MLA Translation

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    819

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 1 Nghin cu xy dng h quy c bo co nghin cu khoa hc ti trng i hc Lt theo cc h quy c quc t MLA v APA </p> <p> ti nghin cu khoa hc trng im cp trng 2007 Ngnh khoa hc x hi v nhn vn Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh Trng i hc Lt</p> <p> LT THNG BA 2008</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 2 TM TT</p> <p> ti ny hng n nghin cu xy dng h quy c trnh by bo co nghin cu khoa hc ti trng i hc Lt theo h thng hin hnh ca cc h quy c quc t MLA v APA. Phn u cu bo co nghin cu trnh by tng qut l do nghin cu, c s l lun, mc tiu, phng php v phm vi nghin cu, ng thi vi mt s ch dn v trch yu dch thut trong ton vn bo co. Phn 2 ca vn bn c chia thnh 4 chng, vi chng 1 trnh by nhng ni dung c bn v bi vit nghin cu v cc h quy c nghin cu, cng vi nhng ni dung quy nh hng dn v o vn. Chng 2 hng dn cc k thut trnh by v nh dng vn bn bo co nghin cu. Chng 3 hng dn cc quy chun trch dn trong vn bn, v cc quy chun trnh by mc v danh mc ti liu trch dn c hng dn c th chng 4. Phn Kt lun c kt nhng kt qu t c ca ti, ng thi ch ra nhng mt cn hn ch v phng hng pht trin ti trong cc nghin cu tip theo.</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 3 PHN 1 GII THIU</p> <p>1. L do nghin cu Nhim v nghin cu khoa hc l mt trong nhng ni dung quan trng hng u trong mc tiu s mng ca cc c s gio dc. trng i hc Lt, cng tc nghin cu khoa hc tuy pht trin mnh v s lng v cht lng chuyn mn, nhng nhn chung vn cn cha mang tnh h thng, quy trnh. Mt trong nhng im yu cn tn ti nghin cu khoa hc cn b v sinh vin trng l cng tc trnh by bo co nghin cu. Vic chun ho cc khu quy trnh nghin cu trong cng tc nghin cu khoa hc ca cn b v sinh vin trng i hc Lt ang c t ra nh mt i hi cp thit. Mt khu tuy ch ng vai tr hnh thc nhng rt quan trng trong quy trnh nghin cu khoa hc l son tho v trnh by bo co nghin cu khoa hc. Khu ny cng cn c t ra nhng tiu chun nht nh, c bit l vn tham kho chun quc t. Trong bi cnh hi nhp hin nay, mt trong nhng kh khn, tr ngi ln ca cc ti nghin cu nc ta ni chung v ca trng ni ring l kh nng tip cn v p ng nhng quy chun ni trn tng bc quc t ho cc thnh qu nghin cu v nng cao uy tn khoa hc ca c s nghin cu. Chnh v vy, vic xy dng mt h thng quy chun cho trnh by bo co khoa hc, bn cnh vic hon thin cc quy trnh nghin cu, l vic lm cn thit cho s pht trin c v cht lng ni dung ln hnh thc cho cc ti nghin cu v sau ca cn b v sinh vin i hc Lt. Trc tnh hnh , nhm nghin cu chng ti quyt nh t ra ti nghin cu xy dng h thng quy chun trong bo co nghin cu khoa hc cho trng i hc Lt, nhm gp phn nng cao cht lng cc ti nghin cu v tng bc chun ho hnh</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 4 thc cc cng trnh nghin cu trn c s cc quy c th gii, gip nng cao uy tn v cht lng khoa hc ca trng. 2. C s l lun cc c s gio dc v nghin cu trn th gii, cc nghin cu khoa hc c bo co v trnh by theo nhng quy c ring mang tnh bt buc m ngi nghin cu phi tun th, trong ph bin nht l h quy chun MLA (MLA Style), do Hip hi Ngn ng hin i (Modern Language Association) quy nh, thng