2
MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CRAIOVA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO CRAIOVA 2020 Autor: Prof.Angela SOMORDOLEANU, C.N. Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu, Gorj, 2020 1 PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE Clasa: a XII-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea V de conţinut: Confesiuni creștine în România Conţinut: Protestantismul Timp de lucru: 10 minute Competența specifică vizată: 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră Activitatea de învățare recomandată: o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente de istorie a religiilor. Designul activității de învățare online Sarcina de învățare Protestantismul este unul dintre cele trei culte creştine. Prin confesiuni protestante se înțeleg acele culte care își au rădăcina istorică în reforma religiei romano-catolice, inițiată de Martin Luther, la începutul secolului al XVI-lea. Citește următoarele enunțuri și, pe baza informațiilor primite de la profesor, alege varianta corectă de răspuns: Descriere 1. Noţiune: Reforma protestantă a fost inițiată de Martin Luther în: Răspuns corect: Germania Răspuns greșit: Elveția Răspuns greșit: Austria Răspuns greșit: Franța 2. Noţiune: Anul în care a debutat Reforma Protestantă este: Răspuns corect: 1517 Răspuns greșit: 1751 Răspuns greșit: 1571 Răspuns greșit: 1527 3. Noţiune: Protestantismul susține: Răspuns corect: Preoția universală Răspuns greșit: Monahismul Răspuns greșit: Cele 7 Taine Răspuns greșit: Cultul sfinților 4. Noţiune: Dogma predestinației absolute a fost introdusă de : Răspuns corect: Jean Calvin

MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI DIN …

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI DIN …

MITROPOLIA OLTENIEI

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DIN CRAIOVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN OLT

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

CRAIOVA 2020

Autor: Prof.Angela SOMORDOLEANU, C.N. Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu, Gorj, 2020 1

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a XII-a

Disciplina: Religie ortodoxă

Unitatea V de conţinut: Confesiuni creștine în România

Conţinut: Protestantismul

Timp de lucru: 10 minute

Competența specifică vizată:

1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră

Activitatea de învățare recomandată:

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente de istorie a religiilor.

Designul activității de învățare online

Sarcina de învățare

Protestantismul este unul dintre cele trei culte creştine. Prin confesiuni protestante se înțeleg acele

culte care își au rădăcina istorică în reforma religiei romano-catolice, inițiată de Martin Luther, la

începutul secolului al XVI-lea. Citește următoarele enunțuri și, pe baza informațiilor primite de la

profesor, alege varianta corectă de răspuns:

Descriere

1. Noţiune: Reforma protestantă a fost inițiată de Martin Luther în:

Răspuns corect: Germania

Răspuns greșit: Elveția

Răspuns greșit: Austria

Răspuns greșit: Franța

2. Noţiune: Anul în care a debutat Reforma Protestantă este:

Răspuns corect: 1517

Răspuns greșit: 1751

Răspuns greșit: 1571

Răspuns greșit: 1527

3. Noţiune: Protestantismul susține:

Răspuns corect: Preoția universală

Răspuns greșit: Monahismul

Răspuns greșit: Cele 7 Taine

Răspuns greșit: Cultul sfinților

4. Noţiune: Dogma predestinației absolute a fost introdusă de :

Răspuns corect: Jean Calvin

Page 2: MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI DIN …

MITROPOLIA OLTENIEI

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

DIN CRAIOVA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN GORJ INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN MEHEDINȚI INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN OLT

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO

CRAIOVA 2020

Autor: Prof.Angela SOMORDOLEANU, C.N. Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu, Gorj, 2020 2

Răspuns greșit: Ulrich Zwingli

Răspuns greșit: Martin Luther

Răspuns greșit: Jan Hus

5. Noţiune: Autorul celor 95 de Teze, care au declanşat Reforma Protestantă în Germania, este:

Răspuns corect: Martin Luther

Răspuns greșit: Thomas Morus

Răspuns greșit: Jan Hus

Răspuns greșit: Jean Calvin

6. Noţiune: Cultul care nu face parte dintre confesiunile creștine din România este:

Răspuns corect: Cultul Mozaic

Răspuns greșit: Cultul Luteran

Răspuns greșit: Cultul Reformat

Răspuns greșit: Cultul Unitarian

7. Noţiune: Lucrarea lui Zwingli, la Geneva, a fost continuată de:

Răspuns corect: Jean Calvin

Răspuns greșit: Martin Luther

Răspuns greșit: Jan Hus

Răspuns greșit: Thomas Morus

Feedback

Ai răspuns corect şi ai dovedit cunoaşterea noţiunilor referitoare la Protestantism. Nu uita că pacea

şi iubirea din sufletele noastre trebuie să stea la baza tuturor relaţiilor dintre semeni!

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Cursă de cai.

Întrebările pot fi puse la alegere sau în ordine prestabilită. La acest exercițiu ele sunt așezate în

ordine. Fiecare răspuns oferă un punct. În mod opţional, numai cel mai rapid poate obține numărul

complet de puncte și toate celelalte obțin doar o jumătate de punct. La final, elevul primește o

apreciere!

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:

Link web: https://learningapps.org/display?v=ptu5br0o321

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptu5br0o321

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic

1. Antet - https://semneletimpului.ro/wp-content/uploads/2018/11/Main_exp-1.jpg, accesat la

21.06.2021, ora 12:23.