of 10 /10
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160PI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 1 www.aparatedesudura.info www.aparatedesudura.info

Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Embed Size (px)

Text of Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia...

Page 1: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

MMA-160PI

IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 1

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 2: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Cuprins

Instrucţiuni de siguranţă

Descrierea aparatului de sudură

Specificaţii tehnice

Instalarea

Utilizarea aparatului de sudură

Prezentarea aparatului de sudură

Măsuri de precauţie

Probleme posibile în timpul sudării

Întreţinere

Probleme tehnice şi remedii

Instrucţiuni de siguranţă

În timpul procesului de sudare sau tăiere, există posibilitatea de rănire, deaceea, vă rugăm să folosiţi echipamentul de protecţie. Pentru mai multe detalii,consultaţi instrucţiunile de utilizare, ce conţin măsurile preventive aleproducătorului.

Operatorul trebuie să fie instruit pentru folosirea în siguranţă a aparatului şi informat asuprariscurilor care pot proveni din sudura cu arc şi asupra măsurilor de protecţie corespunzătoare.

Electrocutarea – poate cauza moartea!• Echipamentul trebuie să fie împământat, conform standardului aplicat.• Nu atingeţi direct sau cu mănuşi sau îmbrăcăminte udă părţile componente aflate sub

tensiune sau electrodul.• Asiguraţi-vă că sunteţi izolat de electrod, materialul de sudat sau alte părti metalice cu

împământare.• Asiguraţi-vă că sunteţi într-o poziţie sigură.• Conectarea cablurilor de sudură, operaţiile de control precum şi reparaţiile trebuie

efectuate cu aparatulde sudură oprit şi deconectat de reţeaua de alimentare.• Nu folosiţi cabluri cu izolare deteriorată

Fumul – poate fi nociv sănătăţii dumneavoastră!• Ţineţi capul la distanţă de fum.• Vă rugăm să folosiţi aparate de ventilaţie pentru a evita inspirarea gazului de sudură,

atunci când sudaţi cu arc electric.

Radiaţia arcului electric – poate dăuna ochilor şi pielii dumneavoastră!• Folosiţi mască de sudură corespunzătoare şi filtru, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie

pentru a vă proteja ochii şi corpul.• Folosiţi o mască corespunzătoare sau o cortină pentru a feri persoanele din jur de pericol.

Pericol de incendiu• Scânteile de sudură pot provoca un incendiu. Asiguraţi-vă că nu există substanţe

inflamabile în zona de lucru.• Nu sudaţi pe recipiente sub presiune.

Zgomot – zgomotul excesiv poate dăuna sănătăţii• Purtaţi căşti de protecţie sau alte echipamente pentru a vă proteja urechile.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 2

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 3: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

• Avertizaţi persoanele din jur că zgomotul excesiv poate fi dăunător auzului.

Defecţiuni – Consultaţi persoane autorizate atunci când sunt probleme• Dacă sunt probleme la instalarea şi utilizarea echipamentului, vă rugăm să respectaţi

instrucţiunile din acest manual pentru a verifica.• Dacă nu înţelegeţi manualul sau nu reuşiţi să rezolvaţi problemele tehnice conform

instrucţiunilor, contactaţi distribuitorul autorizat.

ATENŢIEEchipamentul trebuie alimentat de la o sursă echipată cu siguranţă diferenţială.

Nu aruncaţi echipamentele electrice, industriale şi părţile componentela gunoiul menajer!În concordanţă cu normele în vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi deabrogare a anumitor directive (directiva cadru a deşeurilor), Directiva 2002/96/CE,

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/CE şiDirectiva 2008/34/CE, Directiva 2000/53/CE, privind vehiculele scoase din uz, modificată prinDirectiva 2008/33/CE, etc., echipamentele industriale şi părţile componente uzate, a căror duratăde utilizare a expirat, trebuie colectate separat şi predate unui centru specializat de reciclare. Esteinterzisă aruncarea acestora în natură, deoarece sunt o sursă potenţială de pericol şi de poluare amediului înconjurător.

