asigur repartizarea locuinelor sociale pe baza hotrârii consiliului local;
asigur întreinerea i reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau
a oraului, instalarea semnelor de circulaie, desfurarea normal a traficului rutier i pietonal,
în condiiile legii;
exercit controlul asupra activitilor din târguri, piee, oboare, locuri i parcuri
de distracii i ia msuri pentru buna funcionare a acestora;
conduce serviciile publice locale; asigur funcionarea serviciilor de stare civil
i de autoritate tutelar; supravegheaz realizarea msurilor de asisten i ajutor social;
îndeplinete funcia de ofier de stare civil;
emite avizele, acordurile i autorizaiile date în competena sa prin lege;
- propune consiliului local spre aprobare, în condiiile legii, organigrama, statul de
funcii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare a aparatului propriu
de specialitate;
numete i elibereaz din funcie, în condiiile legii, personalul din aparatul
propriu de specialitate al autoritilor administraiei publice locale, cu excepia secretarului;
propune consiliului local numirea i eliberarea din funcie, în condiiile legii, a conductorilor
regiilor autonome, ai instituiilor i serviciilor publice de interes local;
rspunde de inventarierea i administrarea bunurilor care aparin domeniului
public i domeniului privat al comunei sau al oraului;
organizeaz evidena lucrrilor de construcii din localitate i pune la dispoziie
autoritilor administraiei publice centrale rezultatele acestor evidene;
ia msuri pentru controlul depozitrii deeurilor menajere, industriale sau de
orice fel, pentru asigurarea igienizrii malurilor cursurilor de ap din raza comunei sau a
oraului, precum i pentru decolmatarea vilor locale i a podeelor pentru asigurarea scurgerii
apelor mari.
publice desconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
12
13
Perioada ianuarie 2016 – iunie 2016
1. Bordi Lucian
2. Bordi Magdalena
16. Pintea tefan (pân la data de 01.03.2016)
17. Popa Ioan
18. Sas Ilarie
19. Taropa Floarea
1. Aldea Ioan ( începând cu data de 29.11.2016)
2. Bcil Ioan Dan
3. Buzean Ionu - Arghir
5. Csifo Levente
8. Macaveiu Mihai - Ion
9. Moldovan Ovidiu - Petru
10. Morara Dana - Maria
11. Oltean Vasile - Alexandru
15. Radu George - Stelian
16. Rusanda Alec George
orae sunt reprezentate de consiliile locale, ca autoriti deliberative i primarii, ca autoriti
executive.
Legea nr.215/2001, a administraiei publice locale.
Consiliul Local Media este o autoritate deliberativ a administraiei publice locale, care asigur
realizarea autonomiei locale.
Consiliul Local Media este alctuit din 3 comisii de specialitate - comisia economico-
financiar, comisia pentru activiti social-culturale i comisia juridic, alturi de acestea mai
funcioneaz comisia de validare i comisia social.
În anul 2016 au avut loc 33 de edine pe comisii de specialitate i 11 edine de predare
a materialelor, 11 edine ordinare, 15 edine extraordinare i edina de constituire a
Consiliului Local. Numrul edinelor pe comisii de specialitate este dup cum urmeaz:
Comisia nr.1 (economico-financiar) - 11 edine
Comisia nr.2 (activiti social-culturale) - 11 edine
Comisia nr.3 ( juridic i de disciplin) - 11 edine
În urma edinelor pe comisii s-a elaborate un numr de 1.018 de avize, din care:
- comisia nr. 1 : 353 avize, din care 24 nefavorabile, 31 observaii la proiecte de hotrâri;
- comisia nr. 2 : 320 avize, din care 3 nefavorabile, 20 observaii la proiecte de hotrâri;
- comisia nr. 3: 345 avize, din care 8 nefavorabile, 42 de observaii la proiecte de hotrâri.
Consiliul Local i cele trei comisii de specialitate i-au desfurat activitatea pe baza
prevederilor Legii nr. 215/2001, republicat si actualizat i a Regulamentului de Organizare i
Funcionare a Consiliului Local al Municipiului Media.
Consiliul Local a adoptat 419 hotrâri în anul 2016.
Hotrârile Consiliului Local au fost semnate de preedintele de edin, contrasemnate de
secretar i au fost înregistrate într-un registru special, numerotat i sigilat.
Toate hotrârile au fost înainte în termenele legale la Instituia Prefectului Judeului Sibiu, la
direciile, serviciile, compartimentele, instituiile, societile comerciale sau serviciile publice
vizate.
Hotrârile adoptate de ctre Consiliul Local al municipiului Media în anul 2016:
1 privind aprobarea contractrii unor servicii de asisten juridic pentru anul 2016
2 privind aprobarea numrului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii
provenind din familii defavorizate
3 privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuina A.N.L. situat în Media
str. Sinaia nr. 7 blocul 4 sc. B ap. 19
15
4 privind repartizarea unei locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
5 privind aprobarea volumului maxim de mas lemnoas propus a se valorifica din fondul
forestier proprietate a municipiului Media în anul 2016 precum i modul de valorificare
6 privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Media
7 privind propunerea de demolare a imobilului situat administrativ în localitatea Ighiul
Nou str. Morii nr. 49 aflat în domeniul privat al municipiului Media
8 privind includerea unor bunuri i modificarea Inventarului domeniului public al
Municipiului Media ca urmare a finalizrii unor lucrri de investiii
9 privind schimbarea destinaiei unui imobil din locuin în locuin de serviciu i
repartizarea acestuia
10 privind atribuirea în folosin gratuit a unor suprafee de teren în vederea construirii de
locuine proprietate personal tinerilor cu vârsta cuprins între 18 i 35 ani în baza Legii nr.
