Click here to load reader

Mgr. Terézia Bertová Povrch a objem trojrozmerných telies Mnohosteny kocka kváder hranol Iné pravidelné mnohosteny ihlan a štvorsten Rotačné telesá valec kužeľ guľa. Mnohosteny

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mgr. Terézia Bertová Povrch a objem trojrozmerných telies Mnohosteny kocka...

 • Zhrnutie učiva o telesách pre žiakov ZŠ

  Mgr. Terézia Bertová

 • Povrch a objem

  trojrozmerných telies

  Mnohosteny

   kocka

   kváder

   hranol

  Iné pravidelné mnohosteny

   ihlan a štvorsten

  Rotačné telesá

   valec

   kužeľ

   guľa

 • Mnohosteny – kolmé hranoly

  Kolmý hranol má bočné steny tvaru obdĺžnika

  alebo štvorca.

  kocka kváder trojboký hranol

  obsah

 • Kocka

  Kocka je pravouhlý hranol s rovnakými hranami.

  Obsah

  a

  a

  a

 •  Objem kocky s

  hranou a:

  V = a3

   Povrch kocky s

  hranou a:

  S = 6.a2

  Ktorý z predmetov má tvar kocky:

  obkladačky hracie kocky zošit

  Obsah

 • Späť (Kocka) Obsah

 • Kváder

  Kváder je hranol s podstavou obdĺžnika.

  dĺžka

  výška

  šírka

  Obsah

 •  Objem kvádra s

  rozmermi a, b, c:

  V = a . b . c

   Povrch kvádra s

  rozmermi a, b, c:

  S = 2(a.b + b.c + a.c)

  Obsah

  a b

  c

 • Hranol Podľa toho, aký

  rovinný obrazec je

  podstavou hranola,

  poznáme:

   trojboký,

   štvorboký,

   päťboký,...

   n – boký hranol.

  horná podstava

  bočná hrana

  bočná stena

  hrana podstavy

  dolná podstava

  Obsah

 •  Objem hranola:

  V = Sp . v

   Povrch hranola:

  S = 2 . Sp + Q

   Plášť hranola:

  Q = o . v

  Q – obsah plášťa

  o – obvod podstavy

  Ktorý z predmetov má tvar hranola?

  fľaša stolička krabica od džúsu

  Obsah

 • Späť(Kváder) obsah

 • Iné pravidelné mnohosteny

  Obsah

 • Ihlan

  Ihlan je teleso

  ohraničené jedným

  n-uholníkom a n

  trojuholníkmi.

  vrchol

  bočná hrana

  bočná stena

  výška

  výška steny

  podstava

  podstavná hrana

  Obsah

 • Štvorsten

  Pravidelný

  štvorsten

  (tetraéder) má

  všetky steny v

  tvare

  rovnostranných

  trojuholníkov.

  a a

  a

  a a

  a

  Obsah

 •  Objem ihlana a

  štvorstena:

  V = (Sp.v) : 3

   Povrch ihlana a

  štvorstena:

  S = Sp + Spl

  Ktorý z predmetov má tvar ihlana?

  misa ihla pyramída

  Obsah

 • Späť (Iné pravidelné mnohosteny) Obsah

 • Rotačné telesá

  valec guľa kužeľ

  obsah

 • Valec

  Rotačný valec

  vznikne otáčaním

  obdĺžnika okolo

  jeho strany.

  polomer podstavy

  horná podstava

  výška

  plášť valca

  dolná podstava

  Obsah

 •  Objem valca:

  V = Sp . v

  V = π . r2. v

   Povrch valca:

  S = 2 . π . r . (r + v)

  Ktorý z predmetov má tvar valca?

  valček na cesto škatuľa kniha

  Obsah

 • späť (Valec) Obsah

 • Kužeľ

  Rotačný kužeľ vznikne

  otáčaním

  pravouhlého

  trojuholníka

  okolo jednej

  jeho odvesny.

  vrchol

  výška

  podstava

  strana kužeľa

  polomer podstavy

  Obsah

 •  Objem kužeľa:

  V = (π . r2. v) : 3

   Povrch kužeľa:

  S = π . r (r + s)

  Ktorý z predmetov má tvar kužeľa?

  lievik ceruzka kniha

  Obsah

 • Späť (Kužeľ) Obsah

 • Guľa

  Každý bod guľovej

  plochy má od

  stredu S guľovej

  plochy vzdialenosť

  r.

  Obsah

  polomer gule

  stred gule

 •  Objem gule s

  polomerom r:

  V = (4 .π.r3 ): 3

   Povrch gule s

  polomerom r:

  S = 4.π.r2

  Ktorý z predmetov má tvar gule?

  gombík koleso lopta

  Obsah

 • Späť (Guľa) Obsah

 • Ďakujem za pozornosť

  Od začiatku

Search related