Methodieken, AVG en EMB ... Wat moet je ermee? Ietske Tack, AVG-opleider bij Talant en docent 24-11-2017

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Methodieken, AVG en EMB ... Wat moet je ermee? Ietske Tack, AVG-opleider bij Talant en docent...

 • Methodieken, AVG en EMB:

  Wat moet je ermee?

  Ietske Tack, AVG-opleider bij Talant en docent

  24-11-2017

 • Disclosure

  (potentiële) belangenverstrengeling Geen

  Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

  Geen

   Sponsoring of onderzoeksgeld

   Honorarium of andere (financiële)

  vergoeding

   Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …

   geen

   geen

   nee

   Scholing LACCS

 • Inhoud

  • Korte toelichting op aantal methodieken

  • Verdieping in LACCS

 • Verschillende methoden toepasbaar bij EMB

  • Active Support • Begeleiders in beeld • COCPvg • Competentiegerichte benadering • Ervarings ordening/Timmers-Huigens • Floortime • Geef me de 5 • Gentle teaching • LACCS • Mediërend leren • Meer Mens • Methode Urling • Methode Vlaskamp • Persoonlijk activeringsprogramma • Teacch • Tripple C

  Bron o.a.: Handboek verstandelijke beperking: 24 succesvolle methoden; B.Twint en J.de Bruijn

 • • Methode Vlaskamp: Carla Vlaskamp

  • Ervaringsordening Timmers-Huigens : Dorothea Timmers-Huigens

  • Tripple C: Hans van Wouwe en Dick van de Weerd

  • LACCS: Karin de Geeter en Kirsten Munsterman

 • Methode Vlaskamp; Opvoedings/ondersteuningsprogramma

  • Relatie

  • Methodisch werken

  • Interdisciplinair werken

  • Beeldvorming

  • Perspectief

  • Hoofddoel

  • Werkdoel

 • Ervaringsordening Timmers-Huigens • Lichaamsgebonden

  • Associatief

  • Structurerend

  • Vormgevend

  • Is mijn lichaam veilig?

  • Is de omgeving betrouwbaar?

  • Ken ik de samenhang?

  • Mag ik mijzelf zijn?

 • LACCS

  Karin de Geeter

  Kirsten Munsterman

 • Wat is voor jou persoonlijk een goed leven?

 • Hoe vertaal je een goed leven voor iemand met EMVB?

  • L ichamelijk welzijn

  • A lertheid

  • C ontact

  • C ommunicatie

  • S timulende tijdsbesteding

 • LACCS: Goed-leven-gesprek

  • LACCS waarden vs Goed- leven-gesprek

  • Eerlijk, open, kritisch

  gesprek samen met de mensen die belangrijk zijn voor de cliënt, dmv raportcijfers op elk LACCS- gebied

   Hoe nu verder? Welke doelen en welke prioriteiten? Met welke betrokkenen?

 • Lichamelijk

  • Goede lichamelijke conditie – Kan hij meedoen? – Kan hij het de hele dag volhouden?

  • Goed verzorgd – Is hij schoon, ruikt hij fris, heeft hij passende kleding, zijn

  huid en nagels goed verzorgd? • Goed gevoed

  – Krijgt hij gezond, lekker en gevarieerd te eten? • Gezondheisproblemen worden adequaat behandeld

  – Krijgt hij de behandeling die past bij wat er met hem aan de hand is?

  – Heeft de eventuele medicatie het gewenste effect? – Zijn er nadelige bijwerkingen van de medicatie?

 • Alertheid

  • in staat aandacht te hebben voor wat er om je heen gebeurt

  – Is hij (te) passief of juist (te) oplettend?

  • in staat zijn tot rust te komen en te herstellen

  – Lukt het om tot rust te komen of blijft hij steeds oplettend?

  • Het hebben van een dag-nacht ritme

  – Heeft hij een goed slaapritme?

  – Is hij overdag goed wakker?

  • Je veilig voelen en ontspannen zijn

  – Heeft hij last van bepaalde prikkels?

  – Is hij angstig of schrikkering of juist ontspannen?

 • Contact

  • Geliefd zijn, gekoesterd worden

  – Zijn er mensen bij wie hij een speciale plek heeft?

  – Zijn er mensen die liefdevol met hem om gaan?

  • Positieve betekenis hebben voor de ander, gezien worden als mens

  – Worden zijn bijzondere en mooie eigenschappen gezien?

  – Wordt de mens achter de beperkingen gezien?

  – Heeft hij een speciale rol of plek in het leven van anderen?

  • Aandacht krijgen, gehoord en gezien worden

  – Wordt er met echte aandacht met hem omgegaan?

  – Worden zijn signalen opgemekt?

  • Nabijheid, verbondenheid en emotionele beschikbaarheid ervaren

  – Ervaar hij de beschikbaarheid van een belangrijke ander?

  – Wordt hij getroost?

  – Wordt zijn gemoedstoestand gezien en wordt hij daarin gesteund?

