Mer³ paktas ir europin— “Displayâ€‌ iniciatyva. Feliksas Zineviius

  • View
    562

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mer³ paktas ir europin— “Displayâ€‌ iniciatyva....

  • 1. Kauno RegioninEnergetikos AgentraMer paktas ir europin Display iniciatyvaDr. Feliksas Zineviius KREA direktorius2012.11.22 Kaunas

2. Mer Paktas 4390 signatar 167 704 691 gyventojas 1832 DEVP pateikta 3. Prisijungimo prieMer Pakto tekstas 4. Mer Paktoschema 5. 14 Savivaldybi, ireikusinor pasirayti Mer Pakt Akmens r. savivaldyb Radvilikio r. savivaldyb Anyki r. savivaldyb iauli r. savivaldyb Jonikio r. savivaldyb ilals r. savivaldyb Kauno m. savivaldyb iluts r. savivaldyb Marijampols m. savivaldyb Trak r. savivaldyb Pakruojo r. savivaldyb Utenos r. savivaldyb Panevio m. savivaldyb Vilkavikio r. savivaldyb 6. Pasiraymo metu 7. Lietuvos delegatai 8. Elektros suvartojimas1600 GWh14001200 1065.9 962.81017.31000 1012.1 800 907.2 600 400 200 0metai2006 2007 2008 2009 2010 9. Elektros suvartojimas2010 metais 2% 1% 26% Pramon Gatvi apvietimas Gyventojai Troleibusai1% Kiti * 70% 10. Centralizuotos ilumossuvartojimas1600 GWh 1228.2 1132.6 1112.21200 800 400 0metai 2008 20092010 11. Centralizuotos ilumossuvartojimas 2010 metais3% 6%16%Savivaldybs pastataiVieieji pastataiGyventojaiPramon75% 12. ilumos nuostoliaitiekimo trasose40%35 3030 252523 212019151050metai 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13. Daugiabuiai namai pagalstatybos metus2305% Iki 1940 met 16151941-196035%234352%1961-1990 1991 ir vlesniais3678% 14. Renovuoti daugiabuiai 20 vnt.Pilnai atnaujintiDalinai atnaujinti 18 165 14 12 1081613164622 41 110metai2006 20072008 200920102011 15. Pervet keleivi skaiiusvieuoju transportu180mln. TroleibusaisAutobusaisMarrutiniais taksi160140120100 80 60 40 200 metai19931995 199719992001 2003 200520072009 16. Transporto priemonipasiskirstymas6% Motociklai Lengvieji automobiliai Autobusai Krovininiai automobiliai Puspriekabi vilkikai Puspriekabs Priekabos Specials automobiliai 87% 17. CO2 ilak pasiskirstymas 8% 12%4%Elektros energijailumos energijaGamtins dujos27%Dyzelinas32%Suskystintos naftos dujosBenzinas17% 18. DEVP projektaiPASTATAI Kauno miesto dareli, mokykl, rengimo centr,kultros staig, bibliotek, vaik nam, ligonini irpoliklinik pastat ilumos kio renovacija. Didelio efektyvumo termofikacins elektrins statybaKauno medicinos universiteto klinikose. Gyvenamj nam renovacijos programosgyvendinimas, ne maiau kaip 50 proc. vis Kaunomiesto gyvenamj nam. 19. DEVP projektaiILUMA ir ELEKTRA Kauno dumblo apdorojimo rengini statyba Sen rengini Kauno termofikacijos elektrinjeudarymas Petrain elektrinje biokuro jgains statyba Inkaro katilinje 40 MW duj turbinins ir biokurokatilo statyba Kogeneracins jgains, deginanios municipalinesatliekas, statyba Kauno miesto centralizuotos ilumos tiekimo sistemosrekonstrukcija ir pltra Apvietimo elektros tinkl Kauno miestemodernizavimas pagal ESCO finansavimo model. 20. DEVP projektaiTRANSPORTAS Troleibus kontaktinio tinklo pltra ir elektros energijostiekimo troleibusams modernizavimas Maai aplink teriani transporto priemoni -troleibus ir autobus sigijimas Ekologiko vieojo transporto pltra Kauno mieste(transporto priemons varomos biodujom, aliejumi) vaiavimo Kauno senamiest mokesio vedimas Lengvat ma automobili parkavimui Kauno miestevedimas Valstybinio krovininio upi uosto statyba 21. Energetikos dienos 22. Suvestin pagal energijos suvartojim(mokyklose)403534 353025 Energija 2008 metais20 15Energija 2011 metais15131053 2 2 2 2 1 10 A B CDE F G 23. Suvestin pagal energijos suvartojim(dareliuose)45 40403530282523Energija 2008 metais 2020Energija 2011 metais 1415 10 1010 7 5 55 3 10 A B C D E FG 24. Suvestin pagal CO2 suvartojim(mokyklose)35 3230252522 CO220 2008 metais15 CO2 112011 metais10 7 452 1 2 1 2 10 A B C D E F G 25. Suvestin pagal CO2 suvartojim(dareliuose) 50 43 45 40 35 35CO2 302008 metais 25 18 CO2 20 14 2011 metais 15 111210 10 6 7 63 51 0A B CD E FG 26. Suvestin pagal vandens suvartojim(mokyklose) 1817 1615 14 1312 1210 10 9Vanduo 2008 metais88Vanduo 2011 metais6 66 554420A BC DE F G 27. Suvestin pagal vandens suvartojim(dareliuose) 60 56 48 50 40Vanduo 2008 metais 30Vanduo 2011 metais 201513 12 9 10 651 0A B C DEF G 28. AI U DMES Kauno RegioninEnergetikos Agentratel: +370 37 491043 mail: krea@techpark.lt www.krea.lt