Click here to load reader

ME ĐUNARODNI MARKETING

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ME ĐUNARODNI MARKETING. VJEŽBE 2. MARKETING MIKS. SPECIFIČNOSTI I MEĐUNARODNE DIMENZIJE PROIZVODA. Proizvod – može se definisati kao skup fizičkih, funkcionalnih, simboličkih svojstava koja treba da doprinesu zadovoljenju potrošača. N e podrazumjeva samo fizičku supstancu , - PowerPoint PPT Presentation

Text of ME ĐUNARODNI MARKETING

 • MEUNARODNI MARKETINGVJEBE 2

 • MARKETING MIKS

 • SPECIFINOSTI I MEUNARODNE DIMENZIJE PROIZVODAProizvod moe se definisati kao skup fizikih, funkcionalnih, simbolikih svojstava koja treba da doprinesu zadovoljenju potroaa.Ne podrazumjeva samo fiziku supstancu, Usluge, osobe, mjesta, organizacije i sl., takoe predstavljaju proizvod.

 • SPECIFINOSTI I MEUNARODNE DIMENZIJE PROIZVODARezultat svih marketing napora,Predstavlja predmet razmjene,Osnovni instrument razmjene,Nosilac upotrebne vrijednosti,Kratkorono neelastian,U direktnoj vezi sa trokovima proizvodnje,Kreiranje i razvoj proizvoda utie na konkurentsku prednost.

 • ALTERNATIVE I ODLUKE VEZANO ZA KREIRANJE PROIZVODA U MMKarakter proizvoda,Odnos prema domaem proizvodu,Nain prilagoavanja,Linija proizvoda,Ukupna ponuda.

 • OBILJEJA PROIZVODADizajn,Kvalitet,Funkcionalnost,Marka,Pakovanje,Garancija,Postprodajne usluge.

 • DIZAJN PROIZVODAPredstavlja oblikovanje proizvoda, njegov spoljni izgled, oblik, boja, veliina, sastojci i teina, kao i dizajn pakovanja i etikete.Funkcija dizajna: funkcionalan, kvalitetan i estetski privlaan proizvod.

 • FUNKCIJE DIZAJNAKonkurentsko diferenciranje,Dizajn u funkciji proizvodnje,Dizajn u funkciji potrebe potroaa,Dizajn u funkciji estetike,Dizajn u funkciji distribucije.

 • FAKTORI KOJI UTIU NA DIZJAN

 • KVALITET PROIZVODA INTEGRALNI I INOVATIVNI PRISTUPKvalitet predstavlja skup svih svojstava i karakteristika proizvoda, procesa i usluga koji se odnosi na mogunost da zadovolje utvrene ili indirektno izraene potrebe, ISO.Objektivni i opaajni kvalitet proizvoda.

 • UPRAVLJANJE KVALITETOM PROIZVODA (TQM)

 • KVALITET PROIZVODAISO standardi (ISO 9000),Ekoloka svijest - institucionalni nivoi: potroai, drave, kompanije.

 • MARKA PROIZVODAMarka (brand)?, u pojavnom i formalnom smislu, prestavlja rije, simbol, znak, oblik ili njihovu kombinaciju,Ime marke,Znak marke,Boja marke,Zatitni znak,Trgovai znak,Autorska zatiena prava.

 • IZBOR MARKEZavisi od karaktera proizvoda, karaktera tria, oekivane reakcije potroaa, postojanja konkurentskih marki,Treba da bude jasna, kratka, da nema odbojno znaenje,Deskriptivnost u odnosu na proizvod, pamtljlivost, usklaena sa imidom kompanije, pogodnost za promociju i jedinstvenost u odnosu na konkurenciju.

 • VARIJANTE IMENA MARKEProizvoljna ili izmiljena rije (Toyota Lexsus),Prepoznatljiva i postojea rije (Cheer),Sugestivna (Mr. Clean),Direktno opisuje proizvod (Pampers),Upuuje na institucionalno ili geografsko porijeklo (Kentacky Fried Chicken),Nacrt, dizajn, broj ili neki drugi elemenat (3M Company).

 • STRATEGIJE MARKIRANJA PROIZVODAKorporativno markiranje (Disney),Grupno markiranje (Loreal GARNIER),Segmentisano markiranje (Toyota Lexsus),Pojedinano markiranje (Procter and Gamble),Eksterno markiranje (Samsung, Goldstar).