15/2003
Unitii Administrativ Teritoriale Media
12 privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2016 întocmit de ctre
Ocolul Silvic Media în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a Municipiului
Media
13 privind aprobarea Metodologiei de calcul a preului de referin a masei lemnoase pe
picior prin aplicarea nivelului de pia al preurilor de referin pe specii pe grade de
accesibilitate i pe sortimente aprobarea tipului licitaiilor de mas lemnoas pe picior pentru
anul 2016 precum i aprobarea Listei cu preurile care fac obiectul vânzrii directe a lemnului
de foc i a lemnului de lucru fasonat la populaie i instituii bugetare
14 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1/07.02.2011
15 privind darea în administrare Spitalului Municipal Media a unor imobile cu destinaia
de locuine de serviciu
16 privind solicitarea încetrii unui Contract de închiriere teren cu destinaia de izlaz
17 privind schimbarea locaiei Oficiului Registrul Comerului de pe lâng Tribunalul Sibiu
18 privind actualizarea elementelor de identificare a unui spaiu cu alt destinaie cuprins
în anexa 1 la HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alctuiesc
domeniul privat al municipiului Media
19 privind revocarea dreptului de folosin atribuit SNTGN Transgaz SA Media asupra
terenurilor aferente Stadionului Municipal Media
20 privind aprobarea documentaiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru urmtoarele
obiective de investiii : “Modernizarea si creterea performanei energetice prin utilizarea
pompelor de cldur i a forajelor geotermice pentru pavilionul numrul I al Spitalului
Municipal Media” i “Modernizarea i creterea performanei energetice prin utilizarea
energiei solare pentru producerea apei calde necesare Spitalului Municipal Media”
21 privind desemnarea a 3 membrii ai Consiliului Local Media pentru deplasarea în
Castell Umberto – Italia
22 privind aprobarea bugetului local a listei de investiii i programul de investiii publice
pe grupe de investiii i surse de finanare pe anul 2016
16
23 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media
24 privind modificarea art. 22 din „Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul Municipiului Media” aprobat prin
HCL nr.83/2011 republicat în baza HCL nr.365/2015 i aprobarea termenului de 30.06.2016
dat pân la care autorizaiile/acordurile de funcionare i avizele pentru programul de
funcionare pot fi reînnoite în cazul în care operatorul economic nu poate prezenta un extras CF
care s ateste schimbarea destinaiei spaiului în care îi desfoar activitatea
25 privind revocarea HCL nr. 98/2015 i avizarea Documentaiei de atribuire a gestiunii
activitii de operare a Staiei de compostare Târnava revizuit
26 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren situat în municipiul
Media str. George Topârceanu fr numr
27 privind aprobarea Proiectului Tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul „Reparaie zid de sprijin” la imobilul situat în Media str. Constantin Brâncoveanu
nr. 2
28 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
29 privind stabilirea destinaiei unui spaiu din cadrul imobilului situat administrativ în
Media Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 de „Centru pentru regim permise de conducere
i înmatriculare vehicule” i amenajarea acestuia
30 privind aprobarea documentaiei de dezmembrare a blocurilor ANL situate în
municipiul Media str. Predeal bl. 6 7 8 9 10 i 11
31 privind închirierea prin licitaie public a unor suprafee de teren cu destinaie agricol
32 privind schimbarea destinaiei unor imobile i darea în administrare ctre Direcia de
Asisten Social
33 privind aprobarea studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico – economici pentru
anvelopare „ Bloc de locuine sociale situat în Municipiul Media str. Luncii nr. 1 bloc 3
34 privind modificarea statului de funcii al Direciei de Asisten Social Media
35 privind modificarea HCL nr. 270/2015 (privind luarea unei msuri de suport i sprijin
pentru pensionarii din municipiul Media i satul aparintor Ighiul Nou cu venitul pân la 570
lei/lun pentru anul 2016)
36 privind aprobarea Planului de aciuni/lucrri de interes local pe anul 2016 pentru
repartizarea orelor de munc prestate lunar de ctre persoanele majore apte de munc din
familia beneficiar de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificrile i completrile ulterioare
37 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna ianuarie 2016
38 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna ianuarie 2016
39 privind aprobarea Planului anual de aciune privind serviciile sociale acordate în cadrul
Direciei de Asisten Social Media pentru anul 2016
40 privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreinere care st la baza
calculului contribuiei lunare de întreinere a copiilor înscrii în cree suportat de
prinii/reprezentanii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Cree Media
17
41 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare i Funcionare pentru fiecare serviciu
social furnizat în cadrul Direciei de Asisten Social
42 privind modificarea statului de funcii al Unitii de Asisten Medico – Social Media
43 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare pentru serviciul medico-
social furnizat de Unitatea de Asisten Medico - Social Media
44 privind aprobarea costului mediu lunar de întreinere/beneficiar în anul 2016 la Unitatea
de Asisten Medico – Social Media
45 privind îndreptarea unei erori materiale survenite în coninutul Anexei 1 din Hotrârea
Consiliului Local nr. 238/2015 privind stabilirea taxelor i impozitelor locale ale municipiului
Media pe anul 2016
46 privind stabilirea cuantumului i numrul burselor elevilor din învmântul
preuniversitar de stat din municipiul Media pentru anul 2016
47 aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a Programului anual de investiii al
Meditur SA Media pentru anul 2016
48 privind modificarea tarifelor pentru cltorii i abonamentelor de cltorie aprobate prin
HCL nr. 148/2013 ca urmare a reducerii cotei de TVA la transportul local în comun de cltori
în municipiul Media
februarie 2016
50 privind aprobarea preurilor de începere a licitaiei de mas lemnoas pentru partizile
din fondul forestier proprietate a Municipiului Media ce urmeaz a fi valorificate prin licitaie
public în anul 2016
51 privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Media prin Direcia de
Asisten Social cu Asociaia Phoenix Sperana i Asociaia „Habitat for Humanity România”
în vederea depunerii unui proiect de finanare în domeniul social
52 privind aprobarea situaiilor financiare anuale ale Municipiului Media la data de
31.12.2015
53 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media
54 privind aprobarea modificrii statului de funcii al Direciei Poliia Local Media ca
urmare a încheierii perioadei de stagiu a unor funcionari publici debutani
55 privind revocarea art.9 pct. I lit. i) respectiv art.14 lit. e) din „Regulamentului privind
organizarea i desfurarea activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul
Municipiului Media” republicat în baza HCL nr.265/2015 modificat prin HCL nr.24/2016
56 privind prelungirea duratei contractului de administrare nr.68/2011 încheiat între
Municipiului Media i Direciei de Asisten Social
57 privind rectificarea valorii de inventar a unui bun aparinând Inventarului domeniului
public al municipiului Media
58 privind includerea în domeniul public al municipiului Media a unor bunuri i
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Salubrizare prin atribuire direct nr. 1/01.04.2009 -364/27.04.2009 forma
actualizat
59 privind închirierea prin licitaie public a unui spaiu cu alt destinaie decât cea de
locuin aparinând domeniului privat al municipiului Media
18
60 privind modificarea Inventarului domeniului privat al Municipiului Media ca urmare a
finalizrii unor lucrri de investiii i completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la
„Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate public de
întreinere administrare i exploatare a pieelor agroalimentare din municipiului Media
61 privind actualizarea elementelor de identificare a unor spaii cu alt destinaie cuprinse
in anexa nr. 1 la HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alctuiesc
domeniul privat al municipiului Media - seciunea Bunuri Imobile - Spaii cu alt destinaie
62 privind schimbarea locaiei Partidului Blocului Unitii Naionale
63 privind aprobarea Studiului de Oportunitate a Raportului de evaluare i a Documentaiei
privind concesionarea prin licitaie public a unui teren de construcii situat în municipiul
Media str. Aurel Vlaicu nr. 33
64 privind trecerea unui spaiu din incinta Policlinicii Municipale Media situat pe str.
Cloca nr.2 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului in vederea vânzrii acestuia
65 privind solicitarea SC Miskri Construct EXP SRL de încheiere a contractelor de
închiriere teren pe amplasamentele pe care sunt amplasate chiocurile de difuzare a presei aflate
in proprietatea S.C. Network Press Concept S.A.
