of 16 /16
INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA dr Srđan Glišović, docent [email protected] Metabolizam industrijskih sistema Metabolizam Metabolizam industrijskih industrijskih sistema sistema Univerzitet u Nišu

Metabolizam industrijskih sistema · 2013-11-14 · Metabolizam (gr: μεταβολήσμός - promena) - biohemijski proces u kome dolazi do modifikacije hemijskih jedinjenja u

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metabolizam industrijskih sistema · 2013-11-14 · Metabolizam (gr: μεταβολήσμός -...

 • INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA

  dr Srđan Glišović, [email protected]

  Metabolizamindustrijskihsistema

  MetabolizamMetabolizamindustrijskihindustrijskihsistemasistema

  Univerzitet u Nišu

 • Metabolizam (gr: μεταβολήσμός- promena) - biohemijski procesu kome dolazi do modifikacijehemijskih jedinjenja u živimorganizmima i ćelijama.

  Sveukupni biohemijski procesi u jednom organizmu se jednom rečju nazivaju metabolizam.

  METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA

  Metabolizam se deli na anabolizamodnosno biosintezu (stvaranje) kompleksnih organskih molekula i nakatabolizam koji je obrnuti procez odanabolizma - razdvajanje kompleksnihorganskih jedinjenja u jednostavnijajedinjenja.

 • Katabolizam

  Celularna respiracija je proces stvaranje energije. Ovaj proces je takođe aktivan i pri varenju hrane.

  Katabolizam ugljenih hidrataGlikogenoliza proces razgradnje glikogena do glukozeGlikoliza proces razgradnje glukoze do piruvata uz produkciju ATP, pri čemu kiseonik nije potreban

  METABOLIZAM

  Anabolizam

  Anabolizam je proces stvaranja kompleksnih jedinjenja od jednostavnih organskih molekula:•Glikogeneza•Glukoneogeneza

  Sekundardni metabolizam, metabolizam koji nije neophodan za rast, preživljavanje i reprodukciju, ali ima ekoloških funkcija.

  Fotosinteza

 • METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA

  Metabolizam ugljenih hidrata

  U jetri, - polisaharid se pretvarareakcijom u glikogen, koji će bititransformisan u glukozu, koja ćezatim naću put do krvotoka.

  Metabolizam Azota

  Azotni metabolizampodrazumeva procese u kojimase sintetiše i u kojima dolazi do ispuštanja azota iz organizama, kao i biološki proces azotnogciklusa

 • Životni ciklus proizvodaLanac ishrane

  InovacijaAdaptacija

  Ekonomski rastSukcesija

  Projektovanje ekološki podobnih proizvodaMutacija i selekcija

  Proizvodnja - upravljanje otpadomAnabolizam - KatabolizamTržišna nišaEkološka niša

  Eko-industrijski parkoviEkosistem

  KonkurencijaPrirodna selekcija

  Industrijski proizvodPrirodni produkt

  KompanijaOrganizam

  TržišteŽivotna sredina

  TEHNOSFERABIOSFERA

  Ekosistem i industrijski sistem - analogije

 • METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA

  (prirodni gas je spaljivan na naftonosnim poljima – primarni energent krajem XX veka, đubriva, sintetička guma)

  (hlor – nusproizvod u proizvodnji hemikalija sa sodijumom)

  Nastojanje da se upotrebe nusproizvodi je motorna snaga evolucije industrijskih sistema.

 • Industrijski semiciklični sistem

 • Zatvoreni ciklus lanca ishrane, dekompozicije i recirkulacije materije

  Kako to radi priroda:

 • OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU PRIRODNIH I INDUSTRIJSKIH METABOLIČKIH PROCESA

  Prirodna transformacija materijala ima karakteristike kontinualnog procesa –antropogena transformacija materijala predstavlja seriju diskretnih transformacija (industrijskih operacija)

  Motorna snaga prirodnih sistema je solarna radijacija –proizvodnja energije antropogenih sistema je prostorno distribuisana.

  Prirodni metabolički procesi se odvijaju u uslovima atmosferske temperature i pritiska – industrijski metabolički procesi po pravilu zahtevaju uslove povišene temperature i pritiska.

 • Tipičan industrijski sistem

  Generički prikaz

 • METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA i ZAKON O ODRŽANJU MASE

  Primena zakona o održanju mase pomaže u proceni materijalnih tokova industrijskih procesa i potrošačkih aktivnosti čak i u uslovima nepotpunih podataka.

  Analiza protoka energije i mase otkriva netransparentne (skrivene) tokove materijala (rudnici, termocentrale, fabrike farme, deponije)

  Analiza protoka materije se zasniva na zakonu o održanju mase (masa ne može nestati ni nastati unutar zatvorenog sistema)

 • Progresivno ka održivom industrijskom sistemu

  #

 • METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA

  Protoci velikog obima – ugljovodonici, proizvodnja energije, azot u poljoprivrednoj proizvodnji

  Protoci malog obima – toksične materije koje ulaze u lanac ishrane i prete biološkom balansu ekosistema

  Analiza industrijskog metabolizma obuhvata:• Glavne tokove materijala (kvantiteti su često izraženi u milionima tona)• Toksične materije (kvantiteti su izraženi u mikrogramima)

 • Simulacija prirodnog sistema

 • Interkonekcija prirodnog i industrijskog sistema

  Generički prikaz

 • METABOLIZAM INDUSTRIJSKIH SISTEMA – granice sistema

  - Geografski zasnovana analiza (“izvori” i “ponori” materijala i energije uslovljeni industrijskim, poljoprivrednim i urbanim aktivnostima)- Analiza individualnih postrojenja ili kompletnih industrijskih sektora

  Kriterijumi za sagledavanje materijala u analizi industrijskog metabolizma:- Restriktivni- Inkluzivni

  Industrijski metabolizam se proučava unutar granica definisanog sistema

  Unutar definisanog sistema treba prepoznati prelaz materije iz prirodnog u antropogeni domen