Descrierea aparatului de sudură

Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,însă cu un ciclu de sudare de 80%. Cu alte cuvinte pot să funcţioneze având curentul de sudurăreglat la maximum până la 8 minute după care necesită o pauză de numai 2 minute pentrurăcire, condiţii greu de atins sau de depăşit în situaţii normale de exploatare.

Este un aparat pentru sudură monofazat, tip invertor, recomandat în special pentru sudarea cuelectrozi înveliţi în curent continuu, prin procedeul MMA (Manual Metal Arc). Sudează cu toatetipurile de electrozi înveliţi (electrozi rutilici, electrozi bazici, electrozi inox etc.) o gamădiversificată de materiale cum ar fi oţel aliat şi nealiat, oţel inoxidabil, fontă, aluminiu, cupru, etc.

Este recomandat pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie, în şantierele de construcţii, în ateliereleproducţie generală, în agricultură etc.

Pot fi utilizate cu electrozi bazici şi supertit. Sunt echipate cu conectori TEB 10-25.

Aparatul de sudură este funcţional la altitudine ridicată, în exteriorul şi interiorul clădirilor. Secaracterizează prin masă compactă, greutate redusă, uşor de instalat şi de utilizat în comparaţiecu alte produse din aceeaşi categorie.

Panoul aparatului este foarte uşor de folosit fiind echipat cu un singur potenţiometru pentrureglarea curentului de sudare, fără trepte. Conţine, de asemenea, un buton de pornire şi douăbecuri de semnalizare a punerii sub tensiune şi supraîncălzirii.

ATENŢIEEchipamentul este utilizat, în principal, în industrie. Acesta va produce unde electromagnetice,de aceea operatorul trebuie să ia măsuri de precauţie.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 3

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 4: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Specificaţii tehnice

MMA-160PI

Tensiune de alimentare (V) 230

Funcţii MMA

Tehnologie Invertor

Afişaj electronic Nu

Clasa de izolaţie F

Grad de protecţie IP21

Curent de sudură (A) 20-160

Dimensiuni (mm) 390x125x240

Putere absorbită (kVA) 6.0

Regim de funcţionare 80%

Tensiune la mers în gol (V) 56

Tip curent DC

Masă (kg) 6.3

Factor de putere 0.73

Pierderi la mers în gol (W) 40

Instalarea

Aparatul de sudură este echipat cu un sistem de compensare a variaţiilor tensiunii de alimentare.Acesta continuă să funcţioneze normal, chiar dacă tensiunea de alimentare variază cu ± 15%faţă de tensiunea nominală.

Dacă folosiţi un cablu mai lung, pentru a reduce scăderea bruscă de tensiune, se recomandăcablul cu o secţiune mai mare. Utilizarea unui cablu prea lung poate influenţa buna funcţionare aarcului aparatului de sudură, precum şi alte funcţii ale sistemului. Lungimea cablului nu ar trebuisă depăşească 10m. Lungimea cablului de alimentare depinde de mai mulţi factori printre careputerea absorbită de aparat, secţiunea cablului, temperatura mediului, etc.

Cablul de alimentare trebuie să fie complet întins, fără bucle, în timpul utilizării echipamentului,pentru a preveni pericolul supraîncălzirii.

1. Asiguraţi-vă că orificiul de admisie al aparatului nu este blocat sau acoperit pentru a evitaca sistemul de răcire să-şi piardă eficienţa.

2. Folosiţi cablu a cărui secţiune nu este mai mică de 6mm² pentru împământare.3. Conectaţi corespunzător suportul arcului de sudură conform schemei. Asiguraţi-vă că

priza, carcasa şi cablul au fost împământate. Fişa trebuie introdusă în polul de ieşire "-" şistrânsă în sens orar.

4. Introduceţi fişa cablului cu cleşte portelectrod în polul de ieşire "+" al prizei de la panoulfrontal şi strângeţi în sens orar, iar clema de legare la pământ de la cealaltă bornă seprinde de piesa de lucru.

5. Fiţi atenţi la polaritatea conectării; există două moduri de conectare pentru maşina de

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 4

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 5: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

sudare cu DC (curent continuu): conectare pozitivă şi conectare negativă.

