of 7 /7
GSPublisherVersion 0.49.100.100 PROIECTANT SPECIALITATE ARHITECTURA: PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ Proiect nr: 8/2020 COORDONATOR PROIECT: SEF PROIECT: arh. POPESCU IOAN DESENAT: arh. POPESCU IOAN VERIFICATOR: PROIECTANT GENERAL: BENEFICIAR : Moisa Olimpia Monica DENUMIRE PROIECT : Scara: 1:2000 Data: 11.2020 Faza: P.U. Plansa nr: U01 Format: A04 tel: +40 746 948 936 email - [email protected] DOMICILIAT ÎN : jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France, nr. 28, ap.01 Amplasament : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj D. str. Anatole France, nr. 28, ap. 1 Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de mansardare, reabilitare si consolidare corp C2 PROIECTAT: arh. POPESCU IOAN arh. BARBIERI MARIUS N Parcela studiata

Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela...

Page 1: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

PLAN S ITUAȚIEEXISTENTĂ

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:2000

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U01

Format :A04

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

N

Parcela studiata

Page 2: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

MihaiKonradi

Digitally signedby Mihai KonradiDate: 2020.09.0309:40:47 +03'00'

BRUSTURCORNELIA

Digitally signedby BRUSTURCORNELIADate: 2020.09.0216:24:17 +03'00'

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

PLAN S ITUAȚIEEXISTENTĂ

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U02

Format :A03

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

L E G E N D Ă :

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

Zona studiată

Limită de proprietate

Zonă de vegetație

Parcele invecinate

Accese auto și pietonal

Acces locuință

Zonă dalată pietonală/auto

Limită drum existent

Zonă circulație pietonalăpublică

Zona circulație publicăautovehicule

Construcție existente

Vegetatie propusă

Zona pavată

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

ParterCasa unifamiliala

S=150.00mp

Casa unifamiliala

S=84.00mp

ParterCasa unifamiliala

ParterCasa unifamiliala

P+4EBloc locuinte colective

Nr.Pct.

123456789101112

Coordonate pct. de contur

X [m] Y [m]

Lungimilaturi

D(i, i+1)586054.6880586053.2040586046.4760586034.3070586022.0600586015.2330586017.8490586013.3740586010.8280586013.5070586021.8880586035.7250

S=554mp P=124.195m

393471.7710393473.3260393480.0000393470.8770393462.0730393457.2470393454.4070393449.5690393442.5690393439.7810393446.5960393457.1620

2.1499.477

15.20915.0838.3613.8616.5907.4493.867

10.80217.41023.938

S+P+M

Punctgospodaresc

Page 3: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

MihaiKonradi

Digitally signedby Mihai KonradiDate: 2020.09.0309:40:47 +03'00'

BRUSTURCORNELIA

Digitally signedby BRUSTURCORNELIADate: 2020.09.0216:24:17 +03'00'

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

P L A N R E G L E M E N T A R IU R B A N E

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U03

Format :A02

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

I N F O P L A N Ș Ă :

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI

1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp

EXISTENT PROPUS

2. Suprafata construita mp

5. P.O.T.

6. C.U.T.

7. Regimul de inaltime

8. Numar de locuinte individuale familiale 2

9. Numar de apartamente

10.Numar de garaje auto 0

11.Spatii verzi

12.Alei pietonale si trotuar de garda

13.

Terasa parter

14.Inaltimea maxima la cornisa fata de cotaterenului amenajat

15. Locuri de parcare

16.

