Click here to load reader

Mark Zandi Finančný šok

 • View
  36

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mark Zandi Finančný šok. „360°pohľad na implóziu subprime hypoték a ako zabrániť budúcej finančnej kríze“ Podklad pre diskusiu v rámci Liberálnej spoločnosti Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. 29.4.2009. Chronológia krízy (1). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mark Zandi Finančný šok

 • Mark ZandiFinann ok360pohad na implziu subprime hypotk a ako zabrni budcej finannej krze

  Podklad pre diskusiu v rmci Liberlnej spolonostiIng. Ladislav Vakovi, CSc.29.4.2009

 • Chronolgia krzy (1)1995 stabilizovan trh nehnutenost, siln dopyt a disciplinovan ponuka - priemern bvanie mesan spltka 675 USD2000 - v USA pd High-Tech akci, 11.9.2001, invzie do Iraku a Afghanistanu - snaha o oivenie ekonomiky, razantn znenie rokovch sadzieb - zana boom nehnutenost - na zana by globlny ekonomick hr - pekulanti sa stle orientuj na cenn papiere - imigrcia novopostavench domov - opatrn sprvanie sa developerovleto 2003 zaiatok vytvrania cenovej bubliny nehnutenost - bvanie sa stva dobrou investciou - prchod pekulantov - stle ah prstup k hypotekrnym verom - stle zvyovanie pomeru cena bvania voi cene prenjmu (tandard 12,5 16,5, v r. 2005 - 25 )

 • Chronolgia krzy (2)jar 2005 loklne prznaky koniaceho sa boomu - zvenie rokovch sadzieb - opustenie tandardnch postupov pri poskytovan hypo verovaprl 2006 prasknutie cenovej bubliny - mierny pokles cien nehnutenost na celoamerickej rovni - rast potu neplatiov (1 mil.)leto 2006 - rekordn poet novopostavench domovjl 2007 - pd dvoch fondov Bear Stearns - praktick zastavenie obchodovania s cennmi papiermi nadviazanmi na hypotky, pecilne so subprime - oneskoren reakcia vldy a Fed, programy FHA Secure, Hope now leto 2007 - tlm krtkodobho financovania bnk, neschopnos uri rozsah strt, krza finannch garantov - pokles cien bvania, v priemere o 25 %, v niektorch lokalitch a 35 %, ceny sa dostali na rove cien r. 2004

 • Chronolgia krzy (3)jar 2008 krza brooker dealerov investin banky - predaj Bear Stearns - zaiatok recesie - siln obmedzenie verovania, credit crunch - ekonomick krza sa stva hlavnou predvolebnou tmou v prezidentskch vobch - nedostupnos informci pre regultorov od niektorch hrov na hypotekrnom trhu (tieov bankov systm) - problm morlneho hazardu - zdrazovanie hlavnej lohy Fed

 • Nstup subprime hypotk (1) Rastca loha skromnch zdrojov pri financovan hypotekrnych verov (a cca 60 %), agentry FHA Veteran Administration postupne menej vhodn podmienkyFICO scoring, 350 850 bodov Rozdelenie - pod 620 bodov - subprime - nad 620 bodov prime (fair a perfect)

  Degradcia pvodnch verovch postupov:1. Spsob roenia pevn (zklad 10 - ron t. papiere) - variabiln zvyajne kadch 6 mesiacov prehodnotenie sadzby ARM Adjustable Rate Mortgage pvodne pre klientov s vysokm scoringom, vysokou predplatbou a stabilnm prjmom - v r. 2006 90 % klientov so subprime scoringom malo ARM - ARM vdy mali vyiu delikvenciu - produkty : teaser rate (1 2 %), interest only, option

 • Nstup subprime hypotk (2) 2, Predplatba pvodne 20 %, - 10 % - 5 % nakoniec 0 % - absencia predplatby pvodne kompenzovan poistenm, neskr druhou pikou - produkty: second loan, piggy back lacn krtkod. financovanie3. Overovanie prjmu pvodne na zklade hlavne daovch vkazov - v 2006 sa prestalo vyadova potvrdenie - produkty: stated income

  Zver: - v priaznivch podmienkach cca 40 % prjmov klienta je urench na splcanie hypotky - na vrchole boomu sa od klienta chcelo len podpsa nejak papiere - v r. 2006 z 3 bil. $ hypoverov tvorili subprime 615 mld. $, z toho 250 mld. bez predplatby - dnes v cca10 mil. prpadoch hodnota veru je vyia ako hodnota bvania

 • Kad Amerian vlastnkom bvania (1)Vlastn bvanie idea podporovan vetkmi politickmi garnitramiIntitcie FHA Federal Housing Administration - Fannie Mae Federal Mortgage National Administration - Freddie Mac - Federal Home Loan Mortgage Corporation. Byty v osobnom vlastnctve 1940 - 44 % - 1950 55 % - 2000 - 66 % - 2005 - 69 %. Americk domcnos vynaklad 1/3 prjmov na bvanie, vo F 1/5, v J 1/7Shrnn hodnota - bvania v USA 20 bil. USD - hypotekrnych verov viac ako 10 bil. USDPre porovnanie Ameriania maj v drbe akcie v hodnote cca 17 bil. USD