66 privind repartizarea unei locuine pentru tineri construite pentru ANL în regim de
închiriere
67 privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în
valoare de 100 lei/persoan cu ocazia Zilei de 8 Martie 2016 categoriei de pensionari cu venitul
de pân la 600 lei/lun
68 privind aprobarea conveniilor definitive pentru acordarea de servicii de asisten
social între Consiliul Local Media prin D.A.S. i Asociaia Phoenix Sperana respectiv între
Consiliul Local Media prin D.A.S. i Asociaia Român pentru Persoane cu Handicap Mintal
filiala Media
69 privind soluionarea cererilor de acordare a unor subvenii de la bugetul local în temeiul
legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenii Asociaiilor i Fundaiilor Române cu
personalitate juridica care înfiineaz uniti de asisten social
70 privind aprobarea unui ajutor de urgen dnei. Gînfleanu Georgeta cu domiciliul în
Media str. Luncii nr. 1 bl. 3 ap. 43
71 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna februarie 2016
72 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna februarie 2016
73 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistreaz obligaii
fiscale restante
74 privind aprobarea Organigramei i a Statului de Funcii ale Spitalului Municipal Media
la data de 01.01.2016
75 privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli si a listei obiectivelor de investiii
ale S.C. Piaa Prim – Com S.A. pentru anul 2016
76 privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli si a listei obiectivelor de investiii
ale S.C. Eco - Sal S.A. Media pentru anul 2016
19
furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici i non-casnici de pe raza unitii administrativ-
teritoriale – municipiul Media
78 privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar al anului 2015-venituri proprii ale
unitilor de învmânt preuniversitar de stat din Media i al Spitalului Municipal Media în
anul 2016
79 privind revocarea HCL nr.192/2015 actualizarea Devizului General si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiii „Extindere i etajare coala
Gimnaziala Cirearii Media”
80 privind propunerea de aprobare P.U.Z. „Schimbare destinaie zon si construire
locuine”
martie 2016
82 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016
83 privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor i a procedurii de acordare
a stimulentului educaional pentru copiii din grdinie care provin din familii defavorizate
84 privind acordarea unui aviz de principiu în vederea participrii municipiului Media în
calitate de partener în cadrul proiectului ANGYE- A New Generation of Youth In Europe (O
Nou Generaie a Tineretului în Europa) în cadrul programului „Europa pentru Ceteni”
85 privind îndreptarea unei erori materiale din anexa la bugetul de venituri i cheltuieli al
SC Eco-Sal SA pe anul 2016
86 privind soluionarea plângerii prealabile formulat de SNTGN Transgaz SA Media cu
privire la adoptarea HCL nr. 19/18.01.2016
87 privind declararea vacant a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei d-lui Pintea
tefan
88 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media
89 privind modificarea valorii de inventar a unui bun aparinând Inventarului domeniului
public al municipiului Media ca urmare a notei de constatare a Curtii de Conturi Sibiu
90 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparinând Inventarului
domeniului public al municipiului Media
91 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
92 privind retragerea dreptului de folosin gratuit asupra unor suprafee de teren atribuite
conform LEGII NR. 15/2003 pentru construirea unei locuine proprietate personal în
municipiul Media cartier rezidenial Bucegi – str. Daniel Thellmann i atribuirea în folosin
gratuit a unor suprafee de teren în vederea construirii de locuine proprietate personal
tinerilor cu vârsta cuprins între 18 i 35 ani
93 privind închirierea prin licitaie public a unor suprafee de teren cu destinaia de pajiti
naturale
94 privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra unor imobile situate administrativ
în Media str. Piaa Regele Ferdinand I nr. 2
95 privind ocuparea temporar a domeniului public al Municipiului Media în scopul
amenajrii unor terase de alimentaie public pe perioada estival
20
96 privind închirierea prin licitaie public a terenurilor aferente Stadionului municipal
Media aparinând domeniului public al municipiului Media
97 privind propunerea de valorificare a unor imobile situate în Media str. Piaa Regele
Ferdinand I nr. 28 ap. 3 i ap. 4
98 privind închirierea prin licitaie public a unor suprafee de teren cu destinaie agricol
99 privind atribuirea gratuit a unei suprafee de teren în vederea amplasrii vetrei de
stupin
100 privind prelungirea contractelor de închiriere i stabilirea chiriei la locuinele pentru
tineri construite prin Agenia Naional pentru Locuine situate în Media str. Predeal bl. 6 i 7
101 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna martie 2016
102 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna martie 2016
103 privind soluionarea unei cereri de schimb i repartizarea unor locuine sociale conform
Legii locuinei nr. 114/1996
104 privind aprobarea listei de prioriti conform Legii nr. 114/1996 pentru închirierea
locuinelor sociale din fondul locativ al municipiului Media pe anul 2016
105 privind acordarea de faciliti fiscale pentru anul 2016 Parcului Industrial Automecanica
106 privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2016 al Direciei
municipale pentru Cultur Sport Turism i Tineret
107 privind aprobarea reelei unitilor de învmânt preuniversitar de stat cu personalitate
juridic i a reelei unitilor de învmânt preuniversitar particular autorizate/acreditate din
municipiul Media propuse s funcioneze în anul colar 2016 – 2017
108 privind desemnarea preedintelui pentru edinele Consiliului Local Media din luna
aprilie 2016
109 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii „CONSTRUCIE COPERTIN PIA MICII PRODUCTORI”
110 privind alegerea Viceprimarului Municipiului Media
111 privind suplimentarea bugetului local pentru anul 2016
112 privind execuia bugetului local al Municipiului Media pe trimestrul I 2016
113 privind modificarea elementelor de identificare si a valorii de inventar pentru bunuri
cuprinse în Inventarul domeniului public al Municipiului Media
114 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
Municipiului Media i Direcia de Asisten Social
116 privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra unui imobil situat administrativ în
Media str. Piaa Regele Ferdinand I nr. 31
117 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Media a
terenurilor aferente blocurilor ANL situate pe strada Predeal bl. 6 7 8 9 10 i 11
118 privind schimbarea destinaiei unui imobil i darea în administrare ctre Direcia de
Asisten Social
119 privind modificarea valorii de inventar pentru bunul reprezentând cldire coala
Gimnazial Bathory Istvan aparinând Inventarului domeniului public al municipiului Media
21
120 privind completarea i modificarea elementelor de identificare i a valorii de inventar
pentru bunul „str. Viilor” cuprins în Inventarul domeniului public al municipiului Media
121 privind modificarea Inventarului domeniului public al municipiului Media ca urmare a
finalizrii lucrrii de investiii „Reabilitarea turnurilor i zidurilor de fortificaie medieval
Media”
122 privind prelungirea contractelor de închiriere i stabilirea chiriei la locuinele pentru
tineri construite prin Agenia Naional pentru Locuine situate în Media str. Sinaia nr. 2 blocul
1 i str. Sinaia nr. 5 blocul nr. 2
123 privind soluionarea cererii formulate de ctre SC Izvoarele SRL
124 privind instituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în Media str.
Gravorilor nr. 4 aflat în domeniul public al municipiului Media în favoarea Asociaiei Phoenix
Sperana
125 privind includerea în Inventarul domeniului public al municipiului Media a unor bunuri
i completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa nr. 2 (actualizat) la Contractul de
concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegat nr. 267/10.01.2008
126 privind atribuirea în folosin gratuit a unor suprafee de teren în vederea construirii de
locuine proprietate personal tinerilor cu vârsta cuprins între 18 i 35 ani în baza Legii nr.
15/2003
127 privind prelungirea duratei contractului de administrare nr.68/2011 încheiat cu Direcia
Municipal pentru Cultur Sport Turism i Tineret Media pentru spaiul situat în Media str.
Johannes Honterus nr. 10
128 privind valorificarea terenului situat pe strada Stadionului nr.1
129 privind valorificarea unor imobile situate în Media Piaa Regele Ferdinand I nr. 28 ap.