Conectarea pozitivă: pistolul de sudare se conectează la polul negativ "-", în timp ce piesa delucru se conectează la polul pozitiv "+".

Conectarea negativă: piesa de lucru se conectează la polul negativ "-", iar pistolul de sudare seconectează la polul pozitiv "+".

Alegeţi modul de conectare corespunzător în funcţie de cerinţele de lucru. Fenomenul de arcinstabil şi împroşcare largă poate apărea dacă alegerea a fost făcută greşit. În cazul în care aparastfel de probleme, vă rugăm să schimbaţi priza pentru a modifica polaritatea.

6. Conectaţi aparatul de sudură la sursa de alimentare potrivită (230V CA, respectiv 400VCA), în funcţie de cerinţele aparatului. După realizarea celor menţionate, instalarea esteîncheiată şi aparatul poate fi utilizat pentru sudare.

ATENŢIEDacă distanţa dintre piesa de lucru şi aparatul de sudare este prea mare (50-100 m), iar cablurile(cablul pistolului şi cablul de legare la pământ) sunt prea lungi, alegeţi un cablu cu o secţiune maimare pentru a minimiza reducerea tensiunii de alimentare.

Utilizarea aparatului de sudare

1. Rotiţi butonul de pornire, ecranul va afişa curentul stabilit, iar ventilatorul va începe să serotească.

2. Reglaţi butoanele curentului de sudare şi arcului pentru ca funcţia de sudare să fie înconformitate cu cerinţele de lucru.

3. În general, curentul de sudare se reglează în funcţie de diametrul electrodului de sudaredupă cum urmează:

Electrod φ 2.5 φ 3.2 φ 4.0 φ 5.0

Curent de sudare 60-100A 80-140A 140-220A 220-250A

4. Dacă aparatul de sudare este setat în modul TIG: atunci se poate efectua sudarea în arcîn atmosferă, montaţi pistoletul de sudură TIG la aparat, iar acesta va fi în starea de lucru.

AVERTISMENTÎnainte de conectare, asiguraţi-vă că alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Ordineacorectă este de a conecta, mai întâi, cablul de sudură şi cablul de legare la pământ la aparatulde sudare, apoi trebuie introdusă priza în sursa de alimentare.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 5

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 6: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Prezentarea aparatului de sudare

1. Led indicator putere2. Led indicator anomalii3. Buton de reglare curent4. Bornă de ieşire pozitivă5. Bornă de ieşire negativă

Imaginile de mai sus sunt numai pentru referinţă. În cazul în care există diferenţe faţă de produsul achiziţionat, vărugăm să urmaţi aparatul dumneavoastră.

Măsuri de precauţie

1. Mediul înconjurător1) Aparatul de sudare poate funcţiona într-un mediu uscat în care umiditatea aerului nu

depăşeşte 90%.2) Temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între -10ºC şi 40ºC.3) Evitaţi să sudaţi în soare sau în ploaie.4) Nu folosiţi aparatul într-un mediu cu praf sau gaze corozive.5) Evitaţi sudarea cu gaz într-un mediu puternic ventilat.

2. Măsuri de siguranţăAparatul de sudură are instalate circuite de protecţie împotriva supratensiunii, supracurentului şisuprapraîncălzirii. Când tensiunea, curentul de ieşire şi temperatura aparatului depăşesc valorilelimită, aparatul de sudură se va opri automat. Deoarece acestea pot cauza defecţiuni aparatuluide sudare, utilizatorul trebuie să respecte următoarele:

1) Spaţiul de lucru trebuie să fie ventilat corespunzător!Aparatul de sudare este un echipament puternic, iar în timpul funcţionării este generat de curenţide înaltă tensiune, de aceea ventilaţia naturală nu este suficientă pentru a satisface cerinţele derăcire. Astfel aparatul are încorporat un ventilator pentru răcire. Asiguraţi-vă că orificiul deadmisie nu este blocat sau acoperit. Distanţa dintre aparatul de sudură şi obiectele din mediulambient este de 0.3 metri. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca spaţiul de lucru să fie ventilatcorespunzător. Acest lucru este foarte important pentru eficienţa şi durata de viaţă a aparatului.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 6

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 7: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

2) Se interzice supraîncărcareaOperatorul trebuie să aibă grijă să nu depăşească valoarea max. a curentului de funcţionare(Răspuns la regimul de funcţionare selectat).Atenţie! Curentul de sudură nu trebuie să depăşească curentul max. al regimului de funcţionare.Supracurentul va defecta şi va arde aparatul de sudură.