 • STRATEGIJSKE DILEME I ALTERNATIVE UPOTREBE MARKEDa li marka? (bez / sa),ija marka? (eksterna / sopstvena),Meunarodni status? (globalna / lokalna), Broj marki na jednom tritu? (vie / jedna).

 • IMID ZEMLJE PORIJEKLA made in

  IMID ZEMLJE PORIJEKLAPozitivanNegativanDIMENZIJE IMIDA ZEMLJE KAO KARAKTERISTIKE PROIZVODABitnePovoljna meuzavisnostJapanski autoNepovoljna meuzavisnostMaarski autoNebitnePovoljna neutralnostJapansko pivoNepovoljna neutralnostMaarsko pivo

 • DEKONPONOVANJE IMIDA ZEMLJE PROIJEKLAProizvodi hibridnog porijekla,ansa za nerazvijene,Promjenjivost nacionalnog imida,Pozitivnim iskustvom protiv predrasuda (stereotipi imida zemlje porijekla).

 • PAKOVANJE PROIZVODA

 • OBILJEAVANJE PROIZVODA U MMZavisi od 4 faktora:Dravnih propisa,Uticaj kulture,Priroda proizvoda,Informaciona tehnologija (EAN).

 • GARANCIJA I SERVIS PROIZVODAGarancija predstavlja pismenu izjavu proizvoaa da e njegov proizvod obavljati svoju osnovnu funkciju na adekvatan nain, ukoliko se koristi po datim uputstvima.Garancijska politika: standardizacija ili lokalizacija,Servisna politika odreena obavezama iz garancije, a podrazumjeva odravanje funkcionalnih karakteristika proizvoda, prilagoavanje proizvoda razliitim uslovima, zamjenu rezervinh dijelova.

 • SERVIS PROIZVODASamostalno,Preko nezavisne kompanije ili distributera.

  Program obuke servisra,Obezbjeivanje rezervnih dijelova.

  Servisni trokovi su investicija, a ne nuno zlo.

 • CIJENA KAO INSTRUMENT MM MIKSAOdreuje vrijednost koja se trai od budue druge strane u procesu razmjene,Cilj marketinga nije najvia mogua cijena, nego ona koja e u kombinaciji sa ostalim instrumentima marketing miksa da doprinese ostvarenju kratkoronih i dugoronih ciljeva poslovanja,

 • CIJENA KAO INSTRUMENT MM MIKSANe prouzrokuje trokove ve ih izraava,U direktnom odnosu je sa prihodom i profitom,Najlake se oponaa (konkurencija),Konjunkturni pokazatelj (npr. EURIBOR).

 • CILJEVI FORMIRANJA CIJENA

 • OSNOVNE STRATEGIJESTRATEGIJSKE ALTERNATIVEStrategija trokovno orijentisanih cijenaStrategijska formula punih trokova,Strategijska formula marginalnih trokova,Strategijska formula relevantnih trokova Strategija trino orijentisanih cijena,Strategija geografskog diferenciranja,Strategija trgovinskog diferenciranja,Strategija funkcionalnog diferenciranjaStrategija konkurentski orijentisanih cijenaStrategija viih cijena od konkurencijeStrategija niih cijena od konkurencijeStrategija ujednaenih cijenaStrategija transnacionalnih cijena.Strategija globalnih cijenaStrategija cjenovne prepoznatljivostiStrategija multilokalnih cijena

 • INTERNE I EKSTERNE DETERMINANTE CIJENA U MM

  INTERNE DETERMINANTEODLUKE O CIJENAMAEKSTERNE DETERMINANTETrokoviTranjaPoslovni ciljeviKonkurencijaOrganizacija nastupaDravna regulativaKarakter angaovanjaEkonomski usloviNivo internacionalizacijeLokalna valuta

 • ESKALACIJA IZVOZNIH CIJENAZnaajno poveanje obraunskih elemenata u strukturi izvozne cijene,Uslovljena je dodatnim trokovima i veim brojem posrednika,Zavisi od geografske distance, duine kanala i broja posrednika.

 • ESKALACIJA IZVOZNIH CIJENA

 • POSTUPAK ODREIVANJA IZVOZNIH CIJENATri paralelne i komplentarne faze:Odreivanje polazne izvozne cijene (metod progresivne kalkulacije odozdo-gore),Utvrivanje inostrane trine cijene (metod retrogradne kalkulacije odozgo dolje),Odreivanje konane izvozne cijene (paralelno i uporedo koristi poruke progresivne i retrogradne kalkulacije)

 • POSTUPAK ODREIVANJA IZVOZNIH CIJENA

 • REGULARNI OBLICI CIJENAUobiajene cijene koje meunarodno orijentisana preduzea mogu koristiti prilikom poslovanja na organizovanim i regulisanim tritima.