c p dng cho cc ti nghin cu khoa hc x hi v nhn vn, ngn ng hc, vn chng, x hi hc, v.v H quy c th hai l h quy c APA (APA Style), c p dng cho cc ti thuc khi khoa hc t nhin v cng ngh ng dng, tm l hc, v.v v c quy nh bi Hip hi Tm l hc Hoa k (American Psychological Association). Phn ln cc nh nghin cu khi vit bo co khoa hc u s dng mt trong hai h quy chun ni trn, gip mang li tnh thng nht v khoa hc trong nghin cu. nc ta, ngoi h thng quy chun trong bo co nghin cu khoa hc do B Khoa hc v Cng ngh ban hnh th a s cc c s gio dc v nghin cu ln u c nhng quy nh ring v son tho v trnh by bo co khoa hc. Tuy nhin, nhn chung nhng h quy chun vn cha p ng c tnh nht qun v yu cu chnh xc, v vy rt nhiu cc cng trnh nghin cu khc nhau u c trnh by mt cch thin hnh vn trng khi c i chiu so snh. V khi so snh vi cc h quy chun MLA v APA th u cha y v tn ng nhiu im bt cp, khng tng ng. 3. Mc tiu nghin cu Mc tiu ca ti xoay quanh mt s ni dung ch yu nh sau: - Gii thiu tng qut nm nng cao nhn thc ca cn b nghin cu v tm quan trng ca bo co nghin cu</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 5 - Hng cc bo co nghin cu ti trng i hc Lt n quy cch trnh by chuyn nghip, thng qua nng cao cht lng ca cng trnh nghin cu - Tc ng chuyn giao quy trnh xy dng h quy c, nh hng r rng hn trong quy cch trnh by, gip nng cao kh nng xut bn v tng kh nng tham gia cc din n khoa hc trong nc v quc t ca cc cng trnh nghin cu ti trng. 4. Phng php nghin cu ti p dng phng php nghin cu nh tnh, vi hnh thc tham kho v dch cc ti liu hin hnh v quy c trnh by bo co nghin cu ca cc t chc MLA v APA, sau i chiu, so snh v tng hp thnh h quy c thng nht v trnh by bo co nghin cu khoa hc a vo p dng trong quy trnh nghin cu khoa hc cc cp ti trng i hc Lt. Sn phm hon thnh l ti liu hng dn trnh by bo co nghin cu khoa hc, c xut bn di dng sch tham kho. Mt hi tho khoa hc s c t chc giai on cui ca qu trnh nghin cu nhm thu thp kin chuyn gia v thng tin phn hi t pha cc c s khoa hc, gio dc nhm c nhng chnh l v sa cha ph hp. 5. Phm vi nghin cu Gii hn nghin cu ca ti ch bao gm nhng h quy c trnh by bo co nghin cu khoa hc hin hnh ca hai t chc MLA (Modern Language Association, Hip hi Ngn ng hin i Hoa K) v APA (American Psychological Association, Hip hi Tm l hc Hoa K). Ngoi phm vi ca ti ny, ngi c c th tham kho thm mt s h quy c ph bin khc nh CMS (Chicago Manual of Style, H quy c trnh by Chicago), v.v tin i chiu so snh v p dng ng b trong quy cch trnh by. 6. Ch dn v dch thut Trong phn tip theo ca bi vit ny, chng ti s tun t trnh by cc ni dung chnh ca ti Xy dng h quy c bo co nghin cu khoa hc ti trng i hc Lt theo cc</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 6 h quy c quc t MLA v APA, phn kho cu ny ch yu c dch, tng hp v bin son li t nhng ti liu hng dn quy c quc t l S tay hng dn MLA dnh cho ngi vit bo co khoa hc (The MLA Handbook for Writers of Research Papers), n bn th 5, ca Joseph Gibaldi (New York: Hip hi Ngn ng hc hin i Hoa k, 1999) v ti liu i chiu S tay Penguin (The Penguin Handbook) ca tc gi Lester Faigley (New York: Longman, 2003) tra cu lin h gia hai h quy c ni trn. thun tin cho c gi khi tham kho ti