3 i ap.4
130 privind vânzarea unui spaiu din incinta Policlinicii Municipale Media str. Cloca nr. 2
având destinaia “cabinet medical”
131 privind modificarea statului de funcii al Direciei de Asisten Social Media
132 privind ocuparea temporar a domeniului public al Municipiului Media în scopul
amenajrii unor terase de alimentaie public pe perioada estival
133 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a serviciului social cu
cazare: Cmin pentru Persoane Vârstnice
134 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna aprilie 2016
135 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna aprilie 2016
136 privind soluionarea unei cereri de schimb de locuin social conform Legii locuinei
nr. 114/1996
137 privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în
valoare de 100 lei/persoan cu ocazia Srbtorilor de Pate 2016 categoriei de pensionari cu
venitul de pân la 600 lei/lun
138 privind premierea persoanelor vârstnice cu domiciliul în Media i satul aparintor
Ighiul Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.01.2016 – 31.05.2016
139 privind premierea familiilor cu domiciliul în Media i satul aparintor Ighiul Nou care
au împlinit sau vor împlini 50 de ani de cstorie în perioada 01.01.2016 – 31.05.2016
22
140 privind actualizarea HCL nr. 52/2012 privind aprobarea Planului de analiz i acoperire
a riscurilor în municipiul Media
141 privind desemnarea unei delegaii care s participe la manifestarea „Întâlnirea
medieenilor” care va avea loc în oraul Dinkelsbuhl – Germania
142 privind aprobarea proiectului faz Expertiz Tehnic i DALI i a indicatorilor tehnico
– economici pentru obiectivul de investiii „Reabilitare strzi municipiul Media – Cartier
Vitrometan – Strada Josef Klinger”
143 privind iniierea unui proiect de hotrâre pentru aprobarea proiectului faz Expertiz
Tehnic i DALI i a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiii
„Reabilitare strzi municipiul Media – Cartier Monei – Strada ipoele i Strada Dimineii”
144 privind iniierea unui proiect de hotrâre pentru aprobarea proiectului la faz Expertiz
Tehnic i DALI i a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiii
„Reabilitare strzi municipiul Media” - Strada trandului
145 privind iniierea unui proiect de hotrâre pentru aprobarea proiectului faz Expertiz
Tehnic i DALI i a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiii
„Reabilitare strzi municipiul Media” - Cartier Automecanica Strada Viorelelor
146 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea General Ordinar
a Acionarilor S.C. Piaa Prim – Com S.A. Media de a vota „pentru” punctele înscrise pe
Ordinea de zi a edinei AGA din data de 09.05.2016
147 privind desemnarea candidatului pentru calitatea de “auditor financiar” pentru anul 2016
la SC Piaa Prim – Com SA Media
148 privind aprobarea bilanului S.C. ECO-SAL S.A. Media pe anul 2015 i stabilirea
modului de repartizare a profitului net obinut de ctre societate în anul 2015
149 privind suplimentarea bugetului de venituri proprii Cap. 65.10 Învmânt pe trimestrul
II 2016
mai 2016
151 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media
154 privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuina de serviciu situat pe str.
1 Decembrie nr. 37 bl. 42 sc. A ap. 4
155 privind soluionarea unor cereri de schimb de locuine pentru tineri construite prin
Agenia Naional pentru Locuine
comun pentru luna mai 2016
157 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna mai 2016
158 privind soluionarea unei cereri de schimb i repartizarea unei locuine sociale conform
Legii locuinei nr. 114/1996
159 privind transformarea unor funcii publice din cadrul Direciei Poliia Local Media
160 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiie „Consolidare strada Greweln ramificaie mun. Media”
23
161 privind aprobarea proiectului tehnic actualizat i a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiii „Echipare tehnico – edilitar cartierul Gloria în municipiul
Media”
162 privind aprobarea studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii „Amenajare drum zona industrial nepoluant i de deservire general
str. Aurel Vlaicu – etapa I municipiul Media”
163 privind aprobarea proiectului la faza ET i DALI i a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiii „Reabilitare strzi municipiul Media – zona central”
164 privind aprobarea proiectului faz Expertiz Tehnic i DALI i a indicatorilor tehnico
– economici pentru obiectivul de investiii „Reabilitare strzi municipiul Media – Cartier
Monei Strada Ulmului erpuit Piatra Craiului
165 aprobarea modificrii bugetului de venituri i cheltuieli a Spitalului Municipal Media
pe anul 2016
166 privind modificarea repartizrii creditelor în cadrul Cap.65.02.Invmânt pe trimestrul
II i trimestrul III 2016 la unitile de învmânt preuniversitar din municipiul Media
167 privind propunerea de aprobare a instituirii a unei taxe speciale în vederea emiterii
avizului de oportunitate
iunie 2016
171 privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra unui imobil situat administrativ în
Media str. Bisericii nr. 2 ap. nr.2
172 privind completarea i modificarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public
al Municipiului Media ca urmare a finalizrii unor lucrri de investiii 2016
173 privind dezmembrarea unui teren situat în Media str. Comandor Dimitrie Moraru i
darea în administrare ctre Serviciul Public de Ecologizare a parcrii
174 privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii „Construire imobil de locuine colective pentru persoane vulnerabile”
175 privind aprobarea Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie i a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiii „Reabilitare cldire Ateliere protejate”
176 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraie al operatorului regional
de alimentare cu ap i de canalizare S.C. Apa Târnavei Mari S.A. ca reprezentant al autoritii
publice
177 privind modificarea Listei de investiii pe anul 2016 aprobat prin HCL 22/2016
178 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiii
„Modernizare anvelop Corp C1 Corp C2 i Corp Boli Infecioase” aprobai prin HCL
151/2015 conform Devizului General anexat
179 privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului
Media
180 privind validarea mandatelor de consilieri locali în urma alegerilor din 5 iunie 2016
181 privind declararea Consiliului Local Municipal Media ca legal constituit
182 privind alegerea preedintelui de edin
183 privind alegerea viceprimarului Municipiului Media
24
184 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Media pe principalele domenii de activitate
185 privind desemnarea preedintelui pentru edinele Consiliului Local Media din luna
iulie 2016
SRL
Consiliului Local Media
188 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016
189 privind execuia bugetului local al Municipiului Media pe trimestrul II 2016
190 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media
191 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiii periculoase sau
vtmtoare de munc i a concediului de odihn suplimentar pentru personalul din Aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Media i din direciile i serviciile publice înfiinate
prin hotrâri ale Consiliului Local Municipal Media
192 privind desemnarea în calitate de membri a consilierilor locali în cadrul organismelor
prestatoare de servicii publice de interes local
193 privind desemnarea a minimum doi consilieri locali care s participe la alegerea
delegatului stesc
194 privind prelungirea contractelor de închiriere i stabilirea chiriei la locuinele pentru
tineri construite prin Agenia Naional pentru Locuine situate în Media pe str. Sinaia nr. 4
bloc 3 str. Sinaia nr. 7 blocul nr.4 i str. Sinaia nr. 9 blocul nr. 5
195 privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuina A.N.L. situat în Media
str. Sinaia nr. 9 blocul 5 sc. A ap. 11
196 privind repartizarea unei locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
197 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren situat în municipiul
Media str. Preot Profesor tefan Manciulea (fost str. Matrierilor) nr. 2
198 privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra unui imobil situat administrativ în
Media str. Nisipului nr. 3
199 privind modificarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public i privat al
municipiului Media i modificarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de
Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate public de întreinere
administrare i exploatare a pieelor agroalimentare din municipiul Media
200 privind completarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public al
municipiului Media – grupa a – II-a i darea în administrare Direciei Poliia Local Media a
unor bunuri
comun pentru luna iunie 2016
202 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna iulie 2016
203 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna iunie 2016
25
204 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna iulie 2016
205 privind transformarea unor funcii publice din cadrul Direciei Poliia Local Media
206 privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea General a Asociaiei de Dezvoltare
Intercomunitar „ECONORD SIBIU”
207 privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraie al SC
Piaa Prim – Com SA Media ca urmare a demisiei domnioarei Haegan Eugenia Maria
208 privind modificarea listei de investiii pe anul 2016 la Liceul Tehnologic „coala
Naional de Gaz” Media
209 privind ocuparea temporar a domeniului public al Municipiului Media în scopul
amenajrii unei terase de alimentaie public pe perioada estival
210 privind desemnarea preedintelui pentru edinele Consiliului Local Media
211 privind propunerea unui candidat pentru ocuparea funciei de administrator special la
S.C. Gospodria Comunala S.R.L
Consiliului Local al municipiului Media
213 privind modificarea organigramei i a statului de funcii pentru Aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Media
214 privind aprobarea „Regulamentului de vânzare a locuinelor de tip ANL” situate pe raza
municipiului Media
215 privind prelungirea contractului de administrare nr.72/2011 încheiat cu Direcia
Municipal pentru Cultur Sport Turism i Tineret Media pentru imobilul situat în Media str.