 • DISKRIMINATORSKI OBLICI CIJENANeopravdano veliki cijenovni diferencijali za iste proizvode na razliitim tritima.Paralelne cijene pojava neoficijelnih posrednika i distributera, proizvod nije zvanino i do kraja pripremljen za izvoz,Preprodajne cijene rezultat velikih razlika u carinama i porezima izmeu zemalja,Deformisane cijene rezultat dravne regulative ili valutnih fluktuacija (Caterpillar).

 • DAMPING CIJENEKOvri dampingdamping preduzea i dravni dampingKAKOvri dampingsporadini dampingagresivni dampingkoncepcijski dampingsuprotni dampingIzvoz odreene robe po cijeni koja je nia od normalne trokova izvoznika, cijena na domaem tritu, izvoznih cijena treih zemalja

 • SANKCIONISANJE DAMPINGAPostoje situacije nesankcionisanja dampinga,Problem dokazivanja dampinga odreivanje fer vrijednosti,Iznos antidampikih carina mora da pokrije:razlika izmeu primjenjivane damping cijene i utvrene fer vrijednosti i trokovi antidampikog postupka.

 • TRANSFERNE CIJENEVezane za pojavu kooperativnog, transnacionalnog i globalnog marketinga,Interni karakter obraunska cijena izmeu profitnih centara,Nisu eksterne (trine) prodajne cijene.

 • CILJ TRANSFERNIH CIJENAmaksimiranje korporativnog profita, jaanje trinog poloaja putem prelijevanja, unapreenje i koordinacija sistema menadmenta, poveanje konkurentnosti, smanjivanje eksternih trokova, minimiziranje valutnih rizika, izbjegavanje konflikta sa dravnim organima, koordinacija i usklaivanje parcijalnih interesa.

 • DETERMINANTE FORMIRANJA TRANSFERNIH CIJENAProfit,Porez,Carina,Inflacija,Zakonska ogranienja,Konkurencija,Preplitanje vlasnitva,Politiki rizik.

 • KONFLIKTI INTERESA KROZ TRANSFERNE CIJENEIzmeu kompanije i strane drave logika profita i budetskih prihoda,Interdivizioni konflikt sukob profitnih centara,Konflikti zajednikih ulaganja.

 • KANALI PRODAJE KAO MM INSTRUMENTOsnovna uloga kanala prodaje jeste da proizvod uini dostupnim u pravo vrijeme i na pravom mjestu,Instrument institucionalnog karaktera,Savlaivanje prostornih i vremenskih barijera,Neelastian instrument marketinga,U direktnoj vezi sa trokovima prometa,Najmanje i najtee kontrolisana varijabla.

 • CILJEVI I FUNKCIJE KANALA PRODAJE

 • DETERMINANTE KANALA PRODAJE U MMPOSLOVNE DETERMINANTE (6C)Trokovi (Cost) startni i operativni,Kapital (Capital Requirement) najvea investiciona ulaganja kod uspostavljanja sopstvenih kanala prodaje,Kontrola (Control) direktna i indirektna,Pokrivanje trita (Coverage) front door, back door,Karakter (Caracter) preduzea i proizvoda,Kontinuitet (Continuity) distribucije i isporuke.

 • DETERMINANTE KANALA PRODAJE U MMTRINE DETERMINANTE (4C)Karakteristike potroaa (Customer Characteristics),Karakteristike konkurencije (Competition Characteristics),Regulativni uslovi (Condition and legal barriers),Raspoloiva struktura kanala (Channel Structure).

 • STRATEGIJE KANALA PRODAJE U MMVH

  STRATEGIJESTRATEGIJSKE VARIJANTESTRATEGIJA FORMIRANJA SISTEMA KANALA PRODAJEIntegrisani sistem,Nezavisni sistem,Usmjeravani sistem (nezavisni + distributivni ugovori),STRATEGIJA TRINOG NASTUPA PREKO KANALA PRODAJEIndirektni kanali,Direktni kanali,STRATEGIJA POKRIVANJA TRITA PREKO KANALA PRODAJEIntenzivna distribucija,Selektivna distribucija,Ekskluzivna distribucija,STRATEGIJA FUNKCIONISANJA KANALA PRODAJEAktivno ili pasivno ponaanje,Dinamika ili statika orijentacija,Proizvodno ili trino usmjeravanje.

