6
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomAniei Meseriile / Larousse; trad. Angela Cismas. - Ed. a2-a. rev. - Bucuregti: Enciclopedia RAO, 2008 tsBN 978-973-7 17 -31 2-6 l. Cismag, Angela (trad.) 087.5 GRUPUL EDITORIAL RAO Str. Turda 117-1 19, Bucuregti, ROMANIA e-mail: off ice @ raobooks.com www.rao.ro www. raobooks.com Les m6tiers Ma premidre encyclopddie Larousse @ Larousse 2000, 2008 @ Enciclopedia RAO 2000, 2008 peniru versiunea in limba romAnd Editia a ll-a lsBN 978-973-7 17 -312-6 Meseriile d enciclopedia rao

Meseriile - cdn4.libris.ro

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Meseriile - cdn4.libris.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomAniei

Meseriile / Larousse; trad. Angela Cismas. - Ed. a2-a. rev. -

Bucuregti: Enciclopedia RAO, 2008

tsBN 978-973-7 17 -31 2-6

l. Cismag, Angela (trad.)

087.5

GRUPUL EDITORIAL RAO

Str. Turda 117-1 19, Bucuregti, ROMANIA

e-mail: off ice @ raobooks.com

www.rao.ro

www. raobooks.com

Les m6tiers

Ma premidre encyclopddie Larousse

@ Larousse 2000, 2008

@ Enciclopedia RAO 2000, 2008

peniru versiunea in limba romAnd

Editia a ll-a

lsBN 978-973-7 17 -312-6

Meseriile

denciclopedia rao

Page 2: Meseriile - cdn4.libris.ro

S[ intrf,m in aceasti carte

ffiW A VINDE $I A TRANSPoRTA

La supermarket

La prafd

in slujba casei

fi-e un pic de sete sau un pic de foame

A convinge clientul .............La aeroport.............

In portLa gard

in orag si la drum

$tiati ca ..........

ituffiH

W A EDUCA, A tNGRtlt, A PROTEJA

Alaturi de elevi

in agteptarea unui bebeluS

La doctor si la dentist ...........

La spital

Prietenii doctorului .............in ajutorul celorlalti .............

in slujba dreptatii

$tiati cf, ..........

12

I4t618

20

22

24

25

26

28

30

32

34

36

37

38

40

42

8

. A ORGANIZA,A SFATUI,A PRODUCE

in slujba statului

l,a banca

in intreprindere .......in tata calculatorului ..........l,u uzina de automobilel'c gantier

$tiati ca ..........

ix xarunAl)c uscat gi pe mare

inr:onjurati de arbori gi de plante

Alaturi de animale ............Srr protejam mediul inconjurator ...........

Su iubegti sportul('rr picioarele gi cu mugchii ............l.rr capitul lumiiStiati ci ..........

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

I

Page 3: Meseriile - cdn4.libris.ro

A INFORMA,A AMUZA,A CREA

De la un capit la altul al cirtliMisiunea de a informa .............

Magia circuluiPe scenf,, pe ecran sau in culise

in pas cu moda

Bravo, pentru artisti!

in plina cercetare

$tiati ca ..........

Sa ciutim de la AlaZ

74

76

78

80

82

83

84

86

87

10

A vinde

$i a transporta

Page 4: Meseriile - cdn4.libris.ro

w*' La supermarket

La supermarket gisim numeroase produse'

Achizitorului ii revine misiunea si le descopere

pe cele mai bune si mai pulin scumpe, fie la

fabricanti, fie la agricultori.

Aceste produse sunt stocate

in antrepozTteman, Pdzite de

magazinert.

, Apoi seful de raion,.1.

ajutat de o echiPa de

., vdnzifion, atanleaza

,.' " produsele inmagazin.

FEeffi

1213

b,h "''iccare gef de raion are specialitatea lui:

rctate, legume, carne, detergenfi. . .

rrruciorul e plin.rcbuie pl[tit. Casierul

;ru casiera trece

l{-:care produs,r in fatarisei de marcat. ':;::::

rrsa afigeazdpretul,inregistreazlcalculeaz[ totalul.

-d[

{.s',i.

Page 5: Meseriile - cdn4.libris.ro

Lapra[itMicii negustori se afl6 aproape de casa noastrisau la piatd. Dimineata foarte devreme, ei se duc

dup[ martd:

it

negustorul de pegte

dupa pegte, macelaruldupa bucafile maride came, pe care le taiein antricoate sau pulpe,flordreasa dupa flori,din care face buchete.

14

-ruW

Allii produc chiar ei

rrurrf-a pe care o vdnd.('lirndfarul transforma

;,orcul ln cOmati Si

it'purele in pateu.

Itrutarul fram0ntapalnea $1

o coace.

Cofetarulface pljituri.

Alti oamenifac servicii.Cizmarul reparitincalfamintea,

15

Page 6: Meseriile - cdn4.libris.ro

We in slujba casei

Casa are totdeauna nevoie de ei:

instalatorul rePara tevile,

p archetaru I aSazd P archetul

gi-l potrivegte.

Zugravtlastupa gaurile din pereti gi ii zugravegte

lnff-o culoare frumoasf,.

16

6W

Electricianul instalea zd fk ele

electrice in toate camerele.

Datorit[ lui, becurile se

aprind, re$oul trcdlzegte,iar televizorul si

oalculatorul function eazd.

T0mplarul a restaurat vechiul bufet

Si a facut o masi $i scaune asortate.

TapiJerul a rcp ar at fotoliile.Vioara a fost construitf, de

lutier.

Toti acestia

igi pun lacontributiemAinile,

imaginafia,indemdnarea.

Ei se numesc

mesteri.