Armurierilor nr. 6
216 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
217 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuinele A.N.L. situate în
Media str. Sinaia nr. 7 blocul 4 sc. B ap. 14 i str. Sinaia nr. 9 blocul 5 sc. B ap. 16
218 privind desemnarea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Asociaiei „Hanul
Cprioarei”
219 privind modificarea statului de funcii al Direciei de Asisten Social Media
220 privind soluionarea unor cereri de schimb de locuine sociale conform Legii locuinei
nr. 114/1996
comun pentru luna august 2016
222 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna august 2016
223 modificarea art.1 alin. (1) lit. „B” i a Anexelor nr. 1 i nr. 3 ale HCL nr. 192/2016
cuprinzând aleii locali desemnai în Consiliile de Administraie a unor uniti de învmânt
224 privind constituirea unei comisii de evaluare i selecie prealabil a candidailor pentru
funciile de membri ai Consiliilor de Administraie a întreprinderilor publice i propunerea unor
candidai pentru funcia de administrator provizoriu/membru în Consiliul de Administraie la
SC MEDITUR SA i respectiv la SC ECO-SAL SA
225 privind desemnarea reprezentantului municipiului Media prin Consiliul Local în
Adunarea General a Acionarilor la SC Apa Târnavei Mari SA Media
26
Ighiul Nou
227 privind aprobarea „Regulamentului de tiere i toaletare a arborilor i arbutilor de pe
domeniul public i privat al municipiului Media precum i valorificarea materialului lemnos”
precum i a anexei 1 i 2 la regulament respectiv „procedurii cadru privind defriarea vegetaiei”
i Tehnicilor de tiere arbori i perioada de execuie
228 privind aprobarea gestiunii directe a activitii de gestionare a câinilor fr stpân de
ctre Serviciul Public de Ecologizare
229 privind modificarea Listei obiectivelor de investiii ale SC Apa Târnavei Mari SA
Media pe anul 2016
230 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii: „REABILITARE REEA AP POTABIL I BRANAMENTE
AP EXTINDETRE REEA CANALIZARE MENAJER I RACORDURI PE STRADA
CARPAI în municipiul MEDIA
231 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii: „RIGOL PLUVIAL DIN BETON ARMAT CU RADIER I
PEREI TURNAI MONOLIT I DAL PREFABRICAT PE STRADA A. VLAICU
TRONSON STR. P. MAIOR – STR. DEALUL FURCILOR în municipiul Media”
232 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii: „REABILITARE REELE AP POTABIL CU BRANAMENTE
AP REELE CANALIZARE MENAJER CU RACORDURI REELE CANALIZARE
PLUVIAL CU RACORDURI I GURI DE SCURGERE PE STRZILE CASTANILOR
OCTAVIAN GOGA I TOMA IONESCU MUN. MEDIA JUD. SIBIU”
233 privind acordarea mandatului reprezentantului municipiului Media în Adunarea
General a Acionarilor la SC Piaa Prim Com SA Media
234 privind aprobarea rectificrii bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Municipal
Media pe anul 2016
Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar Apa Târnavei Mari Media
236 privind revocarea HCL nr. 167/2016-privind propunerea de aprobare a instituirii a unei
taxe speciale în vederea emiterii avizului de oportunitate
237 privind rectificarea bugetului local a listei de investiii i programul de investiii publice
pe grupe de investiii i surse de finanare pe anul 2016
238 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016 cu suma de 1.870 12 mii lei
239 privind darea în administrare a imobilelor monumente istorice incluse în domeniul
public al municipiului Media reprezentând „Turnuri i ziduri de fortificaie medieval Media”
240 privind darea în administrare a unei suprafee de teren situat în Media str. Târgului fn
aflat în domeniul public al municipiului Media
241 privind comandarea întocmirii proiectului la faza ET i DALI „Reabilitare strzi mun.
Media – zona central” (str. Michael Weiss Ion C. Brtianu V. Madgearu)
242 privind comandarea întocmirii proiectului la faza ET i DALI „Reabilitare strzi mun.
Media – zona cartier Aurel Vlaicu”
243 privind comandarea întocmirii proiectului la faza ET i DALI „Reabilitare strzi mun.
Media –cartier Monei”
244 privind comandarea întocmirii studiului de oportunitate pentru „Concesionarea
transportului public local de cltori în municipiul Media” a Caietului de sarcini i a
regulamentului de executare a serviciului de transport public local de cltori i a modelului de
contract de delegare
245 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii: „EXTINDERE I REABILITARE REEA CANALIZARE
MENAJER I PLUVIAL PE STR. OS. SIBIULUI NR.36-38 ZONA MAGAZINULUI
BILLA MUN. MEDIA JUD. SIBIU”
246 privind aprobarea modificrii „Listei obiectivelor de investiii cu finanare din bugetul
local” pe anul 2016 a SC Piaa Prim-Com SA Media
247 privind aprobarea proiectului tehnic i a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiii „ÎNLOCUIRE GARD PE TRASEU EXISTENT SCHIMBARE
POART MODERNIZARE GRUP SOCIAL PLATFORM PIETRUIT” pe str. Târgului fn
248 privind modificarea „Listei obiectivelor de investiii la SC Eco-Sal SA Media
249 privind aprobarea modificrii listei de investiii a Meditur SA pentru anul 2016
250 privind convocarea de ctre autoritatea tutelar a Adunrii Generale a Acionarilor S.C.
Meditur S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administraie al
S.C. Meditur S.A
251 privind acordul municipiului Media prin Consiliul local Media de subcontractare a
unor lucrri de ctre S.C. Gospodria Comunal S.R.L.
252 privind desemnarea membrilor în delegaia care se va deplasa în De Fryske Marren –
Olanda
253 privind închirierea prin licitaie public a unor suprafee de teren cu destinaie agricol
254 privind prelungirea duratei Contractului de Administrare nr.71/2011 încheiat între
Municipiului Media i Direcia de Asisten Social
255 privind reglementarea situaiei juridice a unui imobil teren situat în Municipiul Media
Hotar Hula Veche f.n. (str. Baznei) în scopul construirii „Centrului de ecarisaj al Mun. Media”
256 privind închirierea prin licitaie public a unui imobil situat în Ighiul Nou str. colii nr.