Alei auto

BILANT SUPRAFETE

P+M

LEGENDĂZona studiată

Limită de proprietate

Zonă de vegetație

Parcele invecinate

Accese auto și pietonal, dimensiune acces 2.15m

Acces locuință

Zonă dalată pietonală/auto

Limită drum existent

Zonă circulație pietonalăpublicăZona circulație publicăautovehicule

DATE REFERITOARE LA TEREN

Valoare de impozitare

Nr.Parcela

A1

Categoria de folosinta

Suprafata(mp)

554 mp -

Mentiuni

1. ARIA TERENULUI conform C.F. - nr. 328446ARIA TERENULUI conform ridicarii topo - nr.cad. 328446

2. Construcții existente:- C1+ C2

554.00mp

234.00mp

3. Constructii existente care se demolează:- Nu este cazul 0.00mp

4. Constructii propuse- Mansardare corp C2

A.c.= 84.00mp

5. Aria desfasurată a construcției propuse:- Corp C2 -

A.d.cP. = 84.00mpM.=

A.d.c.= 168.00mp

INDICI URBANISTICI REZULTATI DUPA CONSTRUIREACLADIRILOR PROPUSE

6. Aria construită = A.c. corp propus + A.c. corp existent

- Arie corp propus -

- Arie corp existent -

- Arie construită totală -

234.00mp

A.c.= 234.00mp

7. Aria desfăsurată construită = A.d.c. propus + A.d.c. existent

- Arie desfășurată corp propus spre mansardare - C2

- Arie desfășurată corp existent - C1

- Arie desfășurată construită totală - C1+C2 A.d.c.= 318.00mp

8. Procent de ocupare a terenului- P.O.T. - Arie construită/ arie teren x 100= 234/554 42.23. %= din maxim permis conform PUG - 35%

168.00mp 150.00mp

0.00mp

9. Procent de ocupare a terenului- C.U.T. - Arie construită desfășurată/ arie teren x 100= 318 /554 0.57= din maxim permis conform PUG - 0.9

554.00 mp

0.42

234.00 mp

0.57

Constructie existenta pe parcelă

Construcție existenta care se mansardează

Vegetatie

222.00. mp

47.00mp

2

51.00mp

5.85

0.00mp

84.00mp

C1+C2

C1+C2

234.00

42.23. % 42.23. %

P

222

0

Costructii existente de pe parcelele vecine

4.00

186.20. mp

74.80. mp

59.00mp

2

0.00mp

PERSPECTVĂ FATADĂ PRICIPALĂ

PERSPECTVĂ FAȚADE LATERALE

PLAN 1:500

VEDERE 1-1, 1 : 250

- Nu sunt admise modif icari fara acordul prealabi l alproiectantului general si cel al beneficiarului .- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriultehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistentasi instalatii.- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia dinteren si propunere , constructorul se va adresaproiectantului , prin intermediul Beneficiarului , invederea corelari i.-Detali i le prezentate in cadrul proiectului se vorcorela cu specif icati i le oferite de producator .-Toate elementele de lemn vor f i tratare antiseptic sise vor ignifuga.- Nu se vor real iza modif icari la prezentul proiect fara accordul expres al proiectanului general si al beneficiarului.

VEDERE 2-2, 1 : 250 VEDERE 3-3, 1 : 250

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

1.465

3.86

1.225

1.77

4.40 1.0

35

10.80

3.86

17.41

23.93

2.15

9.47

15.21

15.08

8.36

3.866.5

9

7.45

1.44

3.94

1.32

+7.01

+5.07+5.89

+0.00

6.765

1.10

+7.01

+5.07

+5.89+7.01

+0.35

1.44 3.94 1.32

7.23

6.54 5

ParterCasa unifamiliala

S=150.00mp

Nr.Pct.