 • TIPOVI POSREDNIKA U KANALIMA MM

  Agentski tipoviTrgovinski tipoviZastupnik obezbjeuje pravnu dokumentacijuDistributer ekskluzivno pravo prodajeBroker ne rade na ekskluzivnoj i kontinuiranoj osnoviDiler vri funkciju maloprodavcaFaktor banke, finansijske organizacijeUvozni dober klasini uvoznici, nemaju ekskluzivna pravaOvlaeni agent ugovorni odnosTrgovina veleprodaja i maloprodaja

 • NEOVLAENI TRGOVINSKI POSREDNICI U SVIJETUSivo trite, paralelni kanali distribucije,Vjetaka cjenovna konkurentnost,Ne mora biti u sukobu sa nacionalnim zakonima, ali je uvijek u sukobu sa poslovnom etikom,Razlozi postojanja: atraktivnost proizvoda i trini i fininasijski potencijal, korienje efekata prelijevanja marketing napora, efekat od fluktuacije devinih kurseva, razliite poreske i carinske politike, cjenovno orijentisani potroai irom svijeta.

 • NEOVLAENI TRGOVINSKI POSREDNICI U SVIJETUUobiajeni model: broker ili neki drugi posrednik kupuje proizvod od distributera lociranog u zemlji gdje su znatno nie cijene, a potom uvozi i prodaje u drugoj zemlji po povoljnijim cijenama, ali ispod nivoa cijena koje se koriste u oficijelnim kanalima.Mjere borbe: ignorisanje, pravna zatita i organizovana borba, izbor distributera i zakljuenje ugovora, politika jedinstvenih i prepoznatljivih cijena, proizvodnja razliitih verzija i marki proizvoda za razliita trita.

 • MODEL I TIP DISTRIBUTIVNOG ANGAOVANJA PREDUZEAPreko nezavisnih posrednika (pronalaenje, selekcija i izbor, distributivni ugovor, motivisanje kontrola)Partenerske forme (piggybacking,franize, zajednika ulaganja, strategijske alijanse)Samostalna forma (prodajna filijala i prodajno preduzee).

 • MEUNARODNA MARKETING LOGISTIKAKontinuiran proces izgradnje i upravljanja sistemom usmjeravanja i kontrole tokova materijala, proizvoda i dokumentacije od mjesta pripreme i proizvodnje, pa do mjesta zadovoljenja potreba potroaa i ostvarivanja profita na ino-tritima,Podrazumjeva aktivnosti vezane za skladitenje i transport,iri pojam od pojma fizike distribucije.

 • MEUNARODNA MARKETING LOGISTIKACiljevi (realziacija porudbina, minimiziranje teta u tranzitu, smanjenje distributivnih trokova), Funkcije i aktivnsoti (meunarodni transport, distributivna zatita, skladitenje, upravljanje zalihama),Posrednici (pediteri, uvozni brokeri, transportne kompanije, meunarodni prijevoznici).

 • PROMOCIJA KAO MM INSTRUMENTUloga jeste da informie potencijalne kupce, razvija sklonost, podstakne na akciju,Najelastiniji instrument marketinga,Dovodi se u direktnu vezu sa stvaranjem imena ili renomea,Doprinosi potpunijoj trinoj afirmaciji ostalih instrumenata marketing miksa.

 • MEUNARODNE OSOBENOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

 • VRSTE MEUNARODNIH PROMOTIVNIH AKTIVNOSTILina prodaja,Unapreenje prodaje,Odnosi s javnou,Privredna propaganda (Meunarodni advertajzing),Sponzorska promocija,Meunarodni direktni marketing,Promocija nacionalnog identiteta.

 • PROMOTIVNE STRATEGIJEStrategija stimulisanja kanala prodaje (push) i strategija privlaenja kupaca (pull).

 • LINA PRODAJAface to face,Veliki trokovi, povratna informacija, prilagoavanje na licu mjesta,Karakteristina za trite industrijskih proizvoda ili poslovnih usluga,Stepen prodajnog angaovanja zavisi od forme meunarodnog poslovanja i direktnosti distributivnih kanala,Status maloprodavca,Upravljanje linom prodajom.

 • UNAPREENJE PRODAJEObuhvata iroku lepezu podsticajnih sredstava kratkotrajnog i/ili privremenog karaktera, koji stimuliu bru i/ili veu kupovinu, Faktori okruenja: nivo dohotka, pravna regulativa, kultura ivljenja, osposobljenost lokalne maloprodaje, konkurentski ambijent i sl.,Tehnike unapreenja prodaje,Something for nothing.

