Click here to load reader

MULTI-MONTI van SFS Intec Het innovatieve schroefanker ... ... bestaat uit een breed scala aan producten van koolstofstaal en roestvast staal voor veilige montage in de staal- en metaalbouw

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MULTI-MONTI van SFS Intec Het innovatieve schroefanker ... ... bestaat uit een breed scala aan...

 • MULTI-MONTI® van SFS Intec Het innovatieve schroefanker voor beton en metselwerk

 • Krachtige bevestigers voor toepassing in beton en metselwerk

  Het assortiment MULTI-MONTI® schroefankers bestaat uit een breed scala aan producten van koolstofstaal en roestvast staal voor veilige montage in de staal- en metaalbouw alsmede voor speciale toepassingen in de houtbouw.

  Productgroep Schroefankers MULTI-MONTI®-plus Schroefankers MULTI-MONTI®

  Materiaal T S HP

  = = =

  Tempered steel Stainless steel High Performance coating

  = = =

  Koolstofstaal Roestvast staal High performance coating

  Kopvorm Zonder omschrijving = Standaard zeskant T25 T30 T40 T45 T50 D8 D11 D14 D15 D17 D20 ETM ITM W44 TC

  = = = = = = = = = = = = = = =

  countersunk head with T25 countersunk head with T30 countersunk head with T40 countersunk head with T45 countersunk head with T50 Pan-head 8 mm Pan-head 11 mm Pan-head 14 mm Pan-head 15 mm Pan-head 17 mm Pan-head 20 mm external metric thread internal metric thread big washer (DIN 440) TimberConnect

  = = = = = = = = = = = = = = =

  Verzonken kop met T25 Verzonken kop met T30 Verzonken kop met T40 Verzonken kop met T45 Verzonken kop met T50 Ronde kop 8 mm Ronde kop 11 mm Ronde kop 14 mm Ronde kop 15 mm Ronde kop 17 mm Ronde kop 20 mm Aansluitschroefdraad Binnendraad Grote sluitring DIN 440 voor hout aan beton

  Diameter van buitendraad anker

  Totale lengte van de schroef

  *d Buitendiameter anker

  Productcode

  Type d* l

  MULTI-MONTI®-plus - T - T40 - 7,5 x 100

  2

 • Inhoud

  Schroefanker MULTI-MONTI®-plus-T 6

  Zeskantkop 9 met aangeperste ring

  Verzonken kop 11

  Ronde kop 12

  met aansluitschroefdraad 14

  K o

  o ls

  to fs

  ta al

  R oe

  st va

  st s

  ta al

  Europese Technische Goedkeuring (ETA) De ETA vormt de basis voor de vereiste CE-confor- miteit van de producten en maakt daarmee verkoop in geheel Europa mogelijk. De bijbehorende presta- tieverklaringen zijn eveneens beschikbaar.

  Algemene bouwkundige goedkeuring Het Duitse instituut voor bouwtechniek (Deutsche Institut für Bautechnik, DiBT) heeft een nationaal geldige toelating voor het product of de productgroep verleend. Het Ü-symbool geeft aan dat het product of de productgroep in overeenstemming is met de eisen die in de goedkeuring zijn vastgelegd.

  Vuurbestendigheidsklasse Deze producten zijn zeer vuurbestendig, waardoor is gewaarborgd dat het draagvermogen van een gemonteerd bouwelement bij brand gedurende 120 minuten behouden blijft.

  Seismische beoordeling Producten uit prestatieklasse 'C1' zijn geschikt voor niet-dragende elementen bij een geringe aardbe- vingsbelasting conform de aanbevelingen TR 045. Deze seismische toelating is onderdeel van de ETA.

  Sprinkler-logo Deze gekenmerkte producten voldoen aan de eisen van VdS-richtlijn CEA 4001, die geldt als norm voor de planning en inbouw van sprinklerinstallaties.

  De productcode en zijn betekenis

  De productcode van SFS intec is op een eenvoudig principe gebaseerd. De aanduiding is afhankelijk van de productgroep en is afgeleid van de afkortingen voor de Engelse typeaanduidingen. Na de productfamilie wordt de materiaalaanduiding genoemd, gevolgd door de vorm van de kop. Tenslotte worden de diameter en de lengte van de desbetreffende bevestiger genoemd.

  Zeskantkop 25

  Verzonken kop 25

  Ronde kop 26

  Betonanker 21 met grote sluitring

  Betonanker 21 verzinkbaar

  voor de houtbouw: 18

  Schroefanker MULTI-MONTI®-S 22

  Dimensioneringshulpmiddel van SFS intec 17

  Servicewerkzaamheden 27

  3

 • Voordelen op een rij

  ■■ toegelaten voor meervoudig gebruik in jong beton ■■ verschillende belastingsklassen per diameter ■■ kleine randafstanden ■■ snelle en eenvoudige montage ■■ probleemloze demontage ■■ omvangrijk assortiment ■■ optimale schroefdraadgeometrie voor een duurzaam veilige verbinding

  Afgegeven vermogen van de tangentiaal-slagschroevendraaier bij gebruik met MULTI-MONTI®

  Diameter MMS - 5

  MMS - 6

  MMS - 7,5

  MMS - 10

  MMS - 12

  MMS - 14

  MMS - 16

  MMS - 20

  Afgegeven vermogen van kabelgebonden slag- schroevendraaiers*

  _ ca. 100 Nm ca. 100 Nm ca. 250 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm

  Afgegeven vermo- gen van accu-slag- schroevendraaiers*

  _ ca. 100 Nm ca. 160 Nm ca. 250 Nm ca. 600 Nm ca. 600 Nm ca. 600 Nm ca. 800 Nm

  * Aanbevolen afgegeven vermogen onder voorbehoud

  Belangr ijke

  aanwijz ing!

  Montage op de juiste wijze (verticaal)

  1. Boren 2. Boorgruis verwijderen 3. Inschroeven 4. Klaar

  Montage op de juiste wijze (horizontaal)

  1. Boren 2. Boorgat reinigen 3. Inschroeven 4. Klaar

  Boorga t hoeft n

  iet te w orden u

  itgeblaz en!

  Montag e zonde

  r contro le draai

  momen t!

  4

 • Afmetingen plug MMS-plus 6 MMS-plus 7,5 MMS-plus 10 MMS-plus 12 MMS-plus 16 MMS-plus 20 gvz gvz gvz gvz gvz gvz

  Inschroefdiepte hnom = [mm] 35 45 35 55 50 65 75 90

  Grootste toelaatbare trekbelasting*) 'Ntoel' van een enkelvoudige plug zonder randinvloed1)

  Gescheurd beton C20/253) [kN] 0,5 0,7 1,0 2,0 3,0 4,4 5,9 7,9 Ongescheurd beton C20/253) [kN] 2,0 3,0 2,0 4,4 5,9 7,9 9,9 12,3

  Grootste toelaatbare dwarskracht*)'Vtoel' van een enkelvoudige plug zonder randinvloed2)

  Gescheurd beton C20/253) [kN] 2,3 2,45) 2,4 3,65) 3,8 6,3 7,7 14,35) Ongescheurd beton C20/253) [kN] 2,45) 2,45) 3,4 3,65) 5,4 8,15) 10,7 14,35)

  Toelaatbaar buigmoment*) 'Mtoel' [Nm] 4,0 8,4 20,4 39,6

  Afmetingen bouwelementen en karakteristieke montagewaarden Nominale diameter boor

  d0 = [mm] 5,0 6,0 8,0 10,0

  Diepte boorgat h1 ≥ [mm] 40 50 40 65 60 75 85 100 Inschroefdiepte hnom ≥ [mm] 35 45 35 55 50 65 75 90 Rekenkundige verankeringsdiepte

  hef = [mm] 26 35 26 43 36 50 57 70

  Minimale asafstand Smin = [mm] 30 40 40 50 60 Minimale randafstand

  Cmin = [mm] 30 40 40 50 60

  Minimumdikte bouwelement

  hmin = [mm] 100 100 100 115 125 150

  Doorlaatopening in aan te sluiten bouwelement

  df ≤ [mm] 7 9 12 14

  Aanbevolen afgege- ven maximumvermo- gen zettoestel4)