123456789101112

Coordonate pct. de contur

X [m] Y [m]

Lungimilaturi

D(i, i+1)586054.6880586053.2040586046.4760586034.3070586022.0600586015.2330586017.8490586013.3740586010.8280586013.5070586021.8880586035.7250

S=554mp P=124.195m

393471.7710393473.3260393480.0000393470.8770393462.0730393457.2470393454.4070393449.5690393442.5690393439.7810393446.5960393457.1620

2.1499.477

15.20915.0838.3613.8616.5907.4493.867

10.80217.41023.938

S+P+M

Casaunifamiliala

S=84.00mp

ParterCasa unifamiliala

ParterCasa unifamiliala

P+4EBloc locuinte colective

10

9

8

7

6

5

4

3

21

1

1

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

Str. Anatole France

Str. Anatole France

TRO

TUA

R

TRO

TUA

R

DR

UM

SEN

S U

NIC

C1

C2

Punctgospodaresc

2

2

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

C2

nr.26nr.30

11

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

Lim

ită d

e pr

oprie

tate

3

3

nr.26nr.30 nr.28

2.15m

Page 4: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

P L A NREȚELE EDIL ITARE

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U04

Format :A03

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

L E G E N D Ă :

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

MihaiKonradi

Digitally signedby Mihai KonradiDate: 2020.09.0309:40:47 +03'00'

BRUSTURCORNELIA

Digitally signedby BRUSTURCORNELIADate: 2020.09.0216:24:17 +03'00'

PLAN 1:500Zona studiată

Limită de proprietate

Zonă de vegetație

Parcele invecinate

Accese auto și pietonal, dimensiune acces 2.15m

Acces locuință

Zonă dalată pietonală/auto

Limită drum existent

Zonă circulație pietonalăpublicăZona circulație publicăautovehicule

Constructie existenta pe parcelă

Construcție existenta care se mansardează

Vegetatie

Costructii existente de pe parcelele vecine

1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp

EXISTENT PROPUS

2. Suprafata construita mp

5. P.O.T.

6. C.U.T.

7. Regimul de inaltime

8. Numar de locuinte individuale familiale 2

9. Numar de apartamente

10.Numar de garaje auto 0

11.Spatii verzi

12.Alei pietonale si trotuar de garda

13.

Terasa parter

14.Inaltimea maxima la cornisa fata de cotaterenului amenajat

15. Locuri de parcare

16.

Alei auto

BILANT SUPRAFETE

P+M

554.00 mp

0.42

234.00 mp

0.57

221.60. mp

48.00mp

2

51.00mp

5.85

0.00mp

234.00

42.23. % 42.23. %

P

222

0

4.00

186.20. mp

74.80. mp

59.00mp

2

0.00mp

BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI

DATE REFERITOARE LA TEREN

Valoare de impozitare

Nr.Parcela

A1

Categoria de folosinta

Suprafata(mp)

554 mp -

Mentiuni

1. ARIA TERENULUI conform C.F. - nr. 328446ARIA TERENULUI conform ridicarii topo - nr.cad. 328446

2. Construcții existente:- C1+ C2

554.00mp

234.00mp

3. Constructii existente care se demolează:- Nu este cazul 0.00mp

4. Constructii propuse- Mansardare corp C2

A.c.= 84.00mp

5. Aria desfasurată a construcției propuse:- Corp C2 -

A.d.cP. = 84.00mpM.=

A.d.c.= 168.00mp

INDICI URBANISTICI REZULTATI DUPA CONSTRUIREACLADIRILOR PROPUSE

6. Aria construită = A.c. corp propus + A.c. corp existent

- Arie corp propus -

- Arie corp existent -

- Arie construită totală -

234.00mp

A.c.= 234.00mp

7. Aria desfăsurată construită = A.d.c. propus + A.d.c. existent

- Arie desfășurată corp propus spre mansardare - C2

- Arie desfășurată corp existent - C1

- Arie desfășurată construită totală - C1+C2 A.d.c.= 318.00mp

8. Procent de ocupare a terenului- P.O.T. - Arie construită/ arie teren x 100= 234/554 42.23. %= din maxim permis conform PUG - 35%

168.00mp 150.00mp

0.00mp

9. Procent de ocupare a terenului- C.U.T. - Arie construită desfășurată/ arie teren x 100= 318 /554 0.57= din maxim permis conform PUG - 0.9

84.00mp

C1+C2

C1+C2

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

Nr.Pct.