3) Fără supratensiuneTensiunea de alimentare este prezentată în tabelul cu specificaţii tehnice ale echipamentului. Îngeneral, circuitul de compensare automată a variaţiilor de tensiune cu care este dotat aparatul desudare, păstrează curentul de sudare în intervalul admis. Dacă tensiunea de alimentaredepăşeşte limita admisă, componentele aparatului pot suferi defecţiuni. De aceea, utilizatorultrebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita acest lucru.

4) Există un şurub de legare la pământ în spatele aparatului de sudură; acesta are marcaj deîmpământare. Carcasa trebuie împământată prin cablu, a cărui secţiune este mai mare de6mm² pentru a evita electricitatea statică şi scurgerile.

5) Dacă timpul de sudare depăşeşte limita regimului de funcţionare, aparatul de sudare seva opri din motive de protecţie. Deoarece aparatul este supraîncălzit, comutatorul cecontrolează temperatura este în poziţia "ON", iar led-ul indicator este aprins. În acest caz,nu trebuie să scoateţi aparatul din priză, pentru a lăsa ventilatorul să răcească aparatul.Reluaţi lucrul după stingerea led-ului şi după ce temperatura a atins o valoare standard.

Probleme posibile în timpul sudării

Aceste probleme pot fi legate de fitinguri, materiale de sudură, factori de mediu, surse dealimentare. Operatorul trebuie să îmbunătăţească mediul de lucru.

A. Dificultate în aprinderea arcului, arc uşor de tăiat:1. Trebuie să folosiţi un electrod de calitate superioară.2. Dacă electrodul nu este uscat, arcul de sudare va fi instabil, vor creşte defectele de

sudare, iar calitatea va fi redusă.3. Dacă folosiţi un cablu de alimentare foarte lung, tensiunea de ieşire va scădea, de aceea

vă rugăm să scurtaţi cablul.

B. Curentul de ieşire nu atinge valoarea nominală:Valoarea curentului de ieşire nu este în concordanţă cu valoarea nominală deoarece tensiuneade alimentare deviază de la valoarea nominală. Când tensiunea este scăzută decât valoareanominală, puterea de ieşire max. Poate fi mai mică decât valoarea nominală.

C. Curentul este instabil în timpul sudării:Cauzele ce pot genera această problemă sunt:

1. Tensiunea reţelei electrice s-a schimbat.2. Curentul este afectat de interferenţe cu reţeaua electrică sau alte aparate electrice.

D. Când folosiţi funcţia de sudare MMA, aparatul prezintă prea mulţi stropi de sudură1. Poate valoarea curentului este prea mare, în timp ce diametrul electrodului de sudare este

prea mic.2. Conectarea polarităţii bornei de ieşire este greşită, ar trebui aplicată polaritatea opusă la

tehnica normală, ceea ce înseamnă conectarea electrodului de sudare la polul negativ al

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 7

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 8: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

alimentării electrice, iar piesa de prelucrat la polul pozitiv al acesteia. Vă rugăm săschimbaţi polaritatea.

Întreţinere

1. Îndepărtaţi periodic praful cu aer comprimat uscat şi curat. Dacă aparatul de sudarefuncţionează într-un mediu cu mult fum şi aer poluat, acesta trebuie curăţat de praf zilnic.

2. Păstraţi presiunea aerului comprimat la un nivel rezonabil pentru a evita deteriorareacomponentelor aparatului de sudare.

3. Verificaţi periodic circuitul aparatului de sudare şi asiguraţi-vă că a fost conectat corectcablul, iar conectorii sunt bine fixaţi (în special racordul introdus şi componentele). Dacăacestea au ruginit sau s-au slăbit, vă rugăm să îndepărtaţi stratul de oxid cu şmirghelul,după care să le strângeţi bine.