57 aparinând domeniului public al municipiului Media
257 privind includerea în domeniul public al municipiului Media a unor bunuri i
completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Salubrizare prin atribuire direct nr. 1/01.04.2009 -364/27.04.2009
258 privind includerea unor investiii în Inventarul bunurilor aparinând domeniului public
al municipiului Media i completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul
de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate public de întreinere
administrare i exploatare a pieelor agroalimentare din municipiul Media
259 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Media a unor
bunuri de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a
Serviciului de utilitate public de întreinere administrare i exploatare a pieelor agroalimentare
din municipiul Media
260 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
str. Sinaia nr. 7 blocul 4 sc. B ap. 12
28
262 privind repartizarea unei locuine sociale conform Legii locuinei nr. 114/1996
263 privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în
valoare de 100 lei/persoan cu ocazia Zilei Internaionale a Persoanelor Vârstnice (1
Octombrie) categoriei de pensionari cu venitul de pân la 600 lei/lun
264 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna septembrie 2016
265 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna septembrie 2016
266 privind aprobarea încheierii Actului Adiional Nr. 1 la Acordul de Garantare prin
Venituri nr. 41633 din data de 29 septembrie 2011 prevzut de Contractul de Credit nr. 41633
încheiat între Municipiul Media i Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare
267 privind modificarea repartizrii creditelor alocate la Cap.65.02. - Învmânt Titlul XII
Active Nefinanciare pe trimestrul III 2016 i Titlul I – Cheltuieli de personal pe trimestrul IV
2016 la unitile de învmânt preuniversitar de stat
268 privind completarea Hotrârii Consiliului Local Media nr. 1/2016
269 privind modificarea Listei de investiii pe anul 2016 a Spitalului Municipal Media
aprobat prin HCL nr. 22/2016
270 privind suplimentarea i rectificarea bugetului local i a listei de investiii pe anul 2016
271 privind aprobarea parteneriatului i a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„Reabilitare i modernizare DJ 141 Media – Mona – Pelior - Bârghi” în vederea depunerii
în parteneriat a acestuia spre finanare în cadrul Programului Operaional Regional (POR)2014
– 2020 Axa Prioritar 6 Prioritatea de Investiii 6.1.
272 privind acordul municipiului Media prin Consiliul local Media de subcontractare a
unor lucrri de ctre S.C. Gospodria Comunal S.R.L.
273 privind atribuirea denumirii de Strada „Costel Totan”.
274 privind modificarea art. 61 din Anexa la HCL nr. 212/2016 privind modificarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local al municipiului Media
275 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016
276 privind execuia bugetului local al Municipiului Media pe semestrul III 2016
277 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Media
278 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Aparatului de
Specialitate al Primarului municipiului Media
279 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
280 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuinele A.N.L. situate în
Media str. Sinaia nr. 5 blocul 2 sc. A ap. 5 str. Sinaia nr. 5 blocul 2 sc. B ap. 9 i str. Sinaia nr.
9 blocul 5 sc. B ap. 20
281 privind atribuirea în folosin gratuit a unor suprafee de teren în vederea construirii de
locuine proprietate personal tinerilor cu vârsta cuprins între 18 i 35 ani în municipiul Media
cartier rezidenial Bucegi – str. Daniel Thellmann
282 privind valorificarea unui spaiu prin închiriere Partidului Aliana Liberalilor i
Democrailor – ALDE
29
283 privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Media a unor bunuri
i completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de concesiune a
transportului public local de persoane prin gestiune delegat nr. 267/10.01.2008
284 privind completarea i modificarea HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de
inventar a bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al municipiului Media
285 privind închirierea prin licitaie public a unui teren aparinând domeniului privat al
municipiului Media în scopul amenajrii unui spaiu pentru consultri peisagistice i
comercializare flori situat administrativ în Media str. Brateiului f.n.
286 privind stabilirea chiriei pentru locuinele situate în municipiul Media construite prin
Agenia Naional pentru Locuine aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului
Media pentru anul 2017
bugetul local în anul 2017 conform Legii nr.34/1998
288 privind aprobarea unor msuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.
208/1997 privind cantinele de ajutor social
289 privind soluionarea unei cereri de extindere de locuin social conform Legii locuinei
nr. 114/1996
comun pentru luna octombrie 2016
291 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna octombrie 2016
292 privind comandarea întocmirii „Studiului de trafic pe zona circulaiei de tranzit în
municipiul Media”
293 privind aprobarea modificrii statului de funcii al Direciei Poliia Local Media ca
urmare a promovrii în gradul profesional imediat superior precum i a încheierii perioadei de
stagiu a unor funcionari publici
294 privind aprobarea „Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare în
municipiul Media”
295 privind modificarea Listei de investiii pe anul 2016 a Serviciului Public de Ecologizare
aprobat prin HCL nr. 22/2016
296 privind aprobarea noului Regulament de acces în zona restricionat din Piaa Regele
Ferdinand I a municipiului Media
297 privind aprobarea suplimentrii bugetului de venituri i cheltuieli a Spitalului Municipal
Media pe trimestrul IV 2016
298 privind modificarea Listei de investiii pe anul 2016 a Spitalului Municipal Media
299 privind completarea Hotrârii Consiliului Local nr. 192/2016
300 privind desemnarea preedintelui pentru edinele Consiliului Local Media
301 privind desemnarea preedintelui pentru edina extraordinar a Consiliului local media
din data de 28.10.2016.
303 privind aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele programului de investiii
pentru anul 2016 i aprobarea întocmirii proiectului ET + DALI „Consolidare i reabilitare
strada Bisericii – Zona Central – municipiul Media”
30
304 privind aprobarea modificrii listei cu obiectivele de investiii ale SC Apa Târnavei Mari
SA Media pe anul 2016.
305 privind modificarea repartizrii creditelor în cadrul Cap.65.02. - Învmânt Titlul I –
Cheltuieli de personal pe trimestrul IV 2016 la unitile de învmânt preuniversitar de stat din
municipiul Media.
306 privind modificarea i completarea Listei obiectivelor de investiii a Direciei
Municipale pentru Cultur Sport Turism i Tineret.
307 privind declararea vacant a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei d-nei
Petruiu Marina Simona
308 privind aprobarea destinaiei unei cote pri din fondul de rezerv bugetar pe anul 2016
309 privind atribuirea denumirii de Strada „Rora Mic”
310 privind modificarea i completarea „Regulamentului privind organizarea i desfurarea
activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul Municipiului Media” aprobat prin
HCL Media nr.83/2011 republicat în baza HCL Media nr.265/2015 modificat prin HCL
Media nr.24/2016 i HCL Media nr.55/2016
311 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funciilor publice în anul 2017 pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Media Direcia Fiscal Local Media
Direcia Poliia Local Media i Direcia de Asisten Social Media
312 privind solicitarea ctre Guvernul României de emitere a unei hotrâri pentru
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului i din administrarea Ministerului
Aprrii Naionale în domeniul public al municipiului Media i administrarea Consiliului
Local Media
313 privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra unui imobil situat administrativ în
Media str. Piaa Regele Ferdinand I nr. 22
314 privind neexercitarea dreptului de preemiune la cumprarea unui imobil situat
administrativ în Media str. Piaa Regele Ferdinand I nr. 20 ap. 3
315 privind modificarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public al
municipiului Media pentru imobilul din Media situat pe str. Academician Ioan Moraru nr. 7
316 privind completarea i modificarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public
al Municipiului Media ca urmare a finalizrii unor lucrri de investiii pe str. Protopop Valeriu
Stoian
317 privind completarea i modificarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public
al Municipiului Media ca urmare a finalizrii lucrrilor de investiii privind extinderea str.