123456789101112

Coordonate pct. de contur

X [m] Y [m]

Lungimilaturi

D(i, i+1)586054.6880586053.2040586046.4760586034.3070586022.0600586015.2330586017.8490586013.3740586010.8280586013.5070586021.8880586035.7250

S=554mp P=124.195m

393471.7710393473.3260393480.0000393470.8770393462.0730393457.2470393454.4070393449.5690393442.5690393439.7810393446.5960393457.1620

2.1499.477

15.20915.0838.3613.8616.5907.4493.867

10.80217.41023.938

ParterCasa unifamiliala

S=150.00mp

Casaunifamiliala

S=84.00mp

ParterCasa unifamiliala

ParterCasa unifamiliala

P+4EBloc locuinte colective

10

9

8

7

6

5

4

3

21

Str. Anatole France

Str. Anatole France

Punctgospodaresc

11

S+P+M

RETELE EDILITARE

- Conducta subterana de apa

- Canalizare menajera

- Conducta de gaz

- L.E.A.

Page 5: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

PLAN OBIECT IVEUTIL ITATE PUBLICĂ

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

P R O I E C T A T :arh. P O P E S C U I O A N

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U05

Format :A03

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

L E G E N D Ă :

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

MihaiKonradi

Digitally signedby Mihai KonradiDate: 2020.09.0309:40:47 +03'00'

BRUSTURCORNELIA

Digitally signedby BRUSTURCORNELIADate: 2020.09.0216:24:17 +03'00'

PLAN 1:500Zona studiată

Limită de proprietate

Zonă de vegetație

Parcele invecinate

Accese auto și pietonal, dimensiune acces 2.15m

Acces locuință

Zonă dalată pietonală/auto

Limită drum existent

Zonă circulație pietonalăpublicăZona circulație publicăautovehicule

Constructie existenta pe parcelă

Construcție existenta care se mansardează

Vegetatie

Costructii existente de pe parcelele vecine

1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp

EXISTENT PROPUS

2. Suprafata construita mp

5. P.O.T.

6. C.U.T.

7. Regimul de inaltime

8. Numar de locuinte individuale familiale 2

9. Numar de apartamente

10.Numar de garaje auto 0

11.Spatii verzi

12.Alei pietonale si trotuar de garda

13.

Terasa parter

14.Inaltimea maxima la cornisa fata de cotaterenului amenajat

15. Locuri de parcare

16.

Alei auto

BILANT SUPRAFETE

P+M

554.00 mp

0.42

234.00 mp

0.57

221.60. mp

48.00mp

2

51.00mp

5.85

0.00mp

234.00

42.23. % 42.23. %

P

222

0

4.00

186.20. mp

74.80. mp

59.00mp

2

0.00mp

BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI

DATE REFERITOARE LA TEREN

Valoare de impozitare

Nr.Parcela

A1

Categoria de folosinta

Suprafata(mp)

554 mp -

Mentiuni

1. ARIA TERENULUI conform C.F. - nr. 328446ARIA TERENULUI conform ridicarii topo - nr.cad. 328446

2. Construcții existente:- C1+ C2

554.00mp

234.00mp

3. Constructii existente care se demolează:- Nu este cazul 0.00mp

4. Constructii propuse- Mansardare corp C2

A.c.= 84.00mp

5. Aria desfasurată a construcției propuse:- Corp C2 -

A.d.cP. = 84.00mpM.=

A.d.c.= 168.00mp

INDICI URBANISTICI REZULTATI DUPA CONSTRUIREACLADIRILOR PROPUSE

6. Aria construită = A.c. corp propus + A.c. corp existent

- Arie corp propus -

- Arie corp existent -

- Arie construită totală -

234.00mp

A.c.= 234.00mp

7. Aria desfăsurată construită = A.d.c. propus + A.d.c. existent

- Arie desfășurată corp propus spre mansardare - C2

- Arie desfășurată corp existent - C1

- Arie desfășurată construită totală - C1+C2 A.d.c.= 318.00mp

8. Procent de ocupare a terenului- P.O.T. - Arie construită/ arie teren x 100= 234/554 42.23. %= din maxim permis conform PUG - 35%

