of 1 /1
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE W IN TYTUCIE CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE S Powodzenia! Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej. Przyjęcie na Studia uzależnione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. nanotechnologii i fizykochemii nowych materiałów; fotochemii, fotofizyki i spektroskopii molekularnej; fizykochemii powierzchni i granicy faz, ciała stałego, miękkiej materii oraz kompleksów supramolekularnych; kinetyki chemicznej i katalizy; termodynamiki i mechaniki statystycznej; chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej; elektrochemii, w tym procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją; astrochemii. wysoki poziom naukowy badań; nowoczesną aparaturę badawczą i bazę komputerową; współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi Unii Europejskiej, USA i Japonii; krajowe staże naukowo-badawcze w ramach MSD; możliwość zdobywania doświadczeń dydaktycznych; częste kontakty z opiekunem naukowym; przyjazną i życzliwą atmosferę. Studia trwają cztery lata. Program studiów oraz zasady przyznawania stypendiów są zgodne z wytycznymi MNiSW. Instytut dysponuje przystępnymi finansowo miejscami w hotelu doktoranta. Najlepsi absolwenci MSD są kierowani na zagraniczne staże podoktorskie, a po powrocie mogą być w pierwszej kolejności zatrudnieni w IChF PAN. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Instytutu w celu złożenia wymaganych dokumentów. Sekretariat Instytutu Chemii Fizycznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Tel.: (22) 343 3133, Faks: (22) 343 3333 E-mail: syntezy nowych materiałów; chemii środowiska; zagraniczne i obejmuje, w zależności od profilu wykształcenia osoby kandydującej, podstawy chemii lub fizyki na poziomie magisterskim. Sprawdzana jest również znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym prezentację dotychczasowych dokonań naukowych kandydata. Terminy najbliższych rozmów kwalifikacyjnych: uzyskania dodatkowych informacji oraz Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.: Oferujemy: @ichf.edu.pl ichf.edu.pl sekn-RN /msd/ Rozmowa kwalifikacyjna 29 stycznia 18 29 czerwca 2018, godz. 9:00 1 p 8, 20 , godz. 9:00 aździernika 201 godz. 9:00 WWW:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE - ichf.edu.plichf.edu.pl/msd/MSD_plakat_PL.pdf · kandydującej, podstawy chemii lub fizyki na poziomie magisterskim. Sprawdzana jest Sprawdzana

  • Author
    vokien

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE - ichf.edu.plichf.edu.pl/msd/MSD_plakat_PL.pdf ·...

MIDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE

W IN TYTUCIE CHEMII FIZYCZNEJPOLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

S

Powodzenia!

Zapraszamy magistrw - absolwentw chemii, fizyki, inynierii materiaowej oraz kierunkwpokrewnych, zarwno eksperymentatorw jak i teoretykw, o uzdolnieniach w naukachprzyrodniczych i cisych, przejawiajcych siln motywacj do pracy badawczej.

Przyjcie na Studia uzalenione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

nanotechnologii i fizykochemii nowych materiaw;fotochemii, fotofizyki i spektroskopii molekularnej;fizykochemii powierzchni i granicy faz, ciaa staego, mikkiej materii orazkompleksw supramolekularnych;kinetyki chemicznej i katalizy;termodynamiki i mechaniki statystycznej;chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;elektrochemii, w tym procesw elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozj;

astrochemii.

wysoki poziom naukowy bada;nowoczesn aparatur badawcz i baz komputerow;wspprac z renomowanymi orodkami naukowymi Unii Europejskiej, USA i Japonii;

krajowe stae naukowo-badawcze w ramach MSD;moliwo zdobywania dowiadcze dydaktycznych;czste kontakty z opiekunem naukowym;przyjazn i yczliw atmosfer.

Studia trwaj cztery lata. Program studiw oraz zasady przyznawania stypendiw s zgodne zwytycznymi MNiSW. Instytut dysponuje przystpnymi finansowo miejscami w hoteludoktoranta. Najlepsi absolwenci MSD s kierowani na zagraniczne stae podoktorskie, a popowrocie mog by w pierwszej kolejnoci zatrudnieni w IChF PAN.

Prosimy o wczeniejszy kontakt z Sekretariatem Instytutu w celuzoenia wymaganych dokumentw.

Sekretariat Instytutu Chemii Fizycznej PANul. Kasprzaka 44/52, 01-224 WarszawaTel.: (22) 343 3133, Faks: (22) 343 3333E-mail:

syntezy nowych materiaw;chemii rodowiska;

zagraniczne i

obejmuje, w zalenoci od profilu wyksztacenia osobykandydujcej, podstawy chemii lub fizyki na poziomie magisterskim. Sprawdzana jestrwnie znajomo jzyka angielskiego w zakresie umoliwiajcym prezentacjdotychczasowych dokona naukowych kandydata. Terminy najbliszych rozmwkwalifikacyjnych:

uzyskania dodatkowychinformacji oraz

Proponujemy ciekaw tematyk bada podstawowych w zakresie m.in.:

Oferujemy:

@ichf.edu.plichf.edu.plsekn-RN

/msd/

Rozmowa kwalifikacyjna

29 stycznia 18

29 czerwca 2018, godz. 9:00

1 p 8,

20 , godz. 9:00

adziernika 201 godz. 9:00

WWW: