MENANGANI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP INSTITUSI INSITUSI ZAKAT DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA PERKARA 3, PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (Islam Dan Kedudukan Raja-raja

 • View
  230

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of MENANGANI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP INSTITUSI INSITUSI ZAKAT DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA...

 • USTAZ NOR AZMI BIN HAJI MUSA

  PENGURUS BESAR

  PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN

  MENANGANI PERSEPSI

  MASYARAKAT

  TERHADAP INSTITUSI

  ZAKAT

 • KEDUDUKAN INSITUSI ZAKAT DALAM PERLEMBAGAAN

  MALAYSIA

 • KEDUDUKAN INSITUSI ZAKAT DALAM PERLEMBAGAAN

  MALAYSIA

  PERKARA 3, PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

  (Islam Dan Kedudukan Raja-raja Sebagai Ketua Agama

  Negeri)

  PERKARA 74, PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

  (Kuasa Menggubal Undang-Undang)

  JADUAL KESEMBILAN, SENARAI II (SENARAI NEGERI)

  (hal Ehwal Agama ditadbir urus oleh Majlis Agama Islam

  Negeri)

 • STRUKTUR PENGURUSAN INSITUSI ZAKAT

  DI MALAYSIA

 • STRUKTUR PENGURUSAN INSITUSI ZAKAT

  DI MALAYSIA

 • STRUKTUR PENGURUSAN INSITUSI ZAKAT

  DI MALAYSIA

 • PERSEPSI MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA CETAK

  FACEBOOK

  TWITTER

  INSTAGRAM

  WHATSAPP

  MEDIA CETAK

  1

  2

  3

  4

  5

 • PERSEPSI MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA CETAK

  1

  4

 • PERSEPSI MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA CETAK

  1

  4

 • PERSEPSI MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA CETAK

  (AGIHAN ZAKAT)

  1

  4

 • MEKANISME MENANGANI PERSEPSI TERHADAP INSTITUSI ZAKAT

  1

  4

 • MEKANISME MENANGANI PERSEPSI TERHADAP INSTITUSI ZAKAT

  1

  4

  MENYEDIAKAN SUMBER

  MAKLUMAT YANG TEPAT DAN

  TERKINI

  - LAMAN-LAMAN WEB ZAKAT NEGERI

  - MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM,

  TWITTER) & MOBILE (ANDROID)

  - LAPORAN-LAPORAN ZAKAT

  - PENGLIBATAN MASJID & SURAU

  PENGIKTIRAFAN TADBIR URUS

  INSTITUSI ZAKAT

  - PENGURUSAN KEWANGAN DARIPADA AUDIT

  NEGARA

  - PENGURUSAN KUALITI DARIPADA SIRIM

  - PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

  DARIPADA SIRIM

  - PENGAUDITAN DALAMAN YANG KONSISTEN

 • MEKANISME MENANGANI PERSEPSI TERHADAP INSTITUSI ZAKAT

  1

  4

  MENYEDIAKAN RUANG KOMUNIKASI DUA HALA

  (INSTITUSI ZAKAT & MASYARAKAT)

  RUANG MAKLUMBALAS, KOMEN, CADANGAN DAN ADUAN DALAM PELBAGAI BENTUK

  (ONLINE & CETAK)

  MENGANJURKAN PROGRAM KEMASYARAKATAN SEPERTI FORUM, WACANA UNTUK SEMUA

  LAPISAN MASYARAKAT

  MELIBATKAN NETIZEN DALAM PROGRAM PENGAGIHAN ZAKAT BAGI MENDAPATKAN REALITI

  AGIHAN DILAKSANAKAN

  MENGURUS PERBEZAAN DAN KEKHILAFAN NETIZEN DAN MASYARAKAT YANG NEGATIF

  TERHADAP INSTITUSI ZAKAT DENGAN PERTEMUAN HATI KE HATI (BERSEMUKA)

 • KESIMPULAN & PENUTUP

  1

  4