 • CILJNE GRUPE UNAPREENJA PRODAJECiljevi unapreenja prodaje.

 • MEUNARODNI SAJMOVI I IZLOBENeki proizvodi zahtjevaju direktan kontakt u promociji,Pogodna prezentaciona forma kod novih proizvoda,Prisutni kod industrijskog marketinga,U Evropi tradicija sajmova od oko 100 godina (navjea sajamska sila u svijetu je Njemaka),Prednosti.

 • MEUNARODNE SAJAMSKE INSTITUCIJETipovi meunarodnih sajmova: - opteg ili horizontalnog tipa (Hanover, Hamburg),- specijalizovani sajmovi (Minhen sajam elektronike, Farnborou vazduhoplovni sajmovi).Meunarodna unija sajmova (UFI) cilj joj je da povee navjee sajmove, da koordinira njihov rad, da definie pravila i kodekse sajamskog poslovanja.

 • ORGANIZACIJA MEUNARODNOG SAJAMSKOG NASTUPATrokovi sajamskog nastupa iznajmljivanje sajamskog prostora, dizajn i konstrukcija tanda, naknade angaovanom osoblju, putni trokovi, dnevnice i sl.Organizovanje i priprema sajamskog nastupa blagovremeno rezervisati i urediti izlobeni prostor, pozive i programe uputiti na odabrane adrese, pripremiti promotivni materijal.

 • SPONZORSKA PROMOCIJAUticaj na publiku indirektan,Putem dogaaja ili poznatih linosti, kroz podrku drutveno korisnih akcija i neprofitnih djelatnosti.

 • VRSTE, METE I NOSIOCI SPOZNORSKE PROMOCIJEKomercijalna i filantropska,Najee sponzorisane aktivnosti u MM su sport i umjetnost (Coca Cola Olimpijske igre u Atlanti 1996. 40 miliona $),Najei i najvei sponzori: proizvoai duhana i alkohola, banke, proizvoai automobila, kompjuterske firme, velike grupe maloprodavaca, proizvoai deterdenata i sl.,Neoficijelna sponzorska promocija parazitsko koritenje sponzorskih efekata.

 • ODNOSI SA JAVNOUKorporativna diplomatija,Interni i eksterni odnosi sa javnou,Angaovanje PR agencije,Evolutivno prilagoavanje ulazak na trite (odnos sa medijima), u zrelijim fazama (dravni ogani, sindikati, organizacije potroaa),Publicitet neplaena forma masovonog komuniciranja (konfernecije za tampu, objava rezultata, davanje intervjua, saoptenje za javnost i sl.),Odnos PR i marketing.

 • ADVERTAJZING - OGLAAVANJEOblik masovnog komuniciranja sa javnou i potroaima preko lokalnih, nacionalnih ili globalnih medija,Djeluje informativno, ubjeivaki i podsticajno na potroae,Oglaiva advertajzing agencija komunikativni medij,Izum razvijenih zemalja (SAD i Z.Evropa),Znaajnije za proizvoae robe iroke potronje, nego proizvoaa proizvodnih dobara.

 • BARIJERE MEUNARODNOG ADVERTAJZINGAKULTURNEjezike (prevod, simbolika i znaaj poruke),bihejvioristike (razumjevanje poruke, prihvatanje namjene proizvoda General Mills, instant kolai),INFRASTRUKTURNEkonkurencija,komunikativne (razvijenosti masovnih medija, PR agencija, pismenost stanovnitva),REGULATIVNEdravna regulativa (kontrola korienja medija, sadrina promotivne poruke, oporezivanje promotivnih budeta i sl),drutveno osjetljivi proizvodi (zdravstveno i socijalno).

 • IZBOR PROPAGANDNE TEME I PORUKEJer vi to zasluujete!

 • IZBOR ADVERTAJZING AGENCIJESaradnja sa domaom agencijom,Saradnja sa lokalnom inostranom agencijom,Saradnja sa internacionalnom advertajzing agencijom (Ogilvy & Mather, kod nas: Aquarius Ogilvy)Saradnja sa mreom meunarodnih agencija.Selekcioni kriterij: forma internacionalizacije poslovanja, multikulturna osposobljenost same agencije, trine performanse agencije, eljeni imid i identitet kompanije.

 • PROBLEM IZBORA MEDIJA ZA OGLAAVANJE Vrste medija: televizija, novine, radio, asopisi, katalozi, publikacije, bioskopi i sl.Meunarodni ili nacionalni (lokalni) mediji,Kriterij i razlog izbora: raspoloivost medija, trokovi, komunikativni domet, kredibilitet medija, medijska regulativa.

