Microsoft Office II PowerPoint 2007 Microsoft Office Tarih£§esi Microsoft Office 2007, i¥lerinize yard¤±mc¤±

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Microsoft Office II PowerPoint 2007 Microsoft Office Tarih£§esi Microsoft Office 2007,...

 • Microsoft Office

  PowerPoint 2007

  Güleser Çakmak

  Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu

  Grafik Uygulama: Tuna Erkan

  Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

  Copyright © 2007, Bilge Adam A.Ş.

  Kitabın yayın hakları Bilge Adam’a aittir. Firmadan yazılı izin almadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve

  yayımlanamaz.

 • II PowerPoint 2007

  Microsoft Office Tarihçesi Microsoft Office 2007, işlerinize yardımcı olma ve yönetme konusunda diğer sürüm- lere göre oldukça geliştirilmiştir. Microsoft Office’in ilk versiyonu 1989 yılında çıkan Microsoft Office for Windows idi ve sadece iki araç çubuğuna sahipti. Bu ilk versiyo- nun yapabildikleri o dönemde büyük beğeni ile karşılanmıştı. Aradan geçen yıllarda teknolojinin getirdiği yeniliklere paralel olarak ihtiyaçlarımız daha da çeşitlenmeye başladı. Bununla birlikte, yazılım uygulamaları bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güçlenerek gelişmeye devam etti. 1989 ile 2003 yılları arasında iki araç çubuğuyla başlayan serüven, 31 araç çubuğu, 19 görev bölmesi, içerik menüleri, genişleyen menüler ve yaslanabilen menüler ile devam etti. Microsoft Office’in bu 17 yıllık geli- şiminin özetini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

  Sürüm Tarih Ekran Çözünürlüğü Araç Çubukları Eklenen Özellikler

  Office Word for Windows 1.0 1989 640x480 2

  Office Word for Windows 2.0 1992 640x480 2 Yuvalanmış iletişim kutuları

  Office Word 6.0 1994 800x600 8 Sağ fare düğmesiyle tıklanan bağlamsal menüler, araç ipuçları, iletişim kutuları ve sihirbazlar

  Office 95 1995 800x600 9 Otomatik yazım denetimi ve otomatik düzeltme seçenekleri

  Office 97 1996 1024x768 18

  Gezinen araç çubukları, yaslanabilen menü çubuğu, içerik menüleri, dilbilgisi denetimi, menü simgeleri ve açılır menüler

  Office 2000 1999 1024x768 23 Genişleyen menüler, tek satırlık varsayılan araç çubukları ve yardım bölmesi

  Office 2002 (XP) 2001 1024x768 30 Görev bölmeleri, soru sorulabilen yardım kutusu, akıllı etiketler ve yapıştırma seçenekleri

  Office 2003 2003 1024x768 31 11 yeni görev bölmesi ve arama özellikleri

 • III PowerPoint 2007

  Microsoft Office 2007’nin kullanımı rahat yeni tasarımı ile araç çubuğu aramak veya menüde bir seçenek aramak tarihe karışmıştır. Microsoft Office 2007 ile yeni özel- likleri keşfetmek ve öğe karmaşası yüzünden az kullanılan öğelere erişmek daha da kolaylaşmıştır.

  Yeni Microsoft Office 2007 Sürümleri

  Office Professional 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Outlook 2007 with Business Contact Mana- ger Office Access 2007 Office Publisher 2007

  Office Professional Plus 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Access 2007 Office Outlook 2007 Office Publisher 2007 Microsoft Office Infopath 2007 Microsoft Office Communicator 2007 Integrated Enterprise Content Management Electronic Forms Advanced Information Rights Managemen and Policy Capabilities

  Office Basic 2007 Office Word 2007 Office Excel 2007 Office Outlook 2007

  Office Home and Student 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office OneNote 2007

  Office Standart 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Publisher 2007 Office Outlook 2007 with Business Contact Mana- ger

 • IV PowerPoint 2007

  Office Small Business 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Publisher 2007 Office Outlook 2007 with Business Contact Mana- ger

  Office Small Business Manage- ment 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Publisher 2007 Office Outlook 2007 with Small Business Contact Manager Office Access 2007 Microsoft Office Small Business Accounting 2007

  Office Enterprise 2007

  Office Word 2007 Office Excel 2007 Office PowerPoint 2007 Office Access 2007 Office Publisher 2007 Office Outlook 2007 Office Infopath 2007 Microsoft Office Communicator Integrated Enterprise Content Management Electronic Forms Advanced Information Rights Management and Policy Capabilities Microsoft Office Groove2007

 • İçindekiler

  V PowerPoint 2007

  Bölüm 1 ����������������������������������������������������������������� 1 PowerPoint ile Çalışmaya Başlamak ��������������������������������������������������������������� 1

  PowerPoint Nedir? ......................................................................................... 1

  PowerPoint ile Çalışmak ................................................................................ 1

  Yeni Bir Sunu Açmak ..................................................................................... 5

  Kayıtlı Bir Sunu Açmak................................................................................... 5

  Sunu Kaydetmek ve Kapatmak ...................................................................... 6

  Sunuyu Paketlemek ....................................................................................... 7

  PowerPoint 2007 Görünümleri ....................................................................... 9

  Bölüm 2 ��������������������������������������������������������������� 12 Slaytlarla Çalışmak ������������������������������������������������������������������������������������������ 12

  Yeni Bir Slayt Eklemek ................................................................................. 12

  Slayt Çoğaltmak ........................................................................................... 13

  Slayt Silmek.................................................................................................. 14

  Slayt Gizlemek veya Göstermek .................................................................. 14

  Farklı Bir Sunumdan Slayt Eklemek ............................................................. 15

  Slayt Düzenini Değiştirmek .......................................................................... 17

  Fotoğraf Albümü Oluşturmak ....................................................................... 18

  Asıl Slayt Oluşturmak ................................................................................... 20

  Bölüm 3 ��������������������������������������������������������������� 24 Temalar ile Çalışmak ��������������������������������������������������������������������������������������� 24

  Temaları Kullanarak Sunu Hazırlamak......................................................... 24

  Sunuya Arka Plan Stili Eklemek ................................................................... 28

 • VI PowerPoint 2007

  Bölüm 4 ��������������������������������������������������������������� 32 Slayt Nesneleri ile Çalışmak ��������������������������������������������������������������������������� 32

  Metin Eklemek .............................................................................................. 32

  Metinleri Biçimlendirmek .............................................................................. 33

  Tarih-Saat, Slayt Numarası veya Simge Eklemek ....................................... 35

  Şekil Eklemek ............................................................................................... 36

  Şekilleri Taşımak ve Boyutlandırmak ������������������������������������������������� 37

  Şekilleri Gruplandırmak ���������������������������������������������������������������������� 37

  Şekilleri Biçimlendirmek ��������������������������������������������������������������������� 38

  Resim Eklemek ............................................................................................ 39

  WordArt Eklemek ......................................................................................