liu ny, chng ti khng trnh by chi tit cc trch dn trc tip trong vn bn m tch ri thnh mt phn ph dn ring bit nh sau: Phn khi qut v bi vit nghin cu khoa hc (1.1, 1.2, 1.4) c dch trc tip t chng Nghin cu v vit (Gibaldi, 24, 4243); tng t, ni dung trnh by v o vn (Plagiarism) c tng hp cng t ngun ni trn (Gibaldi, 3034), c tham kho v thay th bng mt s ti liu trch dn ting Vit thun tin hn cho ngi c p dng (nh trnh by trong vn bn). Ngoi ra, ngi c cng c th tham kho mt s ti liu khc, nh Wikipedia ting Vit, hay chng 19 ca cun S tay Penguin (Faigley, 327342), nm r hn v nn o vn v nhng quy phm trch dn c th b xem nh l o vn. Phn gii thiu s lc v cc h quy c bo co nghin cu thng dng (1.5) c tng hp gii thiu ch yu t ngun t liu in t (Wikipedia), ngoi ra cn tham kho phn gii thiu s lc v h CMS (Faigley, 446) v CSE (Feigley, 461). Thng tin tra cu v hai h quy c ny c th c tm thy ti cc ngun ti liu xut bn (Feigley) hoc cc ngun thng tin in t, nh Wikipedia: The Free Encyclopedia, a ch ; Modern Language Association (MLA): Format, Bibliography, Style, Convention ti a ch ; American Psychological Association (APA), a ch ; The Chicago Manual of Style Online (CMS, ti a ch ), v Council of Science Editors (CSE, ti ) v.v</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 7 Ni dung chnh ca bi vit, phn gii thiu chi tit v k thut trnh by v son tho, trch dn theo cc h quy c APA v MLA (cc chng 2, 3, 4), c bin son da theo ni dung trnh by cc chng 2, 3, 4 ca cun S tay hng dn MLA dnh cho ngi vit bo co khoa hc (Gibaldi, 73202) c lc b mt s ni dung v thay th bng cc v d ting Vit trc tip. Phn i chiu vi h quy c APA c tham kho v trch dn t cun S tay Penguin (Faigley, 356396, 416445), vi cc v d c thay th bng thng tin ca mt s ti liu ting Vit nh trnh by trong vn bn.</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 8 PHN 2 XY DNG QUY CHUN BO CO NGHIN CU THEO CC H QUY C MLA V APA HIN HNH</p> <p>Chng 1 Khi qut v bi vit bo co nghin cu khoa hc v cc h quy c bo co nghin cu</p> <p>1.1. Bi vit nghin cu khoa hc l mt hnh thc khm ph Trong sut qung i i hc ca mnh, c l chng ta vit kh nhiu cc bi tiu lun c nhn trnh by suy ngh, cm ngh v chnh kin m khng cn lin h kho cu mt ngun thng tin hay tng no. Tuy vy, mt s mn hc v cc bi tp c giao i hi chng ta phi vt ra ngoi tm hiu bit v kinh nghim ca bn thn mnh. Chng ta tin hnh nghin cu khi cn khai trin tng, kho st tm im, gii quyt vn , hoc trnh by bin l cn c ngun tr gip t bn ngoi. T chng ta tm kim, kho cu, v s dng nhng ti liu nm ngoi nhng ngun thng tin c nhn ca mnh. Nhng kt qu v kt lun t nhng qu trnh tm hiu nh vy c trnh by trong bi vit nghin cu. Khi nim bi vit nghin cu (hay bi bo co nghin cu) m t mt dng trnh by nghin cu sinh vin c th dng n phm, sn phm in t hay sn phm a phng tin. Bi vit nghin cu c th c da trn dng nghin cu s cp (primary research), nghin cu th cp (secondary research), hoc kt hp c hai dng. Nghin cu s cp l nghin cu v mt ch bng nhng quan st v iu tra u tin, v nh phn tch mt vn bn vn hc hoc lch s, mt b phim, hoc mt trnh din ngh thut; tin hnh iu tra hoc phng vn; hoc thc hin mt th nghim. Nhng ngun s cp bao gm s liu thng k, cc ti liu lch s v cc tc phm vn hc, ngh thut. Nghin cu th cp l qu trnh tm hiu cc nghin cu m cc nh nghin cu khc thc hin v cng mt ch .</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 9 Nhng v d v ngun th cp bao gm sch v cc bi bo v cc vn chnh tr, cc s kin lch s, cc cuc tranh lun khoa hc hoc cc tc phm vn chng. Hu ht cc bi vit nghin cu t nht u da trn nghin cu th cp. Cho d ti nghin cu l g i na, vic hc cch iu tra, nhn xt, v s dng hiu qu nhng thng tin, tng v chnh kin ca nhng nh nghin cu khc s ng vai tr rt quan trng trong vic pht trin c nhn cng v ngi hc. Cc dng hot ng hnh thnh nghin cu khoa hcnh dng, nh v, nh gi v nm bt s dng nghin cu ca ngi khc t pht trin v trnh by nhng tng ca chnh mnh mt cch r rng v thuyt phcchnh l tm im ca hot ng gio dc. Nhng kh nng ny hon ton khng ch l k nng hc ng. Cng nh nhng bi vit nghin cu c thc hin trng hc, rt nhiu nhng bo co v xut c yu cu trong kinh doanh, hnh chnh nh nc v cc ngnh ngh khc u da trn nghin cu th cp. V vy, vic hc cch vit mt bo co nghin cu c th gip chng ta thc hin nhng cng vic cho ngh nghip sau ny. Tht kh ngh ra bt c ngh nghip g m khng i hi ngi lm phi tra cu nhng ngun thng tin v mt ch xc nh, kt hp thng tin vi nhng tng ca mnh, v trnh by suy ngh, cm tng v kt qu tm hiu mt cch hiu qu. Nghin cu nng cao kin thc v hiu bit ca bn thn v mt ch . i khi nghin cu s cng c nhng tng v chnh kin ca chng ta; i khi li lay chuyn v thay i chng. Nhng nghin cu hu nh lun lun gip ta thnh hnh t duy ca mnh. Tr phi ging vin hay ngi hng dn ch nh c th chng ta lm khc i, nhng nghin cu ca ta thng khng nn ch nhn xt cc n phm v rt ra mt lot cc trch dn t cc n phm ; m chng ta cn phi tm kim nhng ngun cung cp thng tin mi c th gip kho st mt cch hu ch nhiu lun im khc nhau c trnh by trn cng mt lun , quan im ca chng ta vng chc hn, m rng v lm r tng ca mnh, </p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 10 a ra nhng phng php hoc hnh thi t duy m chng ta c th p dng cho cc d liu hay ch mi, hoc p ng cho nhng phn kin m chng ta mun tranh lun. Tuy vy, khi ta s dng v dn k lng cc ngun ti liu, chng ta cn nh rng mc ch chnh ca nghin cu khoa hc khng phi l tm tt cc cng trnh ca ngi khc m l thu nhn v pht trin chng t t c hiu bit ca ring mnh v vn . Tp ti liu ny khng th trnh by tt c nhng cch nghin cu khoa hc hu dng. Khng phi v ti liu ny nhn mnh nhng h thng chun b hiu qu nhng bi bo co m chng ta lm tng rng qu trnh nghin cu v vit bo co khoa hc phi theo mt khun mu c nh. Thc t cho thy rng c th thc hin thnh cng nhng bo co nghin cu khoa hc bng cc con ng khc nhau. Nhiu nh nghin cu c th tun theo mt tin trnh cc bc nghim chnh, trong khi mt s khc c th lm vic t theo tin trnh hn. Thm vo , mt s nghin cu thng t hng mnh vo mt phng php chun, trong khi nhng nghin cu khc i hi nhng hng gii quyt khc nhau. T nhn thc s khc nhau gia cc cng trnh nghin cu v cc nh nghin cu, ti liu ny s trnh by nhng phn vic m gn nh tt c nhng ngi lm nghin cu thc hin, nh la chn ch thch hp, tin hnh nghin cu, tho mc ti liu trch dn, vit v trnh by bi vit. Nu nh bn cha lm nghin cu bao gi, nhng phn vic trn t nhiu s lm chng ta cm thy phc tp. Nhng khi bn thc hin nhng hng dn nghin cu