Modulul Energia

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Modulul Energia

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  1/19

  Modulul Energia

  clasa a VIII aProf.ing. Popa Mariana

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  2/19

  Capitolul - Tehnologiitraditionale bazate pe

  utilizarea energiei primare

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  3/19

  Tehnologia- ansamblul proceselor si al metodelor utilizate cuscopul obtinerii unui produs.

  Originea tehnologiilor traditionale

  Revolutia neolitica a fost caracterizata prin inlocuirea economieide prada bazata pe vanatoare, pescuit si cules, cu una deproductie, bazata pe cultivare plantelor si cresterea animalelor.

  Odata cu domesticirea animalelor s-a realizat un veritabil progres,fiind folosite la:

  transportul persoanelor,muncile agricoleextragerea apei de la mare adancime.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  4/19

  Tehnologiile traditionale isi au originea in Antichitate siconstituie prima etapa a revolutiei tehnice.

  ursa de energie folosita pentru actionarea mi!loacelor tehnice

  a reprezentat-o forta musculara si cea a animalelor."n cadrul fiecarei forme de energie utilizate s-a produs in timp,o diversificare a tehnologiilor si o cresterea a performantelor lor.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  5/19

  1. TE!O"O#II TR$%I&IO!$"E '$($TE )E *O"O+IRE$ E!ER#IEIMEC$!ICE )RO%,+E %E O$ME!I I $!IM$"E

  #in cele mai vechi timpuri, omul a creat o seriede dispozitive simple, menite s$-i u%ureze traiul.Multe dintre aceste dispozitive se folosesc %iast$zi, chiar &n forme arhaice, altele au fost multperfec'ionate, devenind instala'ii complexe.

  #in multitudinea acestor instala'ii amintim:prese,pive, teascuri, foale, rnie etc.Acestea au fost construite &ntr-o mare varietate,&n func'ie de specificul tehnicii populare dinfiecare zon$ geografic$.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  6/19

  a. )RE+E"E

  - sunt instala'iifolosite la zdrobireasemin'elor %i afructelor prin presare.(drobirea se face &ntr-un vas )de diferiteforme* cu a!utorulunei ro'i care poate fiac'ionat$ de om sau

  de animale, al unuisul sau a doi cilindri.

  Presa de lemn pentru ulei

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  7/19

  b. )IVE"E

  -sunt dispozitive care seutilizau pentru &ndesarea%i sp$larea 'es$turilorgroase, folosind un mai delemn pentru baterea

  materialului.- pivele s-au folosit %ipentru zdrobireasemin'elor prin batere)folosind un pis$log*.

  Pis$logul poate fi ac'ionatcu m+na, cu piciorul, prinintermediul unei p+rghiisau al unui scripete.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  8/19

  c. TE$+C,RI"E

  sunt instala'ii )construite dinlemn* folosite pentrustoarcerea semin'elor %i afructelor.Orice teasc este formatdintr-un vas de lemn cu

  forme diverse circular$,dreptunghiular$,trapezoidal$ &n care se punfructele sau semin'ele %i omas$ de presare cu formaprofilat$ dup$ cea a vasului.

  Ac'ionarea mesei depresare se poate face &ndiverse moduri.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  9/19

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  10/19

  d. *O$"E"E

  - sunt instala'ii pentrusuflat aer )&n potcov$rii*.Au ca pies$ de baz$ un

  burduf )de regul$ dinpiele* care se umfl$ %i sestr+nge, pomp+nd astfelaerul.le pot fi ac'ionate directde om sau prinintermediul unui sistemde p+rghii.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  11/19

  e. R !I E"E

  R/0niele manuale s-au folosit din cele mai vechi timpuri

  pentru r+%nitul cerealelor.unt alc$tuite din dou$ pietre circulare, una fix$ %i alta mobil$,rotit$ cu a!utorul unei manivele. emin'ele se pun printr-oscobitur$ practicat$ &n roata mobil$.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  12/19

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  13/19

  na dintre primele surse de energie folosite de om a fost apa.Prima roat$ de ap$ s-a folosit &n Persia pentru irigat, apoi &n/hina %i &n "ndia.

  Pe teritoriul '$rii noastre s-au folosit mori hidraulice &nc$ dinsecolul al 0"-lea.

  le utilizau energia cinetic$ a r+urilor cu debite mari sau ac$derilor de ap$."nstala'iile hidraulice au fost construite &n dou$ variante: cu roatahidraulic$ vertical$ %i cu roat$ hidraulic$ orizontal$ )fcaie,ciutur sautitirez,&n limba! popular*.

  Principiul de func'ionare a ro'ii hidraulice const$ &n transformarea

  mi%c$rii de transla'ie a apei &n mi%care de rota'ie a ro'ii %i axuluiei1 o parte din energia mecanic$ a apei se transform$ astfel &nenergie mecanic$ de rota'ie, care, la r+ndul ei, este folosit$pentru punerea &n mi%care a unei instala'ii de irigat sau pentru aac'iona alte dispozitive mori de mcinat, pive, teampuri.

  2. Tehnologii tradiionale care 3olosescenergia mecanic4 a apelor curg4toare

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  14/19

  a. Morile de m4cinat curoat4 vertical4

  #e la axul ro'ii hidraulice, prin

  intermediul unor ro'i din'ate dinlemn mi%carea se transmite la axulpietrei mobile a r+%ni'e. #esigur c$ fa'$ de r+%ni'a manual$ omul amai &mbun$t$'it instala'ia pun+ndun co% pentru turnat cereale etc.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  15/19

  b. MORI"E %E M5CI!$TC, RO$T5 ORI(O!T$"5

  2oata cu f$caie este dedimensiuni mici1 ealucreaz$ orizontal, !etul deap$ venind pe un !gheab

  &nclinat.Axul ro'ii antreneaz$ roata

  mobil$ de m$cinat.Aceste mori sunt cunoscute&nc$ de pe vremea dacilor,fiind r$sp+ndite &n zonaTismana-3iu-4unedoara.Av+nd un randament mic, o

  moar$ avea mai multeastfel de instala'ii puse &nr+nd.2oata cu f$caie st$ la bazaconstruc'iei turbinei Pelton.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  16/19

  c. V"TORI"E

  se mai &nt+lnesc %i ast$zi &ngospod$riile '$r$ne%ti de lamunte.unt instala'ii foarte simple,folosite pentru sp$latul'es$turilor groase )l+n$*. 5nceea ce prive%te structura, eleau un co% din sc+nduri de lemnsau &mpletit din nuiele, deform$ tronconic$, cu baza mare

  &n sus.5n co% se pune materialul desp$lat. Pe un !gheab, &n partea

  superioar$, se aduce apa. 6unc'ionarea se bazeaz$ peformarea v+rte!ului &ntr-un cursde ap$ atunci c+nd %uvoiul

  &nt+lne%te un obstacol)materialul*.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  17/19

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  18/19

  d. )O%,RI"E)",TITO$RE )E C$'",

  -sunt utilizate %i ast$zi &n'inuturile mai pu'inavansate economic pentru traversarea r+urilor

  cu maluri !oase %i nu prearepezi )mai ales &n zonelede %es*. - Podul se deplaseaz$ &nlungul unui cablu careune%te cele dou$ maluri.- #eplasarea se face fieprin &mpingere cu o pr$!in$,fie prin tragerea de pe mal,fie cu a!utorul unuiscripete.

 • 7/24/2019 Modulul Energia

  19/19

  'ibliogra3ie

  7. 8abriela 9ichiardopol-ducatie tehnologica- manual pentruclasa a"""a, ed. /orint

  ;.