4. Evitaţi pătrunderea apei şi a vaporilor de apă în interiorul aparatului. Dacă totuşi seîntâmplă, vă rugăm să uscaţi aparatul, după care să verificaţi izolaţia acestuia.

5. Dacă nu folosiţi aparatul de sudură pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuiepus într-o cutie şi depozitat într-un mediu uscat.

Probleme tehnice şi remedii

Notă: Următoarele operaţiuni trebuie efectuate numai de către operatori calificaţi şiautorizaţi în domeniul electricităţii şi care cunosc măsurile de siguranţă din acest domeniu.Înainte de orice reparaţii, contactaţi service-ul autorizat.

Defect Metode de remediere

Led-ul comutatorului de alimentare nu este aprins, ventilatorul nu funcţioneazăşi nu există curent de sudare.

A. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţia "ON".B. Asiguraţi-vă că reţeaua cablului de intrare este electrificată

Led-ul comutatorului de alimentare esteaprins, ventilatorul nu funcţionează şi nu există curent de sudare.

A. Curentul de 220V este instabil (cablul de intrare este prea subţire) sau cablul de intrare este conectat la reţeaua electrică, ceea ce determină pornirea circuitului de protecţie împotriva supratensiunii. Alegeţi un cablu de intrare cu diametru mai mare şi strângeţi racordul cablului de intrare. Opriţi aparatul pentru 5-10 minute, după care porniţi-l din nouB. Opriţi şi porniţi întrerupătorul pentru a verifica dacă circuitul de protecţie împotriva supratensiunii funcţionează.Opriţi aparatul şi reporniţi-l după 5-10 minute.C. Cablurile dintre întrerupător şi tabloul de distribuţie sunt slăbite. Strângeţi-le bine.

Ventilatorul funcţionează, curentul de sudare este instabil sau potenţiometrul nu-l poate controla în timpul sudării.

A. Potenţiometrul de 1K este defect. Înlocuiţi-l.B. Borna de ieşire este defectă, racordul este slab conectat; trebuie verificat.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 8

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 9: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Ventilatorul funcţionează, led-ul de avertizare anomalii nu este aprins, iar aparatul nu sudează.

A. Verificaţi dacă componentele sunt conectate corespunzător.B. Verificaţi dacă racordul bornei de ieşire este ars sau nu esteconectat corespunzător.C. Verificaţi tensiunea dintre panoul sursei de alimentare şi panoul MOS (VH-07); trebuie să fie de aprox. DC 308V.D. Dacă led-ul verde de avertizare de pe alimentarea electrică suplimentară nu se aprinde, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat pentru a-l înlocui.E. Dacă există probleme la circuitul de control, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat pentru service.

Ventilatorul funcţionează, led-ul de avertizare anomalii se aprinde, însă aparatul nu sudează.

A. Ar putea fi de vină protecţia împotriva supracurentului; vă rugăm să opriţi aparatul de sudare şi să aşteptaţi. După stingerea led-ului de avertizare anomalii, puteţi porni aparatulB. Dacă este acţionată protecţia împotriva supraîncălzirii, trebuie să aşteptaţi 5-10 minute.C. Circuitul invertorului poate fi defect; (1) Poate tehnologia IGBT este defectă. Verificaţi şi înlocuiţi,dacă este necesar. (2) Poate unul din tuburile redresoare secundare ale transformatorului este rupt; verificaţi şi înlocuiţi.D. Poate circuitul de feedback este defect.

IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduceriscurile de incendiu, şocuri electrice şi vătămări personale. Imaginile şi datele tehnice din acest manual suntnumai pentru referinţă. Ele se pot schimba fără notificare prealabiăa.

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 9

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info

Page 10: Manual de utilizare - aparatedesudura.info · Nu aruncaţi echipamentele electrice, ... Tehnologia inverter IGBT utilizată la fabricarea acestor aparate de sudură le fac mai compacte,

Ver. 1/Rev. 1; Data: 11.02.2014; Traducere a instrucţiunilor originale 10

www.aparatedesudura.info

www.aparatedesudura.info