168.00mp 150.00mp

0.00mp

9. Procent de ocupare a terenului- C.U.T. - Arie construită desfășurată/ arie teren x 100= 318 /554 0.57= din maxim permis conform PUG - 0.9

84.00mp

C1+C2

C1+C2

C I R C U L A T I A T E R E N U R I L O R :

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

Nr.Pct.

123456789101112

Coordonate pct. de contur

X [m] Y [m]

Lungimilaturi

D(i, i+1)586054.6880586053.2040586046.4760586034.3070586022.0600586015.2330586017.8490586013.3740586010.8280586013.5070586021.8880586035.7250

S=554mp P=124.195m

393471.7710393473.3260393480.0000393470.8770393462.0730393457.2470393454.4070393449.5690393442.5690393439.7810393446.5960393457.1620

2.1499.477

15.20915.0838.3613.8616.5907.4493.867

10.80217.41023.938

ParterCasa unifamiliala

S=150.00mp

Casaunifamiliala

S=84.00mp

ParterCasa unifamiliala

ParterCasa unifamiliala

P+4EBloc locuinte colective

10

9

8

7

6

5

4

3

21

Str. Anatole France

Str. Anatole France

Punctgospodaresc

11

S+P+M

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILORTerenuri proprietate privata a persoanelor fiziceTerenuri apartinand domeniului public de interes local

Terenuri destinatepublic de interes local

Page 6: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

P L A NM O B I L A R E U R B A N I S T I C A

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U06

Format :A03

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

L E G E N D Ă :

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

MihaiKonradi

Digitally signedby Mihai KonradiDate: 2020.09.0309:40:47 +03'00'

BRUSTURCORNELIA

Digitally signedby BRUSTURCORNELIADate: 2020.09.0216:24:17 +03'00'

PLAN 1:500Zona studiată

Limită de proprietate

Zonă de vegetație

Parcele invecinate

Accese auto și pietonal, dimensiune acces 2.15m

Acces locuință

Zonă dalată pietonală/auto

Limită drum existent

Zonă circulație pietonalăpublicăZona circulație publicăautovehicule

Constructie existenta pe parcelă

Construcție existenta care se mansardează

Vegetatie

Costructii existente de pe parcelele vecine

1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp

EXISTENT PROPUS

2. Suprafata construita mp

5. P.O.T.

6. C.U.T.

7. Regimul de inaltime

8. Numar de locuinte individuale familiale 2

9. Numar de apartamente

10.Numar de garaje auto 0

11.Spatii verzi

12.Alei pietonale si trotuar de garda

13.

Terasa parter

14.Inaltimea maxima la cornisa fata de cotaterenului amenajat

15. Locuri de parcare

16.

Alei auto

BILANT SUPRAFETE

P+M

554.00 mp

0.42

234.00 mp

0.57

221.60. mp

48.00mp

2

51.00mp

5.85

0.00mp

234.00

42.23. % 42.23. %

P

222

0

4.00

186.20. mp

74.80. mp

59.00mp

2

0.00mp

BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI

DATE REFERITOARE LA TEREN

Valoare de impozitare

Nr.Parcela

A1

Categoria de folosinta

Suprafata(mp)

