Click here to load reader

METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE · PDF file 2015. 1. 13. · Zarevski, 2002Učenje ). je relativno trajna promjena uponašanju (ili ponašajnom potencijalu) izazvana iskustvom

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE · PDF file 2015. 1. 13. · Zarevski,...

 • Priredili: Dr. sc. Joško Sindik, prof. Tanja Rončević u suradnji sa studentima preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo

  Sveučilišta u Dubrovniku

  METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE

  ZDRAVLJA

 • Priredili: Dr. sc. Joško Sindik, prof. Tanja Rončević

  u suradnji sa studentima preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo

  Sveučilišta u Dubrovniku

  METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE

  ZDRAVLJA

 • UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM RAGUSINAE

  ISBN 978-953-7153-34-2 (Sveučilište u Dubrovniku)

  Izdavač Sveučilište u Dubrovniku

  Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik http://www.unidu.hr

  http://www.unidu.hr/

 • Priredili: Dr. sc. Joško Sindik, prof. Tanja Rončević

  u suradnji sa studentima preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo

  Sveučilišta u Dubrovniku

  RECENZENTI

  dr. sc. Natalija Novokmet, znanstvena suradnica

  doc. dr. sc. Joško Vukosav, docent

  dr. sc. Dražen Kovačević, znanstveni suradnik

  METODE ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROMOCIJE

  ZDRAVLJA

  Odjel za stručne studije Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

  Sveučilište u Dubrovniku Dubrovnik, 2014.

 • SADRŽAJ

  1. UČENJE ...................................................................................................................................................................1

  1.1. TEORIJE KLASIČNOG I OPERANTNOG UVJETOVANJA ..........................................................................2 1.2. VRSTE UČENJA PREMA SLOŽENOSTI ........................................................................................................7 1.3. TEORIJE SOCIJALNOG I KOGNITIVNOG UČENJA .................................................................................. 10 1.4. UČENJE, INTELIGENCIJA, METAMEMORIJA .......................................................................................... 12 1.5. MOTIVACIJA ZA UČENJE ............................................................................................................................ 15

  2. PAMĆENJE ........................................................................................................................................................... 19

  2.1. TOK INFORMACIJA U LJUDSKOJ SVIJESTI ............................................................................................. 19 2.2. PAMĆENJE - POJAM ..................................................................................................................................... 22 2.3. NEUROFIZIOLOŠKE OSNOVE PAMĆENJA .............................................................................................. 26 2.4. DUBINA OBRADE INFORMACIJA PRI PAMĆENJU ................................................................................ 29 2.5. ZABORAVLJANJE ......................................................................................................................................... 32 2.6. ČIMBENICI UČENJA, PAMĆENJA I ZABORAVLJANJA .......................................................................... 36 2.7. SMETNJE PAMĆENJA, DOB I PAMĆENJE ................................................................................................. 40 2.8. PAMĆENJE, LIČNOST I KONTEKST ........................................................................................................... 44 2.9. SOCIJALNO PAMĆENJE ............................................................................................................................... 47 2.10. SVAKODNEVNO PAMĆENJE, PROSPEKTIVNO PAMĆENJE, RASTRESENOST ............................... 51 2.11. KAKO BOLJE PAMTITI? – MNEMOTEHNIKE ......................................................................................... 61

  3. PRIMJENA SPOZNAJA O UČENJU I PAMĆENJU U POMAGANJU DRUGIM LJUDIMA ................... 65

  3.1. BITNI POJMOVI KOGNITIVISTIČKI UTJECAJI NA TEHNIKE ZA MODIFIKACIJU PONAŠANJA ... 66 3.2. PRIMJERI KORIŠTENJA MODIFIKACIJE PONAŠANJA ........................................................................... 67

  4. ZDRAVLJE – DEFINICIJE, DIMENZIJE, DETERMINANTE, KONCEPTI .............................................. 72

  4.1. ZDRAVLJE – KRITERIJI, DIMENZIJE, PARADIGME ................................................................................ 72 4.2. KONCEPTI I DETERMINANTE ZDRAVLJA ............................................................................................... 75 4.3. KVALITETA ŽIVOTA I ZDRAVLJE ............................................................................................................. 79

  5. PSIHOBIOLOŠKE OSNOVE ZDRAVLJA – LIČNOST I ZDRAVLJE ......................................................... 82

  5.1. LIČNOST KAO RAZVOJNI SUSTAV ........................................................................................................... 82 5.2. PSIHOBIOLOŠKI KAPACITETI ZDRAVIH LIČNOSTI ............................................................................. 84 5.3. TEORIJA SAMOREGULACIJE – DISREGULACIJE ................................................................................... 86 5.4. STRES I PRILAGOĐAVANJE ....................................................................................................................... 86

  6. SOCIO-PSIHOLOŠKE I ZDRAVSTVENO-PSIHOLOŠKE OSNOVE ZDRAVLJA ................................... 91

  6.1. IZVORI ZNANJA O ZDRAVLJU ................................................................................................................. 91 6.2. KAUZALNE ATRIBUCIJE I LOKUS KONTROLE ...................................................................................... 91 6.3. LOKUS ZDRAVSTVENE KONTROLE ....................................................................................................... 93

 • 6.4. NEKE TEMELJNE GREŠKE ATRIBUCIJE I NJIHOVE POSLJEDICE NA ZDRAVLJE ............................ 93 6.5. ALTRUIZAM I PROCESI POMAGANJA ...................................................................................................... 96

  7. PROCESI POMAGANJA ..................................................................................................................................... 98

  7.1. POMAGANJE KAO TRANSAKCIJA ............................................................................................................ 98 7.2. VJEŠTINE POMAGANJA .............................................................................................................................. 99 7.3. UČENJE I PODUČAVANJE VJEŠTINA POMAGANJA ............................................................................ 102 7.4. GRUPNI RAD ............................................................................................................................................... 103 7.5. SAVJETOVANJE .......................................................................................................................................... 106 7.6. KONTROLA I PREVENCIJA STRESA I POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ ........................ 110

  8. ZDRAVSTVENO PONAŠANJE I REZONIRANJE........................................................................................ 114

  8.1. ZDRAVSTVENO PONAŠANJE ................................................................................................................... 114 8.2. ZDRAVSTVENO REZONIRANJE ............................................................................................................... 116 8.3. TRI „SAMO…“ VRSTE ZDRAVSTVENOG PONAŠANJA I REZONIRANJA ......................................... 118

  9. UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENI ODGOJ.......................................................................... 122

  9.1. UNAPREĐENJE ZDRAVLJA ...................................................................................................................... 122 9.2. ZDRAVSTVENI ODGOJ .............................................................................................................................. 123 9.3. PRISTUPI SUVREMENOM ZDRAVSTVENOM ODGOJU ....................................................................... 126 9.4. RAZINE ZDRAVSTVENOG ODGOJA ....................................................................................................... 126

  10. ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE I IZVORI ZNANJA U ZDRAVSTVENOM OBRAZOVANJU...... 130

  10.1. UČENJE ....................................................................................................................................................... 130 10.2. PODUČAVANJE BOLESNIKA ................................................................................................................. 132 10.3. PROCES PODUČAVANJA BOLESNIKA ................................................................................................. 133 10.4. IZVORI ZNANJA U ZDRAVSTVENOM OBRAZOVANJU ..................................................................... 135

  LITERATURA ......................................................................................................................................................... 142

  STUDENTI PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVO SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

  KOJI SU SUDJELOVALI U PISANJU POJEDINIH POGLAVLJA: .................................................................. 144

 • Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja 1

  1. UČENJE

  «Korijeni učenja su gor

Search related