Click here to load reader

Montajsi finantare - Consultants.pdf · PDF filede navigatie ecologice ... -Achizitionarea de echipamente pentru ... efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Montajsi finantare - Consultants.pdf · PDF filede navigatie ecologice ......

 • Proiecte dunarene

  Montaj si finantare

 • EUPOLIS - Sulina: exemplu de proiect de dezvoltare in regiunea Dunarii axat pe turism

 • Zona de proiect

 • Situatia actuala a zonei de proiect

 • Conceptul de structurare a dezvoltarii zonei

 • EUPOLIS Solutia unei statiuni eco-turistice

 • EUPOLIS - Sulina: surse de finantare

 • Surse de finantare

  Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ucraina-Moldova2007-2013

  Alocare financiara Prioritatea 1: 11,095,974.00 EUR

  Prioritatea 2: 13,908,884.00 EUR

  Suma maxima proiecte

  Prioritatea 1: minim 100 000 EUR , max. 2 500 000 EUR Prioritatea 2: minim 100 000 EUR, max. 2 500 000 EUR

  Eligibilitatea CJ Tulcea este eligibila direct

  Cheltuieli eligibile in conexiune cu solutia

  Prioritatea 1: Catre o economietransfrontaliera mai competitivaMasura 1.1: Imbunatatireaproductivitatii si competitivitatii in zonele rurale si urbane princooperare:-Modernizarea si dezvoltarea de noiinfrastructuri turistice (muzee sicentre culturale, zone de recreerepedestre sau cu bicicleta, tehnologiide navigatie ecologice, etc.) care sacreasca atractivitatea zonei de frontiera.- Elaborarea de SF, PT, evaluare a impactului de mediu, analize cost-beneficiu legate de activitatilevizate de aceasta masura

  Prioritatea 1: Catre o economietransfrontaliera mai competitivaMasura 1.2: Initiative trans-frontaliere in domeniultransportului, infrastructurii de frontiera si energiei:-Crearea de scheme locale pentruenergia regenerabila (biomasa, solar, eolian, bio-energie, etc.)- Ameliorarea retelelor de energie, eficientei energetice, interconecatarea sistemelorelectrice si cresterea utilizariisistemelor de energie verde.-Proiecte de infrastructura de micidimensiuni (auto sau feroviar), acolo unde este demonstrat ca vacontribui direct la imbunatatireatraficului trans-frontalier-Investitii in infrastructura siechiparea PTF si formareprofesionala a personalului.-Elaborarea de SF, PT, evaluare a impactului de mediu,

  Prioritatea 2: Provocari de mediuMasura 2.1: Abordarea problemelortrans-frontaliere strategice de mediu, inclusiv pregatirea pentrusituatii de urgenta:-Proiecte de implementare de planurisi strategii comune de interveniteasupra poluarii: sisteme de monitorizare a zonelor protejate, a aerului, apei, etc. (achizitia de echipamente si training)-Proiecte de management acvatic : seceta, reducerea riscului de inundatii, reabilitarea zonelor umede, -Management al biodiversitatii in zona de frontiera-Masuri pentru imbunatatirea si restaurarea zonelor protejate-Elaborarea de SF, PT, evaluare a impactului de mediu, analize cost-beneficiu legate de activitatile vizatede aceasta masura

  Prioritatea 2: Provocari de mediuMasura 2.2: Furnizarea de apa, canalizare si gestiune a deseurilor:-Crearea la nivel local a sistemelor de furnizare de apa, mai ales in zonele undeexista o dependenta de apade put-Dezvoltarea si modernizareasistemelor trans-frontalierede gestiune a deseurilor, canalizare, ape uzate si a resurselor lor umane-Elaborarea de SF, PT, evaluare a impactului de mediu, analize cost-beneficiulegate de activitatile vizate de aceasta masura

  Co-finantare necesara Minim 10% din cheltuielile eligibile

 • Surse de finantare

  Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2007-2013Alocare financiara Prioritatea 1: 5,097,630.35 EUR

  Prioritatea 2: 6,377,109.27 EUR

  Suma maxima proiecte Prioritatea 1 & prioritatea 2: minim 100 000 EUR , max. 700 000 EUR Proiectele implementate mai ales sau doar intr-o singura tara din zona eligibila insa cu impact transfrontalier vor avea o valoare eligibila cuprinsa intre 50 000 si 250 000 EUR

  Eligibilitatea CJ Tulcea este eligibila direct

  Cheltuieli eligibile in conexiune cu solutia

  Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii economice si sociale in zona de frontieraMasura 1.1: Cresterea accesibilitati si conectivitatii pentru legatorile de transport, comunicare si comert regionale:-Studii de pre-fezabilitate pentru infrastructuri mici de transport pentru zonele mai putin dezvoltate sau pentru destinatii turistice din bazinul Marii Negre

  Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii economice si sociale in zona de frontieraMasura 1.2: Crearea unor retele turistice pentru dezvoltarea turistica comuna si promovarea produselor traditionale:-Crearea de produse turistice transfrontaliere si de standarde comune in domeniul serviciilor: rute tematice, sisteme de calitate (label-uri)

  Co-finantare necesara Minim 10% din cheltuielile eligibile

 • Surse de finantareProgramul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013

  Alocare financiara

  Axa prioritara 3: Masuri de interes comun: 40,000,000 EUR

  Masura 3.2: Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice: 6,000,000 EUR

  Masura 3.3: Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi : 12,000,000 EUR

  Masura 3.5: Aciuni pilot: 6,000,000 EUR

  Suma maxima proiecte

  La ultimele apeluri la proiecte sumele maxime alocate erau urmatoarele:

  Masura 3.2: Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice: 1,000,000 EUR

  Masura 3.3: Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi : 10,000,000 EUR

  Masura 3.5: Aciuni pilot: 6,000,000 EUR

  Eligibilitatea CJ Tulcea este eligibila direct ca autoritate publica pentru toate cele trei Masuri

  Cheltuieli eligibile in conexiune cu solutia

  Masura 3.2: Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice:-Investitii pentru protejarea si ameliorarea mediului in cadrul siturilor Natura 2000- investitii pentru reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie folosite de speciile migratoare- investitii pentru constructia sau instalarea de facilitati fixe sau mobile pentru protejarea sau dezvoltarea faunei si florei acvatice

  Masura 3.3: Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi :-Dezvoltarea si modernizarea danelor specializate pentru navele si ambarcatiunile de pescuit- Construirea, modernizarea si extindearea cheiurilor-Investitii pentru construirea de mici adaposturi necesare pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor-Achizitionarea de echipamente/constructii care faciliteaza incarcarea/descarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de descarcare/incarcare- investitii pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil, energie electrica, gheata si alimentarii cu apa-Achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare-Achizitionarea de echipamente/spatii care fac posibila mentinerea, procesarea si depozitarea la rece a produselor de pescuit

  Masura 3.5: Aciuni pilot:-Testarea unor tipuri alternative de tehnici de gestionare a pescuitului- Repopularea experimentala

  Co-finantare necesara

  0% din cheltuielile eligible pentru organismele publice (UAT incluse)

 • Surse de finantare

  Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltrii economice durabile instituita prin HG 1680/2008

  Alocare financiara 1,000,000,000 EUR cu o alocare anuala de cca. 200,000,000 EUR

  Suma maxima proiecte Pentru investitii mai mici de 50,000,000 EUR valoarea maxima a ajutorului de stat nu depaseste 50% din costurile aferente investitiei initiale

  Eligibilitatea Orice actor privat care este interesat sa investeasca in elementele solutiei si care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:a) sunt nregistrate conform Legii 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care fac investiii n Romnia,b) intenioneaz s realizeze o investiie iniial care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la literele a) d) ale articolului 2 din H.G. nr. 1680/2008.c) nu nregistreaz debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.d) nu se afl n procedur de executare silit, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere operaional, lichidare sau alte situaii reglementate de lege;e) nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comun n aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);f) nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare;g) la momentul solicitrii ajutorului de stat prezint un plan de investiii viabil i un studiu tehnico-economic ntocmit de ofirm de specialitate n domeniu prin care se face dovada eficienei economice a investiiei prin ncadrarea n indicatorii prevzui n capitolul 6.h) nu realizeaz investiii i nu creeaz locuri de munc, pentru care solicit ajutor de stat n temeiul prezentei scheme, n sectoarele de activitate exceptate de H.G. nr. 1680/2008.Acordarea ajutorului de stat pentru investiia iniial este condiionat de meninerea acesteia si a locurilor de munca nou create pentru o perioad minim de 5 ani de la data punerii n funciune a investiiei.

  Pentru investitii intre 5 si 10 M EUR pentru obtinerea ajutorului de stat este necesara crearea a minim 50 de noi locuri de munca.

  Cheltuieli eligibile in conexiune cu solutia Toate investitiile prevazute a fi realizate direct de catre un investitor privat sau prin parteneriat intre CJ Tulcea si un

  investitor privat (vezi tabelul de mai sus cu indicarea costului echipamentelor).

  Co-finantare necesara Min. 50% din investitia initiala sau din costurile salariale pe o perioada de 2 ani

 • Surse de finantare

  Programul Operaional Sectorial de Mediu 2007 2013

  Alocare financiara AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata: 3,150,000,000 EUR

  AXA PRIORITARA 2 - Dezvo