 • DIREKTNI MARKETINGDirektna komunikacija sa unaprijed definisanim potencijalnim kupcima ili ciljnim tritem,Push strategija,Vrste: - direktna pota kataloke ponude, prospekti, uzorci,- direktna prezentacija door to door, multilevel,- telemarketing telefonski kontakt i - internet.

 • DIREKTNI MARKETING

 • NACIONALNA PROMOCIJA IZVOZAMADE IN izvedena determinanta meunarodnog uspjeha,preduzea i drava,Dravni interes: meunarodni presti nacionalne privrede, koncept otvorene ekonomije, zavisnost inostranih partenra i kupaca, usklaivanje platnobilansnih i trgovinskih pozicija i sl.

 • NACINALNO UNAPREENJE IZVOZAVrste dravne pomoi:Finansijka stvaranje povoljne cjenovne konkurentnosti,Informativna,Promotivna (zajedniki program promocije, jedinstven program za meunarodni sajam, organizovanje izlobi u inostranstvu, tampanje nacionalnih promotivnih kataloga, formiranje odjeljenja za ekonomsku diplomatiju pri ambasadama, formiranje namjenskih fondova, nagraivanje najboljih izvoznika i sl.).Meunarodno lobiranje kompanije, strukovna udruenja i asocijacije jedne drave ( Brisel, Washington)

 • INTERNET MARKETINGInternet predstavlja globalnu mreu svih meusobno povezanih raunara i raunarskih mrea preko Internet protokola IP.Nastanak interneta kraj 60.-ih, ARPANet, u vojne svrhe.

 • MARKETING PREDNOSTI INTERNETA KAO MEDIJAInternet je i medij i kanal marketinga, ali je i poseban segment marketinga koji se oznaava kao elektronski marketing.Prednosti za marketereIstraivako - analitike prednosti (sekundarne i primarne podatke),Komunikativno - promotivne,Poslovno - komercijalne

 • MEUNARODNI PROBLEMI UPOTREBE INTERNETAProblem nejednakosti - jezik prezentacije i komuniciranja (engleski jezik),Operativni problemi- infrastrukturne pretpostavke raunarska oprema, PTT usluge, adekvatne cijene, provajderi,- zloupotreba interneta platne kartice,- administrativne barijere koje se odnose na elektronsku trgovinu,- jezike barijere,- logistiki problemi.

 • KOMUNIKATIVNI INTERNET SERVISIWeb pasivni servis,E-mail aktivni servis, povezano djeluje sa web servisom.I jedan i drugi servis komunikativno povezuju preduzee i potroaa putem prezentacije, davanja informacija, davanja informacija na zahtjev potroaa, slanje obavjetenja, promijena i pogodnsoti u poslovanju i sl.

 • WEB PREZENTACIJAaktivan model komuniciranja, interaktivno kretanje informacija,Na raspolaganju 24h dnevno,Principi uspjenog web marketinga:Fokus na potroae,Ponuditi jedinstvenost,Kontinuleno unapreivanje,Planski i aktivan odnos

 • ORGANIZACIONO POSTAVLJANJE WEB PREZENTACIJEWebmaster strunjak iz oblasti informacione tehnologije, ali otvoren i kooperativan prema ljudima iz marektinga,Obezbjeivanje funkcionalnih pretpostavki domain name www.naziv.com/net/org,Izbor provajdera sopstveni server ili na serveru nekog profesionalnog provadjera,Dizajn i postavljanje web-a user friendly.

 • PROMOVISANJE WEB PREZENTACIJEPrijavljivanje na pretraivae, odnosno postavljanja izabranog Uniform Resource Locator (URL-a),Postavljanje plaenih banera,Razmjena linkova i banera,Direktan e-mail marketing,Putem klasinih medijia.

 • ELEKTRONSKA TRGOVINAKLASINA TRGOVINAELEKTRONSKA TRGOVINAProizvoaProizvoaDistributerMaloprodajaPotroaPotroaInternet

 • VRSTE ELEKTRONSKE TRGOVINEDirektna i indirektna,Online katalozi,Virtuelne prodavnice.

 • PRAKTINI PROBLEMI I PERSPEKTIVE RAZVOJA E-TRGOVINEProblem meusobnog povjerenja kartica, kvalitet robe,Rizik za kupca marka proizvoda, privatnost kupca, vrijeme.

  ***************************************