554 mp -

Mentiuni

1. ARIA TERENULUI conform C.F. - nr. 328446ARIA TERENULUI conform ridicarii topo - nr.cad. 328446

2. Construcții existente:- C1+ C2

554.00mp

234.00mp

3. Constructii existente care se demolează:- Nu este cazul 0.00mp

4. Constructii propuse- Mansardare corp C2

A.c.= 84.00mp

5. Aria desfasurată a construcției propuse:- Corp C2 -

A.d.cP. = 84.00mpM.=

A.d.c.= 168.00mp

INDICI URBANISTICI REZULTATI DUPA CONSTRUIREACLADIRILOR PROPUSE

6. Aria construită = A.c. corp propus + A.c. corp existent

- Arie corp propus -

- Arie corp existent -

- Arie construită totală -

234.00mp

A.c.= 234.00mp

7. Aria desfăsurată construită = A.d.c. propus + A.d.c. existent

- Arie desfășurată corp propus spre mansardare - C2

- Arie desfășurată corp existent - C1

- Arie desfășurată construită totală - C1+C2 A.d.c.= 318.00mp

8. Procent de ocupare a terenului- P.O.T. - Arie construită/ arie teren x 100= 234/554 42.23. %= din maxim permis conform PUG - 35%

168.00mp 150.00mp

0.00mp

9. Procent de ocupare a terenului- C.U.T. - Arie construită desfășurată/ arie teren x 100= 318 /554 0.57= din maxim permis conform PUG - 0.9

84.00mp

C1+C2

C1+C2

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS

1.465

3.86

1.225

1.77

4.40 1.0

35

10.80

3.86

17.41

23.93

2.15

9.47

15.21

15.08

8.36

3.86

6.59

7.45

1.44

3.94

1.32

6.54 5 6.865

7.03 5

7.26

Nr.Pct.

123456789101112

Coordonate pct. de contur

X [m] Y [m]

Lungimilaturi

D(i, i+1)586054.6880586053.2040586046.4760586034.3070586022.0600586015.2330586017.8490586013.3740586010.8280586013.5070586021.8880586035.7250

S=554mp P=124.195m

393471.7710393473.3260393480.0000393470.8770393462.0730393457.2470393454.4070393449.5690393442.5690393439.7810393446.5960393457.1620

2.1499.477

15.20915.0838.3613.8616.5907.4493.867

10.80217.41023.938

ParterCasa unifamiliala

S=150.00mp

Casaunifamiliala

S=84.00mp

ParterCasa unifamiliala

ParterCasa unifamiliala

P+4EBloc locuinte colective

10

9

8

7

6

5

4

3

21

1

1

Str. Anatole France

Str. Anatole France

Punctgospodaresc

S+P+M

Page 7: Mihai · 2021. 2. 22. · BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI 1. Suprafata totala parcela conf .C.F. 554.00mp EXISTENT PROPUS 2. Suprafata construita mp 5. P.O.T. 6. C.U.T

GSPublisherVersion 0.49.100.100

P R O I E C T A N T S P E C I A L I T A T E A R H I T E C T U R A:

P L A NM O B I L A R E U R B A N I S T I C A

Proiect nr:8 /2020

C O O R D O N A T O R P R O I E C T:

S E F P R O I E C T :arh. P O P E S C U I O A N

D E S E N A T :arh. P O P E S C U I O A N

V E R I F I C A T O R :

P R O I E C T A N T G E N E R A L:

B E N E F I C I A R :Moisa Olimpia Monica

D E N U M I R E P R O I E C T:

Scara:1:500

Data:11.2020

Faza:P .U .

Plansa nr:U 0 7

Format :A03

tel: +40 746 948 936email - p .09.ioan@ gmail .com

D O M I C I L I A T Î N :jud. Cluj, mun. Cluj Napoca, str. Anatole France,nr. 28, ap.01

A m p l a s a m e n t : Mun . Cluj Napoca, jud. Cluj

D .

str. Anatole France, nr. 28, ap. 1

Elaborare plan urbanistic de detaliu si elaborareproiect pentru autorizarea lucrarilor demansardare, reabilitare si consolidare corp C2

P R O I E C T A T :

arh. P O P E S C U I O A Narh. BARBIERI MARIUS