Modem CNET Wireless CAR-854

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modem CNET Wireless CAR-854

Text of Modem CNET Wireless CAR-854

 • Modem CNET Wireless CAR-854 1. M t thit b: A- Mt trc modem

  - H thng n:

  1. PWR: n ngun

  2. WLACT: n bo hiu wireless

  3. 4 n LAN

  4. ADSL: n tn hiu ADSL

  5. PPP: n bo hiu kt ni PPP

  B- Mt sau modem

 • - H thng chn cm:

  1. ADSL: cng cm line ADSL

  2. 4 cng cm LAN

  3. L Reset

  4. Chn cm ngun

  5. ng ten

  2. Cu hnh thit b: A- Ci t modem

  - Modem CNET Wireless CAR-854 c a ch mc nh l http://192.168.1.1

  username: Admin

  password: Admin

 • - Sau khi ng nhp s hin ra ca s thng s modem.

  Bc 1:

  - Vo CONFIG, chn New Connection, thit lp cc thng s:

  Name: megavnn

 • Type: PPPoE

  VPI/VCI: 0/35

  Username v Password: do Bu in cung cp

  - Click Apply

  Bc 2:

  - menu tri, click Save All

  - pha di bn phi, click Save All

 • - i n khi ca s di xut hin l hon tt

 • B- Xo cu hnh c

  - xo cu hnh c ca modem, chn CONFIG, click vo account mun xo, v d y l account megavnn c thit lp theo cc bc ci t trn.

  - Chn megavnn, click Delete

  hoc c th reset modem ci t li t u

  C- Reset

  Reset mm (reset bng phn mm):

  - Chn TOOLS, System Commands

  - Click Restore Defaults

 • Reset cng (reset bng phn cng):

  ng sau modem, bn cnh l cm ngun l l reset modem, s dng 1 vt nhn nh nh que tm, u bt bi... n vo l reset khong 7s, sau b tay ra, modem s c reset v trng thi ban u theo mc nh.

  Lu : khi modem ang reset th phi i n khi qu trnh ny hon tt (khong 2 pht) mi c thc hin cc thao tc khc, nu khng modem s rt d b treo v li phi reset li.

  D- Ci t LAN ip address (dng khi c cc my trm)

  - Click CONFIG, LAN Configution

  - Chn Ethernet, click Configure

 • - Thit lp IP Address v DNCP Server ca modem, click Apply lu vo modem.

  - Chn Save All ghi vo b nh modem.

 • E- i password khi login vo modem

  - Chn TOOLS, click User Management.

  - Thit lp password mi cho modem, click Apply lu li.

  F- Cu hnh cho Wireless LAN

  - Chn WIRELESS, click Setup.

  Enable AP: nh du (phn ny kch hot tnh nng wireless

  SSID: tu chn (tn ca mng wireless)

  Hidden SSID: khng chn

  - Click Apply

 • - Chn WIRELESS, click Security (thit lp tnh nng bo mt cho wireless)

  Trong mc ny c th thit lp c ch m ho l WEP hoc WPA tu theo nhu cu

  .

  G- Chn on

 • - Modem CNET Wireless CAR-854 khng c chc nng test li chi tit nh cc modem khc. bit modem thng mng hay cha, vo phn STATUS, Connection Status

  Modem CNET Wireless CAR-854

Search related