t ti liu ny, nh l nh v nhng ngun trch dn, hay nh dng vn bn bo co, bn s dn nhn nhn vit bo co nghin cu khoa hc nh mt dng luyn tp thc hin h thng. Thc ra, nghin cu khoa hc c v nh mt cuc phiu lu tr tu gii p mt iu b n: l mt cuc khai hoang tm ra nhng khm ph mit ra l vi bn, nu nh khng l vi ngi khc. D c ch nghin cu quan trng l vy, n cng khng th no b qua thch thc tr tu ca vic theo ui mt ch hp dn chnh bn. D rng bn ch hc cch thc hin mt bi bo co nghin cu khoa hc, rt c th bn s cm thy thch th khi theo ui</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 11 v pht trin cc tngmt trong nhng iu tuyt vi nht trong nghin cu v hc thut. 1.2. Bi vit nghin cu khoa hc l mt dng vn vit Bi vit nghin cu l mt hnh thc giao tip ch vit. Nh nhng dng vn vit khng h cu khc nh th t, bo co, tiu lun, sch, bo, n cn chuyn ti thng tin v tng mt cch r rng v hiu qu. Khng phi v nhng quy trnh i hi trong vic trch dn, ghi chp v b cc vn bn khoa hc m chng ta qun i k nng vit cn bn khi thc hin bi bo co khoa hc. Quyn sch ny l ti liu hng dn cch vit bo co khoa hc ch khng phi sch hng dn cch vit vn chnh lun. Tuy vy, khng c nhng h quy c trnh by vn bn no c th thay th cch vit sng ng v thng minh, cng nh khng c nhng chng mc nghin cu hay nh dng vn bn no c th b lp cho cch trnh by tng t hi. Cho d bn phi th hin vn bn y nhng s kin v quan im chng ta thu c t nghin cu, vic th hin vn bn ny ch l h tr cho nhng lp lun ca chng ta v a ra thng tin xc tch nht v cc ngun trch dn; khng nn vic nh dng vn bn lm ti i cc tng ca chng ta hoc lm cho ngi c b xao nhng khi cc tng . 1.3. o vn (Plagiarism) Chng ta tng nghe ni v nhng hnh pht cho nn o (vn, nhc) t cc tranh ci trong cc ngnh cng nghip thu m v xut bn. Chng ta cng c th tho lun ti lp v o vn hc ng. T plagiarism (o vn) bt ngun t t Latin plagiarius (k bt cc), ch ra mt loi hnh gian ln c nh ngha l mo nhn l tc gi: hnh vi sai tri khi ly thnh qu t lao ng tr c ca ngi khc v trnh by l ca mnh (Alexander Lindley, Plagiarism and Originality [New York: Harper, 1952], 2) S dng tng hay din gii ca ngi khc trong bi vit ca mnh m khng a ra ngun trch dn l o vn. o vn, t , tr thnh n cp tr thc. Ni mt cch nghim tc, o vn l mt vn vi phm</p> <p>Phan Gia Anh V v Hunh Quang Minh 12 lun l v o c nhiu hn l vi phm php lut, bi v phn ln cc trng hp o vn u nm trong cc k h ca lut bn quyn. Nhng d vy, t o vn c th n nhn nhng hnh pht nghim trng, k nh b nh rt mt mn hc hay b ui hc. Hin trng o vn trong hc ng thng l khng c ch , nh trng hp hc sinh tiu hc, khi c giao bi tp v nh v mt ch im no , thng ch chptng ch mtt bch khoa ton th vo v. Ri thay, nhiu hc sinh vn quen s dng phng php nghin cu trong sut thi trung hc v c i hc, m khng bit rng mnh phm phi t o vn. Nn trong qu trnh nghin cu v vit bi, cn phi sng sut xc nh u l t duy, suy ngh ca ring mnh v u l suy ngh ta thu nhp t ngi khc. o vn cn c th l khi ta khng cung cp c ngun trch dn chnh xc khi s dng li cch dng t hay cu trc cu c bit ca ngi khc, khi ti hin li lp lunhoc khi trnh by dng t duyca h. Hin nhin l bn c th dng ngn t v t tng ca ngi khc trong bi nghin cu ca mnh, nhng ti liu vay mn ny s nghe nh khng c v l sng to ca ring bn....</p>