Monei i reabilitarea pasarelei pietonale peste Calea Ferat
318 privind atribuirea în folosin gratuit a unor suprafee de teren în vederea construirii de
locuine proprietate personal tinerilor cu vârsta cuprins între 18 i 35 ani în baza Legii nr.
15/2003 în cartierul rezidenial Bucegi – str. Daniel Thellmann
319 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
str. Predeal bl. 7 ap. 10 et. 2
321 privind prelungirea contractelor de închiriere i stabilirea chiriei la locuine pentru tineri
construite prin A.N.L. situate în Media str. Predeal bl. 8 i str. Predeal bl. 9
31
pe care sunt amplasate garaje i copertine auto
323 privind soluionarea cererii SC AMOUR TEFANIA SRL
324 privind modificarea organigramei i a statului de funcii al Direciei de Asisten Social
325 privind aprobarea grilei de evaluare i a regulamentului de organizare i funcionare a
comisiei de evaluare i selecionare a asociaiilor i fundaiilor care acord servicii de asisten
social i care solicit subvenii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998
326 privind aprobarea modificrii tarifului la abonamentul pentru persoane vârstnice pentru
perioada noiembrie 2016 – anul 2017 i acordarea dreptului de transport gratuit pe mijloacele
de transport în comun din municipiul Media persoanelor cu vârsta standard de pensionare
pentru anul 2017
327 privind premierea familiilor cu domiciliul în Media i satul aparintor Ighiul Nou care
au împlinit sau vor împlini 50 de ani de cstorie în perioada 01.06.2016 – 31.12.2016
328 privind premierea persoanelor vârstnice cu domiciliul în Media i satul aparintor
Ighiul Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.06.2016 – 31.12.2016
329 privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în
valoare de 100 lei/persoan cu ocazia Srbtorilor de Crciun 2016 categoriei de pensionari cu
venitul pân la 600 lei/lun
330 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna noiembrie 2016
331 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna noiembrie 2016
332 privind aprobarea Acordului de colaborare în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social din judeul Sibiu
333 privind declararea strii de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice i juridice
334 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale ale municipiului Media pe anul 2017
335 privind aprobarea proiectului la faza Expertiz Tehnic i DALI i a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiii „Reabilitare strzi mun. Media – cartier
Monei – Strada Stejarului”
în municipiul Media”
337 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Piaa Prim – Com SA Media.
338 privind stabilirea Redevenei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului de utilitate public de întreinere administrare i exploatare a pieelor agroalimentare
din municipiul Media
PROTOPOP VALERIU STOIAN MUN. MEDIA JUD. SIBIU”
340 privind completarea Anexei la HCL nr. 48/2016 privind tarifele pentru cltori i
abonamente de cltorie aprobate pentru transportul local în comun de cltori în municipiul
Media
341 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea abonamentelor pentru elevi i
modul de decontare a sumelor care se achit de ctre unitile de învmânt operatorului de
transport în municipiul Media
342 privind închirierea prin licitaie public a spaiului Turnul Fierarilor având destinaia de
alimentaie public
343 privind propunerea de avizare P.U.Z. „ Dezmembrare în vederea construirii de locuine”
str. Iuliu Maniu f.n
343 privind propunerea de avizare P.U.Z. „ Dezmembrare în vederea construirii de locuine”
str. Iuliu Maniu f.n
344 privind propunerea de avizare Plan Urbanistic de Zon „ Extindere cimitir” str. Pcii.
345 privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire spaiu comercial platform betonat
împrejmuire” Str. Aurel Vlaicu nr. 33
346 privind propunerea de avizare P.U.D. „Schimbarea destinaiei din cas de locuit i garaj
în pensiune turistic prin modificri interioare i extindere construcie amenajri exterioare”
Str. Bucegi nr. 30
347 privind declararea vacant a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului
Hodîrnu Dorel Lucian
348 privind completarea i modificarea HCL nr. 1/179/2016 privind alegerea membrilor
comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Media
349 privind validarea mandatului de consilier al domnului Aldea Ioan
350 privind validarea mandatului de consilier al domnului Cotei Mihai – Gheorghe
351 privind aprobarea scoaterii din funciune i demolrii imobilului situat administrativ în
Media str. Sticlei nr. 9 aflat în domeniul privat al municipiului Media
352 privind prelungirea duratei contractuale pentru spaii cu alt destinaie decât cea de
locuin i a terenurilor aferente construciilor provizorii (chiocuri tonete panouri publicitare
stâlpi) amplasate pe domeniul public al municipiului Media
353 privind propunerea schimbrii destinaiei unor spaii situate în municipiul Media din
spaii cu destinaia de baz material a unei uniti de învmânt în locuine sociale pe o
perioad nedeterminat
354 privind ocuparea temporar a domeniului public al municipiului Media în scopul
amenajrii „Târgului de Crciun” în Piaa Regele Ferdinand I
355 privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea condiiilor de impunere a
supraimpozitrii pe cldirile neîntreinute de pe raza Municipiului Media”
356 privind conferirea titlului de cetean de onoare al Municipiului Media sportivei
Andreea Dragoman
357 privind suplimentarea bugetului local i a bugetului de venituri proprii i subvenii pe
anul 2016
358 privind suplimentarea bugetului local i a bugetului de venituri proprii i subvenii pe
anul 2016
360 privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar al anului 2016
361 privind execuia bugetului local al Municipiului Media pe trimestrul IV 2016
362 privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Media
363 privind completarea Inventarului bunurilor aparinând domeniului public al
Municipiului Media ca urmare a finalizrii obiectivului de investiie „Centru de Îngrijire i
Asisten Persoane Vârstnice inclusiv Viabilizarea”
33
al Municipiului Media ca urmare a finalizrii obiectivului de investiie „Reabilitare pod peste
Târnava Mare”
365 privind trecerea din Inventarul domeniului public în domeniul privat al municipiului
Media a unor bunuri reprezentând mijloace de transport scoaterea din funciune i casarea
acestora
366 privind repartizarea unor locuine pentru tineri construite prin ANL în regim de
închiriere
367 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinele A.N.L. situate în Media
str. Sinaia nr. 5 blocul 2 sc. A ap. 2 i str. Sinaia nr. 7 blocul 4 sc. B ap. 19
368 privind soluionarea unei cereri de schimbare a locuinei pentru tineri construite prin
Agenia Naional pentru Locuine
369 privind prelungirea duratei contractuale a unor spaii cu alt destinaie decât cea de
locuin
370 privind premierea familiilor cu domiciliul în Media i sat aparintor Ighiul Nou care
vor împlini 50 de ani de cstorie în cursul anului 2017
371 privind acordarea de suport i sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Media i
sat aparintor Ighiul Nou care vor împlini 80 de ani pe parcursul anului 2017 în vederea
creterii calitii vieii
372 privind premierea persoanelor cu domiciliul în Media i sat aparintor Ighiul Nou
care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2017
373 privind luarea unei msuri de suport i sprijin pentru pensionarii din municipiul Media
i sat aparintor Ighiul Nou cu venitul pân la 600 lei/lun pentru anul 2017
374 privind aprobarea unui ajutor de urgen d-nei Tudor Iuliana cu domiciliul în Media
str. S. Brnuiu nr. 6 jud. Sibiu
375 privind aprobarea conveniilor provizorii pentru acordarea de servicii de asisten
social între Consiliul Local Media prin Direcia de Asisten Social i Asociaia Phoenix
Sperana respectiv între Consiliul Local Media prin Direcia de Asisten Social i Asociaia