 • Kad Amerian vlastnkom bvania (2)ttna podpora bvania: - rokov nklady hypoverov ako odpotaten poloka v daovom priznan - iastone odpotaten poloka pri zdanen nehnutenost - pri predaji znenie dane z kapitlovho vnosu - lacn very. Klienti zskanie bvania (First Times) - zvenie kvality bvania (Trade - Up Buyers) - investori (bez pekulatvnych myslov) - priekupnci, pekulanti (Flippers). prpadov predaja bvania vyaduje ver z ceny bvania je v priemere zaplaten prostrednctvom veru

 • Greenspan sa spolieha na sektor bvaniaRok 2000 pevne roen hypotekrne very viac ako 5 % - ARM - menej ako 4 %Znenie rokovch sadzieb Fed medzi 1.1.01 a letom 03 z 6,5 % na 1 %Greenspan trh bvania je odoln voi vekej bubline - znen sadzby vyvolaj boom na trhu nehnutenostGreenspan put v prpade, e sa vsledky ekonomiky bud zhorova, Fed zni sadzbyWealth effect - s rastcim majetkom spotrebite viac spotrebuje a kles jeho miera spor - > boom trhu bvania a sasne rast spotreby - rast zadenosti na zklade zaloenho majetku bvania, ktorho cena stle stpa

 • Globlni investori sa zapjaj do hry (1)Globlni investori - al zdroj likvidity pre trh nehnutenost v USA prostrednctvom finannch produktov prepojench na bvanieUzavret okruh americk spotrebitelia nakupuj zahr. tovary > zahr. zdroje sa investovali v USA do hypo produktov > znenie rokovch sadzieb > uahenie verovania > boom bvania > zvenie spotreby na janur 2008 493 mld. USD ttnych dlhopisov (J - 587 mld. USD)Vnos cca 4 % pvodne postaoval neskr dopyt po vnosnejch,hypotekrne produkty ponkali dlhodobo vemi nzky default rater. 2006 drba dlhopisov mimo USA dosiahla 6 bil. USD (1/3 z celk. objemu)Cielenie rokovch sadzieb centrlnych bnk 2000 - cca 5 % - 2003 - 03 cca 1,5 %A Global Sea of Liquidity akcie, dlhopisy, nehnutenosti - Moskva, Peking, LA

 • Globlni investori sa zapjaj do hry (2) - mlo skeptikov, postupne sa odmlali - investin manari asov horizont 3 mesiace - iroko vyuvan prax verovania investci (leverage) - uvonenie investovania do zahraniia vo viacerch krajinch - P/E ukazovate rekordne vysok - extrmne znenie rozdielu medzi vnosmi zo ttnych a podnikovch dlhopisov v r. 2004 2007 rozdiel 2 a 4 %

 • Zl veritelia vytlaj dobrch (1) Pvodn prstup k poskytovaniu verov zaloen na konzervatvnych pravidlchPo rozbehu boomu bvania totlne uvonenie pravidiel: - vytvorenie zisku len na zklade objemu - spoahlivos a schopnos klienta sa stali druhoradm problmom - nov hri skromn poiiavatelia a investin banky - vyuvanie internetu pri osloven klienta - v takejto atmosfre konzervatvni poiiavatelia boli rchlo vyachovan. Nov praktiky poas boomu: - nov produkty stated income, piggy back, interest only, pay option, negative amortization, 2 28. - 75 tis. firiem ako mortage banker alebo mortgage brooker, 350 tis. zamestnancov - vrazn oddelenie predaja veru od jeho sprvy

 • Zl veritelia vytlaj dobrch (2) - konen vlastnci hypo verov 50 % - komern banky - 50 % - investori - neuveriten ahkos zskavania hypotekrneho veru - vytvranie vlastnch spolonost na predaj hypotekrnych verov investinmi bankami - vznik REITS /Real Investment Trusts) spadajcich pod SECPolitick rozhodnutia Bushova administratva vytlala ttom podporovanintitcie skromn trh me poskytn lacnejie zdroje ako ttne subjektyNov techniky verovania AU automated underwriting - AVM automated valuation models Tieto systmy boli nastaven na podmienky trhu pri vzostupe, nie pri abnormlnych stavoch

 • Finann ininieri a ich krecie (1)70. a 80. roky strata vsadnho postavenia bnk RTC Resolution Trust Company overenie sekuritizcie pre rzne produktyNov hri finann spolonosti (bez depozitnej innosti) neregulovanentity v roli veriteovoriginate- to hold > originate- to distrubute riziko posunut z bnk na vlastnka cennch papierovVarovanie z r. 1998 krtkodob kolaps trhu, zastavenie obchodovaniaRMBS Residential Mortgage Backed Security viacero tran seni

Search related