  – Wordt hij voldoende beschermd?

 • Communicatie

  • Gehoord en begrepen worden – Worden zijn communicatie

  uitingen gezien en begrepen? – Wordt op een passende manier

  gereageerd? • Weten wat de mensen om je heen

  bedoelen – Snapt hij wat de mensen mensen

  om hem heen hem vertellen? – Snapt hij wat ze van hem willen en

  verwachten? • Zeggenschap en begrenzing krijgen die

  bij je past – Kan hij op zijn niveau meebepalen,

  of wordt er vooral voor hem ingevuld?

  – Krijgt hij de grenzen die bij hem passen?

 • Stimulerende tijdsbesteding

  • betekenisvolle en gevarieerde bezigheden hebben

  – Doet hij dingen die voor hem een positieve betekenis hebben?

  – Doet hij dingen die hem blij of trots maken?

  • uitgedaagd en geprikkeld worden – Krijgt hij vaak genoeg dingen te doen

  die nieuw, spannend of een beetje moeilijk zijn?

  • betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden

  – Doet hij méé met de dingen en mensen om hem heen?

  – Wordt hij betrokken bij ‘het leven’?

  • kansen krijgen om je te ontwikkelen – Krijgt hij de kans om te ontdekken en

  om fouten te maken? – Zijn er verwachtingen over zijn

  ontwikkelingsmogelijkheden?

 • Niveau bepaling

  • Wat kun je vragen, eisen en verwachten?

  • IQ en ontwikkelingsleeftijd

  • Seo

  • ontwikkelingsdenken

 • Ontwikkelingsdenken

  1. Sensatiefase: sensaties, emoties

  2. Klikfase: koppelingen, klikjes, verwachtingen

  3. Begrijpfase: inzicht, beredeneren

  • Voorbeeld: douchen, koffiedrinken

 • Sensatiefase: sensaties, emoties

  • Eigen lichaam en omgeving worden ‘ervaren’ • Emotie: prettig of niet-prettig • leuk=leuk, onprettig=onpretting • Vervelend als leuke sensatie stopt • “in het moment” • Weg is weg • Dingen overkomen je, losse delen, geen

  samenhang • Aan de meeste sensaties heb je ooit moeten

  wennen

 • Sensatiefase: sensaties, emoties Dus:

  • Genieten van prikkels • Of ze juist vervelend vinden • Vervelend als leuke sensatie stopt • Niet nadenken, maar ervaren en beleven

  • Je lichaam moet goed voelen • De omgeving moet goed voelen:

  – Gewend aan veel prikkels – Geen onveilige/onprettige prikkels: te heftig, te veel,

  te onverwacht

 • Sensatiefase: sensaties, emoties

  • Het leven zit vol ‘slechte deals’ >

  Afleiden!!!!!

  Wanneer zitten wij in de sensatiefase?

 • Klikfase: klikjes, verwachting, koppeling

  • Woord aan voorwerp

  • Voorwerp aan beweging

  • Plaats aan activiteit

  • Activiteiten aan materiaal

  • Voorwerp aan actie

  • Ene actie aan volgende actie

  • Emotie aan ruimte, persoon, voorwerp

 • Klikfase: klikjes, verwachting, koppeling

  • Maar zonder te weten waarom deze dingen bij elkaar horen!

  • Alle klikjes zijn aangeleerd: ‘kunstjes’

  • Klikjes zijn belangrijk, geven grip op het leven!!

  • Wanneer zitten wij in de klikfase?

 • Begrijpfase: inzicht, begrip, ‘ja, maar’

  • Inzicht in situatie • Verbanden • Vooruit en achteruit denken • Oorzaak en gevolg • Flexibeler • W-vragen • Hierdoor: relativeren, redelijk zijn, rekening houden

  met, rationeel zijnbewust afstemmen op anderen en de situatie

  • let op onderscheid tussen begrijpen en weten!!!! • Overschatting ligt op de loer!!

 • Wisselende ontwikkelingsfase

  • Stress

  • Leuk/lekker

 • Ontwikkelingsfasen gesprek:

  • Omgaan met materialen • (her)kennen van dagelijkse situaties • Afstemmen op een ander • Communicatiebegrip • Communicatiegebruik

  • Per thema stel je vast in welke ontwikkelingsfase

  de client meestal zit, dit kan per thema verschillen, ook ga je opzoek naar de onder-en bovenranden en waardoor dat komt

 • Ontwikkelingsfasengesprek: vaststellen van de ontwikkelingsfase

  • In gesprek met elkaar

  • Over verschillende gebieden

  • In welke fase zit hij overheersend, en waar zijn de uitschieters?

  • Leidt tot verslag met uitleg

  • Zodat iedereen begrijpt hoe het zit bij deze persoon

 • Methodieken, AVG en EMB:

  Wat moet je ermee?

  • Gesprekken

  • Overzien van het geheel • Keuzes bij verschillende belangen • Bepalen en evalueren van doelen. • Focus