Român pentru Persoane cu Handicap Mintal filiala Media
376 privind modificarea Regulamentului de Organizare i Funcionare la Adpostul de
Noapte i Asisten de Reinserie pentru Persoanele fr Adpost
377 privind aprobarea metodologiei i a criteriilor de repartizare a locuinelor sociale
necesare întocmirii ordinii de prioriti în vederea repartizrii acestora
378 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuiti pe transportul local în
comun pentru luna decembrie 2016
379 privind aprobarea listei persoanelor cu vârsta standard de pensionare care beneficiaz
de gratuiti pe transportul local în comun pentru luna decembrie 2016
380 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii desemnai în
Consiliul de administraie la SC ECO-SAL SA i respectiv la SC Meditur SA
381 privind modificarea statului de funcii al Direciei Fiscale Locale Media
382 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media Piaa Regele Ferdinand I nr.23 judeul Sibiu
383 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Petofi Sandor nr.5 judeul Sibiu
34
384 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Petofi Sandor nr.7 judeul Sibiu
385 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Petofi Sandor nr.18 judeul Sibiu
386 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Turnului nr.2 judeul Sibiu
387 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Turnului nr.6 judeul Sibiu
388 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. I.Ghe. Duca nr.6 judeul Sibiu
389 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Nicolae Iorga nr.14 judeul Sibiu
390 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Nicolae Iorga nr.15 judeul Sibiu
391 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Nicolae Iorga nr.17 judeul Sibiu
392 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Nicolae Iorga nr.24 judeul Sibiu
393 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Unirii nr.13 judeul Sibiu
394 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Unirii nr.20 judeul Sibiu
395 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Pompierilor nr.6 judeul Sibiu
396 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.C-tin Brâncoveanu nr.2 judeul Sibiu
397 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.6 judeul Sibiu
398 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.9 judeul Sibiu
399 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.19 judeul Sibiu
400 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.21 judeul Sibiu
401 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.22 judeul Sibiu
402 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.41 judeul Sibiu
403 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Johannes Honterus nr.42 judeul Sibiu
404 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Mihai Viteazu nr.4 judeul Sibiu
405 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Mihai Viteazu nr.16 judeul Sibiu
35
406 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Mihai Viteazu nr.28 judeul Sibiu
407 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Gheorghe Doja nr.7 judeul Sibiu
408 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Gheorghe Doja nr.15 judeul Sibiu
409 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Petru Rare nr.6 judeul Sibiu
410 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Dorobanilor (C.T.Vitro II) judeul Sibiu
411 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str.Metanului (C.T.Gloria) judeul Sibiu
412 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Aleea Tomis (C.T.Gura Câmpului) judeul Sibiu
413 privind majorarea impozitului în anul 2017 cu 100% pentru cldirea situat în
municipiul Media str. Rubinului (C.T.Vitro) judeul Sibiu
414 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune a transportului public local de
persoane prin gestiune delegat nr. 267/2008
415 privind aprobarea taxelor/tarifelor pentru serviciile oferite de SC Piaa Prim-Com SA
Media pe anul 2017
416 privind propunerea de avizare P.U.Z. „ Construire servicii spaiu comercial i locuine
colective” str. oseaua Sibiului nr. 38
417 privind propunerea de aprobare P.U.D. „Schimbarea destinaiei din cas de locuit i
garaj în pensiune turistic prin modificri interioare i extindere construcie amenajri
exterioare” Str. Bucegi nr. 30
418 privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire spaiu comercial platform betonat
împrejmuire” Str. Aurel Vlaicu nr. 33
419 privind aprobarea proiectului la faza de Expertiz tehnic i DALI i indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiie „Centru pentru regim permise de conducere i
înmatriculare vehicule” din cadrul imobilului situat administrativ în Media Aleea Comandor
Dimitrie Moraru nr. 17
37
Activitatea Secretarului municipiului Media i a Aparatului permanent de lucru al Consiliului
Local cu privire la:
A). Situaia Hotrârilor Consiliului Local Media pe anul 2016
În anul 2016 au avut loc un nr. de 11 edine ordinare, 1 edin de constituire i 15
edine extraordinare fiind adoptate 419 hotrâri, clasificate dup obiectul reglementat, dup
cum urmeaz:
Hotrâri privind Direcia Economic
- privind aprobarea bugetului local a listei de investiii i programul de investiii publice
pe grupe de investiii i surse de finanare pe anul 2016
- privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media - 9 HCL
- privind aprobarea situaiilor financiare anuale ale Municipiului Media la data de
31.12.2015 – 1 HCL
- privind suplimentarea bugetului local pe anul 2016 -11 HCL
- privind execuia bugetului local al Municipiului Media pe trimestrul I 2016 – 4 HCL
- privind rectificarea bugetului local a listei de investiii i programul de investiii publice
pe grupe de investiii i surse de finanare pe anul 2016 – 1 HCL
- privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar al anului 2016 – 1 HCL
- privind modificarea statului de funcii al Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Media- 1 HCL
- privind modificarea art. 22 din „Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul Municipiului Media” aprobat prin
HCL nr.83/2011 republicat în baza HCL nr.365/2015 i aprobarea termenului de 30.06.2016
dat pân la care autorizaiile/acordurile de funcionare i avizele pentru programul de
funcionare pot fi reînnoite în cazul în care operatorul economic nu poate prezenta un extras CF
care s ateste schimbarea destinaiei spaiului în care îi desfoar activitatea – 1 HCL
- privind revocarea art. 9 pct. I lit. i) respectiv art.14 lit. e) din „Regulamentului privind
organizarea i desfurarea activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul
Municipiului Media” republicat în baza HCL nr. 265/2015 modificat prin HCL nr.24/2016 –
1 HCL
- privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiii periculoase
sau vtmtoare de munc i a concediului de odihn suplimentar pentru personalul din
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Media i din direciile i serviciile publice
înfiinate prin hotrâri ale Consiliului Local Municipal Media – 1 HCL
- privind modificarea i completarea „Regulamentului privind organizarea i
desfurarea activitilor comerciale i a serviciilor de pia pe teritoriul Municipiului Media”
aprobat prin HCL Media nr.83/2011 republicat în baza HCL Media nr.265/2015 modificat
prin HCL Media nr.24/2016 i HCL Media nr.55/2016 – 1 HCL
38
- privind aprobarea Planurilor de ocupare a funciilor publice în anul 2017 pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Media Direcia Fiscal Local Media
Direcia Poliia Local Media i Direcia de Asisten Social Media – 1 HCL
- privind aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele programului de investiii
pentru anul 2016 i aprobarea întocmirii proiectului ET + DALI „Consolidare i reabilitare
strada Bisericii – Zona Central – municipiul Media”- 1 HCL
- privind aprobarea destinaiei