  Tinst = [Nm] 75 100 100 200 200

  Installatiemoment voor aansluitschroef- draad (MMS-plus V)

  Tinst ≤ [Nm] _ 15 25 30

  1) Dat betekent c ≥ 1,5 * hef en s ≥ 3 * hef

  2) Dat betekent c ≥ 10 * hef

  3) Er wordt van uitgegaan dat het beton normaal gewapend is. Bij hogere betonsterkten zijn evt. hogere weerstanden mogelijk.

  4) Het aandraaimoment is vastgelegd in de goedkeuringsbeschikking; de in achtneming van deze eis is derhalve relevant voor de goedkeuring.

  5) Falen van staal is bepalend.

  *) Aan de weerstandszijde is rekening gehouden met de deelveiligheidscoëfficiënten van de plugweerstanden alsmede de deelveiligheidscoëfficiënten van het materiaal volgens de methoden A als bedoeld in bijlage C van ETAG 001 c.q. CEN/TS 1992-4. Aan de inwerkingszijde is rekening gehouden met een deelveiligheidscoëfficiënt van gG = 1,35. Bij gecombineerde belastingen, pluggroepen en as- of randinvloeden dienen de richtlijnen voor de methoden A zoals vastgelegd in bijlage C van ETAG 001 c.q. CEN/TS 1992-4 te worden geraadpleegd, of dient gebruik te worden gemaakt van ons dimensioneringshulpmiddel.

  Toelaatbare maximumbelastingen van een enkelvoudige plug voor bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton volgens ETA-15/0784

  Bij het vaststellen van de dimensionering dient rekening te worden gehouden met de totale beoordeling.

  Goedke uring in

  behand eling

  5

 • De universele betonschroef voor gescheurd en ongescheurd beton is flexibel en krachtig. Dankzij de slijtarme punt kan deze bevestiger eenvoudig worden ingeschroefd en heeft hij tevens een

  groter draagvermogen. Daarmee is de MULTI-MONTI®-plus -T-productfamilie een veilige oplossing voor de industrie-, staal- en metaalbouw alsmede verbouwingen.

  Schroefankers MULTI-MONTI®-plus-T

  Zeskantkop met aangeperste ring voor universele verwerking en een aantrekkelijke look

  Aansluitschroefdraad voor het probleemloos monteren en demonteren van montagedelen

  Ronde kop maakt het mogelijk het montagedeel goed aan te drukken

  Verzonken kop voor een vlakke en goede verzinking

  Betonschroefdraad met de plus Gereduceerde kerndiameter en grotere buitendiameter voor een groter effectief werkvlak

  Punt Grotere buitendiameter en versterkte vertanding voor minder slijtage

  6

  Koolstofstaal

 • Het nieuwe standaardschroefanker met aangeperste ring

  Ideaal voor de bevestiging van metaal op beton, bijv. ■■ steunen ■■ wandhouders en consoles ■■ richtsteunen ■■ relingen ■■ montagerails

  Voordelen die u zullen overtuigen

  ■■ Snelle en eenvoudige verwerking ■■ Kleine randafstanden ■■ Toegestaan voor seismische klasse C2 en kanaalplaatvloeren

  Eenvoudige berekening

  De dimensioneringssoftware "SFS Design" is een ideaal hulpmiddel voor de ingenieursbureaus die de draagconstructie plannen; met de software is een optimale dimensionering mogelijk van de verankeringen in het beton doordat alle mogelijke beve

Search related